çalışma kitabı

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde nar çiçegi123 tarafından paylaşıldı.

 1. nar çiçegi123

  nar çiçegi123 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  17 Kasım 2011
  Mesajlar:
  218
  Beğenileri:
  147
  Ödül Puanları:
  0

  :)8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı ÇK cevapları Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71
  61.SAYFA: A Bölümü

  Soru 1-
  Esas olarak millete mevcut olduğundan,milleti oluşturan fertlerin her birine değil,milletin bütününe ait olduğu ve parçalanamaz,bölünmez olduğundan

  Soru 2-
  Millete ait olan egemenlik başkasına mâl edilemez,devredilemeyeceği ve geçerliliği yitirmemesi için Eğer iki kişilik olursa anlaşmazlık çıkar

  Soru 3-
  Kişi egemenliği olursa halk ezilir ve burada saltanata benzetiliyor Ama millet egemenliği olursa halk gayet demokratik bir şekilde yaşar

  Soru 4-
  Bütünümüze hitap ettiği ve milli olduğu için parçalanamaz ve bölünemez

  Soru 5-
  Teşkilatımızda milli güçleri etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir

  B Bölümü
  Saltanat: Kişi Egemenliği
  Meşrutiyet: Kişi Egemenliği-Meclis-Seçim
  Cumhuriyet: Meclis-Seçim-Partiler-Milli Egemenlik-Kişi Hak ve Özgürlüklerine saygı-Anayasa

  62.SAYFA: 1.BOŞLUK

  Çünkü:Sevr antlaşmasında bağımsız ve özgür olmayan bir millet olarak çıkmamız bekleniyor. Türk milleti her daim bağımsızlığına düşkün olmuştur.
  2.BOŞLUK

  Lozan antlaşmalarında Sevr de olduğu gibi bir tepki altında bir tehdit altında değildi Lozan antlaşmasında ülke topraklarımız dahil kazanılmıştır

  63.SAYFA:

  Kalkınma Planları:

  Sanayi:
  1927 Sanayi-i Teşvik Kanunları çıkarıldı
  1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koyuldu
  1935 Modern Ettik Arama Enstitüsü kuruldu

  Bankacılık:
  1924 TC Ziraat Bankası kuruldu

  Tarım:

  Savunma Sanayi:
  1930 Ankara'da sanayi kongresi toplandı

  64.SAYFA:

  1 TIK 'de alınan kararlar daha sonra ekonomi ile ilgili yapılacak çalışmalara temel teşkil etmiştir

  2 Bir toplantı ile herkese tasarrufun önemi bildirilebilir ya da afişlerle

  3 Bu size ait bir soru :)

  4 Ilk önce olur olmaz şeylere para harcamamak,Lüzumsuz ise söndür sözü ile ışıkları gece gündüz açık bırakmamak

  5 Su, Petrol, Doğal gaz

  6 Hem ülkemize hem geleceğimize katkı sağlamış oluruz

  7 TASARRUF ET ÇOCUĞUNUN GELECEĞİ KURTULSUN :)

  8 Gösteriler yapabilir veya daha iyi açıklamak için tiyatroya çevirtilebilir.

  65. SAYFA: A Bölümü

  Ankara'nın başkent oluşunu etkileyen nedenler hep aynı yerde buluşmuşlar ve Ankara yönünde bir kuvvet oluşturmuşlardır Kısaca;1)Ankara'nın jeolojik stratejik ve coğrafi konumu2)Ankara'da oluşan Kuvay-i Milliye ruhu3)Istanbul'un siyasi ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik

  B)Bölümü

  1 "tozlu ve sisli bir hava, yer yer toz hortumları havaya yükselip hava boğuklaşıyor

  2 Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevrildiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlara dönüşecek Hem bunu hepimiz göreceğiz

  3 Türk'ün imkansızı imkan haline getirin kudretini Dünya'ya imkan haline getirmesi için

  4 Türk milletinin tutum ve tasarrufu ile kurulmuştur

  66.SAYFA

  DEMOKRATIK CUMHURIYET


  Cumhuriyet,halkın oyları ile seçtiği millet vekilleri ve onlardan oluşan hükümet tarafından yönetildiği bir yönetim şeklidir Bu sistemde insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü esastır
  Demokrasi ise, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir Insan hak ve hürriyetlerine saygı duyulan, kişilerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin kanunlarla teminat altına alındığı, toplumun kendi yöneticilerini kendi oyları ile belirlediği bir sistemdir Demokraside siyasi ve hukuki eşitlik esastır
  Cumhuriyetçilik fikri Avrupada aydınlanma ile birlikte güç kazanmaya başladı Bundan önce ise egemenlik papa ile kral arasında paylaşılmıştı Halkın karar alma yetkisi veya siyasal bir katılımı kesinlikle yoktu
  Tabi Avrupa bu duruma gelinceye kadar çok büyük bir bedel ödedi 1789 Fransız ihtilali ile Avrupada cumhuriyet fikri büyük bir çığ gibi büyüdü Halkta demokrasi fikri gelişmeye başladı Bunun yanında laiklikte Avrupada gelişmeye başladı Laiklik genel anlamda dinle devlet işlerinin bir birinden ayrılması olarak bilinir Esas anlamda ise din ve vicdan hürriyeti, din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir

  67. SAYFA: A)Bölümü

  Tablodaki doldurulacak yerler:

  a Insanların çeşitli eğitim istemesi Örneğin Kürtlere ayrı çerkeslere ayrı vs

  b Ordu siyasetten ayrılmalı çünkü askerlikle siyaseti birbirine karıştırıyorlar

  c Dinin bir parti gibi siyasetle karıştırılması

  d Türkiye'nin hilafetlere karıştırılması

  B)Bölümü

  Eğitimin zaman kaybedilecek bir şey olmadığı için Atatürk bu sözü söylüyor

  C)Bölümü

  Bu kanunlar ortak olarak "Ülkeyi Kalkındırma" adına çıkarılmıştır

  68 SAYFA: A) Bölümü


  Soru 1: Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip olmasıyla ilgili sözü
  Soru 2: Herkes aynı fikirde olmayabilir,onun için farklı yöneticiler gerekiyordu
  Soru 3: Kendisine karşıt olmasını beklemiştir Bu sayede ilerleme olur
  Soru 4: Ülkenin çok partili hayata tamamen geçtiğinin göstergesidir

  B) Bölümü

  Çok partili hayat demokrasiyle olur .Bu yüzden çok partili olmak gelişme cumhuriyet ve demokrasi için önemlidir

  C) Bölümü

  PARTI ADI: Cumhuriyet halk fırkası
  KURULUŞ TARIHI: 9 eylül 1923
  PARTI KURUCULARI: Mustafa Kemal Atatürk
  PARTI ADI: Terakki Per ver Cumhuriyeti fırkası
  KURULUŞ TARIHI: 17 kasım 1924
  PARTI KURUCULARI: Kazım Kar,Rauf Orbay,Ali Fuat
  PARTI ADI: Serbest Cumhuriyet Fırkası
  KURULUŞ TARIHI: 12 Ağustos 1930
  PARTI KURUCULARI: Fethi Okyar

  1) Terakki Per ver Cumhuriyet fırkası partiye katılacak insanları daha dikkatli seçerdim

  sayfa 69

  a: inkılabı: din kurumlarının düzenlenmesi
  gerekçesi: asıl özelliklerini kaybetmeleri
  sonuçları: 30kasım 1925

  b: inkılabı: Kıyafette değişiklik
  gerekçesi: çağdaşlaşma
  sonuçları: 25 kasım 1925

  c: inkılabı: takvim ve saat ölçüleri
  gerekçesi: batı uygarlığı
  sonuçları: 26 aralık 1925

  d: inkılabı: Soyadı kanunu
  gerekçesi: Lakap sorunu
  sonuçları: 21 haziran 1934

  e: inkılabı: kadının Türk toplumundaki yeri
  gerekçesi: kadınların ezikliği
  sonuçları: 3 nisan 1930

  f: inkılabı: Sağlık hizmetleri
  gerekçesi: Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı
  sonuçları: 20 mayıs 1920

  en aşağıdaki sorunun cevabı da :çağdaşlaşmaya doğru giden adımlar...

  sayfa 70 cevapları

  1. soru cevabı=> Cumhuriyet halk fırkası

  2. soru cevabı=> Nedeni sudur=> Biz hilafeti yeniden isteriz.biz yeni kanunlar istemeyiz.bize mecalli yeterlidir.medreseler,tekkeler ,şeyhler,müritler biz sizi koruyacağız.çünkü Mustafa Kemali n partisi hilafeti kaldırdı. bunlar kışkırtmanın nedenleri olmuştur.

  3. sorunun cevabı=> Mustafa Kemal ‘in hilafeti kaldırmasını.Yeni partinin kullanıldığı sloganın gerici haykırışlarla dolu olmasını savunuyorlar...

  4. sorunun cevabı=> Hükümet ve meclis tedbirler almayı gerekli görmesi ,takrir-i sükun kanununun çıkması,istiklal mahkemelerini kurması v.s

  5. sorunun cevabı=> Zararlı partiler, hilafeti yeniden isteyenler, yeni kanunları istemeyenler, hilafeti kaldıranlar gibi önlemler...

  6. sorunun cevabı=> Terakkiperver cumhuriyet fırkası denilen zararlı siyasi kurulusun kapanması.Istiklalin mahkemelerini kurması v.s

  7. sorunun cevabı=> Nutuk büyük bir kaynak kitaptır.çünkü bütün önemli şeylerin bir arada olmasını istediği için Mustafa kemal bir araya toplamıştır...

  8. sorunu cevabı=> Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmalarını çözememiştir...

  9. sorunun cevabı=> Terakkiperver cumhuriyet partisi siyasi kuruluşudur. Şeyh sait ayaklanmasıyla ilgisi olduğu düşünülmüştür bunun için kapatılması esas olmuştur...

  Sayfa 71.

  A BÖLÜMÜ:

  Yanlış
  Doğru
  Yanlış
  Yanlış
  Doğru
  Doğru
  Doğru
  Yanlış
  Doğru
  Yanlış
  Doğru
  Yanlış
  Doğru
  B BÖLÜMÜ:

  1926 öncesi:
  *Osmanlı devleti kapitülasyonlar nedeniyle kabotaj hakkına sahip değildi
  *Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işi yabancı gemilerce yapılıyordu
  *deniz ulaşımının büyük bir bölümü ile önemli limanların işletilmesi yabancıların elindeydi.

  1926 sonrası:
  *denizlerimizde de bağımsızlığı sağlamak milli ekonomi ilkesi doğrultusunda bir adım atıldı
  *kabotaj kanunu ile Türk denizleri ve limanlarında işletmecilik ve taşımacılık hakkı sadece Türk devletine ve Türk vatandaşlarına verildi.


  bir teşkkür:p
  nar çiçegi123 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş