cevırı??

Konu 'İngilizce 10. Sınıf' bölümünde manyac_rocker tarafından paylaşıldı.

 1. manyac_rocker

  manyac_rocker Üye

  Katılım:
  27 Ekim 2008
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  4

  TEKNOLOJİNİN İNSAN HAYATINA ETKİLERİ
  Teknolojinin oluşturulması ve kullanılması insan yaşamasına olumlu ve olumsuz birçok etkiler yapmıştır.İnsanın kendini tanıma yolunda dur durak bilmeyen çabaları ile birçok keşif ve icatlar gerçekleşmiştir. Elde edilen bu yeshy;ni değerler ilk aşamada lâboratuar ortamında kullanılırken daha sonra günlük hayatın da parçası olmuştur. Bu teknolojik gelişim tarih boyunca yaşanılan ölçekleri sürekli büyütmüştür. Bunlar insanlığın gelişimi için yararlı olmakla beraber bir kısmı da zarar anlamında kullanım bulmuşlardır.
  Teknolojik gelişmelerle yaşam koşulları gittikçe iyileşirken diğer taraftan da dengeler değişmeye başlamıştır. Örneğin, insanlar küçük topluluklar halinde yaşarlarken, kullandıkları basit silâhlarla ancak yerel boyutta kalan savaşlar yapabiliyorlardı. Bu savaşlarda da kayıplar az oluyordu. Teknoloji ile birlikte bölgesel ve hatta tüm dünyayı saran boyuta geldiler. Nükleer başlıkla yüklenmiş füzeler, bunlara enerji sağlayan atom santralleri, füzelere kumanda olanağı tanıyan radyo frekansı, laser kontrol devreleri, bilgisayar kontrollü savaş sistemleri ve buna benzerleri ile artık savaşlarda yüzlerle ölçülen kayıplar milyonlarla ölçülmeye başlanmıştır.
  M.Ö. 5000 yılında saatte 2 - 3 kilometre hızla gidebilen kızaklarla taşımacılık yapılmaktaydı. 20. yüzyılda jet motorunun yapılması ile saatte 1000 km’ lik hızın üzerine çıkılmıştır.
  Teknolojinin gelişmesi ile doğadan ve dünya nimetlerinden daha çok yararlanılmış, ancak denetlenemeyen denge değişiklikleri sonucu aynı oranda da kirlilik ön plâna çıkmaya başlamıştır. Yani doğal gelişim hızının aşılması ile doğal denge bozulmuş ve yaratılan atıkların kendi kendini temizleyemediği, mutlaka insan müdahalesinin gerektiği bir yapı oluşmuştur. Ekolojik denge kontrol dışı bir şekilde bozulmaya başlamıştır. Belirtildiği gibi Rönesans’la birlikte insanların aya kadar gidebilmesini sağlayan bir süreç başlamıştır. Bu sürecin, teknolojinin kötü ve kötüye kullanımları sonucu içinde yaşadığımız dönemde Hiroşima ve Çernobil'e de vardığı düşünülmektedir.
  Teknolojik gelişme, çıkrık makinesi ile beraber işsizliğe, ilâçlarla beraber yeni hastalıklara, tarımın modernleşmesi ile beraber toprağın fakirleşmesine, çamaşır - bulaşık makinesi, buzdolabı gibi yaşamı kolaylaştıran cihazlarla beraber çevre kirliliği ve endüstriyel atıkların oluşmasına yol açmıştır.Teknolojik iler*leme sonucu doğal bir dünya ve yaşamdan, yapay bir yaşama ve sanal bir dünyaya geçiş olmaya başlanmıştır.
  Endüstri devrimi ile bilimin tüm alanlarındaki gelişmeler de ivmelenmiştir.
  Canlı varlıkların denizlerden karalara, sürünmekten ayağa kalkışa geçirdiği evrim, yazının bulunuşundan endüstri devrimine kadar geçen süredeki gelişmeler ile son yüzyıldaki, hatta 1950 yılında elektronik ve bilgisayar teknolojisinde transistörün bulunmasından bu yana geçen süre içinde insanlığın elde ettiği gelişmeler karşılaştırıldığında eksponensiyal bir hızdaki gelişme görülmektedir.
