# Canlılarda Enerji Dönüsümleri.

Konu 'Biyoloji Ders Notları' bölümünde Dreamer* tarafından paylaşıldı.

 1. Dreamer*

  Dreamer* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  2.550
  Beğenileri:
  1.971
  Ödül Puanları:
  0

  Metabolizma: Hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür.

  A-Anabolizma : Dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.Protein, RNA, Fotosentez, Kemosentez vb.

  B-Katabolizma: Dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı

  üretimi için daha basit moleküllere parçalanmasıdır.Hücre içi ve dışı sindirim,O2 li ve O2 siz solunum

  ATP(Adenozintrifosfat):
  Yapısı:
  1-Adenin nucleotid
  2-Riboz
  3-Üçfosforik asit

  Özellikleri:
  1-Yapısında iki yüksek enerjili fosfat bağları bulunur
  2-Canlının tüm yaşamsal olaylarında kullandığı enerji kaynağıdır
  3-Kolayca başka enerji formlarına dönüştürülebilir.(Elektrik, ısı, kimyasal bağ ,osmotik,şık vb.)
  4-Bütün reaksiyonlara katılabilir
  5-Her hücre kendi ATP sini kendi sentezler
  6-Hücrede sitoplazma,mitokondri ve kloroplastlarda sentezlenir
  7-Hücre yaşamsal olaylarında sitoplazmada veya mitokondride üretilen ATP kullanılır
  8-Kloroplastlarda sentezlenen ATP organik madde sentezi ve kloroplastlardaki diğer yaşamsal olaylarda kullanılır
  9-Yüksek enerjili son fosfat bağının kopması ile ortama 7300 cal enerji verilir.

  Hücrelerde ADP nin sistemden enerji alarak kendine bir fosforik asit bağlayıp ATP haline gelmesine fosforilasyon denir.

  Enerji
  ADP+P -------------- ATP
  (Fosforilasyon)

  Fosforilasyonda kullanılan enerji kaynağına göre 4 (Dört) tip fosforilasyon vardır.

  1-Sübstrat düzeyde fosforilasyon:
  a-Bütün canlılarda görülür
  b-Sitoplazmik solunum enzimleri kullanılarak organik maddelerin yapısında bulunan bağ enerjisinin ATP enerjisi haline dönüşmesidir

  2-Oksidatif-fosforilasyon:
  a-Oksijenli solunum enzimi bulunduran canlılarda gerçekleşir
  b-Organik maddeler oksijenli solunum enzimleri ile inorganik yapılara dönüştürülürken açığa çıkan H lerin O2 ye aktarılırken gerçekleşir
  c- e.t.s. görev alır

  3-Foto-fosforilasyon
  a-Klorofil taşıyan canlılarda gerçekleşir.
  b-Klorofil ve e.t.s etkisi ile güneş ışık enerjisinin dönüşümü ile gerçekleşir
  c-Enzim görev almaz

  4-Kemosentetik-fosforilasyon:
  a-Oksidasyon enzimi taşıyan bakterilerce gerçekleştirilir
  b-İnorganik maddelerin (H,Fe,N, NH3 vb.) oksidasyon enzimleri ile oksitlenmesi ile açığa çıkan kimyasal enerji ile gerçekleşir

  Bütün canlılar güneşin ışık enerjisini kullanırlar.Işık enerjisinin canlıların kullanabileceği enerji formuna dönüşmesinde fotosentez ve solunum mekanizmaları rol alır.

  Fotosentez Solunum
  Işık -------ATP-------- Glikoz --------- ATP ------------- ( Biyolojik iş)

  Biyolojik iş:
  Isı,elektrik,osmotik basınç,kimyasal bağ,ışık, mekanik,aktif taşıma vb.
 2. Dreamer*

  Dreamer* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  2.550
  Beğenileri:
  1.971
  Ödül Puanları:
  0
  Solunum tipleri:

  A-Oksijensiz solunum (Fermantasyon.)

  1-Gerçek fermantasyon:
  Enzim
  C6H12O6 -------------2C2H5OH + CO2 + 2ATP
  Glikoz Etil alkol

  2-Oksidatif fermantasyon:
  Enzim
  C2H5OH + O2 ---------------CH3COOH + H2O+ ATP
  Etil alkol Asetik asit

  B-Oksijenli solunum:
  Enzim + ets
  C6H12O6 + 6O2 --------------------6CO2 + 6H2O + 38 ATP
  Glikoz


  O2 siz SOLUNUM:

  1-Bazı bakteri ve mayalarda temel enerji üretim biçimi olmakla beraber Bitki ve bazı hayvanlarında özel durumlarda başvurduğu enerji üretim biçimidir.
  2-Glikoliz ve fermantasyon olmak üzere iki evrede gerçekleşir.
  3-Glikolizde temel amaç enerji üretimidir. Fermantasyonda ise temel amaç glikoliz sonucu oluşan artık ürünlerin hücreye zarar vermesinin önlenmesidir.
  4-Glikoliz bütün canlılarda ortaktır.Fermantasyon ise canlının kullandığı enzime göre oluşum biçiminde ve son ürünlerde farklılıklar görülür.
  5-Fermantasyon son ürüne göre adlandırılır;AlkolikLaktik asitAsetik asit vb.
  6-Fermantasyonda O2 kullanılmaz ancak asetik asit fermantasyonunda O2 kullanılır.

  Oksijensiz solunumun evreleri:
  A-Glikoliz (Oksijensiz ve oksijenli solunum)
  Bütün solunum tipleri glikolizle başlar. Glikoliz bağımsız metabolizmaya sahip bütün hücrelerde görülen bir reaksiyondur. Genel özellikleri:
  1-Sitoplazmada gerçekleşir. (Mitokondri ye ihtiyaç yoktur.)
  2-Enzimatik reaksiyonlar dizisidir.
  3-Bir mol glikozun reaksiyona girmesi için ; İki mol ATP (Aktivasyon enerjisi için) harcanır.

  4-Bir mol glikozdan ;
  a) İki mol piruvat
  b) Dört mol ATP
  c) İki mol NADH2 açığa çıkar.
  5-O2 li ve O2 siz solunumların ortak özellikleridir.
  6-Temel amaç enerji üretimidir.


  B-Fermantasyon
  1-Sitoplazmada gerçekleşir
  2-Enzimatik reaksiyonlardır
  3-Temel amaç glikolizde açığa çıkan son ürünlerin hücreye zarar vermesini önlemektir
  4-Kullanılan enzime göre son ürünler değişir
  5-Son ürüne göre adlandırılması yapılır
  6-Bakteri mantar ve omurgalılarda çoğunlukla çizgili kaslarda görülür  Fermantasyon için gerekli koşullar:
  1-Uygun ısı
  2-Gerekli enzimler
  3-Organik madde(Glikoz vb.)
  4-Biyokimyasal ortam (Sitoplazma)

  Fermantasyonda açığa çıkanlar:
  1-Son ürün (AlkolAseton vb.) 2-ATP 3-CO2 4-Isı

  Oksijenli solunum:

  Oksijenli solunum üç kademede gerçekleşir.
  1-Glikoliz: (Sitoplazmada gerçekleşir)

  Enzim
  Glikoz ------------ 2Piruvat + 2ATP+ 2NADPH2

  2-Kreps döngüsü: (Mitokondri matriksinde)

  Enzim
  Piruvat ------------ 3CO2 + 4NADH2 +1FADH2 + ATP (Bir pürivat için)

  3-Oksidatiffosforilasyon: (Mitokondri krista zarlarında)
  e.t.s
  NADPH2 + 1/2 O2 ---------------- H2O + NAD+ 3 ÂTP
  e.t.s
  FADH2 +1/2 O2 ------------------ H2O + FAD + 2 ATP ​
 3. Dreamer*

  Dreamer* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  2.550
  Beğenileri:
  1.971
  Ödül Puanları:
  0
  Glikoliz:

  Oksijensiz solunumdaki glikolizle aynı temel özellikler gösterir.


  Krebs döngüsü:

  Özellikleri
  1-Eukaryotlarda mitokondride prokaryotlarda sitoplazmada mesezom denen zar kıvrımlarında gerçekleşir
  2-Pirüvatla başlar
  3-Mitokondriye geçen her piruvata karşılık 3 CO2 (substrat düzeyde) 1 ATP 1 FADH2 ve 4 NADH2 oluşur.
  4-Enzimatik reaksiyonlardır
  5-IsıPHaktivatör ve inhibitörlerden etkilenir.
  6-O2 varlığında gerçekleşen reaksiyonlardır.
  7-Diğer organik moleküllerin solunum reaksiyonuna katıldığı evredir.


  Oksidatif fosforilasyon:
  Oksidatif fosforilasyon özellikleri

  1-Mitokondri zarları (Bakterilerde mesezom denen zar kıvrımlarında gerçekleşir
  2-Piruvat tan ayrılan H lerin O2 ye aktarımıdır
  3-NADFADCoQSitokromlar ve O2 görev alır
  4-NAD+ ile taşınan her 2H çiftine karşılık e.t.s de 3 ATP sentezlenir
  5-FAD+ ile taşınan her 2H çiftine karşılık e.t.s de 2 ATP sentezlenir
  6-1 Glikozun yıkımından e.t.s üzerinden toplam 34 ATP sentezlenir
  7-1 Glikoz için e.t.s de O2 ye aktarılan H lerden 24 H2O üretilir:


  Solunumda enerji üretim aşamaları

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...
  Solunum aşamaları ilişkileri

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...
  Değişik organik moleküllerde oksijen kullanımı ve enerji üretimi durumu
  CO2
  Solunum kat sayısı: R.Q=---------- Sonuç kullanılan maddeye göre değişir.
  O2

  CO2
  Karbonhidratlarda RQ =---------- =1 olur.
  O2

  6CO2
  Örnek: Glikoz (C6H12O6) için: RQ=------------ = 1
  6O2
  CO2
  Yağlarda RQ = ----------- = X X > 1 çıkar.buda daha fazla oksijen tüketmek demektir
  O2

  Yağlarda oksijen oranı az olduğu için solunumda yağların yıkımı için çok O2 kullanılır ve diğer organik maddelere oranla daha fazla ATP üretilir.
  36 CO2
  Örnek: Oleik asit (2C18H34O2) + 51 O2 =-----------= 07
  51 O2

  CO2
  Alkol vb maddelerde RQ=--------- = X X<1 çıkar . Çünkü alkollerde oksijen oranı fazladır.
  O2

  4CO2 4
  Örnek: C4H4O8 + O2 =--------------= --------= 4
  O2 1 ​
 4. Dreamer*

  Dreamer* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  2.550
  Beğenileri:
  1.971
  Ödül Puanları:
  0
  Solunum hızına etki eden faktörler:

  1- Isı
  2 - O2 yoğunluğu
  3- PH
  4 -CO2 miktarı
  5-Ket vurucular (Zehirler)
  6 - Uyaranlar.

  Solunum hızı: Bitkilerde ; farklı organ ve dokularda solunum hızları farklıdır. Bitkisel organlarda solunum hızı şu şekilde sıralanır: Yaprak – Kök – Gövde. Doku olarak en hızlı solunum kambiyumda görülür.

  Bitkilerde solunum hızını artıran faktörler.
  1-Köklenme
  2-Yaralanma
  3-Tohum ıslanması
  4-Tomurcuklanma

  Oksijenli ve oksijensiz solunumun ortak özellikleri:
  1-Glikoliz evresi ile başlamaları
  2-Glikozun aktivasyonu için ATP kullanılması
  3-Reaksiyonlar sonunda ATP sentezlenmesi
  4-Isının açığa cıkması
  5-CO2 nin açığa çıkması (Laktik asit fermantasyonu hariç)
  6-Substrat düzeyde fosforilasyonun gerçekleşmesi
  7-Enzim kullanılır

  Oksijenli solunumu Oksijensiz solunumdan ayıran farklar:
  1- O2 kullanılması
  2- H2O nun açığa çıkması
  3- e.t.s nin görev alması
  4- Oksidatif fosforilasyonun gerçekleşmesi
  5- Glikozun CO2 ve H2O ya kadar parçalanması
  6-Yüksek ATP üretimi (Bir glikozdan 38 ATP)


  Oksijenli solunumun karşılaştırılması

  A-Fotosenteze özgü özellikler
  1-Klorofile ihtiyaç duyulması
  2-Işıkta gerçekleşmesi
  3-Organik madde sentezlenmesi
  4-CO2 ve H2O tüketilmesi
  5-Ağırlık artışı olması
  6-Endotermik olması
  7-Işık enerjisini ATP ve Kimyasal bağ enerjisine çevirmesi

  B-Oksijenli solunuma özgü özellikler
  1- Oksijenli solunum enzimlerine (Mitokondri) ihtiyaç duyması
  2- Besin ve O2 nin tüketilmesi
  3-CO2 ve H2O nun açığa çıkması
  4-Ağırlık azalması olması
  5-Ekzotermik olması
  6-Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisi haline çevirmesi

  C-Fotosentez ve O2 li solunumun ortak özellikleri 1-Enzim kullanılması
  2- e.t.s kullanılması
  a-Solunumda: NAD-FAD-sitokrom
  b-Fotosentezde:NADP-ferrodoksin-plastokinon-sitokrom
  3-Isının açığa çıkması
  4-ATP üretilmesi​

Sayfayı Paylaş