Cemİyetler

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları' bölümünde tömbk tarafından paylaşıldı.

 1. tömbk

  tömbk Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0

  CEMİYETLER
  A)ZARARLI CEMİYETLER
  1-Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
  a-Rumların Kurduğu Cemiyetler:
  1)Mavri Mira: B.Anadolu ve D.Trakya’yı Yunanistan’a bağlamak ve Bizans İmparatorluğu’nu canlandırmayı amaçlamıştır.

  2)Pontus Rum: D.Karadeniz’de bir Rum Devleti kurmayı amaçlamıştır.

  3)Etnik-i Eterya: Mondros’tan önce(1894) kurulmuş, Bizans’ı canlandırmayı amaçlamıştır.

  b-Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler:
  1)Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri: D.Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı amaçlamıştır.

  C-Yahudilerin Kurduğu Cemiyetler:
  1)Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri: Sosyal ve siyasi ayrıcalıklarını korumak, Filistin’de bir İsrail Devleti kurmayı amaçlamıştır.

  Azınlık Cemiyetlerinin Özellikleri:
  1-Amaçları işgalleri kolaylaştırmak, böylece kendi bağımsız devletlerini kurabilmektir.
  2-İtilaf devletleri, dini kurumlar ve azınlık okulları tarafından desteklenmiştir.

  2-Türklerin (Osmanlı vatandaşlarının) Kurduğu Zararlı Cemiyetler
  1)Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti: Padişaha kayıtsız şartsız bağlı kalmayı, işgallere direnmenin zararlı olduğunu savunmuştur.

  2)Kürt Teali Cemiyeti: Wilson İlkelerine dayanarak D.Anadolu’da bağımsız bir Kürt Devleti kurmayı amaçlamıştır.

  3)Teali-i İslam Cemiyeti: Medreseliler tarafından kurulmuş, halifelik mak***** bağlı kalınarak kurtulabileceğimizi savunmuştur.

  4)İngiliz Muhipleri Cemiyeti: Milli Mücadele’ye karşı çıkmış, İngiliz manda yönetimine (himayesi) girilmesi gerektiğini savunmuştur.

  5)Wilson İlkeleri Cemiyeti: Amerikan mandasına girilmesi gerektiğini savunmuştur.

  Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Özellikleri:
  1-Manda yönetimlerini savunmuşlar
  2-Genelde saltanat ve hilafeti(ümmetçi) savunmuşlar
  3-İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.

  B)MİLLİ CEMİYETLER
  1-Trakya Paşaeli Cemiyeti: Bölgedeki Türk halkını işgaller karşısında bilinçlendirmek, Mavri Mira Cemiyeti’nin çabalarına engel olmak için kurulmuştur.

  2-Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresini Fransız işgalinden kurtarmak ve Ermenilerin zararlı çalışmalarına engel olmak için kurulmuştur.

  3-Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: D.Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasını önlemek ve bölgedeki Türk halkının haklarını korumak için kurulmuştur. Erzurum Kongresi’ni düzenlemişlerdir.

  4-Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir ve çevresinin Yunanlılar tarafından işgalini protesto etmek ve bölgeyi işgalden kurtarmak için kurulmuştur.

  5-İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İzmir’in Türk toprağı olduğunu basın yoluyla Dünyaya duyurmak için kurulmuş, Kuva-yı Milliye’ye destek olmuştur.

  6-Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: D.Karadeniz’de bir Rum Devleti kurulmasını önlemek için kurulmuş, Rum çetelere karşı silahlı direniş göstermiştir.

  7-Milli Kongre Cemiyeti: Türk halkının haklarını basın yoluyla bütün dünyaya duyurmak için kurulmuştur.

  Milli Cemiyetlerin Özellikleri:
  1-Bölgesel kurtuluşu amaçlamışlar, birbirinden bağımsız olarak kurulmuşlardır.
  2-Kuruluşlarında Türklük duygusu etkili olmuştur.
  3-İşgalcilerle ve azınlıklarla mücadele etmişlerdir.
  4-Basın yayın yoluyla yaptıkları mücadele sonuçsuz kalınca silahlı mücadeleye başlamışlardır.
  5-Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.
  fusunsnr ve kelebekk bunu beğendi.
 2. tömbk

  tömbk Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0
  İZMİR’İN İŞGALİ (15 MAYIS 1919)
  1.Dünya Savaşı öncesi gizli antlaşmalarda İtalya’ya bırakılan İzmir ve çevresi; bölgenin güçlü bir devletin elinde olmasını istemeyen İngiltere’nin çabalarıyla, Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’a bırakıldı.
  Yunanlılar işgali haklı kılabilmek için bölgedeki Rum nüfusunu Türklerden daha fazla göstermeye çalışmışlardır.
  İşgale karşı ilk kurşun gazeteci Hasan Tahsin tarafından atılmıştır.
  Yunanlıların giriştiği katliamları araştırmak için görevlendirilen Amerikalı Amiral Bristol Türklerin haklılığını ortaya koyan bir rapor hazırlamıştır.(11 Ekim 1919)
  Rapor Türk nüfusun daha fazla olduğunu ve asıl katliamın Yunan ordusu tarafından gerçekleştirildiğini belgelemiştir.
  Not: Amiral Bristol Raporu Türk tarafının haklılığını bütün dünyaya duyuran ilk uluslar arası belgedir.

  KUVA-YI MİLLİYE
  Osmanlı ordusunun terhis edilmesi ve İstanbul hükümetinin işgaller karşısında sessiz kalması üzerine Türk Milleti kendi haklarını korumak için Kuva-yı Milliye denilen direniş örgütleri kurmaya başlamıştır.
  Kuva-yı Milliye çeteleri ilk faaliyetlerini Güney cephesinde Fransızlara, Batı cephesinde Yunanlılara karşı gerçekleştirmiştir.

  Kuva-yı Milliye’nin Özellikleri:
  1-Gönüllü silahlı birlikler olup askeri disiplin ve eğitimden mahrumdurlar.
  2-Yunan ilerleyişini yavaşlatarak düzenli orduya zaman kazandırmışlardır.
  3-TBMM’ye karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında rol oynamışlardır.

  Kuva-yı Milliye’nin kaldırılmasında;
  1-İşgalin ancak düzenli ordu birlikleri ile durdurulabileceği gerçeği
  2-Kuva-yı Milliyecilerin ihtiyaçlarını halktan zorla toplamaları
  3-İşgalleri durdurabilecek güce sahip olmamaları etkili olmuştur.
  kelebekk bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş