Comparatives And Superlatives

Konu 'İngilizce Ders Notları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  KARŞILAŞTIRMA SIFATLARI :- er than / More than

  İKİ ŞEYİ ( KİŞİYİ) KARŞILAŞTIRMAK : COMPARATIVE FORMS OF ADJECTIVES:

  a) Jane is 20 years old. Jack is 15. Jane is older than Jack.

  b) People say that health is more important than money.

  Comparative yapıda iki kişi, nesne veya kavram karşılaştırılır. Bu karşılaştırmalar sıfatları kullanarak yapılır.


  a)TEK HECELİ SIFAT ÇEKİMİ
  Adjective - Comparative

  Adj + er
  Tall - Taller
  Cheap - Cheaper
  big - bigger

  Sıfatın son sesi bir ünsüz ise ve bu ünsüsden hemen önce bir tek sesli geliyorsa, sondaki ünsüz çift yazılır.
  Örneğin: big-bigger , thin-thinner, hot -hotter


  b) "- y" İLE BİTEN SIYAT ÇEKİMİ
  Pretty - Prettier
  Funny - Funnier

  - y den önce sessiz harf geliyorsa , -y atılır ve – ier yazılır.


  c) İki'den Fazla Heceli Sıfatlar

  Important - More important
  Intelligent - More intelligent
  Famous - More famous

  More iki veya daha fazla heceli sıfatlardan önce kullanılır.  d) Kuralsız Karşılaştırma Sıfatları

  Good - Better
  Bad - Worse
  Far - Farther / further

  Bu üç sıfatın Comperative halleri düzensizdir.  Using “than” in the comparative

  a) These chairs are more comfortable than those chairs.
  b) Your apartment is larger than my apartment.
  c) Your father is older than my father.
  d) His brother is more hard working than mine

  ancak,

  e) My father is old, but your father is older.
  f) Joan Collins is famous, but Michael Jackson is richer.
  g) Galatasaray is good, but Fenerbahçe is better.  Than karşılaştırılan ikinci ismin önünde kullaılrır. Örneğin: (a), (b), (c), (d). örnekleri

  Fakat hem konuşmacı hemde dinleyici için hangi ismin karşılaştıtldığı açık ise than kullanılmayabilinir.. Örneğin (e),(f),(g). Örnekleri  EŞİT KARŞILAŞTIRMALAR (The Equal Degree )

  a) Mike is 45 years old and Jack is 45, too. Mike is as old as Jack.
  b) Niko and Berke got the same grades from their final exams, so we can say that Niko is as hardworking as Berke.

  fakat,

  c) John and James are identical twins. However, You can distinguish them because John is not as tall as James.
  d) Roosen LTD. and Sintek CO. are two companies in the United States. Nevertheless, Roosen LTD is not as big as Sintek CO.

  e) Istanbul is as three times as large as Ankara.
  f) My grand father is four times as old as his grand son.


  “ as + adjective + as" kullanımı karşılaştırılan iki isim arasınad eşitliğ göstermek için kullanılır.bu eşitlik niceli ve nitelik bazında kullanılan sıfat ile alakalıdır. Örneğin (a), (b) örnekleri

  Fakat as…..as yapısı ile negative cümle kullanımı eşitliği ortadan kaldırmakta, hatta bir farklılıktan bahsetmektedir.Örnek c), (d).
  three times, two times etc.. tamlamaları da aynı zamanda ortaya farklılık koymak ta ve bu farklılığın katlarınıda karşı tarafa aktarır.

  “less + adjective + than”

  a) This car is less expensive than that car.
  b) Money is less important than health.
  c) The book that I read was less interesting than the one I read last month.

  Less “more” un tam tersi anlamda dır.
  Yani “ daha az” anlamına gelir. Less tek heceli sıfatlar ile kullanılmaz, iki ya da daha fazla heceli sıfatlar için kullanılabilinir.


  “but “ Kullanımı
  Positive Sentence+ , but + negative auxiliary

  a) Jack is rich, but John isn’t .
  b) They are good, but those aren’t .
  c) I was at home , but Sue wasn’t .
  d) Mary studies hard, but Sam doesn’t.
  e) I watched the film , but she didn’t.
  f) I can speak English, but he can’t.
  g) Jim will be there, but Morris won’t.

  Positive Sentence + , but + negative auxiliary

  h) Jack isn’t rich, but John is.
  i) They aren’t good, but those are .
  j) I wasn’t at home , but Sue was.
  k) Mary doesn’t study hard, but Sam does.
  l) I didn’t watch the film , but she did.
  m) I can’t speak English, but he can.
  n) Jim will not be there, but Morris will.

   “but” iki kişi, şey veya eylem arasındai farkı anltır. Bir Conjunction ( bağlaç) olduğu için iki cümle arasına gelp (,) ile ayrılır. But ‘dan sonra fiil öbeğini tekrar etmek yerine, örneklerde olduğu gibi yardımcı fiiller kullanılablir.


  KARŞILAŞTIRMA "EN" DERECESİ “ the adjective + -est / the most + adjective “
  SUPERLATIVE YAPI

  a) Among the 20 students in class, Ayşe is the youngest of all.
  b) People say that health is the most important thing in one’s living.
  c) The Nile River is the longest river in the world.

   Superlative Yapı , bahsedilen ismin ait olduğu gurup veya küme elemenlarının herbirinden farklı olduğunu göstermek için kullanılır

  Adjective
  Superlative Form


  a) TEK HECELİ SIFATLAR
  Tall - The tallest
  Cheap - The cheapest
  big - The biggest

  The + adjective + - est


  b) "- y" iLE BİTEN SIFATLAR

  Pretty - The Prettiest
  Funny - The Funniest
  The + adj + iest  c) İKİ VE DAHA FAZLA HECELİ SIFATLAR

  Important - The most important
  Intelligent - The most intelligent
  Famous - The most famous

  The most + adjective  d) DÜZENSİZ / KURALSIZ SIFATLAR

  Good -The best
  Bad - The worst
  Far - The farthest / the furthest

  Görüldüğü gibi bu üç sıfatın Superletive halleri düzensizdir


  “ The Least + adjective “ Superlative sentences

  a) This is the least interesting book I have ever read.
  b) I think Amanda is the least attractive girl in the entire world! The Least ,the most’un tam tersi anlama gelir. “ en azı” anlamındadır.

  The Least tek heceli sıfatlar ile kullanılmaz, iki ya da daha fazla heceli sıfatlar için kullanılabilir.

  “ one of + superlative adj + Plural Noun”
  a) Martin is one of my best friends.
  b) The Golden Gate Bridge is one of the longest bridges in the world.
  c) 19 March was one of the longest days in my life.
  d) You are one of the most important people in my life.


  One of bir gurup içerisindeki bir ismin diğerlerinden olan farkılığı anlatmak için kullanılır

  One of + çoğul isim
  sementa.38 ve Mertbrs16 bunu beğendi.
 2. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri
  GRAMMAR
  LESSON NOTES
  &
  Exercises


  BOOK : New Bridge To Success New Beginners
  UNIT : 13
  GRADE : Y-9
  TOPICS : Comparatives & Superlatives Of Adjectives

  FULL NAME : key
  CLASS :
  NO :


  ADJECTIVES: COMPARATIVES & SUPERLATIVES

  In order to compare two people, things or places we use the comparative form of an adjective.

  Mustapha’s car is faster than Melih’s car.
  Leyla is more beautiful than Belgin.
  Turkey is bigger than Belgium.

  Superlative form of adjectives is used when one person or thing is compared with more than one person or thing in the same group. It is a must to use “the” before a superlative form.

  Hülya avşar is the most beautiful woman in Turkey.
  Merve is the tallest student in the class.
  An Elephant is the biggest animal in the zoo.

  HOW TO FORM COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMS

  1. We add “-er” to build up its comparative degree and “-est” to build up its superlative degree if the adjective has only one syllable.

  adjective comparative superlative
  tall
  cold
  long taller
  colder
  longer the tallest
  the coldest
  the longest

  After comparatives we use “than”.
  Ahmet is taller than Mehmet.
  Erzurum is colder than İzmir.
  Selami’s room is larger than his sister’s room.

  After superlatives we generally use “in” or “of”.
  What is the longest river in the world? (of the world)
  Yesterday was the hottest day of the year.


  2. If a one-syllabled adjective ends in only one vowel + only one consonant letter we double the last letter before adding “-er” or “-est”

  adjective comparative superlative
  big
  fat
  hot
  sad bigger
  fatter
  hotter
  sadder the biggest
  the fattest
  the hottest
  the saddest

  James is fatter than Dan.
  This shop is bigger than that one.
  Turkey is hotter than Germany.
  An elephant is the biggest animal in the zoo.
  Who is the fattest person in Turkey?

  3. If one-sylabbled adjective ends in “-e” we only add “-r” and “-st” to buid up its comparative and superlative degree.

  adjective comparative superlative
  nice
  large
  brave nicer
  larger
  braver the nicest
  the largest
  the bravest

  My dress is nicer than yours.
  Sabancı is the largest company in Turkey.

  4. If an adjective in a consonant letter and “–y” we drop “-y” before the adding “-ier” and “iest” to build up its comparative and superlative degree.

  adjective comparative superlative
  heavy
  tidy
  dry heavier
  tidier
  drier the heaviest
  the tidiest
  the driest

  My wardrobe is tidier than my brother’s.
  This season is the driest one in the last forty years.
  5. If an adjective has two or more syllable, we use “more” and
  “the most” in front of it.

  adjective comparative superlative
  beautiful
  expensive
  important more beautiful
  more expensive
  more important the most beautiful
  the most expensive
  the most important

  The leather suitcase is more expensive than the plastic one.
  Is Safiye the most beautiful girl in Bornova?
  What is the most important subject at school?

  6. If and adjective is formed from gerund or past participle form of a verb we always use “more” and “the most” in front of it.

  adjective comparative superlative
  hurt
  bored
  boring
  interesting more hurt
  more bored
  more boring
  more interesting the most hurt
  the most bored
  the most boring
  the most interesting

  He was more hurt than me in the accident.
  Paragliding is more interesting than Parachuting.
  You are more boring than my father.

  7. Some adjectives have the comparative and superlative degrees in both ways.

  adj comparative superlative
  narrow

  shallow

  clever

  slender

  lovely

  friendly

  polite

  simple

  handsome

  common

  sincere narrower
  more narrow
  shallower
  more shallow
  cleverer
  more clever
  slenderer
  more slender
  lovelier
  more lovely
  friendlier
  more friendly
  politer
  more polite
  simpler
  more simple
  handsomer
  more handsome
  commoner
  more common
  more sincere
  sincerer
  the narrowest
  the most narrow
  the shallowest
  the most shallow
  the cleverest
  the most clever
  the slenderest
  the most slender
  the loveliest
  the most lovely
  the friendliest
  the most friendly
  the politest
  the most polite
  the simplest
  the most simple
  the handsomest
  the most handsome
  the commonest
  the most common
  the most sincere
  the sincerest

  My little brother is going to be more handsome/handsomer than me.
  She is the sincerest/the most sincere person in the class. Everybody trusts her.
  This path is narrower/more narrow than the other path.
  The new saleswoman is politer/more polite than the other one.

  8. Some adjectives have irregular comparative and superlative degrees.

  adjective comparative superlative
  Good
  Bad
  Far*

  Old
  A lot/many/much
  little Better
  Worse
  Farther(distance)
  Further (distance/time)
  Older/elder (no “than”)*
  More
  less The Best
  The worst
  The farthest
  The furthest
  The oldest
  The most
  The least

  My English is better than yours.
  Demirci is farther than Simav.
  Roy is my best friend at school.
  Is Organize işler worse than Hababam sınıfı 3,5.   Elder/eldest describe family relations. Elder is not followed by than

  My elder brother is studying in Metu.
  My brother is older than me. (not elder than me)

   Farther/farthest are used only for distance.
  Further/furthest are used for distance and time. Further also means “more, in addition, additional” “Farther” cannot be used with this meaning.

  I am very tired. I cannot walk much father/further
  Today we walked farther/further than we did yesterday.
  For further information, contact the **** line please. (not farther)
  Cook the cake gently for a further 10 minutes. (not farther)

  9. We also use “less” and “the least” to form comparative and superlative forms of Adjectives.

  adjective comparative superlative
  Tall
  Big
  Nice
  Heavy
  Beautiful
  Hurt
  Narrow
  good Less tall (=shorter)
  Less big
  Less nice
  Less heavy
  Less beautiful
  Less hurt
  Less narrow
  Less good The least tall
  The least big
  The least nice
  The least heavy
  The least beautiful
  The least hurt
  The least narrow
  The least good

  Example:

  A horse is stronger than a donkey (=A donkey is less strong than a horse)  10. Some two syllable adjectives ending in-y such as dirty, easy .etc generally take –er and –est but more and the most can also be used.

  adjective comparative superlative
  Dirty

  Lucky

  Easy

  Empty

  Funny

  Happy

  Hungry

  Heavy

  Pretty

  Lovely

  Silly

  Thirsty

  Tidy Dirtier
  more dirty
  Luckier
  more lucky
  Ea***r
  more easy
  Emptier
  more empty
  Funnier
  more funny
  Happier
  more happy
  Hungrier
  more hungry
  Heavier
  more heavy
  Prettier
  more pretty
  Lovelier
  more lovely
  Sillier
  more silly
  Thirstier
  more thirsty
  Tidier
  more tidy The dirtiest
  the most dirty
  the luckiest
  the most lucky
  the ea***st
  the most easy
  the emptiest
  the most empty
  the funniest
  the most funny
  the happiest
  the most happy
  the hungriest
  the most hungry
  the heaviest
  the most heavy
  the prettiest
  the most pretty
  the loveliest
  the most lovely
  the silliest
  the most silly
  the thirstiest
  the most thirsty
  the tidiest
  the most tidy

  I was luckier/more lucky than Fadime in the race.
  Your room looks tidier/more tidy than usual.
  Sally is the thirstiest/the most thirsty person after the long walk in the mountains.
  You look prettier/more pretty in this skirt than in that dress.


  A. Complete the sentences using a comparative form.

  1. It's too noisy here. Can we go somewhere quieter ?
  2. This coffee is very weak. I like it a bit stronger .
  3. The hotel was surprisingly big. I expected it to be smaller .
  4. The hotel was surprisingly cheap. I expected it to be more expensive
  5. The weather is too cold in this country. I'd like to live somewhere warmer .
  6. My job is a bit boring sometimes. I'd like to do something more int .
  7. 1 was surprised how easy it was to use the computer. I thought it would be more difficult .
  8. Your work isn't very good. I'm sure you can do better .
  9. Don't worry. The situation isn't so bad. It could be worse .
  10. 1 was surprised we got here so quickly. I expected the journey to take longer .
  11. You're talking very loudly. Can you speak a bit more quietly .
  12. You hardly ever phone me. Why don't you phone me more often ?
  13. You're standing too near the camera. Can you move a bit further away?
  14. You were a bit depressed yesterday but you look happier /more cheerful today.

  B. Complete the sentences. Each time use the comparative form of one of the words in the list. Use than where necessary.

  big crowded early easily high important
  interested peaceful reliable serious simple thin

  1. I was feeling tired last night, so I went to bed earlier than usual.
  2. I'd like to have a more reliable car. The one I've got keeps breaking down.
  3. Unfortunately her illness was more serious than we thought at first.
  4. You look thinner Have you lost weight?
  5. I want a bigger flat. We don't have enough space here.
  6. He doesn't study very hard. He's more interested in having a good time.
  7. Health and happiness are more important than money.
  8. The instructions were very complicated. They could have been simpler/more simple .
  9. There were a lot of people on the bus. It was more crowded than usual.
  10. I like living in the countryside. It's more peaceful than living in a town.
  11. You'll find your way around the town more easily if you have a good map.
  12. In some parts of the country, prices are higher than in others.

  C. Read the situations and complete the sentences. Use a comparative form ~er or more ..)

  1. Yesterday the temperature was nine degrees. Today it's only six degrees.
  It's colder today than it was yesterday .
  2. The journey takes four hours by car and five hours by train.
  It takes longer by train than by car .
  3. Dave and I went for a run. I ran ten kilometres. Dave stopped after eight kilometres.
  I ran further than Dave .
  4. Chris and Joe both did badly in the exam. Chris got 20 % but Joe only got 15 %.
  Joe did worse than Chris .
  5. I expected my friends to arrive at about 4 o'clock. In fact they arrived at 2.30.
  My friends arrived earlier than I expected .
  6. You can go by bus or by train. The buses run every 30 minutes. The trains run every hour.
  The buses run more often than the trains. or run more . frequently than the trains. or The buses are more frequent than the trains.
  7. We were very busy at work today. We're not usually as busy as that.
  We were bu***r than usual at work today. or We were bu***r at work today than usual .

  D. Complete the sentences. Use a superlative (~est or most .. ) + a preposition.

  1. 1 It's a very nice room. It is the nicest room in the hotel.
  2. It's a very cheap restaurant. It's the cheapest restaurant the town.
  3. It was a very happy day. It was the happiest day of my life.
  4. She's a very intelligent student. She is the most intelligent student in the class.
  5. It's a very valuable painting. It is the most valuable painting in . the gallery.
  6. Spring is a very busy time for me. It is the bu***st time of . the year.
  In the following sentences use one of + a superlative + a preposition.
  7. It's a very nice room. It is one of the nicest rooms in the hotel.
  8. He's a very rich man. He's one of the richest men in the world.
  9. It's a very old castle. It one of the oldest castles in Britain.
  10. She's a very good player. She is one of the best players in . the team.
  11. It was a very bad experience. It was one of the worst . experiences of my life.
  12. He's a very dangerous criminal. He is one of the most dangerous criminals in the country.

  E. Complete the sentences. Use a superlative (~est or most ..) or a comparative (~er or more ..)

  1. We stayed at the cheapest hotel in the town. (cheap)
  2. Our hotel was cheaper than all the others in the town. (cheap)
  3. The United States is very large but Canada is larger . (large)
  4. What's the longest river in the world? (long)
  5. He was a bit depressed yesterday but he looks happier today. (happy)
  6. It was an awful day. It was the worst day of my life. (bad)
  7. What is the most popular sport in your country? (popular)
  8. Everest is the highest mountain in the world. It is higher than any other mountain. (high)
  9. We had a great holiday. It was one of the most enjoyable . holidays we've ever had. (enjoyable)
  10. I prefer this chair to the other one. It's more comfortable . (comfortable)
  11. What's the quickest way of getting from here to the station? (quick)
  12. Mr and Mrs Brown have got three daughters the oldest or The eldest is 14 years old. (old)
  13. Planes are more dangerous than trains (dangerous)
  14. The weather in Konya is drier than the weather in Mersin (dry)
  15. A gold necklace is more expensive than a silver one (expensive)
  16. Who was the most hardworking student in the class? (hardworking)
  17. George feels worse than he felt yesterday (bad)
  18. I think Chinese is the most difficult language in the world (difficult)
  19. They are looking for a bigger flat (big)
  20. Helen is the worst student in our class this year (bad)
  21. Everyone says our daughter is the prettiest girl in town (pretty)
  22. That clown is funnier than the others (funny)
  23. Saudi Arabia is the richest country in the Middle East (rich)
  24. Nothing is more important than our health (important)
  25. Olive oil tastes better than corn oil (good)
  26. Some people are kinder than others (kind)
  27. Jogging is the most tiring sport that I know (tiring)
  28. Buse is more beautiful than Mary but Efsun is the most beautiful of all. (beautiful)
  29. The path to the mountain is narrower/more narrow than the path to the river but the path to the lake is the narrowest/the most narrow of all.
  30. Batuhan’s horse is luckier/more lucky than Kemal’s horse but Mert’s horse is the luckiest/the most lucky of all.
  F. THE SUPERLATIVES QUIZ
  Everest Italy Japan
  The Cheetah The Barracuda The Sultan Of Brunei
  Jupiter The Pacific Chinese
  The U.S.A. The Whale The Nile

  1. Which is the fastest fish in the world? the barracuda
  2. Which is the largest ocean in the world? the Pacific
  3. Which is the most widely spoken language in the world? Chinese
  4. Which is the biggest planet? Jupiter
  5. Who is the richest man in the world? The Sultan of Brunei
  6. Which is the highest mountain in the world? Everest
  7. Which river is the longest in the world? the Nile
  8. Which country makes the most cars? the U.S.A.
  9. Which country makes the most TVs? Japan
  10. Which animal can run the fastest? the cheetah
  11. Which country makes the most wine? Italy
  12. Which is the largest animal? the whale  I've come to love you so
  I can't believe the end is here
  I hate to see you go!
  Remember all the fun we had
  In all the things we did
  But most of all remember...
  You're all very special children!
  busra38 bunu beğendi.
 3. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri


  THE COMPARATIVE FORM OF ADJECTIVES AND ADVERBS

  We make up the comparative form of one-syllable adjectives and adverbs by adding –er. We compare two things in comparisons.
  Comparative Comparative Comparative
  short shorter thin thinner big bigger
  wide wider narrow narrower cheap cheaper
  warm warmer cool cooler fast faster
  lucky luckier easy ea***r pretty prettier
  true truer thick thicker false falser
  We use more to make up the comparative form of adjectives and adverbs that have three or more syllables.

  Comparative Comparative
  beautiful more beautiful expensive less expensive
  famous more famous comfortable more comfortable
  important more important intelligent more intelligent
  ****cious more ****cious hardworking less hardworking

  Some adjectives and adverbs have irregular comparative forms.
  Comparative Comparative Comparative
  good better bad worse little less (fewer)
  well better badly worse handsome more handsome (handsomer)
  far farther/further (much-many) more
  old older-elder

  Fill in the blanks, using the adjectives in brackets.
  1. Konya................................................Niğde.(large)
  2. Mercedes.................................................Lada Samara. (expensive)
  3. Detective stories...........................love stories. (interesting)
  4. German....................................................English. (difficult)
  5. A lion................................................. a tiger. (strong)
  6. Are you.....................................your friends? (hardworking)
  7. Is Maria.................................................Andy? (careful)
  8. Is Şanlıurfa.................................................Ankara? (hot)
  9. Rahmi Koç.....................................Sakıp Sabancı. (rich)
  10. Tarkan........................................Rafet El Roman. (famous)
  11. Science.................................................maths. (difficult)
  12. Mr.Murphy.......................................Mrs. Hopkins. (tolerant)
  13. Is Shirley’s homework.............Nathalie’s homework? (good)
  14. Nick’s marks...........................Alexander's marks (bad)

  This pattern shows equality of comparison. We can use as.................as in the all forms but so.................as is only used in negative sentence.
  Martin is hardworking. Rosemary is hardworking, too.
  Martin is as hardworking as Rosemary.
  Başar is rich but Barış isn't rich.
  Barış isn't so (as) rich as Başar.
  A. Complete the following sentences as in the examples.
  1. Karen is clever. Gloria is as clever as Karen.
  2. A bracelet is expensive. A ring isn't so / as expensive as a bracelet.
  3. An apple is sweeter than a lemon. A lemon isn't.........................................................
  4. Horror films are very exciting. Science Fiction films are..............................................
  5. My bag is heavy. Nancy's bag isn't..............................................................................
  6. Ronaldo is a famous footballer. Baliç is......................................................................
  7. Mercedes is expensive. Tempra isn't..........................................................................
  8. An elephant is strong. A camel isn't............................................................................
  9. A dog is more intelligent than a donkey. A donkey isn't..............................................
  10. December isn't longer than September. September isn't
  B. Answer the following questions. Give correct and complete answers.
  1. What is as strong as a tiger? ...........................................................
  2. Which car is as expensive as Megane? ...........................................................
  3. What is as frightening as a fire? ...........................................................
  4. Who is not as famous as Brad Pitt? ...........................................................
  5. Who is as tall as you? ...........................................................
  6. Which city is not so famous as Paris? ...........................................................
  7. Who is as thin as you? ...........................................................
  8. What is as heavy as a stone? ...........................................................
  9. Which town is as old as Ephesus? ...........................................................
  10. What is not so heavy as an elephant? ...........................................................
  11. Who is as famous as Ricky Martin? ...........................................................
  12. Who is as rich as the Koç family? ...........................................................
  13. Which car is as popular as Mercedes? ...........................................................
  14. Which city is as crowded as Adana? ...........................................................
  15. Which town is as big as Bergama? ...........................................................
  We make up the superlative form of one or some two syllable adjectives and adverbs by adding -est .
  We compare three things or more things in superlatives.
  Superlative Superlative
  hot the hottest clean the cleanest
  nice the nicest heavy the heaviest
  easy the ea***st old the oldest
  high the highest low the lowest
  happy the happiest big the biggest
  true the truest false the falsest
  We use the most or the least to make up the superlative form of adjectives and adverbs that have two or more syllables.
  Superlative Superlative
  dangerous the most dangerous expensive the least expensive
  difficult the most difficult interesting the most interesting
  beautiful the least beautiful handsome the most handsome
  Some adjectives and adverbs have irregular superlative forms.
  Positive Superlative Positive Superlative Positive Suverlative
  good the best bad the worst little the least
  well the best badly the worst handsome the handsomest
  little the least more the most far the farthest/
  old the oldest/ the furthest
  eldest
  Complete the following sentences as in the examples.
  1. Ankara and Eskişehir are crowded, but İstanbul is the most crowded of all.
  2. Wendy and Carol aren't punctual, but Ethel is the least punctual of all.
  3. Silver and gold are expensive, but brilliant.............................................................
  4. Yeni Karamürsel and Yeni Konak are expensive, but Beymen..............................
  5. Hakan and Sergen are famous, but Okocha..........................................................
  6. My mother and my aunt are old, but my father.......................................................
  7. Ankara and Afyon are cold in winter, but Erzurum..................................................
  8. Rick and Paul are fat, but Alvin...............................................................................
  9. Mary and Sally's jobs are difficult, but Helen's job..................................................
  10. Sharon and Rachel are tolerant, but Deborah.......................................................
  11. Vincent and Tom aren't hardworking, but Melvin...................................................
  12. Stan and Eric aren't good players, but Ernest.......................................................
  13. Gordon and Mike aren't popular students, but Jack..............................................
  14. The roast-meat and the pie weren't ****cious, but the soup..................................
  15. Cows and sheep aren't dangerous animals, but rabbits........................................

  A. Fill in the blanks with the correct form of adjectives.
  1. A sheep isn't strong. A cow is strong. A lion is strong too.(strong)
  a. A lion……………….............................................................................a cow.
  b. A cow……………….............................................................................lion.
  c. A cow……………….............................................................................a sheep.
  d. A sheep……………….............................................................................a lion.
  e. A lion……………….............................................................................of all.
  f. A sheep……………….............................................................................of all.
  2. In English, Miriam got 3, Jeremy got 5, Warren got 1. (hardworking)
  a. Miriam………………....................................................................Jeremy.
  b. Jeremy………………....................................................................Warren.
  c. Warren………………....................................................................Miriam.
  d. Jeremy………………....................................................................Miriam.
  e. Jeremy………………....................................................................of all.
  f. Warren………………....................................................................of all.
  3. Herbert's car is a Volkswagen. Albert's car is a Tempra. Barry's car is a J**uar.
  (expensive)
  a. Albert's car………………....................................................................Herbert's car.
  b. Herbert's car……………….................................................................Albert's car.
  c. Barry's car………………....................................................................Albert's car.
  d. Albert's car………………....................................................................Barry's car.
  e. Barry's car………………....................................................................of all.
  f. Herbert's car……………….................................................................... of all.
  B. Fill in the blanks with the correct form of the adjectives.
  1. This problem.............................one in the book. (difficult)
  2. Trains.............................buses. (dangerous)
  3. The weather in Diyarbakır.............................the weather in Adana. (dry)
  4. We think Chinese.............................language in the world. (difficult)
  5. A silver necklace.............................a golden necklace. (valuable)
  6. Izmir.............................Afyon. (crowded)
  7. My job.............................my friend's job. (popular)
  8. Lewis is very sorry. He feels.............................he was yesterday. (bad)
  9. Which one is.............................? Health. (important)
  10. Which one is.............................? Cheetah or tiger? (fast)
  11. I think your house is.............................our house. (large)
  12. Holland is.............................Germany. (small)
  13. Is Vincent.............................his friends? (intelligent)
  14. Today.............................day for me. (busy)
  15. There is only one car left. It is..................and..................(expensive, attractive)
  C. Combine the following sentences.
  1. Peter has three brothers. John has two brothers. Peter.............................................................................................................
  2. Ann has five Dollars. Betty has two Dollars. Betty .............................................................................................................
  3. Her house has ten windows. His house has seven windows. Her house.....................................................................................................
  4. You have a lot of books. I don't have many books. You...............................................................................................................
  5. My sister bought three ice cream cones. My brother bought two ice cream cones. My sister.............................................................................................................
  6. January has 31 days. February has 28 days. February.............................................................................................................
  7. Milan scored 98 goals. Ajax scored 107 goals. Ajax....................................................................................................................
  8. Bill drank a lot of coffee after lunch. Sally didn't drink much coffee. Sally....................................................................................................................
  9. She lost three pairs of gloves last winter. I lost a pair of gloves last winter. She.....................................................................................................................
  10. Mrs. Brown works ten hours a day. Mrs. Smith works eight hours a day. Mrs. Brown.............................................................................................................
  D. Answer the following questions.
  1. Which one is more comfortable? A bus or a train? .............................................................................................................
  2. Is your English better than your school friends? .............................................................................................................
  3. Which one is the highest mountain in Türkiye? .............................................................................................................
  4. Which one is the longest river in Türkiye? .............................................................................................................
  5. Which one is the most difficult lesson? .............................................................................................................
  6. Which one is the highest mountain in the world? .............................................................................................................
  7. Which one is more expensive? A golden bracelet or a silver bracelet? .............................................................................................................

  muro1038 bunu beğendi.
 4. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri
  Superlative (the slovest, the most expensive)
  Superlative yapı, Türkçe’deki "en" ifadesinin karşılığıdır. Yapılması, mukayese sıfatlarından farklıdır.

  - My sister is the most beautiful girl in her class. (Kızkardeşim sınıfındaki en güzel kızdır.)

  Sıfatlar superlative formda kullanılırken bazı kurallara uygun olarak ekler alırlar. Aşağıda bu durumlar açıklanmıştır.

  ► Bir heceli sıfatlara “-est” eklenir.

  - You are the richest man in this company. (Sen bu şirketteki en zengin adamsın.)

  - That man is the fattest man I have ever seen. (Şu adam şimdiye kadar gördüğüm en şişman adamdır.)

  - This is the cheapest raincoat in my shop. (Bu dükkandaki en ucuz yağmurluktur.)

  - Cheetah is the fastest animal in the world. (Çita dünyadaki en hızlı hayvandır.)

  ► İkiden fazla heceli sıfatlarda “most” kelimesi sıfatlardan önce getirilir.

  - Mr. President is the most successful politician in the world. (Başkan dünyadaki en başarılı siyasetçidir.)

  - Our teacher is the tallest man in our school. (Öğretmenimiz okuldaki en uzun kişidir.)

  - The armchair is the most comfortable piece of furniture in the room. (Koltuk odadaki en konforlu mobilyadır.)

  - Her story is the most unbelievable one I’ve ever heard. (Onun hikayesi şimdiye kadar duyduğum en inanılmaz olandır.)

  ► İki heceli sıfatların bazılarına “-est” takısı eklenir, bazılarından önce ise most kelimesi getirilir. Hangi sıfata hangi eki getireceğimize karar verebilmek için aşağıdaki kurallar uygulanır.

  - Sonunda “-y” harfi bulunan sıftlar “-est” takısı alır, “-y” ise “-ie”‘ye dönüşür.

  - In my class the prettiest girl is Ayşe. (Sınıfımda en güzel kız Ayşe’dir.)

  - Chimpanzee is the happiest animal in the National Park. (Şempanze Milli Park’taki en mutlu hayvandır.)

  - Bazı iki heceli sıfatlarla hem -est takısı eklenerek ve hem de başına most kelimesi getirilerek kıyaslama yapılabilir. Bunlar -ow, -er ve -le heceleriyle biten sıfatlar ile, handsome, polite, tired, quiet, pleasant, stupid, cruel, wicked, common kelimeleridir.

  The poor woman has the hollowest / the most hollow cheeks I’ve ever seen. (Fakir yaşlı kadın hayatımda gördüğüm en çökük yanaklara sahip.)

  The apricot tree is the gentlest / most gentle tree in my garden. (Kayısı ağacı bahçemdeki en nazik ağaçtır.)

  ► “En” türünden olan kıyaslamalarda sıfattan önce the veya my, his türünden belirleyiciler getirilmelidir.

  - She is my best friend. (O benim en iyi arkadaşım.)

  - We are the best team in the city. (Biz şehirdeki en iyi takımız.)

  ► Şimdiye kadar bahsediln kuralların hiçbirine uymayan ve tamamen kuralsız bir biçimde işlem gören sıfatlar vardır ve bunlar tamamen ezberlenmelidir.

  good (iyi) - better (daha iyi) - the best (en iyi)
  bad (kötü) - worse(daha kötü) - the worst (en kötü)
  little (az) - less (daha az) - the least (en az)
  much (çok) - more (daha fazla) - the most (en fazla)
  far (uzak) - further / farther (daha uzak) - the furthest (en uzak)

Sayfayı Paylaş