Cevaplı Test ~

Konu 'Biyoloji Konu Testleri' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  1.Bir insanın soluk alması aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir?
  A)akciğerin temiz hava ile dolmasi
  B)kaburga kaslarının kasılması
  C)diyafram kasının düzleşmesi
  D)akciğerin hacminin artması
  Cevap:A

  2.Solunum sisteminin ilk organı olan burun tarafından,hangisi yapılmaz?
  A)havanın ısıtılması
  B)havanın süzülmesi
  C)havanın kokusunun alınması
  D)havadaki oksijenin kana geçirilmesi
  Cevap: D

  3.Yutağın solunumdaki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)alınan havanın kokusunu belirlemek
  B)alınan havayı nefes borusuna geçirmek
  C)alınan havayı süzmek
  D)havanın,akciğerlere doğru çekilmesini sağlamak
  Cevap:B

  4.Sigara etkisiyle oluşan hastalıklara,aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?
  A)kalp yetmezliği B)akciğer kanseri
  C)hepatit B D)kangren
  Cevap:C

  5.Akciğerlerin çevresindeki plevra zarının görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A)havayı kana geçirmek
  B)akciğeri dış etkilerden korumak
  C)akciğerin aşırı şişmesini önlemek
  D)alveollerioluşturmak
  Cevap:B

  6.Nefes verme olayında,aşağıda verilen maddelerden hangilerinin kandaki miktarı azdır?
  I.alyuvar
  II.karbondioksit
  III.su
  A)yalnız II B)I ve II
  C)I ve III D)II ve III
  Cevap: D

  7.Geceleri,yatak odasıda bitki bulundurulmasının sakıncalı olmasının nedeni,aşğıdakilerden hangisidir?
  A)bitkinin karbondioksit üretmesi
  B)bitkinin zararlı ışınlar yayması
  C)bitkinin oda sıcaklığını yükseltmesi
  D)bitkinin oksijen üretmesi
  Cevap:A

  8.Kandaki artıkların böbreklerden atılmasının gerçekleştiği yer,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)atar damar üzerinde
  B)nefronlar üzerinde
  C)idrar kanalında
  D)havuzcukta
  Cevap:B

  9.Böbrekteki kanın süzülmesi sonucu oluşan idrarın yapısında,aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A)su ve mineral B)madensel tuz
  C)vitamin D)protein
  Cevap: D

  10.Böbrekler ile ilgili olarak,aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)böbreklerden,kandaki suyun fazlası dışarı atılır
  B)böbreğin çalışması hormanlar ile düzenlenir
  C)vücut dışına atılacak maddeler,kalpten böbreğe toplar damarlarla getirlir
  D)böbreğin en küçük görev birimine nefron denir
  Cevap:C

  11.Aşağıda verilenlerden hangis,boşaltıma yardımcı olan olaylardan birisi değildir?
  A)terlemenin ypılması
  B)zehirli maddelerin karaciğerde etkisiz hale getirilmesi
  C)zararlı gazların nefesle dışarı atılması
  D)sindirim atıklarının dışarı atılması
  Cevap: D

  12.Dişlerde üreme hücrelerinin oluşturulduğu yer,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)yumurtalık B)yumurta kanalı
  C)döl yatağı D)testisler
  Cevap:A

  13.Erkek üreme organının,oluşturduğu üreme hücrelerine ne ad verilir?
  A)yumurta B)spor
  C)sperm D)polen
  Cevap:C

  14.Üreme organlarının büyümesini ve üreme hücrelerini üretmeye başlamasını sağlayan düzenleyici hormonları,aşağıdaki salgı bezlerinden hangisi salgılar?
  A)hipofiz bezi B)tirioid bezi
  C)böbrek üstü bezi D)pankreas bezi
  Cevap:A

  15.İnsanda erkek ve dişi üreme hücreleri,aşağıdaki yaşam dönemlerin hangisinden itibaren üretilmeye başlanır?
  A)doğumdan itibaren
  B)yürümeye başladıktan sonra
  C)ergenlikten itibaren
  D)olgunluk dönemine ulaşınca
  Cevap:C

  16.Erkek ve dişi üreme hücreleri arasında,aşağıdakilerden hangisi ortak olarak görülür?
  A)hücrelerin görünümü
  B)hücrelerin oluşturma şekli
  C)hücrelerin büyüklüğü
  D)hücrelerin hareket yeteneği taşıması
  Cevap:B

  17.Aşağıda verilen hormon çeşitlerinden,vücuttaki bütün doku ve organların yapı ve çalışmasını etkileyebilir?
  A)eşey hormonu B)büyüme
  C)adrenalin D)kalsitonin
  Cevap:B

  18.Aşağıda verilenlerden hangileri,hormonlar yardımıyla gerçekleşir?
  I.vücut organlarının yaşa uygun şekilde büyümesi
  II.sıcak bir cisme el sürüldüğünde,elin hemen geri çekilmesi
  III.ilkbaharda,ağaçların aynı zamanda çiçek ve yaprak açması
  A)yalnız I B)I ve II
  C)I ve III D)I,II ve III
  Cevap:C

  19.Hem iç salgı hem d dış salgı yapabilen salgı bezi,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)pankreas B)hipofiz
  C)tiroid D)böbrek üstü
  Cevap:A

  20.Hormonların inan vücudundaki etkileriyle ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A)sinir sisteminin yapı ve çalışmasını kontrol eder
  B)vücudun su,mineral oranını ayrlar
  C)ergenlik çağı değişmelerini düzenler
  D)yaşa göre,vücudun orantılı şekilde büyümesini kontol eder
  Cevap:A

  21.Hormonlarla ilgili olarak,aşağıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
  I.kan ile vücutta yayılırlar
  II.iç salgı ezleri tarafından üretilirler
  III.her hormon,belli bir doku veya organ grubuna etki eder?
  A)yalnız I B)I ve II
  C)II ve III D)I,II ve III
  Cevap: D

  22.İç salgı bezlerinin düzensiz salgı üretmesiyle ortaya çıkan hastalıklara;
  I.guart
  II.devlik
  III.şeker hastalığı
  isimli hastalıklardan hangileri örnek verilebilir?
  A)yalnız I B)I ve II
  C)I ve III D)I,II ve III
  Cevap: D

  23.Aşağıdakilerden hangisi,hormonların görevlerinden değildir?
  A)vücudun büyüme ve gelişmesini kontrol etme
  B)vücut iç dengesinin oluşmasını sağlama
  C)kas hareketlerinin dengeli biçimde yapılmasını sağlama
  D)sinir sistemiyle beraber vücutta,organlar arası koordinasyonu sağlama
  Cevap:C

  24.I.sinir hormon etkileşimini sağlama
  II.iç salgı bezlerinin çalışmasını söyleme
  III.ergenlik dönemi değişimleri kontrol etme
  Yukarıda veilenlerden hangileri hipofiz bezi tarafından gerçekleştirilir?
  A)yalnız I B)I ve II
  C)I ve III D)I,II ve III
  Cevap: D

  25.Tiroid bezinin özellikleri arasında;
  I.gırtlağın altında ve soluk borusunun iki yanında yer alır
  II.kalsitonin ve tiroksin hormonlarını üretir
  III.hücrelerin enerji üretimini ayarlar
  ifadelerden hangileri bulunur?
  A)yalnız I B)I ve II
  C)I ve III D)I,II ve III
  Cevap: D

  26.Şeker hastası olan bir insana,aşağıdakilerden hangisinin verilmesi kan şekerinin düşürülmesini sağlar?
  A)insülin B)glukagon
  C)adrenalin D)aldostron
  Cevap:A

  27.Hormonların vücudumuzdaki görevleri olarak;
  I.glukagon - kan şekerini arttırma
  II.aldosteron - kandaki mineral madde oranını düzenleme
  III.kalsitonin - kemiklerde kalsiyum oranının artmasını sağlama
  şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?
  A)yalnız I B)I ve II
  C)I ve III D)I,II ve III
  Cevap: D

