biyoloji ekosistemle ilgili sorular..

Konu 'Biyoloji 10. Sınıf' bölümünde yaaa tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. yaaa

  yaaa Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  10 Ekim 2010
  Mesajlar:
  127
  Beğenileri:
  32
  Ödül Puanları:
  0

  biyoloj ekosistemle ilgili 1000 soru lazaım ne kadar bulursanız koyar mısınız lütfen ..???
  gazi_8 bunu beğendi.
 2. gazi_8

  gazi_8 Üye

  Katılım:
  17 Ekim 2010
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  1. Bir liken birliğindeki iki çeşit canlı birbirinden ayrılarak bileşimi bilinmeyen bir sıvıya konuyor. Kısa bir süre sonra bu canlılardan renksiz olanın öldüğü, renkli olanın yaşamını sürdürdüğü gözleniyor.
  Bu deneyde yararlanılan sıvı ortamın, nasıl bir ortam olduğu kesindir?

  A) Madensel tuzlarca zengin
  B) Güneş ışığı almayan
  C) Amino asit ve glikozdan yoksun
  D) Karbon dioksitçe fakir
  E) Oksijence zengin
  (1981 - ÖSS)

  Liken birliğinde su yosunu ve mantar hücreleri bulunmaktadır. Su yosunu, kloroplast taşıdığı için kendi besinini kendisi yapabilir.
  Mantar ise kloroplast taşımadığı için fotosentez yapamaz, dolayısı ile hazır besin almak zorundadır. Bu iki özelliği birleştirirsek, Liken birliğinin devamı için, canlılar birbirleri ile karşılıklı olarak fayda sağlamak zorundadır.
  Bileşimi bilinmeyen sıvıda renksiz olanın (mantar) ölmesi ortamda hazır olarak besinin olmaması demektir. Bu hazır besinli ortam ise glikozlu ve amino asitli ortamdır. Renkli olanın (su yosunu) yaşaması normaldir. Kendisi fotosentez yaparak besinini üretebilir ve yaşamını devam ettirir.  2. Bir arada yaşayan iki canlı türünden I ile gösterileni II ile gösterilenle beslenmektedir.
  Bu iki canlı türüne ait birey sayısının, zamana göre değişimini aşağıdaki grafiklerden hangisi gösterir?


  (1986 - ÖSS)

  I numaralı canlı II numaralı canlı ile beslendiğine göre, I numaralı canlının artması II numaralı canlının azalmasına neden olur.
  I numaralı canlının azalması da ise numaralı canlının çoğalmasına neden olacaktır. Böylece bu iki tür birbirini dengeleyerek yaşamlarını sürdüreceklerdir.  3. Aşağıdakilerin hangisinde verilen organizma, karşısındaki yaşamsal olayı gerçekleştiremez?

  A) Virüs – ATP sentezi
  B) Bakteri – CO2 üretimi
  C) Terliksi hayvan – Mayoz bölünme
  D) Amip – Heterotrof beslenme
  E) Sıtma plazmodyumu – Eşeyli üreme

  (1988 - ÖSS)

  Virüsün enzim sistemi yoktur. Dolayısıyla ATP sentezleyemez. Kullandığı ATP molekülleri, virüsün üzerinde parazit yaşadığı konak canlının ürettiği ATP molekülleridir.
  – Bakterilerin büyük bir kısmı aerobik veya anaerobik solunumla CO2 oluşturabilir.
  – Terliksi hayvanın küçük çekirdeği mayozla bölünür. Sonra döllenerek tekrar diploid çekirdek haline gelir.
  – Amipler zaten heterotrof beslenir.
  – Sıtma plazmodyumu sivrisineğin vücudunda gametlerini dölleyerek eşeyli ürer.

  4. adaki karbon döngüsünde, bitkiler tarafından glikoz sentezlenirken kullanılan karbondioksit, glikozun canlılar tarafından çeşitli şekillerde kullanılması ile tekrar doğaya dönebilmektedir.
  Bitkilerde sentezlenen glikozun aşağıdaki işlemlerin hangisine girmesiyle, bu dönüş en kısa yoldan olmaktadır?

  A) Bitki hücresinin lökoplastlarına alınmasıyla
  B) Etoburların solunum olayında kullanılmasıyla
  C) İnsan böbreklerinden süzülmesiyle
  D) Çürükçül bir canlı tarafından özümlemede kullanılmasıyla
  E) Otoburların solunum olayında kullanılmasıyla
  (1989 - ÖSS)

  Bu soruda, CO2 nin glikozun oluşumuna katıldıktan sonra tekrar doğaya dönebilmesi için en kısa yol sorulmaktadır. Bu yol, glikozun bu bitkide tekrar solunuma uğratılmasıdır. Ancak verilen seçeneklere bakarsak en kısa yolun E seçeneği olduğunu görüyoruz. Çünkü otoburların solunum olayında kullanılmasıyla (yani 1. tüketicinin) CO2 açığa çıkar.
  Diğer seçeneklere bakarsak;
  A’da; Bitki hücresinin lökoplastlarına alınmasıyla CO2 açığa çıkmaz, çünkü glikozun yapısındaki karbonlarda eksilme olmaz.
  B’de; Burada olay E seçeneğine göre daha uzundur. Çünkü bitkiyi II. tüketicilerin (etobur) solunumda kullanması otoburlardan daha sonra gerçekleşir.
  C’ de; İnsan böbreklerinde CO2 süzülmesi olmaz. Olsa bile bu CO2 nin hangi besin türünden (bitki veya hayvani) geldiği belli değildir.
  D’de; Çürükçüllerin özümlemede (fotosentezde) kullanması yine besin yapımına katılır. Bizden bu CO2 nin açığa çıkması isteniyor.  5. esini toprakta gerçekleştiren bir bitki zararlısı ile mücadele edilirken, toprağa ya çok az ya da çok fazla miktarda su verilmektedir.
  Böylece zararlının populasyon büyüklüğü ile toprağın nem miktarı arasındaki ilişkiden yararlanılarak, ilaç kullanılmadan toprak bu zararlıdan tamamen temizlenmektedir.
  Buna göre zararlının populasyon büyüklüğü ile toprağın nem miktarı arasındaki ilişki, aşağıdaki grafiklerden hangisi ile gösterilebilir?


  (1989 - ÖSS)

  Suyun az olması da çok olması da zararlı için öldürücü olduğuna göre, bu ortamlarda bu zararlı yaşayamayacak demektir. Fakat orta derecedeki nemlilikte bol miktarda çoğalacaktır.


  6. Üç ayrı ülkenin insan populasyonundaki bireylerin yaş gruplarına göre dağılışı yüzde olarak aşağıdaki gibidir:
  7.

  Bu üç ülke, insan populasyonunun büyüme hızı bakımından büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?

  A) I - II - III B) I - III - II C) II - I - III  D) II - III - I E) III - I - II

  (1989 - ÖSS)


  Bu tür sorular 2 yoldan çözümlenir.
  I. yol : Ergin bireylerin %'lerine bakarsanız (21-40 yaş arası) I - II - III olacaktır.
  II. yol : Yaşlıların oranına bakarsanız II numaralı ülke % 25 ile en çok yaşlı bireye sahiptir. IV numaralı ülke ise % 14 ile normal oranda yaşlı bireye sahiptir.
  I numaralı ülke ise; en az (% 8) yaşlı bireye sahiptirler. Hem gençlerin fazlalığı, hem de yaşlıların azlığı beraber düşünüldüğünden en hızlı büyüyen I ve en yavaş büyüyen II olur.
  8. Üremeleri sırasında oksijene olan gereksinimlerini belirlemek amacıyla, üç farklı bakteri türü özel bir ekim yöntemi kullanılarak üç ayrı tüpte üretilmiştir. Bu bakteri türlerinin tüpte üreyebildikleri bölgeler aşağıdaki şekildeki gibidir.
  Aşağıdakilerin hangisinde bu bakteri türleri oksijen gereksinimleri açısından doğru olarak sınıflandırılmıştır?

  Oksijenli Oksijensiz Her iki
  ortamda ortamda ortamda
  üreyebilenüreyebilenüreyebilen
  A) III I II
  B) III II I
  C) I II III
  D) I III II
  E) II I III
  (1989 - ÖSS)


  I. tüptekiler tüpün en alt bölgesinde, yani oksijence fakir bölgede çoğalmışlar. O halde bunlar oksijensiz ortamda çoğalabilen bakterilerdir. Oksijenden olumsuz etkilendikleri için oksijensiz ortamlara doğru kaçmaktadırlar.
  II. tüptekiler, her tarafa yayıldıklarına göre her ortamda üreyebilen bakterilerdir.
  III. tüptekiler, sadece yüzeye yakın, yani oksijence zengin bölgede çoğalabilmişlerdir. O halde bunlar oksijenli ortamda üreyebilen bakterilerdir.


  9. Aşağıdaki grafikte belirli bir ekosistemde bulunan bir populasyondaki birey sayısının zamana göre değişimi gösterilmiştir.

  Bu grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki kararlardan hangisine varılamaz?

  A) IV. zaman aralığında büyüme hızı negatif değerdedir.
  B) II. zaman aralığındaki çevre koşullarıyla V. zaman aralığındaki çevre koşulları aynıdır.
  C) II. zaman aralığının sonunda, populasyon yoğunluğu taşıma kapasitesinin üst sınırındadır.
  D) I. ve III. zaman aralıklarındaki büyüme hızları pozitif değerdedir.
  E) VI. zaman aralığında populasyon yok olmaya başlamıştır.
  (1990 - ÖSS)


  II. ve V. zaman aralıklarında, yaşayan birey sayısı farklıdır. Bu farklı birey sayısını sınırlayan çevre faktörleri de farklıdır. Örneğin besin azlığı V. zaman aralığında az sayıda bireyin yaşamasına neden olmuştur. Diğer seçeneklere bakılırsa;
  A’da IV. zamanda birey sayısı azalmaktadır.
  C’de III. zamanın sonunda taşıma kapasitesinin üst sınırındadır.
  D’de I. ve III. zamanda canlı sayısı hızlı artış gösterdiğinden pozitif değerdedir.
  E’ de VI zamanda populasyon yok olmaya başlamıştır. Çünkü birey sayısı başlangıç değerinin altına düşmüştür.


  10. Üç tür orman ağacının gölge yapma yoğunluğu ve bunların gelişmekte olan fidanlarının gölgeye dayanıklılığı şöyledir:
  Gölge yapma yoğunluğu: Gölgeye dayanıklılığı:
  1. Tür: Az yoğun Az dayanıklı
  2. Tür: Çok yoğun Çok dayanıklı
  3. Tür: Yoğun Dayanıksız
  1., 2. ve 3. türden eşit sayıda ağacın bulunduğu sık bir orman, doğal koşullar altında rejenerasyonu gerçekleştirmektedir.
  Buna göre, uzun zaman sonra, bu ormandaki ağaç sayılarında nasıl bir değişme olması beklenir?

  A) 1. ve 2. türlerdeki ağaçların aynı sayıda olması
  B) 2. ve 3. türdeki ağaçların eşit sayıda olması
  C) 2. türdeki ağaçların tamamen ortadan kalkması
  D) 1. ve 3. türdeki ağaçların aynı oranda artması
  E) 3. türdeki ağaçların azalması
  (1990 - ÖSS)


  Gölgeye dayanıklılığı az olan (ekolojik toleransı) bitkilerin ortadan kalkması muhtemeldir. Diğerlerinin 3. türe göre gölgeye dayanıklılıkları fazla olduğundan hayatta kalmaları daha kolaydır. En güçlü tür 1. tür ve en dayanıksız tür 3. dür.


  11. Bir deneyde, bir hücrelilerden üç canlı türü K, L, M ve N besinlerinin her biri ile ayrı ayrı beslenmiş ve gelişme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
  12.


  Birbirleriyle yarışma halinde olmayan bu üç canlı türü bir arada yetiştirilirken, üçünün de çok iyi gelişebilmesi için aşağıdakilerin hangisinde verilen besin karışımı kullanılmalıdır?

  A) K ve L B) K ve M C) L ve N  D) K, L ve M E) K, M ve N

  (1991 - ÖSS)  Besin çeşitlerine göre canlı türlerinin gelişme durumlarına bakarsak
  1. tür, en iyi L besin çeşidinde
  2. tür, en iyi N besin çeşidinde
  3. tür, en iyi N besin çeşidinde
  gelişmektedir.
  Bu nedenle bu üç tür için L ve N besini içeren ortam en iyisidir.

  13. Uzun yıllar boyunca kullanılmış olan bir tarım ilacının, ortamdaki besin zincirinin farklı halkalarını oluşturan I, II, III, IV ve V numaralı canlı türlerinin dokularında biriken toplam miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

  Besin zincirini oluşturan bu beş canlı türünün üretici olandan son tüketiciye doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) III - II - IV - V - I
  B) III - IV - I - II - V
  C) III - IV - II - I - V
  D) IV - III - II - I - V
  E) IV - V - II - I - III
  (1991 - ÖSS)


  İlaç en az üreticide birikir. Üreticiden besin zincirinin son halkasını oluşturan canlılara doğru gidildikçe canlı vücudunda biriken ilaç miktarı artar. Çünkü besin zincirinin son halkasına doğru gidildikçe, canlının beslendiği canlı tür çeşidi artar. Her birinde biriken ilaçları aldığından dolayı oran artar.

  14. Bir deneyde, bir bakteri türüne ait bireyler, ışıklı bir ortamda, et suyu ve tuz içeren besi yerine konulmuştur.
  Bu bakteri türü için aşağıdaki durumlar tespit edilmiştir.
  – Oksijen ve glikoz yokken üreyemediği
  – Oksijen yokken glikoz eklendiğinde üreyebildiği
  – Oksijen varken glikoz eklendiğinde üreyemediği
  Bu verilere göre, deneyde kullanılan ilgili bakteri türü,
  I. Fotosentez
  II. Fermantasyon
  III. Oksijenli solunum
  olaylarından hangilerini gerçekleştirebilmektedir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve III E) II ve III

  (1991 - ÖSS)

  Bakteri ortamda glikoz yokken üreyemediğine ve mutlaka dışarıdan glikoz verilmesi gerektiğine göre, bu bakteriler fotosentez yapamıyor ve glikoz üretemiyorlardır. Oksijenin varlığında, glikoz eklendiğinde üreyemezlerken, oksijensiz ortamda ve glikoz eklendiğinde üreyebiliyorlar.
  Bu durumda oksijen üremeyi engelleyici etki yapmaktadır. Yani bunlar yalnız fermantasyon yapabilmektedirler. Oksijenli solunum yapamamaktadırlar.

  15. Virüslerde, aşağıdaki canlılık özelliklerinden hangisinin bulunması, bunları canlı olarak kabul eden hipotezi destekleyen bir kanıttır?

  A) Çoğalmayı gerçekleştirme
  B) Enzimleri aracılığıyla enerji üretme
  C) Büyüme
  D) Aktif hareket etme
  E) Organellere sahip olma
  (1991 - ÖSS)


  Çoğalma canlıların ortak özelliklerindendir. Virüs, çoğalmak için bir canlı hücrenin içine girmesi gerekse bile, neticede çoğalma olayını gerçekleştirebilmektedir. Ancak, virüslerde organeller ve enzim sistemi yoktur. Sitoplazmaları da bulunmaz. Bunun için kendi başlarına herhangi bir metabolik olayı gerçekleştirmezler. Çünkü ATP sentezleyemezler.

  16. Aşağıdaki grafikte, aynı ekosistemde yaşayan I, II, III, IV ve V numaralarla gösterilen farklı türlerin, farklı yaşlarda hayatta kalan bireylerinin sayıları gösterilmiştir.

  Bu ekosistemin koşulları, grafikte kaç numara ile gösterilen tür için en uygundur?

  A) I B) II C) III D) IV E) V
  (1992 - ÖSS)


  Ekosistemde yaşayan bireylerin sayısı ve daha uzun süre yaşamaları o ekosistem şartlarının uygunluğuna bağlıdır. Daha çok bireyle daha uzun süre yaşayabilen türler ekosisteme en iyi uyum yapan türlerdir.

  17. Kapalı salça kutuları açıldıktan bir süre sonra, salçaların sadece üst yüzeylerinde bakteri üremesi olduğu, alt kısımlarda ise bakteri üremesi olmadığı gözlenmiştir.
  Bu gözleme göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  A) Oksijen kullanabilir.
  B) Enerji kaynağı olarak glikoz kullanabilir.
  C) Solunum ürünü olarak alkol meydana getirir.
  D) ATP sentezler.
  E) Karbondioksit açığa çıkarabilir.
  (1992 - ÖSS)


  Bu bakteriler üst yüzeyde üreyebildiklerine göre oksijenli solunum yapıyorlardır. Oksijenin ulaşmadığı alt kısımlarda üreyemediklerine göre fermantasyon yapmıyorlardır. Oksijenli solunumun son ürünü CO2 ve H2O dur. Alkol, fermantasyonun ürünüdür. O2 li solunumda alkol üretilmez. Öyleyse bunlar solunumla alkol meydana getiremezler. ATP sentezini ve glikoz kullanımını her canlı hücre yapabilir.

  18. Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre;
  I. Capra domesticus
  II. Felis domesticus
  III. Canis lupus
  IV. Felis leo
  olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adlarına bakarak, hangilerinin birbirleriyle diğerlerinden daha yakın akraba olduğu düşünülebilir?

  A) I ve II B) I ve IIIC) II ve III  D) II ve IV E) III ve IV

  (1992 - ÖSS)


  Birinci kelimeler cins ismini belirler. Aynı cinsin türleri arasında ortak genlerin sayısının fazla olmasından dolayı yakın akraba oldukları söylenebilir.
  I. ve II. verideki “domesticus” kelimesinin benzerliği sizi yanıltmasın. Son kelimeler dikkate alınmaz ve kelime olarak domesticus, evcilleşim manasındadır. Evcil olan bir çok farklı tür vardır.

  19. Canlılar arasındaki beslenme ilişkileri düşünüldüğünde, güneş enerjisinin, aşağıdaki canlıların hangisinin kullandığı besindeki enerjiye dönüşümü en uzun sürer?

  A) Ekmek küfü mantarlarının
  B) Liken birliğindeki alglerin
  C) Bitki virüslerinin
  D) Kan parazitlerinin
  E) Ot oburların
  (1993 - ÖSS)

  Canlılar arasındaki beslenme ilişkisi (zinciri) düşünülürse, güneş enerjisinin besindeki enerjiye dönüşümünün en uzun olduğu yol kan parazitlerinin besini kullandığı basamaktır. Burada besin zincirinin ilerleyen halkaları olmalıdır.
  Seçeneklere de bakarsak;
  A) Ekmek küfü mantarları, besinini üreticiden elde eder. Dolayısıyla tüketici zincirinin ilk halkasıdır (otçul beslenme).
  B) Liken birliğindeki algler ise besin zincirinin ilk basamağını oluştururlar. Yani yaptığı besini kullanma gibi düşünülebilir.
  C) Bitki virüsleri beslenme zincirine katılmaz. Çünkü beslenme yapamazlar.
  D) Kan parazitlerinin durumu şöyledir;
  Güneş enerjisi ilk önce üreticiler tarafından besinlere çevrilecek, sonra 1. tüketici (otobur) olan hayvan tarafından tüketilecektir. Daha sonra bunun kanını emen parazitler bunu kullanarak enerji elde edecekler, dolayısıyla enerji elde edilen basamak sayısı artmaktadır.
  E) Otoburlar, yine zincirinin ilk tüketicileridir. A’dakine benzer.

  20. 1950 li yıllarda bir bölgede, DDT gibi tarım ilaçlarının kullanılmaya başlamasından hemen sonra, tarım ürünlerinden yüksek verim alınmış ve ayrıca, bölgede yaygın olan sıtma hastalığı hemen hemen ortadan kalkmıştır.
  Ancak sonraki 20 yıl içinde bölgede tarım ilaçları giderek daha fazla kullanıldığı halde, tarım zararlıları ve sıtma hastalığı artmaya başlamıştır.
  Kullanılan tarım ilaçları,
  I. Tarım zararlılarının direnç kazanması
  II. Yararlı böceklerin yok olması
  III. Tatlısu balıklarının ve kurbağaların azalması
  değişikliklerinden hangilerine neden olduğu için 20 yıl sonraki bu durum ortaya çıkmıştır?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II  D) II ve III E) I, II ve III

  (1993 – ÖSS)  – Tarım zararlıları ilaçlara karşı dirençlilik kazanarak bunu yavru döllere aktarıp ilaçlardan zarar görmemektedir.
  – Doğada biyolojik denge denen bir olay vardır. Yani bazı böcekler, zararlı olan böcekleri besin kaynağı olarak kullanır ve onların fazla çoğalmasını engeller.
  – Tatlısu balıkları ve kurbağalar özellikle sivrisineklerin çoğalmasını engeller. Çünkü bunların larvalarını, besin kaynağı olarak kullanmaktadır. Özellikle kurbağaların azalması, dişi anofel sineğinin artmasına (sıtma plazmodyumu taşıyan) neden olmaktadır.


  21. Populasyonların büyüme hızı,
  I. Birey sayısı
  II. Bireylerin vücut büyüklüğü
  III. Bireylerin boy uzunluğu
  IV. Zaman
  değişikliklerinden hangileri arasındaki ilişkiyle belirlenir?

  A) I ve II B) I ve IV C) II ve III  D) II ve IV E) III ve IV

  (1993 - ÖSS)  Populasyon; belirli bir alan içerisindeki (sınırlı) aynı tür bireylerin meydana getirdiği canlı grubu demektir. Populasyonun gelişmesi zamana bağlı olarak bulundurduğu birey sayısı ile ölçülür. Diğer verilere bakarsak;
  II. veride; Bireylerin vücut ağırlığı, sadece o bireyi etkilemektedir. Bireyin ağırlığı ne olursa olsun önemli değil, önemli olan türdür.
  III. veride ise, bireylerin boy uzunlukları yine o bireyi ilgilendirir, populasyonu ilgilendirmez.
  Bireylerin ağırlığı ve uzunluğu ne olursa olsun, sayıları belli zaman içinde artmalıdır. En az ölen ya da tüketilen kadar üremeleri gerekir.


  22. Bir petri kabındaki besiyerinin bir yarısına oksijen kullanan, diğer yarısına da oksijen kullanmayan iki farklı bakteri türü ekilmiştir.
  Petri kabı, içine hava girmeyecek şekilde kapatılmış, bakteriler üremeye bırakılmıştır.
  Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

  A) Kısa bir süre sonra petri kabında su miktarının artması
  B) İlk evrede oksijen kullanan bakterilerin üremesi
  C) Her iki türe ait bakterilerin sürekli olarak üremeye devam etmesi
  D) Bir süre sonra oksijensiz ortamın oluşması
  E) Oksijen kullanan bakterilerin kullanmayanlardan önce ölmesi
  (1993 - ÖSS)


  Bakterilerden oksijenli solunum yapanlar, ortamdaki oksijeni kullanırlar. Ortama dışarıdan oksijen girmediğine göre bu oksijen bir süre sonra tükenir. Oksijenli solunum yapanlar oksijensiz ortamda üremelerini sürdüremezler.
  Oksijenli solunum yapanlar ortama CO2 ve H2O verir. Böylece su miktarı artar.
  Oksijenin varlığı ilk evrede fermantasyon yapan bakterilerin üremesine engeldir.
  Ortamda oksijen tükeneceğinden, oksijenli solunum yapan bakteriler kısa bir süre sonra ölmeye başlarlar.

  23. Bir bakteri türü ile bir küf mantarı türü, uygun ortamda belirli bir süre birlikte yaşadıklarında, ortamdaki karbondioksit miktarının sabit kaldığı belirlenmiştir.
  Aşağıdaki olaylardan hangisi bu durumun nedeni olabilir?

  A) Küf mantarının hücre dışı sindirim yapması
  B) Bakterilerin oksijenli solunum yapması
  C) Küf mantarının oksijensiz solunum yapması
  D) Bakterilerin fotosentez yapması
  E) Bakterilerin çürükçül beslenmesi
  (1994 - ÖSS)

  Bakteri ve küf mantarı hücreleri yaşamak için solunum yaparak, genellikle CO2 açığa çıkarırlar. Bu CO2 nin sabit kalması kullanıldığının göstergesidir. Küf mantarı türünde, kesinlikle kloroplast olmadığı için fotosentez yapılamaz.
  Ancak bakterilerin bazıları taşıdıkları klorofil sayesinde fotosentez yapabilirler ve CO2 nin ortamda solunuma karşı kullanılarak sabit kalması sağlanır.

  24. Doğal bir gölde ve bu gölün içinde yaşayan X, Y ve Z canlı gruplarında sırasıyla aşağıdaki değişmeler olmuştur:
  – Suda azot ve fosfat tuzları ile karbondioksit miktarının artmasına bağlı olarak Y türüne ait birey sayısı ve sonuçta ortamdaki oksijen miktarı artmıştır.
  – Y türüne ait birey sayısının artması, Z türüne ait birey sayısının da artmasına neden olmuştur.
  – Z türüne ait birey sayısının artması, sudaki oksijen miktarının azalmasına neden olmuştur.
  – X türüne ait bireyler sonuçta yok olmuştur.
  Bu veriler aşağıdaki yorumlardan hangisi için yeterlidir?

  A) Y türünde klorofil bulunmaktadır.
  B) X türünün yok olmasına doğrudan azot tuzları neden olmuştur.
  C) Z türü çürükçüldür.
  D) Z türünün besini X türüdür.
  E) X türünün besini tükenmiştir.
  (1994 - ÖSS)


  Y türü, CO2 ve tuzların artmasına bağlı olarak artmıştır. Sonuçta O2 arttığına göre fotosentez yaptığı düşünülebilir. Bunun içinde klorofil taşıması gerekmektedir. Seçeneklerde olmayan “Z türü O2 tüketmektedir.” şeklinde bir yorumu da yapmak mümkündür. Diğer yorumların yapılması bu verilerden tam olarak mümkün değildir.

  25. K, L, M ve N bakteri türleri bir petri kabındaki besi ortamında gelişmeye bırakılmış, bir süre sonra bu kaba belirli aralıklarla ve gittikçe artan dozlarda
  (I. doz < II. doz < III. doz) bir antibiyotik uygulanmıştır.
  Her dozun uygulanmasından sonra canlı kalan birey sayıları tabloda verilmiştir.

  Bu deneyin sonuçları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

  A) M türü, bu antibiyotiğe N türünden daha dirençlidir.
  B) L türü, bu antibiyotiğe M ve N kadar dirençli değildir.
  C) K ve L türlerinin bu antibiyotiğe dirençleri aynıdır.
  D) K türü, antibiyotiğe en az dirençlidir.
  E) M türü, bu antibiyotiğe en dirençlidir.
  (1994 - ÖSS)

  Tabloya bakınca, ilaç dozu artınca bazı türlerde azalma veya tamamen yok olma gözlenmektedir. Bazıları değişik oranlarda yaşamaya devam etmektedir.
  Canlıların dozlara karşı dirençliliklerini en dirençli olandan, en az dirençli olana doğru M > N > L > K şeklinde sıralayabiliriz. Buna göre K ve L türlerinin bu antibiyotiğe dirençleri aynı olamaz

  26. Bir bakteri türüne ait bireylerin belirli bir sürede gösterdiği sayısal artış yandaki grafikte verilmiştir.
  Bu süre içinde, bu bakteri türünün bulunduğu ortamın sıcaklığını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?  (1995 - ÖSS)

  Bakteriler üremeleri ve yaşamaları esnasında ısı üretirler. Doğal bir populasyonda başlangıçta geometrik olarak artan bakteriler zamanla azalmaya başlar. Çünkü ortam ısısı artmış ve öldürücü hale gelmiştir.
  Ancak bu soruda devamlı artışın sağlandığı bir grafik verilmiştir. Devamlı artışın sağlanabilmesi için ortam ısısının üremeyi engellememesi ve öldürücü doza ulaşmaması gerekmektedir. Bu, artan ısıyı ortamdan izole etmekle sağlanabilir. Grafikteki artışı sağlayacak en uygun ısı değişimi C seçeneğindeki gibi olmalıdır.

  27. Doğanın korunmasıyla ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi en dar kapsamlıdır?

  A) Ormanların sürekliliğinin korunması.
  B) Zehirli fabrika artıklarının arıtılması.
  C) Tarım ilaçları kullanımının en aza indirgenmesi.
  D) Bir tür hayvanın avlanmasının yasaklanması.
  E) Arıtılmamış atıkların denizlere atılmasının yasaklanması.
  (1995 - ÖSS)

  En az türü ilgilendiren bir koruma en dar kapsamlı sayılır. Ormanlarda, fabrika atıklarının atıldığı yerlerde, tarım alanlarında ve denizlerde çok sayıda tür yaşadığı için koruma alanı dar sayılmaz.
  Bunun için bir hayvan türünün avlanmasını yasaklamak daha çok o türü ilgilendirir. Diğer türlere etkisi çok dolaylı olarak gerçekleşir.


  umarım işinize yarar !
 3. yaaa

  yaaa Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  10 Ekim 2010
  Mesajlar:
  127
  Beğenileri:
  32
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkür ederim... işime yaradı...
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş