Cümle çeşitleri [Konu Anlatımı]

Konu 'Türkçe Ders Notları' bölümünde Murat AKSOY tarafından paylaşıldı.

 1. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38

  Yapılarına Göre Cümleler
  Yükleminin Türüne Göre Cümleler
  Yükleminin Yerine Göre Cümleler
  Anlamlarına Göre Cümleler

  Yapısına göre cümleler


  Yapılarına göre basit, bileşik, bağlı ve sıralı cümleler olmak üzere dört cümle çeşidi vardır.

  a) Basit Cümle:

  Tek yüklemi bulunan, tek yargı bildiren cümleler yapı bakımından basit cümledir. Basit cümleyi belirleyen tek yüklemin, tek yargının bulunmasıdır. Yüklem dışındaki diğer ögelerin sayısı önemli değildir. Basit cümleler hem isim hem fiil cümlesi olabilir. Türkçede cümleler genellikle basit yapılıdır:

  Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

  Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir.

  Güneş balçıkla sıvanmaz.

  Yapısında fiil ismi, sıfat-fiil, zarf-fiil veya bu tür kelimelerden yapılmış kelime grupları bulunan cümlelerde bu unsurlar bağımsız yargı bildirmedikleri için, böyle cümleler de yapı bakımından basit cümle sayılırlar:

  Bu kadar yolu yaya gitmek zor olabilir.

  Gülü seven dikenine katlanır.

  Ayaklarını sürüyerek yerine geçti.

  b) Birleşik Cümle:

  İçinde birden fazla yargının bulunduğu cümleler, birleşik cümledir. Bu yapıdaki cümlelerde esas yargıyı üzerinde bulunduran bir temel cümle ve bu temel cümleyi çeşitli yönlerden tamamlayan yan cümleler bulunur.

  Türkçede şartlı birleşik cümle, ki’li birleşik cümle ve iç içe birleşik cümle olmak üzere üç çeşit birleşik cümle vardır:

  Şartlı birleşik cümle: İçinde şart kipi bulunan cümledir. Şart kipi, diğer fiil çekimlerinden farklı olarak bitmiş bir hareket göstermez, bir yargı ifade etmez. Bu sebeple şart kipiyle bağımsız bir cümle yapılamaz.

  Bu yapıdaki cümlede şart kipini taşıyan yardımcı cümle önce, temel cümle sonra gelir. Şart cümlesi temel cümleyi genellikle şart, zaman, sebep, benzetme gibi anlamlarla tamamlar ve temel cümlenin zarfı olur:

  Derslerine düzenli çalışırsan sınıfını kolay geçersin.

  Pazar günü hava güzel olursa gezmeye gideceğiz.

  “Artık demir almak günü gelmişse zamandan

  Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan.”

  (Yahya Kemâl)  Ki’li birleşik cümle: Farsçadan dilimize giren ki bağlama edatıyla yapılan birleşik cümledir. Ki edatı, çekimli bir fiilden sonra gelince bağlama edatı olur. Bu cümlelerde ki edatına kadar olan kısım asıl unsur; ki edatından sonraki unsur yardımcı unsurdur. Bu sıralanış Türkçeye aykırıdır. Ki edatı çıkarılınca cümle Türkçedeki sıralanışa uyar:

  Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. (Gözlerimin rengini unuttuğunu duydum.)

  Öyle insanlar vardır ki yaptıkları iyilikleri her fırsatta söylemekten zevk duyarlar. (Yaptıkları iyilikleri her fırsatta söylemekten zevk duyan insanlar vardır.)

  Ki’den önceki unsurun isim olması hâlinde ki, yardımcı cümleyi asıl cümleye bağlamaz, asıl cümlenin yüklemini onun isim unsuruna bağlar. Böyle cümlelerde söylenmese de anlamda bir değişiklik olmaz:

  Limon ki bol vitaminli bir meyvedir, kışın yetişir. (Limon bol vitaminli bir meyvedir, kışın yetişir. / Bol vitaminli bir meyve olan limon kışın yetişir.)  İç içe birleşik cümle: Bir cümlenin herhangi bir görevle başka bir cümlede yer almasıyla meydana gelen birleşik cümledir. Araya giren cümle, temel cümledeki anlamı tamamlayan yardımcı cümle olarak nesne veya diğer unsurlardan birinin parçası olur:

  Edebiyat öğretmeni içinizde “Han Duvarları”nı okuyan var mı, dedi.

  Hayır, o değil, şu uzun boylu adam, dedi.

  c) Bağlı Cümle:

  Birden fazla cümlenin fakat, ama, ancak, lâkin, ve, veya gibi edatlarla bir özneye bağlanarak oluşturduğu cümledir. Her biri bağımsız cümle olan bu cümleler arasındaki ilgi, bağlama edatlarıyla kurulmakta ve pekiştirilmektedir:

  Konuşmayı erken öğrendim ama susmayı öğrenmem için yaşlanmam gerekti.

  Ölmek kaderde var,bize üzüntü vermiyor

  Lâkin vatandan ayrılışın ıztırabı zor.

  ç) Sıralı Cümle:

  Tek başına bağımsız yargı bildiren iki veya daha fazla cümlenin bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla kurulan cümlelerdir. Yüklemleri çekimli fiil olan sıralı cümleler, birbirinden virgül veya noktalı virgülle ayrılır:

  Alacağını tahsil etmek için önce telefon etmiş, sonra biriyle haber yollamış, olmayınca kendisi gitmek zorunda kalmıştı. Bu sıralı cümlede yargı taşıyan telefon etmiş, haber yollamış, zorunda kalmış yüklemlerini birbirine bağlayan –tı, kip ekidir. Sıralı cümlede önceki yargılarda bu ek tekrarlanmayıp son yargıya doğru bir bağımlılık sağlanır. Böylelikle cümlenin bitmediği de hatırlatılmış olur.

  Aradaki ilginin ortak cümle ögeleriyle sağlandığı sıralı cümleler bağımlı sıralı cümle; ilginin sadece anlam yönüyle kurulduğu cümleler bağımsız sıralı cümledir:

  Çetin, kantinde bizi bekliyormuş, hemen yanımıza geldi, kolumuzdan tutup masasına götürdü. (Özne, ortaktır.)

  Öğretmeni Aysel’i çağırıyordu; Aysel hiç oralı değildi
  Yükleminin Türüne göre cümleler
  a) Fiil Cümlesi:

  Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümle, yükleminin türüne göre fiil cümlesidir. Her türlü hareket, iş, oluş fiil cümleleriyle karşılandığı için fiil cümleleri isim cümlelerine göre daha çok kullanılır.

  Yükleminin geçişli fiil olması durumunda, fiil cümlelerinde cümlenin bütün ögeleri bulunabilir. Fiil geçişsiz olursa cümlenin nesnesi olmayacaktır.

  “İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

  Önce hafiften bir rüzgâr esiyor,

  Yavaş yavaş sallanıyor

  Yapraklar ağaçlarda.”

  (Orhan Veli)

  Başlarını göklere çarpmaktan, genellikle cüceler korkar.

  (Cenap Şahabettin)

  Allah size bir yüz vermiş; bir tane de siz eklemeyin.

  (Shakespeare)

  Mum, dibine ışık vermez

  (Atasözü)

  b) İsim Cümlesi:

  Yüklemi ek-fiille çekimlenmiş bir isim veya isim grubu olan cümleler, yükleminin türüne göre isim cümlesidir.

  İsim cümleleri, genellikle özne ve yüklemden oluşur. İsim cümlelerinin olumsuzunu yapmak için değil ve yok kelimeleri kullanılır. Ağzı var, dili yok.

  “Ormanlar koynunda bir serin dere

  Dikenler içinde sarı gül vardır.”

  (Rıza Tevfik Bölükbaşı)

  “Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin.

  Benim doğduğum köyler de güzeldi.”

  (Cahit Külebi)

  “Ölmek değildir, ömrümüzün en feci işi

  Müşkül budur , ölmeden evvel ölür kişi”

  (Yahya Kemal)

  Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.  Yükleminin yerine göre cümleler  Yüklemin cümle içindeki yerine göre iki çeşit cümle vardır.

  a) Kurallı (Düz) Cümle:

  Türkçede asıl unsurlar sonra, yardımcı unsurlar önce geldiği için cümlenin en önemli ve asıl ögesi olan yüklem genellikle cümlenin sonunda yer alır. Yüklemi sonda olan cümle, kurallı cümledir. Cümlede özellikle belirtilmek istenen unsurlar yükleme yaklaştırılır:

  Kayıhan, / bu akşam / pencerenin önünde / oturuyordu.

  Kayıhan, / pencerenin önünde / bu akşam / oturuyordu.

  Bu akşam / pencerenin önünde / Kayıhan / oturuyordu.  b) Devrik Cümle:

  Yüklemi sonda olmayan cümle, devrik cümledir. Devrik cümlelere daha çok şiir dilinde rastlanır. Günlük konuşmalarda, atasözlerinde ve deyimlerde de zaman zaman devrik cümleler görülür. Cümlede yüklemin dışındaki ögelerin yer değiştirmesi durumunda cümlenin kurallılığı bozulmaz. Ancak yüklemin yeri değişirse cümle devrik olur:

  “Bir kökte uzamış sarmaşık gibi

  Dökülmüş gerdana saçların güzel.”

  (Âşık Veysel)

  “Aya haber sal çıksın bu gece;

  Görünsün şöyle gönlümce.”

  (Cahit Sıtkı Tarancı)

  Sensiz kaldım bu yerde.

  Gülme komşuna, gelir başına.

  Çocuktan al haberi.  Anl***** göre cümleler


  Anl***** göre üç çeşit cümle vardır.

  a) Olumlu Cümle:

  Yargının gerçekleştiğini bildiren cümleler, olumludur. Bu cümlelerin yüklemi varlık, olma veya bulunma bildirir:

  Kurt kocayınca, köpeğin maskarası olur.

  (Atasözü)

  Gerçek belirince yalan ortadan kalkar.

  (Atatürk)

  Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır.

  (Seneca)

  Beklediğimiz haber, nihayet geldi.

  Yapısı bakımından olumsuz görünen bazı cümleler anlam bakımından olumludur. Cümlede iki olumsuz unsurun bulunması cümlenin anlamını olumlu yapar:

  Nasıl cevap vereceğini bilmiyor değildi.(=biliyordu)

  Allah’tan korkmayan yoktur.(=herkes korkar)

  Yapı bakımından olumsuz bazı cümleler soru yoluyla olumlu bir anlam kazanabilir:

  Siparişlerinizi getirmez olur muyum. (=getiririm)

  Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan değil midir?

  b) Olumsuz Cümle:

  Yargının gerçekleşmediğini, yapılmadığını bildiren cümleler, anlam bakımından olumsuzdur.

  Fiilden fiil yapan –ma-, -me- olumsuzluk eki, değil edatı ve yok keli*mesi cümleleri olumsuz yapan unsurlardır:

  Bundan sonra kimseyi kandırmayacak.

  “Bu güler yüzlü adam ben değilim.”

  (Cahit Sıtkı Tarancı)

  Cebimde beş kuruş para yok.

  Yapı bakımından olumlu olan bazı cümleler soru ekiyle olumsuz bir anlam kazanabilir:

  Matematik sınavından 95 almak kolay mı? (Kolay değil.)

  Babamın yanında hiç, sigara içebilir miyim? (İçemem.)  ne......ne bağlama edatıyla kurulan cümleler de anlam bakımından olumsuzdur. Cümlede bu unsur varsa yüklem mutlaka olumlu olmalıdır:

  “Ne hasta bekler sabahı

  Ne taze ölüyü mezar

  Ne de şeytan, bir günahı

  Seni beklediğim kadar.”

  (Necip Fazıl)

  Ne sevenim var ne soranım var.

  c) Soru Cümlesi:

  Herhangi bir şeyi öğrenmek için soru unsurlarıyla kurulan cümleler, soru cümlesidir. Soru cümleleri genellikle, soru eki mı (mi, mu, mü) ile yapılır. Ayrıca hani, hangi, kim, kaç, nasıl, ne, neden, niçin gibi soru kelimeleriyle de soru cümleleri kurulur. Soru cümlesi olumlu veya olumsuz olabilir:

  Doktor içeride mi?

  Hangi konuyu anlamadınız?

  Niçin bu kadar geç kaldınız?

  Yeni sınav yönetmeliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

  Üniversitemizi nasıl buldunuz?  Cümlede soru eki hangi kelimeden sonra gelirse onu sorar:

  Aybars dün arabasıyla geldi mi?

  Aybars mı dün arabasıyla geldi?

  Aybars dün mü arabasıyla geldi?

  Aybars dün arabasıyla mı geldi?  Soru ekinin her zaman ayrı yazılması gerektiğini unutmayınız.
  lütfen not edin, rağmen olmamasına barkod ve ifade butonları gösterilen, halen kullanabilirler

Sayfayı Paylaş