Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde sementa.38 tarafından paylaşıldı.

 1. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri

  Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Divan edebiyatının terk
  edilmesinden sonra teşekkül eden Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati
  ve Millî Edebiyat adlarıyla anılan edebiyat tarzları vasıtasıyla
  oluşturulan zemin üzerine kurulmuştur.
  Cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri değişen siyasî,
  sosyal ve kültürel çerçevenin etkilerini taşır.
  Dildeki sadeleşme hareketi artık yerleşmiştir.Aruz bırakılarak
  hece kullanılmıştır.
  Şiirde ve düz yazıda toplumun her kesiminden gelen sanatçılar
  sayesinde konular oldukça genişletilmiştir. Buna bağlı olarak mekânlar
  da çeşitlilik kazanmıştır.
  Anadolu’ya daha çok yer verilmiştir. Roman ve hikâyelerde
  toplum sorunları, gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmıştır.
  Kurtuluş Savaşı ve bu dönemdeki toplum hayatı da konu
  edilmiştir.
  Tiyatro eserlerinde de millî konular işlenmiştir
  -Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni bir kültür oluşturma çabası ortaya
  çıkmıştır.Bu kültürü oluşturma görevi de aydınlara verilmiştir.Bu
  nedenle bu fikirlerin edebiyata yansıması normaldir.
  -Bu dönemin yazarları yeni kurulan devletin görüşlerini halka aktarmayı
  vazife edinmişlerdir.
  -Milli edebiyatın sade dil görüşü TDK (Türk Dil Kurumu) ile resmi –
  leşmiştir.
  -TDK’nın başını çektiği öztürkçecilik hareketi,dilde,sağlıklı olmayan
  bir “arı dil”anlayışıyla yabancı kelimeleri atıp yerine Türkçe kelimeler
  uydurma çabasıdır.
  -Anadolu neredeyse kutsal bir toprak olarak algılanıyordu.
  -Bu dönemde Atatürk,Kurtuluş Savaşı,Çanakkale Savaşı destanlaştırılmıştır.
  -Milliyetçilik gelişmiştir.
  -Bu dönemin dil anlayışı milli edebiyatın dil anlayışıdır.
  .
  Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)
  Yahya Kemal’in talebesidir.Eserlerinde genellikle zaman,çevre,
  tarih,psikolojik tahliller,rüyalar ve medeniyet problemleri gibi konuları
  işler.Doğu-Batı kültürünü savunur,sentezcidir.
  Şiirlerinde sembolistlerin etkisi vardır.Sade bir dille yazdığı
  şiirlerde hece ölçüsünü kullanmıştır. Şuuraltı da önemlidir. Psikolojik
  yön de önemlidir. Dili başarıyla kullanan yazar sanatlı bir kullanımı
  benimsemiştir.Eserlerinde rüya kavramı çok önemlidir.
  Hikâye, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi ve şiir türlerinde
  eserler vermiştir. Ama en önemli özelliği şairliğidir...Hikâye ve
  romanlarında dönemin toplum hayatını ve çelişkilerini ortaya
  koymuştur.
  En önemeli eseri Bursa’da Zaman’dır.
  Huzur:Bu romanda roman kahramanı Mümtaz’ın medeniyet
  buhranı anlatılır.Roman rüyalar üzerine gelişir.(İhsan ve Nuran)
  Saatleri Ayarlama Enstitüsü: Bu romanda medeniyet değişmesi
  üzerinde durulur.Konu abes denilebilecek kadar gülünç bir konudur.
  Şiirleri: Bütün Şiirleri
  Deneme: Beş Şehir.
  Roman: Huzur, Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü,
  Sahnenin Dışındakiler.Aynadaki Kadın,Karşı Karşıya
  Hikâye: Yaz Yağmuru, Abdullah Efendi’nin Rüyaları(sürrealist)
  Edebiyat: 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi.
  Makale:Edebiyat Üzerine Makaleler
  Nesir:Antalyalı Genç Kıza Mektup
  Ahmet Kutsi TECER
  Faruk Nafiz’in yolundan giderek sade bir dille memleket hikayeleri
  yazmıştır.Hem halk şiiri tarzında şiirler yazmış aynı zamanda da
  desteklemiştir.Aşık Veysel ŞATIROĞLU’nu gün yüzüne çıkaran
  kendisidir.Şiirlerini Şiirler adlı kitapta toplamıştır.
  Halk kültürüne önem vermiş şekil bakımından beş hececilere
  benzer.
  Tiyatroları:Koçyiğit Köroğlu,Köşebaşı,Pazar Günü,Satılık Ev,
  Köylü Temsilleri
  Ahmet Muhip DIRANAS
  (SEMBOLİST)
  Fransız sembolist şair Budalaire’den etkilenmiştir.Eserlerinde
  uzun cümleler kurarak şekil güzelliğine önem vermiş,sembollere ve
  masal öğesine bağlı kalmıştır.Sembolizmin özellikleri onun eserlerinde
  belirgin olarak gözükür.Hece ve kafiyeye sıkı sıkıya bağlıdır.Şiirlerinde
  aşk,tabiat, mutluluk,yaşama sevinci gibi temalara yer verir.
  Fahriye Abla adlı şiiri ünlüdür.Şiirlerini Şiirler adı altında
  toplamıştır.
  Tiyatro Eserleri: Gölgeler,O Böyle İstemezdi,Çıkmaz,Ağrı Dağı
  ve Ovidio
  Cahit Sıtkı TARANCI
  Şiiri kendisi için yazdı ve kendi duygularını anlattı. Sade
  özentisiz yazmayı amaç edindi.Şiirlerinde ölüm korkusu ve yaşama
  sevinci iç içedir. Şair ölümden çok korkmaktadır. Hece ölçüsü ve
  kafiyeye önem vermekle birlikte serbest şiirleri de vardır.Hikayede
  yazan şair şiirde tanınmıştır. Çirkin yaratıldığından şikayetçidir.En
  önemli şiiri Otuz Beş Yaş şiiridir.
  Şiir Kitapları: Ömrümde Sükut,Otuz Beş Yaş,Düşten
  Güzel,Sonrası
  *****Ziya’ya Mektuplar adlı eserinde en sevdiği arkadaşı Ziya Osman
  Saba ’ya yazdığı şiirler vardır.
  Abdülhak Şinasi HİSAR
  Eserlerinin genel konusu anılarıdır,Sanatlı uzun cümleleri vardır.
  Eserle- rinde mekan olarak İstanbul’u seçmiştir,eski İstanbul
  köşkleri,sazendeleri,
  Yalıları,paşaları,beyleri,geceleri eğlenceleri ve mehtaplı geceleri
  Boğaziçi gezintileri vb. Mensur şiir alanında önemli isimlerden
  birisidir.
  Yazar günlük hayatında çok titiz olduğu için mikrop kapma
  korkusuyla yaşamış,çiğ olduğu için meyveleri bile yememiş ve
  başkasının yatağında hiçbir zaman yatmamıştır.Bu titizlik edebiyatına
  da yansımış bu nedenle üslupçudur.
  Romanları: Fehim Bey ve Biz,Çamlıca’daki Eniştemiz(Deli Enişte
  lakaplı Hacı Vamık Bey’in hayatı anlatılmıştır.)Ali Nizami Bey’in
  Alafrangalılığı ve Şeyhliği
  Hatıra Deneme: Boğaziçi Mektupları,Boğaziçi Yalıları,Geçmiş
  Zaman Köşkleri
  İnceleme:Yahya Kermal’e Veda,Ahmet Haşim’in Şiiri ve Hayatı,
  İstanbul ve Pier Loti
  Antoloji: Aşk İmiş Her Ne Var ise Alemde,Geçmiş Zaman
  Fıkraları
  Cevat Şakir KABAAĞAÇLI
  Halikarnas Balıkçısı
  Bir çevirisi nedeniyle üç yıllığına Bodrum kalebentliğine
  gönderilir. Buraya yerleşir.Eserlerindeki
  konular,denizler,balıkçılar,süngerciler vb. Anadolu’nun bugünkü
  kültürünü eski Antik Yunan kültürüne bağlar. Roman ve hikayelerinde
  teknik zayıftır.
  Romanları:Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu,Uluç Reis,
  Tur- gut Reis,Deniz Gurbetçileri,
  Hikayeleri:Merhaba Akdeniz,Ege Kıyılarından,Ege’nin
  Dibi, Ege- den,Yaşasın Deniz,Gençlik Der Dizlerinde,Gülen Ada
  Siyah Sürgün adlı eserinde hatıralarını anlatır.
  Anadolu Efsaneleri ve Anadolu Tanrıları adlı eserleri mitoloji
  ile ilgilidir.
  ********Yunan mitolojisine hayran bir yazardır.

  Sait Faik ABASIYANIK (1906-1954)
  Edebiyata şiirle başlayan yazar daha sonra hikayeye yönelmiştir.
  Eserlerini oldukça sade bir dille yazmıştır.Hikayelerinde işçileri,
  çocukları,aylak insanları özetle “küçük insanı anlatır. Bu hikayelerde
  deniz,adalar,İstanbul ,sahiller vazgeçilmez unsurlardır. Çehow(durum)
  tarzı hikayenin en önemli temsilcisidir. Hikayelerine en küçük bir olay
  bile konu olabilir.Dülger Balığının Ölümü’nde olduğu gibi.Gözlemci
  ve gerçekçi bir yazardır. Günlük hayatında olduğu gibi sanatında da
  kurallara bağlılıktan hoşlanmaz.
  Hikayeleri:
  Semaver,Sarnıç,Şahmerdan,Lüzumsuz Adam,Mahalle Kahvesi,
  Havada Bulut,Kumpanya,Havuz Başı, Son Kuşlar,Alemdağ’da Var Bir
  Yılan,Balıkçının Ölümü,Az Şekerli, Tüneldeki Çocuk,Mahkeme Kapısı
  ****Medar-ı Maişet Motoru adlı romanı Birtakım İnsanlar adıyla
  1952 yılında tekrar basılmıştır. Bir diğer romanı ise Kayıp
  Aranıyor’dur
  Yazarın ayrıca şiirleri de vardır.
  Necati CUMALI
  Sanat hayatına konuşma diliyle yazdığı şiirlerle başlamıştır. Son
  yıllarında yöneldiği roman, hikaye ve oyun türlerinde sosyal temaları
  ve Batı Anadolu köylü ve kasabalısının hayat mücadele sini işler.
  Romanları:Tütün Zamanı, Yağmur ve Topraklar,Acı Tütün Aşk
  da Gezer
  Hikayeleri:Susuz Yaz,Yakup’un Koyunları,Kente İnen Kaplanlar
  Boş Beşik ve Derya Gülü adında iki tiyatro eseri vardır.
  Behçet NECATİGİL
  Şiirlerinde aile hayatı,geçim sıkıntısı,ölüm,aşk,çocuk temalarını
  işlemiş olan yazar eserlerindeki dil yapısı devamlı olarak olgunlaşmaya
  doğru gider. İlk şiirleri garipçilerin dil özelliklerini andırır Bu
  şiirlerdeki anlaşılır dil daha sonraki dönemlerde anlaşılmaz felsefi bir
  dile bırakmıştır
  Şiirleri:
  Kapalı Çarşı,Çevre,Evler,Eski Toprak,Arada,Yaz Dönemi İki Başına
  Yürümek,Divançe
  Radyo Oyunları
  Yıldızlara Bakmak,Gece Aşevi,Üç Turunçlar,Pencere,
  **Ayrıca yazarın “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü ve Edebiyatı -
  mızda Eserler Sözlüğü” olmak üzere iki önemli eseri vardır.
  Kemal TAHİR
  Roman ve hikayeleri ile tanınır.Romanlarının konularını Anadolu
  şehirlerindeki hayattan,cezaevi anılarından,Kurtuluş Savaşı’ndan
  eşkıya menkıbelerinden almıştır.
  Romanları
  Yorgun Savaşçı,Devlet Ana,Kurt Kanunu
  Cahit KÜLEBİ
  Anadolu’ya iyimser bir bakış açısıyla yaşlaşmış ve Anadolu halkının
  dertlerini,sevgilerini anlatmıştır.Kafiyeye düşkündür ama serbest türde
  şiirleri de vardır.Onun şiir anlayışının temelimi halk şiiri ve halk
  kültürü alır.
  Şiir Kitapları:
  Adamın Biri,Rüzgar,Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda,Yeşeren
  Otlar,Yangın
  Şiir Her Zaman adında bir teorisi kitabı vardır.Sevda Dolu Yolculuk
  eseri de anı türündedir.
  Necip Fazıl KISAKÜREK
  Hayatının birinci döneminde bohem hayatı,ikinci dönemde ise
  işlami hayat etkilidir.İslamcı şair olarak tanınır.Genellikle soyut
  konularda yazdığı şiirlerinde heceyi kullanmıştır.Bütün şiirlerinde beyit
  ve dörtlük esasına bağlı kalmış ve serbest vezinde şiirler yazmamıştır.
  Eserlerinde insanın madde-ruh problemlerini,insanın iç sıkıntılarını
  işlemiştir.
  Şiirleri
  Çile,Örümcek Ağı,Kaldırımlar,Ben ve Ötesi,Sonsuzluk Kervanı
  Tiyatroları:
  Bir Adam Yaratmak(Edebiyatımızın ilk seneryo denemesidir) Reis Bey
  , Tohum ,Ahşap Konak
  Anı:
  O ve Ben,Hac,Babıali,Yılanlı Kuyudan
  Diğer Eserleri
  Ulu Hakan II.Abdülhamit Han,Yeniçeri,Sahte Kahramanlar,Son Devrin
  Din Mazlumları
  Nurullah ATAÇ
  Deneme türünün Türk edebiyatındaki en önemli
  şahsiyetidir.Türkçe’yi sadeleştirme çalışmalarının ateşli
  savunucusudur.Dilimizde Arapça ve Farsça kelimelerin bir an önce
  atılmasını ister.Eserlerinde “ve” bağlacını Arapça’dan geçti diye hiç
  kullanmaz onun yerine “ile” bağlacını kullanır. Akıcı ve sade bir
  anlatımı vardır.
  Eserleri
  Günlerin Getirdiği,Karalama Defteri,Sözden Söze,Ararken,Söz
  Arasında Okuruma Mektuplar,Diyelim Günce(günlükler)
  YEDİ MEŞALECİLER
  1928 Yılında Yedi Meşale dergisinin çıkmasıyla bu akım
  başlamıştır. Top- lam sekiz sayısı çıkmış olan dergi Yedi Meşalecilere
  adını vermiştir. Bu sanatçıların asıl amacı o yıllardaki toplumcu
  ,memleketçi edebiyata karşı sanatın ölmediğini ispatlamaktır.Esas
  fikirleri canlılık,samimiyet ve daima yeniliktir. Batı edebiyatını takip
  etmek istemelerine rağmen başarılı olamamışlardır.Beş Hececilerden
  farklı bir özellik göstereme- mişlerdir.
  TEMSİLCİLERİ
  Ziya Osman SABA
  Kenan Hulusi KORAY
  Sabri Esat SİYAVUŞGİL
  Vasfi Mahir KOCATÜRK
  Cevdet Kudret SOLOK
  Yaşar Nabi NAYIR
  Ziya Osman SABA
  busra38 bunu beğendi.
 2. mervebil

  mervebil Üye

  Katılım:
  1 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  57
  Beğenileri:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler.......

Sayfayı Paylaş