Cumhuriyet Dönemi Sanatçilari

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde Murat AKSOY tarafından paylaşıldı.

 1. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38

  CUMHURİYET DÖNEMİ SANATÇILARI

  YAHYA KEMAL BEYATLI
  ( 1884 - 1958 )
  *Sanatçı kişiliğini Paris’te okurken ünlü tarihçi Albert Sorelin derslerinden aldığı tarih zevkinden ve günündeki Fransız şairlerin ölçü ve biçim güzelliğinde buldu.
  *Şiirlerinde Türk tarihinin, Türk sanatının başarılı geçmişini, çevresinin güzelliklerini ve bunlar karşısındaki kişisel duygularını dile getirmiştir.
  *Duygu, düşünce ve hayali ustalıkla kaynaştırdı ve lirik-epik şiirlerinin konularını aşk, doğa, deniz, ölüm ve sonsuzluktan aldı.
  *Şiirde dile, sözcükleri özenle seçilerek yerli yerinde kullanılmasına, biçim mükemmelliğine, ahenk ve kafiyeye önem vermiştir
  *Ok şiiri hariç bütün şiirlerini aruz vezni ile yazmıştır.Aruzu Türk aruzu haline getirmiştir.

  *Parnasizmin edebiyatımızdaki en büyük temsilcisidir.
  ESERLERİ :
  Şiirleri; Kendi Gök Kubbemiz , Eski Şiirin Rüzgarı, Rubailer.
  Nesirler; Aziz İstanbul, Eğil Dağlar,
  Siyasi Hikayeler; Edebiyata Dair.  MEMDUH ŞEVKET ESENDAL
  (1883-1952)
  *Edebiyatımızda Çehov tarzı hikayenin temsilcilerindendir.
  *Hikayelerine konu olarak, halkın içinde ilgi çekmeyen kişileri ve onların önemsiz görünen davranışlarını alır.
  *Bunların gülünç, iyi ve kötü yanlarını sevdirerek tanıtır.
  *Hikayelerdeki kişileri çevremizde görür gibi, tanır gibi oluruz.
  *Hikaye türüne yalınlık getirmiş ,onu gereksiz süslemelerden kurtararak halktan kişilere ve basit görünüşlü gerçek olaylara yöneltmiştir.
  *Marifeti hayata uymayan bir şey kabul eder. Kahramanlarının ruhsal durumlarını basitçe anlatmıştır.
  *Eserlerinde konuşma dilini kullanır.Hikayelerinde gözlem gücü son derece kuvvetlidir.
  ESERLERİ:
  Hikayeleri: Otlakçı, Hikayeler, Mendil Altında, Hava Parası ,Temiz Sevgiler
  Romanları:Ayaşlı ve Kiracıları, Miras,
  Vassaf Bey  SAİT FAİK ABASIYANIK
  (1901-1962)
  *Edebiyatımızdaki Çahov tarzı hikayenin temsilcilerindendir.
  *Yazmanın kendisi için bir ihtiyaç olduğuna inanmıştır.
  *Gözlemci ve gerçekçi bir yazardır.
  *Toplumcu konu alan hikayelerinde toplumdaki bazı problemleri işler.
  *S.Faik'e kadar işitilmemiş, okunmamış sözler, hatta kelimeler, yadırganan bir üslup, konu sayılamayacak kadar aykırı konular onun dikkatini çekmiştir.
  *Düşüncelerini ve hayallerini içtenlikle anlatır.
  *Hikayelerinde yakından tanıdığı, gözlemlediği kişileri okuyucularına anlatır.
  *Kahramanlarını, yaşadıkları çevreye ve karakterlerine uygun olarak ele alır ve anlatır.
  *Deniz, tabiat, yaşlı adam, bir boyacı çocuk, balıkçı kahvesi onun hikayelerinde sık rastlanan unsurlardır.
  *Hikayelerini yapmacıklıktan ve sanat kaygısından uzak bir dille yazmıştır.
  ESERLERİ:
  Romanları:Kayıp Aranıyor, Medar-ı Maişet Motoru
  Hikayeleri:Semaver, Şahmerdan, Sarnıç, Havada Bulut, Son Kuşlar, Alemdağ’da Bir Yılan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi  AHMET HAMDİ TANPINAR
  (1901-1952)
  *Hikaye, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi ve şiir türünde eserleri vardır.
  *En önemli yönü şairliğidir.
  *Şiirlerinde temel unsur musiki, his ve hayaldir.
  *Şiirlerinde dış öğe olarak ahenk, iç öğe olarak zaman kavramıyla bilinç altı ağır basar.
  *Renkli, pürüzsüz anlatımıyla insanı içten kavrayan bir şairdir.
  *Şiirlerini sade bir dille yazmıştır.ve hece veznini kullanmıştır.
  *Şiirleriyle olduğu kadar psikolojik hikaye, roman ve edebi incelemeleriyle de tanınır.
  *Hikaye ve romanlarında kendi dönemindeki toplum hayatını ve bu hayatın çelişkilerini ortaya koymuştur.
  *Roman ve hikayelerinde psikolojik yön önemli bir yer tutar.
  *Sanatçı, dili başarıyla kullanır.
  ESERLERİ:
  Romanları:Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Aydaki Kadın
  Deneme: Beş Şehir
  Hikayeleri:Yaz Yağmuru, Abdullah Efendi’nin Rüyaları
  Edebiyat Tarihi: XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
  Şiir: Şiirler  PEYAMİ SAFA
  (1889-1961)
  *Roman, hikaye ve makale türünde eserler vermiştir.
  *İşlediği konuya hakimdir.Üslubu kuvvetli ve eserlerini ören zengin fikir unsurları vardır.
  *Felsefe ve psikoloji alanlarında geniş bilgiler edinmiştir.
  *Romanlarında psikolojik tahlillere önem verir.
  *Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eserinde kendi hayatının bir bölümünü anlatmıştır.
  ESERLERİ:
  Gün doğuyor adlı bir tiyatro denemesi vardır.
  "Kimdir? Nedir?" isimli eserinde Kurtuluş savaşı büyüklerinin hayatlarını anlatan biyografik eseridir.
  Romanları: Sözde Kızlar, Canan, Mahşer, Fatih-Harbiye, Matmazel Noralya’nın Koltuğu , Yalnızız, Şimşek, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu.


  FALİH RIFKI ATAY
  (1894-1971)
  *Fıkra, makale, anı, gezi ve sohbet türlerinde özlü yazılarıyla tanındı.
  *Birinci dünya savaşına katıldı ve yazılarıyla kurtuluş savaşını destekledi.
  *Falih Rıfkı, Atatürk devrimlerini koruma gibi toplumsal ve güncel konuları da kullanarak fikir ve siyaset hayatımıza batılılaşma çabalarına yön verdi.
  *Eserlerinde yalın ve duru bir anlatım vardır.
  *Cumhuriyetten sonra oluşan Türk seyahat edebiyatının oluşmasında önemli bir rolü vardır.
  *Gazetecidir, birçok gazetede çalışmıştır.
  ESERLERİ:
  Gezi: Denizaşırı, Yeni Rusya, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları,Yolcu Defteri
  Anı: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Çankaya
  Fıkra: Eski Saat, Akşam
  NOT: Politikayla ilgili makale, anı ve hatıralarını topladığı Niçin Kurtulmamak, Batış Yılları, Çile gibi eserlerinin yanında “roman” adlı bir denemesi vardır  NURULLAH ATAÇ
  (1898-1957)
  *Yazı hayatına şiir, makale ve tiyatro eleştirileriyle başladı.
  *Deneme ve eleştiri türlerinde başarılı eserler verdi.
  *Cumhuriyet sonrası edebiyatımızda yol gösterici bir görevi üstlenmiştir.
  *Türkçe’yi özleştirmedeki yılmayan çabasıyla, nesir anlatımında devrik cümlenin, konuşma dilinin gerekliliğini savunması ve uygulamasıdır.
  ESERLERİ: Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze, Ararken, Diyelim,
  Söz Arasında, Okuma Mektuplar, Söyleyişler  SUUT KEMAL YETKİN
  (1903-1980)
  *Edebiyatımızda deneme ve eleştiriyle tanınmıştır.
  *Sanat, estetik, resim, felsefe konularında eser verdi ve birçok dergide bu konularda yazılar yazdı.
  *Sanat ve edebiyat konuları üzerinde özel görüşleriyle, düşüncelerini, kesin yargılara, kurallara bağlanmaksızın duygulu bir biçimde belirtir.
  *Açık ve özlü bir anlatımı vardır.
  ESERLERİ:
  Denemeleri: Düş’ün Payı, Yokuşa Doğru, Denemeler, Edebiyat Konuşmaları ,
  Edebiyat Üzerine Çeviriler, Andre Gide’den çevirdiği “Seçme Yazılar” ,
  Calvet'ten çevirdiği “Dünya Edebiyatının Ölmeyen Üç Tipi :Hamlet-Don Kişot-Faust”  ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR
  (1888-1963)
  *Edebiyata Dergah, Yarın, İleri ve Medeniyet dergilerinde çıkan eleştiri yazılarıyla başladı.
  *Teknik yazıları ve romanlarıyla ün yaptı.
  *Şiirde yazan Şinasi Hisar son yıllarında mensur şiir ve anı türünde eserler verdi.
  *Nesirlerinde görgü, hatıra, tasvir ve kültür unsurları ağır basar.
  *Eserlerinin ağırlıklı noktasını mutluluklarla geçmiş gençliği ve 20. yy. başlarındaki rahat İstanbul yaşamları oluşturur.
  *Eserlerinde mekan olarak İstanbul; özellikle de Boğaziçi önemli yer tutar.
  ESERLERİ:
  Romanları: Fahim Bey ve Biz , Çamlıcadaki Eniştemiz , Ali Nazmi Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği
  Anıları: Boğaziçi Yılları, Geçmiş Zaman Köşkleri, Boğaziçi Mehtapları , Geçmiş Zaman Fıkraları


  AHMET KUTSİ TECER
  1901 1967
  *Duygulu ve memleket şiirleri ile tanınır.
  *Şiirlerinde Anadolu halk motiflerini işlemiştir.
  *Hece ölçüsüne yeni biçimler eklemiştir.
  *Avrupai şiir anlayışında, aşık tarzı söyleyişe yönelmiştir.
  *Şiirlerinde iç duygu ve bununla birlikte gelişen hafif sesli bir musiki havası vardır.
  *Halk edebiyatı üzerine araştırmaları önemlidir.
  Edebiyatımıza Aşık Veysel'i kazandırmıştır.
  ESERLERİ : "Şiirler" tek şiir kitabıdır.
  Tiyatroları: Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı,
  Satılık Ev, Bir Pazar Günü


  AHMET MUHİP DIRANAS
  (1909-1980)
  *Fransız sembolistlerinin ve yeni izlenimcilerinin sanat anlayışını benimsemiştir.
  *Vezin ve kafiyeye büyük önem veren bu anlayış, tabiattaki bir anlık görünüşten yola çıkarak, onun gerisindeki saf düşünceye yönelir.
  *Şiirlerinde biçim ve ahenge önem verir.
  *Şiirlerinde ruhun dalgalanışlarını dile getirmiştir.
  *Şiirlerinde konu olarak Anadolu’yu, memleket manzaralarını, tabiat ve tarih sevgisini işlemiştir.
  *Destanımsı şiirleri de vardır.
  *Ölçü ve kafiyeye sıkı sıkıya bağlıdır.
  *Sese ve ahenge önem verir.
  *Fransız şair Baudelaire'nin etkisindedir.
  ESERLERİ :
  Tiyatroları; Gölgeler , O Böyle İstemezdi ,
  Şiirleri İş Bankasınca 1974 yılında "Şiirler" adı altında toplanmıştır.
  S. Moderatör Dilek bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş