coğraya 10.sınıf ölçme ve değerlendirmelerin hepsi

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf' bölümünde isikizler tarafından paylaşıldı.

 1. isikizler

  isikizler Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2008
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  coğraya 10.sınıf ölçme ve değerlendirmelerin hepsini yaparsınız çok sevinirim
 2. begüm sude

  begüm sude Üye

  Katılım:
  11 Eylül 2008
  Mesajlar:
  81
  Beğenileri:
  14
  Ödül Puanları:
  6
  LİSE 2. SINIF SAYFA 24-25 **ÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

  AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

  SORU-1-Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında
  yoğunlaşmıştır.
  Cevap-1 Gerek deprem hatları, gerekse volkanik alanların ikisinin de levha
  sınırlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle deprem alanları ile levha
  sınırları aynen birbiri üzerine oturmaktadır. Volkanik alanlarda genel olarak
  aynı dağılışa uygun düşmekte, genel olarak ta kavuşan veya ayrılan levhaların
  sınırlarını takip etmektedir.
  Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç
  kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır. Bu
  alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Genç sıradağlar,
  Volkanlar, volkanik ada yayları, Okyanus ortası sırtları, Büyük trans form
  faylar, grabenler, sıcak su kaynakları, deprem zonlarının hemen hepsi bu
  hatlardadır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.
  Tektonik depremler özellikle son jeolojik devirlerde oluşmuş arazilerde daha çok
  görülür. Çünkü bu gibi alanlarda yer katmanları henüz tam yerine oturmamıştır ve
  kırıklarla parçalanmıştır.
  SORU-2-Dünyada deprem riskinin az olduğu alanlar nerelerdir.Nedenini
  açıklayınız.
  Cevap-2-Deprem riskinin az olduğu alanlar levha karşılaşma alanlarından uzakta
  kalan oluşumunu tamamlamış eski kara kütlelerinin olduğu noktalardır.Buralar
  artık tam olarak oturmuş noktalardır tektonik hareketlere çok fazla uygunluk
  göstermez.Kitabınızdaki haritalardan yararlanarak bu alanları
  yazabilirsiniz.Örnek:Amerika kıtasının doğusu,Afrika’nın batısı Asya kıtasının
  kuzey kesimleri örnek verilebilir.

  SORU-3-Endonezya depreminde etkili olan levhalar hangileridir.
  Cevap-3-Hindistan ,Avrasya,Filipinler,Avustralya levhaları etkili olmuştur...

  SORU-4-İzlanda’nın kutba yakın olmasına rağmen sıcak su kaynaklarına sahip
  olmasının sebebini açıklayınız.
  Cevap-4-İzlandanın bulunduğu noktadan sayfa 18-19 daki haritalarda levha
  karşılaşma alanıdır, bu nedenle bölgede volkanik faaliyetler görülür.Volkanizma
  faaliyetleri sıcak su kaynaklarını destekleyici bir etkiye sahiptir.

  SORU-5-Sıcak su kaynakları dünyanın neresinde yoğunlaşmıştır.
  Cevap-5-Sayfa 21 deki haritadan ve atlaslarınızdan faydalanarak
  cevaplayabilirsiniz.

  AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ.

  1-Volkanizma ve deprem

  2-Levha sınırlarının karşılaşma alanları

  3-Yükselti ve derinlik


  AŞAĞIDAKİ İFADELERİN DOĞRU VEYA YANLIŞLIĞINI YANLARINDAKİ KUTUCUKLARA
  İŞARETLEYİNİZ.

  1-Y 2-D 3-Y 4-D 5-Y 6-D 7-Y 8-Y

  AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ
  1-A 2-C 3-E 4-E 5-D 6-A 7-B


  10.SINIF SAYFA 92-93 **ÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.  SORU-1-Türklerin Orta Asya’dan göç nedenleri nelerdir.  Kitabınızda sayfa 82 de 2. paragrafta sebepler belirtilmiştir.  SORU-2-Sanayi devrimi ve savaşların göçe etkilerini söyleyiniz.  Sanayi devrimi’yle gelişen teknoloji ve seyahat imkanları göç hareketlerinin hızlanmasında en önemli etkenlerden biridir.Savaşlardan bunalan insanlar göç hareketlerini hızlandırmıştır.  SORU-3-Köyden kente göçün nedenleri nelerdir.  1. Hızlı nüfus artışı,

  2. Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,

  3. Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.).

  4. Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği,

  5. Kan davaları ve terör.

  6. İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri.

  7. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili).

  8. İş imkanlarının sınırlı olması.

  9. Kentlerde sanayinin gelişmiş olması.  SORU-4-Göç veren bölgede ne gibi sorunlar ortaya çıkar.

  1. Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.

  2. Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.

  3. Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

  4. Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler ile konutlar bakımsızlıktan bozulmaktadır.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.  1. Göç vermesidir.

  2. Mübadele göçü

  3. Doğal afet göçü

  4. Beyin göçü

  5. Erkek nüfus

  6. Azalma  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.  1-Y 2-Y 3-D ancak ülke imkanları ve gelişmişlik,bilimsel çalışmalara verilen önemde önemlidir.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

  1-Alt yapı sorunu yaşanır D

  2-Erozyon B

  3-İşçi ihtiyacı C

  4-Ülke eğitim görmüş insanını kaybeder.D

  5-Avrupa’dan Amerika’ya Göç E

  6-Çarpık kentleşme görülmez D

  7-Madencilik D

  8-Ürün çeşidinin fazlalığı

  9-Köyden kente göç B

  Coğrafya Sayfa 24-25 **çme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

  SORU-1-Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır.

  Cevap-1 Gerek deprem hatları, gerekse volkanik alanların ikisinin de levha sınırlarında yoğunlaştığı görülmektedir.

  Özellikle deprem alanları ile levha sınırları aynen birbiri üzerine oturmaktadır. Volkanik alanlarda genel olarak aynı dağılışa

  uygun düşmekte, genel olarak ta kavuşan veya ayrılan levhaların sınırlarını takip etmektedir.

  Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır.

  Bu alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Genç sıradağlar, Volkanlar, volkanik ada yayları, Okyanus ortası sırtları,

  Büyük trans form faylar, grabenler, sıcak su kaynakları, deprem zonlarının hemen hepsi bu hatlardadır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.

  Tektonik depremler özellikle son jeolojik devirlerde oluşmuş arazilerde daha çok görülür. Çünkü bu gibi alanlarda yer katmanları henüz tam yerine oturmamıştır ve kırıklarla parçalanmıştır.

  SORU-2-Dünyada deprem riskinin az olduğu alanlar nerelerdir.Nedenini açıklayınız.

  Cevap-2-Deprem riskinin az olduğu alanlar levha karşılaşma alanlarından uzakta kalan oluşumunu tamamlamış eski kara kütlelerinin olduğu noktalardır.

  Buralar artık tam olarak oturmuş noktalardır tektonik hareketlere çok fazla uygunluk göstermez.Kitabınızdaki haritalardan yararlanarak bu alanları yazabilirsiniz.

  sayfa 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

  TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR
  **ÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA 15)
  1. Tor topoğrafyası …… granit…bloklarından oluşur.
  2. Tortul kayaçlar …..sıcaklık… ve …basınç…etkisi ile metamorfik kayaçlara
  dönüşür.
  3. Mağma …soğuma… ve …katılaşma… sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.
  4.Sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ….başkalaşım
  kayaçları…adı verilir.
  5. Pamukkale travertenleri oluşum bakımından ….kimyasal tortul…kayaçlar grubuna
  girer.
  Doğru yanlış
  1. Kalkerli arazide peri bacaları oluşur (Y)
  2. Kireç taşlarının çözülmesi ile karstik mağaralar oluşmuştur. (D)
  3. Kömürün metamorfizmaya uğraması sonucu elmas oluşur. (D)
  4.Kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar alçak ve belirgin olmayan yer şekilleri
  meydana getirir.(D)
  Çoktan seçmeli sorular
  1-C
  2-D
  3-C
  4-A  10.SINIF SAYFA 92-93 **ÇME-DEĞERLENDİRME


  10.SINIF SAYFA 92-93 **ÇME DEĞERLENDİRME SORULARI  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.  SORU-1-Türklerin Orta Asya’dan göç nedenleri nelerdir.  Kitabınızda sayfa 82 de 2. paragrafta sebepler belirtilmiştir.  SORU-2-Sanayi devrimi ve savaşların göçe etkilerini söyleyiniz.  Sanayi devrimi’yle gelişen teknoloji ve seyahat imkanları göç hareketlerinin hızlanmasında en önemli etkenlerden biridir.Savaşlardan bunalan insanlar göç hareketlerini hızlandırmıştır.  SORU-3-Köyden kente göçün nedenleri nelerdir.  1. Hızlı nüfus artışı,

  2. Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,

  3. Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.).

  4. Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği,

  5. Kan davaları ve terör.

  6. İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri.

  7. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili).

  8. İş imkanlarının sınırlı olması.

  9. Kentlerde sanayinin gelişmiş olması.  SORU-4-Göç veren bölgede ne gibi sorunlar ortaya çıkar.

  1. Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.

  2. Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.

  3. Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

  4. Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler ile konutlar bakımsızlıktan bozulmaktadır.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.  1. Göç vermesidir.

  2. Mübadele göçü

  3. Doğal afet göçü

  4. Beyin göçü

  5. Erkek nüfus

  6. Azalma  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.  1-Y 2-Y 3-D ancak ülke imkanları ve gelişmişlik,bilimsel çalışmalara verilen önemde önemlidir.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

  1-Alt yapı sorunu yaşanır D

  2-Erozyon B

  3-İşçi ihtiyacı C

  4-Ülke eğitim görmüş insanını kaybeder.D

  5-Avrupa’dan Amerika’ya Göç E

  6-Çarpık kentleşme görülmez D

  7-Madencilik D

  8-Ürün çeşidinin fazlalığı E

  9-Köyden kente göç B


  [​IMG]
  esrra bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş