Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Oluşumu

Konu 'Edebiyat 12.Sınıf' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  I. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923-....)
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu


  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı , Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan (1923 ) günümüze kadar sürüp gelen edebî çalışmaları kapsayan bir dönemdir .Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı , önceki dönemlerin edebiyatları gibi Batıya yönelmiş , yeni edebiyat akımlarından etkilenmiştir. Bu dönem edebî yönden oldukça hareketlidir. Örneğin bu dönemdeki edebiyatçı ve eser sayısı diğer dönemlere göre daha fazladır . Teknik bakımdan kusursuz eserlerin meydana getirildiği bu dönemde , özellikle günlük ve deneme türleri gelişme göstermiştir .

  1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması.
  29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı.
  3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması.
  3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmesi.
  8 Nisan 1924 Şeriye Mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu'nun kabulü.
  25 Kasım 1925 Şapka Devrimi'ne ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.
  30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına Dair Kanun.
  26 Aralık 1925 Uluslararası Takvim ve Saat Hakkındaki Kanunların kabulü.
  17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
  1 Kasım 1928 Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun.
  1 Nisan 1931 Ölçüler Kanunu.
  26 Kasım 1934 Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun.
  3 Aralık 1934 Bazı Kıyafetlerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.
  21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu kabul edilmesi.
  5 Aralık 1934 Kadınlara milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınması.

  Cumhuriyet dönemi edebiyatını oluşturan siyasî , sosyal , ekonomik ve kültürel şartlar :

  1. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin İlanı
  2. Atatürk İlke ve İnkılapları
  Cumhuriyetçilik - Halkçılık - Laiklik - Devrimcilik - Milliyetçilik - Devletçilik
  3. Ankara’nın başkent olması .
  4. Köy Enstitülerinin kuruluşu .(1940)
  5. Tercüme Bürosunun kuruluşu. (1941 )
  6. Matbaa alanındaki gelişmeler.
  7. Cumhuriyetten sonra Anadolu’ya yayılan eğitim kurumları ve bu kurumlardan mezun olan aydın ve sanatçılar .
  8. Halkevlerinin açılması .
  9. Türk Dil Kurumunun kurulması ve dilin sadeleştirilmesi.
  10. Türk Tarih Kurumunu kuruluşu .
  11. II.Dünya Savaşı (1939 – 1945 ) ve ortaya çıkardığı sosyal ekonomik bunalımlar .
  12. Çok Partili Hayata Geçiş (1945 )
  13. NATO’ya katılış . (1952 )
  14. 1960 İhtilali
  15. Kıbrıs Federe Türk Devletinin Kuruluşu (1975 )
  16. 1980 İhtilali
  17. Millî edebiyat zevk ve anlayışının 1930’lu yıllara kadar sürmesi .
  18. Batı düşüncesindeki gelişmeler.(Realizm, natüralizm, sürrealizm, sosyal-gerçekçilik, varoluşçuluk, sezgicilik , …)
  19. Millî ve dinî yaklaşımlar.

  CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

  1. Cumhuriyet Döneminde yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılık ortadan kalkar . Eserlerde halkın anlayacağı sade bir dil kullanılır.
  2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının oluşumunda Atatürk İlke ve İnkılaplarının etkisi büyüktür .
  Yenileşme dönemi Türk edebiyatında, yani Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar geçen sürede, edebî eserlerde tartışılan birçok problem ( Batılılaşma sorunu ) Atatürk İlke ve İnkılâplarında ifadesini bulmuştur .
  3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Millî Edebiyat zevk ve anlayışı devam etmiştir . Milli edebiyatla başlayan halka inme, Anadolu’yu tanıma çabası bu dönemin edebiyatında ana ilkelerden olmuş,Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir. Artık edebiyat İstanbul’un sınırlarını tamamen aşmıştır. Cumhuriyetin kuruluşuyla 1940 (İkinci Dünya Savaşı) yılları arasında eser veren şair ve yazarlar genellikle daha önceki Milli Edebiyat akımının etkisinde tam anlamıyla ‘yerli’ ve ‘halka doğru’ ; veya Batı’nın, özellikle Fransız edebiyatının etkisinde kişisel yollarında yürümüşlerdir.
  4. Toplumun temel alınmasıyla edebiyat toplumcu bir karakter kazanır.
  5. Bireysellik öne çıkmış, toplumun uluslaşması sağlanır.
  6. Şiirde biçim ve içerik yönünden büyük değişmeler olur . ( Aruzun yerini hece vezni almış, şiirlerde günlük konuşma dili kullanılmıştır. Şiirin biçimce serbestleşmesi sağlanmıştır. )
  7. Roman, öykü , şiir ve tiyatro Anadolu’ya ve Anadolu insanının sorunlarına yönelir. (Anadolu ve Anadolu insanı övülür. Anadolu'ya yönelme şairler için ortak bir ülkü durumundadır. )
  8. Roman ve hikâye gözlemci ve gerçekçi bir anlatıma dayanır. Realizmin etkisi görülür. Toplum ve toplumun sorunları gözleme dayalı bir gerçeklikle anlatılır. Konular, ülke gerçeklerinden çıkarılır; konulara yazarlar nesnel yaklaşır. 1930’lu yıllardan sonra toplumsal gerçekçi hikâye ve romanlar yazılmaya başlamıştır .(Sadri Ertem, Sabahattin Ali …)
  9. Roman ve hikâyelerin içeriği toplumsal ve siyasal nitelik kazanır. Romanlarda Atatürk devrimlerine bağlı olarak ortaya çıkan çağdaş yaşam ele alınmıştır. Tezli, güdümlü romanlar yazılmıştır. Milli Mücadele, savaş yılları, savaş yıllarında toplumun durumu ve yaşananlar, savaş sonrası durum birçok romana konu olmuştur. Yakup Kadri'nin Yaban, Sodom ve Gomere, Ankara; Halide Edip'in Vurun *****ye, Ateşten Gömlek; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Sahnenin Dışındakiler; Tarık Buğra'nın Küçük Ağa; Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı; Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar adlı romanları buna örnektir.
  10. Batıdaki sosyal , kültürel , siyasî , askerî , ekonomik , felsefî ve bilimsel gelişmeler Cumhuriyet Dönemi edebiyatını şekil ve içerik yönünden etkiler.
  11. Cumhuriyetin ilk yıllarında İstiklal Savaşının meydana getirdiği destanî hava etkisini sürdürmüştür. Cumhuriyet edebiyatının temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır. Yeni kurulan devlet ile yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve benimsetmek görevi Cumhuriyet dönemi sanatçılarına düşmüştü. Sanatçı, siyaset ile halk arasında bir köprü olmuş, devrimleri yorumlamış, açıklamış ve savunmuştur. Şiirler, romanlar, hikâyeler bu iki konu ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılıdır. Milli duygu ve heyecan geliştirmeye yönelik bu çabalar Milli edebiyatın bir devamı niteliğindedir.
  12. Tiyatro eserlerinde sosyal ve psikolojik konular işlenmiştir.
  13. Günlük ve Deneme türü yaygınlaşmıştır. Eleştiri alanında önemli yazarlar vardır. Tiyatroda da önemli gelişmeler olmuş, milli konular işlenmiştir.
  14. Cumhuriyet Dönemi edebiyatı her yönüyle çok sesli ve çok boyutlu bir edebiyattır. Bu sebeple döneme ait eser ve sanatçıları sınıflandırmak oldukça güçtür; ancak yine de Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını şu şekilde tasnif edebiliriz :
  A) CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
  1. Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
  2. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1960)
  3.Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1954)
  4.Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
  5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
  6. İkinci Yeni Şiiri(1954-1960)
  7. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri (1960-1980)
  8. 1980 Sonrası Şiir
  9. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

  B) CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
  1.Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)
  a. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
  b. Toplumcu Gerçekçi Eserler
  c. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
  bak, nanfee ve izmirli fıstık bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş