Biyoloji Test Sınav Gerekiyor

Konu 'Biyoloji 10. Sınıf' bölümünde Risque tarafından paylaşıldı.

 1. Risque

  Risque Üye

  Katılım:
  7 Nisan 2013
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Merhaba ,
  bana mayoz ve mitoz içeren test ve mitozla ilgili matematiksel klasik soru gerekiyor arkadaşlar ve moderatörler , elinizde varsa verirseniz sevinirim​
  Son düzenleyen: Moderatör: 20 Aralık 2013
 2. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  ÖRNEK: 92 kromatitli bir hücre mitoz bölünme geçirdikten sonra oluşan yeni hücreler kaç kromozomlu olur?
  A) 184 B)92 C) 46 D)23

  ÇÖZÜM: 1 kromozom = 2 kromatit bulundurdu*ğuna göre, 92 kromatit = 46 kromozomda bulunur. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez.
  CEVAP: C


  ÖRNEK: İnsan vücut hücresinde kaç tane cinsiyet kromozomu vardır?
  A) 1 B) 2 C) 22 D) 44

  ÇÖZÜM: İnsanda vücut hücresi 2n = 46 kromozomludur. Bu kromozomların 22 çifti (44 tanesi) vücut kromozomu, 1 çifti (2 tanesi) cinsiyet kromozomudur (XX veya XY).
  CEVAP: B


  ÖRNEK: Bir hücre arka arkaya iki mitoz, bir ma-
  yoz bölünme geçirirse, sonuçta kaç hücre oluşur?
  A) 4 B) 8 C) 16 D) 22

  ÇÖZÜM: Mitozda bir hücreden 2 hücre oluşur. Arka arkaya iki mitozda 4 hücre oluşur. Bu dört hüc*renin her biride mayozla 4 er tane hücre oluşturunca toplam 16 hücre meydana gelir.
  CEVAP: C

  Soru 1.)

  Deri hücresinde 14 otozom sayılan bir canlının üreme hücresinin kromozom sayısı kaçtır ?


  Otozom----> Vücut kromzumu. gonozom-----> üreme kromozum

  14 otozomu 2 tane de üreme kromazomu varsa.


  üreme hücresinde 7 tane otozum+ 1 tane gonozom toplam---> 8 kromozm vardır.

  Soru 2.)

  2n = 24 kromozomlu bir canlı, mitoz b**ünme geçirirse oluşan hücrelerin her birinde kaç kromozom sayılır ?


  Mitoz b**ünmede kromozum sayısı sabit kalır.

  2n=24 olur.

  B**ünme sonucunda 2 hücre oluşur. Eğer toplam kromozumu soruyorsa 48 olur.

  Ama oluşan hücrenin birinin kromozom sayısı 24 olur.

  Soru 4.)

  Üreme hücresinde 16 kromozom bulunan bir bitkinin, yaprak hücresinde kaç kromozom vardır ?


  Üreme hücreleri n kromozomlu,
  vücut hücreleri 2n kromozomludur.

  16 kromozumu olan bitki üreme hücresinin, 32 vücut kromozumu vardır.

  Soru 6.)

  2n = 4 kromozomlu bir hücre ard arda mitoz, mayoz ve mitoz b**ünme geçiriyor. En son oluşan hücrenin kromozom sayısı kaçtır ?


  ilk mitoz sonucu 2 tane 2n=4 kromozmlu hücre.
  mayaz sonucunda 8 tane n=2 kromozumlu hücre.
  mitoz sonucunda 16 tane n=2 kromozmlu hücre meydana gelir.

  Soru 7.)

  Aşağıda kromatit sayıları verilen hücrelerden hangisi kesinlikle mayoz bö.lünme geçiremez ?

  A. 30 B. 40 C.100 D. 128 E.220


  1 kromozum= 2 kromatit.

  30 kromatit varsa 15 kromazom vardır. 2n=15 b**ünemez.

  40 kromatit 20 kromozom 32n=20 b**ünür.

  Gerisi de çift olduğundan b**ünür. 30 b**ünmez

  Soru 9.)

  İnsana ait karaciğer hücresinde gerçekleşen b**ünme sırasında,

  I.Homolog kromozomların birbirinden ayrılması
  II. sentrozom eşlenmesi
  II. ara lamel oluşması

  olaylarından hangilerine rastlanmaz ?  III. ara lamel oluşumu sadece bitkilerde vardır. Hayvanlarda olmaz :S

  Soru 10.)

  Profaz I evresinde 8 tetrat sayılan bir hücrenin ait olduğu canlının vücut hücresinde kaç çift kromozom bulunur ?


  hücerede 8 tetrat= 16 kromozom''a olur.

  16

  Soru 11.)

  2n = 16 kromozomlu bir hücre ard arda 3 mitoz b**ünme geçirmiştir. Sonuçta oluşan hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı kaçtır ?


  2üzeri3=8 hücre oluşur.

  kromozom sayısı 2n=16 olur.

  Soru 12.)

  2n kromozomlu hücrelerinde 42 otozom taşıyan bir canlı türünün mayoz geçiren hücrelerinde kaç tetrat sayılır ?


  42 otozomu 2 gonozomu varsa 44 kromozomu olur.

  2n=44 ise.


  mayoz sonucunda : n=22 olur.

  n kromozom = n tetrat ise.

  22 tane tetrat sayılır

  Soru 13.)

  I. n=2
  II. n=1
  III. n=3

  Yukarıdaki hücrelerden hangisi mayoz b**ünme sonucu oluşmuş olabilir ?

  n=2----> 2n=4 olur.
  n=1......> 2n=2 olur.
  n=3.......> 2n=6 olur.

  hepsi geçirebilir bence

  Soru 14.)

  İnsana ait olgun bir sinir hücresinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez ?

  A. Protein sentezi
  B. ATP Sentezi
  C. İğ ipliği sentezi
  D. Oksijenli solunum
  E. RNA sentezi


  İğ ipliği sentezi b**ünme sırasında olur. Sinir hücreleri de b**ünemez

  Soru 15.)

  Yumurta hücresi kromozom sayısı 20 olan bir canlının yumurtalık hücresinde kaç kromozom bulunur ?

  Üreme hücersi n kromozomlu ise,
  Üreme ana hücresi 2n kromozomludur.

  n=20 ise
  2n=40 olur


 3. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  1. Bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4 B ) 6
  C) 8 D) 16

  2. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?
  A) Büyüme, gelişme için gereklidir.
  B) Kromozom sayısı yarıya iner
  C) Vücut hücrelerinde görülür
  D) Bir hücre iki yavru hücre oluşur.

  3. Mitoz bölünmenin kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi aşağıdaki safhaların hangisinde olur?
  A) Metafaz B) Anafaz
  C) Profaz D) Telofaz

  4. Mitoz bölünmede kromozomların kutuplara çekilmesi aşağıdaki safhalardan hangisinde olur?
  A) Metafaz B) Anafaz
  C) Profaz D) Telofaz

  5. Aşağıdakilerden hangisi iki mitoz bölünme arasındaki hazırlık evresine verilen isimdir?
  A) Metafaz B) Anafaz
  C) İnterfaz D) Telofaz

  6. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin amacı değildir?
  A) hücre sayısını artırmak ve onarmak
  B) çeşitliliği sağlamak
  C) yumurta ve sperm oluşturmak
  D) kromozom sayısını yarıya indirmek

  7. Bir canlının yumurta hücresinde kromozom sayısı 23 ise, vücut hücresinin kromozom sayısı kaçtır?
  A) 23 B) 36
  C) 46 D) 48

  8. 2n=12 kromozomlu bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz görülüyor.
  Bu hücrenin kromozom sayısı ne olur?
  A) 48 B) 24
  C) 18 D) 6

  9. Sperm hücresinde 12 kromozom bulunan bir canlının kas hücresi iki kez mitoz bölünme geçiriyor.
  Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?
  A) 24 B) 12
  B) 6 D) 3

  10. mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) vücut hücrelerinde gerçekleşir.
  B) yavru hücreler birbirinin tamamen aynısıdır.
  C) yavru hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner
  D) 2n kromozomlu ana hücreden 2n kromozomlu iki yavru hücre oluşur.
  11. Mitoz bölünmenin evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
  A) interfaz-profaz-metafaz-anafaz-telofaz
  B) interfaz- metafaz- profaz -anafaz-telofaz
  C) profaz-metafaz-interfaz- anafaz-telofaz
  D) interfaz- metafaz-anafaz -profaz –telofaz

  12. I. Hasar gören dokuların tamiri
  II. kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşumu
  III. çiçekli bir bitkide polen hücresinin oluşumu
  Yukarıdaki hangileri mitoz bölünme ile oluşur?

  A) I ve II B) I ve III
  C) II ve III D) I, II ve III

  13. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde mayoz bölünme görülür?

  A) kas hücresi B) sperm hücresi
  C) eşey ana hücresi D) deri hücresi

  14. 2n=36 kromozomlu bir hücrede art arda 2 mitoz ve 1 mayoz bölünme görülür.
  Yukarıdaki hücrenin kromozom sayısı ne olur?

  A) 9 B) 16
  C) 18 D) 36

  15. Kromozom sayısı 160 olan bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz bölünme geçirirse, oluşan hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 16-20 B) 16-80
  C) 64-80 D) 16-40

  16. Mitoz bölünmenin hangi safhasında DNA miktarı hücrede iki katına çıkar?

  A) telofaz B) metafaz
  C) anafaz D) profaz

  17. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?

  A) zigot B) embriyo
  B) yumurta D) doku

  18. 2n kromozomlu bir hücrenin bir defa mitoz bölünme geçirmesi sonucu hangisi meydana gelir?
  A) 2n kromozomlu iki hücre
  B) n kromozomu 2 hücre
  C) 2n kromozomlu 4 hücre
  D) n kromozomlu 4 hücre

  19. kromozom sayısı 2n=20 olan bir hücre mayoz bölünme geçirirse kromozom sayısı kaç olur?
  A) 40 B) 20
  C) 10 D) 5


  20. 13’ er kromozomlu sperm ve yumurta hücresinde meydana gelen zigotun kromozom sayısı kaçtır?

  A) 13 B) 26
  C) 39 D) 52

  21. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşturulamaz?
  I. Epitel hücresi
  II. Karaciğer hücresi
  III. Eşey hücresi
  A) yalnız I B ) yalnız III
  C) I ve II D) II ve III

  22. 2n  n  n  2n  n
  I II III IV

  Yukarıda bir hücrenin kromozom sayısının değişimi verilmiştir.
  Numaralandırılmış kısımlar hangi olayları ifade eder?
  I II III IV
  A) mayoz mitoz döllenme mayoz
  B) mitoz mayoz döllenme mayoz
  C) mitoz mitoz döllenme mayoz
  D) mitoz döllenme mayoz mayoz
 4. Moderatör Mertcan

  Moderatör Mertcan Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  29 Temmuz 2011
  Mesajlar:
  352
  Beğenileri:
  107
  Ödül Puanları:
  43
  Buyur test :)

  Ekli Dosyalar:

  • Adsız.png
   Adsız.png
   Dosya Boyutu:
   1,7 MB
   Görüntüleme:
   10
  • 774220.png
   774220.png
   Dosya Boyutu:
   2,3 MB
   Görüntüleme:
   6
  • 4.png
   4.png
   Dosya Boyutu:
   1,9 MB
   Görüntüleme:
   7

Sayfayı Paylaş