  28.I.kan şekerinin artması
  II.kan şekerinin azalması
  III.büyümenin hızlanması
  Yukarıda verilenlerdenhangileri,pankreas bezinden salınan hormon tarafından yapılabilir?
  A)yalnız I B)I ve II
  C)I ve III D)I,II ve III
  Cevap:B

  29.Hangi salgı bezinin salgılandığı hormon yanlış verilmiştir?
  A)hipofiz bezi - büyüme hormonu
  B)böbrek üstü bezi - adrenalin hormonu
  C)pankreas - kalsitonin hormonu
  D)tiroid bezi - tiroksin hormonu
  Cevap:C

  30.1.fazla salınması durumunda vücuttaki oksijen ve enerji kullanımı artar
  2.metobolizmayı hzlandırır
  3.fazla salgılanırsa aşırı terleme,çarpıntı durumları oluşur
  Yukarıda verilen yaşamsal olaylar,aşağıdaki hormonlardan hangisi tarafından gerçekleştirir?
  A)kalsitonin B)aldosteron
  C)tiroksin D)insülin
  Cevap:C

  31.Bazı iç salgı bezlerinin çalışması için,bazı mineraller hormon üretiminde kullanılır.
  Eksikliğinde hastalık ortaya çıkaran mineral çeşidi ve meydana getirdiği hastalık çeşidi,aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
  A)kalsiyum-devlik hastalığı
  B)fosfos-cücelik hastalığı
  C)iyot-guatr hastalığı
  D)demir-kanser hastalığı
  Cevap:C

  32.Sinir sistemi görevleri arasında;
  I.canlıların çevreleri ile olan ilişkilerini sağlama
  II.canlının yaşla orantılı şekilde büyüme ve gelişmesini kontrol etme
  III.kaslı olan bazı organların çalışmasını kontrol etme
  gibi olaylardan hangileri bulunur?
  A)yalnız I B)I ve II
  C)I ve III D)I,II ve III
  Cevap: D

  33.I.bacak ve kollarda felçlik hali
  II.bazı organların çalışmaması
  III.bazı dokunma duyularının algılanmaması
  Yukarıda verilenlerden hangileri,omuriliği zedelenen bir insanda görülebilir?
  A)yalnız I B)I ve II
  C)II ve III D)I,II ve III
  Cevap: D

  34.İç organların sürekli ve düzenli şekilde çalışmasını yöneten sinir merkezleri,aşağıdakilerden hangisind bulunur?
  A)omurilik soğanı B)beyin kabuğu
  C)omurilik D)beyincik
  Cevap:A

  35.Omuriliğin yapı ve çalışması ile ilgili olarak,aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A)omurga içerisindeki kanalda bulunur
  B)beyin ile bacak kasları arasında bilgi taşır
  C)çalışması yarı yarıya istemlidir
  D)refleks ve alışkanlık davranış ve hareketlerini kontrol eder
  Cevap:C

  36.Sinir sistemi organları ve görevleriyle ilgili,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)beyin kabuğu,düşünülerek yapılan hareketlerin yönetim merkezidir
  B)beyincik,canlının dengeli hareket etmesini sağlar
  C)omurilik,düşünülmeden ani olarak yapılan hareketlerin yönetim merkezidir
  D)omurilik soğanı,kol ve bacak kaslarının çalışmasını kontrol eder
  Cevap: D

  37.Bir sinir hücresi üzerinde uyartıların iletim yönü,aşağıdakilerden hangisindeki gibi gerçekleşir?
  A)dentrit-gövde-akson
  B)gövde-dentrit-akson
  C)gövde-akson-dentrit
  D)akson-gövde-dentrit
  Cevap:A

  38.Aşağıdakilerden hangisi,merkezi sinir sistemini oluşturan sinirsel yapılardan birisi değildir?
  A)betin kabuğu B)retina
  C)omurilik soğanı D)beyincik
  Cevap:B

  39.Bir insan,karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama geçtiğinde,göz bebekleri bir miktar küçülür?
  Bu olayla ilgili olarak;
  I.göze giren ışık miktarını ayarlamak için yapılır
  II.doğdukta sonra,tecrübe edilerek kazanılır
  III.göz bebeklerinin küçülmesi istemsiz olarak gerçekleşir
  yargılarından hangileri doğrudur?
  A)yalnız I B)I ve II
  C)I ve III D)II ve III
  Cevap:C

  40.Bir insan bisiklet sürmeyi öğrenmesinde,aşağıdaki yapılardan hangileri rol oynar?
  I.beyin
  II.beyincik
  III.omurilik
  A)yalnız I B)I ve III
  C)II ve III D)I,II ve III
  Cevap: D

  41.Yanan sobaya dokunan,sonuçta elini çeken ve acı hisseden bir insanda,hangi organları etkin rol oynar?
  A)omurilik-beyin kabuğu
  B)beyin kabuğu-beyincik
  C)omurilik-omurilik soğanı
  D)beyin-omurilik soğanı

  Cevap:A

  42.Doğumdan sonra kazanılmış olan reflekslere,aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
  A)göze bir cisim yaklaştığında,göz kırpması
  B)limon yiyen birisini görüldüğünde,ağızın sulanması
  C)ani bir patlama sesi duyulduğunda birden irkilme yapılması
  D)sıcak bir cisme dokunulduğunda,elin hemen geri çekilmesi

  Cevap:B

  43.Ses titreşimleri etkisiyle kulakta oluşan ses uyartılarını beyne doğru getiren sinirler aşağıdakilerden hangisidir?
  A)ara nöron B)duyu nöronu
  C)motor nöron D)duyu almacı

  Cevap:B

  44.İki sinir hücresinin birleştiği bölge,aşağıdakileden hangisidir?
  A)dendrit B)miyelin
  C)sinaps D)akson

  Cevap:C

  45.Aşağıdakilerden hangileri,sinir sistemi hastalıkları arasında bulunur?
  I.felç olma
  II.parkinson
  III.bitkisel hayata girme
  A)yalnız I B)I ve II
  C)II ve III D)I,II ve III
  Cevap: D

  46.Vücuda yapılan güçlü ve ani etkilere karşı vücudun da tepki göstermesi davranışlarıyla ilgili,aşağıdakilrden hangisi kalıtsal değildir?
  A)ışık şiddetinin değişmesine göre,göz bebeğinin büyüyüp,küçülmesi
  B)limon sıkılırken ağızın sulanması
  C)diken batan parmağın hızla çekilmesi
  D)insanın ani ve yüksek sesten irkilmesi
  Cevap:B

  47.Öğretmenin sorduğu soruya cevap veren bir öğrencinin vücudunda,aşağıda verilen sinir hücresi çeşitlerinde hangisi kullanılır?
  I.ara nöronlar
  II.duyu nöronlar
  III.motor nöronlar
  A)yalnız I B)I ve II
  C)II ve III D)I,II ve III
  Cevap: D

  48.Betin kabuğunun vücuttaki görevleriyle ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A)heyecanlanma anında,kalbin atış hızının artmasını sağlar
  B)öğrenilen bilginin hafızada tutulmasını sağlar
  C)denemelerdeki,fen ilgisi sorularının çözülmasini sağlar
  D)çamlıcadan,boğaz manzaralarının seredilmesinde görev sağlar
  Cevap:A

  49.Duyu organlarının görevleri arasında;
  I.çevreden gelen bazı uyumları alarak beyne iletme
  II.insanlardaki bazı iç organları yönetme
  III.organların yapı ve çalışmasında oluşabilecek durumları algılama
  gibi etkinliklerden hangileri bulunur?
  A)yalnız III B)I ve II
  C)I ve III D)I,II ve III
  Cevap:C

  50.Aşağıdaki yapılardan hangileri,gözün damar tabakasında bulunur?
  I.retina
  II.iris
  III.göz bebeği
  IV.kornea
  A)yalnız I B)I ve II
  C)II ve III D)I ve IV
  Cevap:C
  bisstur bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş