Coğrafya Bilgileri

Konu 'Coğrafya 9. Sınıf' bölümünde MaMiLog tarafından paylaşıldı.

 1. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  Harita Bilgisi
  Ölçekler
  ölçek çeşitleri
  Haritada uzunluk
  Alan Hesaplamaları
  Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir.
  Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır:
  1. Kuşbakışı olarak çizilmiş olması
  Haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. Haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uzaklıklarında değişmeler olur.
  2. Ölçekli olması
  Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Bir başka ifade ile harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranıdır. Yerşekillerinin biçimleri ve boyutları, oldukları gibi aktarılamadığı için, belli bir ölçek dahilinde küçültülmesi gereklidir. Ölçek iki şekilde gösterilir.
  a. Kesir ölçek: Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ve haritalarda en çok kullanılan ölçeklerdir. 1/500, 1/5.000, 1/50.000, 1/500.000 gibi.
  Kesir ölçeklerde pay her zaman 1 dir. Paydada yer alan sayı ise, haritası çizilen alanın kaç defa küçültüldüğünü gösterir.
  b. Çizik (Grafik) Ölçek: Eşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara oranının gösterildiği ölçeklerdir.


  Herhangi bir yerin, kuşbakışı görünüşünün ölçeksiz ve kabataslak olarak bir düzleme aktarılmasına kroki denilmektedir. Harita ile kroki arasındaki fark, krokinin ölçeksiz, haritanın ise ölçekli olmasıdır.
  3. Bir düzleme aktarılmış olması
  Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin kendine has küresel bir şekli vardır. Dünya’nın küresel yüzeyi düzleme aktırılırken bazı güçlüklerle karşılaşılır. Bunun nedeni, küresel yüzeyin düzleme aktarılmasının geometrik açıdan imkânsız olmasıdır. Buna bağlı olarak haritalar çizilirken, kara ve denizlerin yerküre üzerindeki biçimleri ve genişlikleri tam olarak yansıtılamamakta ve boyutlarında gerçeğe uymayan bozulmalar olmaktadır. Haritalarda görülen ise, gerçeğin az ya da çok benzeridir.
  Harita çizimindeki zorluklar dikkate alınarak bazı metodlar geliştirilmiştir. Buna projeksiyon (izdüşüm) yöntemleri adı verilir.
  Projeksiyonlar, izdüşüm (Yükseltinin sıfır m. kabul edilmesi) esasına göre çizildiğinden, yükseltinin fazla olduğu yerlerde ve ülkelerde izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark artar.

  Türkiye’de, izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz, en az olduğu bölgeler ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu’dur.

  Başlıca projeksiyon yöntemleri şunlardır:
  Silindir Projeksiyon: Ekvator ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.

  Konik Projeksiyon: Kutuplar ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.

  Düzlem (Ufki) Projeksiyon: Bu projeksiyonla elde edilen haritalarda biçim ve alan bozulmaları çok fazladır. Bu haritalar daha çok denizcilik ve havacılıkta kullanılır.

  HARİTA ÇEŞİTLERİ

  A. KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE HARİTALAR

  1. İdari ve Siyasi Haritalar
  Ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar adı verilirken, ülkelerin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalara idari harita denir.
  .
  2. Beşeri ve Ekonomik Haritalar
  Nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, vb. dağılışını gösteren haritalardır.

  3. Fiziki Haritalar
  Yeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, dağılış ve yükseltilerini gösteren haritalardır.


  4. Özel Haritalar
  Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır. (Jeomorfoloji, meteoroloji, toprak haritaları gibi.)

  B. ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

  1. Büyük Ölçekli Haritalar
  a.
  Plânlar: Ölçeği 1/20.000'e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.


  b. Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.
  Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:
  – Paydası küçüktür.
  – Dar alanları gösterir.
  – Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
  – Küçültme oranı azdır.
  – Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar.
  – İzohipsler arası yükselti farkı azdır.
  – Bozulma oranı azdır.
  2. Orta Ölçekli Haritalar
  Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.
  3. Küçük Ölçekli Haritalar
  Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.
  Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:
  – Paydası büyüktür.
  – Geniş alanları gösterir.
  – Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
  – oranı fazladır.
  – Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme
  – İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.
  – Bozulma oranı fazladır.
  HARİTA PROBLEMLERİ

  Harita problemlerinde en çok km’yi cm’ye veya cm’yi km’ye çevirme işlemi vardır. Bunun için, cm’yi km’ye çevirirken 5 sıfır silinir. Km’yi cm’ye çevirirken de 5 sıfır eklenir.
  1. Uzunluk Problemleri
  Kısaltmalar;
  G.U. = Gerçek Uzunluk
  H.U. = Haritadaki Uzunluk
  Ölç. P. = Ölçeğin Paydası
  a. Gerçek Uzunluk: Harita uzunluğu ile ölçek verilerek gerçek uzunluk sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.
  Gerçek Uzunlk:Harita Uzunluğu X Ölçeğin Paydası
  b. Harita Uzunluğu: Gerçek uzunluk ile ölçek verilerek harita uzunluğu sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.
  HARİTA UZUNLUĞU : GERÇEK UZUNLUK
  --------------------------
  ÖLÇEĞİN PAYDASI
  c. Ölçek: Gerçek uzunluk ile harita uzunluğu verilerek ölçek sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.
  ÖLÇEK :HARİTA UZUNLUĞU
  ---------------------------
  GERÇEK UZUNLUK
  2. Alan Problemleri
  Kısaltmalar;
  G.A. = Gerçek Alan
  H.A. = Haritadaki Alan
  Ölç. P2 = Ölçeğin Paydasının Karesi
  a. Gerçek Alan: Haritadaki alan ve ölçek verilerek gerçek alan sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.
  G.A = H.A x Ölç.P2
  b. Harita Alanı: Gerçek alan ve ölçek verilerek haritadaki alan sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.
  HARİTA ALANI GERÇEK ALAN
  ------------------------
  ÖLÇEĞİN PAYDA KARESİ
  c. Ölçek: Gerçek alan ile harita alanı verilerek ölçek sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.

  ÖLÇEĞİN PAYDA KARESİ: GERÇEK ALAN
  ----------------------
  HARİTADAKİ ALAN
  3. Çizik Ölçeğin Kesir Ölçeğe Çevrilmesi
  Harita problemlerinde çizik ölçek verilip kesir ölçeğe çevrilmesi istendiğinde;
  formülü kullanılır.


  [BİR TEŞEKKÜR YETER]
  sheqeR_tuqBa bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş