dağılma başlıyor

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde yusuf1234 tarafından paylaşıldı.

 1. yusuf1234

  yusuf1234 Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  Dağılma Başlıyor
  Panslavizm Hareketi ve Balkanlarda Ayaklanmalar
  Pan-Slavizm: Rusya’nın Balkanlardaki Slavları dil ve kültür birliği içinde kendi egemenliğine alma amacını güden tarihî politikasına Pan-Slavizm denir.
  Rusya, bu amaçla Balkanlardaki Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bosna-Hersek ve Makedonya isyanlarına destek verdi.

  Meşrutiyet
  Avrupa’da eğitim görmüş, oradaki gelişmeleri takip eden kimi aydınlar kendilerini Yeni Osmanlılar olarak adlandırıyorlar, Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet’i ilan etmek için çalışıyorlardı.
  Ziya Paşa, Namık Kemal, Mithat Paşa ve Hüseyin Avni
  Paşa önderliğindeki Yeni Osmanlılar, Abdülaziz’i tahttan indirerek, önce V. Murat’ı ardından da Meşrutiyet’i ilan edeceğine söz veren II. Abdülhamit’i padişah yaptılar.
  Abdülhamit, söz verdiği gibi derhal II. Meşrutiyet’i ilan etti.
  İlk anayasa, Kanun-u Esâsi, Mithat Paşa tarafından hazırlanmıştır.
  İstanbul Konferansı’nın toplanması sırasında ilan edilmiştir.
  Meşrutiyetin ve Kanun-u Esasi’nin yayınlanmasında Yeni Osmanlıların etkisi vardır.

  Yayınlanmasının Nedenleri:
  Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtarmak
  Azınlıkların devlete bağlılığını arttırmak
  Balkan Meselesi'nin amacıyla toplanan Tersane Konferansı'nda azınlıklar konusunda Avrupalı devletlerin baskısını engellemek.

  Meşrutiyet ve Kanun-u Esasinin Önemi
  Osmanlı’da halk ilk kez yönetime katılmış; halk seçme, seçilme ve temsil hakkını kullanmıştır.
  Azınlıklar da meclise girmiş ve mecliste gayr-i Müslim üye sayısı Müslüman üyelerin sayısını geçmiştir.
  Kanun-u Esasi, Türk tarihindeki ilk anayasadır.

  Abdülhamit’in I. Meşrutiyet’i Kaldırma Nedenleri
  1877–78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (93 Harbi) başlaması ve meclisten bir karar çıkarılamaması.
  Azınlık ve gayr-i Müslim milletvekillerinin olumsuz çalışmaları.
  Yine de I.Meşrutiyetin ilanı, Yeni Osmanlıların (Jön-Türkler) zaferidir.

  1877–1878 Osmanlı Rusya Savaşı
  Sebepleri
  1Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini kurmasıyla Avrupa’da meydana gelen gelişmelerden Rusya’nın faydalanmak istemesi
  2Kırım Savaşı’yla kaybettiği hakları elde etmek istemesi
  3Karadeniz kıyılarını silahlandırmak istemesi
  4Bosna – Hersek, Sırbistan, Romanya, Karadağ ve Bulgaristan’da kışkırtmalarda bulunarak isyanlar çıkartması
  5Osmanlı Devleti’nin kuvvet kullanarak isyanları bastırması ve Rusya yanlısı beyleri görevden alması
  6Böylece Balkan bunalımının ortaya çıkması
  7Balkan bunalımını görüşmek için toplanan Berlin, Londra, İstanbul konferansları kararlarının Osmanlı Devleti’nce kabul edilmemesi
  8İstanbul konferansı toplandığı esnada Jön Türklerin gayretleriyle Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını engellemek için Kanuni Esasi ilan edilerek I. Meşrutiyet Dönemi başlamıştır.
  9Rusya ile yapılan savaşta ağır mağlubiyetler alınmış, Ruslar doğudan Erzurum’a batıdan İstanbul yakınlarında Yeşilköy’e kadar ilerlemişlerdir. Osmanlı Devleti barış istemiştir.

  1878 Ayestafanos (Yeşilköy) Antlaşması
  Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak
  Batum, Kars, Ardahan, Artvin, Doğu Beyazıt ve Eleşkirt Rusya’ya bırakılacak
  Büyük bağımsız Bulgaristan kurulacak
  Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek (30 milyon)
  Bosna – Hersek’e muhtariyet verilecek
  Yunanistan’a Teselya bölgesi verilecek
  Ermeni ve Rum azınlıklara ayrıcalıklar verilecektir.

  Rusya tarihi emellerine ulaşma yolunda önemli bir adım atmıştır. Balkanlar ve boğazlarda elde ettiği haklar özellikle İngiltere ve Avusturya’nın çıkarlarına ters düşmüştür.
  Denge politikası izleyen II. Abdülhamit’in müracaatı ile
  Avrupa devletlerinin baskı sonucunda Berlin Antlaşması imzalanmış ve Ayestafanos yürürlüğe girememiştir. **ü doğmuş bir antlaşmadır. (Sevr Ant. gibi)

  Berlin Kongresi ve Sonrası
  1878 Berlin Antlaşması
  1Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak
  2Batum, Kars, Ardahan ve Artvin Rusya’ya bırakılacak fakat Doğu Beyazıt ve Eleşkirt Osmanlı’da kalacak
  3Bulgaristan üçe ayrılacak; Makedonya Osmanlı’da kalacak, Doğu Rumeli Hıristiyan bir valinin yönetiminde imtiyazlı bir eyalet olacak, asıl Bulgaristan ise Osmanlı’ya bağlı özerke bir prenslik olarak kalacak.
  4Savaş tazminatı 60 milyona çıkarılacak
  5Bosna – Hersek Osmanlı’ya ait olacak fakat yönetimi Avusturya’ya bırakılacak
  6Yunanistan’a Teselya bölgesi verilecek
  7Ermeni ve Rum azınlıklara ayrıcalıklar verilecektir.

  19. Y.y. da imzalanan en ağır antlaşmadır.
  1Rusya, Balkanlar ve Boğazlar üzerinde Ayestefanos ile elde ettiği hakları kaybetti.
  2İngiltere ile Avusturya en karlı çıkan devletlerdir.
  3Osmanlı Devleti açısından önemli bir değişiklik olmamış, yalnız Rusya’nın Osmanlı’yı parçalama emellerine set çekilmiştir.
  4Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır.
  5Osmanlı Alman yakınlaşması başlamıştır.
  6İngiltere, Osmanlı’yı korumaya yönelik politikasını değiştirmiş, bundan sonra parçalamaya çalışmıştır.
  7Osmanlı Devleti’nin tek kazancı Doğu Beyazıt olmuş, Kıbrıs gibi önemli bir üs kaybedilmiştir.

  Ermeni Sorunu
  Ermeni meselesi, Berlin Kongresi’nde ilk defa uluslararası bir antlaşmada yer almıştır. Ermeni meselesi, Ermenilerin değil Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıştır.
  Berlin Antlaşması, Ermeni meselesinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
  (Ermeni Sorunu bölümünü ayrıca okuyunuz.)

  Kıbrıs'ın İngilizlere Üs Olarak Verilmesi (1878)
  Berlin kongresi sırasında Osmanlının çıkarlarını savunması karşılığı İngiltere'ye Kıbrıs’ta üs kurma sözü verilmişti. Berlin Antlaşmasından sonra Kıbrıs üs olarak İngilizlere verildi.
  İngiltere böylelikle Süveyş kanalını kontrol etme imkânına kavuşmuştur.
  Osmanlının I.Dünya savaşına girmesiyle İngiltere, Kıbrıs'ı toprakların kattığını açıkladı.

  Düyun-u Umumiye (Genel Borçlar) İdaresi’nin Kurulması (1881)
  Osmanlı Devleti, dış borç ve faizlerini ödeyemeyince alacaklı devletler bu idareyi kurmuşlardır. Bu idare, dış borçları doğrudan toplamak suretiyle kurulan yabancı bir mali kontroldü. Bu da Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmüştür.

  Tunus'un Fransızlar Tarafından İşgali (1881)
  Fransa'nın Tunus'u işgalini Osmanlı Devleti sadece protesto edebilmiştir. Fransa hatırlanacağı gibi 1830 yılında da Cezayir'i işgal etmişti.

  Mısır'ın İngilizler Tarafından İşgali(1882)
  İngilizler Süveyş kanalının açılmasıyla önemi daha da artan Mısır’ı 1882'de işgal ettiler.

  Doğu Rumeli'nin Bulgar Prensliği İle Birleşmesi (1885)
  Doğu Rumeli Bulgarlarının Bulgar Prensliği ile birleşmek için ayaklanmaları sonucu yapılan görüşmelerde Osmanlı Devleti bu bölgenin Bulgar Prensliğine bağlanmasını kabul etti.


  Girit Sorunu ve Osmanlı-Yunan Savaşı
  Yunanistan'ın Girit’in iç işlerine karışması ve burada çıkan ayaklanmayı desteklemesi sonucu Osmanlı-Yunan savaşı çıktı. Yapılan Dömeke Meydan Savaşı’nı kazanan Osmanlı kuvvetlerine Atina yolu açıldı. Ancak Avrupa Devletlerinin müdahale etmesi üzerine İstanbul Antlaşması imzalandı (1897).
  Buna göre Girit'e özerklik verilmiş, ayrıca yönetimi Yunanlı bir prense verilmiştir.
  Bu antlaşma ile Girit yönetimi elimizden çıkmış, II. Meşrutiyet sırasında da Girit, Yunanistan tarafından işgal edilmiştir.
  Balkan Savaşı sonucu imzalanan Atina Antlaşması’yla da Girit'in Yunanistan'a ait olduğu kabul edilmiştir.

  Bulgaristan’ın Bağımsızlığını Kazanması(1908)
  Meşrutiyet’in ilanı ile oluşan karışıklıklardan yararlanan Bulgarlar, bağımsızlıklarını ilan ettiler. Rusya'nın araya girmesiyle Osmanlı Devleti bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.

  Meşrutiyet ve 31 Mart Vakası
  II. Meşrutiyet’in İlanı (1908)
  Yeni Osmanlılar (Jön Türkler), İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurmuştur.
  İttihatçılar, Osmanlı’nın parçalanacağından endişe etmişler, II. Abdülhamit’e Meşrutiyet’i ilan etmesi için baskı yapmışlar ve Rumeli'de ayaklanmışlardır.
  II. Abdülhamit, baskılar sonucu Meşrutiyet’i tekrar ilan etmiştir (1908).
  İttihatçıların Meşrutiyet yönetimi için ciddi bir hazırlığı olmadığından beklenen sonuçlar alınamamıştır.
  Meşrutiyet’e geçişte iktidar boşluğu ve kargaşa yaşanmıştır.

  II. Meşrutiyet’in Sonuçları
  Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir.
  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna-Hersek’i topraklarına katmıştır.
  Girit, Yunanistan’a bağlanma kararı almıştır.
  Osmanlı'da ilk kez parlamenter sistemin denemeleri yapılmıştır.

  31 Mart Vakası (1909)
  Meşrutiyete karşı olan İstanbul'daki avcı taburları 31 Mart Olayı’nı çıkarmışlardır (13 Nisan 1909).
  İsyancılar sadrazamın ve meclis başkanının istifa etmesini istemişler, bazı İttihatçıları öldürmüş ve gazete binalarını bastırmışlardır.
  II. Abdülhamit, isyanı bastırmakta başarılı olamamıştır.
  Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın, Kurmay Başkanlığı’nı Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu Selanik’ten İstanbul’a gelerek, 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmıştır.
  II. Abdülhamit tahttan indirilmiş, V. Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştır (1909).
  Balkan Savaşı sonucu Londra Görüşmeleri devam ederken İttihatçılar, Bâb-ı Âlî Baskını'nı gerçekleştirmiş ve yönetime hâkim olmuşlardır (1913).

  Bosna Hersek'in Elden Çıkması (1908)
  Berlin Antlaşması’nda Bosna Hersek'in yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılmıştı. II. Meşrutiyetin ilanı sırasında Avusturya, Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını açıkladı. Osmanlı bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.  Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
  Sebepleri:
  1Siyasi birliğini geç kuran İtalya’nın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi.
  2İtalya’nın diğer Avrupa devletleri ile anlaşması.
  3Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın ve savunmasız olması.
  4Trablusgarp’ın ticaret yolları üzerinde bulunması ve zengin maden yataklarına sahip olması

  Gelişimi:
  İtalya, Rusya ile Racconigi Antlaşması’nı yapmış, Rusya boğazlara karşılık İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesini desteklemiştir (1909).
  İtalya, Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı gelişmişlikte geri bıraktığı ve bölgedeki İtalyanlara kötü davrandığı iddiasıyla Osmanlı’ya ültimatom çekmiştir.
  Osmanlı Devleti’nin görüşme isteğine rağmen İtalya, Trablusgarp’ı işgal etmiştir.
  Mustafa Kemal Trablusgarp ve Derne’de, Enver Bey de Bingazi’de başarılar kazanmıştır.
  Savaşın uzun sürmesi İtalya’yı maddi sıkıntıya sokmuş, savaşın bitmesini isteyen halkın tepkisi üzerine İtalya, Osmanlı’yı barışa zorlamak için Oniki Ada’yı işgal etmiştir.
  Bu sırada I.Balkan Savaşı başlaması, Osmanlı’yı zor durumda bırakmış ve Osmanlı Devleti İtalya ile Uşi Antlaşması’nı imzalanmıştır

  Uşi Antlaşması
  1Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılacak.
  2Oniki Ada, Balkan Savaşı’ndan sonra geri alınmak üzere geçici olarak İtalya’ya bırakılacak.
  3İtalya, kapitülasyonların kaldırılması konusunda Osmanlı’ya yardım edecek.
  4Trablusgarp ve Bingazi’nin Duyun-u Umumiye İdaresi’ne ödediği borçları İtalya ödeyecek.
  5Trablusgarp ve Bingazi dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak.

  Sonuçları
  1Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da toprağı kalmamıştır.
  2İtalya Ege Denizi’ne yerleşmiştir.
  3İtalya Doğu Akdeniz’de önemli bir güç olmuştur.
  4Osmanlı Devleti’nin zayıfladığı anlaşılmıştır.
  5Oniki Ada geri alınamamıştır.

  Uşi Antlaşması, halifelik makamının kullanılması yönü ile 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’na benzer.
  Oniki Ada, Sevr’de ve Lozan’da İtalya’ya bırakılmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra İtalya, Oniki Ada’yı Yunanistan’a vermiştir (1947).

  Balkan Savaşları (1912-1913)
  Sebepleri:
  1Balkan devletlerinin kendi arasında Osmanlı’ya karşı ittifak yapması ve Osmanlı Devleti topraklarını ele geçirmek istemeleri.
  2Rusya’nın Balkanlar’da takip ettiği politika
  3Rusya’nın Boğazlara yerleşme planı.
  4Trablusgarp Savaşı’nın çıkması (1911).

  Gelişimi:
  Karadağ'ın Osmanlı'ya savaş açmasıyla başlamıştır.
  Karadağ'dan sonra Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.
  Bulgar ordusu, Edirne’yi kuşatmış, Kırklareli ve Lüleburgaz’ı da alıp Çatalca’ya kadar ilerlemiştir.
  Yunanlar Ege adalarına asker çıkarmıştır.
  Osmanlı Devleti, Osmanlı ordusu içindeki siyasi çekişmeler yüzünden savaşı kaybetmiştir.
  Osmanlı Devleti Londra Barış Antlaşması’nı imzalamıştır.


  Londra Antlaşması (1913)
  1Osmanlı’nın Batı sınırı Midye-Enez hattı olacak.
  2Yunanistan; Selanik, Güney Makedonya ve Girit’i alacak.
  3Bulgaristan; Kavala, Dedeağaç ve bütün Trakya’yı alacak.
  4Sırbistan; Orta ve Kuzey Makedonya’yı alacak.
  5Arnavutluk ve Ege adalarının geleceği büyük devletlere bırakılacak.

  Sonuçları:
  1Arnavutluk savaş sırasında bağımsızlığını ilan etmiştir.
  2Londra Görüşmeleri devam ederken Bâb-ı Âlî Baskını gerçekleşmiştir (1913).
  3Bulgaristan Ege Denizi’ne ulaşmıştır.
  4Osmanlı Devleti’nin batıda yalnızca Bulgaristan’la sınırı kalmıştır.
  5Osmanlıcılık fikri sona ermiştir.
  6Balkanlar’dan kaçan Türkler Anadolu’ya göç etmiştir.
  7Mustafa Kemal’in; “Ordu siyasete karışmamalıdır” sözünün doğruluğu anlaşılmıştır.
  8Arnavutluk, Balkanlar’da Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız olan son devlettir.

  Balkan Savaşı (1913)
  Nedenleri
  1Bulgaristan’ın çok güçlenmesi
  2Osmanlı Devleti’nden alınan Balkan topraklarının paylaşılamaması
  3Balkanlar’daki tüm devletler Bulgaristan’a saldırmıştır.
  4Daha sonra cephe değişmiş, Bulgaristan ile Romanya, Yunanistan ile Sırbistan arasında savaş olmuştur.
  5Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır.
  6Bulgaristan mağlup olmuştur.
  7Balkan devletleri, aralarında Bükreş Antlaşması’nı imzalayarak savaşa son vermiştir (10 Ağustos 1913).
  8Antlaşmaya göre Bulgaristan; Yunanistan, Sırbistan ve Romanya’ya toprak vermiştir.
  Osmanlı Devleti’nin II. Balkan Savaşı sonunda imzaladığı antlaşmalar şunlardır:

  İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913 Bulgaristan ile)
  1Kırklareli, Dimetoka ve Edirne Osmanlı’da kalacak.
  2Meriç Nehri batı ile sınır olacak.
  3Bulgaristan’daki Türkler dört yıl içinde göç edebilecek.
  4Bulgaristan’da kalan Türkler din ve mezhep hürriyetinden yararlanabilecek.
  5Türklerin okuduğu ilk ve orta dereceli okullarda eğitim dili Türkçe olacak.
  6Türklerin mülkiyet hakkına saygılı olunacak.

  Atina Antlaşması (14 Kasım 1913 Yunanistan ile)
  1Girit; Yunanistan’a bırakılacak.
  2Yunanistan’da kalan Türklerin hakları güvence altına alınacak.
  3Ege adalarının geleceğini büyük devletler belirleyecek.

  İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914 Sırbistan ile)
  1Sırbistan’da kalan Türklerin hakları güvence altına alınacaktır.
  2Osmanlı Devleti’nin Sırbistan ile sınırı olmadığından antlaşmada sınır problemi yaşanmamıştır.
  3İmroz, Bozcaada, Meis ve Kaş adaları dışındaki tüm adalar Yunanistan’a verilmiştir.
  Birinci Dünya Savaşı
  ve Osmanlı Devleti’nin Sonu

  Savaşın Nedenleri:
  1Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetleri, hammadde ve pazar rekabeti
  2Almanya ve İtalya’nın sömürgeciliğe başlamaları
  3İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’ya karşı silahlanmaya başlaması
  4Rusya’nın ideallerini gerçekleştirme isteği
  5Balkanlar’da Slav-Germen çekişmesi
  6Fransız İhtilali’nin doğurduğu milliyetçilik akımı
  7Fransa’nın Alsace-Loraine’i Almanya’dan almak istemesi
  8Avusturya-Macaristan prensinin Saray-Bosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi (28 Haziran 1914).
  I. Dünya Savaşı Öncesi Oluşan Bloklar
  İttifak (Bağlaşma) Bloğu
  İtilaf (Anlaşma)Bloğu
  Almanya
  Avusturya-Macaristan
  İtalya
  İngiltere
  Fransa
  Rusya

  İtalya, İttifak grubunda iken Antalya ve çevresinin kendisine bırakıldığı gizli Londra Antlaşması ile İtilaf Grubu’na geçmiştir.
  Bulgaristan Çanakkale Savaşı’ndan sonra İttifak Grubu’na katılmıştır.


  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girme Nedenleri

  1İttihatçıların Almanlara sempati duyması
  2Alman desteği ile devletin kurtulacağına inanılması
  3Osmanlı Devleti’nin Almanya ile gizli bir anlaşma yapması (2 Ağustos 1914)
  4Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
  5Osmanlı Devleti’nin, İngiltere ve Fransa’nın ekonomik baskılarından kurtulmak istenmesi
  6Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi
  7Osmanlı coğrafyasının jeopolitik önemi

  Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni I.Dünya Savaşı’na Çekme Nedenleri
  1Almanya’nın halifelik makamını kullanarak İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak istemesi
  2Almanya’nın yeni cepheler açarak İtilaf devletlerinin kendi üzerindeki baskısını hafifletmek istemesi.
  3Almanların, İngilizler’in Osmanlı toprakları üzerinden geçen Uzak Doğu sömürge yollarını ele geçirmek istemesi.
  4Almanya’nın Musul-Kerkük petrollerinden yararlanmak istemesi
  5Almanya’nın, İtilaf devletlerinin Boğazlar yoluyla Rusya’ya yardım göndermesini önlemek istemesi.
  6Almanların İngilizlerden kaçan Goben ve Breslav adlı gemileri Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır. 7Osmanlı, gemileri satın aldığını açıklamış ve gemilerin adlarını Yavuz ve Midilli olarak değiştirmiştir.
  Bu gemiler, Rusya’nın Sivastopol ve Odesa limanlarını bombalamıştır. Ruslar bunun üzerine Karadeniz sahillerine ve Doğu Anadolu'ya saldırmıştır.
  Savaşın Sona Ermesi ve Mondros Mütarekesi
  (30 Ekim 1918)
  Osmanlının Teslim Olma Nedenleri:
  1Wilson İlkeleri’ne güvenilmesi
  2Bulgaristan’ın I.Dünya Savaşı’ndan çekilmesi.
  3İttihatçılar savaşın kaybedilmesinin sorumluluğu kendi üstlerine kalacağından ülkeyi terk etmişlerdir.
  Hükümler:
  1Boğazlar tüm devletlere açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
  2İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek (7. madde).
  3Vilâyât-ı Sitte’de (Altı il; Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Sivas) bir karışıklık çıkarsa, İtilaf 4Devletleri buraları işgal edebilecek (24.Madde).
  5Bütün haberleşme-ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecek.
  6Güvenliği sağlayacak askerden fazlası terhis edilecek.
  7Silah, cephane ve orduya ait tüm mallar İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak.
  Sonuçları:
  1Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

  Dünya Savaşı’nın Sonuçları
  1Savaştan en kârlı devlet İngiltere çıkmış ve Avrupa’nın en güçlü devleti olmuştur.
  2Fransa, Almanya’nın etkisinden kurtularak ikinci güçlü devlet haline gelmiştir.
  3İtalya, Avusturya’dan toprak almış ve Oniki Adalar’a hâkim olmuştur.
  4Rus, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkılmış yeni milli devletler kurulmuştur.
  5Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, SSCB kurulan yeni devletlerdir.
  6Yenilen devletlerde rejim değişikliği olmuştur.
  7Dünya barışını sağlamak için merkezi Cenevre’de olan Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
  8Sömürgeciliğin yerini manda ve himayecilik almıştır.
  9I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar, II. Dünya Savaşı’nın zeminini hazırlamıştır.

Sayfayı Paylaş