Coğrafya Sözlüğü

Konu 'Coğrafya Ders Notları' bölümünde ∂єνιℓѕ α∂νσ¢αтє tarafından paylaşıldı.

 1. ∂єνιℓѕ α∂νσ¢αтє

  ∂єνιℓѕ α∂νσ¢αтє Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  1 Mart 2010
  Mesajlar:
  768
  Beğenileri:
  331
  Ödül Puanları:
  0

  AÇIK HAVZA
  Sularını denize veya okyanusa ulaştırabilen akarsu havzaları

  AFEL
  Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih

  AGİK
  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

  AĞIL
  Davarların barındırıldığı, üstü açık çitle çevrili yer.

  AĞIZ
  Akarsuyun denize ulaştığı yer

  AKARSU REJİMİ
  Akarsu yatağından su miktarının bir yıl içinde gösterdiği değişim

  ALACAKARANLIK
  Gün bitimi ile gecenin başlangıcı arasındaki zaman

  ALBEDO
  Bir yüzey üzerine gelen ışının yansıyan ışına oranı

  ALİZE
  30° enlemlerinden Ekvatora doğru esen sürekli rüzgarlar

  ALPİN ÇAYIR
  Yüksek dağlar üzerinde sürekli yeşil kalan bitki topluluğu

  ALÜVYON
  Akarsuların taşıdığı malzeme

  ANEMOMETRE
  Rüzgar hızını ölçen alet

  ANIZ
  Ekin biçildikten sonra tarlada kalan sap

  ANTEN
  Radyo dalgalarını yada başka enerji sinyallerini gönderip almaya yarayan metal aygıt

  ANTİKLİNAL
  Kıvrımlı dağın yükselen kısmı

  ANTREPO
  Ticari malların belli bir süre için korunduğu yer, depo

  ANTROPOJEN BOZKIR
  İnsan tarafından orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkır

  ARKTRİK BÖLGE
  Kuzey kutup bölgesi

  ASİMİLASYON
  Farklı kültürlerin başka bir kültür içinde eritilmesi

  ATLAS
  Haritalar takımı

  ATOL
  Mercan adası

  AVRUPA BİRLİĞİ
  Avrupa topluluğunun 1993' den sonraki adı

  AYSBERG (ICE BERG)
  Su içinde yüzen buzdağı

  BAĞIMLI NÜFUS
  Çalışma çağı dışında kalan nüfus

  BAKI
  Güneşe dönük olma, güneşe bakma durumu

  BANLİYÖ
  Büyük bir şehrin çevresindeki yerleşim alanları

  BARKAN
  Hilal biçimindeki kum birikintisi

  BEYİN GÖÇÜ
  Yetişmiş nitelikli ve eğitimli nüfusun daha iyi çalışma ve yaşama koşulları nedeniyle dışarıya göç etmesi

  BİOMAS ENERJİ
  Bitkisel ve hayvansal ürünlerden elde edilen enerji

  BİYOCOĞRAFYA
  Canlılar coğrafyası

  BOĞAZ
  Dar, dik yamaçlı vadi veya iki denizi birbirine bağlayan su yolu

  BOYUN
  İki zirve arasında, dağın en alçak kesimi

  BOZKIR
  Kurak ve yarı kurak bölgelerin kısa boylu ot örtüsü

  BULVAR
  Ortasında ya da kenarlarında ağaç ve çimen kaplı bir şerit bulunan geniş cadde

  BUZUL
  Bir yamaçtan aşağı yavaşça hareket eden kalın buz tabakası

  CEPHE
  Farklı karekterdeki hava kütlelerinin karşılaştığı alan

  CEZİR
  Gelgit sırasında deniz çekilmesi

  CHARTER TAŞIMACILIĞI
  Düzenli uçuşlara bağlı olmayıp, yolcu isteğine bağlı olarak yapılan dolmuş uçak yolcu taşımacılığı

  ÇELTİK
  Pirinç yetiştirilen sulak tarla

  ÇERNOZYOM
  Kara toprak

  DALGAKIRAN
  Limanları dalgalardan koruyan uzun setler

  DAVAR
  Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlara verilen ad

  DEBİ (Akım)
  Akarsuyun taşıdığı su miktarı

  DELTA
  Akarsuların denize ulaştığı yerde denizi doldurarak oluşturduğu üçgen görünümlü ova


  DEMOGRAFİ
  Nüfus bilimi

  DIŞ TİCARET AÇIĞI
  İthalatın ihracattan fazla olması

  DİASPORA
  Etnik yada dinsel toplulukların asıl topraklarının dışına dağılması

  DOLİN
  Karstik aşındırma şekli, koyak

  DOLU
  Yağmur gibi gökyüzünden düşen küçük buz topları

  DOLUNAY
  Ay' ın dünyadan görülen yüzünün tümüyle aydınlık olması

  DRENAJ
  Topraktaki fazla suların akıtılması

  EKİNOKS
  Gece gündüz eşitliği (21 Mart - 23 Eylül)

  EKLİPTİK
  Yörünge düzlemi

  EKOCOĞRAFYA
  Ekolojiye coğrafi yöntemle yaklaşım, ekolojik coğrafya

  EKOLOJİ
  Çevre bilimi

  EKOSİSTEM
  Belli bir alanda yaşayan ve birbiriyle etkileşim içinde olan canlı topluluğu

  EKSEN
  Dünya' nın yada başka bir gök cisminin merkezinden geçen ve bir ucundan öbürüne uzanan hayali çizgi

  EKÜMEN
  Yerleşilmiş alanlar

  ENDEMİK BİTKİ
  Dünyanın sadece belli bir bölgesinde bulunan ve belirli iklim şartlarında yetişen başka yerlerde yetişmeyen bitki

  ENTANSİF TARIM ( İntansif Tarım )
  Modern yöntemlerle yapılan verimi yüksek tarım

  ENTEGRASYON
  Yabancıların kültürel özelliklerini yitirmeden başka toplumlarla bütünleşmesi

  EPİROJENEZ
  Kıta hareketleri

  ERG
  Afrika'da kumlardan oluşan çöllere verilen isim

  EROZYON
  Toprağın kemirilmesi, taşınması

  ESTUAR
  Gelgitin görüldüğü kıyılarda su basmasına uğrayan akarsu ağzı

  EVRİM
  Zaman içinde değişme

  FALEZ ( Yalıyar )
  Kıyı dikliği, kıyı uçurumu

  FAUNA
  Hayvan topluluğu

  FERİBOT
  Arabalar veya vagonlar ile içindeki yolcuları bir yakadan ötekine geçiren gemi

  FİYORD
  Buzul aşındırması sonucu oluşan vadilerin deniz suları altında kalmasıyla oluşan girintili çıkıntılı kıyı

  FLORA
  Bitki topluluğu

  FOSİL
  Kayalar ve toprak içinde bulunan eski canlı kalıntıları

  FRİGOFRİK
  Soğutma özelliği olan, soğutucu

  GAP
  Güneydoğu Anadolu Projesi

  GARİG
  Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü makilerin tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkan bitki topluluğu

  GAYZER
  Fışkıran sıcak su kaynağı

  GECEKONDU
  İzinsiz yapılan ve altyapı ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmayan dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak

  GEÇİCİ YERLEŞME
  Yılın belli bir süresi boyunca kullanılan yerleşim

  GELGİT ( Medcezir )
  Ay' ın çekimi nedeniyle deniz sularının kabarıp çekilmesi

  GEOİT
  Yer kürenin özgün şekli

  GİDEĞEN
  Bir gölün sularını dışarıya boşaltan akarsu

  GLASİYE
  Buzul

  GRABEN
  Çöküntü hendeği

  GRUP VAKTİ
  Güneşin batış anında ortaya çıkan kızıllık, batış anı

  HABİTAT
  Bir canlının doğal yaşam ortamı

  HAMADA
  Afrika'da taşlardan oluşan çöllere verilen isim

  HASAT
  Tarım ürünlerinin toplanması yada biçilmesi

  HEKTAR
  10.000 m² 'ye eşit alan ölçüsü


  HİDROELEKTRİK SANTRAL
  Baraj göllerinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilen santraller

  HİDROSFER
  Su küre

  HİNTERLAND
  Bir limanın çevresiyle olan ulaşım bağlantısı

  HORST
  Çöküntü hendeklerinin kenarındaki yüksek yer

  HÖRGÜÇ KAYA
  Buzul aşındırmasıyla oluşan deve sırtına benzer kaya

  IŞIMA
  Yeryüzünün, güneşten aldığı ısıyı geri vermesi

  İHRACAT
  Dış Satım

  İNLANDSİS
  Karalar üzerinde yayılan örtü buzulu, inland:kara, is:buzul

  İSKAN
  Yerleşme

  İSTİHDAM
  Bir kimseyi bir işte çalıştırma, iş imkanı yaratma

  İTHALAT
  Dış alım

  İZOBAT
  Eş derinlik eğrisi

  İZOHİPS
  Eş yükselti eğrisi

  İZOTERM
  Eş sıcaklık eğrisi

  İZOYET
  Eş yağış eğrisi

  JEOMORFOLOJİ
  Yer şekli bilimi

  JEOPOLİTİK
  Coğrafya koşullarına göre düzenlenen siyaset


  JEOTERMAL
  Sıcak su buharı

  KABOTAJ
  Bir ülkenin karasularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkı

  KALDERA
  Volkan konilerinin patlaması ile oluşan çukurluklar

  KALICI KAR ( Toktağan )
  Yaz ve kış boyunca erimeden kalan kar

  KALKER
  Kireç taşı

  KANAL
  Akarsuları yada denizleri birbirine bağlayan, doğal yada insan yapısı su yolu

  KANO
  Kürekle kullanılan, dar, hafif ve küçük tekne

  KANYON
  Derin ve yamaçları çok dik vadi

  KAPALI HAVZA
  Sularını denize ulaştıramayan bölge

  KAPIZ
  Toroslarda dar ve derin vadi, kanyon

  KARGO
  Bir nevi paket ve yük taşımacılığı

  KIRGIBAYIR
  Sel suları ve akarsuların dilik dilik yardığı çıplak yamaçlar

  KISTAK
  Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su ile çevrili dar kara parçası

  KİT
  Kamu İktisadi Teşebbüsleri

  KLİMATİZM
  İklimden faydalanmaya dayalı turizm

  KLİMATOLOJİ
  İklim bilimi

  KOPENHAG KRİTERLERİ
  AB' ye yeni aday üyelerin uymakla yükümlü olduğu siyasi kriterler

  KRATER
  Yanardağın huni şeklindeki ağzı

  KURU TARIM
  Az yağışlı bölgelerde sulama olmaksızın yapılan tarımsal üretim

  LAGÜN
  Deniz kulağı, kıyı gölü

  LAPYA
  Karstik kayaçlardaki küçük kanalcıklar

  LATERİT
  Nemli tropikal bölgelerin tuğla kırmızısı rengindeki verimsiz toprağı


  LEJAND
  Haritaların açıklama anahtarı

  LİMNOLOJİ
  Coğrafyanın gölleri inceleyen bilim dalı

  LİTOSFER
  Taş küre

  LOKOMOTİF
  Treni hareket ettiren motorun bulunduğu demiryolu taşıtı

  LÖS
  Rüzgarın taşıyıp biriktirdiği toprak

  MAAR
  Volkanik patlama çukuru

  MAKİ
  Akdeniz ikliminin bitki topluluğu

  MANDIRA
  Peynir, yoğurt ve tereyağı üretimi amacı ile yapılan ahır hayvancılığı

  MEDYA
  Gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema ve internet gibi yazılı görsel, iletişim araçlarının tümü

  MENDERES
  Akarsuyun büklüm yaparak akması

  MERA
  Hayvan otlatılan yer, otlak

  METEOR ( Göktaşı )
  Uzaydan dünya' nın yüzeyine düşen kütle

  MİKRO KLİMA
  Küçük iklim bölgeleri

  MONOKÜLTÜR
  Tek bir çeşit tarım ürününün geniş alanlarda üretilmesi, tek ürüne dayalı tarım

  MOREN
  Buzul taş

  NADAS
  Tarlanın bir yıl dinlendirilmesi

  NARENCİYE
  Turunç, limon, mandalina, greyfurt ve portakal gibi ürünlerin tümüne verilen ad, turunçgiller

  NAVLUN
  Deniz taşımacılığı karşılığında alınan para

  OBRUK
  Karstik kayaçlardaki derin doğal kuyular

  OKULLAŞMA ORANI
  Okula devam eden nüfusun,okula devam etmesi gereken nüfusa oranı

  ORMAN SINIRI
  Düşük sıcaklık veya yağış azlığı nedeniyle ormanın sona erdiği sınır

  OROJENEZ
  Dağ oluşumu

  OTOYOL
  Hızlı trafik akışı sağlamak amacı ile yapılan çift yönlü geniş yol

  OZON TABAKASI
  Atmosferin 20 - 25 yükseğinde yeralan ve morötesi ışınların büyük kısmını tutan tabaka

  PARATONER
  Yıldırım savar

  PATENT
  Bir buluşun sahipliğini ve kullanımını koruyan belge

  PENEPLEN
  Yontularak düzleşmiş alan


  PERİHEL
  Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih

  PEYZAJ
  Görünüş

  PLANKTON
  Deniz suyuyla sürüklenen canlı kalıntıları

  PLANÖR
  Motorsuz, yalnız rüzgar yardımıyla uçan uçak

  POLAR HAVA
  Kutuplara yakın bölgelerin soğuk havası

  POLEN
  Bitkilerin çiçeklerinden çıkan toz şeklindeki tohum

  POLYE
  Karstik bölgelerdeki erime ovaları, gölova

  PROFİL
  Dış uzanış, dış görünüş

  RAFİNERİ
  Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis

  RAFTİNG
  Eğim kırıklıklarının fazla olduğu eğimli akarsularda şişme bot ve sallarla yapılan su sporu

  RAKIM
  Yükseklik

  REG
  Büyük Sahra Çölünün kuzeyindeki ovalara verilen isim

  REKOLTE
  Bir arazide ekilen üründen elde edilen yıllık toplam tarımsal üretim

  RELİEF
  Yer şekli

  RESİF
  Deniz yüzüne çıkmış mercan kayalar

  REZERV
  Yeraltında bulunan sıvı, gaz ve katı yakıt, mineral ve doğal kaynakların kullanılabilir potansiyeli

  RİCHTER ÖLÇEĞİ
  Amerikalı Charles F.Richter' in depremlerin şiddetini ölçmek için geliştirdiği ölçek

  SAĞANAK
  Aniden bastıran şiddetli yağmur

  SAVAN
  Ağaçlı bozkır

  SERA
  Mevsim dışı sebze ve meyve yetiştirmek amacı ile yapılmış cam veya naylonla kapatılmış mekanlar

  SERA ETKİSİ
  Atmosferdeki gazların güneşten gelen enerjiyi emmesi sonucu atmosfer sıcaklığını artırması

  SICAKLIK TERSELMESİ
  Özellikle çukur bölgelerde alçak yerlerin daha yüksek yerlere nazaran soğuk olduğu atmosfer olayı


  SİRK
  Buz yalağı

  SİSMOLOJİ
  Deprem bilimi

  SOLSTİS
  Gün dönümü ( 21 Haziran - 21 Aralık )

  SONAR
  Ses dalgaları ve yankı aracılığıyla su altındaki cisimlerin yerini saptayan aygıt

  SÜPERNOVA
  Çok büyük bir yıldızın, güneşten milyarlaca kez daha güçlü bir parlamayla patlaması

  ŞELF
  Denizlerin 200 m' ye kadar olan sığ yerleri

  TABAN FİYAT
  Resmi kuruluşlar tarafından bir ürün veya mala verilen en düşük değer

  TABAN SEVİYESİ
  Akarsuların deniz, okyanus ve göle döküldüğü en alçak seviye

  TABAN SUYU
  Yer altı suyu

  TAN VAKTİ
  Güneşin doğuş anı, gün ağarması

  TEKTONİK
  Kırık parçalar halindeki yer katmanlarını inceleyen bilim

  TENÖR
  Maden cevheri içindeki saf metal oranı

  TERMİK SANTRAL
  Katı ve sıvı yakıtları yakarak elektrik enerjisi üreten santraller

  TERMOMETRE
  Sıcaklık ölçer

  TOMBOLO
  Karaya bağlanarak yarım adaya dönüşmüş ada

  TOPOĞRAFYA
  Yerşekli

  TRİKOTAJ
  Örme işleri

  TSUNAMİ
  Deprem dalgası

  TURBALIK
  Tabanında çürümüş bitki artıklarından bir katmanın bulunduğu bataklık

  TURFANDA
  Mevsim başında ilk yetişen meyve veya sebze

  UZAY MEKİĞİ
  Uzaya bir roketin sırtında fırlatılan ve insan taşıyan taşıt

  VAHA
  Çölün su bulunan bölümlerindeki yerleşim alanı


  VAROŞ
  Şehrin dış mahallesi

  VİYADÜK
  Bir ırmak yada vadi üzerinden geçiş sağlayan yüksek kara yada demiryolu köprüsü

  YAĞIŞ REJİMİ
  Yağışların bir yıl boyunca mevsimlere veya aylara göre dağılışı

  YENİAY
  Ay' ın dünyadan görülen yüzünün tümüyle karanlık olması

  YOĞUNLAŞMA
  Su buharının sıvıya dönüşme süreci

  YÖRÜNGE
  Bir gökcisminin başka bir gök cisminin çevresinde dolanırken izlediği yol

  ZEMHERİ
  Kara kış​
  Persephone ve Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Aa : Katılaştığı zaman pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeye sahip olan lav türü.

  Abisal düzlük: Kıta sahanlığının ötesinde uzanan ve ortalama derinliğin 4000 m olduğu okyanus tabanı.

  Açık hava :Bulutsuz yada hemen hemen bulutsuz, görüş uzaklığı iyi zamanlar için kullanılan bir terim.

  Açık havza : Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye’deki başlıca büyük akarsular buna örnektir.

  Açısal hız : Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır. Dünya, ekseni çevresindeki hareketi sırasında 4 dakikada 1 derecelik, 1 saatte 15 derecelik, 24 saatte 360 derecelik dönüş yapar. Açısal hız, dünya üzerindeki her noktada aynıdır.

  Ada : Deniz yada göl suları ile çevrili küçük kara parçası.

  Ada :yayı Kavisli yanardağ adaları hattı.

  Aeroloji :Hava araştırmaları bilimi.

  Afel :Güneş elips şeklindeki yörüngenin tam ortasında değildir.Bu nedenle yıl içinde Dünya Güneşe bazen yaklaşır, bazende uzaklaşır.En uzak olduğu tarih 4 Temmuzdur. Bu noktaya Afel(günöte) denir.Dünyanın Güneşe olan uzaklığı yaklaşık 152 milyon km’dir.

  Ağıl :Koyun ve keçi sürülerinin gecelemesi için oluşturulmuş barınaklardır.

  Ağız :Magma, volkanik gazlar yada buharın yüzeye çıktığı yeryüzündeki açıklık.

  Akaçlama veya drenaj havzası: Akarsuları oluşturan yani yüzeysel akıma geçen sularının toplandığı alandır.

  Akarsu :Belirli bir yatak içinde sürekli veya en az bir mevsim boyunca akan sudur.

  Akarsu Akımı (Debisi) :Akarsuyun herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarına (m3) akım veya debi denir.

  Akarsu havzası :Bir akarsuyun sularını topladığı bölgeye denir. Havzası en geniş olan akarsu Amazondur.

  Akarsu hızı :Akarsuyun birim zamanda aldığı yoldur. (m / sn). Akarsu hızı Muline denilen bir araçla ölçülür.

  Akarsu kaynağı :Akarsuyun doğduğu yerdir.

  Akarsu rejimi :Akarsuyun akımında yıl boyunca meydana gelen değişikliğe akarsu rejimi denir.

  Akarsu yatağı :Kaynakla ağız arasında uzanan, akarsuyun içinden aktığı çukurluktur.

  Akarsu ağı :Akarsuların tüm kollarını kapsayan örgüdür.

  Akifer İ:çinde suyun birikip akabildiği geçirgen kayaç bölümü.

  Akım :Bir akarsuyun yatağının herhangi bir kesiminden geçen su miktarıdır. Akım miktarı genel olarak, genel olarak m3 / sn olarak ifade edilir.

  Akış Suyun akış şeklidir. İki türlü akış şekli vardır:

  1)La.minann Akış:Yer altı suyunda olduğu gibi su moleküllerinin birbiri üzerinde kayması ile oluşan akıştır; bunun hızı saniyede mm'nin kesirleri halinde olup son derece yavaştır.

  2)Turbülent akış:Suyun dikey yönde hareket etmesiyle oluşan akış tipi olup, akarsularda görülmektedir.

  Albedo :Herhangi bir yüzey üzerine gelen Güneş ışınlarının yansıyan ışına oranıdır.

  Alçak basınç :Genellikle hava basıncının 760 mm civa sütunundaki basıncından veya 1013 mb'dan az olduğu hava kütlelerinin basıncıdır.

  Alize :Yaklaşık olarak 30° kuzey ve güney enlemlerden Ekvatora doğru esen sürekli rüzgarlardır.

  Alokton :Bulunduğu yerde oluşmamış, başka sahalardan çeşitli yollarla taşınarak gelmiş, bulunduğu yere yabancı olan malzeme, kütle vs kapsamaktadır.

  Alpin :Alp dağlarına veya dağların yüksek kesimlerine ait olan orman-ağaç yetişme sınırının üstü.

  Alpin bitkiler :Ağaç yetişme sınırının üstünde çoğunlukla otsu türlerden oluşan bitkiler.

  Altimetre :Madeni barometrelerin bir çeşididir. Yükseldikçe basıncın azalması kuralına dayanılarak, yüksekliklerin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır.

  Ana materyal :Temeli oluşturan malzemelerdir. Bu malzeme kaya olabileceği gibi, alüvyon gibi ince ve yumuşak malzemelerden de ibaret olabilir.

  Andezit :Eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. Ankara taşı da denir. Dağıldığında killi topraklar oluşur.

  Anemometre :Rüzgarın hızını ölçmek için kullanılan bir aygıt.

  Aneroid Barometre :Madeni barometredir. Cıvalı barometrelerin kullanım alanının sınırlı olması ve taşıma zorluğu nedeniyle geliştirilmiştir.

  Anomali :Normal değerin üzerinde ve altında olan değerler için kullanılır. Örnek olarak, sıcaklık anomalisi +5°C denildiğinde, bu sahanın sıcaklığının normal sıcaklığa göre 5°C'den fazla olduğu ifade edilir.

  Antesedans olayı :Herhangi bir kara kütlesi yükselmeye uğrarsa ve bu kütle üzerinde daha önce kurulan akarsu kütleyi yararsa, bu olaya antesedans olayı, akarsuyun açtığı, yardığı vadiye de Antesedant yarma vadi denilmektedir.

  Antiklinal :Kubbe şeklinde kıvrım yapan tabaka.

  Antisiklon :Çevredeki basınca göre daha yüksek basınca sahip bölge.

  Araziden Yararlanma Haritaları :Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dikili alanların, çayır ve mera alanlarının, orman alanlarının, bölünüşü ile kayalık, bataklık gibi kullanılmayan alanlar hakkında bilgi edinilir. Tarımın türü ve tarım ürünleri de bu haritalarda gösterilir.

  Artçı şok :Şiddetli bir depremden sonra yeraltındaki kayaların yerlerine yerleşmelerinin yol açtığı hafif sallantı ve titreşimler.

  Artezyen :Geçirimsiz tabakalar arasında su taşıyan bir tabakada bulunan suyun açılan kuyu veya bir yer kırığından fışkırarak çıkması. Suyun fışkırması için de su seviyesinin kuyunun bulunduğu seviyeden yüksek olması gerekmektedir.

  Artezyen kaynağı :Tekne biçimindeki iki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakaya açılan bir sondaj ile suların püskürerek yer yüzüne çıkmasıdır. Diğer kaynaklardan ayrılan yanı beşeri faktörlerin etkisiyle yer yüzüne çıkmasıdır.

  Asılı vadi :Buzul aşındırmasına uğrayan sahalarda, ana vadinin buzulla fazla aşınması sonucu, ana vadiye açılan tali vadilerin yüksekte kalması veya dikey faylanma'nın olduğu sahalarda yükselen blok üzerinde kalan vadilere denir.

  Asit yağmuru :Atmosferdeki kirlilik oluşturan maddeleri emmiş olan ve bu nedenle daha asidik hale gelen su damlalarını içeren yağmur. Bu terim, havadan yere düşen ve havayı kirleten kuru kirleticiler içinde kullanılır.

  Astenosfer : Dünya'nın mantosunda, sıcak kayaçlardan oluşan 80-200 km kalınlığındaki tabaka.

  Aşınım yüzeyi :Belli jeolojik devirlerde, belli seviyeye göre arazinin aşınması ile oluşan düz alanlardır.

  Aşınma :Kara yüzeyinin, yağmur, dalga, akarsu ve buz etkisiyle yavaşça yok olması.

  Atmosfer : Dünyayı çepeçevre saran ve içinde çeşitli gazların bulunduğu tabakaya Atmosfer denir.Yeryüzünden çeşitli etkilerle çıkan gazlar yerçekimiyle Dünyanın çevresinde tutularak gaz tabakası olan Atmosferi oluşturur.

  Atmosfer basıncı :Havanın, bir gezegenin birim yüzeyine uyguladığı ağırlığı.

  Atmosfer olayı :Atmosferde meydana gelen yağmur, sis, rüzgar, bulut vb olaylara ATMOSFER OLAYI denir.

  Atmosfer sirkülasyonu :Troposfer, yani Dünya'yı saran 8-10 km kalınlığındaki atmosfer katında cereyan eden hava dolaşımı.

  Atol :Halka yada at nalı şeklindeki mercan kayalığı.

  Ay tutulması :Ay Dünya’nın gölge konisinde veya yarı gölge konisinde bulunursa Dünya’dan Ay’ın tamamı ya da bir kısmı görülmez, bu olay ay tutulması olarak adlandırılır. Dünya ile Güneş ve Dünya ile Ay arasındaki uzaklıklara göre Ay’ın tamamı veya bir kısmı Dünya’nın gölge konisinde bulunabilir. Bunun sonucunda farklı şekillerde ay tutulmaları görülür:Ay’ın tamamı Dünya’nın gölge konisi içerisinde yer alırsa tam ay tutulması, bir kısmı yer alırsa parçalı ay tutulması gerçekleşir. Ay Dünya’nın yarı gölge konisi içerisinde yer alırsa Ay’ın bütün yüzeyi Güneş’in ancak bir kısmından ışık alacağı için Ay’ın soluk bir görünüşü olur ki buna sönük ay denir. Ay’ın yörüngesi Dünya’nın gölge konisinin uzantısından geçmediği için halkalı ay tutulması olamaz.

  Aydınlanma çemberi : Dünyanın karanlık ve aydınlık olan bölümlerini ayıran sınırdır.

  Ayrışma :Havadan etkilenen kayaçların çeşitli süreçlerden geçerek yıpranıp aşınması ve parçalanması olayı.

  Aysberg :Buzullardan kopup, denize kadar ulaşan kalın buzul parçaları deniz içinde ilerlemeye devam eder. Buzun yoğunluğu, deniz suyunun yoğunluğundan az olduğu için su tarafından kaldırılır. Yüzlerce metre kalınlıkta ve kilometrelerce uzunluktaki bu buz dağlarına aysberg denir.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Backwash: Bir dalganın kıyıda kırılmasından sonra kumsaldan aşağıya geri kayması olayı.

  Badlans :Yarıkurak bölgelerde yarıntılarla parçalanmış arazi (kötü arazi).

  Bağ evleri :Bağcılık faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılmış evlerdir.

  Bağıl nem :Belli bir sıcaklıkta bir hava kütlesinde bulunan nam miktarının yüzde olarak ifadesidir.

  Balina çubuğu :Bazı balina ve köpekbalıklarının ağzında bulunan ve sudan planktonları ayırmaya yarayan sert kıllar.

  Bankiz :Kutup çevresindeki denizlerde, suyun donması ile oluşan buz kütleleridir.

  Barkan :Rüzgarların taşıdıkları kum ve tozları hilal şeklinde biriktirmesine denir. Çöllerde yaygın olarak görülür.

  Barograf :Basıncı sürekli kaydeden ve yazıcı ucu bulunan bir tür madeni barometredir.

  Barometre :Hava basıncını ölçmeye yarayan bir aygıt.

  Basınç :Havadaki su buharı ve gazların cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir.

  Baskın rüzgar :Belli bir alanda rüzgarın en sık estiği yön.

  Başkalaşma :Bir taşın mineral yapısı ve dokusunun sıcaklık, basınç veya her ikisinin etkisi ile kimyasal ve fiziksel yönden değişmeye uğramasıdır.

  Başlangıç meridyeni İngiltere'de Greenwich rasathanesinden geçen meridyen yayıdır.

  Batı rüzgarları :Her iki yarımkürede tropikal yüksek basınç merkezlerinden 40-65° enlemlerine doğru esen sürekli rüzgarlardır.

  Batolit :Yerkabuğuna sokulan asit magmanın oluşturduğu çoğunlukla kubbe biçiminde büyük kütledir.

  Bazalt :Lavın soğuması sonucunda oluşan koyu renkli volkanik kayaç türü.

  Beaufort ölçeği :Gözlemlere dayanarak rüzgarın kuvvetini ölçmede kullanılan bir ölçek.

  Besin ağı :Bitki ve hayvanların birbirlerine besin yoluyla bağlanmaları.

  Besin zinciri :Beslenme ilişkileri yoluyla birbirlerine bağımlı olan canlı organizmalar zinciri. Bu zincirde yer alan her bir hayvan bir diğerinin besin, dolayısıyla da enerji kaynağını oluşturur.

  Bilgisayar modeli :Bilgisayar tarafından oluşturulan ve meteoroloji uzmanları tarafından hava tahmininde kullanılan atmosfer modeli.

  Bindirme : Dağ oluşumu esnasında bir kütlenin diğer bir kütle üzerine abanması, onun üzerine yerleşmesidir.

  Birikinti konisi : Dağ yamaçlarından düzlüğe inen akarsular, taşıdıkları materyalleri eğimin azaldığı yerlerde yarım koni şeklinde biriktirirler. Bu şekillere birikinti konisi denir. Akarsuların taşıdıkları maddeler ince ise, geniş bir alana yelpaze gibi yayılırlar. Bunlara da birikinti yelpazesi denir. Ülkemizde dağ eteklerinde, bu tip şekillere sıkça rastlanır.

  Birikme: Denizlerin, akarsuların yada buzulların, çamur, kum yada çakılları, kumsal gibi maddeler meydana gelecek şekilde birikmesi süreci.

  Birinci Zaman :Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Birinci zamanın yaklaşık 375 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Zamanın önemli olayları : Kaledonya ve Hersinya kıvrımlarının oluşumu. Özellikle karbon devrinde kömür yataklarının oluşumu. İlk kara bitkilerinin ortaya çıkışı. Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı. Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolith ve trilobittir.

  Birleşme Bulutlardaki su damlacıklarının birbirleriyle çarpışarak yağmur damlaları oluşturmak üzere bir araya gelmeleri süreci.

  Biyocoğrafya : Doğal ve ekonomik etkinliği bulunan bitki ve hayvanları inceler.

  Blokdiyagram : Perspektif metodlara göre çizilmiş, yeryüzünün herhangi bir kesimini gösteren üç boyutlu şekillerdir. Blokdiyagramlar aracılığı ile hem yer yapısı hem de topografya ile ilgili tüm özellikler bir arada gösterilmektedir.

  Boğaz vadi :Yüksek dağ sıralarını enine yarıp geçen akarsular bu tür vadiler oluştururlar. Vadilerin yamaçları oldukça diktir ve vadi dardır. Ülkemizde Kızılırmak, Yeşilırmak, Fırat vb nehirleri böyle vadilerden akarlar.

  Bora :Beaufort ölçeğine göre 8 kuvvetine sahip olan ve ortalama hızı 62 km / saatin üzerinde olan rüzgar.

  Botanik Bitki bilimi. Bu bilim dalı, bitkilerin hücre yapılarından üremelerine kadar her türlü fizyolojik ve hayatsal faaliyetlerini inceler.

  Boylam : Dünya'nın birbirine birleştiren yaylara denir. Yerin her noktasından bir boylam geçmektedir ve bunun derecesi, başlangıç meridyenine göre ölçülür. Meridyen ise her dereceden geçen boylamdır.

  Boyun Birbirine ters yönde açılmış iki akarsu vadisinin en yüksek, iki doruk arasındaki alanın en alçak yerine boyun denir. Buralara bel yada geçit de denir.

  Bozkır :İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan kısa boylu otlardır. Bunlara step yada bozkır denir.

  Breş :Köşeli taşların bir çimento ile birleşmesinden oluşan bir tortul kaya çeşididir.

  Buharlaşma :Bir sıvının gaza yada buhara dönüşme süreci.

  Bulut tohumlaması :Kasırgaları zayıflatmak yada kurak bölgelerde "yağmur oluşturmak" için kullanılan deneysel bir işlem.

  Buzul :Yerçekiminin etkisiyle hareket eden buz kütlesi.

  Buzul çağı : Dünya'nın yüzeyinin büyük bir bölümünün buzlarla kaplı olduğu belirli dönemler.

  Buzul gölü : Yurdumuza bazı yüksek dağların üst kısmında görülür (Cilo, Sat, Ağrı, Tendürek, Süphan, Kaçkar, Uludağ, Erciyes, Bolkar, Aladağlar,Bey dağları gibi). Dünya üzerinde en fazla Kuzeybatı Avrupa’da görülür. Ayrıca Kanada’nın güneyi ile A.B.D’nin kuzeyindeki göller buna örnektir.

  Buzul vadisi :Buzul aşındırması sonucu oluşan “U” şeklindeki vadilerdir. Akarsu vadilerine göre boyları kısadır ve sürekli iniş göstermezler (inişli –çıkışlıdır).

  Buzullararası dönem: Quaterner de günümüzden daha sıcak ve daha yağışlı olan dönemdir.

  Büyük gel-git : Dünya, Ay ve Güneş dolunay ve yeniay sırasında aynı çizgi üzerinde olduklarında oluşan, genliği yüksek gel-gitler.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 4. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Cephe: Farklı karakterdeki iki hava kütlesinin karşılaşmış olduğu hat.

  Cephe yağışları: Farklı özellikteki hava kütlelerinin karşılaştığı yerlere cephe denir. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında meydana gelen yağışlardır. Karşılaşma alanlarında sıcak hava soğuk havanın üzerinde yükselir. Sıcak hava hem yükselerek hemde soğuk havaya sürtünerek sıcaklık kaybeder. Bu oluşumun gerçekleştiği yerlerde cephe yağışları oluşur.

  Cezir :Ay'ın çekimine bağlı olarak deniz seviyesinin çekilmesi, alçalmasıdır.

  Civalı Barometre: Üstü açık bir kaba daldırılmış, yukarı ucu kapalı bir cam borudur. Hava basıncı, boruyu dolduran cıva sütununu dengede tutar. Hava basıncı azalıp çoğaldıkça cıva sütunu da alçalıp yükselir. Cıvalı barometre camdan yapıldığı ve hep düz durması gerektiği için her zaman kullanımı kolay değildir.

  Coğrafi Bölge :Taşıdığı belirli Coğrafi özellikleri ile çevresinden ayrılan, kendi içinde benzerlik gösteren en geniş coğrafi birimdir. Coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken doğal koşullar, sosyal ve ekonomik özellikler temel alınır.

  Coğrafi Bölüm :Bir coğrafi bölge içinde doğal koşullar, sosyal ve ekonomik özellikler bakımından farklılık gösteren küçük birimlerdir.

  Coğrafi Konum :Yeryüzündeki herhangi bir alanın bulunduğu yere, o alanın coğrafi konumu denir. Coğrafi konum, matematik konum ve özel konum olarak iki şekilde ifade edilir.

  Coğrafya : Doğal, sosyal ve ekonomik etkinliği bulunan varlık yada olayların oluşum, özellik, dağılış ve etkilerini belli ölçülerde inceleyen bilimdir.Bu tanımıyla coğrafya, hem doğal hem de sosyal bilimler içinde yer alır.
 5. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Dağ eteği ovası : Dağ eteğinde, eğimin azaldığı yerlerde meydana gelen birikinti konileri ve birikinti yelpazelerinin zamanla yanlara doğru büyüyerek birleşmeleri sonucu oluşan ovalardır. Bursa ovası, Uludağ’ın eteğinde oluşmuş bir dağ eteği ovasıdır.

  Dağ içi ovası : Dağ içlerinde eğimin azaldığı yerlerde, akarsuyun taşıdığı malzemeleri biriktirmesi sonucu oluşan düzlüklerdir. Engebeli ülkelerde daha fazla oluşur. Malatya, Muş, Elazığ Ovaları bu şekilde oluşmuşlardır.

  Dalga :Rüzgarların etkisiyle deniz ve göl yüzeylerinde meydana gelen salınımlardır.

  Dalmaçya kıyı tipi :Kıyıya paralel uzanmış dağların çukur kısımlarının deniz suları altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. Dağların yüksek kısımları kıyıda adaları oluşturur. Ör:Adriyatik denizinde Dalmaçya kıyıları (eski Yugoslavya kıyıları). Yurdumuzda Antalya- Kaş kıyıları buna örnektir.

  Dalyan : Deniz kıyılarında balık üretmek için yapılmış yerleşmelerdir.

  Dam Daha çok hayvan yetiştirilen geçici yerleşmelerdir.

  Debi :Akım, akarsu yatağının herhangi bir kesitinden 1 sn.de geçen su miktarıdır. m ³/sn olarak ifade edilir. Akımı en yüksek olan akarsu Amazon dur. Türkiye’de ise Fırat’tır.

  Deflasyon :Rüzgarların kurak ve yarıkurak bölgelerde ince kumlardan ibaret sahaları aşındırması.

  Delta ovası :Akarsuların taşıdıkları malzemeleri, deniz içerisinde biriktirmesi sonucu üçgene benzeyen düzlükler meydana gelir. Bunlara delta ovası adı verilir. Delta ovalarının oluşabilmesi için;

  Akıntıların olmaması,

  Akarsu yükünün fazla olması,

  Gel-git hareketlerinin olmaması,

  Kıyının sığ olması gerekir.

  Başlıca delta ovalarımız; Bafra, Çarşamba ovaları ile Çukurova’dır.

  Denge profili : Akarsuların derine aşındırmasıyla yatak eğimi gittikçe azalır. Zamanla akarsuyun akış hızı azalarak hemen hemen sona erer. Bu duruma erişmiş bir akarsu yatağında başlangıçtaki pürüzler ortadan kaldırılmış olur. Akarsu ağzından kaynağına doğru uzanan profil iç bükey bir görünüm alır ki buna denge profili denir.

  Deniz :Okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarına deniz denir. Denizler okyanuslarla bağlantılarına göre ikiye ayrılır.

  Deniz tabanı yayılması: Magmadan kaynaklanan hareketlerle katı kabuk tabakasının kırılarak açılması ve bu açılmaya, genişlemeye bağlı olarak çıkan lavların kırıklar boyunca kenarlara doğru yayılması. Okyanuslar, kıta kütlelerinin birbirinden ayrılması sonucu oluşmuştur.

  Denizlerin Ortalama Derinliği: Denizlerin ortalama derinliği 4000 m dir. Dünya’nın en derin yeri olan Mariana Çukuru deniz seviyesinden 11.035 m derinliktedir.

  Deprem: Yer kabuğu içinde birikmiş olan potansiyel enerjinin fay hatları gibi jeolojik kırıklar üzerinden dalgalar şeklinde dışarı atılması olayına deprem denir.

  Deprem odağı: Depremin oluştuğu, yani yeraltında biriken enerjinin çıktığı nokta.

  Derin Deniz :Çukurları Sima üzerinde hareket eden kıtaların, birbirine çarptıkları yerlerde bulunur. Yeryüzünün en dar bölümüdür.

  Derin Deniz Platformu :Kıta yamaçları ile çevrelenmiş, ortalama derinliği 6000 m olan yeryüzünün en geniş bölümüdür.

  Dev kazanı :Çağlayan ve çavlanlarda suların yüksekten düştüğü kısım aşınırsa, derin oyuklar oluşur. Bu oyuklara dev kazanı denir.

  Diffüz ışık :Bulutlu-sisli havalarda Güneş ışınlarının su parçacıklarına çarparak yayılması.

  Dikit: Kireçtaşının erimesi ile oluşmuş mağaraların tavanından damlayan suların mağaranın tabanında buharlaşması ile suyun bünyesinde bulunan kirecin birikerek yukarıya doğru sütun gibi yükselmesidir.

  Diskolasyon: Yerkabuğunu oluşturan kütlelerin parçalanması, esas durumlarının bozulması.

  Diskordans : Bir tabaka sisteminin diğer tabaka üzerinde uyumsuz olarak oturduğu yüzey. Tabakaların uyumsuzluğu dağ oluşumu hareketi ile tabakaların kıvrılması ile oluşmaktadır. Diskordanslar, farklı jeolojik dönemlerin birbirlerinden ayırt edilmesine yardımcı olmaktadır.

  Diskordant :Uyumsuz tabakalaşma, tabakaların birbiri üzerine uygun olmadığı durum.

  Dış gezegen :Güneş’e dünyadan daha uzak olan gezegendir.Güneş sistemi içerisindeki gezegenlerden; Güneş’e en yakın olanı Merkür, en uzak olanı Plütondur.En büyük olanı Jüpiterdir.Jüpiter henüz soğuyamamış gaz kütlesi halindedir.

  Dış kuvvetler :Enerjisini güneşten alan ve yer şekillerinin oluşmasında yıkıcı etkiye sahip olan kuvvetlere dış kuvvetler denir.Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü giderek düzleşmekte, iç kuvvetler tarafından oluşturulan yeryüzü şekilleri ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifade ile, iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri dış kuvvetlerin etkisiyle biçimlenmektedir.

  Divan :Bir köyü oluşturan, birbirinden uzakta kurulmuş mahallelerdir.

  Diverjans :Hava kütlesinin merkezden çevreye doğru yayılması. Antisiklonlar birer diverjans sahasıdır.

  Diyaklaz :Taşlar dahilindeki çatlaklar.

  Diyorit :Birbirinden gözle kolayca ayrılabilen açık ve koyu renkli minerallerden oluşan iç püskürük bir taştır. İri taneli olanları, ince tanelilere göre daha kolay dağılır.

  Doğal set gölleri :Göl oluşumuna elverişli olan çanakların açık kısımları varsa ve bu kısımlar çeşitli olaylarla tıkanırsa set gölleri oluşur.

  Dolin :Kireçtaşından oluşan sahalarda erime suretiyle oluşmuş, huni ve tava şeklinde birkaç metre derinlikte, birkaç metre veya birkaç 10 metre boyundaki çukur sahalardır.

  Dolu: Bulutlardaki su damlacıklarının, bulut içinde aniden yükselerek - °C’lerde donmasıyla oluşan buz parçalarına dolu denir.

  Don Olayı :Havanın açık ve durgun olduğu kış gecelerinde aşırı ısınma nedeniyle toprak donar. Don olayı tarımsal üretime büyük ölçüde zarar verir. Karasal bölgelerde don olayı sık görülür.

  Doruk: Bir dağ veya tepenin en yüksek noktası.

  Doruk çizgisi :En yüksek tepeleri birleştiren çizgi. Akarsu havzalarında akarsu havzalarını birbirinden ayıran yüksek noktalardan geçen çizgiye "su bölümü çizgisi" denmektedir.

  Dönence :Gök ekvatorunun 23° 27' kuzey ve güneyinden geçen paralel (enlem) daireleridir. Ekvatorun kuzeyinden geçen bu enleme yengeç, güneyinden geçene ise oğlak dönencesi denir.

  Dönenceler arası 23° 27' kuzey ve güney enlemleri arasında kalan bölgedir. (İntertropikal kuşak, Tropikler arası kuşak).

  Dördüncü Zaman: Günümüzden 2 milyon yıl önce başladığı ve hala sürdüğü varsayılan jeolojik zamandır. Zamanın önemli olayları :İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması. İnsanın ortaya çıkışı.Dördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır.

  Drenaj :Suyun akıtılması, kurutulması.

  Drenaj kanalları :Özellikle taban suyu seviyesinin yüksek olduğu bataklıklarda suyun akıtılması için yapılan kanallar.

  Drumlin :Buzul biriktirmesi ile oluşan alçak tepelere denir.

  Duvar ve Atlas Haritaları : Eğitim ve öğretim amacına yönelik haritalardır. Ölçekleri 1 / 1.100.000'dan daha küçüktür. Dünya'nın tümünü, kıtaları veya ülkeleri gösterirler.

  Düden :Karstik alanlarda derine doğru inen suyun yutulduğu oluk.

  Dünya: Güneş Sistemi'nin 9 gezegeninden biridir ve Güneş'e olan uzaklığı bakımından 3. Sırada bulunur.

  Dünyanın Yıllık Hareketi: Dünya ekseni çevresinde hareket ederken aynı zamanda saat ibresinin tersi yönde, Güneş'in çevresinde de döner. Bu hareketini elips bir yörüngede 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna 1 Güneş yılı denir. Dünya'nın yıllık hareketi sırasında, Güneş'in çevresinde çizdiği yörünge düzlemine ekliptik denir. Yörünge şeklinin elips olması nedeniyle Dünya yıllık hareket sırasında Günöte - Günberi konumuna gelir.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 6. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Ekinoks: Yıl içinde gece ile gündüzün eşit olduğu zaman. Bu zamanda Güneş ışınları ekvatora dik gelmektedir. 21 Mart-23 Eylül günleri).

  Ekliptik: Dünya'nın Güneşin etrafında dönerken gök küre üzerinde çizdiği yörünge; Ekliptik düzlemi ise, bu yörüngeden geçen düzlemdir ve bu düzlem, Dünya'nın yörünge düzlemine uygundur.

  Ekliptik düzlem: Güneşin etrafında dönen Dünyanın elips şeklinde çizdiği yörüngeden geçtiği kabul edilen yatay düzlemdir.

  Ekoloji :Canlı ile ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. İnsan ekolojisi, hayvan ekolojisi, bitki ekolojisi gibi. İnsan ekolojisi, insanla ortam arasındaki ilişkileri inceler. Ekolojinin ana ögelerini, iklim, yeryüzü şekilleri, ana materyal, toprak, canlılar (bitki, hayvan ve insan) teşkil etmektedir. Dolayısıyla ekolojinin birçok unsurları coğrafyanın içinde ve inceleme alanı dahilinde bulunmaktadır.

  Eksfoliasyon :Sıcaklık değişmeleri ve kimyasal ayrışma olayları sonucunda kaya kütlelerinin ince katlar halinde soğan zarları şeklinde soyulması.

  Ekstrüzif :kayalar Magmanın yüzeyde soğuması ile oluşan kayalar.

  Ekstrüzif volkanizma Dış volkanizma.

  Ekvator :Yeryuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği kabul edilen en büyük daire.

  Ekzosfer :Atmosferin en dış sınırıdır.Çok seyrelmiş iyonlardan oluşmuştur.Bu tabakada yükseldikçe iyonların oranı azalarak uzay boşluğuna geçilir. Ekzosfer tabakasına gelen Güneş ışınlarının değerine “solar konstantı veya Güneş sabitesi” denir. Bu enerji çok yüksektir.Isıya dayanıksız olan metalleri kısa sürede eritebilir. Ancak Ekzosferde Güneş enerjisini tutabilecek ortamda gaz olmadığından uzay gibi bu tabakada soğuktur.

  Endemik bitki :Jeolojik dönemlerde geniş alanlara yayılan ve fakat iklim değişmeleri, kıta kütlesinin parçalanması sonucu yayılma alanı daralarak belli yerlere çekilen ve bu sahada bulunan bitki. Örnek olarak sığla ağacı (Luquidambar orientalis) 3. jeolojik zamanda Çin'e kadar yayılmış iken, bugün ancak Köyceğiz gölü çevresinde bulunmaktadır.

  Enlem: Yerküremizin herhangi bir noktasından ekvator dairesine paralel olarak geçen çemberdir.

  Epifit :Ana besinlerini atmosferden sağlayarak diğer bitkiler üzerinde büyüyen parazit olmayan bitki. Epifitler ekvatoral ormanlarda yaygındır.

  Epirojenez :Kara veya kıta oluşumu anla.mına gelmekte olup, bir kütlenin çok veya hiç kıvrılmadan bir bütün halinde yükselmesi veya alçalması.

  Epirojenik hareket :Bir kütlenin bir bütün halinde yükselme veya alçalma hareketi.

  Episantr : Depremin oluştuğu odak noktasının yer yüzeyine dikey olarak ulaştığı nokta veya depremin yeryüzündeki odak noktası.

  Erozyon: Bir varlığın veya değerin yerine gelmeyecek şekilde ortadan kaybolması anlamındadır. Coğrafya'da erozyon, çözülen-ayrışan malzemenin bulunduğu sahadan su, dalga, buzul ve rüzgar etkisi ile taşınmasıdır.

  Erüpsiyon :Volkan sahalarında magmadan gelen gaz, taneli ve akıcı olan maddelerin yeryüzüne yayılması, püskürmesi.

  Estuar tipi kıyılar :Gel-git olayının etkisiyle akarsu ağızlarında oluşan kıyılardır. Kuzeybatı Avrupa kıyılarındaki önemli limanlar buna örnektir. Yurdumuzda yoktur.

  Eteziyen: Özellikle Doğu Akdeniz Bölgesinde yaz döneminde kuzeybatıdan gelen serin rüzgar. Bu rüzgarlar Mayıs ortasından Ekim ortalarına kadar olan süre içerisinde esmektedir.

  Evren :Madde ve enerjiden oluşan başı ve sonu olmayan sistemdir
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 7. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Falez: Kıyılarda dalgaların aşındırması ile oluşan dik-sarp kıyılar.

  Fasiyes: Genellikle tortullaşmanın, çökelmenin meydana geldiği ortam. Kara fasiyesi, deniz fasiyesi gibi.

  Fauna: Bir ortamda bulunan tüm hayvani canlıların sistematik sınıflandırılmasını kapsar.

  Fay : Dünya'mızı saran kabuk tabakasının kırılarak yatay ve düşey yönde kırıldığı hat, çizgi yer değiştirmesidir.

  Fay açısı : Dikey düzlem ile fay düzlemin yaptığı açıya fay açısı denir.

  Fay atımı :Fay çizgisi boyunca hareket eden kütlelerin birbirlerine göre kayma miktarları. Örnek olarak fayın yatay atımı 20 m denildiğinde, kırılma sonucunda kütlenin birisinin diğerine göre 20 m yatay yönde yer değiştirmiş olduğu anlaşılır.

  Fay aynası : Dikey faylanmada fay çizgisi boyunca düşen veya yükselen blok arasındaki parlak yüzey.

  Fay çizgisi :Kırılmanın olduğu çizgisel hat veya doğrultu.

  Fay dikliği: Yer kabuğunun kırılması ile alçalan ve yükselen bloklar arasında kalan eğimi fazla yükselti basamağı.

  Fay kaynağı: Fay hattı boyunca yeryüzüne çıkan kaynaklardır. Halk arasında bu kaynaklara ılıca, kaplıca,çermik, içme ve maden suları denilmektedir. Ör: Manisa (Kurşunlu, Urganlı, Alaşehir, Demirci), Denizli (Pamukkale, Sarayköy, Buldan), Kütahya (Simav),Balıkesir (Edremit, Gönen), Sivas (Balıklı Çermik) gibi merkezlerde vardır. Bu yerlerin ortak özelliği yer yapılarının özelliğidir.

  Fenoloji: Bitkilerin bir yıl içindeki tomurcuklanma, çiçek açma, yapraklanma, meyve verme, yaprak dökme vs gibi hayatsak faaliyetlerinin iklimle olan ilişkilerini kapsayan bir bilim dalı.

  Fenoloji atlası :Bir bölgedeki bitkilerin bu faaliyetleri izofan (eşbelirti) eğrileri ile gösteren haritalar.

  Fillat: Kiltaşının (şist) yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur.

  Fitocoğrafya :Bitki coğrafyası.

  Fiyord :Glasyal vadilerin denizle işgal edilmesi ile oluşan çok girintili çıkıntılı, tekne şeklinde koyların olduğu kıyılar. Bu kıyılar Norveç ve Grönland'da yaygındır.

  Fiyort tipi kıyılar: Buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan kıyılardır. Bu kıyılara en iyi örnek İskandinav Yarımadasındaki kıyılar gösterilebilir. Eğer kıyıda adalar var ise ve kıyının girintisi- çıkıntısı fazla ise bu tür kıyılara skyer tipi kıyılar denir. Ör:Norveç kıyıları.

  Fiziki Haritalar :Yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır. Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve eş derinlik eğrileri geniş aralıklarla geçirilir. Bu aralıklar çeşitli renklerle boyanır. Yükseltiler genellikle yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları ile, derinlikler ise açıktan koyuya mavi rengin tonları ile gösterilir.

  Fizyolojik nüfus yoğunluğu: Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun tarım topraklarına bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa fizyolojik nüfus yoğunluğu denir. Fizyolojik nüfus yoğunluğu = Toplam nüfus / Tarım alanları = kişi / km2Bir ülkede tarımsal nüfus yoğunluğu, fizyolojik nüfus yoğunluğuna yakın çıkıyorsa, o ülkede çalışan nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe çalışıyor demektir. Ülkemizin fizyolojik nüfus yoğunluğu = 67.844.903 / 240.000 = 282 kişi / km2’dir.(2000 verileri)

  Flora :Bir ortamda yaşayan tüm bitkisel canlıların sistematik sınıflandırılmasını kapsar.

  Flora bölgeleri: Bitkilerin ilk çıktığı kaynak ve yayılma alanları.

  Fluviyal topoğrafya: Akarsuların aşınma, taşınma ve birikme gibi faaliyetlerinin etkili olduğu saha, topoğrafya.

  Formasyon: Bir jeolojik dönemde oluşmuş tabaka dizisi. Miyosen formasyonu gibi veya bir topluluğun tamamı, orman formasyonu gibi.

  Fosil : Çeşitli jeolojik dönemlerde yaşayan canlıların (bitki ve hayvan) öldükten sonra çürümeden saklı kalmış olanları.
  Fotogrametri Çoğunlukla havadan alınan fotoğrafların harita haline getirilecek şekilde işlenmesi.

  Föhn rüzgarları :Bir dağ yamacını aşarak diğer yamaçtan aşağı doğru esen rüzgarın sıcaklığı artar. Çevrede nem açığı oluşur. Bitkilere kurutucu etki yapan bu tip rüzgarlara Föhn rüzgarları denir. Bu rüzgarların oluşmasında yer şekilleri etkilidir. Rüzgarlar geldikleri yerin sıcaklığını gittiği yere taşırlar. Föhn rüzgarları bu genellemeye uymaz. Türkiye’de Kuzey Anadolu dağları ile Toros’larda etkilidir.

  Fön olayı : Dağlık kütleden sarkan hava kütlesinin çevreden sıcaklık alış-verişi olmaksızın sıkışması ile havanın ısınmasıdır. Fön olayının meydana gelişinde hava kütlesi her 100 metre alçaldığında 1°C kadar sıcaklığı artar.

  Fümerol :Yanardağdan gaz, su buharı ve dumanların çıkma safhası., yanardağ tütmesi.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 8. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Galeri ormanı: Akarsuların kenarları boyunca uzanan sık ve gür ormanlar.

  Garig :Akdeniz Bölgesinde çalı (maki) örtüsünün tahrip edildiği yerlerde dizboyu yüksekliğinde olan çalı vejetasyonu.
  Gayzer Fışkıran sıcak su kaynağı.

  Gayzer kaynağı: Etkin haldeki volkan dağlarından değişik aralıklarla püskürerek çıkan kaynaklardır. Türkiye’de örneklerine rastlanmaz.

  Geçici akarsu Yatağında her zaman su bulundurmayan, bazen kuruyan akarsudur.

  Gel-git :Ay'ın çekimine bağlı olarak denizlerde seviye yükselmesi ve alçalması.

  Gel-git akıntıları Denizlerdeki seviye değişmelerine bağlı olarak özellikle koy ve körfezler dahilinde oluşan akıntılar.

  Geodezi :Yeryuvarlağının büyüklüğü, biçimi ile ilgilenen, ölçme yoluyla haritaların dayandığı temelleri veren bilim dalı.

  Geoid :Yeryuvarlağının kendine has olan görünüşü. Geoid yüzeyi, ortalama deniz yüzeyi seviyesinde uzanmakta olup, çekül doğrultusuna diktir.

  Gerçek alan: Yeryüzü şekillerinin tüm engebeleri ile hesaplanan alanıdır.

  Gerçek izoterm haritaları: Yükseltinin etkisi dikkate alınarak çizilen sıcaklık haritalarıdır.

  Gezegen: Güneşten aldığı ısı ve ışığı yansıtan gökcismidir.

  Gnays: Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur.

  Göç :Nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir. Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.

  Göl :Kara içlerindeki çukurlukları dolduran durgun sulara göl denir.

  Gölge yönü : Dönenceler dışında kalan yerlerde bir cismin öğle vakti gölgesi Kuzey yarımkürede kuzeye, Güney yarımkürede güneye düşer.Dönenceler arasındaki yerlerde ise Güneş ışınlarının geldiği yönün tam tersine düşer.

  Graben: Yerkabuğunun faylanması, kırılması ile alçakta kalan kütleye denir. Ege Bölgesindeki Büyük ve Küçük Menderes, Gediz olukları birer grabendir.

  Granit: İç püskürük bir taştır. Kuvars, mika ve feldspat mineralleri içerir. Taneli olması nedeniyle mineralleri kolayca görülür. Çatlağı çok olan granit kolayca dağılır, oluşan kuma arena denir.

  Guyot: Üstü adeta bıçak gibi kesilmiş, yani düz olan deniz altı tepesi. Deniz tabanının çökmesine paralel olarak adalar, deniz seviyesine yaklaştığında dalgalar tarafından aşındırılarak düzleşir ve daha sonra bu düzleşen ada deniz tabanı çökmeye devam ettiği için su altında kalır.

  Günberi : Dünya'nın, Güneş'e en çok yaklaşıp, yörüngede en hızlı döndüğü gündür. Dünya Günberi konumuna 3 Ocak'ta gelir.


  Güneş tutulması: Ay’ın Dünya ile Güneş arasında bulunduğu zaman Güneş’in Dünya’dan görülmemesi veya kısmen görülmesi olayına güneş tutulması denir. Dünya ile Güneş ve Dünya ile Ay arasındaki mesafeler, yörüngelerin elips şeklinde olmasından dolayı, devamlı değiştiği için güneş tutulması bir kaç şekilde olmaktadır. Dünya, Ay’ın gölge konisinin herhangi bir kısmından geçerse Güneş Dünya üzerindeki bir gözlem yerinden görünmez, bu gözlem yeri için tam güneş tutulması gerçekleşmiş olur. Dünya Ay’nın gölge konisinin içinde bulunduğu süre, aynı zamanda güneş tutulmasının da süresidir. Dünya Ay’nın gölge konisinin tepesine yakın geçtiği oranda güneş tutulmasının süresi kısalır. Dünya Ay’ın gölge konisinin uzantısından geçerse Dünya üzerindeki bir gözlemci ,Ay’ın gölgesinden dolayı, Güneş’in ortasını göremez sadece halka şeklinde kenarlarını görür ki buna halkalı güneş tutulması denir. Dünya Ay’ın yarı gölge konisinde bulunduğu zaman ancak Güneş’in bir parçasını görür ki buna da parçalı güneş tutulması adı verilir.Güneş tutulması için Ay’ın yeni ay evresinde ya da bu evreye yakın bir konumda olması gerekir. Ay tutulması için ise Ay’ın dolunay evresinde veya bu evreye yakın bir konumda olması gereklidir. Ancak sadece bu şartlar ay ve güneş tutulmaları için yeterli değildir. Aksi halde her yeni ay evresinde bir güneş tutulması, her dolun ay evresinde de bir ay tutulmasının görülmesi gerekirdi. Buradaki şartların yetersizliği Ay’ın yörünge düzleminin ekliptik düzlemiyle çakışmamasından ileri gelir. Bu iki düzlem arasında 5° 9' ‘lık bir açı mevcuttur.  Günöte: Dünya'nın, Güneş'ten en çok uzaklaştığı, yörüngede en yavaş döndüğü gündür. Dünya Günöte konumuna 4 Temmuz'da gelir.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 9. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Habitat: Belli bitki ve hayvanların barındığı doğal ortam. Coğrafi açıdan ekvatoral ormanlar, ılıman kuşak vs gibi ana doğal birimlerin her biri bir habitat'tır.

  Haliç tipi kıyılar: Gel-git olayının etkisiyle akarsu ağızlarında oluşan kıyılardır. Kuzeybatı Avrupa kıyılarındaki önemli limanlar buna örnektir. Yurdumuzda yoktur.

  Hamada :Çöllerdeki aşırı aşındırma sonucu çöl zeminindeki kayaç ortaya çıkar. Buna hamada veya kayaçölü denir.

  Hamsin: Mısır’dan Akdeniz’in doğusuna doğru esen sıcak ve kuru rüzgardır.

  Harita: Yeryüzünün bütününün yada bir bölümünün,belirli bir ölçeğe göre küçültülerek, belirli sembollerle, kuşbakışı olarak bir düzlem üzerinde gösterilmesidir.

  Harita Anahtarı: Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Her haritanın kullanım amacına göre farklı işaretler kullanılır.

  Harita Ölçeği :Harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranıdır.

  Diğer bir deyişle, gerçek uzunlukları harita üzerine aktarırken kullanılan küçültme oranıdır. Örneğin : Boğaz Köprüsü'nün gerçekte 1074 m olan iki ayağı arası uzaklık, ölçeği bilinmeyen bir haritada yaklaşık 0.5 cm gösterilmiştir. Haritanın ölçeğini bulmak için harita üzerindeki uzunluğu gerçek uzunluğa oranlarız.

  Buna göre haritanın ölçeği yaklaşık 1/200.000'dir.

  Hava durumu: Atmosfer olaylarının kısa süreli değişmesine HAVA DURUMU denir.

  Hava kütlesi :Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından benzer özellikler gösteren geniş parçalarına HAVA KÜTLESİ denir.

  Heyelan: Özellikle eğimli yamaçlar boyunca gevşek bir kütlenin veya killi bir tabaka üzerinde bulunan bir kütlenin topyekün kayması.

  Hız çizgisi: Akarsu hızının en fazla olduğu noktaları birleştiren çizgidir.

  Hidrograf: Bir akarsuyun belli bir kesiminde suyun yıl içinde veya belli bir zamandaki akım durumunu gösteren grafik.

  Hidrografya: Okyanus, deniz ve göllerin oluşum, özellik, dağılış ve etkilerini inceler.

  Hidrografya Haritaları :Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla akarsuların drenaj tipi, akım miktarı, kanallar, göl sularının özellikleri, yeraltı sularının türü, kaynakların türü sayısı ve verimlilik derecesi hakkında bilgi edinilir.

  Hidroloji: Su bilimi. Suyun fiziksel, kimyasal, termo-dinamik vb özelliklerini inceler.

  Hidrosfer: Su küre.

  Higrofil bitki :Suyu seven bitki (Latince, Grekçe, Fr, philos kelimesinden türeyen "phil" veya "philo"; seven; böylece Türkçe okunuşu ile higro:su, fil:seven anlamındadır.)

  Higrofit Nemcil bitki: (Latince ve Grekçe "phyin" kelimesinden türeyen ve bitki anl***** gelen "phyt" veya "phyto":bitki)

  Higrometre: Nemliliği ölçen alete de higrometre denir.

  Hiposantr: Depremin iç merkezi (odağı)

  Hipsografik Eğri :Yeryüzünün yükseklik ve derinlik basamaklarını gösteren eğridir.

  Horizon :Fiziksel ve kimyasal yönden değişik olan toprak katları. Üst horizon, alt horizon, A horizonu, B horizonu gibi.

  Horst: Yerkabuğunun faylanması, kırılması ile yüksekte kalan kütleye denir. Ege Bölgesinde Bozdağ ve Aydın dağları, faylanma sonucu yüksekte kalan birer horsttur.

  Hörgüç kaya: Farklı aşınma sonucu oluşan ve deve hörgücüne benzeyen kayalardır.

  Humus: Bitki artıklarının toprakta birikmesiyle oluşan, koyu renkli organik maddeye humus denir. Humus, kayaların ufalanması veya ayrışmasında etkili değildir. Toprağa verimlilik kazandıran bir maddedir.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 10. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Ilgım: Serap, özellikle çöllerde ve bozkırlarda, gerçeğe uymayan, az çok uzaklarda beliren su birikintisi yada gölcük, suda yansıyan ağaçlar ve evlerden oluşan ışıksal görüntü.

  Irmak: Akarsu

  Irmak Ağzı: Limanları Denizlere dökülen kimi ırmakların ağız kesimlerinde kurulmuştur. Büyük çoğunluğu açık deniz gemilerininde girebileceği derinlik ve genişliktedir. Bunlardan kimisi, açıkdenizlerden hayli uzaktadır (Hamburg) ve deniz-ırmak taşımacılığında aracılık yapar.

  Işık Yılı: Astronomide kullanılan uzunluk (uzaklık) birimidir ve ışığın bir yılda aldığı (geçebildiği) yola eşittir. (300.000 x 60 x 60 x 24 x 365.4 = 9460.5 milyar km)

  Işıma: Güneş'ten gelen çeşitli dalga boyundaki tüm ışınları kapsar. Yani Güneş'ten yeryüzüne ve diğer gezegenlere elektro manyetik dalgalarla gelen enerjidir. Güneş'ten gelen bu enerjinin miktarı çarptığı zeminin eğimi, Güneş ışınlarının dik veya eğik gelmesine göre önemli ölçüde değişmektedir.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş