çözünürlük

Konu 'Kimya 9. Sınıf' bölümünde quarasmax tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. quarasmax

  quarasmax Üye

  Katılım:
  15 Nisan 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  çözünürlükle ilgili 50 soru bulabilir misiniz çözümlü olursa sevinirim
 2. Mustafa09

  Mustafa09 Üye

  Katılım:
  11 Ekim 2009
  Mesajlar:
  123
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Soru-1

  I.Üzümden sirke elde edilmesi
  II.Şekerin suda çözünmesi
  III.Buzun suya dönüşümü

  Yukarıdakilerden hangilerinde yalnızca fiziksel değişme olur?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II,III

  Çözüm:*Üzümün mayalanması sonucu sirke elde edilir.Üzüm ile sirkenin kimyasal özellkileri farklıdır.Bu olayda hem kimyasal hem fiziksel değişme olmuştur.I. öncül yanlıştır.
  *Şeker katı,sıvı ya da sulu halde yine şeker özelliği gösterir.Şekerin suda çözünmesinde yalnız fiziksel değişme olmuştur.II. öncül doğrudur.
  *Buz,suyun katılaşmış halidir.Buzun eriyerek suya dönüşmesinde yalnızca fiziksel değişme meydana gelir.

  Doğru cevap D
  --------------------------------
  Soru-2

  Erime Noktası Kaynama Noktası

  X) -5 35
  Y) 12 78
  Z) 9 120

  Yukarıdaki değerlere göre 10 C sıcaklıkta hangi maddeler sıvı halde bulunur?

  A)Yalnız X B)Yalnız Z C)X ve Z D)X ve Y E)Y ve Z

  Çözüm:Maddenin sıvı halde bulunması için sıcaklığının erime noktasına eşit ya da büyük ve kaynama noktasına eşit ya da küçük olması gerekir.
  10 C sıcaklıkta;
  X sıvı,Y katı,Z sıvı hallerinde bulunacaktır.

  Doğru cevap C
  -----------------
  Soru-3

  I.Donma noktası
  II.Özkütle
  III.Esneklik

  Yukaridakilerden hangileri sıvılar için ayırt edici özelliktir?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II,III

  Çözüm:*Sıvı maddelerin katılaşma özelliği vardır.Katılaşması için donması gerekir.I. öncül doğrudur.
  *Her saf maddenin belli bir özkütlesi vardır.Maddenin katı,sıvı ve gaz hallerinde özkütlesi belirlidir.II. öncül doğrudur.
  *Sıvı maddeler çok az esnemelerine rağmen esneklikleri ayırt edici olarak kabul edilmemektedir.III. öncül yanlıştır.

  Cevap C
  ----------------

  Soru-4

  *X maddesi için esneklik ayırt edici bir özellik değildir.

  Buna göre,X için;

  I.Gaz halindedir.
  II.Bileşiktir.
  III.Homojendir.

  yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

  A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)I,II,III

  Çözüm:*Esneklik sıvı ve gaz maddeler için ayırt edici özellik değildir.X maddesi gaz olabilir.Ancak sıvı da olabilir.I. öncül kesin değildir.
  *Katı haldeki saf bir madde element ya da bileşik olabilir.Bunun için II. öncül kesinlik belirtmemektedir.
  *X maddesi saf olduğundan,homojendir.Bütün saf maddeler homojendir.III. öncül doğrudur.

  Cevap B

  ------------------

  Soru-5

  X katısının sudaki çözünürlüğünün artırılması için,

  I.Sıcaklığı artırmak
  II.Katıyı toz haline getirmek
  III.Karıştırarak çözmek

  işlemlerinin hangilerinden yararlanılabilir?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II,III


  Çözüm:*Çözünürlük,sıcaklık ile değişir.X katısının çözünürlüğünü değiştirmek için sıcaklığın artırılmasından yararlanılabilir.I. öncül uygundur.
  *Katının temas yüzeyinin artırılması ya da çözünme sırasında karıştırmak çözünürlüğü değiştirmez.II. ve III. öncül yanlıştır.

  Cevap A

  -------------------

  Soru-6

  Saf suda sabit sıcaklıkta bir miktar yemek tuzu çözülürse,

  I.Yoğunluk
  II.Sıvının fiziksel özelliği
  III.Kimyasal özelliği

  niceliklerinden hangileri değişir?

  A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)I,II,III

  Çözüm:*Yemek tuzu katı olduğundan suda çözündüğünde suyun daha yoğun olmasını sağlar.Bu da özkütlenin artmasına neden olur.I. öncül doğrudur.
  *Saf su ile yemek tuzu-su karışımının tadı,özkütlesi gibi fiziksel özellikleri farklıdır.II. öncül doğrudur.
  *Saf su ile tuzlu suyun kimyasal özellikleri farklıdır.Elimizdeki bir yaraya saf su dökünce birşey olmaz ama tuzlu su dökünce yanma olur.III. öncül doğrudur.

  Cevap E

  ------------------------

  Soru-7

  100 mL suda daha fazla CO2 gazı çözebilmek için,

  I.Sıcaklık artırılmalıdır.
  II.Basınç artırılmalıdır.
  III.Basınç azaltılmalıdır.

  işlemlerinden hangilerinden yararlanılabilir?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II,III

  Çözüm:*Sıcaklık artırılınca gazların çözünürlüğü azalır.I. öncül yanlıştır.
  *Gaza uygulanan basınç arttıkça gaz,sıvılaşma yönünü tercih edeceğinden çözünürlüğü azalacaktır.II. öncül doğrudur.
  *Gaz maddeye basınç uygulanırsa tanecikler birbirine yaklaşır ve sıvılaşır.Gazın sudaki çözünürlüğünü artırmak için basınç artırılmalıdır.III. öncül yanlıştır.

  Cevap B

  -------------------

  Soru-8

  X tuzunun 20 C'de çözünürlüğü 20g/100g sudur.
  Buna göre,20 C'deki 360 gr doygun çözeli kaç gram X tuzu içerir?

  Çözüm:20 C'deki çözünürlüğü 20g/100g olan X tuzu aynı sıcaklıkta 100g suda 20g çözünerek 120g doygun çözelti oluşturacak demektir.


  120g çözeltide 20g X tuzu varsa

  360g çözeltide x g X tuzu vardır
  _______________________________________
  x=60g

  ------------------

  Soru-9

  İki ayrı kapta farklı miktarlarda su bulunmaktadır.Bu kaplarda potasyum nitrat çözülürken çözünebilen potasyum nitratın miktarlarının farklı olması,

  I.Su miktarlarının farklı olması
  II.Su sıcaklıklarının farklı olması
  III.Çözünen potasyum nitratın tanecik büyüklüklerinin farklı olması

  yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

  A)Yalnız I B)I ve II C)I ve III D)II ve III E)I,II,III

  Çözüm:*Bir maddenin çözünürlüğü,çözücü ve çözünen cinsine,sıcaklığa ve gaz ise basınca bağlıdır.
  Aynı çözücünün farklı miktarlarında bir madde farklı miktarlarda çözülür.I. öncül doğrudur.
  Sıcaklık çözünebilen madde miktarlarını değiştirir.II. öncül doğrudur.
  Bir maddenin temas yüzeyinden farklı olması veya çözücünün karıştırılması gibi etkenler çözünebilen madde miktarını değil,çözünme hızını etkiler.III. öncül yanlıştır.

  Cevap B

  -------------------

  Soru-10

  Açıkhavada bırakılan bazı metallerin zamanla oksitlenerek renkleri değişmektedir.

  Metal ile oksitlenmiş halinin;

  I.Erime noktası
  II.Kimyasal özelliği
  III.Elektrik iletkenliği

  niceliklerinden hangileri farklıdır?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I,II,III

  Çözüm:*Bir maddenin oksijen ile reaksiyona girmesi onun kimyasal özelliklerinin değişmesi alnl***** gelir.
  *Yani element olan saf metal oksitlendiğinde bir bileşik oluşturur.Element ile oluşan bileşiğin kimyasal özellikleri farklıdır.II. öncül doğrudur.
  *Maddenin kimyasal özelliğinin değişmesi aynı zamanda fiziksel özelliğinin de değişmesi demektir.Erime noktası ve elektrik iletkenliği fiziksel özellik olduğuna göre bunlar da farklıdır.I. ve III. öncül doğrudur.


  Cevap E
 3. Mustafa09

  Mustafa09 Üye

  Katılım:
  11 Ekim 2009
  Mesajlar:
  123
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Soru 1
  Hg2 Cl2 , Ag2 CO3 , Ca3 (PO4)2 bileşikleri için çözünürlük çarpımı sabiti ifadelerini
  yazınız.
  Cevap
  Önce çözünürlük dengesi yazılır. Kçç ifadesi yazılırken çözünürlük denge reaksiyonundaki
  iyonların katsayıları ilgili iyonlara "üs" olarak yazılır.
  Hg2 Cl2 (k) Hg2 +2 (sulu) + 2Cl- (sulu) Kçç = [Hg2 +2] [Cl-]2
  Ag2 CO3 (k) 2Ag+ (sulu) + CO3-2 (sulu) Kçç = [Ag+]2 [CO3-2]
  Ca3(PO4)2 3Ca+2 (sulu)+ 2PO4-3 (sulu) Kçç = [Ca+2]3 [PO4-3]2


  Soru 2
  Gümüş sülfat'ın molar çözünürlüğü 1,5 x 10-2 mol/ L' dir. Bu tuzun Kçç değerini
  hesaplayınız.
  Cevap
  Öncelikle çözünürlük dengesi denklemi yazılır:
  Ag2 SO4 (k) 2Ag+ (sulu) + SO4-2 (sulu)
  Bu denkleme göre 1 mol Ag2SO4'tan, çözeltide 2 mol Ag+ ve 1 mol SO4-2
  oluşur. 1,5 x 10-2 mol Ag2SO4 , 1 L çözeltide çözündüğünde,derişimler


  Soru 3
  Kalsiyum sülfat'ın deneysel olarak bulunan çözünürlüğü 0.67 g/L' dir. Bu tuz için
  Kçç değerini hesaplayınız.
  Cevap
  Önce bir litre çözeltide çözünen CaSO4 'ın mol sayısı bulunur.
  Çözünürlük dengesi:
  Bu denkleme göre 1 mol CaSO4 'ten 1 mol Ca+2 ve 1 mol SO4-2 oluşur. Dolayısıyla
  dengede
  [Ca+2 ] = 4,9 x 10-3 M ve [SO4-2 ] = 4,9 x 10-3 M
  olur. Buna göre, çözünürlük çarpımı sabiti,
  Kçç = [Ca+2 ] [SO4-2 ]
  = ( 4,9 x 10-3 ) (4,9 x 10-3 )
  = 2,4 x 10-5
  olarak bulunur.
  Çözümlü soru 4 ve 5 'de Kçç değerinden, molar çözünürlük ve çözünürlüğün
  nasıl hesaplanacağı verilmiştir. Bu tür problemlerin çözümünde aşağıda verilen
  basamaklar izlenir:
  Ç Ö Z Ü N Ü R L Ü K V E Ç Ö Z Ü N Ü R L Ü Ğ E E T K İ E D E N F A K T Ö R L E R 227
  0,67 g CaSO4
  1 L çözelti
  x mol CaSO4
  136,2 g CaSO4
  = 4,9 x 10-3 mol/L
  CaSO4 (k) Ca+2 (sulu) + SO4-2 (sulu)
  Bileşiğin KÇÇ
  Değeri
  Bileşiğin Molar
  Çözünürlüğü
  Bileşiğin
  Çözünürlüğü
  Katyon ve Anyonların
  Derişimleri
  .

  Soru 5
  Kalsiyum fosfat'ın Kçç değeri 1, 2 x 10-26 dır. Bu tuzun çözünürlüğünü g/L olarak
  hesaplayınız.
  Cevap
  Önce çözünürlük dengesi, derişimdeki değişmeler belirtilir ve molar çözünürlük
  hesaplanır.
  228 Ç Ö Z Ü N Ü R L Ü K V E Ç Ö Z Ü N Ü R L Ü Ğ E E T K İ E D E N F A K T Ö R L E R
  Başlangıçta : 0.00 M 0.00 M
  Değişme : + sM + sM
  Dengede : s M s M
  CuI (k) Cu+ (sulu) + I- (sulu)
  Kçç = Cu+ I-
  5,1 x 10-12 = (s) (s)
  s = 5,1 x 10-12 = 2,3 x 10-6 M
  Başlangıçta : 0,00 M 0,00 M
  Değişme : + 3 s + 2s
  Dengede : 3 s M 2 s M
  Ca3 (PO4)2 (k) 3Ca+2 (sulu) + 2PO4-2 (sulu)
 4. Mustafa09

  Mustafa09 Üye

  Katılım:
  11 Ekim 2009
  Mesajlar:
  123
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0

  S.1. Saf X ve Y sıvıları homojen bir karışım oluşturuyor.
  Karışımın, X ve Y sıvılarına göre hangi özelliği aynıdır?
  A) Homojenlik B) Öz kütle
  C) Kaynama noktası D) Buhar basıncı
  E) Öz ısı
  **************************************************
  S.2. Şekerli suyun karışım olduğunu anlatmak için;
  I. Normal kaynama noktası 100oC den büyüktür.
  II. Su buharlaştırılırsa geriye şekerin kalması
  III. Homojen yapılı olması
  gerçeklerinden hangisi/hangileri en iyi açıklar?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  **************************************************
  S.3. Aşağıdaki hangi olayda düzensizlik artmaz?
  A) Suyun elektrolizle H2 ve O2 gazlarına ayrışması
  B) Asetonun buharlaşması
  C) CO2 gazının suda çözünmesi
  D) Kuru buzun süblimleşmesi
  E) Buzun erimesi
  **************************************************
  S.4. Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi ile ilgili değildir?
  A) Buzun erimesi
  B) Ağzı açık kapta kolonyanın zamanla azalması
  C) Kışın camların buğulanması
  D) Sıcak havada kokuların çabuk yayılması
  E) Islanan kişinin üşümesi
  **************************************************
  S.5. KCl tuzu suda çözünüyor. Oluşan çözelti için;
  I. Homojendir.
  II. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı saf sudan daha
  yüksektir.
  III. Doymamış çözeltisinin kaynama sırasında
  sıcaklığı artar.
  **************************************************
  Yargılarından hangisi/hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) I, II ve III

  S.6. Madde Donma Nokt.(oC) Kaynama Nokt.(oC)
  X -25 30
  Y -5 78
  Z 10 120
  **************************************************
  X, Y ve Z sıvılarının donma ve kaynama noktası
  yukarıda verilmiştir.
  Buna göre;
  I. 25oC de üçü de sıvıdır.
  II. Sıvı fazda en uçucu X dir.
  III. -5oC de X ve Y katı fazdadır.
  Yargılarından hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III
  **************************************************
  S.7. Maddeye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddenin en düzensiz hali gazdır.
  B) Katı haldeki maddelerde tanecikler yalnız titreşim
  hareketi yapar.
  C) Genellikle katı hal, maddenin öz kütlesinin en büyük
  olduğu haldir
  D) Hacim, maddeler için ayırt edici özellik değildir.
  E) Bütün maddelerin sahip oldukları potansiyel enerjileri
  Aynıdır.
  **************************************************
  S.8 Doymamış tuzlu su çözeltisi ile ilgili;
  I. Aynı sıcaklıkta su ilavesi ile buhar basıncı artar.
  II. Ağzı açık kapta kaynarken sıvını buhar basıncı
  o ortamın açık hava basıncından büyüktür.
  III. Tuz ilave edilirse kaynama sıcaklığı artar.
  Yargılarından hangisi/hangileri doğru değildir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I ve III
  **************************************************
  S.9 I. Saf değildirler.
  II. Homojendirler.
  III. Hacmi, çözücü ve çözünen hacimlerinin
  topl***** eşittir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri bütün çözeltiler için her
  zaman doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  **************************************************
  S.10 I. Çözünen maddeyi toz haline getirmek.
  II. Çözücü miktarını artırmak.
  III. Karıştırarak çözmek.
  IV. Sıcaklığı artırmak.
  İşlemlerinden hangisi/hangileri bir katının sıvıdaki
  çözünürlüğünü ve çözünme hızını değiştirir?
  A) Yalnız I B) Yalnız IV
  C) I, III ve IV D) I, II, III, ve IV
  E) II, III ve IV
  **************************************************
  S.11. X: Basınç artışı ile çözünürlüğü artan bir madde
  Y: Çözünmesi endotermik olan bir madde
  Z: Basınçla çözünürlüğü değişmeyen akışkan bir madde
  X, Y ve Z maddeleri, maddenin üç farklı fazını temsil
  ettiğine göre X, Y ve Z’nin fazları aşağıdaki hangi
  seçenekte doğru verilmiştir?
  X Y Z
  A) Sıvı Gaz Katı
  B) Katı Gaz Sıvı
  C) Gaz Katı Sıvı
  D) Katı Sıvı Gaz
  E) Gaz Sıvı Katı
  **************************************************
  S.12 I. Sıvının yüzey büklüğü
  II. Ortam sıcaklığı
  III. Tanecikler arası çekim kuvveti
  IV. Isıtıcı kaynağının şiddeti
  Oda şartlarında bir sıvının buharlaşma hızı yukarıda–
  kilerden hangisi/hangilerine bağlıdır?
  A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III
  D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
  **************************************************
  S.13 I. Sıcaklık
  II. Basınç
  III. Temas yüzey hacmi
  Yukarıdaki niceliklerden hangileri saf haldeki katı bir
  maddenin sudaki çözünürlüğünü etkilemez?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
  D) I ve III E) II ve III
  **************************************************
  S.14 I. Öz kütle
  II. İçerdiği ısı miktarı
  III. Esneklik katsayısı
  IV. Hacim
  Yukarıdakilerden hangileri madde miktarına bağlı
  değildir?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
  D) I ve IV E) II,III ve IV
  **************************************************
  S.15 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir olaydır?
  A) Fotosentez
  B) Kömürün yanması
  C) Mumun erimesi
  D) Yoğurdun ekşimesi
  E) Asit çözeltisinin iletkenliği
  **************************************************
  S.16 I. Saf suyun elektrolizi
  II. Bakır telin elektrik akımını iletmesi
  III. Besinlerin sindirilmesi
  Yukarıdaki olaylardan hangisi/hangileri kimyasaldır?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
  D) I ve III E) I, II ve III
  **************************************************
  S.17 Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece katılar ve
  sıvılar için ayırt edici bir özelliktir?

  A) Süblimleşme B) Esneklik
  C) Donma noktası D) Genleşme
  E) Öz ısı


  Cevaplar:1-a,2-c,3-c,4-b,5-a,6-b,7-e,8-e,9-c,10-d,11-c,12-c,13-b,14-c,15-c,16-e,17-d
 5. Mustafa09

  Mustafa09 Üye

  Katılım:
  11 Ekim 2009
  Mesajlar:
  123
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...
  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Bunlarda değişik kaynaklar...Kolay gelsin
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş