ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Konu 'İlkokullar / Liseler / Dersaneler / Üniversiteler.' bölümünde фуля tarafından paylaşıldı.

 1. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0  Programın Amacı

  Çevre mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması,
  bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi,
  kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına
  uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapar.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


  Çevre mühendisliği bölümünde lisans düzeyinde öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenimin ilk
  yılında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda,
  çağdaş çevre mühendisliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler
  verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi ve
  kimyasal mikrobiyoloji; bilgisayar kullanımı; hidrolik; hava, su ve toprak kaynaklarının
  geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi; katı, sıvı ve gaz
  atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız
  hale getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama
  çalışmaları bulunmaktadır. Bölümlerde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.

  Gereken Nitelikler

  Çevre mühendisliğine girmek isteyenlerin yaratıcı, araştırıcı, azimli, üstün bir genel
  akademik yeteneğe sahip; matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen dersleri yanında
  ekonomi, sosyoloji gibi sosyal alanlara da ilgi duyan; daha iyi ve sağlıklı bir çevre
  yaratabilmek için mücadele verecek kişiler olması gerekir.

  Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Çevre mühendisliğinden mezun olanlara "Çevre Mühendisi" unvanı verilir.
  Çevre mühendisi çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına,
  refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde ayarlanması için gereken önlemleri
  araştırır; su, toprak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar; fabrika atıklarının insan
  sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar; yerleşim merkezlerinde
  kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp
  işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır.
  Çevre konuları çok yönlü olduklarından, çevre mühendisleri başta inşaat ve kimya olmak
  üzere, yerine göre, tüm diğer mühendislerle; şehir ve bölge plancılarıyla; mimarlarla; biyolog,
  kimyager ve fizikçi gibi fen bilimcilerle; sosyolog, psikolog gibi sosyal bilimcilerle;
  ekonomistlerle; işletmecilerle çalışma ve işbirliği yapma durumundadırlar. Çalışma ekibinde
  anlaşma ve uyum olduğu, alınan kararlar uygulamaya yansıdığı sürece kişi bu alandaki
  çalışmalarından doyum sağlayabilir.

  Çalışma Alanları

  Çevre mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi hedef aldığı ve
  doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır.
  Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân, Kültür, Ulaştırma,
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, belediyeler,
  Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıkları gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık
  Bakanlığı Merkez ve İl teşkilatlarında ve Başbakanlığa bağlı olan Çevre Genel
  Müdürlüğünde çevre mühendislerine büyük gereksinim duyulmaktadır. Özel çalışanlar
  yukarıda belirtilen kamu kurumları, Belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama
  işlerini yapabilmekte, İller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını
  hazırlamaktadırlar. Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre
  ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır.

Sayfayı Paylaş