C# CSharp Bilgisayar Programlama

Konu 'Bilişim Teknolojileri' bölümünde sessizgeceler tarafından paylaşıldı.

 1. sessizgeceler

  sessizgeceler Üye

  Katılım:
  30 Mart 2009
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0

  GÖRSEL PROGRAMLAMA ÇALIŞMA SORULARI

  1.Klavyeden 15 girilene kadar sayıları toplayıp sonucu ekrana yazan programı yazınız.

  int sayi=0,toplam=0;

  while (sayi!=15)

  {

  Console.Write("Sayı giriniz = ");

  sayi=int.Parse(Console.ReadLine());

  toplam+=sayi;

  }

  Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı = {0}", toplam);

  Console.ReadKey();

  2.Klavyeden e veya H’ye basılmadğı sürece toplama işlemi yapan programın kodlarını yazınız.

  int sayi1,sayi2,toplam;

  string secim=null;

  while (secim != "h" &&secim != "H")

  {

  Console.Write("Birinci sayıyı giriniz = ");

  sayi1=int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.Write("İkinci sayıyı giriniz = ");

  sayi2=int.Parse(Console.ReadLine());

  toplam = sayi1 + sayi2;

  Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı = {0}", toplam); Console.Write("Devam mı (E/H) = ");

  secim = Console.ReadLine();

  }  3.45 ile 125 arasındaki çift sayıların toplamını bulup sonucu ekranda gösteren programın kodlarını yazınız?

  int toplam=0;

  for (int i = 46; i <= 125; i+=2)

  {

  toplam += i;

  }

  Console.WriteLine("Toplam = {0}", toplam);

  Console.ReadKey();

  4.Klavyeden girilen en fazla 4 basamaklı tamsayıyı çarpanlarına ayıran program,
  {
  String satir;
  İnt sayı,carpan=0;
  sayi= convert.toınt32(console.readline(satır));
  if((sayı9999)) console.writeline(“HATA”);
  else {
  while(sayi!=1){
  if(sayi%carpan==0){
  console.writeline(carpan);
  sayı /= carpan; }
  else carpan++;}}}  5.Girilen 10 dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralayan program,
  {
  String satır;
  İnt sayi=new[10];
  for(a=0;a<10;++a){
  sayı[a]=convert.toınt32(console.readline(satır));
  Array.sort(sayı);}
  Console.writeline(“sıralı”+sayi[a]);

  6.Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları topl***** bölümünden kalanı bulan program,
  {
  İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;
  sayi=convert.toınt(console.readline(satır));
  if((sayı999)) console.writeline(“HATA”);
  else{
  s1=sayı/100;
  s11=sayi%100;
  s2=sayı/10;
  s22=sayi%10;
  s3=s22;
  sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}
  console.writeline(“sonuc=”+sonuc);}

  }

  7.3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,
  {
  a=1;
  while(a<=10){
  sayı1=sayı.next(3,n);
  if(sayi1%7==0){
  console.writeline(sayı1);}
  ++a;}

  1.

  int i;

  int[] liste ={ -16, 71, -18, -4, 10, 0 };

  for (i = 0; i < liste.Length; i++)

  {

  if (liste < 0)

  liste *= -1;

  }

  for( i = 0; i < 6; i++ ) {

  Console.Write("[ {0} ] ", liste);

  }

  Console.WriteLine("\n");  8.Girilen sayıyı ters çeviren programı yazınız?

  int sayi;
  sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  while (sayi > 0)
  {
  Console.Write("{0}", sayi % 10);
  sayi /= 10;
  }
  Console.WriteLine("\n");

  9.int dizi[] = { 5,6,7,8 }; veya benzer


  --------------------------------------------------------------------------------
  ekilde verilen bir tamsayı dizisinin elemanlarının toplamını bulan metodu içeren C# programını yazınız.

  int[] dizi = { 5,6,7,8 };
  Console.WriteLine(topla(dizi));
  }
  public static int topla(int[] dizi)
  {
  int toplam = 0;
  for(int i=0; i
  toplam+=dizi;
  return toplam;
  }
  }

  10.10 haneli bir double dizisi olusturup bir döngü içerisinde bunlara deger atayiniz ikinci bir döngü ile degerleri ekrana yazınız.

  double [] huzur=new double[10];
  for(int i=0;i<huzur.Length;i++)
  {
  Console.WriteLine(i+". nci degeri gir:");
  huzur=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  }
  for(int i=0;i<huzur.Length;i++)
  {
  Console.WriteLine((i+1)+"index:"+huzur);}
  }
  }

  11.10 haneli bir dizinin ardisik elemanlarinin farklarini yazan bir program.

  int [] dizi=new int[10];
  int [] dizi1=new int[10];
  Random m=new Random();
  for(int i=0;i<dizi.Length;i++)
  {
  dizi=m.Next(1,1000);
  }Console.WriteLine("sayilar");

  foreach(int y in dizi)
  {
  Console.WriteLine(y);
  }Console.WriteLine("ardisik elmanlar arasindaki fark");
  for(int i=0;i<dizi.Length-1;i++)
  {
  dizi1=dizi[i+1]-dizi;}
  foreach(int x in dizi1)
  {
  Console.WriteLine(x);
  }

  12. Satir ve sütun sayisi klavyeden girilen yildizlarla sekil çizme.

  int satir, sutun;

  Console.Write(”satir sayisi:”);
  satir = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.Write(”sütun sayisi”);
  sutun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine();

  for (int i = 0; i < sutun; i++)
  {
  for (int j = 0; j < satir; ++j)
  Console.Write(”*”);
  Console.WriteLine();
  }
  Console.WriteLine();
  }

  13. Kullanicinin girecegi byte türünden bir sayinin bütün bitlerini ekrana
  //yazdiracak program.

  byte sayi;
  Console.Write(”sayi Giriniz(0-255):”);
  sayi = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

  for(byte j=8;j>=1;j–)
  {
  byte And =1;
  for (int k=1;k<=j-1;k++)
  And *=2;

  byte bit = (byte)((sayi & And) >> j-1);
  Console.Write(bit);

  }

  }

  14. Verilen Bir Mesajı İstenen Sayıda Ekrana Yazdıran Programın

  string mesaj;
  int sayi;
  Console.Write(" Yazdırılacak Mesaj");
  mesaj = Console.ReadLine();
  Console.Write("Kaç Kere Yazdırılsın");
  sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  for (int i = 0; i < sayi; i++)
  {
  Console.WriteLine(mesaj);
  }
  Console.ReadLine();

  15. Girilen sayıların en büyügünü bulun. (DO-WHILE)
  Console.Write("Kaç Adet Sayı var ? ")

  int adet = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

  int sayac = 0;int enbuyuk = 0;

  int sayi;do{Console.Write(sayac + 1 + ". Sayı = ");

  sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

  if (sayi > enbuyuk)enbuyuk = sayi;sayac++;

  }

  while (sayac < adet);Console.WriteLine("Enbuyuk = " + enbuyuk);Console.ReadKey();

  16. 1’den 100’e kadar ve 0’dan -100’e kadar olan sayıların toplamını veren program?

  for(i=-100;i=100;i++){

  toplam=toplam+i;

  }

  Console.WriteLine(“toplam=”+);

  17. klavyeden okunan tuslardan kac tanesinin sesli ve kac tanesinin sessiz harf oldugunu
  hesaplayan program. Klavyeden girilen ilk degerin veri sonu olmadigi varsayilmaktadir.
  Verilerin sonunda 0 (sifir) bulunmaktadir.

  string tus;
  int sesli = 0, sessiz = 0;

  tus = Console.ReadLine();
  tus = tus.ToLower();
  do
  {
  switch (tus)
  {
  case "a":
  case "e":
  case "i":
  case "o":
  case "u": { sesli++; break; }
  default: { sessiz++; break; }
  }
  tus = Console.ReadLine();
  tus = tus.ToLower()

  } while (tus != "0");

  Console.WriteLine("Sesli Sayisi = " + sesli);
  Console.WriteLine("Sessiz Sayisi = " + sessiz);  18.Konsol ekranında yandaki görüntüyü elde 0 5 10 15 20 25

  Edecek programı yazınız? 30 35 40 45 50 55

  60 65 70 75 80 85

  90 95 100

  İnt adet=0;

  For(int i=0;i<=100;i++)

  {

  if(adet%6=0)

  Console.Writeline();

  Console.Write(“{0,3}”,i);

  adet++;

  }

  Console.Writeline(“n\”);

  19.1’den 1000’e kadar olan sayılar içerisinde 5’e tam bölunebilen aynı zamanda 7’ye tam bölünemeyen sayıları sayan,toplamlarını hesaplayan ve bu sayıları listeleyen bir program yazınız?

  int adet=0,toplam=0;

  for(int i=1;i<=1000;i++)

  {

  İf((i%5=0)&&(i%7!=0))

  {

  Console.Writeline(i);

  toplam+=i;

  adet++;

  }

  }

  Console.Writeline(“{0}sayı bulundu”,adet);

  Console.Writeline (“Toplamları={0}”,toplam);

  20.Klavyeden okunan en fazla4 basamaklı bir pozitif tam sayının çarpanlarına ayıran programı yazınız?

  String okunan sayi;

  İnt sayi;

  İnt carpan=2;

  Okunan=Console.Readline();

  Sayi=Convert.ToInt32(okunan);

  If((sayi<=0)||(sayi>9999)) Console.WriteLine(“HATA”);

  Else

  {

  While(sayi!=1)

  {if(sayi%carpan==0);

  Sayi/=carpan;

  }

  Else carpan++;

  }

  }

  21. 3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,

  {

  a=1;

  while(a<=10){

  sayı1=sayı.next(3,n);

  if(sayi1%7==0){

  console.writeline(sayı1);}

  ++a;

  }


  22. Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları topl***** bölümünden kalanı bulan program,

  {

  İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;

  sayi=convert.toınt(console.readline(satır));

  f((sayı<100)&&(sayı>999)) console.writeline(“HATA”);

  else{

  s1=sayı/100;

  s11=sayi%100;

  s2=sayı/10;

  s22=sayi%10;

  s3=s22;

  sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}

  console.writeline(“sonuc=”+sonuc);}

  23.Dışardan bir karekter giren ve “q” ya da “Q” karekteri girildiğinde programı sonlandıran program parçacıgını yazınız?

  char ch;

  do{

  Console.Writeline(“Bir karekter giriniz:”);

  ch =Convert.ToChar(Console.ReadLine());

  if(ch==’q’||ch==’Q’)

  break;

  else

  Console.WriteLine(“döngüyedevam…”);

  }While(true);

  Console.Writeline(“Döngü dışı”);

  24. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu belirten program,

  İnt a;

  String satir;

  a= convert.toınt32(console.readline(satır));

  if(a%2==1)

  console.writeline(“tek”);

  else

  console.writeline(“çift”);

  }

  25. Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları topl***** bölümünden kalanı bulan program,

  {

  İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;

  sayi=convert.toınt(console.readline(satır));

  if((sayı<100)&&(sayı>999))

  console.writeline(“HATA”);

  else{

  s1=sayı/100;

  s11=sayi%100;

  s2=sayı/10;

  s22=sayi%10;

  s3=s22;

  sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}

  console.writeline(“sonuc=”+sonuc);

  }

  26.Elemanları 1-100 arasında rastgele değerler olan int türünden 20 elemanlı bir dizideki elemanların sayısal ortalamasını,en büyük değeri ve en küçük değerini bulan programı yazınız?

  int []dizi=new int[20];

  Random rnd=new Random();

  İnt max=0,min=100,toplam=0;

  For(i=0;i<dizi.Lenght;i++)

  {

  dizi=rnd.Next(0,100);

  if(dizi>max)

  max=dizi;

  if(dizi<min)

  min=dizi;

  toplam +=dizi;

  }

  Console.WriteLine(“En Büyük:{0}”,max);

  Console.WriteLine(“En Küçük:{0}”,min);

  Console.WriteLine(“Ortalama:{0}”,(float)toplam/(float)dizi.Lenght);

  27. 3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,

  {

  a=1;

  while(a<=10){

  sayı1=sayı.next(3,n);

  if(sayi1%7==0){

  console.writeline(sayı1);}

  ++a;

  }


  28. Girilen cümledeki küçük harfleri büyük harfe dönüştüren program,

  Public static void main(){

  Console.writeline(“cümlenizi yazın”);

  String yazi=console.readline();

  String büyükyazi=””;

  For(int i=0;i<yazi.lenght;++i)

  Büyükyazi +=char.toupper(yazi);

  Console.writeline(“büyükyazı=”+büyükyazı);}

  29. Girilen 10 dizi elemanlarını büyükten küçüğe sıralayan program,

  {

  String satır;

  İnt sayi=new[10];

  for(a=0;a<10;++a){

  sayı[a]=convert.toınt32(console.readline(satır));

  Array.sort(sayı);

  Array.reverse(sayi);}

  Console.writeline(“b-k sıralı”+sayi[a]);

  }

  30. Girilen üç sayının en büyüğünü bulan program,

  {

  String satır;

  İnt s1,s2,s3,enb;

  S1=convert.toınt32(console.readline(satır));

  S2=convert.toınt32(console.readline(satır));

  S3=convert.toınt32(console.readline(satır));

  İf((s1>s2)&&(s1>s3)) enb=s1;

  Else if(s2>s3) enb=s2;

  Else enb=s3;

  Console.writeline(“en büyük=”+enb);

  }
  GÖRSEL PROGRAMLAMA ÇALIŞMA SORULARI

  1.Klavyeden 15 girilene kadar sayıları toplayıp sonucu ekrana yazan programı yazınız.

  int sayi=0,toplam=0;

  while (sayi!=15)

  {

  Console.Write("Sayı giriniz = ");

  sayi=int.Parse(Console.ReadLine());

  toplam+=sayi;

  }

  Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı = {0}", toplam);

  Console.ReadKey();

  2.Klavyeden e veya H’ye basılmadğı sürece toplama işlemi yapan programın kodlarını yazınız.

  int sayi1,sayi2,toplam;

  string secim=null;

  while (secim != "h" &&secim != "H")

  {

  Console.Write("Birinci sayıyı giriniz = ");

  sayi1=int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.Write("İkinci sayıyı giriniz = ");

  sayi2=int.Parse(Console.ReadLine());

  toplam = sayi1 + sayi2;

  Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı = {0}", toplam); Console.Write("Devam mı (E/H) = ");

  secim = Console.ReadLine();

  }  3.45 ile 125 arasındaki çift sayıların toplamını bulup sonucu ekranda gösteren programın kodlarını yazınız?

  int toplam=0;

  for (int i = 46; i <= 125; i+=2)

  {

  toplam += i;

  }

  Console.WriteLine("Toplam = {0}", toplam);

  Console.ReadKey();

  4.Klavyeden girilen en fazla 4 basamaklı tamsayıyı çarpanlarına ayıran program,
  {
  String satir;
  İnt sayı,carpan=0;
  sayi= convert.toınt32(console.readline(satır));
  if((sayı9999)) console.writeline(“HATA”);
  else {
  while(sayi!=1){
  if(sayi%carpan==0){
  console.writeline(carpan);
  sayı /= carpan; }
  else carpan++;}}}  5.Girilen 10 dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralayan program,
  {
  String satır;
  İnt sayi=new[10];
  for(a=0;a<10;++a){
  sayı[a]=convert.toınt32(console.readline(satır));
  Array.sort(sayı);}
  Console.writeline(“sıralı”+sayi[a]);

  6.Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları topl***** bölümünden kalanı bulan program,
  {
  İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;
  sayi=convert.toınt(console.readline(satır));
  if((sayı999)) console.writeline(“HATA”);
  else{
  s1=sayı/100;
  s11=sayi%100;
  s2=sayı/10;
  s22=sayi%10;
  s3=s22;
  sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}
  console.writeline(“sonuc=”+sonuc);}

  }

  7.3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,
  {
  a=1;
  while(a<=10){
  sayı1=sayı.next(3,n);
  if(sayi1%7==0){
  console.writeline(sayı1);}
  ++a;}

  1.

  int i;

  int[] liste ={ -16, 71, -18, -4, 10, 0 };

  for (i = 0; i < liste.Length; i++)

  {

  if (liste < 0)

  liste *= -1;

  }

  for( i = 0; i < 6; i++ ) {

  Console.Write("[ {0} ] ", liste);

  }

  Console.WriteLine("\n");  8.Girilen sayıyı ters çeviren programı yazınız?

  int sayi;
  sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  while (sayi > 0)
  {
  Console.Write("{0}", sayi % 10);
  sayi /= 10;
  }
  Console.WriteLine("\n");

  9.int dizi[] = { 5,6,7,8 }; veya benzer


  --------------------------------------------------------------------------------
  ekilde verilen bir tamsayı dizisinin elemanlarının toplamını bulan metodu içeren C# programını yazınız.

  int[] dizi = { 5,6,7,8 };
  Console.WriteLine(topla(dizi));
  }
  public static int topla(int[] dizi)
  {
  int toplam = 0;
  for(int i=0; i
  toplam+=dizi;
  return toplam;
  }
  }

  10.10 haneli bir double dizisi olusturup bir döngü içerisinde bunlara deger atayiniz ikinci bir döngü ile degerleri ekrana yazınız.

  double [] huzur=new double[10];
  for(int i=0;i<huzur.Length;i++)
  {
  Console.WriteLine(i+". nci degeri gir:");
  huzur=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  }
  for(int i=0;i<huzur.Length;i++)
  {
  Console.WriteLine((i+1)+"index:"+huzur);}
  }
  }

  11.10 haneli bir dizinin ardisik elemanlarinin farklarini yazan bir program.

  int [] dizi=new int[10];
  int [] dizi1=new int[10];
  Random m=new Random();
  for(int i=0;i<dizi.Length;i++)
  {
  dizi=m.Next(1,1000);
  }Console.WriteLine("sayilar");

  foreach(int y in dizi)
  {
  Console.WriteLine(y);
  }Console.WriteLine("ardisik elmanlar arasindaki fark");
  for(int i=0;i<dizi.Length-1;i++)
  {
  dizi1=dizi[i+1]-dizi;}
  foreach(int x in dizi1)
  {
  Console.WriteLine(x);
  }

  12. Satir ve sütun sayisi klavyeden girilen yildizlarla sekil çizme.

  int satir, sutun;

  Console.Write(”satir sayisi:”);
  satir = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.Write(”sütun sayisi”);
  sutun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine();

  for (int i = 0; i < sutun; i++)
  {
  for (int j = 0; j < satir; ++j)
  Console.Write(”*”);
  Console.WriteLine();
  }
  Console.WriteLine();
  }

  13. Kullanicinin girecegi byte türünden bir sayinin bütün bitlerini ekrana
  //yazdiracak program.

  byte sayi;
  Console.Write(”sayi Giriniz(0-255):”);
  sayi = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

  for(byte j=8;j>=1;j–)
  {
  byte And =1;
  for (int k=1;k<=j-1;k++)
  And *=2;

  byte bit = (byte)((sayi & And) >> j-1);
  Console.Write(bit);

  }

  }

  14. Verilen Bir Mesajı İstenen Sayıda Ekrana Yazdıran Programın

  string mesaj;
  int sayi;
  Console.Write(" Yazdırılacak Mesaj");
  mesaj = Console.ReadLine();
  Console.Write("Kaç Kere Yazdırılsın");
  sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  for (int i = 0; i < sayi; i++)
  {
  Console.WriteLine(mesaj);
  }
  Console.ReadLine();

  15. Girilen sayıların en büyügünü bulun. (DO-WHILE)
  Console.Write("Kaç Adet Sayı var ? ")

  int adet = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

  int sayac = 0;int enbuyuk = 0;

  int sayi;do{Console.Write(sayac + 1 + ". Sayı = ");

  sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

  if (sayi > enbuyuk)enbuyuk = sayi;sayac++;

  }

  while (sayac < adet);Console.WriteLine("Enbuyuk = " + enbuyuk);Console.ReadKey();

  16. 1’den 100’e kadar ve 0’dan -100’e kadar olan sayıların toplamını veren program?

  for(i=-100;i=100;i++){

  toplam=toplam+i;

  }

  Console.WriteLine(“toplam=”+);

  17. klavyeden okunan tuslardan kac tanesinin sesli ve kac tanesinin sessiz harf oldugunu
  hesaplayan program. Klavyeden girilen ilk degerin veri sonu olmadigi varsayilmaktadir.
  Verilerin sonunda 0 (sifir) bulunmaktadir.

  string tus;
  int sesli = 0, sessiz = 0;

  tus = Console.ReadLine();
  tus = tus.ToLower();
  do
  {
  switch (tus)
  {
  case "a":
  case "e":
  case "i":
  case "o":
  case "u": { sesli++; break; }
  default: { sessiz++; break; }
  }
  tus = Console.ReadLine();
  tus = tus.ToLower()

  } while (tus != "0");

  Console.WriteLine("Sesli Sayisi = " + sesli);
  Console.WriteLine("Sessiz Sayisi = " + sessiz);  18.Konsol ekranında yandaki görüntüyü elde 0 5 10 15 20 25

  Edecek programı yazınız? 30 35 40 45 50 55

  60 65 70 75 80 85

  90 95 100

  İnt adet=0;

  For(int i=0;i<=100;i++)

  {

  if(adet%6=0)

  Console.Writeline();

  Console.Write(“{0,3}”,i);

  adet++;

  }

  Console.Writeline(“n\”);

  19.1’den 1000’e kadar olan sayılar içerisinde 5’e tam bölunebilen aynı zamanda 7’ye tam bölünemeyen sayıları sayan,toplamlarını hesaplayan ve bu sayıları listeleyen bir program yazınız?

  int adet=0,toplam=0;

  for(int i=1;i<=1000;i++)

  {

  İf((i%5=0)&&(i%7!=0))

  {

  Console.Writeline(i);

  toplam+=i;

  adet++;

  }

  }

  Console.Writeline(“{0}sayı bulundu”,adet);

  Console.Writeline (“Toplamları={0}”,toplam);

  20.Klavyeden okunan en fazla4 basamaklı bir pozitif tam sayının çarpanlarına ayıran programı yazınız?

  String okunan sayi;

  İnt sayi;

  İnt carpan=2;

  Okunan=Console.Readline();

  Sayi=Convert.ToInt32(okunan);

  If((sayi<=0)||(sayi>9999)) Console.WriteLine(“HATA”);

  Else

  {

  While(sayi!=1)

  {if(sayi%carpan==0);

  Sayi/=carpan;

  }

  Else carpan++;

  }

  }

  21. 3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,

  {

  a=1;

  while(a<=10){

  sayı1=sayı.next(3,n);

  if(sayi1%7==0){

  console.writeline(sayı1);}

  ++a;

  }


  22. Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları topl***** bölümünden kalanı bulan program,

  {

  İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;

  sayi=convert.toınt(console.readline(satır));

  if((sayı<100)&&(sayı>999)) console.writeline(“HATA”);

  else{

  s1=sayı/100;

  s11=sayi%100;

  s2=sayı/10;

  s22=sayi%10;

  s3=s22;

  sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}

  console.writeline(“sonuc=”+sonuc);}

  23.Dışardan bir karekter giren ve “q” ya da “Q” karekteri girildiğinde programı sonlandıran program parçacıgını yazınız?

  char ch;

  do{

  Console.Writeline(“Bir karekter giriniz:”);

  ch =Convert.ToChar(Console.ReadLine());

  if(ch==’q’||ch==’Q’)

  break;

  else

  Console.WriteLine(“döngüyedevam…”);

  }While(true);

  Console.Writeline(“Döngü dışı”);

  24. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu belirten program,

  İnt a;

  String satir;

  a= convert.toınt32(console.readline(satır));

  if(a%2==1)

  console.writeline(“tek”);

  else

  console.writeline(“çift”);

  }

  25. Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları topl***** bölümünden kalanı bulan program,

  {

  İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;

  sayi=convert.toınt(console.readline(satır));

  if((sayı<100)&&(sayı>999)) console.writeline(“HATA”);

  else{

  s1=sayı/100;

  s11=sayi%100;

  s2=sayı/10;

  s22=sayi%10;

  s3=s22;

  sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}

  console.writeline(“sonuc=”+sonuc);

  }

  26.Elemanları 1-100 arasında rastgele değerler olan int türünden 20 elemanlı bir dizideki elemanların sayısal ortalamasını,en büyük değeri ve en küçük değerini bulan programı yazınız?

  int []dizi=new int[20];

  Random rnd=new Random();

  İnt max=0,min=100,toplam=0;

  For(i=0;i<dizi.Lenght;i++)

  {

  dizi=rnd.Next(0,100);

  if(dizi>max)

  max=dizi;

  if(dizi<min)

  min=dizi;

  toplam +=dizi[i];

  }

  Console.WriteLine(“En Büyük:{0}”,max);

  Console.WriteLine(“En Küçük:{0}”,min);

  Console.WriteLine(“Ortalama:{0}”,(float)toplam/(float)dizi.Lenght);

  27. 3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,

  {

  a=1;

  while(a<=10){

  sayı1=sayı.next(3,n);

  if(sayi1%7==0){

  console.writeline(sayı1);}

  ++a;

  }


  28. Girilen cümledeki küçük harfleri büyük harfe dönüştüren program,

  Public static void main(){

  Console.writeline(“cümlenizi yazın”);

  String yazi=console.readline();

  String büyükyazi=””;

  For(int i=0;i<yazi.lenght;++i)

  Büyükyazi +=char.toupper(yazi[i]);

  Console.writeline(“büyükyazı=”+büyükyazı);}

  29. Girilen 10 dizi elemanlarını büyükten küçüğe sıralayan program,

  {

  String satır;

  İnt sayi=new[10];

  for(a=0;a<10;++a){

  sayı[a]=convert.toınt32(console.readline(satır));

  Array.sort(sayı);

  Array.reverse(sayi);}

  Console.writeline(“b-k sıralı”+sayi[a]);

  }

  30. Girilen üç sayının en büyüğünü bulan program,

  {

  String satır;

  İnt s1,s2,s3,enb;

  S1=convert.toınt32(console.readline(satır));

  S2=convert.toınt32(console.readline(satır));

  S3=convert.toınt32(console.readline(satır));

  İf((s1>s2)&&(s1>s3)) enb=s1;

  Else if(s2>s3) enb=s2;

  Else enb=s3;

  Console.writeline(“en büyük=”+enb);

  }  ( Alıntı :[url=http://www.korkmazadem.com/kategori.asp?id=5]Grsel Programlama C# - r. Gr. Adem KORKMAZ Kiisel Blog Sayfam...[/url])[/i][/i]
  reis_57, halil13 ve Moderatör Bünyamin bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş