coğrafya yazılısı ile ilgili cevaplarını yazarmısınız

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf' bölümünde eslemnur tarafından paylaşıldı.

 1. eslemnur

  eslemnur Üye

  Katılım:
  6 Şubat 2009
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  9
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar coğrafya yazılısı ile ilgili birşeyler buldum bunların cevaplarını yazabilirmisiniz ??


  1)Aşağıdaki klasik soruları yanıtlayınız ( 5x10=50 Puan)
  1-Fiziksel(Mekanik) çözünme nedir? Nerelerde ve hangi şartlar altında oluşur?
  2-Karstik kaynakları şekil çizerek açıklayınız?
  3-Püskürük kayaçların oluşumlarını ve çeşitlerini yazınız?
  4-Yeryüzünde fay hatları ile sıcak su kaynakları arasında nasıl bir ilişki vardır?
  5-Toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden iklimin etkisini açıklayınız?
  2)Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları Doğru Yanlış şeklinde doldurunuz(5x2=10 Puan)
  1-Akarsuların bütün kolları ile birlikte sularını topladığı alana rejim denir.(…………)
  2- Sıcak su kaynakları Fay kaynaklarının bulunduğu yerlerde yaygındır. (…...……..)
  3- Volkan camı(obsidyen), iç püskürük kayaçlardandır.(………….)
  4- Gnays, granitin başkalaşmasıyla oluşur.(……………)
  5- Kuzey yarımkürede karaların alanı okyanusların alanından fazladır.(…………. )
  3)Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun cümlelerle doldurunuz(10x2=20 Puan)
  1- Püskürük kayaçlar …………. ve ……………… etkisiyle metamorfik kayaçlar haline dönüşürler.
  2- Sularını açık denizlere ulaştıramayan akarsulara …………………………………..denir.
  3- Üzerinde bitkilerin bulunduğu toprağın en üst tabakası ………………………..…dur.
  4-………………………...yüksek sıcaklık ve basınç altında mermere dönüşür.
  5-Buzul gölleri daha çok ……………….………..yakın bölgelerde yaygındır.
  6- İçinde yer altı suyu bulunan tabakaya ………………… denir.
  7- Dünyadaki suların sadece ………………………… tatlı sulardan oluşur
  8-Akarsuyun herhangi bir noktasından saniyede geçen suyun metre küp cinsinden değerine………………………..denir.
  9- Yer kabuğu hareketleri sonucunda meydana gelen çukurlarda biriken su kütlelerine………..………………… göl denir.
  10-Volkanik faaliyetler sırasında çıkan lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu ……………………….gölü meydana gelir
  4) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (5x2=10 Puan)

  1-Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir?
  a)Fayların oluşması c)Volkanik olaylar
  b)Levhaların hareket etmesi d)Depremlerin oluşması
  e)Sıcak su kaynaklarının oluşması
  2- Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?
  A)Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
  B)Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
  C)Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
  D)Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
  E)Taban su seviyesi yüksekse
  5)Aşağıdaki levha numaralarının tabloda ismini yazınız(5x2=10 Puan)

  3- Aşağıdakilerden hangisi volkanik kayaçlara bir örnektir?
  A) Jips B) Mermer C) Kalker D) Granit E) Konglomera
  4- Van Gölü oluşumu yönünden hangi tür göllere dahildir?
  A) Volkanik set B) Kıyı set C) Buzul
  D) Tektonik E) Heyelan
  5- Yerkabuğunun kırıklı ve hareketli olduğu bölgelerde görülen olaylar aşağıdaki seçeneklerin han¬gisinde bir arada verilmiştir?
  A) Rüzgarlar - Volkanizma - Gel-git
  B) Volkanizma - Depremler - Sıcak su kaynakları
  C) Depremler - Grabenler - Peneplenler
  D) Yüksek dağlar - Epirojenez – Menderesler
  E) Rüzgarlar - Mantarkaya – Horstlar


  1.Savan bitki örtüsü hakkında bilgi veriniz.
  2.Göl ayağı (gideğen) nedir? Kısaca açıklayınız.
  3. İç püskürük ve dış püskürük kayaçlar arasındaki farklar nelerdir?
  4.Aşağıdaki kayaçlar metamorfizmaya uğrarsa neye dönüşür? Karşılarına yazınız.
  Kalker  ………………. Granit……………… Kömür …………………….. Kil taşı…………………
  5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
  Bataklık alanlarında ya da taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda oluşan topraklara …………………. denir.
  Volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzeme, akarsuların biriktirdiği depolar ya da yamaç eteklerindeki kumlu kolüvyal depolar üzerinde oluşan topraklara ………………………………. adı verilir.
  6.Kimyasal ayrışma ……………… ve ……………………… alanlarda görülür.
  Fiziksel ayrışma ………………. ve ……………….. alanlarda görülür.
  İçerisinde yer altı suyu bulunduran tabakaya ………………………… denir.
  Deniz suyundaki tuzluluk oranı ekvatordan kutuplara doğru …………………
  7.Aşağıdaki toprakların hangisinde horizonlar vardır?
  a)Moren b)Regosoller c)Kolüvyal d)Podzol e)Alüvyal
  8.Aşağıda belirtilen kayaçların hangisinin içerisinde fosillere rastlanmaz.
  a)Kalker b)Granit c)Tebeşir d)Kömür e)Kum taşı
  9. I. Tektonik depremler II. Kömür yatakları III. Kaplıcalar
  IV. Volkanik faaliyetler V. Karstik şekiller
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin dağılışı fay hatlarının dağılışıyla benzerlik gösterir?
  a) Yalnız I b) II ve V c) I, II ve III d)I, III ve IV e)III ve IV
  10.

  Şekildeki kalkerli yapıda oluşan bu kaynağın özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a)Akdeniz Bölgesi’nde yaygındır b) Suları soğuktur c) Sularında bol miktarda kireç bulunur
  d)Kaynağın oluşmasında geçirimli kayaçların etkisi vardır e) Fayların olduğu yerlerde bulunurlar
  Not: Her soru 10 puan. Başarılar.
 2. Özlem

  Özlem Bu ülke sizi de unuttu(!) - SOMA Özel Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2009
  Mesajlar:
  4.040
  Beğenileri:
  3.106
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Konya
  1)Aşağıdaki klasik soruları yanıtlayınız ( 5x10=50 Puan)

  1-Fiziksel(Mekanik) çözünme nedir? Nerelerde ve hangi şartlar altında oluşur?

  Mekanik çözülme, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu kurak, yarı kurak ve soğuk bölgelerde belirgindir. Fiziksel (Mekanik) çözülme sıcaklık farkı, buz çatlaması, tuz çatlaması ve kök çatlaması yoluyla gerçekleşmektedir. ...

  2-Karstik kaynakları şekil çizerek açıklayınız?

  [​IMG]  3-Püskürük kayaçların oluşumlarını ve çeşitlerini yazınız?

  Yer kabuğunun derinliklerinde, içinde çeşitli maddeler ve gazlar barındıran ergimiş yüksek sıcaklıktaki magma, yer kabuğunun zayıf direnç alanlarından yeryüzüne çıkma eğilimi gösterir. Magmanın yeryüzüne çıkması ya da yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulmasıyla püskürük taşlar oluşur.

  1) Püskürük Taşlar :
  a)İç püskürük taşlar : Yer kabuğu altındaki mantonun yer kabuğunun çatlak ve kırık kısımlarından tıkanarak soğumasıyla oluşan taşlardır. (Granit)
  b)Dış püskürük taşlar : Yer kabuğu altındaki mantonun yer kabuğunun çatlak ve kırık kısmından yeryüzüne çıkması ve soğuması ile oluşur. (Bazalt ve andezit)
  2) Tortul taşlar : Diğer yüzüne dış güçler tarafından getirilen maddelerin tortulanmasıyla (Üst üste birikmesiyle) oluşur. İçerisinde yer yer fosiller bulunur.
  a) Mekanik tortullar : Dış güçlerin etkisiyle getirilen çakıl, kum, kil gibi malzemelerin yeryüzünün çukur yerlerine birikmesiyle oluşur. (Kum taşı, kıl taşı)
  b) Kimyasal tortullar : Suda erimiş halde bulunan minerallerin suyun geçtiği yere çökelmesi veya tortulanması ile oluşurlar. (Kireç taşı, alçı taşı)
  c) Organik tortular : Hayvan, bitki gibi canlı kalıntılarının üst üste birikip katılaşması ile oluşan taşlardır. (Tebeşir)
  3) Başkalaşmış taşlar : Tortul ve püskürük taşları yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak değişikliğe uğraması ile oluşur. (Mermer oluşumu)  4-Yeryüzünde fay hatları ile sıcak su kaynakları arasında nasıl bir ilişki vardır?
  Fay Hatlarının Çok Olduğu ya da Ülkemizdeki gibi yeni jeolojik dönemde oluştuğu için fay hatlarındaki çatlaklar henüz tam olarak kapanmamıştır....
  Fay hatlarındaki çatlakların olduğu yerlerden mantodaki sıcak maddeler(Lav,Su buharı v.b...)daha kolay şekilde yeryüzüne çıkarlar.....
  İşte bazende sıcak su olarak yer yüzüne çıkar bu sıcaklık.....
  Ayrıca bu sıcak su (jeotermal) bütün mineraller bakımından da oldukça zengindir.

  5-Toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden iklimin etkisini açıklayınız?

  Sıcaklık ve yağış toprak oluşumunu etkiler. Sıcaklık taşların ufalanma ve humus oluşum sürecini belirler. Nem, toprak yıkanmasını ve kimyasal çözülme sürecini etkiler. Topraktaki tuz ve kireç miktarını etkiler.
 3. Özlem

  Özlem Bu ülke sizi de unuttu(!) - SOMA Özel Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2009
  Mesajlar:
  4.040
  Beğenileri:
  3.106
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Konya
  2)Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları Doğru Yanlış şeklinde doldurunuz(5x2=10 Puan)


  1-Akarsuların bütün kolları ile birlikte sularını topladığı alana rejim denir.(…………)

  Yanlış : Akarsu havzası denir.  2- Sıcak su kaynakları Fay kaynaklarının bulunduğu yerlerde yaygındır. (…...……..)

  Doğru..

  3- Volkan camı(obsidyen), iç püskürük kayaçlardandır.(………….)

  Yalnış.. Dış Püskürük kayaçtır..

  4- Gnays, granitin başkalaşmasıyla oluşur.(……………)

  Doğru..


  5- Kuzey yarımkürede karaların alanı okyanusların alanından fazladır.(…………. )

  Doğru..
 4. zülis

  zülis Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok teşekkürler :)

Sayfayı Paylaş