Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları' bölümünde ~~Özge~~ tarafından paylaşıldı.

 1. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36

  BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)
  Kurulduğu Yer: Horasan.
  Kurucusu: Tuğrul Bey.
  * Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyundandır.
  * Büyük Selçuklu Devleti’ne, bu boydan olan Selçuk Bey adını verdi.
  * Selçuk Bey, Oğuzlar Devleti’nde subaşı iken, Oğuz Devleti’nin hükümdarı ile arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden kendisine bağlı ordularla güneye inerek Seyhun ırmağı yakınlarındaki Cent şehrine yerleşti (930-935).
  Hükümdarları:
  Selçuk Bey
  Arslan Yabgu
  Tuğrul ve Çağrı Beyler
  Alp Arslan
  Melikşah
  Sultan Sencer


  Selçuk Bey:
  * Cent şehrinde İslamiyet’i kabul etti.
  * Bir çok Türk boyunu yönetimi altına aldı.
  * Samanoğulları ile Karahanlılar arasındaki savaşta, daha güçsüz olan Samanoğullarına yardım etti. Karşılığında toprak aldı.
  Arslan Yabgu:
  * Selçuk Bey’in ölümünden sonra yerine oğlu Arslan Yabgu geçti.
  * Selçukluların güçlenmesini istemeyen Gazneli Mahmut, Arslan Yabgu’yu tutuklattı.
  Tuğrul ve Çağrı Beyler:
  * Tuğrul ve Çağrı beyler, iki kardeş olarak toprakları parçalamadan aralarında iş bölümü yaparak ülkeyi idare ettiler.
  * Gaznelilerle başarılı savaşlar yaptılar.
  * Horasan’ın önemli şehirlerinden biri olan Nişabur’u aldılar (1038).
  Dandanakan Savaşı (1040):
  Selçuklular ile Gazneliler arasında yapıldı.
  Sebepleri:
  * Gazneliler’in Selçukluları Horasan’dan çıkarmak istemeleri.
  * Selçukluların kendilerine yurt arayışı içinde olmaları.

  Sonuçları:
  • Gazneliler yenilgiye uğratıldı ve yıkılma sürecine girdi.
  • Selçuklular büyük bir zafer kazandı. Horasan ve İran toprakları Selçukluların eline geçti.
  • Büyük Selçuklu Devleti kuruldu (1040).
  • Tuğrul Bey sultan ilan edildi. Devleti Çağrı Bey ile birlikte yönetti.
  • Rey şehri alınarak başkent yapıldı.
  • Selçukluların İslam dünyasındaki otoritesi arttı.
  * Abbasi halifesinin, Şii Büveyhoğullarının baskılarına karşı Selçuklulardan yardım istemesi üzerine Tuğrul Bey, Bağdat Seferine çıkarak 1055 Abbasileri Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. Böylece Türk-İslam dünyasının koruyuculuğu Selçukluların eline geçti. Bu olaydan sonra İslam Dünyasının dini lideri Abbasiler, siyasi lideri de Selçuklular oldu.
  * Bizans üzerine sefere çıkılarak Doğu Anadolu’da başarılı savaşlar yapıldı. Bir çok şehir alındı (Erzurum, Kemah, Malatya, Sivas).
  Pasinler Savaşı (1048):
  * Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapılı.
  * Gürcüler Bizanslılara yardım etti.


  Sebepleri:
  • Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklular’ın batı yönünde ilerlemeleri.
  • Bizanslıların, Türklerin Anadolu’ya girmelerini engellemek istemeleri.
  Not: Pasinler (Hasankale) Savaşı, Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır.

  Sonuçları:
  • Bizanslılar yenildi ve Selçukluları Resmen tanıdı.
  • Doğu Anadolu, Selçukluların denetimine girmeye başladı. Van’dan Trabzon’a kadar olan topraklar Selçuklular’ın eline geçti.
  • Gürcü Kralı Liparit, Selçuklulara esir düştü.
  Alp Arslan (1063-1072):
  * Önce iç işlerini düzeltti. Çıkan ayaklanmaları bastırdı.
  * Bizans İmparatorluğuna savaş açıldı. Gürcistan, Ani Kalesi ve Kars alındı.
  * Alp Arslan, komutanlarını Anadolu’nun fethi ile görevlendirdi. Türk akıncıları Akdeniz kıyılarına kadar ilerlediler.
  Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071):
  Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapıldı.
  Sebebi:
  Bizans’ın, Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını önlemek, Doğu Anadolu’da gittikçe güçlenen Selçuklu egemenliğine karşı koymak istemesidir.

  Gelişmesi:
  • Savaş, Malazgirt ile Ahlat arasındaki Malazgirt ovasında başladı.
  • Selçuklu kuvvetleri üçe bölündü.
  • Alp Arslan sahte geri çekilme planı uygulayarak Bizans ordusunu merkezden ayırdı.
  • Bu sırada Bizans ordusunda bulunan Peçenek ve Uzlar, Selçuklu tarafına geçtiler. Pusuya yatan Türk askerlerinin seri hücumu ile Bizans ordusu büyük bir yenilgiye uğradı.
  • Ancak savaşın kazanılmasında ordunun manevi gücünün yüksek olması, iyi teşkilatlanması ve Alp Arslan gibi yetenekli, güçlü bir hükümdar tarafından yönetilmesinin de büyük katkısı vardır.
  Sonuçlar:
   • Türkler büyük bir zafer kazandı.
   • Bizans İmparatoru Romen Diyojen esir düştü.

   • Yapılan Antlaşma Sonunda;
    • Doğu Anadolu’da ki bazı şehirler Türklere bırakıldı.
    • Bizanslılar her yıl vergi verecekti.
    • Alp Arslan, esir alınan askerleri serbest bıraktı.
  Not: Malazgirt zaferi ile Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı. Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladı.
  * Alp Arslan, Batı Karahanlılar üzerine çıkacağı bir sefer sırasında öldürüldü.

  Melikşah (1072-1092):
  • Ege Denizine ve boğazlara kadar bütün Anadolu alındı.
  • Suriye, Filistin ve Arabistan alındı.
  • Devletin sınırları; doğuda Tanrı dağları ve Seyhun ırmağından batıda Akdeniz kıyılarına, kuzeyde Kafkas dağlarından güneyde Basra körfezine kadar genişletildi.
  • Vezir Nizamülmülk’ün koduğu kanun ve metotlarla devlet işleri çok düzenli olarak yürütüldü.
  • Güçlü bir ordu ile, çıkan ayaklanmalar hemen bastırıldı.
  • Başkent, Rey’den İsfahan’a taşındı.
  • Selçukluların en parlak dönemidir.
  • Melikşah’ın ölümünden sonra oğulları arsında taht kavgaları başladı ve ülkede ayaklanmalar çıktı.
  Sultan Sencer (1118-1157):
   • Merv şehri başkent yapıldı.
   • Gaznelilerden Gazne şehri, Karahanlılardan Maveraünnehir alındı.
   • Karahitaylılarla yapılan Katvan Savaşı’nda Selçuklular yenilgiye uğradı (1141). Maveraünnehir elden çıktı.
   • Bundan sonra ayaklanan Oğuzlar üzerine gidildi. Fakat Sultan Sencer esir düştü. Bir süre sonra 1157’de öldü.
   • Sultan Sencer’in ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı (1157).
  Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılma Sebepleri:
    • Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması ve taht kavgaları,
    • Atabeylerin, merkezi otoritenin zayıflamasıyla bağımsızlıklarını ilan etmeleri,
    • Haçlı Seferlerinin meydana getirdiği sarsıntılar,
    • Türkmenlerin küstürülmesi,
    • Abbasilerin, eski güçlerine kovuşmak için Selçuklular aleyhine çalışmalarıdır.
    • Katvan Savaşı’nın yıkıcı etkisi,
    • Batınilerin çalışmalarıdır.
  Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılmasından Sonra Kurulan Devletler
  1. Suriye Selçukluları
  2. Horasan Selçukluları
  3. Kirman Selçukluları
  4. Irak Selçukluları
  5. Anadolu Selçukluları
  Mehmet Yurt bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş