COĞRAFYA ÇALIŞMA KAĞIDI

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf' bölümünde фуля tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0

  COĞRAFYA ÇALIŞMA KAĞIDI
  1- nüfus sayımlarının yapılma amaçlarından 4 tanesini yazınız.
  Cevap: ülkenin nüfus miktarını belirlemek. Yaş gruplarını belirlemek. Kent ve kır nüfusunu belirlemek. Nüfusun eğitim durumunu belirlemek.

  2- göçler, gelişmişlik düzeyi, savaşlar……………………faktörlerdir.(cinsiyeti belirleyen)
  nüfus yoğunluğu en fazla olan kıta…………….dır.(Okyanusya)
  ilk modern nüfus sayımları ………………kıtasında yapılmaya başlanmıştır.(Avrupa)
  hayvanlar………………..çağda evcilleştirilmiştir.(neolitik)


  3- alüvyal toprakların özelliklerini yazınız
  Cevap: alüvyal toprakların bulunduğu yerlerde yer altı suyu seviyesi yüksektir. Tarıma elverişlidir. Organik madde bakımından zengindir. Killi, kalkerli ve kumlu olabilirler.

  4- alüvyal toprakların görüldüğü yerleri yazınız.
  Cevap:
  Ege kıyılarında: bakırçay, gediz, küçük ve büyük menders ovları
  Karadeniz kıyılarında: Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovaları
  Akdeniz kıyılarında: Çukurova, amik ovası, Silifke ve Antalya ovaları
  İç kesimlerde: Erzurum, Erzincan, muş, Erbaa, Niksar ve Konya ovaları


  5- maki nedir ve makiyi oluşturan bitki topluluklarını yazınız.
  Cevap: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kızılçamın tahrip edildiği yerlerde görülen, geniş alanlar kaplayan, daima yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüdür.
  Makiyi oluşturan bitkiler: yabani zeytin, mersin, keçiboynuzu, kermez meşesi, defne, sakız, menengiç, koca yemiş, sandal, zakkum, tesbih ve akçakesmedir.

  6- aynalı göl, kilimli göl buzul gölleridir(….)
  tortum gölü, sera gölü kıyı set gölüdür:)….)
  ülkemizin %12 si tarla arazisidir(…..)
  ülkemizin %27, 64 ünü orman arazileri oluşturur(….)
  gelişmiş ülkeler sanayi ürünlerini ihraç eder(….)
  gelişmemiş ülkelerde nüfus artışı fazladır(….)
  çernezyomlar Erzurum- kars çevresinde görülür(…)
  terra rossalarda kivi yetiştirilir(….)
  Cevap: doğru, yanlış, yanlış, doğru, doğru, doğru, doğru, yanlış


  7- aşağıda verilen göllerin çeşitlerini yazınız.
  Nemrut gölü, bafa gölü, burdur gölü, Kestel gölü, timraş gölü
  Cevap: nemrut gölü: volkanik göl
  Bafa gölü: alüvyal set gölü
  Burdur gölü: tektonik göl
  Kestel gölü: karstik göl
  Timraş gölü: karstik göl


  8- kır yerleşmeleri kaça ayrılır ve isimleri nelerdir?
  Cevap: 2 ye ayrılır. Devamlı ve geçici yerleşmeler olarak
  Devamlı yerleşmeler: köy, çiftlik, mahalle, mezra, divan
  Geçici yerleşmeler: yayla, ağıl, kom, dam, oba

  9- oba yı açıklayınız.
  Cevap: doğu ve orta Karadeniz, ege ve güney Marmara, batı ve güneydoğu toroslarda rastlanan geçici yerleşmedir. Esas geçim faaliyeti hayvancılıktır. Bir veya birkaç çadırdan oluşan yerleşim yeridir.

  10- yerleşmelerin gruplandırılmasında etkili olan faktörleri yazınız.
  Cevap: nüfus miktarı, idari yapı, iş bölümü, ekonomik faaliyet türü

  11- seramik sanayinin geliştiği başlıca alanları yazınız.
  Cevap: İzmir, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Bozöyük

  12- ülkemize bitkilerin çeşitlenmesinde etkili olan faktörleri yazınız.
  Cevap: dört mevsimin yaşanması, yükselti farkı, özel konumu

  13- Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinde başlayan orman, güney kıyılarımızda daha üst seviyelerde başlamaktadır. Bunun nedeni nedir?
  Cevap: Karadeniz de daha fazla yağış olduğu için o metrede ormanlar başlar. Akdeniz de sıcaklık daha fazla yağış daha az olduğu için belli bir yükseltiden sonra başlar.

  14- türkiye’de nüfus ve yerleşim dağılışını etkileyen faktörleri yazınız.
  Cevap: doğal faktörler: yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, kara ve denizlerin dağılışı, jeolojik yapı ve toprak çeşitliliği, bitki örtüsü
  Beşeri faktörler: bilim ve teknolojideki gelişmeler, iç ve dış göçler, ulaşım, ekonomi

  15- kıyı kesimlerimizdeki nüfusun iç kesimlere oranla fazla olmasının nedeni…………(denizsellik)
  yerleşmenin yükselti sınırının Akdeniz kıyılarında fazla olmasının nedeni…………(enlem)
  kom………………………..özgü bir yerleşme biçimidir.(doğu anadoluya)
  ……………….. ülkeler hammadde alır(gelişmiş)


  16- türkiyede çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımını yazınız.(2000 yılının)
  Cevap: tarım: %48,4
  Hizmet: %38,1
  Sanayi: %13,3
  Diğer: %0,2

  17- 1950-1955 yıllar arasında nüfusun artmasının nedenlerini yazınız.
  Cevap: 2. dünya savaşının bitmesi. Refah düzeyinin artması, eğitim, sağlık koşullarının daha iyi olması

  18- kent yerleşmeleri kaça ayrılır bunlar nelerdir?
  Cevap: 5 e ayrılır. Bunlar:
  Büyüklüklerine göre: küçük kent, orta büyüklükteki kent, büyük kent
  Ekonomik fonksiyonlarına göre: tarım, sanayi, turizm, ticaret, liman, ulaşım
  Kültürel fonksiyonlarına göre: üniversite kentleri
  İdari fonksiyonlarına göre: başkent
  Askeri şehirler: askeri birlikler

  19- nüfus artış hızının olumlu sonuçlarını yazınız.
  Cevap: mal ve hizmetlere talep artar. Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar. İşçi ücretleri düşer. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır. Vergi gelirleri artar. Askeri açıdan savunmada önemlidir.

  20- göçlerin siyasi ve sosyal nedenlerini yazınız.
  Cevap: siyasi nedenleri: savaş, mübadele, işgaller, terör, devrim
  Sosyal nedenleri: eğitim, sağlık, kan davası, miras, din

  21- kahverengi bozkır toprakları nerelerde görülür ve topraklarda ne yapılır?
  Cevap: ülkemizde iç kesilmede görülür. Tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılır.

  22- dünya üzerinde coğrafi güç yalnızca nüfusa bağlı olarak gerçekleşmiş olsaydı aşağıdaki ülkelerden hangilerinin dünya üzerindeki en güçlü ülkeler olması beklenirdi?
  A- Rusya-ABD
  B- Çin-Hindistan
  C- Malezya-Türkiye
  D- Almanya-İngiltere
  E- İsviçre-Meksika
  Cevap: B

  23- ilk modern nüfus sayımı aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?
  A- İsviçre
  B- Almanya
  C- İngiltere
  D- Osmanlı imparatorluğu
  E- Türkiye cumhuriyeti
  Cevap: A

  24- aşağıda verilen ülkelerden hangisi gelişmiş ülke olarak nitelendirilemez?
  A- Almanya
  B- İngiltere
  C- Hindistan
  D- Belçika
  E-J aponya
  Cevap: C

  25- aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip ülkelerde nüfus dağılışı ve yerleşme özelliklerinin iklim ve yerşekillerinden önemli ölçüde bağımsız olduğu düşünülebilir?
  A- doğum oranının fazla olduğu
  B- genç nüfusun fazla olduğu
  C- nüfusun büyük bölümünün tarım sektöründe çalıştığı
  D- hammadde ithalatının fazla olduğu
  E- iklim çeşitliliğinin fazla olduğu
  Cevap: D

  26- türkiyede tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A- yerşekilleri dağlıktır
  B- ulaşım zordur
  C- tarım alanları azdır
  D- sanayi ve ticaret gelişmiştir
  E- dışarıya göç verir
  Cevap: D

  27- 1. yerşekilleri
  2. iklim
  3. coğrafi konum
  4. yüzölçümü
  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir bölge içindeki nüfusun dağılışında etkili değildir?
  A- yalnız 4
  B- yalnız 1
  C- 1 ve 2
  D- 2 ve 3
  E- 3 ve 4
  Cevap: A

  28- bir nüfus piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez?
  A- toplam nüfus
  B-nüfus içindeki gençlerin oranı
  C- aktif nüfusun toplam nüfusa oranı
  D- çocuk ölümlerinin oranı
  E- kadın erkek nüfusun farkı
  Cevap: D

  29- dünya nüfusunda ilk sıçrama evresi olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
  A- paleolitik dönem
  B- neolitik dönem
  C- mezolitik dönem
  D- sanayi devrimi
  E- 2. dünya savaşı sonrası
  Cevap: A

  30- sanayi: %35
  tarım: %2
  hizmet: %63
  nüfusun sektörel dağılımının verildiği ülke aşağıdakilerden hangi olabilir?
  A- ABD
  B- Türkiye
  C- Çin
  D- Malezya
  E- Singapur
  Cevap: A

  0_ŞeHaDeT_0, simy, aslı_01 ve diğer 25 kişi bunu beğendi.
 2. one helsing

  one helsing Üye

  Katılım:
  11 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Saol.Teşekkürler.d
 3. onur51

  onur51 Üye

  Katılım:
  11 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  çok teşekürler
 4. buse_1903

  buse_1903 Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  78
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  6
  pardon ama teşekkürlerimizi konunun sağ altında bulunan teşekkür et butonuna basarak edersek sayfa sayısı çoğalmaz arkadaşlar ceza alabilirsiniz uyarmak istedim
 5. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  COĞRAFYA ÇALIŞMA KAĞIDI
  1- nüfus sayımlarının yapılma amaçlarından 4 tanesini yazınız.
  Cevap: ülkenin nüfus miktarını belirlemek. Yaş gruplarını belirlemek. Kent ve kır nüfusunu belirlemek. Nüfusun eğitim durumunu belirlemek.

  2- göçler, gelişmişlik düzeyi, savaşlar……………………faktörlerdir.(cinsiyeti belirleyen)
  nüfus yoğunluğu en fazla olan kıta…………….dır.(Okyanusya)
  ilk modern nüfus sayımları ………………kıtasında yapılmaya başlanmıştır.(Avrupa)
  hayvanlar………………..çağda evcilleştirilmiştir.(neolitik)


  3- alüvyal toprakların özelliklerini yazınız
  Cevap: alüvyal toprakların bulunduğu yerlerde yer altı suyu seviyesi yüksektir. Tarıma elverişlidir. Organik madde bakımından zengindir. Killi, kalkerli ve kumlu olabilirler.

  4- alüvyal toprakların görüldüğü yerleri yazınız.
  Cevap:
  Ege kıyılarında: bakırçay, gediz, küçük ve büyük menders ovları
  Karadeniz kıyılarında: Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovaları
  Akdeniz kıyılarında: Çukurova, amik ovası, Silifke ve Antalya ovaları
  İç kesimlerde: Erzurum, Erzincan, muş, Erbaa, Niksar ve Konya ovaları


  5- maki nedir ve makiyi oluşturan bitki topluluklarını yazınız.
  Cevap: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kızılçamın tahrip edildiği yerlerde görülen, geniş alanlar kaplayan, daima yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüdür.
  Makiyi oluşturan bitkiler: yabani zeytin, mersin, keçiboynuzu, kermez meşesi, defne, sakız, menengiç, koca yemiş, sandal, zakkum, tesbih ve akçakesmedir.

  6- aynalı göl, kilimli göl buzul gölleridir(….)
  tortum gölü, sera gölü kıyı set gölüdür:)….)
  ülkemizin %12 si tarla arazisidir(…..)
  ülkemizin %27, 64 ünü orman arazileri oluşturur(….)
  gelişmiş ülkeler sanayi ürünlerini ihraç eder(….)
  gelişmemiş ülkelerde nüfus artışı fazladır(….)
  çernezyomlar Erzurum- kars çevresinde görülür(…)
  terra rossalarda kivi yetiştirilir(….)
  Cevap: doğru, yanlış, yanlış, doğru, doğru, doğru, doğru, yanlış


  7- aşağıda verilen göllerin çeşitlerini yazınız.
  Nemrut gölü, bafa gölü, burdur gölü, Kestel gölü, timraş gölü
  Cevap: nemrut gölü: volkanik göl
  Bafa gölü: alüvyal set gölü
  Burdur gölü: tektonik göl
  Kestel gölü: karstik göl
  Timraş gölü: karstik göl


  8- kır yerleşmeleri kaça ayrılır ve isimleri nelerdir?
  Cevap: 2 ye ayrılır. Devamlı ve geçici yerleşmeler olarak
  Devamlı yerleşmeler: köy, çiftlik, mahalle, mezra, divan
  Geçici yerleşmeler: yayla, ağıl, kom, dam, oba

  9- oba yı açıklayınız.
  Cevap: doğu ve orta Karadeniz, ege ve güney Marmara, batı ve güneydoğu toroslarda rastlanan geçici yerleşmedir. Esas geçim faaliyeti hayvancılıktır. Bir veya birkaç çadırdan oluşan yerleşim yeridir.

  10- yerleşmelerin gruplandırılmasında etkili olan faktörleri yazınız.
  Cevap: nüfus miktarı, idari yapı, iş bölümü, ekonomik faaliyet türü

  11- seramik sanayinin geliştiği başlıca alanları yazınız.
  Cevap: İzmir, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Bozöyük

  12- ülkemize bitkilerin çeşitlenmesinde etkili olan faktörleri yazınız.
  Cevap: dört mevsimin yaşanması, yükselti farkı, özel konumu

  13- Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinde başlayan orman, güney kıyılarımızda daha üst seviyelerde başlamaktadır. Bunun nedeni nedir?
  Cevap: Karadeniz de daha fazla yağış olduğu için o metrede ormanlar başlar. Akdeniz de sıcaklık daha fazla yağış daha az olduğu için belli bir yükseltiden sonra başlar.

  14- türkiye’de nüfus ve yerleşim dağılışını etkileyen faktörleri yazınız.
  Cevap: doğal faktörler: yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, kara ve denizlerin dağılışı, jeolojik yapı ve toprak çeşitliliği, bitki örtüsü
  Beşeri faktörler: bilim ve teknolojideki gelişmeler, iç ve dış göçler, ulaşım, ekonomi

  15- kıyı kesimlerimizdeki nüfusun iç kesimlere oranla fazla olmasının nedeni…………(denizsellik)
  yerleşmenin yükselti sınırının Akdeniz kıyılarında fazla olmasının nedeni…………(enlem)
  kom………………………..özgü bir yerleşme biçimidir.(doğu anadoluya)
  ……………….. ülkeler hammadde alır(gelişmiş)


  16- türkiyede çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımını yazınız.(2000 yılının)
  Cevap: tarım: %48,4
  Hizmet: %38,1
  Sanayi: %13,3
  Diğer: %0,2

  17- 1950-1955 yıllar arasında nüfusun artmasının nedenlerini yazınız.
  Cevap: 2. dünya savaşının bitmesi. Refah düzeyinin artması, eğitim, sağlık koşullarının daha iyi olması

  18- kent yerleşmeleri kaça ayrılır bunlar nelerdir?
  Cevap: 5 e ayrılır. Bunlar:
  Büyüklüklerine göre: küçük kent, orta büyüklükteki kent, büyük kent
  Ekonomik fonksiyonlarına göre: tarım, sanayi, turizm, ticaret, liman, ulaşım
  Kültürel fonksiyonlarına göre: üniversite kentleri
  İdari fonksiyonlarına göre: başkent
  Askeri şehirler: askeri birlikler

  19- nüfus artış hızının olumlu sonuçlarını yazınız.
  Cevap: mal ve hizmetlere talep artar. Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar. İşçi ücretleri düşer. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır. Vergi gelirleri artar. Askeri açıdan savunmada önemlidir.

  20- göçlerin siyasi ve sosyal nedenlerini yazınız.
  Cevap: siyasi nedenleri: savaş, mübadele, işgaller, terör, devrim
  Sosyal nedenleri: eğitim, sağlık, kan davası, miras, din

  21- kahverengi bozkır toprakları nerelerde görülür ve topraklarda ne yapılır?
  Cevap: ülkemizde iç kesilmede görülür. Tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılır.

  22- dünya üzerinde coğrafi güç yalnızca nüfusa bağlı olarak gerçekleşmiş olsaydı aşağıdaki ülkelerden hangilerinin dünya üzerindeki en güçlü ülkeler olması beklenirdi?
  A- Rusya-ABD
  B- Çin-Hindistan
  C- Malezya-Türkiye
  D- Almanya-İngiltere
  E- İsviçre-Meksika
  Cevap: B

  23- ilk modern nüfus sayımı aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?
  A- İsviçre
  B- Almanya
  C- İngiltere
  D- Osmanlı imparatorluğu
  E- Türkiye cumhuriyeti
  Cevap: A

  24- aşağıda verilen ülkelerden hangisi gelişmiş ülke olarak nitelendirilemez?
  A- Almanya
  B- İngiltere
  C- Hindistan
  D- Belçika
  E-J aponya
  Cevap: C

  25- aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip ülkelerde nüfus dağılışı ve yerleşme özelliklerinin iklim ve yerşekillerinden önemli ölçüde bağımsız olduğu düşünülebilir?
  A- doğum oranının fazla olduğu
  B- genç nüfusun fazla olduğu
  C- nüfusun büyük bölümünün tarım sektöründe çalıştığı
  D- hammadde ithalatının fazla olduğu
  E- iklim çeşitliliğinin fazla olduğu
  Cevap: D

  26- türkiyede tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A- yerşekilleri dağlıktır
  B- ulaşım zordur
  C- tarım alanları azdır
  D- sanayi ve ticaret gelişmiştir
  E- dışarıya göç verir
  Cevap: D

  27- 1. yerşekilleri
  2. iklim
  3. coğrafi konum
  4. yüzölçümü
  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir bölge içindeki nüfusun dağılışında etkili değildir?
  A- yalnız 4
  B- yalnız 1
  C- 1 ve 2
  D- 2 ve 3
  E- 3 ve 4
  Cevap: A

  28- bir nüfus piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez?
  A- toplam nüfus
  B-nüfus içindeki gençlerin oranı
  C- aktif nüfusun toplam nüfusa oranı
  D- çocuk ölümlerinin oranı
  E- kadın erkek nüfusun farkı
  Cevap: D

  29- dünya nüfusunda ilk sıçrama evresi olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
  A- paleolitik dönem
  B- neolitik dönem
  C- mezolitik dönem
  D- sanayi devrimi
  E- 2. dünya savaşı sonrası
  Cevap: A

  30- sanayi: %35
  tarım: %2
  hizmet: %63
  nüfusun sektörel dağılımının verildiği ülke aşağıdakilerden hangi olabilir?
  A- ABD
  B- Türkiye
  C- Çin
  D- Malezya
  E- Singapur
  Cevap: A
  ...HasRéT... ve bbbbbuuuurrraak bunu beğendi.
 6. YAREM

  YAREM Üye

  Katılım:
  20 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  TEŞEKKÜRLER
 7. sanara

  sanara Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  sorunun altına neden cevabı yazdınız ne saçma yinede tşk
 8. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  sorunun altına neden cevabı yazdınız ne saçma yinede tşk
  Genişletmek için tıkla...
  Saçmalık bunun neresinde cevabını yazarız neden yazdınız dersiniz cevabını yazmayız cevapları olsa daha iyi olurdu dersiniz.Biz sizlere nasıl yardımcı olacağız.Ayrıca kısaltma kullanma forum kurallarını oku.
 • dangerap

  dangerap Üye

  Katılım:
  20 Eylül 2008
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  ÇOK GÜZEL AMA KEŞKE YENİ KONULARINDA OLSA
 • elifim05

  elifim05 Üye

  Katılım:
  12 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Emeğinize sağlık allah razı olsun ama cevapları verseydiniz herşey daha güzel olurdu neyse tekrar teşekkür ederim...
 • Konu Durumu:
  Mesaj gönderimine kapalı.

  Sayfayı Paylaş