çeviri yapabilecek bir kişi varmı ??

Konu 'İngilizce 10. Sınıf' bölümünde "esinti" tarafından paylaşıldı.

 1. "esinti"

  "esinti" Üye

  Katılım:
  12 Ekim 2009
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  merhaba arkadaşlar ingilizce dönem ödevimi öğrentmenim sağolsun kırıkkalenin tairihini verdi çaktırmayın nerden aklına geldiyse :p ingilizceye cevirebilecek birisi varmı ben dosyayı altta veriyorum çevirecek olan arkadaşa şimdiden çok teşekkürlerimi iletiyorum...
  HTML:
  
  
  
   İLİN TARİHİ OLUŞUMU
  
  İlin Adı : Kırıkkale'nin adının, şehrin 3 km. Kuzeyindeki Kırıkköyü ile kendin merkezindeki Kaletepe'nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından9 yakıştırıldığı kanaatı yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde, şimdiki haliyle Kırıkkal'a biçiminde geçmektedir.
  
  XVI. ve XVII. Yüzyıllarda, doğudan gelen çeşitli Türk aşiret ve cemaatlerinin Anadolu'da - bilhassa Orta Anadolu'da- iskan edildikleri bilinmektedir. Bunlardan "Oğuz, Oğuzhan" adı verilen büyük bir oymağın Ankara yakınlarında, o zamanki söyleyişiyle "Kırıkkal'a " ya yerleştirildikleri belgelerde ifade edilmektedir.
  
  Yörükan taifesinden olduğu zikredilen Oğuz Oymağı, Anadolu'yu Türkleştirerek ve İslamlaştırarak, Türk vatanı haline getiren, aynı zamanda "Türkmen adıyla da bilinen büyük bir aşirettir. Bu durumda bölgenin adının en az 400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu kabul etmek gerekir.
  
  a.Türklerden Önce : Yörenin çok eski bir tarihi geçmişi mevcuttur. Bugün Kırıkkale il sınırları içinde kalan bazı tarihi kalıntılar, ören yerleri ve höyüklerin varlığı ile bazı araştırma ve incelemelerde M.Ö. yıllara ait arkeolojik buluntulara rastlanması, Kırıkkale'nin coğrafi alanının ne kadar eski bir yerleşim sahası olduğunu gösterir.
  
  KIRIKKALE’NİN ESKİÇAĞ TARİHİ
  
  Kırıkkale ili ve çevresinin eskiçağ tarihini aydınlatacak bir arkeolojik kazı henüz yapılmamıştır. Ancak bölgenin tarihi coğrafyasına ışık tutacak bazı bilimsel çabalar da yok değildir. Kırşehir Kaman Kalehöyükte arkeolojik kazılar yapmakta olan Japon bilim heyetinin ilimiz sınırları içerisinde kalan alanda yapmış olduğu yüzey araştırmaları dikkate değer bulgular ortaya koymuştur.
  
  KIRIKKALE İLİ VE ÇEVRESİNİN KALKOLİTİK ÇAĞI
  
  Japonların 1990-91 yılları arasında Kırıkkale il merkezi ve ona bağlı ilçe ve köyleri kapsayan yüzey araştırmalarında toplam 21 höyük ve düz iskan saptanmıştır. Bu merkezlerden toplanan seramik örneklerinin değerlendirilmesi sonucu bölgenin Kızılırmak kavsi dışında kalan alanda Neolitik Çağ ve sonrası, Kızılırmak kavsi içinde kalan alanda ise bu dönemi takip eden Kalkolitik Çağı, Eski Tunç Çağı, Assur Ticaret Kolonileri Çağı Hitit İmparatorluk Çağı (zayıf), Frig ve Hellenistik-Roma Çağları ile Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yerleşim birimleri ve bu dönemlerin kültürlerini yansıtan kalıntılar saptanmıştır. 
  
  KIRIKKALE İLİ VE ÇEVRESİNİN KALKOLİTİK ÇAĞI
  
  Kırıkkale ili ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarda, Kırıkkale ili ****ce ilçesi Yeniyapan köyünün doğusunda doğal bir tepeden, ****ce ilçesi Çongar köyünün 3.5 km doğrultusunda yer alan 8.5 m yüksekliğindeki Kültepe’den Keskin ilçesi Cinali köyünün 2 km kuzeybatısında yeralan 8 m yüksekliğindeki Sulucatepe’den ve Kırıkkale ili merkez ilçe sınırları içinde kalan Kuzeren köyünün 3.5 km güneybatısında yer alan 8.5 m yüksekliğindeki Kuzeren höyüğünden derlenen çanak çömlek parçaları Kalkolitik döneme tarihlenmiştir.
  
  Kalkolitik çağ genelde MÖ 5000-3000 yılları arasına yerleştirilmektedir. Maden aletlerin yanında taş aletlerin kullanılmasından ötürü bu devire tarihçiler Taş Maden Devri anl***** gelen Kalkolitik Çağ adını vermişlerdir. Bu kültürün önde gelen iki özelliği bakır aletlerin giderek taşın yerine geçmeye başlaması ile kökleri Neolitik Çağ’a uzayan boya bezemeli çanak-çömleklerdir. Anadolu’yu Erken Kalkolitik Çağ’ın sonralarında farklı bir etnik grup muhtemelen Trakya’dan gelen bir kavim istila etmiş, birçok yerleşim yerini yakıp yıkmışlardır. Erken ve geç kalkolitik dönemler arasında bir ara evre özelliğini gösteren Orta Kalkolitik çağı konusunda fazla bir bilgi yoktur. Hatta böyle bir evrenin varlığı bile tartışma konusudur. Uzun süreli bu karanlık ara dönemi izleyerek kabaca MÖ 4. bin yıla tarihlenen Kalkolitik Çağın son evresine gelinir. Bu dönemde Anadolu’ya Balkanlar üzerinden gelen göçmen kafileleriyle ilişkili olarak nüfus ve yerleşme yerlerinin sayısında da artış olmuştur. Orta Anadolu’da Çorum dolaylarındaki Büyük Güllecek ve Alacahöyük, Yozgat yakınlarındaki Alişar ve Ankara yakınlarındaki Yazırhöyük bu yeni dönemde Anadolu’ya yayılmaya başlayan Kuzey Ege ve Balkan etkili merkezler arasındadır. Kırıkkale ve çevresindeki kalkolitik merkezler de bu etki alanında değerlendirilmelidir. Bu dönemde gittikçe büyüyen köyler birara surla çevrilerek tahkim ettirilmiş, madenin kullanımı ve beraberinde getirdiği ekonomik sosyal canlılığa paralel olarak yeni mesleklerin ortaya çıktığı ve dolayısıyla değişik etnik grupların bir arada yaşamaya başlaması, günlük yaşamın bir çok alanına mutfak kültürün, dini yaşam, yarı mimarisi vs. yenilikler getirmiştir.
  
  KIRIKKALE İLİ VE ÇEVRESİNİN ESKİ TUNÇ ÇAĞI
  
  Kırıkkale ili ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarda, Kırıkkale ili ****ce ilçesi Yeniyapan köyünün doğusunda, doğal bir tepeden (Yeniyapan) aynı ilçenin Çongar köyünün 3.5 km doğusundaki 110m çapındaki ve 8.5 m yüksekliğindeki Kütlepe’den, Keskin ilçesi Efendi köyünün 2 km güneyinde, Kılıç Özü’ nün dere yatağı kenarında kurulmuş olan 91 m çapında 10 m yüksekliğindeki Alibaz’ dan, aynı ilçenin Kavurğalı köyünün 2 km güneydoğusundaki 210 m çapında,15 m yüksekliğindeki Kavurğalı’ dan, Keskin ilçesi Armutlu köyünün 1.5 km güneydoğusundaki 200 m çapında 13 m yüksekliğinde Armutlu’ dan, aynı ilçenin Cinali köyünün 2 km kuzeybatısındaki 100 m çapında, 7 m yüksekliğindeki Sulucatepe’ den, Keskin ilçesi Köprü köyünün 500 m kuzeybatısında, Kızılırmak’ ın hemen kenarında yer alan 280 m çapında 32 m yüksekliğindeki Büyükkaletepe’den aynı ilçeye bağlı Ceritkale köyünün 2 km güneyinde, Ömer Kuru Dere yatağında yer alan 170 m çapında ve 6 m yüksekliğindeki Yaşar Çayır’ dan, yine Keskin ilçesine bağlı Karağıl köyünün 1 km güneydoğusunda, Dinek dağının batı Kıyıhalil İnceli köyünün 2.5 km kuzeybatısında Kızılırmak’ ın yatağında yer alan 155 m çapında ve 8.5 m yüksekliğinde Tepe (Kıyıhalil İnce) ‘den aynı ilçenin Bıyıkaydın’dan Çatal Sögüt höyüğünde derlenen seramik parçaları Eski Tunç Çağına tarihlenmiştir.
  
  KIRIKKALE İLİ VE ÇEVRESİNİN ORTA TUNÇ ÇAĞI
  
  a) Assur Ticaret Kolonileri Evresi: Kırıkkale ili ****ce ilçesi, Çongar Köyü Kültepe höyüğünden, Keskin ilçesi Efendi Köyünün Alibaz höyüğünden aynı ilçenin Kavurgulı köyü höyüğünden, Armutlu höyüğünden, Balışeyh ilçesinin öz höyüğünden ve merkez ilçeye bağlı Çatal Söğüt höyüğünden derlenen seramiklerin bir kısmı Assur Ticaret kolonileri evresine tarihlendirilmiştir.
  
  Orta Tunç Çağı MÖ 2000-1400 yılları arasına tarihlenir ve Assur Ticaret Kolonileri ile Eski Hitit Dönemlerini kapsar. Orta Tunç Çağı Anadolu’sunun en çarpıcı özelliği Mezopotamya ile başlayan çok sıkı ve örgütlü bir ticaret ilişkisi bunun sonucunda da yazının öğrenilmiş oluşudur.
  
  Assurlu tüccarlar 200-250 merkepten oluşan kervanlarıyla Anadolu’nun silah yapımında gereksinim duyduğu kalay madeni ile güneyin beğenisine göre dokunmuş ince kumaşlar getirip karşılığında ise altın, gümüş ve değerli taşlar götürüyorlardı. MÖ 1925 yıllarında bu yeni ticari düzenle ilişkisi olarak Anadolu’da Assurca karum (liman) denen pek çok pazar yeri kurulmuştu. Bunlardan en ünlüsü ise Kaneş karumuydu. Bugün Kayseri yakınlarındaki Kültepe de yer alan Kaneş aynı zamanda güçlü bir Hitit Beyliğinin de merkeziydi. Orta Anadolu’da daha sonraları Hitit Devleti’nin başkenti olacak Hattuş’a (Boğazköy), Alişar, Aksaray yakınlarındaki Acemhöyük ve Konya yakınlarında Karahöyük’te de Karumlar oluşturulmuştu. Assur’dan Orta Anadolu’ya uzanan yol üzerinde ise Assurca Wabartum (Konuk-konak) denen küçük konaklama birimleri oluşturulmuştu. Anadolu’daki Karum ve Wabartumların hukuki ve siyasi konumları bilim adamları arasında tartışmalı bir konudur. Kimi bilim ad***** göre sömürgelerin idari merkezi, kimilerine göre de yerli beylere vergisini ödeyen serbest ticaret bölgeleridir. Koloni Çağı’nın son evresinde Kültepe (Kaneş) Pazar (Karum’u) yeri, Orta Anadolu’daki pek çok yerleşme yeriyle birlikte MÖ 1725 yıllarında bir yangınla son buldu. Muhtemelen yerli beylerin bir iç hesaplaşması sonucu bu olaylardan sonra Hitit Devleti belirmeye başladı.
  
  b) Eski Hitit Devleti Evresi: Kırıkkale ili ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarda, Kırıkkale ili, Sulakyurt ilçesi, Kıyıhalilincili köyü höyüğünden ve Keskin ilçesi, Köprü köy Büyükkaletepe höyüğünden derlenen seramik parçalarından bir kısmı Eski Hitit Çağına tarihlenmiştir.
  
  Assur Ticaret Koloniler evresinde Anadolu’nun irili ufaklı bir sürü beylik tarafından paylaşıldığını daha önce belirtmiştik. Bu beyliklerden adını bilemediklerimiz içinde önemlileri şunlardır. Neşe (Kaneş), Hattuş, Mama, Puruşhanda, Kuşşara, Zalpa. Ancak kökeni Kuşşara’ ya dayanan Pithana oğlu Anitte (MÖ 1750) lie Orta Anadolu’ da merkezi bir devlete doğru ilk adım atılmıştı. Neşe, Zalpa ve Hattuş’u eline geçiren Anitte kendisini (Gal Lugul) Büyük Kral unvanını taşıyacak kadar güçlü hissediyordu. Anitte’dan 100 yıl kadar sonra, aynı soydan gelen Kuşşara’lı Labarna’nın Hattuş’u başkent yapıp, kente Hattuşa, kendisinede Hattuşalı anl***** gelen Hattuşili (MÖ 1650-1620) adını vermesiyle Hitit Devleti resmen kurulur.
  
  Yerli Anadolu oldukları kabul edilen Hattili Beylere karşılık Hint-Avrupalı Hititlerin kökeni konusunda fazla bilgi yoktur. Anadolu’ya bir göçle dışardan mı geldiler? Bu göç nereden ve hangi tarihte oldu. Bu soruların yanıtları doyurucu belgeleriyle verilebilmiş değildir. I. Hattuşili’nin Hattuşa’yı başkent yapmasıyla birlikte Eski Hitit Devleti hızlı bir biçimde gelişmeye başladı. İçte otoriteyi sağlayan I.Hattişuli, ilk hedef olarak Suriye yi seçmişti.Kızılırmak ı Kırıkkale’nin güneyinde ordusuyla birlikte geçen I.Hattuşili,Suriye’nin önemli şehirlerinden Alalah’ı ele geçireceği sefere çıkıyordu.Alalah’ı ele geçirerek daha ileri harekatlar için büyük bir avantaj elde etti .Sefer dönüşünde Fırat’a doğru ilerleyerek Malatya yakınında ırmağın karşı kıyısına geçti. Batı Anadolu’daki Arzava ülkesi zapt edildi. Bunu izleyen I.Murşili döneminde Halep Hitit Devleti ‘nin sınırları içine sokuldu.Babil fethedildi.( MÖ 1594). Böylelikle Hitiler kısa bir sürede yakın Doğu’nun etkin siyasal güçlerinden biri olarak adlarını duyurdular. Eski Hitit Devleti’nin genişlemesi I.Murşili’nin,Babil seferi dönüşünde bir entrika sonucu öldürülmesiyle son buldu.
  
  İlimiz sınırları içinde kalan alanda bu çağa ait yerleşim yerlerinin çok sınırlı merkez olması dikkat çekicidir. Ancak herhalukarda bu dönemin bölgemizde de temsil edilmesi, ilimiz eski çağ tarihi açısından önemli bir bulgudur ve aynı zamanda yukarıda anlatılan kültür dokusu çerçevesinde değerlendirilmesidir. Dönemin Anadolu tarihi açısından önemi dikkate alındığında, bölgemizde bir arkeolojik kazının yapılmasının değeri daha kolay anlaşılmaktadır.
  
  KIRIKKALE İLİ VE ÇEVRESİNİN GENÇ TUNÇ ÇAĞI
  
  Kırıkkale ili ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarda, Kırıkkale ili ****ce ilçesi, Çongar köyü, Kültepe höyüğünden, ****ce ilçesi Harekli Köyü Beşiktepe mevkiinden ve merkeze bağlı Balışeyh kasabasının 4.5 km kuzeydoğusundaki Öz höyüğünden derlenen seramik parçaları arasında bazı örnekler Hitit İmparatorluk çağına tarihlenmiştir.
  
  Hitit İmparatorluk çağı kültürü hemen her yönüyle temelleri daha koloni çağında atılan Eski Hitit kültürünün devamı niteliğindedir. Hitit imparatorluk çağının en görkemli anıtı bizzat başkentleri Hattuşa’nın kendisidir. Hitit uygarlığının en önemli merkezlerinden ikincisi ise, başkentin yakınlarındaki Alacahöyük’tür. Kabartmaları Önasya dünyasının ilk anıtsal örnekleri olmaları bakımından büyük önem taşırlar. Zile yakınlarındaki Maşathöyük, Yozgat yakınlarındaki Alişar, Çorum yakınlarındaki Ortaköy, Malatya yakınlarındaki Aslantepe, Elazığ Altınova’da Korcutepe, Güneyde Tarsus-Gözlükule ve Mersin-Yümüktepe önde gelen öteki Hitit merkezleri arasındadır.
  
  İlimiz sınırları içinde kalan merkezlerin aynı kültür geleneğinin temsilcileri oldukları kesin olmakla birlikte, bu kültürün içindeki konumu ve katkıları ise bir arkeolojik kazı sonucunda açıklık kazanacaktır.
  
  MÖ 1200-800 yılları arasındaki zaman diliminde Anadolu’da herhangi bir kültür kalıntısına rastlanmadığında “Karanlık Dönem” olarak adlandırılmaktadır. Hitit İmparatorluğunun yıkılışına neden olan kavim veya kavimlerin bir süre 400 yıl gibi göçebe yaşadıkları ve sadece hayvancılıkla uğraştıkları var sayılmaktadır. Dolayısıyla bu döneme ilişkin herhangi bir kültür kalıntısının günümüze kadar gelmeyişi bu şekilde yorumlanmaktadır.
  
  İLİN VE ÇEVRESİNİN DEMİR ÇAĞI
  
  Kırıkkale ili ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarda Kırıkkale ili ****ce ilçesi, Çongar köyü, Kültepe höyüğünden, ****ce ilçesi Harekli Köyü Beşiktepe mevkiinden, Keskin ilçesi Kavurgalı Höyüğünden, Armutlu köyü Armutlu höyüğünden, Köprü Köyü Büyüktepe höyüğünden, Ceritkale Köyü Yaşçayır Höyüğünden, Karağıl Köyü Horpağan Tepeden, Kevenli Köyü Acıözü, Çifteli Köyü Höyüktepeden ve Kaldırım Köyü Sarımusalı höyüklerinden, Sulakyurt ilçesinin Bıyıkaydın Höyüğünden, Hasandede Kasabası Çatal Söğüt Höyüğünden derlenen seramiklerin bir kısmı Demir çağına tarihlenmiştir.
  
  Bu çağın Demir çağı diye adlandırılmasının temel nedeni, dönemin silah ve diğer aletlerinin çoğunun demirden üretilmiş olmasıdır. Bunun yanı sıra MÖ 9. Yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’nun yeniden MÖ 3 bin yılının sonlarında olduğu gibi bir çok irili ufaklı güç arasında paylaşmış olması böyle bir adlandırmaya gidilmesinin diğer bir nedenidir. Bu çağla birlikte bölgemizdeki iskanın yeniden yoğunlaşması dikkat çekici bir durumdur. Anadolu’daki Hitit çekirdek sahasının hemen her merkezde Hitit yerleşmesinin üzerine Frig yerleşmesin kurulmuş olması dönemin nüfus yoğunluğunu yansıtması açısından da önemli bir durumdur. Japonlar, Kırıkkale ili ve çevresindeki höyüklerden derledikleri seramiklerin bir bölümünü demir devri seramiği olarak tanımlamışlardır ve Friglere bağlamışlardır.
  
  Frigler MÖ 1200’lerin başlarında Truva savaşı sırasında boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelmiş ve ancak MÖ 8.yy’ın ikinci yarısında merkezi Polatlı yakınlarındaki Gordion olan bir devlet kurabilmişlerdir.
  
  İlimiz sınırları içinde kalan Büyükkaletepe höyüğünün konumu büyüklüğü ve yüzeyinden ele geçen geyik motifleriyle tipik Frig seramiği dikkate alındığında bu merkezin Friglerin önemli bir yerleşim birimi olduğu anlaşılmaktadır. Bu höyükte yapılacak bir arkeolojik kazının ilimiz eskiçağ tarihinin aydınlatılmasına büyük katkılar sağlayacağı şüphesizdir.
  
  KIRIKKALE İLİ VE ÇEVRESİNİN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ
  
  Kırıkkale ili Keskin ilçesi Cinali köyü Sulucatep’den, Ortasöken köyü düz yerleşmesinden, Haydardede köyü Kılıç mevkii düz iskanından, Çelebi ilçesi Kaldırım köyü, Sarı Musalı Höyüğünden ve Karaağıl köyü Hopağan tepeden; Sulakyurt ilçesi Bıyıkaydın köyü höyüğünden, İlimize bağlı Kazmaca köyü Öküztepe düz yerleşmesinden, Merkez ilçe Hacılar Kasabası Asar höyüğünden, Merkez ilçesi Kızıldere köyü, Kuzeren höyüğünden ve Hasandede Kasabası Çatal Sögüt höyüğünden derlenen seramik parçalarından bir kısmı Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenmiştir.
  
  Roma ve Bizans dönemlerine ait çanak-çömlek parçaları, Kızılırmak yatağında yer alan düz yerleşim yerlerinde özellikle Kırıkkale’den güneye doğru uzanan bölgede bulunan höyüklerde bol miktarda derlenmiştir. Bu tür çanak-çömlek parçalarının çok sayıda ele geçtiği höyüklerde ve düz yerleşim yerlerinda prehistorik malzemelere rastlanılmamıştır. Bu Roma ve Bizans döneminde yeni yerleşim yerlerinin kurulduğunu kanıtlamaktadır. Dikkati çeken ayrı bir özellikte höyüklerden çoğunun doğal tepeler üzerine kurulmuş olmasıdır. Ayrıca genel kaideye uyularak, bu höyüklerin büyük bir çoğunluğunun yanında da akar suyun veya su kaynağının varlığıdır.
  
  Anadolu’da Roma İmparatorluğunun egemenliği MÖ 129 yılında Pergamon Krallığının ilhakıyla başlamışlardır. Pergamon Devleti’nin arazisi Anadolu’da ilk Roma eyaleti olan Provinicia Asia olrak yeniden düzenlendi. Bu eyalete başkent olarak da Ephesos seçildi.
  
  Kesin olarak belirlenmiş olmamakla birlikte Kapadokya’nın bir Roma eyaleti olarak Roma’ya vergi vermeye başladığını tarih genelde MÖ 63 yılı kabul edilmektedir. Kapadokya Eyaletinin sınırları Kuzeyde Samsun (Amisos)’dan doğuya doğru Karadeniz (Pontus Euxens), doğuda Fırat ve Büyük Ermenistan, Doğuda Toros dağları, batıda Galatia ve Pamhylia ile çevrili olan bu eyaletin başkenti Kaisareia (Kayseri) idi. MÖ 395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra Kapadokya Eyaleti Doğu Roma sınırları içerisinde kaldı.
  
  Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenen ve Sulakyurt ilçesinde bulunan tarihi paraların tetkikinden yörede M.Ö. Romalıların yaşadığı tespit edilmiştir.
  
  Türklerden Sonra : Malazgirt Zaferinin 1071'de kazanılmasından sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış, buralar hızlı bir şekilde Türk-İslam diyarı haline getirilmiştir. İşte o dönemlerde Kırıkkale ili dahilinde bulunan bazı yerlerinde ilk fethedilen İslam beldelerinden olduğu görülmektedir.
  
  Bu konuda Prof. Dr. Beşir ATALAY’ “Kırıkkale ve çevresinin özel bir konumu vardır; yani Orta Anadolu’nun ortasındadır. Çok korunmuş, dışa geç açılmış ve yine de az açılmış bir bölgedir. 1071 yılında Malazgirt Muharebesi ile Müslüman Türklerin Anadolu’ya açılışından itibaren yerleşilen, badireli günlerde dahi hiç işgal görmemiş bir özelliğe sahiptir. Etnik dağınıklığı az olan fazla karışmamış bir bölgedir. Dini homojenlik ise çok belirgindir. Türkiye’nin en az kültür değişmesi geçiren bölgesidir. Denilebilir ki kültür safiyeti önemli oranda korunmaktadır. “ demektedir. (1995 Dünya “Hoşgörü-Manas-Abay Yılı” VII. Uluslar arası Edebiyatı Semineri ve I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri , S-159-161)
  
  Prof. Dr. Sadık TURAL da “Ankara, Kırşehir, Konya, Çorum, Çankırı, Yozgat ve bugünkü Kırıkkale ilimizin sınırları içinde olan arazi Türklerin çok benimseyip yurt edindiği, yaylak ve kışlak yerleri olmak üzere seçtiği coğrafya alanlarıdır. “ (Ahmet Yesevî’den Hasandede’ye Gönül Erleri YY-1997, S- 215)
  
  11. yüzyıldan sonra Kırıkkale yöresine Oğuz-Türkmen boyları yerleştirilerek iskana açılmıştır. Bu konuda Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK “Kırıkkalelinin Karakeçili ilçesinde yaşayan Karakeçililer, Anadolu’nun diğer yerlerinde yaşayan Karakeçililerle akrabadırlar. Karakeçililer Osmanlı kayıtlarında Ulu Yörük şeklinde anılan ve diğer bazı boylarıda ihtiva eden birliğin koludur. “ demektedir. (Tarihten Günümüze Karakeçililer, YY-2003, S-95)
  
  Kırıkkale yöresi ile ilgili Prof.Dr. Faruk SÜMER (Oğuzlar ), Prof. Dr. Cengiz ORHONLU (Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskanı), Prof. Dr. Fuat KÖPRÜLÜ (Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar), Prof. Dr. Hikmet TANYU (Ankara ve Çevresindeki Adak Yerleri) vs. eserler mevcuttur.
  
  Türk ve İslam aleminin büyük mutasavvıfı ve evliyası Hoca Ahmet Yesevi'nin oğlu Haydar Sultan'da Anadolu'daki bu mücadelede de yer almıştır.
  
  Bu mücadelenin, Kırıkale'nin en yüksek dağlarından biri olan Behrek Dağı eteklerinde ve civarında Konur Kasabası, Haydar Sultan ve Halil Dede köylerinin bulunduğu mahallerde yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Hatta Haydar Sultan'ın yaptığı savaşta, kafirlere esir düşerek, bugün aynı isimle anılan bu köydeki kuyuya hapsedildiği ve kabrinin de burada bulunduğu ve bu zatın Hoca Ahmet Yesevi'nin oğlu olduğu kaynaklarda geçmektedir.
  
  Diğer taraftan, Balışeyh ilçesinin de o dönemlerde, yani Anadolu'da ilk kurulan Türk yerleşim alanlarından olduğu bilinmektedir. Buradaki taştan yapılmış eski cami ve türbe Selçuklular tarafından 1121 yılında inşa edilmiştir.
  
  Aslında Kırıkkale bölgesi tarihini Ankara tarihiyle birlikte düşünmek, incelemek ve araştırmak uygun olur. Çünkü çok yakın olması nedeniyle buralar, eskiden beri Ankara'ya bağlı bir yöre olarak kalmıştır. Ankara'nın Türklerin eline ilk olarak 1073 yılında geçtiği dikkate alınırsa, Kırıkkale bölgesinin de- genel olarak- aynı yıllarda Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladığı kabul edilebilir. Bazı Haçlı seferleri sırasında buralar tekrar Bizanslıların eline geçmiş olmasına rağmen XII. Yüzyıldan itibaren Selçukluların hakimiyetine kesin olarak geçmiştir. Daha sonraki asırlarda Orta Asya'dan, Anadolu'ya göç eden Oğuz Türk boylarından pek çok aşiret ve cemaat Kırıkkale bölgesinde iskan edilerek, buralar bütünüyle Türk ve İslam diyarı haline getirilmiştir.
  
  Cumhuriyet Döneminde Kırıkkale : Bilindiği gibi Kırıkkale temelleri 1925'lerde atılan bir Cumhuriyet şehrimizdir. 70 Yıllık gelişmesi, büyümesi ve bugüne taşınması MKEK ile olmuştur. Kırıkkale'nin kurulduğu arazi Kırıkköyü arazileriydi. Kırıkköyü 1925'ten önce 12 hanelik küçük bir köy idi. Kaletepe ise 3-4 km.ötede, aslında bilinen anlamda bir kale olmayıp boz toprakların oluşturduğu bakımsız ve ağaçsız bir tepeydi. 1960 yılından itibaren ağaçlandırma çalışmaları başlatılmıştır. 
  
  Kırıkkale şehrini ortaya çıkaran esas sebebin; 1921 yılında buralarda İmalatı Harbiye Fabrikası'nın kurulmasına karar verilmesi ve 1925 yılında top ve mühimmat fabrikalarının temellerinin atılmış olmasıdır. O tarihlerde Kırıkköyü'nün muhtarı olan Hüseyin Kahya ile Yahşihan köyü öğretmeni Hüseyin Avni Bey'in bu olaylarda yardımcı oldukları bilinmektedir.
  
  Şehrin kurulması ve gelişmesi ile ilgili Prof. Dr. Beşir ATALAY “Kırıkkale’nin tarihini 1925’li yıllarda başlatmak mümkündür. Şehrin çekirdeğini oluşturan fabrikaların temeli 1925 de açılmıştır. Kurtuluş Savaşından sonra yeni devletin yeni yönetimi Orta Anadolu’da savunma sanayi kuruluşu için bir yer aramıştır. Başkent olarak da Ankara seçildiği için Başkente de yakın bir yer aranmıştır. Belki Orta Anadolu bu tür bir sanayi için güvenli bir bölge olarak görülmüştür. İşte Kırıkkale’nin bulunduğu boş tarlalar heyetin dikkatini çekmiştir. Arazi sahiplerinin özellikle Kırık köylü Hüseyin Kahya’nın heyete yakın ilgisi bu bölgenin seçilmesine etkili olduğu söylenir. “(1995 Dünya “Hoşgörü-Manas-Abay Yılı” VII. Uluslar arası Edebiyatı Semineri ve I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri , S-159-161)
  
  1925 yılında Top ve Mühimmat Fabrikası'nın temellerinin atılması, Kırıkkale'nin şehirleşmesinin çekirdeğini oluşturur. Aynı kuruma bağlı fabrika sayısı arttıkça personel ve işçi sayısı da artar. Görülmemiş biçimde nüfus artışı görülür. Yeni gelen işçilerin konutları ve halka halka mahalleler çevreye yayılır. Demiryolu, fabrikalarla yerleşim bölgesi arasında sınır oluşturulur.
  
  İlk aşamada, fabrikaların teknik ve idari personeli için yapılan sosyal tesisler ve az sayıda lojman da hemen tren istasyonu civarında yapılır. Fazla konut yoktur. Çünkü çalışanlar, yani işçiler askerdir ve kışlada kalırlar. Sonraları sivil işçilerin işe alınmasıyla konut bölgeleri genişlemiş burası kentin merkezi olmuş, İstasyon Mahallesi adını almıştır. Sanayi kesimine ait sosyal tesis ve işletmelerde aynı yerde genişleyerek Fabrikalar Mahallesi adını almıştır.
  
  1931-1941 yılları dönemi Kırıkkale'nin gelişmesinde ikinci aşamayı oluşturur. Hizmete açılan fabrika sayısı hızla çoğalmış, buna bağlı olarak da işçi ihtiyacı artmıştır. Kırıkköyünden ve çevre köylerden akın akın işçiler gelmiştir. Bu dönem şehre rastgele bir yerleşmenin de başladığı dönemdir. Bu dönemde 6 mahalle daha oluşmuştur. Ovacık, Yenidoğan, Hüseyin Kahya, Tepebaşı, Gürler ve Kurtuluş Mahalleleri, Devlet daireleri ve okulların bir bölümünün kurulma ve açılması bu dönemdedir
  
  1929'da Belediyelik, 1944 yılında da ilçe olan Kırıkkale, küçük bir kasaba görünümünü alır. Kentin bir sanayi şehri olarak öneminin artması ve artan nüfusun baskısıyla, Çallıöz, Güzeltepe ve Sanayi Mahalleri kurulmuştur.
  
  1945 ve 1950'lerdeki nüfus artışı ve hızlı göç olayı ile sadece yakın çevredeki köylerden değil; Orta, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesi illerinden hızlı bir nüfus akışı olmuş ve Kırıkkale büyümüş ve gelişmiştir. 1955'lerde konut alanları Samsun Karayolu üzerine, kuzeye doğru taşmış ve doğya da genişlemiştir. Karyaka ve Kızılırmak mahalleleri de bu dönemde oluşmuştur.
  
  Şehrin gelişmesi ile ilgili Prof. Dr. Sadık TURAL ise “Bize göre şahrin asıl önemli ve incelemeye değer yanı milli bütünleşmenin örneği olmasıdır. Öncelikle çevre illerden (Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat) daha sonra da hemen hemen Türkiye’nin her ilinden bir aile mutlaka Kırıkkale’de yaşamıştır. Gerek bürokratik , gerekse bedeni hizmet alanlarında 1934-1964 döneminde Kırıkkale’ye uğramamış pek az insan vardır. Sonra fabrikanın nüfusu yerinde saydı. İlk emekliler geldi önce, 1968 ve 1969; sonra 1970-1980 döneminde Makine Kimya Fabrikalarında çalışan idealist ustalar emekli oldular. Emekli olanlardan bir kısmı geldikleri kasaba veya köylere, bir kısmı başka şehirlere göçtü. Göç veren bir şehir oluverdi Kırıkkale... Emekliler için Mahmutlar veya Balışeyh yahut Yahşihan veya uygun bir köy- kasaba (uydu kent) haline getirmek için hiç kimsenin aklından geçmedi.” diyor.
  
  1960'lı yıllarda Kırıkköyü ve Yuva köyünü mahalleleri içine katan Kırıkkale, 1970'li yıllardan itibaren hızlı nüfus artışıyla birlikte mahallerini de artırmıştır. 1925'lerde 12 hanelik bir köyden 2001'de 25 mahalleli ve 205.208 nüfuslu bir yerleşim alanı ortaya çıkmıştır.
  
  İL OLUŞU
  
  Kırıkkale 21 Haziran 1989 tarih ve 3578 Sayılı yasa gereğince merhum Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL (Başbakan iken) tarafından yapılan törenle İl olmuştur. İlk Valisi Fikret GÜVEN 17 Ağustos 1989 tarihinde yapılan törenle İl Valiliği görevine başlamıştır. 
  
  
  
  
  
  
 2. irem123123

  irem123123 Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2008
  Mesajlar:
  37
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
 3. Mucoretti

  Mucoretti Üye

  Katılım:
  22 Aralık 2009
  Mesajlar:
  26
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  bu çeviriyi yapmak için uğraşmak lazım biraz kural bilgin varsa bir de sözlük tamam...
 4. mutluprenses

  mutluprenses Üye

  Katılım:
  22 Ekim 2009
  Mesajlar:
  386
  Beğenileri:
  58
  Ödül Puanları:
  0


  DATE OF FORMATION of IL

  Name of province: Kırıkkale's name, the city's 3 km. North at the center of Kırıkköyü own abbreviated combining Kaletepe'nin is said to occur. The name of the peoples of the region although tarafından9 common opinion was worthy of the name of the Ottoman archival documents, the current form is not in the form Kırıkkal'a.

  XVI. and XVII. Centuries, from the east of the various Turkish tribes in Anatolia and the communities - especially in Central Anatolia is known-they were settled. The "Oguz, Oguzhan", called a big gouge in the vicinity of Ankara, then the utterance "Kırıkkal'a" or are expressed in the documents they were placed.

  Yörükan taifesinden mentioned that the Oghuz Tribe, Anatolia and Turkey by making Islam by the Turkish homeland to make, as well as "the Turkmen also known as is a large tribe. In this case the name of the region at least 400 years of history has to accept the need.

  a.Türklerden first: a very old history of the region is possible. Today some ruins remaining in Kirikkale province, with the presence of ruins and mounds of research and some observations BC to be found in the archaeological findings, Kırıkkale how much of the geographic area of the former indicates a residential area.

  KIRIKKALE's ANCIENT HISTORY

  Kırıkkale Province and the environment to light an archaeological excavation of the ancient history have been made yet. However, the historical geography of the region will shed light on some scientific endeavors is not. Excavations are made Kırşehir Kaman Kalehöyükte Japanese science mission in the area within the boundaries of our cities have made remarkable findings of the survey has revealed.

  PROVINCIAL AND ENVIRONMENTAL KIRIKKALE of the Chalcolithic

  Between 1990-91 Japanese Kırıkkale province center and districts and villages attached to it in surveys covering a total of 21 mounds were found and even housing. This center ceramic samples collected from the evaluation of results of the Red River arch area is outside the field in the Neolithic and later, in the Red River arch in the area during this period that followed the Chalcolithic, Old Bronze Age, Assyrian Trade Colonies Period Hittite Imperial Period (weak), Phrygian and Hellenistic - Roman and Byzantine, Seljuk and Ottoman periods, and the settlements which reflect the culture of this period remains were found.

  PROVINCIAL AND ENVIRONMENTAL KIRIKKALE of the Chalcolithic

  Kırıkkale Province in the vicinity of the surface investigations, Kırıkkale province **** ce Yeniyapan district to the east of the village from a natural hill, the town of Çongar **** ce 3.5 km in the direction of the village is located 8.5 m in height of the town of Keskin Cinali Kültepe 2 km northwest of the village involved 8 m in height within the Central District Sulucatepe'den and Kırıkkale Province 3.5 km southwest of the village located in the Kuzeren height of 8.5 m from the compiled Kuzeren mound is dated Chalcolithic pottery fragments.

  Usually between the years 5000-3000 BC Chalcolithic period are placed. Mining tools of the use of stone tools by historians of this period because Taylor Mine were called Chalcolithic Period from ***** anl. These two features of culture leading to the substitution of copper tools by going to start moving into the roots of protracted Neolithic pottery is decorated with paint. Early Chalcolithic in Anatolia after the different ethnic groups were likely to invade a people from Thrace, were burned and many of the settlements. Between early and late Chalcolithic period, features a stage show about the Middle Chalcolithic period is no more information. In fact, even the existence of such a universe is a matter of debate. Follow this dark period roughly between the long-term BC 4 millennium is coming to the last phase, dated to the Chalcolithic era. During this period, immigrants from the Balkans to Anatolia in relation to the caravan in the number of population and settlement was also increased. Corum in central Anatolia and around the United Güllecek Alacahöyük, Yozgat and Ankara, near Alişar near term, this new Yazırhöyük starting to spread to Anatolia and the Balkan effective centers are among the North Aegean. Kırıkkale and in that domain around the Chalcolithic centers also must be considered. During this period, growing villages sometime walls surrounded by a fortification was, mine to use and bring the economic social vitality parallel to the new professions emerged and thus different ethnic groups together to experience onset of daily life most field kitchen culture, religious life, semi-architectural, etc.. innovations introduced.

  OLD BRONZE AGE AND THE ENVIRONMENT CITY KIRIKKALE of

  Kırıkkale Province in the vicinity of the surface investigations, Kırıkkale province **** ce Yeniyapan district to the east of the village, a natural hill (Yeniyapan) Çongar the same district of the village 3.5 km east of 110m in diameter and 8.5 m high Kütlepe'den, Sharp County Master of the village 2 km south of , Kilic essence 'nudes of the river on the edge of the bed, which was established 91 m diameter 10 m high Alibaz from the same district of the village of Kavurğalı of 2 km southeast of 210 m in diameter, 15 m high Kavurğalı from, Sharp County Armutlu 1.5 km of the village 200 m to the southeast around 13 m Armutlu height from the same town's Cinali village 2 km northwest of the 100 m in diameter, 7 m high Sulucatepe 'den, Keskin district of the village of Bridge, 500 m north-west, the Red River' s just on the edge of the 280 m wide 32 m high Büyükkaletepe'den connected to the same district Ceritkale village 2 km to the south, Ömer dry creek beds located at 170 m in diameter and 6 m in height Yaşar Meadow from, again due to sharp Karağıl district of the village 1 km to the southeast, Dinek Kıyıhalil mountains west of the village with slim 2.5 km northwest of Red River 's bed located at 155 m in diameter and 8.5 m high hill (Kıyıhalil fine) to the mound in the same district compiled the Bıyıkaydın'dan forked willow is dated to the Old Bronze Age pottery fragments.

  MIDDLE BRONZE AGE AND THE ENVIRONMENT CITY KIRIKKALE of

  a) the Assyrian Trade Colonies Phase: Kırıkkale Province ce **** town, village Kültepe Çongar from the mound, Sharp County Master Alibaz mound of the village the same district of the village Kavurgulı from the mound, the mound of Armutlu, Balışeyh district in the core of the mound and the Central District due to Willow Fork gathered at the mound of ceramics a Some have been dated to the Assyrian Trade Colonies stage.

  Middle Bronze Age is dated to between 2000-1400 BC, and Assyrian Trade Colonies and Old Hittite period covers. The most striking feature of the Middle Bronze Age Mesopotamia, starting with Anadolu'sunun very strict and organized a trade association formed as a result, the text is learned.

  Consisting of 200-250 donkey caravan traders Assurlu the need for the tin mine in the production of weapons of Anatolia to the south according to the taste of fine woven fabrics and in return for bringing the gold, silver and precious stones were taken. Created in 1925 BC, this new relationship as a commercial Assurca karum in Anatolia (port), called in many markets had been established. The most famous is karumuydu Kanesh. Also located near Kayseri today Kültepe also Kanesh was the center of a powerful Hittite principality. Central Anatolian Hittite capital will later Hattuş'a (Boğazköy), Alişar, near Aksaray and Konya near Acemhöyük Karumlar Karahöyük was created at. Central Anatolia is on the way to Assur'dan extending Assurca Wabartum (guest-host) called small accommodation units were formed. Legal and political positions in Anatolia Karum and Wabartumların a controversial issue among scientists is. Some of the administrative center of colonial science by ***** names, according to some local guys who pay the tax are the free-trade zone. Colony Period in the final stages Kültepe (Kanesh) Sunday (Karum'u) space, many settlements in Central Anatolia, in conjunction with a fire in 1725 ended with BC. As a result of an internal settling of local guys probably this incident began to appear after the Hittite Empire.

  b) Phase of the Old Hittite Empire: Kırıkkale Province in the vicinity of the surface investigations, Kırıkkale province, Sulakyurt town, village Kıyıhalilincili from the mound and the town of Keskin, Bridge village, gathered at the mound Büyükkaletepe part of the ceramic part is dated to the Old Hittite period.

  Assyrian Trade Colonies are a lot of big and small principalities in Anatolia in stages shared by the previously stated was. Even the name of this stereotype in are important. Nese (Kanesh), Hattuş, Mama, Puruşhanda, Kuşşara, Zalpuwa. However Kuşşara origin 'or based Pithana son Anitte (BC 1750) lie Central Anatolia to the central government had taken the first step. Joy, which passed into the hands Anitte Zalpuwa and Hattuş'u itself (Gal Lugul) felt strong enough to carry the title of Great King. Anitte'dan about 100 years later, made the capital cognate Kuşşara'lı Labarna'nın Hattuş'u and Hattusha city, anl ***** kendisinede Hattuşalı the Hattusilis (1650-1620 BC) to name the Hittite Empire is formally established.

  Bey admitted to their native Anatolian money Hattili about the origin of Indo-European Hittite is no more information. You came to Anatolia, a migration from outside? Where and what was the date of this migration. Answers to these questions could be provided with satisfactory documentation is not. I. Old Hittite Empire to the capital with Hattusha Hattuşili'nin quickly began to develop. Providing authority inside I. Hattişuli first goal as I seçmişti.Kızılırmak yi Syria in the south of Kırıkkale last Hattusili with his army, Alalah'ı of Syria's major cities will take time çıkıyordu.Alalah 't take further action for the large gained an advantage. Expedition to turn toward the Euphrates river near the opposite shore was in Malatya. Western Anatolia was conquered Arzava country. Aleppo in the period that followed Mursili the Hittite Empire 'into the territory was conquered sokuldu.Babil. (BC 1594). Thus in a short time near Hitiler active political forces of the East as one of the names were announced. Old Hittite expansion Mursili 's, is Babylonian expedition turn results in the murder of a scheme ended.

  Our city within the boundaries of that era settlements in the area is very limited center is striking. However, this period in our region in herhalukarda advocate, our province is an important finding in terms of ancient history and also in the framework of the above-mentioned tissue culture were evaluated. The importance of the period is taken into consideration in terms of Anatolian history, our region of an archaeological excavation is understood more easily consolidated at a value.

  BRONZE AGE AND THE ENVIRONMENT CITY KIRIKKALE the YOUNG

  Kırıkkale Province in the vicinity of the surface investigations, Kırıkkale province **** ce district, Çongar village, Kültepe from the mound, **** ce district Harekli Village BEŞİKTEPE mevkiinde and Balışeyh connected to the center of town 4.5 km northeast of the mound in the Self-compiled pieces of pottery between the Hittite some examples is dated to the Imperial era.

  Hittite Empire period almost every aspect of culture than with the foundations laid in the colonial era is a continuation of the Old Hittite culture. Hittite empire, the most magnificent monument of the era itself Hattusha capital itself. Second most important centers of the Hittite civilization, near the capital Alacahöyük'tür. First examples of monumental reliefs of Near Eastern world that are of great importance in terms of. Zile, near Maşathöyük, Yozgat, near Alişar, near Çorum Ortaköy, Aslantepe near Malatya, Elazığ Altınova'da Korcutepe in the South and Mersin-Tarsus-Gözlükule leading Yumuktepe other centers are among the Hittites.

  Our city center within the borders of the representatives of the same cultural tradition, although their precise, position and contribution within this culture is a result of an archaeological excavation will be clear.

  Year time period between 1200-800 BC in Anatolia remains found in any culture "Dark Period" is called. Causing the collapse of the Hittite Empire, a period of 400 years, such as nomadic tribes, or tribes, they live there and just say they are engaged in animal husbandry. So it remains a culture of any period of absence until today come in this way are interpreted.

  PROVINCIAL AND ENVIRONMENTAL of the IRON AGE

  Kırıkkale Province in the vicinity of the survey in the province of Kırıkkale **** ce district, Çongar village, Kültepe from the mound, **** ce district Harekli mevkiinde BEŞİKTEPE Village, Sharp County from the mound with Kavurga, Armutlu village in Armutlu mound, Bridge Village Büyüktepe from the mound, Ceritkale Village Yaşçayır from the mound, Karağıl Village Horpağan hill, with Keven Acıözü Village, Ciftel Höyüktepeden Village and Village Sidewalk Sarımusalı of the mound, the mound Bıyıkaydın Sulakyurt from the district, Hasandede Mound Town Fork Willow compiled from some of the pottery is dated to the Iron Age.

  This so-called era of the Iron Age main reason, weapons and other instruments of the period most of the iron is produced. In addition to BC, this 9 Since the end of the 3rd century BC Anatolia, again as in the last thousand years, a lot of power shared between large and small have such a call is going to other reason. This re-intensification of housing in our region with almond, a remarkable situation. Almost all of the Anatolian Hittite core area located in the center of the Hittites established should not be placed on the Phrygian period to reflect the population density is an important case. The Japanese, they are compiled from Kırıkkale province in and around the mound a portion of the ceramic tiles for the transfer of iron have identified and Phrygians were connected.

  During the Trojan war in the early 1200s BC, the Phrygians through the throat and came to Anatolia BC 8.yy but the second half of Gordion, near the center of a state Polatlı able to establish.

  Our city within the boundaries of the size and the location of the mound Büyükkaletepe uncovered surface with deer motif typical of this center is taken into consideration the Phrygian pottery settlements is important is understood that the Phrygians. This will be an archaeological excavation at the mound of ancient history of our province will provide significant contributions to lighting is indispensable.

  ROME AND THE ENVIRONMENT CITY AND BYZANTINE of KIRIKKALE PERIOD

  Kırıkkale Province Keskin Cinali district Sulucatep'den village, flat village Ortasöken settling, Haydardede village inhabited plain mevkii sword from the sidewalk in the town of Chalabi village, Yellow Moses and from the mound with Karaağıl village Hopağan hill; Bıyıkaydın Sulakyurt district in the village mound, connected to our province by digging straight Öküztepe village settling, Pilgrims from the Town Center District Asar mound, Central district Kızıldere village, from the mound and Hasandede Town Fork Kuzeren compiled pieces of pottery from the mound a portion of Willow Roman and Byzantine periods is dated.

  Belonging to the Roman and Byzantine pottery fragments, located in Red River bed flat especially in settlements in the region that extends southward from Kırıkkale found abundant in the mound is compiled. This type of pottery covered in many parts of the mound occurrence and even prehistoric settlement yerlerinda materials it is not common. This is the establishment of new settlements in the Roman and Byzantine periods have been proven. In a separate striking feature of many of the mound is built on natural hills. In addition to observing the general rule, the vast majority of the mound next to the water source is the presence or the flow of water.

  Sovereignty of the Roman Empire in Anatolia in 129 BC began with the annexation of the Kingdom of Pergamon. Pergamon first Roman province in Anatolia State land which has been revised gif Provinicia Asia. This provincial capital was chosen as Ephesus.

  Although not strictly defined as a Roman province of Cappadocia is starting to export taxes to Rome 63 years of BC history in general is considered. Cappadocia Province in the north of the border Samsun (Amisos) eastward from the Black Sea (Pontus Euxens), the Euphrates and the Great Armenia in the east, the Taurus Mountains in the east, west and Pamhylia surrounded by Galatia, this state's capital Kaisareia (Kayseri), respectively. In 395 BC, the Roman Empire split into two after the Eastern Province within the borders of Cappadocia remained.

  Exhibited in the Museum of Anatolian Civilizations in Ankara and the history of money in the town of Sulakyurt survey in the region BC Romans lived have been identified.

  Then in Turkey: Malazgirt victory after winning the 1071 Anatolia to the Turks opened the doors here at a rapid pace and turned into a Turkish-Islamic land. That the period within the Kırıkkale province in some parts of town where the first Islamic conquest can be seen.

  In this regard Prof. Dr. Bashir ATALAY ' "Kırıkkale and the environment has a special position, ie in the middle of Central Anatolia. Multi-preserved, was opened to the outside through an area and still less is opened. The year 1071 with the Battle of Malazgirt from Muslim Turks settled in Anatolia are opening, even in badireli days a property has never seen any occupation. Less clutter than the ethnic mix is not a region. Religious homogeneity is very significant. Spend at least the region of Turkey is culture change. It can significantly safiyet that culture is protected. "He says. (1995 World "Tolerance-Manas-Abay Year" VII. International Seminar on Literature and the First International Congress of the Turkish World Culture Report, S-159-161)

  Prof. Dr. Sadık TURAL the "Ankara, Kırşehir, Konya, Çorum, Çankırı, Yozgat, and the land within the boundaries of our current Kırıkkale Province too adopt the Turks from the country that have chosen to plateaus and the geographical area where the barracks are. "(Ahmet Er Yesevî'den Hasandede'ye Gönül and YY-1997, S-215)

  11. century, the Oguz-Turkmen tribes in the region by placing Kırıkkale was opened to settlement. In this regard Prof. Dr. Ismail ÖZÇELİK "Karakeçi people who live in the town of Kırıkkale with Karakeçi channel, in other parts of Anatolia, who are relatives of citizens Karakeçi. Records in the form of the Ottoman Ulu nomad Karakeçi people mentioned and some other containing boylarıda is unity arm. "He says. (Date to Today Karakeçi people, YY-2003, S-95)

  Kırıkkale region with Prof. Faruk Sümer (Oğuzlar), Prof. Dr. Cengiz ORHONLU (Settlement of tribes in the Ottoman Empire), Prof.. Dr. Fuat BRIDGE (first Sufis in Turkish Literature), Prof.. Dr. Hikmet TANYU (Adak locations in Ankara and the Environment) vs. works are available.

  Turkey and the Islamic world and the great mystic saint of the Hoca Ahmet Haydar Sultan's son in Yesevi'nin in this struggle in Anatolia took place.

  This struggle, which is one of the highest mountain Kırıkale'nin on the slopes of the mountains and around Behrek Konur Town, Haydar Sultan and Halil Dede have been done in the villages where the scene is likely. In fact, the battle of Sultan Haydar, the unbelievers as to the prisoner, now referred to with the same name that was confined to wells in the village and the tomb is located here also, and this self Hoca Ahmet Yesevi'nin son of the sources are late.

  On the other hand, in that period also Balışeyh district, that first established in Anatolia, Turkey is known to the surrounding area. The old stone mosques and shrines were built by the Seljuks in 1121.

  In fact, the history of Ankara Kırıkkale region to consider along with the date, would be appropriate to examine and investigate. Because you are very close because, once connected to Ankara since remained as a region. Ankara in the hands of the Turks in late 1073 as the first taken into consideration if, Kırıkkale region-the same year as the overall de-Islamization of Turkey and started to become can be considered. Some here again during the Crusades Byzantium in the past, although XII. Century has passed exactly as to the rule of the Seljuks. In later centuries in Central Asia, the Oghuz Turks migrated to Anatolia, many tribes and tribal communities will be settled in Kirikkale, Turkey and Islam in their entirety here and turned into land.

  Kırıkkale in the Republican Period: As we know, a Republican city of Kırıkkale laid our foundation in 1925. 70th Annual development, growth and today has been moved to the MKEK. The land was dry land were Kırıkköyü Kırıkkale. Was a small village ago 12 digit Kırıkköyü 1925. Kaletepe km.ötede is 3-4, meaning a castle in fact known not disrupt the soil was formed by neglected and treeless hill. Reforestation efforts since 1960 have been initiated.

  Reveals the main reason the city of Kirikkale, in 1921 the establishment of factories around here decided to Harbiye Manufacturing in 1925 and taken the gun and ammunition factories is based. At that time, which is autonomous Kırıkköyü'nün with Hüseyin Kahya, Hüseyin Avni Bey Yahşihan village teachers are known to assist in this event.

  Related to the establishment and development of the city Prof. Dr. Bashir ATALAY "Kırıkkale is possible to start in the history of 1925'li. Forming the core of the city's main factory was opened in 1925. After the War of Independence of the new state of the new management organization for the defense industry in Central Anatolia was between a location. Has been selected as the capital of Ankara for a place near the capital also. Maybe this kind of central Anatolia region was seen as a safe industry. That's where empty fields Kırıkkale have attracted the attention of the delegation. Fractures of the land owners, especially close to the delegation of villagers Hüseyin Kahya interest of this region is said to be selected to be effective. "(1995 World" Tolerance-Manas-Abay Year "VII. International Seminar on Literature and the First International Congress of the Turkish World Culture Report, S-159-161)

  In 1925, the foundations of Top and Ammunition Plant, the city of Kırıkkale constitutes the core. Number of factories increased, the same institution based staff and also the number of workers increases. On population growth is unprecedented manner. Newly arrived workers and public housing neighborhoods around the ring is spread. Railways, factories with the residential area between the border is created.

  In the first stage, the factory configured for the technical and administrative staff in a small number of social facilities and housing are made in the immediate vicinity of the train station. There is no more housing. Because the workers, ie workers, soldiers, and they remain in the barracks. Non-residential areas of workers obtaining work later expanded it's been the center of the city, the station took the name of the neighborhood. Belonging to the industrial sector, social facilities and businesses in the same place in the expansion of the factory was renamed quarter.

  Period of the years 1931-1941 constitute the second stage in the development of Kırıkkale. The number of factories has increased rapidly drop-in service, depending on the workers it needs increased. And workers from the nearby villages flock Kırıkköyünden raids came. This period the city also started a random settlement is the period. This period than occurred in 6 districts. Ovacik, Newborn, Hüseyin Kahya, Tepebaşı, Gur and the Independence neighborhood, Government offices and schools and opened a part of this period is to be established

  Municipality in 1929, the county in 1944, the Kırıkkale, takes the appearance of a small town. The city's importance as an industrial city, and increasing the increasing population pressure, Çallıöz, GÜZELTEPE Mahal and Industry have been established.

  1945 and 1950s, with population growth and rapid migration not only from nearby villages; Central, Eastern, Southeastern and Black Sea region of the province was a rapid flow of population growth, and Kirikkale and developed. Residential areas in 1955 on the Samsun Highway, has also expanded towards the north flooded and doğya. In this period and the Red River neighborhoods Karyaka has been formed.

  Prof related to the development of the city. Dr. Sadık TURAL the "For us to examine important and original Sahr integration example is for the national side. Primarily from surrounding cities (Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat) and then a family in almost every province in Turkey has always lived in Kırıkkale. Necessary bureaucratic, as well as services in the areas of the body in the 1934-1964 period, few people have not been to Kırıkkale. After the factory has the population of the deadlock. First came before retirement, 1968 and 1969, then in the period 1970-1980 Chemical Machinery Factory Workers of the idealist masters are retiring. Some retired ones they come to town or village, had migrated to some other cities. Migration is a city which slipped Kırıkkale ... Mahmut for retirees or eligible Balışeyh or a village or town Yahşihan (satellite town) to make no one did not mind. "He says.

  In the 1960s and nest village Kırıkköyü into neighborhoods that adds Kırıkkale, together with rapid population growth since the 1970s from the scene also increased. In 2001, a village of 25 residents from the 12th digit in 1925 and a residential area with a population of 205,208 has emerged.

  IN THE CITY

  Kırıkkale date and June 21, 1989 No. 3578 in accordance with the law of the late President Turgut Özal (prime minister while) has been made by the City ceremony. The first Governor Fikret ceremony held on August 17, 1989 TRUST Provincial Governor's Office has started the task.
  "esinti", Bravelopez ve Red94 bunu beğendi.
 5. nicksiz_güzel

  nicksiz_güzel Üye

  Katılım:
  28 Eylül 2009
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  eLLerine sagLık güzeL payLaşım :)
 6. Bravelopez

  Bravelopez Üye

  Katılım:
  21 Aralık 2009
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  İnşallah benimde ileride çeviri ödevim olur direk sana başvurucam ona göre:D
 7. mutluprenses

  mutluprenses Üye

  Katılım:
  22 Ekim 2009
  Mesajlar:
  386
  Beğenileri:
  58
  Ödül Puanları:
  0
  Canın sağolsun arkadaşım istedigin bir çeviri olsun.. İnşallah yardımım dokunur sana da.. :)
 8. "esinti"

  "esinti" Üye

  Katılım:
  12 Ekim 2009
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  arkadaşlar kaç gündür bilgisayara bakamıyordum saolun hepinize teşekkür ederim çok saolun
 9. mutluprenses

  mutluprenses Üye

  Katılım:
  22 Ekim 2009
  Mesajlar:
  386
  Beğenileri:
  58
  Ödül Puanları:
  0
  Rica ederim. Bir teşekkür yeter ;)
  "esinti" bunu beğendi.
 10. fatoli

  fatoli Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2009
  Mesajlar:
  33
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  bana da coursebook anadolu lisesi kitabından sayafa 42 ve 43 teki parcaların çevirisi lazım yapabilir misiniz?

Sayfayı Paylaş