  Günümüz insanı teknolojinin bu baş döndürücü gelişmesi içinde iletişim olanaklarım sonuna kadar kullanabilmekte ve üzerinde yaşadığımız gezegenin tüm yerleşim noktalarına evinde kurulu bir bilgisayar aracılığı ile gidebilmekte, yerkürenin öbür ucundaki bir olayı canlı olarak izleyebilmektedir. Bu hızlı gelişme ve Evrenin gizemlerinin keşfedilmesi yönündeki bu olağanüstü yarış, insanları belirli kalıplar içinde kalmaya ve bu hızlı akışa ayak uydurmaları için de hızlı yaşamaya zorlamaktadır. Endüstri toplumunun insanı önceki yüzyılların insanı ile karşılaştırıldığında, yaşam biçimi, sanat ve kültür anlayışı, dış görünüşü ve alışkanlıkları ile farklılıklar gösterir. Duyguya hitap eden bir klâsik müzik ya da halk müziği, yerini yaşamın hızlı akışını ifade eden pop müziğe, underground, rock vb. müzik akımlarına bırakmıştır. Giyimde renk ve estetik kavramları, yerini marka kavr***** bırakmaktadır.
  Fotoğraf tekniğinin bulunmasıyla gözleme dayalı bir sanat anlayışı yerini düşünmeye, gözlem ötesindeki hayal gücünü ön plâna çıkartan bir sanat anlayışına terk etmiştir. Empresyonizm yerini ekspresyonizme, o da soyut sanat anlayışına ve daha sonra da performansa bırakmaya başlamıştır. Güneşin batması ile uykuya yatan insan elektrikli aydınlatma düzeninin kuruluşu ile artık 24 saat yaşamakta, üretmekte ve var olan tüm sınırları hızla aşmaktadır.
  Üretimin hızlı temposu ile teknolojinin insan üstü yeteneklerini kullanan insan, günlük yaşamın kısır döngüsü içinde duygularından uzaklaşmış, daha çok başarı, daha hızlı yaşam, daha çok üretim gibi bir yarışa girmiştir. İnsanın hızlı yaşamı teknolojideki gelişme hızını arttırmakta, teknolojik gelişmeler de yaşamı daha da hızlandırmaktadır. İnsan ve makine yarış halindedir. İnsan makineleşmekte, duygusallığından uzaklaşmaktadır. Duygusal, dünyanın değerlerini, yani insanî değerleri doyasıya yaşayamayan insan, yerini robotlaşmış bir nesneye bırakmaktadır.
  Endüstriyel üretim monoton bir düzende olup, disiplinsizlik ve sistemsizliği kabul etmemektedir. İşlerin otomatik olarak yapılması, kişileri monoton bir yaşamın içine itmektedir. Endüstrileşmenin dayattığı robotlaşmış yaşam insanların bireyselleşmesine de neden olmuştur. Bu yaşam insanların duygusal iç yaşamlarını da etkilemiş, onları kullandıkları makinelere benzeterek, günden güne yetkinleşmesine, ancak aynı oranda da sosyal yaşamdan uzaklaşmasına neden olmuştur. Toplumsal ve bireysel değişimler hızlı iletişim ile geniş kitlelere anında ulaşmaktadır. Toplumun değer verdiği çoğu şey önemini yitirmeye başlamıştır. İdealizm yavaş, yavaş misyonunu tamamlamakta, rasyonalizm hızla ön plâna çıkmaktadır. Günümüz endüstri toplumu insanı, içinde yaşadığı bilimsel ve teknolojik yaşam düzenini tüm başkaldırmalarına karşın benimsemek zorunda kalmıştır.
  SONUÇ
  21. yüzyıla girerken teknoloji inanılmaz hızla gelişerek ilerliyor. İnsanın kendi “Beni” ni keşfetmesi ve bireysel yaratıcılığının önündeki sınırları yıkması ile artık önü kesilemez gelişmeler başladı. 1950 yılında transistorun bulunması ile endüstri devriminden bu yana oluşan nicel birikimler bir nitelik dönüşümü yarattı. Yaşam çizgisi hızla değişmeye başladı. O döneme kadar kol gücünün yerine geçerek yaşamı kolaylaştıracak âletler yapan insan, bu tarihten sonra beyin emeğinin yerine geçen akıllı âletler üretmeye başladı. Elektronik teknolojisinin hızlı gelişimi ve lâboratuar ortamından günlük yaşantıya inmesi ile de hayal gücünü zorlayan gelişmeler elde edilmeye başlandı. Teknolojik ürünlerin çok ucuzlaması sonucu, teknolojinin sadece onu kullanma şansını elde eden insanlara verildiği bir yapıdan, onun herkesin kullanımına sunulduğu bir düzene geçildi. İletişim olanakları olağanüstü arttı. Böylece, elinde, bireysel yeteneklerini aklı ile ön plâna çıkartabileceği âletleri olan milyonlarca yaratıcı insan, her alanda üretmeye başladı. Dünya üzerine kurulan geniş iletişim ağları ile de bilgi paylaşılmaya başlandı. İnsanlığı 21. yüzyılda olağanüstü etkileyecek olan bir büyük sinerji sistemi olan INTERNET hızla yaşamın önemli bir parçası oldu. 20. yüzyılın son elli yıllık döneminde elde edilen gelişmeler aslında 21. yüzyıl ve sonrası için sadece bir işaret veriyor. 1950 yılından bu yana elde edilen gelişmelerin insanlığın bilinen tarihinden bu yana elde edilen gelişmelerin yüzlerce kat ötesinde olduğu düşünülürse geleceğin çok farklı olacağı anlaşılmaktadır.
  21. yüzyılda bir siber çağın yaşanacağı görülmektedir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve teknolojinin bu alanda sunduğu olanakların geniş kitlelere yayılması ile dünyada, ortak bir dilin kullanıldığı, aynı kültürün yaşandığı ve millî sınırların kalktığı global bir düzene doğru hızla ilerlenmektedir. Bugün bile eldeki olanaklarla bir bilgisayar aracılığı ile dünyadaki bilgi kaynaklarına erişerek hızla işlem yapmak mümkündür. Bu olanağı kullanarak yetişen yeni gençlikten sahip oldukları yeni değer yargıları nedeni ile "Global Gençlik" olarak bahsedilmeye başlanmıştır.
  Elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler diğer bilim dallarına da hızla erişmektedir. Bu teknolojilerin tıp alanında kullanılmaya başlanması ile yüzyıllarca ampirik ve yüzeysel yöntemlere dayanarak çözümler sunan tıp bilimi insanın temel öğesi olan genetik progr***** erişmeye ve onu etkilemeye başlamıştır. 21. yüzyıl ve sonrasında yeni teknolojilerin kullanımı ile yaşamın sırları da hızla çözümlenmeye başlanacaktır. İlk çağda 25 yıl olan insan yaşamı, 20. yy' da 80 yıla ulaşmıştır. 21. yy.da 100 yıl civarındaki bir yaşam süresinin normal olarak kabul edilebileceği görülmektedir. Bugün elektro mekanik robotları yaratan insan, bilginin hızla değerlendirildiği makineleri kullanarak yavaş, yavaş canlı varlıkların da yaratıcısı olma yoluna gitmektedir. Bugünden sinyallerini almakta olduğumuz bu gelişme önümüzdeki yüzyılda varolan değer yargılarının önemli oranda sarsılacağını ve değişeceğini göstermektedir. Bu anlamda kökenini Rönesans’tan alan tüm aydınlanma hareketleri 21. yy'a damgasını vuracaklardır.
  1500'lü yıllarda 500 milyon olan dünyadaki insan nüfusu 20. yy'da 5 milyarı aşmıştır. Buna karşılık dünya üzerindeki birçok canlı türü de kaybolmaktadır. 21. yy ve sonrasında üzerinde yaşadığımız dünyada az sayıdaki canlı türünden biri insan olacaktır.
  20. yy.'ın son elli yıllık dönemi insanlık tarihi için bir ivmelenme sürecinin başlangıcıdır. Milyonlarca yıllık birikim sonucu insanlık Bilgi Çağına girmiştir. Bu çağda insan içinde yaşadığımız güneş sisteminin tüm gezegenlerine egemen olma yolunda dev adımlar atacaktır.
  Aklı ile nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu keşfetme yolundaki insan, kâmil insan olma yolunda ilerlemektedir. Evrendeki her şeyin Yaratanın bir parçası olduğunu bilmekte, kendi de eriştiği mertebe ile onun bir parçası olmaktadır.
  Nadir olarak bulduğum boş zamanlarımda geçmişi düşündüğüm de oluyor. Babamla yaptığım sohbetlerde bana hep ne kadar çok çalışmam gerektiğini anlatırdı. Arada sırada da çocukluk ve gençlik yıllarından bahsederdi. İçinde bulunduğumuz gün ile Cumhuriyetin ilk yıllarında kendi çocukluğunu karşılaştırarak örnekler verirdi. Aklımda kalanları bugün toparlamaya çalışıyorum. Ancak bir elin parmağı kadar farklı konuyu konuştuğumuzu düşünüyorum. Sonra kendimi babamın yerine koyuyorum ve ben de oğlumu bir gün karşıma aldığımda kendi gençliğimde yaşadığım konuları anlatmaya başladığımda son yirmi yıldaki teknolojik gelişmeleri sıraladığımda, konuların çokluğundan bu sohbetin saatler süreceğini görüyorum.
  İnsan denen bu akıllı yaratık, yarattığı teknoloji ile Evrenin sırlarını algılama yolunda önemli adımlar atmaktadır. İçinde yaşadığı sonsuz büyük Evrenden, tutarak hissettiği maddenin sonsuz küçük atomlarına kadar her şeyin varlığının bilincindedir. Büyük emeklerle geldiği bu noktada elde ettiği bilgilerin daha bir başlangıç olduğunu bilmekte, bilinmeyenlerin sonsuz kadar çok olduğunu algılamakta, ancak bilinmeyeni keşfetme azmini koruyarak araştırmasına devam etmektedir.
  Son düzenleyen: Moderatör: 6 Mart 2009
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  ufak tefek yanLışLar oLabiLir ama hepsini yaptım..!;);););)


  EFFECTS OF HUMAN LIFE of Technology in
  Creation and use of technology in human life many positive and negative effects on the path of self-knowledge yapmıştır.İnsanın stop efforts to stop, not knowing was a lot of discovery and invention. Elde edilen bu yeshy; ni values in the first stage is being used in a laboratory environment, then it became part of everyday life. The scale of this growing technological development has been throughout history. These are useful for the development of mankind, although some have found use in the sense of loss.
  Technological developments increasingly living conditions are better balanced than the other side has started to change. For example, when people lived in small communities, the local size used in the simple silâhlarla but could make the war. Losses **re less in this war. Technology in conjunction with regional and even the whole world came to embracing size. Loaded with nuclear warhead missiles, which provides them energy for atomic po**r plants, missiles which allows control of the radio frequency, laser control circuits, computer-controlled combat system and with similar faces in the war with the measured losses **re measured by millions.
  BC In 5000 in time 2 - 3 km to go quickly with kızakla transport was made. 20. century jet engine is 1000 km per hour and U.S. $ has been out on speed.
  The development of technology and nature and the world is more than ever in favor, but the balance changes as a result can not be controlled at the same rate over the pollution has started to occur. That is the natural growth rate to exceed the natural balance has been corrupted and self-cleaning of waste generated can not necessarily require human intervention has created a structure. Ecological balance in a non-control began to fail. As discussed with the Renaissance, a process that enables people to go up to the moon has started. This process, technology, and abuse as a result of a bad period in our lives there is believed to Hiroshima and Chernobyl.
  Technological development, spinning jenny with the unemployment, but ilâçlarla new diseases, growth of agriculture with modern land to the poor, laundry - dishwasher, refrigerator, such as life, which simplifies the device with the environmental pollution and industrial waste to create açmıştır.Teknolojik way forward as a result of a natural world and life, transition to a virtual world of artificial life and are beginning to be.
  Industrial revolution and development in all fields of science also iv.
  Live assets from sea to land, to crawl up attempt to the evolution, of the type found industrial revolution until the developments in the last century, in, or even 1950, the electronics and computer technology for the transistor found since last time humanity has received improvements compared eksponensiyal speed the development can be seen.
  The technology of today's people of the vertiginous growth of the communications facilities used by the end of the planet ** live on can and all settlements established in the house to point a computer can go through, the other end of the earth an event can be follo**d live by. This rapid development and direction of the universe to discover the mystery of this extraordinary race of people to stay in certain patterns, and this fast to keep the flow speed is forced to live. Industrial society is confronted with people of previous centuries, people, lifestyle, art and cultural understanding, with external appearance and habits vary. An appeal to the feelings of folk music or classical music, the rapid flow of life expressed in the pop music, underground, rock, etc.. flow was replaced with the music. Clothing color and aesthetic concepts, the concept of the brand to leave.
  Photos of an art based on techniques of observation to find the place to think, observations beyond imagination left in the back seat of an art that was removed. The expressionism impressionism to abstract art that he then began to leave the performance. To sleep with the sun sinking yacht with the establishment of the human electric lighting layout is now live 24 hours a day, producing, and that all limits are quickly exceeded.
  Rapid pace of production and technology capabilities of the above people who use people, daily life in the vicious circle of feeling estranged, more success, faster life, such as more production has entered into a race. People living in the fast development in technology that increases speed, technological developments further accelerates the life. Human and machine has been race. Human machine upgrade, to move away from romanticism. Emotional, the world's values, that people can not live doyasıya humanitarian values, the robot leaves an object.
  Industrial production in order to chant, does not accept indiscipline and sistemsizlik. Work to be done automatically, people are pushed into a life of monotonous. Industrial robots are the life of people insist activity also led to the individual. This affects the lives of inner emotional life of people, use them to simulate the machine, day to day, to a competent, but at the same rate led to the social life away from. Social and individual changes with rapid communication to reach broad audiences instantly. The most important thing for the community began to lose. Idealism slow, slow to complete the mission, quickly take a back seat to rationalism. Today's industrial society of people, living in all the scientific and technological life of the scheme has had to adopt, but to revolt.
  RESULTS
  21. century as ** enter the technology development is progressing incredibly quickly. People's own "me" at the border to discover and prevent the destruction of individual creativity and has now started to develop the front can not be interrupted. Found in 1950 with transistorun since the revolution of industry attributes the transformation has created a quantitative accumulation. Life began to change the line quickly. He did not return until the arm strength to replace the people who make tools to make life ea***r after this date instead of the brain that labor has started to produce smart appliances. Rapid development of electronic technology and daily life in a laboratory environment with imaginative force to the development has been achieved. Much cheaper as a result of technological products, the technology only to those who use it to get the chance of a structure, it is available to everyone to move to a layout. Contact extraordinary opportunities increased. Thus, in the hands of individual skills may remove the back seat with no concept that millions of creative people tools, began to produce in every area. With the established world wide communication networks have started to share information. Humanity 21 century, which will affect the emergency system is a great synergy INTERNET became an important part of life quickly. 20. fifty-year period from the end of the century, the developments in the 21st aslında for centuries, and then gives only one point. Developments since 1950, resulting from humanity's known since the development is considered to be in the hundreds across the floor of the future is understood to be very different.
  21. century will be a cyber-age life can be seen. The development of communication technology and its possibilities in this field of technology dissemination in the world, with large audiences, using a common language, same culture, and national boundaries in order to speed up progress that is global. Even today, a computer in hand with opportunities through access to information resources in the world to take action quickly as is possible. By using these facilities has grown from a new youth for the new trial because of "Global Youth" as has been mentioned.
  Electronic and computer technology to the extraordinary developments in other disciplines are quickly accessible. These technologies are being used in medicine for centuries and based on empirical methods and superficial solutions as key elements of the medical science people to access the genetic program and has begun to affect him. 21. century and then with the use of new technologies in the secrets of life will begin to be resolved quickly. In the first 25 years of age, the human life, 20 yy 'has also reached 80 years. 21. Around 100 years of a life in yy. period can be considered as normal is seen. Today, the people who create electro-mechanical robots, machines, information is quickly evaluated by using a slow, slow going live to the way assets are also being creative. Today ** have been receiving signals from the development of the next century, existing values will change significantly and shows will be shaken. In this sense, all the enlightenment of the Renaissance origins of the movement of the 21st yy'a will be marked.
  500 million people in the world in 1500'lü population 20 yy'da has exceeded 5 billion. It lost money in the world are also many live types. 21. yy and then live on one of the world, few people will live type.
  20. yy. 's last fifty-year period beginning the process of human history is an acceleration. Cumulative result of millions of years mankind has entered the Information Age. People living in this age of the solar system to be dominant in all the planets will take giant steps.
  Where they come from and where to go with one's senses to explore ways that people, Kamil human being is in the way of progress. Create a part from anything else in the universe is known, the access itself is part of it with the order.
  Rare find in the spare time I think history is going **ll. I'm doing with my father in conversation I need to tell me how much would work. Occasionally he would talk about the childhood and youth years. The first years of the Republic on the day in their own childhood experience gave the examples. In my mind I'm left trying to rally today. Ho**ver, as the fingers of one hand I think ** are talking to different topics. Then I'm putting my father and my son one day I get in my face when I lived in my own youth in the issues when I start to tell the last t**nty years, when the technological developments in order, from the multiplicity of issues that will take hours of conversation I see.
  Try these intelligent creatures people create with the technology to detect the secrets of the universe has taken important steps on the path. Living in the big universe of infinite, infinitesimal atom of matter is felt to hold her is aware of the existence of things. At this point where you get older crawling with some of the information that is beginning to know the unknown is to detect as many of the infinite, but to maintain the determination to discover the unknown will continue to research...!!

Sayfayı Paylaş