Çarpanlari ayirma

Konu 'Matematik 8. Sınıf' bölümünde a.d.e.m tarafından paylaşıldı.

 1. a.d.e.m

  a.d.e.m Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2010
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  Çözüm

  =x(a+b)+y(a+b)
  =(a+b).(x+y)

  Soru-2

  x-ax+2x-2a=(x-ax)+(2x-2a)

  Çözüm

  =x(x-a)+2(x-a)
  =(x-1).(a-1)

  Soru-3

  ax-a-x+1=(ax-a)+(-x+1)

  Çözüm

  =a(x-1)-1(x-1)
  =(x-1).(a-1)

  Soru-4

  (2x-3)-1=

  Çözüm

  = (2x-3)-1
  =[(2x-3)-1].[(2x-3)+1]
  =(2x-3-1).(2x-3+1)
  =(2x-4).(2x-2)
  =4(x-2).(x-1)  Soru-5

  (298-98)-200.392 =16
  2a

  Çözüm

  = (298-98)(298+98)-200.392 =16
  2a
  = 200.396-200.392 =16
  2a
  =200(396-392) =16
  2a
  =100.4 =16 a=100.4 a=25


  ÜSLÜ İFADELER

  Soru-1

  (2.52 ) . (3.54)

  Çözüm

  = 2.3.52+4 =6.56

  Soru-2

  (8.36)  (4.32)
  =


  Soru-4

  15a = 3a-2 olduğuna göre 5a nın değerini bulalım.

  Çözüm
  15a = 3a-2 = (3.5)a = şeklinde yazılırsa
  15a = 3a-2 = (3.5)a =
  = 3a.5a =
  = 32 . 3a.5 a = 3a
  = 9.5a =
  = 9.5a = 1
  = 5a=

  Soru-5

  1- 2x  25  x5 tir

  Çözüm

  2- 3x  81  3x 34  x4 tür.
  3- 2x+8  8 olduğuna göre, x=?
  2x+8  2x . 28 olup
  2x . 28  8 yerine konur ise, burdan 8  23 olup
  2x . 28  23
  2x  23 28
  2x  23-8
  2x  2-5 olup burdan x  -5 bulunur.


  LOGARİTMA

  Soru-1

  f(x)= 2x ile tanımlı, f: IR  IR+ üstel fonksiyonu veriliyor.
  f(1), f (1/2), f(-1), f(0), f(-3) degerlerini bulalım

  Çözüm

  f(x) = 2x  f(1)=21=2, f(1/2)=21/2 =2  1,41 … , f(-1)=2-1=1/2, f(0)=20=1, f(-3)=2-3=1/23=1/8 bulunur.

  Soru-2

  f: IR+  IR f(x)=log3x fonksiyonun tersinin grafiğini aynı analitik düzlemde çizelim ve aşağdaki soruları cevaplayalım.

  a. f(x) ve f –1 (x) fonksiyonların garfikleri, y = x doğrusuna göre simetrik midir?

  b. f(x) = log3x fonksiyonu artan mıdır?

  c. f –1(x) fonksşyonu artan mıdır?

  d. f (x) fonksiyonu altında, görüntüsü pozitif olan ree sayıların kümesini yazalım.

  e. f –1 (x) fonksiyonu altında, görüntüsü negatif olan reel sayıların kümesini yazalım.  Çözüm

  f: IR+  IR, f(x) = log3x ise,
  f –1 : IR  IR+, f –1 (x) = 3x olur,  y=3x


  y =x
  3

  2

  1 y=log3x

  0
  1 2 3
  a. f(x) = log3x ile f –1 (x) = 3x fonksiyonları birbirlerinin ters fonksiyonları olduğundan, y = x doğrusuna döre simetriktir.

  b. f(x) = log3x fınksiyonu artandır. Çünkü, her x1 < x2 için, f(x1) < f(x2) olmaktadır. (a > 1 için, logax fonksiyonu artandır.)

  c. f –1 (x) = 3x fonksiyonu da artandır. (tabanı birden büyük olan pozitif reel sayıların üsleri büyüdükçesayıda büyür.Bu durum,fonksiyonun grafiğinde açıkca görülebilir.)

  d. f(x) = log3x fonksiyonu altında, görüntüsü pozitif olan reel sayıların kümesi, (1 ,) aralığıdır.

  e. f –1 (x) = 3x fonksiyonu altında, görüntüsü negatif olan reel sayı yoktur.

  Soru-3

  32 saysısının 2 tabanına göre logaritmasını bulalım

  Çözüm

  log232 = y  2y = 32 (tanım)
   2y = 25
   y = 5

  Soru-4

  2 tabanına göre 1/3 olan sayıyı bulalım.

  Çözüm

  log2x = 1/3  x = 21/3

   x = 32

  Soru-5

  f : (-1,+)  IR, f(x) log2 (x+1) fonksiyonu için f –1 (x) kuralını ve f –1 (5) değerini bulalım.

  Çözüm

  1. yol

  f(x) = y = log2 (x + 1) fonksiyonunda x yerine y, y yerine x yazalım.
  log2 (y + 1) = x olup 2x = y + 1 ya da y = 2x – 1 olur.
  Buradan, f –1 (x) = 2x – 1 bulunur.
  f –1 (x) = 2x – 1  f –1(5) = 25 – 1 = 32 – 1 = 31 dir.

  2.yol

  f –1(5) = a  f(a) = 5 tir.
  f(a) = log2(a + 1) =5 olup 25 = a + 1 den, a = 32 – 1 = 31 bulunur.
  buna göre , f –1 (5) = 31 olur.

  FONKSİYONLAR
  Soru-1

  A={-3,-1,0,2,3}
  F=A à R fonksiyonu
  F{(-3,5),(-1,2),(0,3),(2,5),(3,-4)} olarak veriliyor.
  F(-3)+f(0)+f(3) toplamı nedir?

  Çözüm

  f(-3)= 5 f(-3)+f(0)+f(3)=5+3-4=4 olur.
  f(0)= 3 olduğundan
  f(3)=-4

  Soru-2

  R de f(x) = x – 2 , g(x) = x2 + 1 fonksiyonları veriliyor. (f + g) (x), (f - g) (x), (f /g) (x), (f . g) (x)’ i bulunuz.

  Çözüm

  (f + g) (x) = f(x) + g(x)
  = x – 2 + x2 + 1
  = x2 + x - 1

  (f - g) (x) = f(x) - g(x)
  = x – 2 – (x2 + 1)
  = -x2 + x - 3

  (f . g) (x) = f(x) . g(x)
  = (x – 2 ).( x2 + 1)
  = x3-2x2+ x - 2

  (f / g) (x) = f(x) / g(x)
  = (x – 2 )/(x2 + 1)

  Soru-3

  A ={ -1, 0,1 } ve b={ 0,1 }kümeleri için f A’dan B ye bir fonksiyon f(x) = x2 fonksiyonunun örten olup olmadığını araştırınız.

  Çözüm

  f(-1) = 1
  f(0) = 0 à f(A) = {0,1} dır.
  f(1) =1
  f(A) = B olduğundan f örtendir.

  Soru-4

  f : R à[2 + ¥ ] f(x) = x2 + 2 bire bir ve örten midir? ( x ³ 0 )


  Çözüm

  f(0) = 02 +2 = 2 Örtendir -1 ¹ 1
  x1 ¹ x2 için f(x1) ¹ f(x2) f(-1) = f(1)
  f(-1) = (-1)2 + 2 = 3
  f(1) = 12 +2 = 3 Birebir değil

  Soru-5:

  f ve g : Rà R’ye f (x) = 3x + 2 ve g(x) =(x-1)/3 ise, (fog)(x) ve (gof)(x) fonksiyon-larını bulun?


  Çözüm  RASYONEL SAYILAR

  Soru-1

  x < 0 olmak üzere, a = x/3 ve b = x/7 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

  Çözüm:

  Şayet x > 0 olsaydı,

  olacaktı. x < 0 olduğu için,

  olur.

  Soru-2


  ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) 1 < x < 3 b) 1/2 < x < 5/2 c) 22/3 < x < 26 d) 4 < x < 26/3
  e) 22/3 < x < 12

  Çözüm:

  Verilen sıralamanın her üç tarafını da 4 ile çarparsak,

  olur ve sonra da sıralamanın her üç tarafına da 6 sayısını eklersek sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacağından,

  22/3 < x < 26
  bulunur. Doğru seçenek (c) şıkkıdır.


  Soru-3

  a=10/11, b=100/111, c=1000/1111
  olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangsi doğrudur? (ÖSS-1999, iptal sın.)
  a) c < b < a b) c < a < b c) a < b < c d) a < c < b e) b < c < a

  Çözüm:

  a=10/11=1/1,1
  b=100/111= 1/1,11
  c=1000/1111=1/1,111
  payları eşit olan kesirlerin, paydası en büyük olan daha küçük olduğundan,
  a > b > c olur. Doğru seçenek (a) şıkkıdır.

  Soru-4

  a > 0, b > 0, c > 0 ve

  olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? (ÖSS-1992)
  a) a < c < b b) a < b < c c) b < a < c d) b < c < a e) c < b < a

  Çözüm:

  a, b ve c pozitif sayılar olduğundan,

  yazabiliriz. Buradan, a=5, b=15 ve c=10 olur. Böylece, a < c < b bulunur. Doğru seçenek (a) dır.

  Soru-5

  a=7/8, b=10/11, c=13/5
  sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) a < c < b b) a < b < c c) b < c < a d) c < b < a e) c < a < b

  Çözüm:

  a ile b kesri basit bir kesirken, c bileşik kesirdir. Bu nedenle, c bileşik kesri en büyüktür. O halde, a ile b yi incelemeliyiz.


  Buradan, a < b bulunur. Böylece, a < b < c elde edilir. Doğru seçenek (b) dir.


  TRİGONOMETRİ

  Soru-1

  1256’nin esas ölçüsünü bulunuz

  Çözüm

  1256 360
  1080 3
  176 Esas ölçü

  Soru-2

  -30º nin esas ölçüsünü bulun. –340º nin esas ölçüsünü bulun.

  Çözüm

  360 - 30 = 330º 360 – 340 = 20º

  Soru-3
  -
  - 3450º nin esas ölçüsünü bulun.

  Çözüm

  3450 360 360 – 210 = 150º
  3240 9
  210

  Soru-4

  19 esas ölçüsünü bulun.
  3
  Çözüm

  19 ‗ 6 . 3 ₊  ‗ 3.2 ₊  19 ‗ 
  3 3 3 3 3 3

  Soru-5

  - 7 esas ölçüsünü bulun
  3
  Çözüm

  - 7 ‗ - 3,5  3,5 - 2 ‗ 3 2 - 3 ‗ 
  2 2 2 2

  KARAKÖKLÜ İFADELER

  Soru-1

  A = (x + x-3 )/(1 + 5-x ) ise A nın reel sayı olması için x’in alacağı tam sayı değerler kaç tanedir?

  Çözüm

  x-3 ve 5-x köklerinin kuvvetleri çift sayı olduğundan,
  x-3  0 ve 5-x  0
   x3 ve 5x
   3  x  5 tir. Buna göre x in alabileceği tamsayı değerleri 3,4 ve 5 olup üç tanedir.

  Soru-2

  2x = (0,5)2x-1 ise x kaçtır?

  Çözüm

  2x = (0,5)2x-1  2x/3 = (1/2)(2x-1)/(2)
   2x/3 = (2-1)(2x-1)/(2)
   2x/3 = 2(-2x+1)/(2)
   x/3 = (1 – 2x)/(2)
   x = 8/3 dir.
  Soru-3

  243 / 0,0048 işleminin sonucu kaçtır?


  Çözüm

  243 / 0,0048 = 3.34 / 48.10-4 = 3.3 / 3.24.(10-1)4
  = 3.3 / 2.10-1.3
  = 3.10 / 2 = 15 tir.

  Soru-4

  A=(5-3)7+35 olduğuna göre, A kaçtır?

  Çözüm

  5-3  0 olduğundan,
  A = (5 – 3)7+35
  = -(3-5)7+35
  = -(3-5)2 .(7+35)
  = -(14-65)(7+35)
  = -2(7-35).(7+35)
  = -2[72 – (35)2]
  = -2.4 = -22 dir.

  Soru-5

  x = 2 , y = 3 , ve z = 5
  sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

  Çözüm

  X, y ve z sayılarının yaklaşık değerini bilmek zor olduğundan, kök kuvvetleri eşitlenerek kök içindeki sayılar karşılaştırılabilir. Buna göre:
  x = 2 = 26 = 264
  y = 3 = 34 = 81
  z = 5 = 53 = 125 ve
  1258164 olduğundan zyx tir.
 2. ßyMuRo

  ßyMuRo Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2011
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  birader bu hangi yayının ?
 3. ßyY@$!N

  ßyY@$!N Üye

  Katılım:
  5 Ocak 2011
  Mesajlar:
  89
  Beğenileri:
  91
  Ödül Puanları:
  0
  kardes burda konuyu anlatmıs herhangi bir yayının değildir.
  ßyMuRo bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş