dede korkut hikayeleri

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  DEDE KORKUT
  Türklerin masalcı dedesi! Türk'ün geleneklerini, göreneklerini, âdetlerini, inançlarını, başka uluslardan farklarını velhasıl sosyal karakterini masallarına işleyen, onu günümüze kadar güzel bir üslup içinde yaşatarak getiren büyük sanatçı!..

  Ne doğduğu yıl bellidir, ne de öldüğü yıl... Hatta yaşadığı yüzyıl bile tartışmalıdır. Masallara karışmış bir masalcıdır Dede Korkut... Ama canlıdır. Nesre benzeyen şiiri, şiire benzeyen nesriyle bezeli hikâyeleri, günümüzde yazılanlardan bile daha diri, daha hayata yakındır.

  KESİN OLARAK NE ZAMAN YAŞADIĞI BİLİNMEMEKTEDİR

  Bazı araştırmacılar, Hz. Peygamberin çağında yaşadığını söylerler ve eserleri içinde, bu fikirlerini destekleyen bölümler gösterirler. Bazı araştırmacılar, Uzun Hasan döneminde yaşadığını savunurlar ve eserlerinde, Uzun Hasan'ın yaptığı savaşları ve savaştığı kavimleri düşüncelerine kanıt olarak gösterirler. Bazı araştırmacılar da Oğuz Türklerinin masalcı ve destancısı olduğuna inanır. Bu düşüncede olanlar, bugün elimizde mevcut 12 destan-hikâyesinden, kendi fikirlerini ispat edecek belgeyi bol bol bulurlar.

  Eğer bir sanat eseri, her çağın insanlarının hayatlarına, düşüncelerine denk düşüyorsa, ölümsüz demektir. Dede Korkut destan-masalları, böylece gerçek bir sanat eseri olduklarını çağımıza kadar tazeliğini yitirmeden gelmeleriyle ispatlamışlardır.

  Pertev Naili Boratav, Dede Korkut Masalları için İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı makalede, bu masalların 15. yüzyıla kadar sözlü aktarmalarla geldiğini ve 15. yüzyılın ikinci yarısında Akkoyunlular tarafından yazıya geçirildiğini hatırlattıktan sonra, elimizde mevcut metinlerde iki ayrı dönemin olayları bulunduğunu işaret ediyor.

  DEDE KORKUT MASALLARINI BİR AKKOYUNLU OZAN ELE ALMIŞTIR

  Oğuz Türklerinin Sir-Derya kuzeyindeki (vatanlarında 9.-11. yüzyıllar arasında ge-çirdikleri hayatları, bu masal - destanlara yansımıştır. Birde bu masal - destanlar, yazıya geçirildikleri 15. yüzyılın Akkoyunlu beyliğinde oluşmuş olayları kapsamaktadır. Dede Korkut masallarının temeli, Oğuz Türklerinin hayatları üzerine oturtulmuştur ve bu dönemin örf, adet, gelenek ve yaşayış biçimlerini yansıtır ama aynı gelenek ve görenekleri yaşayışlarında sürdüren Akkoyunlular, masalları yazılı biçime sokarken, bazı hikâyeleri, o günlerin olayları üzerine oturtarak adapte etmişlerdir.

  Dede Korkut masallarını kaleme alan Akkoyunlu Ozan, herhalde yüksek bir edebî bilgiye ve maharete sahipti. Belki kendi düşüncelerini de bu masallara katarak onları zenginleştirmiş, âdeta yeniden hayata kavuşturmuştur. Vatikan Kitaplığı’ndaki en eski nüshasında "Korkut Ata Ağzından, Ozan Aydur" kaydının bulunması bunun kanıtıdır.

  Dede Korkut'un hayatı üzerinde kurulmuş bir efsaneye göre, Dede Korkut, Afrika taraflarında doğmuş, yaşamış ve günün birinde kendisine bir mezar kazıldığını görmüştür. Ö-lümden kim korkmaz! Dede Korkut da bu mezardan ve mezar kazıcılarından kurtulmak için diyar diyar kaçmış, her gittiği yerde mezarını ve kazıcılarını kendisini bekler görünce daha da uzaklara gitmiş ve sonunda Sir-Derya nehrinin ağzına yakın bir yere gelip hırkasını suya yatırmış ve burada tam yüz yıl yaşamış.

  Bazı önsözlerde, Dede Korkut'un Peygambere elçi gönderildiği yazılıdır. Bu eklemelerin, Türklerin İslâmiyet’i kabul ettikleri yıllarda yapıldığı sanılıyor.

  DEDE KORKUT'UN GÜNÜMÜZE KADAR 12 HİKAYESİ GELMİŞTİR

  Dede Korkut, Oğuz Türklerinin "bilicisi" olarak tanınır. Nitekim kendisi: "Oğuz halkının başına hayır gelesini, şer gelesini dedim..." diyerek, söylediği hikmetlerle Oğuz Türklerine yol gösterdiğini açıklıyor ve bir Şaman olması ihtimalini kuvvetlendiriyor. Şamanlar, aynı zamanda ozan oluyorlar, geçmiş zamanların hikâyelerini anlatıyorlar, gelecekten haber veriyorlardı.
 2. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Derse Han oğlu Boğaç

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bir gün Kam Gan oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Şami otağını yer yüzüne diktirmişti Alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. Hanlar hanı Bayındır yılda bir kerre ziyafet verip Oğuz beylerini misafir ederdi. Gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. Bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. Kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana Allah Taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi.

  Oğuz beyleri bir bir gelip toplanmağa başladı. Meğer Dirse Han derlerdi bir beyin oğlu kızı yok idi. Söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Serin serin tan yelleri estiğinde
  Sakallı boza çalan çayır kuşu öttüğünde
  Sakalı uzun müezzin ezan okuduğunda
  Büyük cins atlar sahibini görüp homurdandığında
  Aklı karalı seçilen çağda
  Göğsü güzel koca dağlara gün vuranca


  Bey yiğitlerin kahramanların birbirine koyulduğu çağda sabahın ilk aydınlığında Dirse Han kalkarak yerinden doğrulup, kırk yiğidini beraberine alıp Bayındır Han'ın sohbetine geliyordu. Bayındır Han'ın yiğitleri Dirse Han'ı karşıladılar. Getirip kara otağa kondurdular. Kara keçe, altına döşediler. Kara koyun yahnisinden önüne getirdiler. Bayındır Han'dan buyruk böyledir hanım, dediler. Dirse Han der: Bayındır Han benim ne eksikliğimi gördü, kılıcımdan mı gördü. soframdan mı gördü, benden aşağı kimseleri ak otağa, kızıl otağa kondurdu, benim suçum ne oldu ki kara otağa kondurdu dedi. Dediler: Hanım, bugün Bayındır Han'dan buyruk şöyledir ki oğlu kızı olmayana Tanrı Taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz demiştir dediler.Dirse Han yerinden kalktı, der: Kalkarak yiğitlerim yerinizden doğrulun, bu garaip bana ya bendendir ya hatundandır dedi.

  Dirse Han evine geldi. Çağırıp hatununa söyler, görelim ne söyler:
  Deyiş Der:

  Beri gel başımın bahtı evimin tahtı
  Evden çıkıp yürüyünce servi boylum
  Topuğunda sarmaşınca kara saçlım
  Kurulu yaya benzer çatma kaşlım
  Çift badem sığmayan dar ağızlım
  Kavunum yemişim düvleğim
  Görüyor musun neler oldu


  Kalkarak Han Bayındır yerinden doğrulmuş, bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ diktirmiş, oğulluyu ak otağa, kızlıyı kızıl otağa, oğlu kızı olmayanı kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin, onun ki oğlu kızı olmaya Tanrı Taala ona beddua etmiştir, biz de beddua ederiz demiş. Ben varınca gelerek karşıladılar kara otağa kondurdular, kara keçe altıma döşediler, kara koyun yahnisinden önüme getirdiler, oğlu kızı olmayana Tanrı Taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bil dediler: Senden midir, benden midir, Tanrı Taala bize bir topaç gibi oğul vermez nedendir, dedi, söyledi:

  Der:

  Han kızı yerimden kalkayım mı
  Yakan ile boğazından tutayım mı
  Kaba ökçemin altına atayım mı
  Kara çelik öz kılıcımı elime alayım mı
  Öz gövdenden başını keseyim mi
  Can tatlılığını sana bildireyim mi
  Alca kanını yer yüzüne dökeyim mi
  Han kızı sebebi nedir söyle bana
  Müthiş gazap ederim şimdi sana


  dedi.

  Dirse Han'ın hatunu söylemiş, görelim ne söylemiş. Der: Hey Dirse Han, bana gazap etme, incinip acı sözler söyleme, yerinden kalk, alaca çadırını yer yüzüne diktir, attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç keş, İç Oğuz'un Dış Oğuz'un beylerini basma topla, aç görsen doyur, çıklak görsen donat, borçluyu borcundan kurlar, tepe gibi et yığ, göl gibi kımız sağdır, büyük ziyafet ver, dilek dile, olur ki bir ağzı dualının hayır duası ile Tanrı bize bir topaç gibi çocuk verir, dedi.

  Dirse Han dişi ehlinin sözü ile büyük bir ziyafet verdi, dilek diledi. Attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirdi. İç Oğuz, Dış Oğuz beylerini basma topladı. Aç görse doyurdu. Çıplak görse donattı. Borçluyu borcundan kurtardı. Tepe gibi et yığdı, göl gibi kımız sağdırdı. El kaldırdılar, dilek dilediler. Bir ağzı dualının hayır duası ile Allah Taala bir çocuk verdi. Hatunu hamile oldu. Bir nice müddetten sonra bir oğlan doğurdu. Oğlancığım dadılara verdi, baktırdı.

  At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Her kemikli gelişir, kaburgalı büyür. Oğlan on beş yasma girdi. Oğlanın babası Bayındır Han'ın ordusuna karıştı.

  Meğer hanım. Bayındır Han'ın bir boğası var idi, bir de erkek devesi var idi. O boğa sert tasa boynuz vursa un gibi öğütürdü. Bir yazın bir güzün boğa ile erkek deveyi savaştırırlardı. Bayındır Han kudretli Oğuz beyleri île temaşa ederdi. seyreder eğlenirdi.

  Meğer sultanım, gene yazın boğayı saraydan çıkardılar. Üç kişi sağ yanından, üç kişi sol yanından demir zincir île boğayı tutmuşlardı. Gelip meydanın ortasında koyu verdiler. Meğer sultanım, Dirse Han'ın oğlancığı üç de kabile çocuğu meydanda aşık oynuyorlardı. Boğayı koyu verdiler; oğlancıklara koç dediler.

  O üç oğlan kaçtı. Dirse Han'ın oğlancığı kaçmadı. ok meydanın ortasında baktı durdu. Boğa da oğlana sürdü geldi. Diledi ki oğlanı helak kılsın. Oğlan yumruğu ile boğanın alnına kıyasıya tutup vurdu. Boğa geri geri gitti. Boğa oğlana sürdü tekrar geldi. Oğlan yine boğanın alnına yumruğu île sert vurdu. Oğlan bu sefer boğanın alnına yumruğunu dayadı, sürdü meydanın basma çıkardı. Boğa ile oğlan bir hamle çekiştiler. İki kürek kemiğinin üstüne boğanın köpük bağlandı. Ne oğlan yener, ne boğa yener. Oğlan fikreyledi, der: Bir dama direk vururlar, o dama destek olur, ben bunun alnına niye destek oluyorum duruyorum dedi. Oğlan boğanın alnından yumruğunu giderdi, yolundan sövüldü. Boğa ayak üstünde duramadı, düştü tepesinin üstüne yikıldı Oğlan bıçağına el attı. boğanın basını kesti. Oğuz beyleri gelip oğlanın basma toplandılar, aferin dediler. Dedem Korkut gelsin, bu oğlana ad koysun, beraberine alıp babasına varsın, babasından oğlana beylik
  istesin, taht alı versin dediler.

  Çağırdılar. Dedem Korkut gelir oldu. Oğlanı alıp babasına vardı. Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana
  Taht ver erdemlidir
  Boynu uzun büyük cins at ver bu oğlana
  Biner olsun hünerlidir
  Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana
  Etlik olsun hünerlidir
  Develerden kızıl deve ver bu oğlana
  Yük taşıyıcı olsun hünerlidir
  Altın başlı otağ ver bu oğlana
  Gölge olsun erdemlidir
  Omuzu kuşlu cübbe elbise ver bu oğlana.
  Giyer olsun hünerlidir.


  Bayındır Han'ın ak meydanında bu oğlan cenk etmiştir, bir boğa öldürmüş senin oğlun, adı Boğaç olsun, adını ben verdim yaşını Allah versin dedi. Dirse Han oğlana beylik verdi, taht verdi. Oğlan tahta çıktı, babasının kırk yiğidini anmaz oldu. O kırk yiğit haset eylediler, birbirine söylediler : Gelin oğlanı babasına çekiştirelim. olur ki öldürür, gene bizim izzetimiz hürmetimiz onun babasının yanında hoş olur, ziyade olur dediler. Vardı bu kırk yiğidin yirmisi bir yana. yirmisi de bir yana oldu.
  Önce yirmisi vardı, Dirse Han'a şu haberi getirdi, der: Görüyor musun Dirse Han neler oldu, murada maksuda ermesin, senin oğlun kötü çıktı hayırsız çıktı, kırk yiğidini yanına aldı, kudretli Oğuz'un üstüne yürüyüş etti, nerede güzel ortaya çıktı ise çekip aldı, ak sakallı ihtiyarın ağzına sövdü, ak bürçekli kadının sütunu çekti,
  akan duru sulardan haber geçer, çapraz yatan Ala Dağ'dan haber aşar, hanlar hanı Bayındır'a haber varır, Dirse Han'ın oğlu böyle görülmemiş şey yapmış derler, gezdiğinden öldüğün daha iyi olur. Bayındır Han seni çağırır, sana müthiş gazap eyler, böyle oğul senin nene gerek, böyle oğul olmaktan olmamak daha iyidir, öldürsene dediler. Dirse Han varın getirin, öldüreyim, dedi.

  Böyle deyince hanım, o namertlerin yirmisi daha çıka geldi ve bir dedikodu onlar da getirdiler. Der: Kalkarak Dirse Han senin oğlun yerinden doğruldu, göğsü güzel koca dağa ava çıktı, sen var iken av avladı kuş kuşladı, anasının yanma alıp geldi, al şarabın keskininden aldı içti. anası ile sohbet eyledi, babasına kast eyledi, senin oğlun kötü çıktı hayırsız çıktı, çapraz yatan Ala Dağ'dan haber geçer, hanlar hanı Bayındır'a haber varır, Dirse Han'ın oğlu böyle görülmemişşey yapmış derler, seni çağırtırlar, Bayındır Han'ın katında sana gazap olur, böyle oğul nene gerek, öldürsene dediler. Dirse Han der: Varın getirin öldüreyim, böyle oğul bana gerekmez, dedi. Dirse Han'ın hizmetkarları der: Biz senin oğlunu nasıl getirelim, senin oğlun bizim sözümüzü dinlemez, bizim sözümüzle gelmez, kalkıp yerinden doğrul, yiğitlerini okşa beraberine al, oğluna uğra, yanına alıp ava çık, kuş uçurup av avlayıp oğlunu oklayıp öldürmeğe bak, eğer böyle öldürmezsen bir türlü daha öldüremezsin, belli bil dediler.

  Deyiş

  Serin serin tan yelleri estiğinde
  Sakallı boza çalan çayır kuşu öttüğünde
  Büyük cins atlar sahibim görüp homurdandığında
  Sakalı uzun müezzin ezan okuduğunda
  Aklı karalı seçilen çağda
  Kudretli Oğuzun gelininin kızının bezendiği çağda
  Göğsü güzel koca dağlara gün vurunca
  Bey yiğitlerin kahramanların birbirine koyulduğu çağda

  sabahın ilk aydınlığında Dirse Han yerinden kalktı. Oğlancığını yanına alıp kırk yiğidi beraberine aldı, ava çıktı.

  Av avladılar, kuş kuşladılar. O kırk namerdin bir kaçı oğlanın yanına geldi, der: Baban dedi geyikleri kovalasın getirsin benim önümde tepelesin, oğlumun at koşturuşunu, kılıç çalışını, ok atışını göreyim, sevineyim, kıvanayım, güveneyim dedi, dediler. Oğlandır ne bilsin, geyiği kovalıyordu, getiriyordu. babasının önünde vuruyordu. Babam at koşturuşuma baksın kıvansın, ok atışıma baksın güvensin, kılıç çalışıma baksın sevinsin diyordu. O kırk namertler derler: Dirse Han, görüyor musun oğlanı, kırda bayırda geyiği kovalıyor senin önüne getiriyor, geyiğe atarken ok ile seni vurup öldürecek, oğlun seni öldürmeden sen oğlunu öldürmeğe bak dediler.

  Oğlan geyiği kovalarken babasının önünden gelip gidiyordu. Dirse Han Korkut sinirli sert yayını eline aldı. Üzengiye kalkıp kuvvetle çekti, doğrultup attı, oğlanı iki küreğinin arasından vurup çaktı, yıktı. Ok isabet etti, alca kanı fışkırdı koynu doldu, büyük cins atının boynunu kucakladı yere düştü. Dirse Han istedi ki
  oğlancığının üstüne gürleyip düştü. O kırk namert bırakmadı. Atının dizginim döndürdü, yurduna gelir oldu.

  Dirse Han'ın hatunu oğlancığınım ilk avıdır diye attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirdi. Oğuz beylerine ziyafet vereyim dedi. Toparlanıp yerinden kalktı, kırk ince kızı beraberine aldı, Dirse Han'a karşı vardı. Başını kaldırdı Dirse Han'ın yüzüne baktı. Sağ ile soluna göz gezdirdi, oğlancığını görmedi. Kara bağrı
  sarsıldı, bütün yüreği oynadı, kara süzme gözleri kan yaş doldu. Çağırıp Dirse Han'a söyler, görelim hanım ne söyler:

  Beri gel basımın bahtı evimin tahtı
  Han babamın güveyisi
  Kadın anamın sevgisi
  Babamın anamın verdiği
  Göz açıp da gördüğüm
  Gönül verip sevdiğim
  A Dirse Han
  Kalkarak yerinden doğruldun
  Yelesi kara cins atına sıçrayıp bindin
  Göğsü güzel koca dağa ava çıktın
  İki vardın bir geliyorsun yavrum hani
  Karanlık gecede bulduğun oğul hani
  Çıksın benim görür gözüm a Dirse Han yaman seğriyor
  Keşlisin oğlanın emdiği süt damarım yaman sızlıyor
  San yılan sokmadan akça temin kalkıp şişiyor
  Yalnızca oğul görünmüyor bağrım yanıyor
  Kuru kuru çaylara su saldım
  Kara elbiseli dervişlere adaklar verdim
  Aç görsem doyurdum çıplak görsem donattım
  Tepe gibi et yığdım göl gibi kımız sağdırdım
  Dilek ile bir oğul zorla buldum
  Yalnız oğul haberini a Dirse Han söyle bana
  Karşı yatan Ala Dağdan bir oğul uçurdunsa söyle bana
  Taşkın akan koşan sudan bir oğul akıttınsa söyle bana
  Aslan ile kaplana bir oğul yedirdinse söyle bana
  Kara giyimli azgın dinli kafirlere bir oğul aldırdınsa söyle
  bana
  Han babamın katına ben varayım
  Ağır hazine bol asker alayım
  Azgın dinli kafire ben varayım
  Paralanıp cins atımdan inmeyince
  Yenim ile alca kanımı silmeyince
  Kol but olup yer üstüne düşmeyince
  Yalnız oğul yollarından dönmeyeyim
  Yalnız oğul haberini a Dirse Han söyle bana
  Kara başım kurban olsun bugün sana

  dedi. feryat figan eyledi ağladı. Böyle deyince Dirse Han hatununa cevap vermedi, o kırk namert karşı geldi, der: Oğlun sağdır esendir, avdadır, bugün yarın nerde ise gelir, korkma kaygılanma, bey sar****ur cevap veremez dediler.

  Dirse Han'ın hatunu çekildi geri döndü. Dayanamadı, kırk ince kızı beraberine aldı. büyük cins ata binip oğlancığım aramağa gitti. Kışta yazda karı buzu erimeyen Kazılı Dağına geldi çıktı. Alçaktan yüce yerlere koşturup çıktı. Baktı gördü bir derenin içine karga kuzgun iner çıkar, konar kalkar. Büyük cins atını ökçeledi, o
  tarata yürüdü.

  Meğer sultanım, oğlan orada yıkılmıştı. Karga kuzgun kan görüp oğlanın üstüne konmak isterdi. Oğlanın iki köpekceğîzi var idi. kargayı kuzgunu kovalardı, kondurmazdı. Oğlan orada yıkılınca boz atlı Hızır oğlana hazır oldu. üç defa yarasını eli île sıvazladı, sana bu yaradan korkma oğlan ölüm yoktur, dağ çiçeği *****n sütü ile senin yarana merhemdir dedi, kayboldu.

  Oğlanın anası oğlanın üstüne koşturup çıka geldi. Baktı gördü oğlancığı alca kana bulanmış yatıyor. Çağırarak oğlancığına söyler, görelim hanım ne söyler:

  Der:

  Kara süzme gözlerim uyku bürümüş aç artık
  On iki kemikçiğin harap olmuş topla artık
  Tanrının verdiği tatlı canın seyranda imiş yakala artık
  Öz gövdende canın var ise oğul haber bana
  Kara başım kurban olsun oğul sana
  Akar senin suların Kazılık Dağı
  Akar iken akmaz olsun
  Biter senin otların Kazılık Dağı
  Biter iken bitmez olsun
  Koşar senin geyiklerin Kazılık Dağı
  Koşar iken koşmaz olsun taş keşlisin
  Ne bileyim oğul arslandan mı oldu
  Yoksa kaplandan mı oldu ne bileyim oğul
  Bu kazalar sana nereden geldi
  O gövdende canın var ise oğul haber bana
  Kara başım kurban olsun oğul sana
  Ağız diden bir kaç kelime haber bana

  dedi. Böyle diyince oğlanın kulağına ses geldi. Başını kaldırdı, ansızın gözünü açtı anasının yüzüne baktı. Söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Beri gel ak sütunu emdiğim kadınım ana
  Ak bürçekli izzetli canım ana
  Akanlardan sularına beddua etme
  Kazılık Dağının günahı yoktur
  Bitenlerden otlarına. beddua etme
  Kazılık Dağının suçu yoktur
  Koşan geyiklerine beddua etme
  Kazlık Dağının günahı yoktur
  Arslan ile kaplanma beddua etme
  Kazılık Dağının suçu yoktur
  Beddua edersen babama et
  Bu suç bu günah babamdandır


  dedi. Oğlan yine der: Ana ağlama, bana bu yaradan ölüm yoktur korkma, boz atlı Hızır bana geldi, üç kerre yaramı sıvazladı, bu yaradan sana **üm yoktur, dağ çiçeği, *****n sütü sana merhemdir dedi. Böyle diyince kırk ince kız yayıldılar, dağ çiçeği topladılar. Oğlanın anası memesin! bir sıktı sütü gelmedi. iki sıktı sütü gelmedi, üçüncüde kendisini zorladı, iyice doldu, sıktı süt ile kan karışık geldi. Dağ çiçeği ile sütü oğlanın yaraşma sürdüler. Oğlanı ata bindirdiler, alarak yurduna gittiler. Oğlanı hekimlere emanet edip Dirse Han'dan sakladılar. At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Hanım, oğlanın kırk günde yarası iyileşti, sapa sağlam oldu. Oğlan ata biner kılıç kuşanır oldu, av avlar kuş kuşlar oldu. Dirse Han'ın haberi yok, oğlancığını öldü biliyor.

  O kırk namertler bunu duydular, ne eyleyelim diye konuştular. Dirse Han eğer oğlancığını görürse, bırakmaz bizi hep öldürür dediler. Gelin Dirse Han'ı tutalım, ok ellerini ardınabağlayalım, kıl sicim ok boynuna takalım, alıp kafir ellerine yönelelim diyerek. Dirse Han'ı tuttular. Ak ellerini ardına bağladılar, kıl sicim boynuna taktılar, ok etinden kan çıkıncaya kadar dövdüler. Dirse Han yayan, bunlar atlı yürüdüler, alıp kanlı kafir ellerine yöneldiler. Dirse Han esir oldu gider. Dirse Han'ın esir olduğundan Oğuz beylerinin haberi yok.

  Meğer sultanım, Dirse Han'ın hatunu bunu duymuş. Oğlancığına karşı varıp söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Görüyor musun ay oğul neler oldu
  Sarp kayalar oynamadı yer oyuldu


  yurtta düşman yok iken senin babanın üstüne düşman geldi, o kırk namertler babanın arkadaşları baban; tuttular, ak ellerini ardına bağladılar, kıl sicim ek boynuna taktılar, kendileri atlı babanı yayan yürüttüler, alıp kanlı kafir ellerine yöneldiler, hanım oğul kalkarak yerinden doğrul, kırk yiğidim beraberine al, babanı o kırk namertten kurtar. yürü oğul. baban sona kıydı ise sen babana kıyma, dedi. Oğlan anasının sözünü kırmadı. Boğaç Bey yerinden kalktı, kora çelik öz kılıcını beline kuşandı, ok kirişli sert yayını eline aldı, altın mızrağını koluna aldı, büyük cins atını tutturdu sıçrayıp bindi, kırk yiğidini beraberine aldı, babasının ardınca koşturup gitti.

  O namertler de bir yerde konmuşlardı, al şarabın keskininden içiyorlardı. Boğaç Han sürüp yetişti. O kırk namert de bunu gördüler. Dediler: Gelin varalım şu yiğidi tutup getirelim, ikisini bir arada kafire yetiştirelim dediler. Dirse Han der:

  Kırk yoldaşım aman
  Tanrının birliğine oktur güman


  benim elimi çözün, kolca kopuzumu elime verin, o yiğidi döndüreyim, ister beni öldürün ister diriltin, bırakı verin dedi. Elini çözdüler, kolca kopuzunu eline verdiler. Dirse Han oğlancığı olduğunu bilmedi, karşı geldi. Söyle, görelim hanım ne söyler :

  Der:

  Boynu uzun büyük cins atlar gider ise benim gider
  Senin de içinde bineğin var ise söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan alı vereyim dön geri
  Ağıllardan on bin koyun gider ise benim gider
  Senin de içinde etliğin var ise söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan alı vereyim dön geri
  Develerden kızıl deve gider ise benim gider
  Senin de içinde yük taşıyıcın var ise söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan alı vereyim dön geri
  Altın başlı otağlar gider ise benim gider
  Senin de içinde odan var ise yiğit söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan alı vereyim dön geri
  Ak yüzlü ela gözlü gelinler gider ise benim gider
  Senin de içinde nişanlın var ise yiğit söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan alı vereyim dön geri
  Ak sakallı ihtiyarlar gider ise benim gider
  Senin de içinde ak sakallı baban var ise yiğit söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan kurtarayım dön geri
  Benim için geldin ise oğlancığımı öldürmüşüm
  Yiğit sana günahı yok dön geri

  dedi. Oğlan burada babasına söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:.

  Boynu uzun büyük cins atlar senin gider
  Benim de içinde bineğim var
  Bırakmam12 yok kırk namerde
  Develerde kızıl deve senin gider
  Benim de içinde yük taşıyıcım var
  Bırakmam yok kırk namerde
  Ağıllarda on bin koyun senin gider
  Benim de içinde etliğim var
  Bırakmam yok kırk namerde
  Ak yüzlü ela gözlü gelin senin gider ise
  Benim de içinde nişanlım var
  Bırakmam yok kırk namerde
  Altın başlı otağlar senin gider ise
  Benim de içinde odam var
  Bırakmam yok kırk namerde
  Ak sakallı ihtiyarlar senin gider ise
  Benim de içinde bir aklı şaşmış şuuru yitmiş ihtiyar babam var
  Bırakmam yok kırk namerde

  dedi. Kırk yiğidine tülbent salladı, el eyledi. Kırk yiğit büyük cins atım oynattı, oğlanın etrafına toplandı. Oğlan kırk yiğidini beraberine aldı, at tepti, cenk ve savaş etti. Kiminin boynunu vurdu, kimini esir eyledi. Babasını kurtardı, çekildi geri döndü. Dirse Han burada oğlancığının sağ olduğunu bildi. Hanlar hanı Bayındır
  oğlana beylik verdi, taht verdi, dedem Korkut destan söyledi deyiş dedi, bu Oğuznameyi düzdü koştu, böyle dedi:

  Onlar da bu dünyaya geldi geçti
  Kervan gibi kondu göçtü
  Onları da ecel aldı yer gizledi
  Fani dünya yine kaldı
  Gelimli gidimli dünya
  Son ucu ölümlü dünya


  Kara ölüm geldiğinde geçit versin. Sağlıkla, akılla devletini Hak artırsın. O övdüğüm yüce Tanrı dost olarak medet eriştirsin.

  Dua edeyim hanım: Yerli kara dağların yıkılmasın. Gölgeli büyük ağacın kesilmesin Taşkın akan güzel suyun kurumasın. Kanatlanın uçları kırılmasın. Koşar iken ak boz atın sendelemesin. Vuruşunca kara çelik öz kılıcın çentilmesin. Dürtüşürken alaca mızrağın utanmasın. Ak bürçekli *****n yeri cennet olsun. Aksakallı babanın yeri cennet olsun. Hakkın yandırdığı çırağın yana dursun. Kadir Tanrı seni namerde muhtaç eylemesin hanım hey!...
  __________________
 3. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Salur kazan’ın evinin yağmalandığı destanı beyan eder

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bir gün Ulaş oğlu, yırtıcı kuşun yavrusu, zavallının biçarenin ümidi, Amıt suyunun aslanı, Karacuğun kaplanı, yağız al atın sahibi, Han Uruz’un babası, Bayındır Han’ın güveyisi, kudretli Oğuz’un devleti, kalmış yiğit arkası Kazan yerinden kalkmıştı. Doksan başlı otağlarını kara yerin üzerine diktirmişti. Doksan yerde alaca halı, ipek döşemişti. Seksen yerde büyük kaplar kurulmuştu. Altın kadehler, sürahiler dizilmişti. Dokuz kara gözlü, güzel yüzlü, saçı ardına örülü, göğsü kızıl düğmeli, elleri bileğinden kınalı, parmakları süslü dilber kâfir kızları Kudretli Oğuz beylerine kadeh sunup, içiyorlardı. İçip içip Ulaş oğlu Salur Kazan’ın alnına şarabın keskini çıktı. (Şarap başına tesir etti.) Kaba dizi üzerine çöktü (kalktı, doğruldu.) dedi: “Ünümü anlayın beyler, sözümü dinleyin beyler, yata yata yanımız ağrıdı, dura dura belimiz kurudu, yürüyelim beyler, av avlayalım, kuş kuşlayalım, yabani geyik yıkalım, dönelim otağımıza inelim, yiyelim içelim hoş geçelim.” Kıyan Selçük oğlu **** Dundar der: “Evet Han Kazan uygundur.” Kara Göne oğlu Kara Budak der: “Ağam Kazan uygundur.” Onlar öyle diyince at ağızlı Aruz Koca iki dizinin üzerine çöktü, der: “Ağam Kazan pis dinli Gürcistan ağzında oturuyorsun, yurdunun üstüne kimi bırakıyorsun?” Kazan der: “Üç yüz yiğit ile oğlum Uruz benim evimin üstünde dursun” dedi.

  Yağız al atını çektirdi, sıçrayıp bindi. Alnı beyaz aygırına Dundar bindi. Kazan Bey’in kardeşi Kara Göne bindi. Beyaz büyük cins atını çektirdi, Bayındır Han’ın düşmanı yenen Şìr Şemseddin bindi. Parasarın Bayburt Hisarı’ndan fırlayıp uçan Beyrek boz aygırına bindi. Yağız al atlı Kazan’a keşiş diyen Bey Yigene doru aygırına bindi. Saymağa kalksam tükense olmaz, kudretli Oğuz beyleri bindi, Ala Dağa alaca asker ava çıktı.

  Kâfirin casusu casusladı, vardı kâfirler azgını Şökli Melik’e haber verdi. Yedi bin kaftanının ardı yırtmaçlı, yarısından kara saçlı, pis dinli, din düşmanı alaca atlı kâfir bindi, dört nala hücum etti, gece yarısında Kazan Bey’in yurduna geldi. Altın otağlarını kâfirler yıktılar. Kaza benzer kızı gelini feryat ettirdiler. Tavla tavla koç atlarına bindiler. Katar katar kızıl develerini yedekte çektiler. Ağır hazinesini, bol akçesini yağmaladılar. Kırık ince belli kız ile boyu uzun Burla Hatun esir gitti. Kazan Bey’in ihtiyarcık olmuş anası kara deve boynunda asılı gitti. Han Kazan’ın oğlu Uruz Bey üç yüz yiğit ile eli bağlı, boynu bağlı gitti. Eylik Koca Oğlu Sarı Kumlaş, Kazan Bey’in evi üzerine şehit oldu. Kazan’ın bu işlerden haberi yok.

  Kâfir der: “Beyler, Kazan’ın tavla tavla koç atlarına binmişiz, altın akçasını yağmalamışız, kırk yiğit ile oğlu Uruz’u esir etmişiz, katar katar develerini yedekte çekmişiz, kırk ince belli kız ile Kazan’ın helâllisini tutmuşuz, bu darbeleri biz Kazan’a vurmuşuz” dedi. Kâfirin biri der: “Kazan Bey’de bir öcümüz kaldı.” Şökli Melik der: “Bre asilzade ne öcümüz kaldı?” Kâfir der: “Kazan’ın Kapulu Derbendi’nde on bin koyunu vardır, şu koyunları da getirsek Kazan’a büyük darbe vurmuş olurduk” dedi. Şökli Melik der: “Altı yüz kâfir varsın, koyunu getirsin” dedi.

  Altı yüz kâfir atlandı, koyunun üzerine dört nala gitti.

  Gece yatarken Karacık Çoban kara kaygılı rüya gördü. Rüyasından sıçradı ayağa kalktı. Kıyan Gücü, Demir Gücü bu iki kardeşi yanına aldı. ağılın kapısını berkitti. Üç yerde tepe gibi taş yığdı. Alaca kollu sapanını eline aldı.

  Ansızın Karacık çobanın üzerine altı yüz kâfir yüklendi. Kâfir der:

  Karanlık akşam olunca kaygılı çoban
  Kar ile yağmur yağınca çakmaklı çoban
  Sütü peyniri bol kaymaklı çoban


  Kazan Bey’in penceresi altın otağlarını biz yıkmışız, tavla tavla koç atlarına biz binmişiz, katar katar kızıl devesini biz yedekte çekmişiz, ihtiyarcık anasını biz getirmişiz, ağır hazine bol akçasını biz yağmalamışız, kaza benzer kızı gelini biz esir etmişiz, kırk yiğidi ile Kazan’ın oğlunu biz getirmişiz, kırk ince belli kız ile Kazan’ın helâllisini biz getirmişiz, bre çoban uzağından yakınından beri gel, baş indirip bağır, bas, biz kâfire selâm ver, öldürmeyelim, Şökli Melik’e seni iletelim, sana beylik at verelim.

  Çoban der:

  Lâkırdı söyleme bre itim kâfir
  İtim ile bir yalakta bulaşığımı içen azgın kâfir
  Altındaki alaca atını ne översin
  Alaca başlı keçim kadar gelmez bana
  Başındaki tulganı ne översin bre kâfir
  Başımdaki börküm kadar gelmez bana
  Altmış tutam mızrağını ne översin murdar kâfir
  Kızılcık değeneğim kadar gelmez bana
  Kılıcını ne översin bre kâfir
  Eğri başlı çomağım kadar gelmez bana
  Okluğunda doksan okunu ne översin bre kâfir
  Alaca kollu sapanım kadar gelmez bana
  Uzağından yakınından beri gel
  Yiğitlerin darbesini gör öyle geç

  dedi. Derhal kâfirler at teptiler, ok serptiler. Yiğitler ejderhası Karacık Çoban sapanının ayasına taş koydu attı. Birini atınca ikisini üçünü yıktı, ikisini atınca üçünü dördünü yıktı. Kâfirlerin gözüne korku düştü. Karacık Çoban kâfirin üç yüzünü sapan taşı ile yere serdi. İki kardeşi okla vuruldu, şehit oldu. Çobanın taşı tükendi, koyun demez keçi demez, sapanının ayasına koyar atar, kâfiri yıkar. Kâfirin gözü korktu. Dünya âlem kâfirin başına karanlık oldu, der: “Murada, maksuda ermesin, bu çoban bizim hepimizi öldürür mü, öldürür” dediler, ve durmayıp kaçtılar.

  Çoban şehit olan kardeşlerini Hakka teslim etti, kâfirlerin leşinden bir büyük tepe yığdı, çakmak çakıp ateş yaktı ve keçesinden isli kül yapıp yarasına bastı, yolun kenarına geçip oturdu, ağladı sızladı. Der: “Salur Kazan, Bey Kazan, ölü müsün diri misin, bu işlerden haberin yok mudur” dedi.

  Meğer hanım o gece kudretli Oğuz’un devleti, Bayındır Han’ın güveyisi, Ulaş oğlu Salur Kazan kara kaygılı rüya gördü. Sıçradı ayağa kalktı, der: “Biliyor musun kardeşim Kara Göne, rüyamda ne göründü, kara kaygılı rüya gördüm, yumruğumda çırpınan benim şâhin kuşumu ölüyor gördüm, gökten yıldırım ak otağımın üzerine çakıyor gördüm, kapkara duman yurdumun üzerine dökülüyor gördüm, kuduz kurtlar evimi dişleyip yırtıyor gördüm, kargı gibi kara saçımı uzanıyor gördüm, uzanarak gözümü örtüyor gördüm, bileğimden on parmağımı kanda gördüm, ne vakit ki bu rüyayı gördüm, ondan beri aklımı fikrimi toplayamıyorum, hanım kardeş benim bu rüyamı yor bana” dedi. Kara Göne der: “Kara bulut dediğin senin devletindir, kar ile yağmur dediğin senin askerindir, saç kaygıdır, kan karadır, geri kalanını yoramam, Allah yorsun” dedi. Böyle söyleyince Kazan der: “Benim avımı bozma, askerimi dağıtma, ben bugün yağız al atı ökçelerim, üç günlük yolu bir günde alırım, öğle olmadan yurdumun üstüne varırım, eğer sağdır esendir, akşam olmadan gene ben bana gelirim, yurdum sağ esen değilse başınızın çaresine bakın, ben artık gittim” dedi.

  Yağız al atını mahmuzladı Kazan Bey yola gitti. Gele gele yurdunun üzerine geldi. Gördü ki uçanlardan kuzgun kalmış, tazı dolaşmış yurtta kalmış. Kazan Bey burada yurt ile haberleşmiş, görelim hanım ne haberleşmiş:

  Kazan der:

  Kavim kabile benim ortak yurdum
  Yaban eşeği ile yabani geyiğe komşu yurdum
  Seni düşman nereden dalamış güzel yurdum
  Ak otağlar dikilince yurdu kalmış
  İhtiyarcık anam oturunca yeri kalmış
  Oğlum Uruz ok atınca hedef kalmış
  Oğuz beyleri at sürünce meydan kalmış
  Kara mutfak dikilince ocak kalmış

  Bu halleri gördüğünde Kazan’ın kara süzme gözleri kan yaş doldu, kan damarları kaynadı, kara bağrı sarsıldı. Yağız al atını ökçeledi, kâfirin geçtiği yola düştü gitti.

  Kazan’ın önüne bir su geldi. Kazan der: “Su Hak yüzünü görmüştür, ben bu su ile haberleşeyim” dedi. Görelim hanım nice haberleşti:

  Kazan der:

  Çağıl çağıl kayalardan çıkan su
  Ağaç gemileri oynatan su
  Hasan ile Hüseyin’in hasreti su
  Bağ ve bostanın ziyneti su
  Âyişe ile Fâtıma’nın bakışı su
  Koç atların gelip içtiği su
  Kızıl develerin gelip geçtiği su
  Ak koyunların gelip çevresinde yattığı su
  Yurdumun haberini biliyor musun söyle bana
  Kara başım kurban olsun suyum sana

  dedi. Su nasıl haber versin. Sudan geçti, bu sefer bir kurda rastladı. “Kurt yüzü mübarektir, kurt ile bir haberleşeyim” dedi. Görelim hanım ne haberleşti:

  Kazan der:

  Karanlık akşam olunca günü doğan
  Kar ile yağmur yağınca er gibi duran
  Kara koç atlar gördüğünde kişnettiren
  Kızıl deve gördüğünde bağrıştıran
  Akça koyun gördüğünde kuyruk çarpıp kamçılayan
  Arkasını vurup berk ağılın ardını söken
  Karma öğeçin’ semizini alıp tutan
  Kanlı kuyruk yüzüp çap çap yutan
  Avazı kalın köpeklere kavga salan
  Çakmaklıca çobanları geceleyin koşturan
  Yurdumun haberini biliyor musun söyle bana
  Kara başımın sağlığında iyilikler edeyim köpek

  dedi. Kurt nasıl haber versin. Kurttan da geçti. Karaca Çoban’ın kara köpeği Kazan’ın karşısına geldi. Kazan, kara köpek ile haberleşti, görelim hanım ne haberleşti:

  Der:

  Karanlık akşam olunca vaf vaf üren
  Acı ayran dökülünce çap çap içen
  Gece gelen hırsızları korkutan
  Korkutarak şamatasıyla ürküten
  Yurdumun haberini biliyor musun söyle bana
  Kara başımın sağlığında iyilikler edeyim köpek

  dedi. Köpek nasıl haber versin. Köpek Kazan’ın atının ayağına çap çap düşer, sin sin sinler. Kazan bir sopa ile köpeği vurdu, köpek çekildi geldiği yola gitti. Kazan köpeği takip ederek Karaca Çoban’ın üzerine geldi. Çobanı gördüğünde haberleşti, görelim hanım ne haberleşti:

  Kazan der:

  Karanlık akşam olunca kaygılı çoban
  Kar ile yağmur yağınca çakmaklı çoban
  Ünümü anla sözümü dinle
  Ak otağım şurdan geçmiş gördün mü söyle bana
  Kara başım kurban olsun çoban sana
  dedi. Çoban der:

  **müş müydün yitmiş miydin a Kazan
  Nerde geziyordun neredeydin a Kazan

  Dün değil evvelki gün evin buradan geçti. İhtiyarcık anan kara deve boynunda asılı geçti. Kırk ince belli kızı ile helâllin boyu uzun Burla Hatun ağlayarak şurdan geçti. Kırk yiğit ile oğlun Uruz başı açık yalın ayak kâfirlerin yanınca esir gitti. Tavla tavla koç atlarına kâfirler binmiş. Katar katar develerini kâfir yedekte çekmiş. Altın ökçe, bol hazineni kâfir almış.

  Çoban böyle deyince Kazan âh etti, aklı başından gitti, dünya âlem gözüne karanlık oldu. Der: “Ağzın kurusun çoban, dilin çürüsün çoban, Kadir senin alnına belâ yazsın çoban” dedi. Kazan Bey böyle söyleyince çoban der:

  Ne kızıyorsun bana ağam Kazan
  Yoksa göğsünde yok mudur iman

  Altı yüz kâfir de benim üzerime geldi, iki kardeşim şehit oldu, üç yüz kâfir öldürdüm gaza ettim, semiz koyun zayıf toklu senin kapından kâfirlere vermedim, üç yerden yaralandım, kara başım bunaldı, yalnız kaldım, suçum bu mudur” dedi. Çoban der:

  Yağız al atını ver bana
  Altmış tutam mızrağını ver bana
  Ap alaca kalkanını ver bana
  Kara çelik öz kılıcını ver bana
  Okluğunda seksen okunu ver bana
  Ak kirişli sert yayını ver bana
  Kâfire ben varayım
  Yeniden doğanını öldüreyim
  Yenim ile alnımın kanını ben sileyim
  **ürsem senin uğruna ben öleyim
  Allah Taâla kor ise evini ben kurtarayım

  dedi.

  Çoban böyle diyince Kazan’a kahır geldi, tuttu yürüyü verdi. Çoban da Kazan’ın ardından yetişti. Kazan döndü baktı, “oğul çoban nereye gidiyorsun” dedi. Çoban der: “Ağam Kazan sen evini almağa gidiyorsan, ben de kardeşimin kanını almağa gidiyorum” dedi. Böyle söyleyince Kazan der: “Oğul çoban karnım açtır, bir şeyin var mıdır yemeğe” dedi. Çoban der: “Evet ağam Kazan, geceden bir kuzu pişirmişimdir, gel bu ağaç dibinde inelim yiyelim” dedi. İndiler, çoban dağarcığı çıkardı, yediler.

  Kazan fikreyledi, der: “Eğer çoban ile varacak olursam kudretli Oğuz beyleri benim başıma kakınç kakarlar, çoban beraber olmasa Kazan kâfiri yenemezdi derler” dedi. Kazan’a gayret geldi. Çobanı bir ağaca sara sara muhkem bağladı, kalktı yürüyü verdi. Çobana der: “Bre çoban karnın acıkmamışken, gözün kararmamışken bu ağacı koparmağa bak, yoksa seni burada kurtlar kuşlar yer” dedi. Karaca Çoban zorladı, koca ağacı yeri ile yurdu ile kopardı, arkasına aldı, Kazan’ın ardına düştü. Kazan baktı gördü çoban ağacı arkasına almış geliyor. Kazan der: “Bre çoban bu ağaç ne ağaçtır?” Çoban der: “Ağam Kazan bu ağaç o ağaçtır ki sen kâfiri tepelersin, karnın acıkır, ben sana bu ağaç ile yemek pişiririm” dedi. Kazan’a bu söz hoş geldi. Atından indi, çobanın ellerini çözdü, alnından bir öptü. Der: “Allah benim evimi kurtaracak olursa seni tavlacı başı eyleyeyim” dedi. İkisi yola girdi.

  Beri yanda Şökli Melik kâfirlerle şen şandıman yiyip içip oturuyordu. Der: “Beyler biliyor musunuz Kazan’a nasıl gadreylemek gerek, boyu uzun Burla Hatun’unu getirip kadeh sundurmak gerek” dedi.

  Boyu uzun Burla Hatun bunu işitti, yüreği ile canına ateşler düştü. Kırk ince belli kızın içine girdi, öğüt verdi. Der: “Hanginize yapışırlarsa Kazan’ın hatunu hanginizdir diye, kırk yerden ses veresiniz” dedi.

  Şökli Melik’ten adam geldi. “Kazan Bey’in hatunu hangisidir” dedi. Kırk yerden ses geldi, hangisidir bilmediler.

  Kâfire haber verdiler, “birine yapıştık, kırk yerden ses geldi, bilmedik hangisidir” dediler. Kâfir de: “Bre varın Kazan’ın oğlu Uruz’u çekin çengele asın, kıyma kıyma ak etinden çekin, kara kavurma pişirip kırk bey kızına iletin, kim ki yedi o değil, kim ki yemedi odur, alın gelin kadeh sunsun” dedi. Boyu uzun Burla Hatun oğlunun yamacına geldi, çağırıp oğluna söyler, görelim hanım ne söyler.

  Der:

  Oğul oğul ay oğul
  Biliyor musun neler oldu
  Söyleştiler fısıl fısıl
  Kâfirin fiilini duydum
  Penceresi altın otağımın kabzası oğul
  Kaza benzer kızımın gelinimin çiçeği oğul
  Oğul oğul ay oğul
  Dokuz ay dar karnımda taşıdığım oğul
  On ay diyince dünyaya getirdiğim oğul
  Dolaması altın beşikte belediğim oğul


  Kâfirler ters konuşmuşlar: Kazan oğlu Uruz’u hapisten çıkarın, boğazından urgan ile asın, iki küreğinden çengele takın, kıyma kıyma ak etinden çekin, kara kavurma edip kırk bey kızına iletin, kim ki yedi o değil, kim ki yemedi o Kazan’ın hatunudur, çekin döşeğimize getirelim, kadeh sunduralım demişler. Senin etinden oğul yiyeyim mi, yoksa pis dinli kâfirin döşeğine gireyim mi, baban Kazan’ın namusunu lekeleteyim mi, nice deyim oğul hey” dedi. Uruz der: “Ağzın kurusun ana, dilin çürüsün ana, ana hakkı Tanrı hakkı almamış olsaydı kalkarak yerimden doğrulaydım, yakan ile boğazından tutaydım, kaba ökçem altına ataydım, ak yüzünü kara yere tepeydim, ağzın ile burnundan kan fışkırtaydım, can tatlılığını sana göstereydim, bu nasıl sözdür, sakın kadın ana benim üzerime gelmeyesin, benim için ağlamayasın, bırak beni kadın ana çengele vursunlar, bırak etimden çeksinler kara kavurma etsinler kırk bey kızının önüne iletsinler, onlar bir yediğinde sen iki ye, seni kâfirler bilmesinler duymasınlar, ta ki pis dinli kâfirin döşeğine varmayasın, kadehini sunmayasın, babam Kazan’ın namusunu lekelemeyesin, sakın” dedi. Oğlan böyle diyince boncuk boncuk gözünün yaşı revan oldu. Boyu uzun beli ince Burla Hatun boynu ile kulağını tuttu, güz elması gibi al yanağını çekti yırttı, kargı gibi kara saçını yoldu, "oğul oğul" diyerek feryat figan etti, ağladı.

  Uruz der:

  Kadın ana karşıma geçip ne böğürüyorsun
  Ne bağırıyorsun ne ağlıyorsun
  Bağrım ile yüreğimi ne dağlıyorsun
  Geçmiş benim günümü ne andırıyorsun
  Hey ana arap atlar olan yerde
  Bir tayı olmaz mı olur
  Kızıl develer olan yerde
  Bir deve yavrusu olmaz mı olur
  Akça koyunlar olan yerde
  Bir kuzucağı olmaz mı olur
  Sen sağ ol kadın ana babam sağ olsun
  Bir benim gibi oğul bulunmaz mı olur

  dedi. Böyle diyince anasının kararı kalmadı, yürüyü verdi, kırk ince belli kızın içine girdi.

  Kâfirler Uruz’u alıp kesim için çengelin dibine getirdiler. Uruz der:

  Bre kâfir aman
  Tanrı’nın birliğine yoktur güman (şüphe)

  bırakın beni, bu ağaç ile söyleşeyim” dedi. Çağırıp ağaca söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Ağaç ağaç der isem sana üzülme ağaç
  Mekke ile Medine’nin kapısı ağaç
  Musa Kelimin asası ağaç
  Büyük büyük suların köprüsü ağaç
  Kara kara denizlerin gemisi ağaç
  Erlerin şahı Ali’nin Düldülünün eyeri ağaç
  Zülfikarın kını ile kabzası ağaç
  Şah Hasan ile Hüseyin’in beşiği ağaç
  Eğer erdir eğer avrattır (erkek olsun, kadın olsun) korkusu ağaç
  Başına doğru bakar olsam başsız ağaç
  Dibine doğru bakar olsam dipsiz ağaç
  Beni sana asarlar çekme ağaç
  Çekecek olursan yiğitliğim seni tutsun ağaç
  Bizim elde olmalıydın ağaç
  Kara hindû kullarıma buyuraydım
  Seni para para doğrayalardı ağaç

  Sonra dedi:

  Tavla tavla bağlanırken atıma yazık
  Kardeş diye beslerken arkadaşıma yazık
  Yumruğumda çırpınırken şâhin kuşuma yazık
  Yetişmesi ile tutarken tazıma yazık
  Yiğitlikten usanmadan canıma yazık

  dedi, tane tane gözyaşı döküp ağladı, yanık ciğerciğini dağladı.

  Bu sırada sultanım, Salur Kazan ile Karaca Çoban dört nala yetişti. Çobanın üç yaşında dana derisinden sapanının ayası idi, üç keçi tüyünden sapanının kolları idi, bir keçi tüyünden çatlayıcı idi. Her atınca on iki batman (8 kg, 8x12=96 kg) taş atardı. Attığı taş yere düşmezdi, yere dahi düşse toz gibi savrulurdu, ocak gibi oyulurdu. Üç yıla kadar taşı düştüğü yerin otu bitmezdi. Semiz koyun zayıf toklu bayırda kalsa, kurt gelip yemezdi sapanının korkusundan. Öyle olunca sultanım, Karaca Çoban sapan çatlattı, dünya âlem kâfirin gözüne karanlık oldu. Kazan der: “Karacık Çoban anamı kâfirden dileyeyim, at ayağı altında kalmasın.” dedi. At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Kazan kâfire çağırıp söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Bre Şökli Melik
  Penceresi altın otağlarımı getirmişsin
  Sana gölge olsun
  Ağır hazinemi bol akçemi getirmişsin
  Sana harçlık olsun
  Kırk ince belli kız ile Burla Hatun’u getirmişsin
  Sana esir olsun
  Kırk yiğit ile oğlum Uruz’u getirmişsin
  Kulun olsun
  Tavla tavla koç atlarımı getirmişsin
  Sana binek olsun
  Katar katar develerimi getirmişsin
  Sana yük taşıyıcı olsun
  İhtiyarcık anamı getirmişsin
  Bre kâfir anamı ver bana
  Savaşmadan vuruşmadan çekileyim
  Geri döneyim gideyim belli bil

  dedi. Kâfir der:

  Bre Kazan
  Penceresi altın otağını getirmişiz
  Bizimdir
  Kırk ince belli kız ile
  Boyu uzun Burla Hatun’u getirmişiz
  Bizimdir
  Kırk yiğit ile oğlun Uruz’u getirmişiz
  Bizimdir
  Tavla tavla koç atlarını
  Katar katar develerini getirmişiz
  Bizimdir
  İhtiyarcık ***** getirmişiz
  Bizimdir

  Sana vermeyiz, Yayhan Keşiş oğluna veririz, Yayhan Keşiş oğlundan oğlu doğar, biz onu sana hasım koruz” dediler. Çoban hiddetlendi, dudakları kabardı. Çoban der:

  Bre dini yok akılsız kâfir
  Aklı yok derneksiz kâfir
  Karşı yatan karlı dağlar ihtiyarlamıştır otu bitmez
  Kanlı kanlı ırmakları ihtiyarlamıştır suyu gelmez
  Yiğit yiğit atlar ihtiyarlamıştır tay vermez
  Kızıl kızıl develer ihtiyarlamıştır yavru vermez
  Bre kâfir Kazan’ın anası ihtiyarlamıştır oğul vermez

  Dölünü almaktan sefan var ise Şökli Melik, kara gözlü kızın var ise, getir Kazan’a ver, bre kâfir senin kızından oğlu doğsun, siz onu Kazan Beğe hasım koyasınız” dedi.

  Bu sırada kudretli Oğuz beyleri yetişti. Hanım görelim kimler yetişti. Kara Dere ağzında Kadir veren, kara boğa derisinden beşiğinin örtüsü olan, hiddeti tutunca kara taşı kül eyleyen, bıyığını ensesinde yedi yerde düğümleyen, yiğitler ejderhası, Kazan Bey’in kardeşi Kara Göne dört nala yetişti. “Çal kılıcını kardeş Kazan, yetiştim” dedi.

  Bunun ardınca görelim kimler yetişti: Demir Kapı Derbendi’ndeki demir kapıyı tepip alan, altmış tutam alaca mızrağının ucunda er böğürten, Kıyan Selçük oğlu **** Dundar dört nala yetişti. “Çal kılıcını ağam Kazan, yetiştim” dedi.

  Bunun ardınca hanım görelim kimler yetişti: Hemid ile Merdin kalesini tepip yıkan, demir yaylı Kapçak Melik’e kan kusturan, gelerek Kazan’ın kızını erlik ile alan, Oğuz’un ak sakallı ihtiyarlarının görünce o yiğidi takdir ettiği, al ipekli şalvarlı, atı deniz ördeği püsküllü, Kara Göne oğlu Kara Budak dört nala yetişti. “Çal kılıcını ağam Kazan, yetiştim” dedi.

  Bunun ardınca görelim hanım kimler yetişti: Destursuzca Bayıdır Han’ın düşmanını bastıran, altmış bin kâfire kan kusturan, ak boz atının yelesi üstünde kar durduran, Gaflet Koca oğlu Şîr Şemseddin dört nala yetişti. “Çal kılıcını ağam Kazan, yetiştim” dedi.

  Bunun ardınca görelim hanım kimler yetişti: Parasarın Bayburt Hisarı’ndan fıkrayıp uçan, ap alaca gerdeğine karşı gelen, yedi kızın ümidi, kudretli Oğuz’un imrenileni, Kazan Bey’in inançlısı ( aslı inak, maiyetteki en inanılan kimse, bir maiyet ünvanı), boz aygırlı Beyrek dört nala yetişti. “Çal kılıcını ağam Kazan, yetiştim” dedi.

  Bunun ardında hanım görelim kimler yetişti: Dönüp baksa çalımlı, kartal hünerli, süslü eklem kuşaklı, kulağı altın küpeli, kudretli Oğuz beylerini bir bir atından yıkıcı, Kazılık Koca oğlu Bey Yigenek dört nala yetişti. “Çal kılıcını ağam Kazan, yetiştim” dedi.

  Bunun ardınca görelim hanım kimler yetişti: altmış ögeç derisinden kürk eylese topuklarını örtmeyen, altı ögeç derisinden külâh etse kulaklarını örtmeyen, kolu budu irice, uzun baldırları ince, Kazan Bey’in dayısı, at ağızlı Aruz Koca dört nala yetişti. “Çal kılıcını beyim Kazan, yetiştim” dedi.

  Bunun ardınca görelim kimler yetişti: Giderek Peygamber’in yüzünü gören, gelerek Oğuz’da sahabesi olan, hiddeti tutunca bıyıklarından kan çıkan, bıyığı kanlı Büğdüz Emen dört nala yetişti. “Çal kılıcını ağam Kazan, yetiştim” dedi.

  Bunun ardınca görelim kimler yetişti: Kâfirleri it ardına bırakıp horlayan, yurttan çıkıp Aygır Gözler suyundan at yüzdüren, elli yedi kalenin kilidini alan, Ak Melik Çeşme kızına nikâh eden, Sofı Sandal Melik’e kan kusturan, kırk cübbe bürünüp otuz yedi kale beyinin dilber kızlarını çalıp bir bir boynunu kucaklayan, yüzünden dudağından öpen, Eylik Koca oğlu Alp Eren, dört nala yetişti. “Çal kılıcını ağam Kazan, yetiştim” dedi.

  Sayılmakla Oğuz beyleri tükense olmaz, hep yetiştiler. Arı sudan abdest aldılar, ak alınlarını yere kodular, iki rekât namaz kıldılar Adı güzel Muhammed’e salâvat getirdiler, derhâl kâfire at saldılar, kılıç çaldılar. Gümbür gümbür davullar dövüldü, burması altın tunç borular çalındı. O gün ciğerinde olan er yiğitler belirdi. O gün nâmertler sapa yer gözetti. O gün bir kıyamet savaş oldu, meydan dolu baş oldu. Başlar kesildi top gibi. Yiğit yiğit atlar koştu, nalı düştü. Alaca alaca mızraklar saplandı. Kara çelik öz kılıçlar çalındı, ağzı düştü. Üç kanatlı kayın oklar atıldı, temreni düştü. Kıyametin bir günü o gün oldu. Bey hizmetkârından, hizmetkâr beyinden ayrıldı.

  Dış Oğuz beyleri ile **** Dundar sağdan tepti. İç Oğuz beyleri ile Kazan merkeze tepti, Şökli Melik’e havale oldu, Şökli Melik’i böğürderek attan yere düşürdü, derhal kara başını tutup kesti, parçalayarak alaca kanını yer yüzüne döktü. Sağ tarafta Kara Tüken Melik’e Kıyan Selçükoğlu **** Dundar karşı geldi, sağ yanını kılıçladı, yere düşürdü. Sol tarafta Buğacık Melik’e Kara Göne oğlu **** Budak karşı geldi, altı dilimli gürz ile tepesine şiddetle tutup vurdu, dünya âlem gözüne karanlık oldu, at boynunu kucakladı, yere düştü. Kazan Bey’in kardeşi kâfirin tuğu ile sancağını kılıçladı yere düşürdü. Derelerde tepelerde kâfire kırgın girdi, leşine kuzgun üşüştü. On iki bin kâfir kılıçtan geçti. Beş yüz Oğuz yiğitleri şehit oldu. Kaçanını Kazan Bey kovalamadı, aman diyenini öldürmedi. Kudretli Oğuz beyleri ganimet aldı.

  Kazan Bey ordusunu, çoluğunu çocuğunu, hazinesini aldı geri döndü. Altın tahtında yine evini dikti. Karacık Çoban’ı tavlacıbaşı eyledi. Yedi gün yedi gece yeme içme oldu. Kırk tane kul, kırk cariye oğlu Uruz’un başına âzât eyledi. Kahraman koç yiğitlere çok ülke verdi, şalvar, cübbe, çuha verdi. Dedem Korkut gelerek destan söyledi deyiş dedi, bu Oğuzname’yi düzdü koştu, böyle dedi.

  Hani dediğim bey erenler
  Dünya benim diyenler
  Ecel aldı yer gizledi
  Fâni dünya kime kaldı
  Gelimli gidimli dünya
  Ahir son ucu ölümlü dünya
  Dua edeyim hanım: Karlı kara dağların yıkılmasın. Gölgeli büyük ağacın kesilmesinTaşkın akan güzel suyun kurumasın. Kadir Tanrı seni nâmerde muhtaç etmesin. Koşar iken ak boz atın sendelemesin. Vuruşunca kara çelik öz kılıcın çentilmesin. Dürtüşürken alaca mızrağınufanmasın. Ak sakallı babanın yeri cennet olsun. Âmin diyenler Tanrı’nın yüzünü görsün. Ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul olsun. Allah’ın verdiği ümidin kesilmesin. Derlesin toplasın günahınızı adı güzel Muhammed Mustafa yüzü suyuna bağışlasın hanım hey!...
 4. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Duha koca oğlu **** dumrul

  --------------------------------------------------------------------------------

  Meğer hanım, Oğuz’da Duha Koca oğlu **** Dumrul derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçeninden otuz üç akçe alırdı, geçmeyeninden döve döve kırk akçe alırdı. Bunu niçin böyle ederdi? Onun için ki “Benden ****, benden güçlü er var mıdır ki çıksın benimle savaşsın” der iki, “Benim erliğim, bahadırlığım, kahramanlığım, yiğitliğim Ruma, Şama gitsin, ün salsın.” der idi.

  Meğer bir gün köprüsünün yanında bir bölük oba konmuştu. O obada bir güzel yiğit hasta düşmüştü. Allah’ın emriyle o yiğit öldü. Kimi oğul diye, kimi kardeş diye ağladı. O yiğit üzerine dehşetli kara feryat koptu.

  Ansızın **** Dumrul dört nala yetişti. Der: “Bre *****lar, ne ağlıyorsunuz, benim köprümün yanında bu gürültü nedir, niye feryat ediyorsunuz “ dedi. Dediler: “Hanım, bir güzel yiğidimiz öldü, ona ağlıyoruz.” dediler. **** Dumrul der: “Bre yiğidinizi kim öldürdü?” Dediler: “Vallah bey yiğit, Allah Taâla’dan buyruk oldu, al kanatlı Azrail o yiğidin canını aldı.” **** Dumrul der: “Bre, Azrail dediğiniz ne kişidir ki adamın canını alıyor, yâ Kadir Allah , birliğin varlığın hakkı için Azrail’i benim gözüme göster, savaşayım, çekişeyim, mücadele edeyim, güzel yiğidin canını kurtarayım, bir daha güzel yiğidin canını almasın.” dedi. Çekildi döndü **** Dumrul evine geldi.

  Hak Taâla’ya Dumrul’un sözü hoş gelmedi. “Bak bak, bre ***** benim birliğimi tanımıyor, birliğime şükür kılmıyor, benim ulu dergâhımda (eşiğimde, huzurumda) gezsin benlik eylesin.” dedi. Azrail’e buyruk eyledi “kim yâ Azrail, var ve o **** *****ın gözüne görün, benzini sarart.” dedi. “Canını hırıldat al.” dedi.

  **** Dumrul kırk yiğit ile yiyip içip otururken ansızın Azrail çıka geldi. Azrail’i ne çavuş gördü ne kapıcı. **** Dumrul’un gören gözü görmez oldu, tutar elleri tutmaz oldu. Dünya âlem **** Dumrul’un gözüne karanlık oldu. Çağırıp **** Dumrul söyler, görelim hanım ne söyler:

  Der:
  Bre ne heybetli ihtiyarsın
  Kapıcılar seni görmedi
  Çavuşlar seni duymadı
  Benim görür gözlerim görmez oldu
  Tutar benim ellerim tutmaz oldu
  Titredi benim canım cûşa geldi
  Altın kadehim elimden yere düştü
  Ağzımın içi buz gibi
  Kemiklerim tuz gibi oldu
  Bre sakalcığı akça ihtiyar
  Gözceğizi fersiz ihtiyar
  Bre ne heybetli ihtiyarsın söyle bana
  Kazam belâm dokunur bugün sana

  dedi. Böyle diyince Azrail’in hiddeti tuttu, der:

  Bre **** *****
  Gözümün fersiz olduğunu ne beğenmiyorsun
  Gözü güzel kızların gelinlerin canını çok almışım
  Sakalımın ağardığını ne beğenmiyorsun
  Ak sakallı kara sakallı yiğitlerin canını çok almışım
  Sakalımın ağarmasının mânası budur

  dedi. “Bre **** ***** övünüyordun: Al kanatlı Azrail benim elime geçse, öldüreydim, güzel yiğidin canını onun elinden kurtaraydım diyordun, şimdi bre **** geldim ki senin canını alayım, verir misin yoksa benimle cenk eder misin?” dedi. **** Dumrul der: “Bre, al kanatlı Azrail sen misin?” dedi. “Evet benim” dedi. “Bu güzel yiğitlerin canını sen mi alıyorsun?” dedi. “Evet ben alıyorum.” dedi. “Bre Azrail ben seni geniş yerde istiyordum, dar yerde iyi elime girdin değil mi?” dedi. “Ben seni öldüreyim, güzel yiğidin canını kurtarayım.” dedi.

  Kara kılıcını sıyırdı eline aldı. Azrail’e çalmağa hamle kıldı. Azrail bir güvercin oldu, pencereden uçtu gitti. İnsan oğlunun ejderhası **** Dumrul elini eline çaldı, kah kah güldü. Der: “Yiğitlerim Azrail’in gözünü öyle korkuttum ki geniş kapıyı bıraktı dar bacadan kaçtı, madem ki benim elimden güvercin gibi kuş oldu uçtu, bre ben onu bırakır mıyım doğana aldırmayınca.” dedi.

  Kalktı atına bindi, doğanını eline aldı, ardına düştü. Bir iki güvercin öldürdü. Döndü, evine gelirken Azrail atının gözüne göründü. At ürktü, **** Dumrul’u kaldırdı yere vurdu. Kara başı bunaldı, darda kaldı. Ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu. Demin mırıldanıyordu, şimdi hırıldanmağa başladı.

  Der:

  Bre Azrail aman
  Tanrı’nın birliğine yoktur güman (şüphe)
  Ben seni böyle bilmezdim
  Hırsız gibi can aldığını duymazdım
  Tepesi büyük büyük bizim dağlarımız olur
  O dağlarımızda bağlarımız olur
  O bağların kara salkımlı üzümü olur
  O üzümü sıkarlar al şarabı olur
  O şaraptan içen sarhoş olur
  Şaraplıydım duymadım
  Ne söyledim bilmedim
  Beylikten usanmadım yiğitliğe doymadım
  Canımı alma Azrail medet

  dedi. Azrail der: “Bre **** ***** bana ne yalvarıyorsun, Allah Taâla’ya yalvar, benim de elimde ne var, ben de bir emir kuluyum.” dedi. **** Dumrul der: “Peki ya can veren can alan Allah Taâla mıdır?” “Evet odur.” dedi. Döndü Azrail’e “Peki ya sen ne eylemekli belâsın, sen aradan çık, ben Allah Taâla ile haberleşeyim.” dedi. **** Dumrul burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Yücelerden yücesin
  Kimse bilmez nicesin
  Güzel Tanrı
  Nice cahiller seni gökte arar yerde ister
  Sen bizzat müminlerin gönlündesin
  Dâim duran cebbar Tanrı
  Baki kalan settar Tanrı
  Benim canımı alacaksan sen al
  Azaril’e almağa bırakma

  dedi. Allah Taâla’ya **** Dumrul’un burada sözü hoş geldi. Azrail’e nidâ eyledi (seslendi) ki “Madem **** ***** benim birliğimi bildi, birliğime şükür kıldı, yâ Azrail, **** Dumrul can yerine can bulsun, onun canı âzât olsun.” der. Azrail der: “Bre **** Dumrul Allah Taâla’nın emri böyle oldu ki **** Dumrul canı yerine can bulsun, onun canı âzât olsun.” dedi. **** Dumrul der: “Ben nasıl can bulayım, yalnız, bir ihtiyar babam, bir ihtiyar anam ver, gel gi****m, ikisinden biri belki canını verir, al, benim canımı bırak.” dedi.

  **** Dumrul sürdü babasının yanına geldi. Babasının elini öpüp söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Ak sakallı aziz izzetli canım baba
  Biliyor musun neler oldu
  Küfür söz söyledim
  Hak Taâlaya hoş gelmedi
  Gök üzerinde al kanatlı Azraile emreyledi
  Uçup geldi
  Benim akça göğsümü bastırıp kondu
  Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu
  Baba senden can dilerim verir misin
  Yoksa oğul **** Dumrul diye ağlar mısın

  Babası der:

  Oğul oğul ay oğul
  Canımın parçası oğul
  Doğduğunda dokuz erkek deve kestiğim aslan oğul
  Penceresi altın otağımın kabzası oğul
  Kaza benzer kızımın gelinimin çiçeği oğul
  Karşı yatan kara dağım gerek ise
  Söyle gelsin Azrailin yaylası olsun
  Soğuk soğuk pınarlarım gerek ise
  Ona içme olsun
  Tavla tavla koç atların gerek ise
  Ona binek olsun
  Katar katar develerim gerek ise
  Ona yük taşıyıcı olsun
  Ağıllarda akça koyunum gerek ise
  Kara mutfak altında onun şöleni olsun
  Altın gümüş para gerek ise
  Ona harçlık olsun
  Dünya tatlı can aziz
  Canımı kıyamam belli bil
  Benden aziz benden sevgili anandır
  Oğul anana var

  dedi. **** Dumrul babasından yüz bulamayıp sürdü anasına geldi. Der:

  Ana biliyor musun neler oldu
  Gök üzerinde al kanatlı Azrail uçup geldi
  Benim akça göğsümü bastırıp kondu
  Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu
  Babamdan can diledim ana vermedi
  Senden can dilerim ana
  Canını bana verir misin
  Yoksa oğul **** Dumrul diye ağlar mısın
  Acı tırnak ak yüzüne çalar mısın
  Kargı gibi kara saçını yolar mısın ana

  dedi. Anası burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Anası der:

  Oğul oğul ay oğul
  Dokuz ay dar karnımda taşıdığım oğul
  On ay diyince dünya yüzüne getirdiğim oğul (aslında bu iki mısranın yeri değişiktir)
  Dolma beşiklerle belediğim oğul
  Dolu dolu ak sütümü emzirdiğim oğul
  Akça burçlu hisarlarda tutulaydın oğul
  Pis dinli kâfir elinde esir olaydın oğul
  Altın akçe gücüne dayanarak seni kurtaraydım oğul
  Yaman yere varmışsın varamam
  Dünya tatlı can aziz
  Canımı kıyamam belli bil

  dedi, anası da canını vermedi. Böyle diyince Azrail geldi **** Dumrul’un canını almağa. **** Dumrul der:

  Bre Azrail aman
  Tanrı’nın birliğine yoktur güman (şüphe)

  Azrail der: “Bre **** ***** daha ne aman diliyorsun, ak sakallı babanın yanına vardın can vermedi, ak bürçekli *****n yanına vardın can vermedi, daha kim verecek.” dedi. **** Dumrul der: “Hasretlim vardır, buluşayım.” dedi. Azrail der: “Bre **** hasretlin kimdir?” Der: “El kızı helâllim var, ondan benim iki oğlancığım var, emanetim var, ısmarlayacağım onlara, ondan sonra benim canımı alasın.” dedi.

  Sürdü helâllisinin yanına geldi, der:

  Biliyor musun neler oldu
  Gök yüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi
  Benim beyaz göğsümü bastırıp kondu
  Benim tatlı canımı alır oldu
  Babama ver dedim can vermedi
  Anama vardım can vermedi
  Dünya şirin can tatlı dediler
  Şimdi
  Yüksek yüksek kara dağlarım sana yaylak olsun
  Soğuk soğuk sularım sana içme olsun
  Tavla tavla koç atlarım sana binek olsun
  Penceresi altın otağım sana gölge olsun
  Katar katar develerim sana yük taşıyıcı olsun
  Ağıllarda beyaz koyunum sana şölen olsun
  Gözün kimi tutarsa
  Sen ona var
  İki oğlancığı öksüz koyma

  Der:

  Ne diyorsun ne söylüyorsun
  Göz açıp da gördüğüm
  Gönül verip sevdiğim
  Koç yiğidim şah yiğidim
  Tatlı damak verip öpüştüğüm
  Bir yastıkta baş koyup emiştiğim
  Karşı yatan kara dağları
  Senden sonra ben neylerim
  Yaylar olsam benim mezarım olsun
  Soğuk soğuk sularını
  İçer olsam benim kanım olsun
  Altın akçeni harcar olsam benim kefenim olsun
  Tavla tavla koç atını
  Biner olsam benim tabutum olsun
  Senden sonra bir yiğidi
  Sevip varsam beraber yatsam
  Alaca yılan olup beni soksun
  Senin o nâmert anan baban
  Bir canda ne var ki sana kıyamamışlar
  Arş şahit olsun sekizinci kat gök şahit olsun
  Yer şahit olsun gök şahit olsun
  Kadir Tanrı şahit olsun
  Benim canım senin canına kurban olsun

  dedi. Razı oldu.

  Azrail hatunun canını almağa geldi. İnsan oğlunun ejderhası eşine kıyamadı. Allah Taâla’ya burada yalvarmış, görelim nasıl yalvarmış:

  Der:

  Yücelerden yücesin
  Kimse bilmez nicesin
  Güzel Tanrı
  Nice cahiller seni gökte arar yerde ister
  Sen bizzat müminlerin gönlündesin
  Dâim duran cebbar Tanrı
  Ulu yollar üzerine
  İmaretler yapayım senin için
  Aç görsem donatayım senin için
  Alırsan ikimizin canını beraber al
  Bırakırsan ikimizin canını beraber bırak
  Keremi çok kadir Tanrı

  dedi. Hak Taâlaya **** Dumrul’un sözü hoş geldi. Azrail’e emreyledi: “**** Dumrul’un babasının anasının canını al, o iki helâlliye yüz kırk yıl ömür verdim.” dedi. Azrail de babasının anasının derhal canını aldı. **** Dumrul Yüz kırk yıl daha eşi ile ömür sürdü.

  Dedem Korkut gelip destan söyledi deyiş dedi. “Bu destan **** Dumrul’un olsun, benden sonra alıp ozanlar söylesin, alnı açık cömert erenler dinlesin.” dedi.
  Dua edeyim hanım: Karlı kara dağların yıkılmasın. Gölgeli kaba ağacın kesilmesin. Taşkın akan güzel suyun kurumasın. Kadir Tanrı seni nâmerde muhtaç etmesin. Ak alnında beş kelime dua kıldık, olsun kabul. Derlesin toplasın günahınızı adı güzel Muhammed’e bağışlasın hanım hey!...
 5. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Kazılık koca oğlu yigenek destanı

  --------------------------------------------------------------------------------

  KAM Gan oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Kara yerin üzerine ak otağını dikmişti. Alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. İç Oğuz, Dış Oğuz beyleri sohbete toplanmıştı. Yeme içme idi.

  Kazılık Koca derlerdi bir kişi var idi. Bayındır Han'ın veziri idi. Şarabın keskini başına çıktı. Kaba dizi üzerine çöktü, Bayındır Han'dan akın diledi. Bayındır Han izin verdi. “Nereye istersen git” dedi.

  Kazılık Koca iş görmüş, işe yarar, adamdı. İşe yarar yaşlıları yanına topladı, teçhizat ve levazımı ile yola girdi. Çok dağlar, dere tepe geçti. Günlerden bir gün Düzmürd Kalesi'ne geldi. Karadeniz kenarında idi. Ona erişip kondular.

  O kalenin bir tekürü var idi. Adına Arşın oğlu Direk Tekür derlerdi. O kâfirin altmış arşın boyu var idi. Altmış batman gürz vururdu, çok kuvvetli yay çekerdi. Kazılık Koca kaleye yetişir yetişmez cenge başladı. Sonra o tekür kaleden dışarı çıktı, meydana girdi, er diledi. Kazılık Koca onu görür görmez yel gibi yetişti, tutkal gibi yapıştı. Kâfirin ensesine bir kılıç vurdu, zerre kadar kestiremedi. Sıra kâfire geldi. O altmış batman gürz ile Kazılık Koca'ya tepeden aşağı tutup çaldı. Yalan dünya başına dar oldu düdük gibi kan fışkırdı. Kazılık Koca'yı yakalayıp tutup kaleye koydular. Yiğitleri durmayıp kaçtılar. Kazılık Koca tam on altı yıl kalede esir oldu. Sonra Emen derlerdi bir kişi altı kerre varıp kaleyi alamadı.

  Meğer hanım, Kazılık Koca esir olduğu vakit bir oğlancığı var idi. Bir yaşında idi. On beş yaşına girdi, yiğit oldu. Babasını öldü biliyordu. Yasak eylemişlerdi, esir olduğunu oğlandan saklıyorlardı. O oğlanın adına Yigenek derlerdi.

  Günlerden bir gün Yigenek oturup beylerle sohbet ederken, Kara Göne oğlu Budak ile uyuşamadı. Birbirine söz atıştılar. Budak der: “Burada boş laf edip ne yapıyorsun, madem ki er diliyorsun, varıp babanı kurtarsana, on altı yıldır esirdir” dedi. Yigenek bu haberi işitince yüreği oynadı, kara bağrı sarsıldı. Kalktı, Bayındır Han'ın huzuruna vardı, yere yüz koydu, der:

  Sabah erken sapa yerde dikilince ak otağlı
  Atlas ile yapılınca mavi gölgelikli
  Tavla tavla çekilince yiğit atlı
  Çağırıp yardım isteyince bol çavuşlu
  Çalkandığında yağ dökülen bol nimetli
  Darda kalmış yiğidin arkası
  Zavallının biçarenin ümidi
  Türkistan’ın direği
  Yırtıcı kuşun yavrusu
  Amıt suyunun aslanı
  Karacuğun kaplanı
  Devletli han medet

  Bana asker ver, beni. babamın esir olduğu kaleye gönder” dedi.

  Bayındır Han buyurdu, “Yirmi dört sancak beyi gelsin” dedi. “Önce Demirpakı Derbendi’nde bey olan, kargı mızrak ucunda er böğürten, hasıma yetiştiğinde kimsin diye sormayan Kıyan Selçuk oğlu **** Dundar seninle beraber varsın” dedi. “Aygır Gözler Suyu'ndan at yüzdüren, elli yedi kalenin kilidini alan Eylik Koca oğlu Dülek Evren beraber varsın” dedi. “Çift burçtan kayın oku durmadan gecen Yağrıncı oğlu İlalmış seninle beraber varsın. Üç kerre düşman görmese kan ağlayan Toğsun oğlu Rüstem beraber varsın” dedi. “Ejderhalar ağzından adam alan **** Evren beraber varsın. Yer yüzünün bir ucundan bir ucuna yetişeyim diyen Soğan Sarı beraber varsın.” Sayılmakla Oğuz erenleri tükense olmaz. Bayındır Han yirmi dört kahraman sancak beyini Yigeneğe arkadaşlığa verdi. Beyler toplanıp hazırlıklarını yaptılar.

  Meğer o gece Yigenek rüya gördü. Rüyasını arkadaşlarına söyledi, görelim hanım ne söyledi:

  Der: “Beyler birdenbire kara başım, gözüm uykuda iken rüya gördü. Elâ gözümü açıp dünya gördüm. Ak boz atlar koşturan alplar gördüm. Ak miğferli alpları yanıma aldım. Ak sakallı Dede Korkut'tan öğüt aldım. Alaca yatan kara dağları aştım. İleri yatan Karadeniz'e girdim. Gemi yapıp gömleğimi çıkardım yelken kurdum. İleri yatan denizi deldim geçtim. Öteki kara dağın bir yanında alnı başı parlayan bir er gördüm. Kalkıp yerimden doğruldum. Kargı dilli öz mızrağımı kaptım. Karşılayıp o ere vardım. Karşısından o eri mızraklayacağım zaman denedim. Göz ucu ile o ere baktım. Dayım Emen imiş onu bildim. Döndüm o ere selâm verdim, Oğuz ellerinden kimsin dedim. Gözkapaklarını kaldırıp yüzüme baktı. Oğul Yigenek nereye gidiyorsun dedi, söyledi. Ben dedim: Düzmürd Kalesi’ne gidiyorum, babam orada esir imiş dedim. Burada dayım bana söyledi:

  Der:

  Yetiştiğinde yel yetişmezdi yedi vurgunum
  Yedi bayırn kurduna benzerdi yiğitlerim
  Yedi kişiyle kurulurdu benim yayım
  Kayın dalı tüylerinden som altınlı benim okum
  Yel esti yağmur yağdı yükü koptu
  Yedi defa vardım o kaleyi alamadım geri döndüm.
  Benden daha er çıkmayasın Yigeneğim dön

  dedi. Yigenek rüyasında dayısına söylemiş:

  Der:

  Kalkıp yerinden doğrulduğunda
  Elâ gözlü bey yiğitleri yanına olmadın
  Adı belli beylerle sen at koşturmadın
  Beş akçeli süvarileri arkadaş ettin
  Onun için o kaleyi sen alamadın

  Demiş. Yigenek yine der:

  Kese kese yemeğe yahni güzel
  Kesme gününde kumandan hızlı güzel
  Daim geldiğinde dursa devlet güzel
  Bildiğini unutmasa akıl güzel
  Hasmından dönmese kaçmasa erlik güzel

  dedi.

  Bu rüyayı Yigenek arkadaşlarına hikâye eyledi. Meğer dayısı Emen orada yakın idi. Cümle beylerle arkadaş olup gittiler. Düzmürd Kalesi’ne yetişince etrafını çevirip gittiler kondular.

  Kâfirler bunları görünce Arşın oğlu Direk Tekür'e haber verdiler. O mel'un da kaleden dışarı çıkıp bunların karşısına geçti, er diledi. Kıyan Selçük oğlu **** Dundar yerinden kalkı verdi, altmış tutam sivri mızrağını koltuğa kısıp “O kâfiri karşısından mızraklayayım” dedi, mızraklayamadı. Kâfir Tekür yakalayıp zorladı, mızrağını çekti elinden aldı. O altmış batman gürz ile Dundar'ı tepeden aşağı tutup çaldı. Geniş dünya başına dar oldu. Cins atını çevirdi, çekilip döndü. Ondan sonra Dönebilmez Dülek Evren altı kanatlı çomağı ile at tepip gelip yukarıdan aşağı kâfire şiddetle vurdu, yenemedi. Tekür yakalayıp elinden çomağını aldı, ona da gürz ile vurdu. O da cins atını çevirdi döndü. Hanım, yirmi dört sancak beyi Tekür'ün elinde perişan oldu. Sonra Kazılık Koca oğlu Yigenek, taze yiğitcik yaradan Allah'a sığındı, ölümsüz mâbudu övdü, der:

  Yücelerden yücesin
  Kimse bilmez nicesin
  Aziz Tanrı
  Sen anadan doğmadın
  Sen babadan olmadın
  Kimsenin rızkını yemedin
  Kimseye güç etmedin (zor göstermedin)
  Bütün yerlerde birsin
  Sen dâim ve baki olan Allahsın
  Ademe sen taç giydirdin
  Şeytana lânet kıldın
  Bir suçtan ötürü. huzurundan sürdün
  Nemrud göğe ok attı
  Karnı yarık balığı karşı tuttun
  Ululuğuna haddin yok
  Senin boyun kaddin (boyun) yok
  Veya cism ile ceddin yok
  Vurduğunu ulutmayan Ulu Tanrı
  Bastığını belirtmeyen belli Tanrı
  Kaldırdığını göğe yetiştiren güzel Tanrı
  Kızdığını kahreden kahhar Tanrı
  Birliğine sığındım Rabbim kadir Tanrı
  Medet senden
  Kara elbiseli kâfire at tepiyorum.
  İşimi sen yoluna koy

  dedi. Hemen at sürdü. Yel gibi yetişti, tutkal gibi yapıştı. Kâfirin omuzuna bir kılıç vurdu. Giyimini kuşamını doğradı, altı parmak derinliğinde yara açtı. Kara kanı fışkırdı, kara kalçası, çizmesi dolu kan oldu. Kara başı bunaldı darda kaldı. Hemen döndü kaleye kaçtı. Yigenek ardından yetişti. Kale kapısına girmişken kara çelik öz kılıcı ile ensesine öyle çaldı ki başı top gibi yere düştü. Ondan sonra Yigenek atını döndürdü, askerin yanına geldi.

  Esir olan Kazılık Koca'yı bırakı vermişler, çıkıp geldi. “Hay bey yiğitler kâfiri kim öldürdü” diyerek söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Develerin dişisini gebe koydum
  Erkek midir dişi midir onu bilsem
  Kara elimin koyununu gebe koydum
  Koç mudur koyun mudur onu bilsem
  Elâ gözlü güzel helâlimi hamile koydum
  Erkek midir kız mıdır onu bilsem
  Bre bey yiğitler haber bana Yaradanın aşkına

  dedi. Yigenek burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Develerin dişisini gebe koydun erkek oldu
  Kara elde koyununu gebe koydun koç oldu
  Elâ gözlü güzel helâlini hamile koydun aslan oldu

  dedi. Yigenek babası ile görüştü. Ondan sonra geri kalan beyler görüştü. Sonra hep birden beyler kaleye yürüyüş ettiler, yağmaladılar.

  Babası ile Yigenek gizli yaka tutarak koklaştılar, iki hasret birbiriyle buluştular, ıssız yerin kurdu gibi uluştular, Tanrı'ya şükürler kıldılar.

  Kalenin kilisesini yıkıp yerine mescit yaptılar Aziz Tanrı adına hutbe okuttular. Kuşun alaca kanını, kumaşın arısını, kızın güzelini, dokuz katlı işlenmiş süslü elbise, cübbe Bayındır Han'a hisse çıkardılar. Geri kalanını gazilere bağışladılar. Döndüler, evlerine geldiler.

  Dedem Korkut gelip destan söyledi, deyiş dedi. “Bu Oğuznâme Yigeneğin olsun” dedi.

  “Dua edeyim hanım: Yerli kara dağların yıkılmasın. Gölgeli koca ağacın kesilmesin. Ak sakallı babanın yeri cennet olsun. Ak bürçekli *****n yeri cennet olsun. Âhir sonu arı imandan ayırmasın. Ak alnında beş kelime dua kıldık kabul olsun. Günahınız adı güzel Muhammed Mustafa'nın yüzü suyuna bağışlasın hanım hey!...”
  __________________
 6. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Kanglı koca oğlu kan turalı destanı

  --------------------------------------------------------------------------------

  Oğuz zamanında Kanglı Koca derlerdi bir gürbüz er var idi. Yetişmiş bir yiğit oğlu var idi, adına Kan Turalı derlerdi.

  Kanglı koca der: “Dostlar, babam öldü ben kaldım, yerini yurdunu tuttum, yarınki gün ben öleceğim oğlum kalacak, bundan daha iyisi yoktur ki (en iyisi) gözüm görürken oğul gel seni evlendireyim.” dedi. Oğlan der: “Baba madem ki beni evlendireyim diyorsun, bana lâyık kız nasıl olur?” Kan Turalı der: “Baba ben yerimden kalkmadan o kalkmış olmalı, ben kara koç atıma binmeden o binmiş olmalı, ben kanlı kâfir eline varmadan o varmış bana baş getirmiş olmalı.” dedi. Kanglı Koca der: “Oğul sen kız istemezmişsin, bir yiğit bahadır istermişsin, onun arkasında yiyesin içesin hoş geçesin (gününü gün edesin).” Der: “Evet canım baba öyle isterim, ya varasın cici bici Türkmen kızını alasın, birdenbire kayayım üzerine düşeyim, karnı yırtılsın.” dedi. Kanglı Koca der: “Oğul kız görmek senden, mal rızk vermek benden.” dedi.

  Böyle diyince yiğitler ejderhası Kan Turalı yerinden kalktı. Kırk yiğidini yanına aldı. İç Oğuz’u gördü, kız bulamadı. Çekildi geri döndü, evlerine geldi. Babası der: “Oğul kız buldun mu?” Kan Turalı der: “Yıkılsın Oğuz elleri, bana yarar kız bulamadım baba.” dedi. Babası der: “Hey oğul kız dileyip varan böyle varmaz.” Kan Turalı der: “Ya nasıl varır baba?” dedi. Kanglı Koca der: “Oğul sabah varıp öğlen gelmek olmaz, öğlen varıp akşam gelmek olmaz, oğul sen mala dört elle sarıl, yığ, ben sana kız aramağa gideyim.” dedi.

  Kanglı Koca sevine kıvana kalktı. Ak sakallı çok yaşlı (pir) ihtiyarları yanına aldı. İç Oğuz’a girdi, kız bulamadı. Dolandı Dış Oğuz’a girdi, bulamadı. Dolandı Tırabuzan’a geldi.

  Meğer Tırabuzan tekürünün (melikinin, kâfir beyinin, tekfurunun)bir fevkalâde güzel dilber kızı var idi. Sağına soluna iki çift yay çekerdi. Attığı ok yere düşmezdi. O kızın üç canavar kalınlığı kaftanlığı (başlığı, çeyizliği) var idi. “Kim o üç canavarı bastırsa yense öldürse kızımı ona veririm” diye vâd eylemişti. Bastıramasa başını keserdi. Böylelikle otuz iki kâfir beyinin oğlunun başı burç bedeninde kesilip asılmıştı. O üç canavarın biri kükremiş aslan idi, biri kara boğa idi, biri de kara erkek deve idi. Bunların her birisi bir ejderha idi. Bu otuz iki baş ki burçta asılmıştı, kükremiş aslan ile kara erkek devenin yüzünü görmemişlerdi, ancak boğa boynuzunda helâk olmuşlardı.

  Kanglı Koca bu başları ve bu canavarları gördü, başında olan bit ayağına toplandı (korkudan ve hayretten dona kaldı). Der: “Varayım oğluma doğru haber vereyim, hüneri var ise gelsin alsın, yoksa evdeki kıza razı olsun.” dedi.

  At ayağı çabuk (yel gibi), ozan dili çevik olur. Kanglı koca giderek geldi Oğuz’a çıktı. Kan Turalı’ya haber oldu, “Baban geldi.” dediler. Kırk yiğit ile babasına karşı vardı. Elini öptü, der: “Canım baba bana yarar kız buldun mu?” Der: “Buldum oğul hünerin var ise.” dedi. Kan Turalı der: “Altın akçe mi ister, katır deve mi ister?” Babası der: “Oğul hüner gerek hüner.” dedi. Kan Turalı der: “Baba yelesi kara cins atıma eyer vurayım, kanlı kâfir eline akın edeyim, baş keseyim, kan dökeyim, kâfire kan kusturayım, kul hizmetçi getireyim, hüner göstereyim.” Kanglı Koca der: “Hay canım oğul hüner dediğim o değil. O kız için üç canavar beslemişler. Kim ki o üç canavarı bastırır, o kızı ona verirler. Bastırıp öldürmese onun başını keserler burca asarlar.” Kan Turalı der: “Baba bu sözü sen bana dememeliydin, madem ki dedin, elbette varmalıyım, başıma kakınç, yüzüme dokunç (yüze vurulan), olmasın, kadın ana bey baba esen kalın.” dedi. Kanglı koca der: “Gördün mü ben bana nettim, oğlana korkunç haberler vereyim, belki gitmez döner.” dedi. Kanglı koca burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:
  Oğul senin varacağın yerin
  Dolamaç dolamaç yolları olur
  Atlı batıp çıkamaz onun balçığı olur
  Alaca yılan sökemez onun ormanı olur
  Gök ile boy ölçüşen onun kalesi olur
  Göz kakarak gönül alan onun güzeli olur
  Hay demeden baş getiren cellâdı olur
  Sırtında kalkan oynar yayası olur
  Yaman yerlere yeltendin geri dön
  Ak sakallı babanı ihtiyarcık olmuş ***** ağlatma

  dedi. Kan Turalı kızdı, der:

  Ne söylüyorsun ne diyorsun canım baba
  Bu kadar işten korkan yiğit mi olur
  Alp ere korku vermek ayıp olur
  Dolamaç dolamaç yollarını
  Kadir kor ise geceleyin at sürüp geçeyim
  Atlı batıp çıkamaz onun balçığına kumlar döşeyeyim
  Alaca yılan sökemez ormanını
  Çakmak çakıp ateşe vereyim
  Gök ile boy ölçüşen kalelerini
  Kadir kor ise yapayım yıkayım
  Göz kakarak gönül alan güzelinin boynunu öpeyim
  Sırtında kalkan oynar yayasının
  Kadir kor ise başını keseyim
  Ya varayım ya varmayayım
  Ya geleyim ya gelmeyeyim
  Ya kara erkek devenin göğsü altında kalayım
  Ya boğanın boynuzuna ilişeyim
  Ya kükremiş aslanın pençesinde didileyim
  Ya varayım ya varmayayım
  Ya geleyim ya gelmeyeyim
  Yine görünceye kadar bey baba hatun ana esen kalın

  dedi. Gördüler ki namus için durmuyor, dediler: “Oğul uğurun açık olsun, sağ esen varıp gelesin.” dediler. Babasının anasının ellerini öptü.

  Kırk yiğidini yanına aldı. Yedi gün yedi gece at koşturdular. Kâfirin hudut boyuna eriştiler, çadır diktiler. Koşucu atını koşturup Kan Turalı gürzünü göğe atıyor, inip yere düşmeden kavrıyor, tutuyor,

  Kırk eşim kırk arkadaşım
  Yüğrük (koşucu) olsa yarışsam
  Hak Taâla inayet eylese
  Üç canavarı öldürsem
  Güzeller sultanı sarı elbiseli Selcen Hatunu alsam
  Babamın anamın evine dönsem
  Hey kırk eşim kırk arkadaşım
  Kırkınıza kurban olsun benim başım

  diye söylüyordu.

  Bunlar bu sözde iken meğer hanım teküre haber vardı. “Oğuz’dan Kan Turalı derler bir yiğit var imiş, kızını istemeğe geliyor.” dediler. Kâfirler yedi ağaç yer karşı geldiler, “Neye geldiniz bey yiğitler?” dediler. “Karşılıklı vermeğe almağa geldik.” dediler. İzzet hürmet eylediler. Ak çadır diktiler, alaca halı düşediler, ak koyun kestiler, yedi yıllık al şarap içirdiler. Alıp bunları teküre getirdiler.
  Tekür taht üzerinde oturmuştu. Yüz kâfir gizlice giyimini (zırhını) giyinmişti. Yedi kat meydanı dolandı geldi. Meğer kız meydanda bir köşk yaptırmıştı. Bütün yanında olan kızlar al giymişlerdi, kendisi sarı giymişti, yukarıdan temâşa ediyordu. Kan Turalı geldi, kara şaykalı (şavka denilen bir cins kumaştı) teküre selâm verdi. Tekür selâm aldı. Alaca halı döşediler, oturdu. Tekür der: “Yiğit nereden geliyorsun?” Kan Turalı yerinden kalkı verdi, sallana sallana yürüdü, ak alnını açtı, ak bileklerini sıvadı, dedi ki:

  Karşı yatan kara dağını aşmağa gelmişim
  Akıntılı suyunu geçmeğe gelmişim
  Dar eteğine geniş koltuğuna sığınmaya gelmişim
  Tanrı buyruğu ile Peygamber kavli ile
  Kızını almağa gelmişim

  dedi. Tekür der: “Bu yiğidin sözü hızlı, eğer elinde hüneri var ise.” Tekür der: “Bu yiğidi anadan doğma soyundurun.”

  Soyundurdular. Kan Turalı altınlı ince keten bezini beline sardı. Kan Turalı’yı alıp meydana getirdiler. Kan Turalı cemâl (yüz güzelliği) ve kemal sahibi idi. Oğuz’da dört yiğit yüz örtüsü ile gezerdi. Biri Kan Turalı, biri Kara Çöğür ve oğlu Kırk Kınak ve boz aygırlı Beyrek. Kan turalı yüz örtüsünü sıyırdı açtı. Kız köşkten bakıyordu, eli ayağı gevşedi, kedisi miyavladı, avsıl (bir sığır hastalığı, buna yakalanan hayvanın ağzından su akar) olmuş dana gibi ağzının suyu aktı. Yanındaki kızlara der: “Hak Taâla babamın gönlüne merhamet lütfetse de başlık kesip beni o yiğide verse, bunun gibi yiğit yazık olur ki canavarlar elinde helâk olsun.” dedi.

  Bu sırada demir zincirle boğayı getirdiler. Boğa dizini çöktü, boynuzu ile mermer taşı yuğurdu peynir gibi ditti. Kâfirler der: “Şimdi yiğidi atar, yıkar, yere serer, ****k deşik eder, yıkılsın Oğuz elleri, kırk yiğit bir bey oğlu ile bir kızdan ötürü ölmek ne oluyor.” dediler. Bunu işitince kırk yiğit ağlaştılar. Kan turalı sağına baktı kırk yiğidini ağlar gördü, soluna baktı öyle gördü. Der: “Hey kırk eşim kırk arkadaşım, niye ağlıyorsunuz, kolca kopuzumu getirin övün beni.” dedi. Burada kırk yiğit Kan Turalı’yı övmüşler, görelim hanım nasıl övmüşler:

  Der:

  Sultanım Kan Turalı
  Kalkarak yerinden doğrulmadın mı
  Yelesi kara cins atına binmedin mi
  Arku Beli Ala Dağı
  Avlayarak kuşlayarak aşmadın mı
  Babanın ak otağının eşiğinde
  Hizmetçiler inek sağar görmedin mi
  Boğa boğa dedikleri
  Kara inek buzağısı değil midir
  Alp yiğitler hasmından kaygılanır mı olur
  Sarı elbiseli Selcen Hatun köşkten bakar
  Kime baksa aşk ile ateşe yakar
  Kan Turalı sarı elbiseli kız aşkına bir hû (Hû diye seslenmek Allah!.. derviş selâmı)

  dedi.

  “Bre boğanızı koyu verin gelsin.” dedi. Boğanın zincirini aldılar, salı verdiler. Boynuzu elmas mızrak gibi. Kan Turalı’nın üzerine hücum etti. Kan Turalı adı güzel Muhammed’e salâvat getirdi, boğanın alnına öyle bir yumruk vurdu ki boğayı kıçı üzerine çökertti. Alnına yumruğunu dayadı, sürdü meydanın başına çıkardı. Çok uğraştılar. Ne boğa yener, ne Kan Turalı yener. Küt küt boğa solumağa başladı. Ağzı köpüklendi. Kan Turalı der: “Bu dünyayı erenler akıl ile bulmuşlardır, bunun önünden sıçrayayım, ne hünerim var ise ardından göstereyim.” dedi. Adı güzel Muhammed’e salâvat getirdi, boğanın önünden savruldu. Boğa boynuzu üzerine dikildi. Kuyruğundan üç kere kaldırıp yere attı. Kemikleri hurdahaş oldu. Bastı boğazladı. Bıçak çıkarıp derisini yüzdü. Etini meydanda bırakarak derisini Tekür’ün önüne getirip der: “Yarın sabah kızını bana veresin.” dedi. Tekür der: “Bre kızı verin, şehirden sürün, çıksın gitsin.” dedi. Tekür’ün kardeşi oğlu var idi, der: “Canavarların sultanı aslandır, onunla da oyun göstersin, kızı ondan sonra verelim.” dedi.

  Vardılar aslanı çıkardılar, meydana getirdiler. Aslan haykırdı, meydanda ne kadar at var ise kan kaşandı. Yiğitleri der: “Boğadan kurtuldu, aslandan nasıl kurtulsun” dediler, ağlaştılar. Kan Turalı yiğitlerini ağlar gördü, der: “Bre alca kopuzumu ele alın beni övün, sarı elbiseli kız aşkına bir aslandan döneyim mi” dedi. Arkadaşları burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Sultanım Kan Turalı
  Akça sazlar içinde sarı deriler görüp taylar basan
  Kara çelik öz kılıçtan dönmeyen
  Ak kirişli katı yaydan korkmayan
  Ak tüylü ****ci oktan çekinmeyen
  Canavarlar sultanı kükremiş aslan kıran (büyük, en büyük, heybetli)
  Alaca köpek yavrusuna kendisini dalatır mı
  Alp yiğitler savaş günü hasmından kaygılanır mı

  dediler.

  Sarı elbiseli Selcen Hatun köşkten bakar
  Kime baksa aşk ile ateşe yakar
  Kan Turalı sarı elbiseli kız aşkına bir hû

  dedi.

  Kan Turalı, “Bre kâfir aslanını koyu ver gelsin.” dedi. “Kara çelik öz kılıcım yok ki kapıştığı zaman iki biçeydim, sana sığındım cömertler cömerdi gâni Tanrı, medet.” dedi. Aslanı koyu verdiler, sürdü geldi. Kan turalı bir çoban keçesini eline doladı, aslanın pençesine sunu verdi. Adı güzel Muhammed’e salâvat getirdi, aslanın alnını gözetip öyle bir vurdu ki, yumruk çenesine dokundu ufattı. Ensesinden tuttu belini yüzdü, sonra kaldırıp yere vurdu, hurdahaş oldu. Tekür’ün önüne geldi, dedi: “Dost, kızını bana ver .” dedi. Tekür der: “Kızı getirin verin, bu yiğidi gözüm gördü, gönlüm sevdi, ister dursun ister gitsin.” dedi. Yine kardeşi oğlu der: “Canavarların başı devedir, onunla da oyununu oynasın.” dedi. “Ondan sonra kızı verelim.” dedi.
  Tanrı’dan inayet olunca beyin paşanın himmeti Kan Turalı’nın oldu. Tekür “Devenin ağzını yedi yerden bağlayın.” dedi. Hasut kâfirler bağladılar, yularını sıyırıp salı verdiler. Kan Turalı fırlar devenin koltuğundan girer, fırlar çıkar. Sarhoş yiğit hem iki canavarla savaşmıştı, kaydı düştü. Altı cellât ensesine geldiler, yalın kılıç tuttular. Burada arkadaşlar söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Kalkarak Kan Turalı yerinden doğruluverdin
  Yelesi kara cins atına sıçrayıp bindin
  Elâ gözlü yiğitlerini yanına aldın
  Arku Beli Ala Dağı geceleyin aştın
  Akıntılı güzel suyunu geceleyin geçtin
  Kanlı kâfir eline geceleyin girdin
  Kara boğa geldiğinde hurdahaş eyledin
  Kükremiş aslan geldiğinde belini büktün
  Kara erkek deve geldiğinde niye geçtin (kendinden geçtin)
  Kara kara dağlardan haber aşar
  Kanlı kanlı sulardan haber geçer
  Kudretli Oğuz eline haber varır
  Kanglı koca oğlu Kan Turalı netmiş derler
  Kara boğa geldiğinde kıpırdatmamış
  Kükremiş aslan geldiğinde belini bükmüş
  Kara erkek deve geldiğinde niye geçmiş derler
  Büyük küçük kalmaz söz eder
  Yaşlı kadın erkek dedikodu eder
  Ak sakallı baban dertli olur
  İhtiyarcık olmuş anan kan yaş döker
  Hanım kalkarak yerinden doğrulmazsan
  Altı cellât ensende yalın kılıç tutar
  Birdenbire güzel başını keser
  Aşağıdan yukarı bakmaz mısın
  Karşına alaca kaz geldi şahinini atmaz mısın
  Sarı elbiseli Selcen Hatun işaret eder görmez misin
  Seni deve burnundan perişan olur dediler bilmez misin
  Sarı elbiseli Selcen Hatun köşkten bakar
  Kime baksa aşk ile ateşe yakar
  Kan Turalı sarı elbiseli kız aşkına bir hû

  dedi. Kan Turalı ayağa kalktı. Der: “Bre ben bu devenin burnuna yapışınca o kız sözü ile yapıştı derler, yarın Oğuz eline haber varır, deve elinde kalmıştı kız kurtardı derler, bre kolca kopuzumu çalın övün beni, yaradan kadir Tanrı’ya sığındım, bir erkek deveden döneyim mi, inşallah bunun da başını keseyim.” dedi. Yiğitleri Kan Turalı’yı övüp söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Kapkayalar başında yuva tutan
  Kadir ulu Tanrı’ya yakın uçan
  Mancınığı ağır taştan vızıldayıp müthiş inen
  Arı gölün ördeğini şakıyıp alan
  Koca üveyik dipte yürürken çekip yüzen
  Karıncığı aç olsa kalkıp uçan
  Cümle kuşlar sultanı kartal kuşu
  Kanadıyle saksağana kendisini bağırtır mı (şakıtır mı)
  Alp yiğitler savaş günü hasmından kaygılanır mı

  dediler.

  Sarı elbiseli Selcen Hatun köşkten bakar
  Kime baksa aşk ile ateşe yakar
  Kan Turalı sarı elbiseli kız aşkına bir hû

  dedi.

  Kan Turalı adı güzel Muhammed’e salâvat getirdi, deveye bir tekme vurdu. Deve bağırdı. Bir daha vurdu, deve ayağı üzerinde duramadı yıkıldı. Basıp iki yerden boğazladı. Arkasından iki kayış çıkardı, tekürün önüne bıraktı, der: “Akıncıların okluğunun bağı, üzengisinin kayışı kopar, dikmek için lâzım olur.” dedi. Tekür der: “Vallah bu yiğidi gözüm gördü gönlüm sevdi.” dedi.

  Kırk yerde otağ diktirdi. Kırk yerde kızıl alaca gelin odası diktirdi. Kan Turalı ile kızı getirip gelin odasına koydular. Ozan geldi coşturucu havalar çaldı. Oğuz yiğidinin yüreği kabardı. Kılıcını çıkardı, yere çaldı, kertti, dedi ki: “Yer gibi kertileyim, toprak gibi savrulayım, kılıcıma doğranayım, okuma saplanayım, oğlum doğmasın, doğarsa on güne varmasın, bey babamın kadın anamın yüzünü görmeden bu gelin odasına girersem.” dedi. Evini çözdü, devesini bağırttı, kara koç atını kişnetti, geceyi gündüze kattı, göçtü.

  Yedi gün yedi gece at koşturdu. Oğuz’un hudut boyuna çıktı, çadır dikti. Kan Turalı der:
  Hey kırk eşim kırk arkadaşım
  Kurban olsun size benim başım

  Hak Taâla yol verdi vardım, o üç canavarı öldürdüm, sarı elbiseli Selcen Hatun’u aldım geldim, haber eyleyin babam bana karşı gelsin.” dedi.

  Kan Turalı baktı gördü bu konduğu yerde kuğu kuşları, turnalar, sülünler, keklikler uçuyorlar. Soğuk soğuk sular, çayırlar, çimenler… Selcen Hatun bu yeri güzel gördü, beğendi. İndiler yeme içme ile meşgul oldular. Yediler içtiler.

  O zaman da Oğuz yiğitlerine ne kaza gelse uykudan gelirdi. Kan Turalı’nın uykusu geldi, uyudu. Uyurken kız der: “Benim aşıklarım çoktur, ansızın dört nala gelmesin, tutup yiğidimi öldürmesinler, akça yüzlü ben gelini tutup babamın anamın evine iletmesinler.” dedi. Kan Turalı’nın atının giyimini sessizce tuttu giydirdi. Kendisi de giyimini sessizce tuttu giyindi. Mızrağını eline aldı, bir yüksek yere çıktı, bekledi.

  Meğer hanım Tekür pişman oldu. “Üç canavar öldürdüğü için bir kızcağızımı aldı gitti.” dedi. Gizlice kara elbiseli, mavi demirli altı yüz kâfir seçti. Gece gündüz at koşturdular. Ansızın yetiştiler.

  Kız hazır idi. Baktı gördü dört nala yetiştiler, atını oynattı, Kan Turalı’nın üzerine geldi. Söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Gafil olma kara başını kaldır yiğit
  Elâ süzme güzel gözünü aç yiğit
  Pazularından ak ellerin bağlanmadan
  Ak alnın kara yere tepilmeden
  Birdenbire güzel başın kesilmeden
  Alca kanın yer yüzüne dökülmeden
  Hasım yetişti düşman erişti
  Ne yatıyorsun kalk yiğit
  Kapkayalar oynamadan yer oyuldu
  Yaşlı beyler ölmeden el boşaldı
  Kaynaşarak uğraşarak dağdan indi
  Tertiplenip üzerine düşman geldi
  Yatacak yer mi buldun yurt mu buldun
  Noldu sana

  diye seslendi. Kan Turalı sıçradı uyandı, ayağa kalktı, der: “Ne söylüyorsun güzelim.” dedi. Der: “Yiğidim, üzerine düşman geldi, uyandırmak benden, savaşıp hüner göstermek senden.” dedi. Kan Turalı gözünü açtı, göz kapaklarını kaldırdı. Gördü gelen at üzerinde, giyimini giyinmiş, mızrağı elinde. Yeri öptü, der: “Amennâ ve saddakna (iman ettik ve tasdik ettik, inandık), maksudumuz Hak Taâla katında hasıl oldu.” diyip arı sudan abdest aldı. Ak atına bindi, adı güzel Muhammed’e salâvat getirdi, kara elbiseli kâfire at sürdü, karşı vardı. Selcen Hatun at oynattı Kan turalı’nın önüne geçti. Kan Turalı der: “Güzelim nereye gidiyorsun” dedi. Der: “Bre yiğit, baş esen olsa börk bulunmaz mı olur, bu gelen kâfir çok kâfirdir, savaşalım, dövüşelim, ölenimiz ölsün, sağ kalanımız otağa gelsin.” dedi.

  Burada Selcen Hatun at sürdü. Hasmını bastırdı. Kaçanını kovalamadı, aman diyeni öldürmedi. Öyle sandı ki düşman bastırıldı. Kılıcının kabzası kan içinde otağa geldi, Kan Turalı’yı bulamadı. O sırada Kan Turalı’nın babası anası çıka geldi. Gördüler ki bu gelen kişinin kılıcının kabzası kanlı, oğlu görünmez. Haber sordular, görelim nasıl sordular:
  Anası der:

  Anam kişi kızım kişi
  Sabah erken yerinden kaklı verdin
  Oğlu tutturdun mu
  Birdenbire güzel başını kestirdin mi
  Kadın ana bey baba diye bağırttın mı
  Sen geliyorsun bir beyim görünmüyor bağrım yanıyor
  Ağız dilden birkaç kelime haber bana
  Kara başım kurban olsun gelin sana

  dedi. Kız bildi ki kaynanası kayın babasıdır. Kamçı ile işaret kılıp: “Otağa inin, nerede iner karışır toz var ise ve nerede karga kuzgun oynuyorsa orada arayalım” dedi. Atına mahmuz vurdu, bir yüksek yere çıktı, gözetledi.

  Gördü ki bir derenin içinde toz kâh toplanıyor kâh dağılıyor. Üzerine geldi. Gördü ki Kan Turalı’nın atını oklamışlar, yüzüne kan bürümüş, durmadan kanını siliyor, kâfirler üşüşüyor, kılıcını yalın eyliyor kâfiri önüne katıp kovalıyor. Selcen Hatun bunu böyle gördü, içine ateş düştü. Bir bölük kaza şahin girmiş gibi kâfire at sürdü. Bir ucundan kırıp kafiri öbür ucuna çıktı.

  Kan Turalı baktı gördü ki bir kimse düşmanı önüne katmış kovalıyor. Selcen olduğunu bilmedi. Burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Kalkıp yerinden doğrulan yiğit ne yiğitsin
  Yelesi kara cins atına binen yiğit ne yiğitsin
  Birdenbire başlar kesen
  Destursuzca benim düşmanıma giren yiğit ne yiğitsin
  Destursuzca düşmana girmek bizim elde ayıp olur
  Bre yürü
  Doğan kuş olarak uçayım mı
  Sakalınla boğazından tutayım mı
  Ansızın senin başını ben keseyim mi
  Alca kanını yer yüzüne dökeyim mi
  Kara başını terkiye (atın arkasına, eyerin arkasına) asayım mı
  Bre belâsı gelmiş yiğit ne yiğitsin
  Çekilip dön

  dedi. Selcen Hatun burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Hey yiğidim bey yiğidim
  Develer yavrusundan döner mi olur
  Kara koçta cins atlar
  Taycığını teper mi olur
  Ağıllarda akça koyun
  Kuzucağını süser mi olur
  Alp yiğitler bey yiğitler
  Sevgilisine kıyar mı olur
  Yiğidim bey yiğidim
  Bu düşmanın bir ucu ban bir ucu sana

  dedi. Kan Turalı bildi ki bu düşmanı basıp dağıtan Selcen Hatun’dur. Bir tarafına da kendisi girdi. Kılıç çekip yürüdü, kâfir başını kesti. Hasım bastırıldı, düşman kırıldı.

  Selcen Hatun Kan Turalı’yı at arkasına aldı çıktı. Giderken Kan Turalı’nın fikrine geldi ki:

  Kalkıp ey selcen Hatun doğrulduğunda
  Yelesi kara cins atına bindiğinde
  Babamın ak otağının eşiğine indiğinde
  Oğuz’un elâ gözlü kızı gelini destan anlattığında
  Herkes sözünü söylediğinde
  Sen orada durasın övünesin
  Kan Turalı perişan oldu
  At arkasına aldım çıktım diyesin
  Gözüm döndü gönlüm gitti
  **dürürüm seni

  dedi. Selcen Hatun durumun ne olduğunu bilip söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Bey yiğit
  Övünürse erkek övünsün aslandır
  Övünmekle kadın erkek olmaz
  Alacak yorgan içinde seninle sarmaşmadım
  Tatlı damak tutarak emişmedim
  Al duvağımın altından söyleşmedim
  Tez sevdin tez usandın ***** oğlu *****
  Kadir Allah bilir ben sana
  Mûnisim yârım kıyma bana

  dedi. Kan Turalı der: “Yok, elbette öldürmem gerektir” dedi. Kız hiddetlendi, der: “Bre ***** oğlu *****, ben aşağı kulpa yapışıyorum, sen yukarı kulpa yapışıyorsun, bre ***** oğlu, okunla mı, kılıcınla mı, gel beri konuşalım” dedi.

  Atını tepti, bir yüksek yere çıktı. Okluğundan doksan okunu yere döktü. İki okun temrenini çıkardı. Birini yaya taktı, birini eline aldı. Temrenli ok ile atmaya kıyamadı. Der: “Yiğit at okunu.” Kan Turalı der: “Kızların yolu evveldir, önce sen at” dedi. Kız bir oku Kan Turalı’ya attı. Şöyle ki başında olan bit ayağına indi. İleri gelip Selcen Hatun’u kucaklayıp barışmışlar, emişmişler. Kan Turalı burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Işıl ışıl ışıldayan ince elbiselim
  Yere basmayıp yürüyen servi boylum
  Kar üzerine kan damlamış gibi kızıl yanaklım
  Çift badem sığmayan dar ağızlım
  Ressamların (veya kâtiplerin) çizdiği kara kaşlım
  Kurumsu (yanan kumaşın isli külü) kırk tutam kara saçlım
  Aslan soyu sultan kızı
  **dürmeğe ben seni kıyar mıydım
  Kendi canıma kıyarım ben sana kıymam
  Ben seni deniyordum

  dedi. Selcen Hatun da burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Kalkarak yerimden doğrulurdum
  Yelesi kara cins atıma binerdim
  Babamın ak otağından çıkardım
  Arku Bedi Ala Dağı avlardım
  Alaca geyik yabani geyik kovalardım
  Çekince bir ok ile vururdum
  Temrensiz ok ile yiğit seni deniyordum
  **dürmeğe yiğidim ben seni kıyar mıydım

  dedi. Irağından yakınından geliştiler, gizli yaka tutarak koklaştılar, tatlı damak vererel emiştiler, ak boz atlara binerek koşuştular, bey babasının yanına eriştiler.

  Babası oğlancığını gördü Allah’a şükürler eyledi. Oğlu ile, gelini ile Kanglı Koca Oğuz’a girdi. Yeşil, alaca, güzel çimene çadır dikti. attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirdi. Düğün etti, Kudretli Oğuz beylerini ağırladı. Altınlıca gölgeliğini dikip Kan Turalı gelin odasına girip muradına maksuduna erişti.

  Dedem Korkut gelerek neşeli havalar çaldı, destan söyledi deyiş dedi. gazi erenlerin başına ne geldiğini söyledi.

  Şimdi hani dediğim bey erenler
  Dünya benim diyenler
  Ecel aldı yer gizledi
  Fâni dünya kime kaldı
  Gelimli gidimli dünya
  Son ucu ölümlü dünya

  Ecel geldiğinde arı imandan ayırmasın. Kadir seni nâmerde muhtaç etmesin. Allah’ın verdiği ümidin kesilmesin. Ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul olsun. Âmin diyenler Tanrı’nın yüzünü görsün. Derlesin toplasın günahınızı adı güzel Muhammed Mustafa’ya bağışlasın hanım hey!...
 7. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Begil oğlu imrenin destanı

  --------------------------------------------------------------------------------

  KAM Gön oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Ak otağını kara yerin üzerine diktirmişti. Alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. İç Oğuz, Dış Oğuz beyleri toplanmıştı.

  Dokuz Tümen Gürcistan'ın haracı geldi. Bir at, bir kılıç, bir çomak70 getirdiler. Bayındır Han çok müteessir oldu. Dedem Korkut geldi neşeli havalar çaldı, hanım niye müteessir oluyorsun dedi. Der: Nasıl müteessir olmayayım, her yıl altın akçe gelirdi, yiğide beye verirdik, hatırları hoş olurdu, şimdi bunu kime verelim ki hatırı hoş olsun dedi. Dede Korkut der: Hanım bunun üçünü de bir yiğide verelim dedi. Oğuz iline karakol olsun dedi. Han Bayındır kime verelim dedi. Sağına soluna baktı, kimse razı olmadı. Begil derlerdi bir yiğit var idi, ona baktı, der: Sen ne dersin? Begil razı oldu. Kalktı yeri öptü Dedem Korkut himmet kılıcını beline bağladı, çomağı omzuna koydu, yayı koluna geçirdi.

  Koç aygırı çektirdi bu da bindi. Hasımını akrabasını ayırdı, evini çözdü, Oğuz'dan göç eyledi. Berdeye, Genceye varıp vatan tuttu. Dokuz Tümen Gürcistan ağzına varıp kondu, karakolluk eyledi. Yabancı, kafir gelse başını Oğuz'a armağan gönderirdi. Yılda bir kerre Bayındır Han'ın divanına varırdı.
  Yine Bayındır Han'dan adam geldi acele gelesin diyerek. Sonra Begil geldi, peşkeşini çekti. Bayındır Han'ın elini öptü. Han da

  Bir cenk aleti, demir topuzlu sopa
  Begil’i misafir etti, güzel at, güzel kaftan, bol harçlık verdi. Üç gün de Begil’i av şikar71 etiyle misafir e****m beyler dedi. Av ilan ettiler.
  Vakfa ki av hazırlığı oldu, kimi atını över, kimi kılıcını, kimi çekip ok atmasını över. Salur Kazan ne atını övdü, ne kendisini övdü, amma Begil’in hünerini söyledi.

  Üç yüz altmış altı alp ava binse, kanlı geyik üzerine yürüyüş olsa, Begil ne yay kurardı, ne ok atardı, hemen yayı bileğinden çıkarırdı boğanın yabani geyiğin boynuna atardı, çekip durdururdu. Zayıf ise kulağını delerdi avda belli olsun diye, amma semiz olsa boğazlardı. Eğer beyler geyik avlasa, kulağı ****k olsa, Begil sevincidir diye Begil'e gönderirlerdi.

  Kazan Bey der: Bu hüner atın mıdır, erin midir? Hanım, erindir dediler. Han der: Yok, at işlemese er övünmez, hüner atındır dedi. Bu söz Begil'e hoş gelmedi. Begil der: Alplar içinde bizi kuskunumuzdan72 balçığa batırdın dedi. Bayındır Han'ın bahşişini önüne döktü, hana küstü, divandan çıktı. Atını çektiler, ela gözlü yiğitlerini alıp evine geldi.

  Oğlancıkları karşı geldi, okşamadı. Ak yüzlü hatunu île konuşmadı. Hatun burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Altın tahtımın sahibi beyim yiğit
  Göz açıp da gördüğüm
  Gönül verim sevdiğim
  Kalkıp yerinden doğrulu verdin
  Ela gözlü yiğitlerini yanına aldın
  Arku Beli Ala Dağdan geceleyin aştın
  Akıntılı güzel sudan geceleyin geçtin
  Ak alınlı Bayındır Hanın divanına geceleyin vardın
  Ela gözlü beyler ile yedin içtin
  Kavimli kavmi ile atıştı mı
  Garip başın kavgada kaldı mı
  Hani hanım altında güzel atın yok
  Üstünde altın miğfer cübbesi yok
  Ela gözlü beylerini! okşamazsın
  Akça yüzlü güzelinle söyleşmezsin
  Eyeri kuyruk altına bağlayan bağ, eyer kayışı.

  Nedir halin

  dedi. Begil söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Kalkıp yerimden doğrulu verdim
  Yelesi kara cins atıma sıçrayıp bindim
  Arku Beli Ala Dağdan geceleyin aştım
  Ak alınlı Bayındırın divanına dört nala vardım
  Ela gözlü beyler ile yedim içtim
  Kavimliyi kavmi ile iyi gördüm
  Hanımın nazarı bizden dönmüş gördüm
  Eli günü terk ederek Dokuz Tümen Gürcistana gi****m
  Oğuza asi oldum belli bilin

  dedi. Hatun

  der:

  Yiğidim bey yiğidim, padişahlar Tanrı’nın gölgesidir, padişahına asi olanın işi rast gelmez, arı gönülde pas olsa şarap acar, sen gi**** hanım çapraz yatan alaca dağların avlanmamıştır, ava bin gönlün açıtsın dedi. Begil baktı hatun kişinin aklı, sözü iyidir. Cins atını çektirip sıçradı bindi, ava gitti.
  Av avlayarak gezerken önünden bir pareli geyik çıktı. Begil buna at sürdü. Boğanın ardından erişti, yay kirişini boynuna attı. Boğanın canı acımıştı, kendisini bir yüksek yerden attı. Begit atın gemini yenemedi, beraber uçtu. Sağ oyluğu kayaya dokundu kırıldı.
  Begjl kalktı, ağladı, der: Büyük oğlum, büyük kardeşim yok. Hemen okluğundan gez çıkarıp atının eyerinin arkasındaki kayışları çekti kopardı. Kaftanının altından ayağını sımsıkı sardı. Var kuvvetiyle atının yelesine düştü. Avcılardan ayrı, tülbendi boğazına geçti, yurdunun ucuna geldi.
  Oğlancığı İmren Yiğit babasına karşı geldi. Gördü benzi sararmış, tülbendi boğazına geçmiş.
  Arkadaşlarını sorup oğlan burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Kalkıp yerinden doğrulu verdin
  Yelesi kara cins atına sıçrayıp bindin
  Çapraz yatan ala dağlar eteğine ava vardın
  Kara elbiseli kafirlere rastladın mı
  Ela gözlü yiğitlerini kırdırdın mı
  Ağız dilden bir kaç kelime haber bana
  Kara başım kurban olsun babam sana

  dedi. Begil oğluna söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  Dedi:

  Oğul oğul ay oğul
  Kalkıp yerinden doğrulu verdim
  Kara dağlar önüne ava bindim
  Kara elbiseli kafirlere rastlamadım
  Ela gözlü yiğitlerimi kırdırmadım
  Sağdır esendir yiğitlerim oğul kaygılanma
  Üç gündür keyfim yok73 oğul
  At üzerinden beni tut döşeğime çıkar
  dedi. Aslan yavrusu yine aslandır, babasını at üzerinden kavradı tuttu, yatağına çıkardı. Cübbesini üzerine bürüdü, kapısını örttü.
  Beri yandan yiğit beyler gördüler ki av bozulmuş, her biri evli evine geldi.
  Begil beş gün oldu divana çıkmadı. Ayağının kırıldığını kimseye söylemedi.
  Bir gece yatağında acı acı inledi, ah etti. Hatunu dedi: Bey yiğidim, kalabalık düşman gelse dönmezdin, butuna alaca ok saplansa inlemezdin, insan koynunda yatan helallisine sırrını söylemez mi olur, nedir halin dedi Begil der: Güzelim attan düştüm, ayağım kırıldı dedi.
  Kadın elini eline çaldı hizmetçiye söyledi. Hizmetçi çıkıp kapıcıya söyledi. Otuz iki dişten çıkan bütün yurda yayıldı, Begil attan düşmüş ayağı kırılmış diye.
  Meğer kafirin casusu var idi. Bu haberi işitip vardı Tekür'e haber verdi. Tekür der: Kalkarak yerinizden doğrulun, yattığı yerde Bey Begil'i tutun, ak ellerini pazusundan bağlayın, ansızın güzel basını kesin, alca kanını yer yüzüne dokun, etini gününü yağmalayın, kızını gelinini esir edin dedi.
  Meğer Begil'in de orada casusu hazırdı. Begil'e haber gönderdi, der: Başınızın çaresine bakın, üzerinize düşman geliyor dedi. Begil yukarı baktı, gök ırak yer katı dedi. Oğlancığını yanı na getirip söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:


  Der:

  Oğul oğul ay oğul
  Karanlıklı gözlerimin aydını oğul
  Güçlü belimin kuvveti oğul
  Gör Ahir neler oldu
  Neler koptu benim başıma
  dedi.
  Kalkıp oğul yerimden doğrulu verdim
  Boynu kırılsın al aygıra sıçrayıp bindim
  Av avlayıp kuş kuşlayıp gezer iken
  Bunaldı sürçtü beni yere çaldı
  Sağ oyluğum kırıldı
  Benim kara başıma neler geldi
  Kara kara dağlardan haber aşmış
  Kanlı kanlı sulardan haber geçmiş
  Demir Kapı Derbendinden haber varmış
  Alaca atlı Şökli Melik müthiş pusu kurmuş
  Pususundan kara dağlara duman düşmüş
  Yattığı yerde Bey Begili futun demiş
  Pazusundan ak ellerini bağlayın demiş
  Kan alaca yurdunu yağmalayın demiş
  Akça yüzlü kızını gelinini esir edin demiş
  Kalkıp oğul yerinden doğrulu ver
  Yelesi kara cins atına sıçrayıp bin
  Çapraz yatan Ala Dağı geceleyin aş
  Ak alınlı Bayındır Hanın divanına geceleyin var
  Ağız dilden Bayındıra selam ver
  Beyler beyi olan Kazanın elini öp
  Ak sakallı babam darda de
  Elbette ve elbette Kazan Bey bana yetişsin dedi de
  Gelmez isen memleket bozulup harap olur
  Kızım gelinim esir gitti belli bil
  dedi. Burada oğlan babasına söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:


  Der:

  Baba ne söylüyorsun ne diyorsun
  Bağrım ile yüreğimi ne dağlıyorsun
  Kalkıp yerimden doğrulmam74 yok
  Yelesi kara cins atıma binmem yok
  Arku Beli Ala Dağı anlayarak aşmam yok
  Ak alınlı Bayındırın divanına varmam yok
  Kazan kimdir benim onun elini öpmem yok
  Altındaki al aygırı bana ver
  Kan terletip koşturayım senin için
  Yapışı sağlam demir giyimini bana ver
  Yen yakalar diktireyim senin için
  Kara çelik öz kılıcını bana ver
  Birdenbire başlar keseyim senin için
  Kargı dalı mızrağını bana ver
  Göğsünden er mızraklıyayım senin için
  Ak tüylü ****ci okunu bana ver
  Erden ere geçireyim senin için
  Ela gözlü üç yüz yiğidini bana ver arkadaşlığa
  Muhammed dini yoluna savaşayım senin çin

  dedi. Begil der: **eyim ağzın için oğul, belki de benim geçmiş günümü andırtmazsın dedi. Bre giyimimi getirin oğlum giysin, al aygırımı getirin oğlum binsin, memleket ürkmeden oğlum meydana varsın girsin dedi.

  Oğlanı donattılar. Babası ile anası ile geldi görüştü, ellerini öptü. Üç yüz yiğidi yanına aldı, meydana vardı. Al aygır ne zaman düşman kokusunu alsa ayağını yere döverdi, tozu göğe çıkardı. Kafirler der: Bu at Begil'indir, biz kaçarız. Tekür der: Bre iyi bakın, bu gelen Begil ise sizden önce ben kaçarım dedi. Gözcü gözetledi, gördü ki at Begil'in Begil üzerinde değil, amma bir kuş kadar oğlandır. Gelip teküre haber verdi, der: At, giyim kuşam ve miğfer Begil’in, Begil içinde değil dedi. Tekür der: Yüz adam seçilin, tarraka75 çatlasın oğlanı korkutun, oğlan kuş yürekli olur, meydanı bırakır kaçar dedi.
  Yüz kafir seçilip oğlanın üzerine gelmiş, oğlana kafir söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Oğlan oğlan ey oğlan Haramzade76 oğlan
  Altında al aygırı zayıf oğlan Kara çelik öz kılıcı çentik oğlan Elindeki mızrağı kırık oğlan Ak kirişli yayı kısa oğlan Okluğunda doksan oku seyrek oğlan Yanındaki arkadaşları çıplak oğlan Karanlıklı gözleri fersiz oğlan Şökli Melik şana müthiş pusu kurdu Meydandaki şu oğlanı tutun Pazusundan ak ellerini bağlayın Birdenbire güzel başını kesin Alca kanını yer yüzüne dökün dedi Ak sakallı baban var ise ağlatma Ak bürçekli anan var ise sızlatma Yalnız yiğit alp olmaz Yavşan dibi berk olmaz Belası gelmiş ***** oğlu ***** Çekilip dön buradan
  dedi. Oğlan da burada söylemiş, görelim ne söylemiş:

  Der:

  Herze merze söyleme bre itir77 kafir
  Altımda al aygırımı ne beğenmezsin
  Seni gördü oynar
  Üstümdeki demir giyimim omuzumu kısar
  Kara çelik öz kılıcım kınını doğrar
  Kargı dalı mızrağımı ne beğenmezsin
  Göğsünü ****p göğe fırlar
  Akça kirişli katı yayım zarı zarı inler
  Oklukta okum yatağını78 deler

  Yanımda yiğitlerim savaş üüer Alp ere korku vermek ayıp otur Beri gel bre kafir savaşalım
  dedi. Kafir der: Oğuz'un arsızı Türkmen'in ****sine benzer, bak hele şuna dedi.
  Tekür der: Varın sorun oğlan Begil'in nesidir dedi, Kafir gelip oğlana söylemiş, görelim nasıl söylemiş :

  Der:

  Altındaki al aygırı biliriz Begilindir Begil hani Kara çelik öz kılıcın Begilindir Begil hani Üstündeki demir giyimin Begilindir Begil hani Yanındaki yiğitler Begilindir Begil hani Eğer Begil burda imişse Geceye kadar cenk edeydik Akça kirişli katı yaylar çekişeydik Ak tüylü ****ci oklar atışaydık Sen Begilin nesisin oğlan söyle bize
  dedi. Begil oğlu burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Bre kafir sen beni bilmez misin
  Ak alınlı Bayındır Han'ın beyler beyisi Solur Kazan, kardeşi Kara Göne, Dönebilmez Dülek Evrren, Düzen oğlu Alp Rüstem, boz atlı Beyrek, Bey Begil’in evinde içiyorlardı, senden casus geldi adındaki al aygıra Begil beni bindirdi, kara çelik öz kılıcını kuvvet verdi, kargı dalı mızrağını himmet verdi, yanındaki üç yüz yiğidini bana arkadaşlığa verdi, ben Begil’n oğluyum bre kafir, beri gel dövüşelim dedi. Kafir Tekür der: Dayan bre ***** oğlu, ben sana varayım dedi.

  Altı kanatlı gürzünü ele aldı, oğlanı üzerine sürdü. Oğlan kalkanını gürze karşı tuttu. Yukarıdan aşağı kafir oğlana müthiş vurdu. Kalkanını ufattı, miğferini ezdi, göz kapaklarını sıyırdı,oğlanı yenemedi. Gürz ite dövüştüler, kara çelik öz kılıçla çekiştiler, sere serpe meydanda kılıçlaştılar, omuzları doğrandı, kılıçları utandı, birbirini yenemediler Kargı daha mızraklarla kırıştılar, meydanda boğa gibi süsüştüler, göğüsleri ****ndi, mızrakları kırıldı, birbirini yenemedler. At üzerinden ikisi kapıştılar, çekiştiler. Kafirin gücü ziyade, oğlan perişan oldu. Allah Taala’ya yalvarıp söylemiş, görelim nasıl söylemiş:

  Der:

  Yücelerden yücesin yüce Tanrı
  Kimse bilmez nicesin güzel Tanrı
  Sen Ademe taç giydirdin
  Şeytana lanet kıldın
  Bir suçtan ötürü dergahtan sürdün
  İbrahimi tutturdun
  Hanım deriye sardın
  Kaldırıp ötece attırdın
  Ateşi gülistan79 kıldın
  Birliğine sığındım
  Aziz Allah hocam bana medet

  dedi. Kafir der: Oğlan yenildinse Tanrı'na mı yalvarıyorsun, senin bir Tanrın var ise benim yetmiş iki puthanem var dedi. Oğlan der: Ya asi mel'un, sen putlarına yalvarıyorsan ben alemleri yoktan var eden Allah'ıma sığındım dedi.
  Hak Taala Cebrail’e buyurdu ki: Ya Cebrail, var, şu kuluma kırk er kadar kuvvet verdim dedi. Oğlan kafiri kaldırdı yere vurdu. Burnundan kanı düdük gibi fışkırdı. Sıçrayıp şahin gibi kafirin boğazını eline aldı. Kafir der: Yiğit aman, sizin dine ne derler, dinine girdim dedi. Parmak kaldırıp, şehadet getirip müslüman oldu. Geri kalan kafirler bilip, meydanı bırakıp kaçtı.

  Akıncılar kafirin elini gününü vurup kızını gelinini esir ettiler. Oğlan babasına müjdeci gönderdi. hasmımı yendim dedi.
  Ak sakallı babası karşı geldi. Oğlunun boynunu kucakladı. Dönüp evlerine geldiler.
  Karşı yatan kara dağdan oğlana yaylak verdi. Kara koçu koşucu attan tavla verdi. Akça yüzlü oğluna akça koyun şölenlik verdi. Ela gözlü oğluna al duvaklı gelin aldı. Ak alınlı Bayındır Han'a hisse çıkardı.

  Oğlunu aldı Bayındır Han'ın divanına vardı. El öptü. Padişah Kazan oğlu Uruz'un sağ yanında ona yer gösterdi. Cübbe, çuha, sırmalı elbise giydirdi. Dedem Korkut gelip neşeli havalar çaldı, bu Oğuznameyi düzdü koştu, Begil oğlu Emre'nin olsun dedi. Gaziler başına ne geldiğini söyledi.
  Dua edeyim hanım: Yerli kara dağların yıkılmasın. Gölgeli koca ağacın kesilmesin. Allah'ın verdiği ümidin kesilmesin. Günahınızı adı güzel Muhammed’e bağışlasın hanım hey!...
 8. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  depegöz

  --------------------------------------------------------------------------------

  MEĞER hanım bir gün Oğuz otururken üstüne düşman geldi. Gece içinde ürktü göçtü. Kaçıp giderken Aruz Koca’nın oğlancığı düşmüş. Bir aslan bulup götürmüş, beslemiş. Oğuz yine zamanla gelip yurduna kondu.

  Oğuz Han’ın at çobanı gelip haber getirdi, der: Hanım sazdan bir aslan çıkıyor, at vuruyor, sallana sallana yürüyüşü adam gibi, at basarak kan sömürüyor. Aruz der: Hanım, ürktüğümüz zaman düşen benim oğlancığımdır belki dedi. Beyler bindiler, aslan yatağı üzerine geldiler. Aslanı kaldırıp oğlanı tuttular. Aruz oğlanı alıp evine getirdi. Şenlik yaptılar, yeme içme oldu. Amma oğlanı ne kadar getirdilerse durmadı, geri aslan yatağına vardı. Tekrar tutup getirdiler.

  Dedem Korkut geldi, der: Oğlanım sen insansın, hayvanla arkadaş olma, gel güzel ata bin, güzel yiğitlerle at sür, at koştur dedi. Büyük kardeşinin adı Kıyan Selçuk’tur, senin adın Başat olsun, adını ben verdim, yaşını Allah versin dedi. Oğuz bir gün yaylaya göçtü. Aruz’un bir çobanı var idi. Adına Konur Koca Sarı Çoban derlerdî. Oğuz’un önünce bundan evvel kimse göçmezdi. Uzun Pınar denmekle meşhur bir pınar var idi. O pınara periler konmuştu. Ansızın koyun ürktü. Çoban erkeçe kızdı, ileri vardı. Gördü ki peri kızları kanat kanada bağlamışlar, uçuyorlar. Çoban, keçesini üzerine attı, peri kızının birini tuttu. Tamah edip derhal temasta bulundu. Koyun ürkmeğe başladı. Çoban koyunun önüne koştu. Peri kızı kanat vurup uçtu, der: Çoban yıl tamam olunca, bende emanetin var, gel al dedi. Amma Oğuz’un başına felaket getirdin dedi.

  Çobanın içine korku düştü. Amma, kızın derdinden, benzi sarardı. Zamanla Oğuz yine yaylaya göçtü. Çoban gene bu pınara geldi. Gene koyun ürktü. Çoban ileri vardı. Gördü ki bir kütle yatıyor, parıl parıl parlıyor. Peri kızı geldi, der: Çoban emanetini gel al, amma Oğuz’un başına felaket getirdin dedi. Çoban bu kütleyi görünce dehşete düştü. Geri döndü, sapan taşına tuttu. Vurdukça büyüdü. Çoban kütleyi bıraktı kaçtı. Koyun ardına düştü. Meğer o sırada Bayındır Han beylerle gezinti için ata binmişlerdi. Bu pınarın üzerine geldiler. Gördüler ki bir alamet şey yatıyor, başı kıçı belirsiz. Etrafına toplandılar. İndi bir yiğit bunu tepti. Teptikçe büyüdü. Bir kaç yiğit daha indiler teptiler. Teptiklerince büyüdü. Aruz Koca da inip tekmeledi. Mahmuzu dokundu, bu kütle yarıldı. İçinden bir oğlan çıktı, gövdesi adam, tepesinde bir gözü var. Aruz aldı bu oğlanı eteğine sardı.

  Der: Hanım bunu bana verin, oğlum Başat ile besleyeyim dedi. Bayındır Han senin olsun dedi. Aruz Tepegözü aldı evine getirdi. Buyurdu, bir dadı geldi. Memesini ağzına verdi. Bîr emdi, olanca sütünü aldı. İki emdi kanını aldı, üç emdi canını aldı. Bir kaç dadı getirdiler, helak etti. Gördüler olmuyor, sütle besleyelim dediler. Günde bir kazan süt yetmiyordu. Beslediler büyüdü, gezer oldu, oğlancıklar ile oynar oldu. Oğlancıkların kiminin burnunu, kiminin kulağını yemeğe başladı. Hasılı, halkın bunun yüzünden çok canı yandı, aciz kaldılar. Aruza şikayet edip ağlaştılar. Aruz Tepegözü dövdü, sövdü, men etti, o dinlemedi. Nihayet evinden kovdu. Tepegözsün peri anası gelip oğlunun parmağına bir yüzük geçirdi, oğul sana ok batmasın, tenini kılıç kesmesin dedi. Bilgicik.Com, Türkçe, Edebiyat, Dede Korkut Destanları, Türkoloji, Dilimiz, Türk Destanları

  Tepegöz Oğuz’dan çıktı, bir yüce dağ vardı. Yol kesti, adam aldı, büyük harami oldu. Üzerine bir kaç adam gönderdiler, ok attılar batmadı, kılıç vurdular kesmedi, mızrak sapladılar işlemedi. Çoban çoluk kalmadı hep yedi. Oğuz’dan dahi adam yemeğe başladı. Oğuz toplanıp üzerine vardı. Tepegöz görüp kızdı, bir ağacı yerinden kopardı, atıp elli altmış adam helak eyledi. Alplar başı Kazan’a darbe vurdu. dünya basma dar oldu. Kazan’ın kardeşi Karo Göne Tepegöz’ün elinde perişan oldu. Düzen oğlu Alp Rüstem şehit oldu. Uşun Koca oğlu gibi pehlivan elinde şehit oldu. Zayıf canından iki kardeşi Tepegöz’ün elinde helak oldu. Demir giyimli Mamak elinde helak oldu. Bıyığı kanlı Bügdüz Emen, elinde perişan oldu. Ak sakallı Aruz Koca’ya kan kusturdu. Oğlu Kıyan Selçuk’un ödü patladı. Oğuz Tepegöz’e kar etmedi, ürktü kaçtı. Tepegöz çevirip önünü kesti. Oğuz’u bırakmadı, geri yerine kondurdu.
  Velhasıl Oğuz yedi kerre ürktü, Tepegöz önünü kesip yedi kerre yerine getirdi. Oğuz Tepegöz’ün elinde tam perişan oldu. Vardılar Dede Korkut’u çağırdılar, onunla konuştular, gelin kesim keselim dediler. Dedem Korkut’u Tepegöz’e gönderdiler. Geldi selam verdi, der: Oğul Tepegöz, Oğuz elinde perişan oldu, bunaldı, ayağının toprağına beni attılar, sana haraç verelim, derler dedi. Tepegöz der: Günde altmış adam verin yemeğe dedi. Dede Korkut der: Bu şekilde sen adam bırakmaz tüketirsin dedi, amma günde iki adam île beş yüz koyun verelim dedi. Dede Korkut böyle söyleyince Tepegöz der: Pekala öyle olsun, evet hem bana iki adam verin yemeğimi benim pişirsin, ben yiyeyim dedi.

  Dede Korkut döndü, Oğuz’a geldi. Der: Yünlü Koca ile Yapağılı Koca’yı Tepegöz’e verin yemeğini pişirsin dedi ve hem günde iki adam ile beş yüz koyun istedi dedi. Bunlar da razı oldu.

  Dört oğlu olan birini verdi, üçü kaldı Üç olan birini verip ikisi kaldı. Kapak Kan derler bir adam var idi. İki oğlu var idi. Bir oğlunu verip biri kalmıştı. Tekrar sıra dönüp dolaşıp ona gelmişti. Anası feryat edip ağladı, figan etti. Meğer hanım, Aruz oğlu Basat gazaya gitmişti, o sırada geldi. Yaşlı kadıncağız der: Basat şimdi akından geldi, varayım, belki bana bir esir verir, oğlancığımı kurtarırım dedi.

  Basat altınlı gölgeliğini dikip otururken gördüler ki bir hatun kişi geliyor. Geldi içeri Basat‘a girdi selam verdi, ağladı, der:

  Avucuna sığmayan karaçalı oğlu
  İri teke boynuzundan katı yaylı
  İç Oğuzda Dış Oğuzda adı belli
  Aruz oğlu hanım Başat bana medet

  dedi. Basat der: Ne istiyorsun? Yaşlı kadıncağız der: Yalancı dünya yüzünde bir er ortaya çıktı, otlağında Oğuz elini kondurmadı, kara çelik öz kılıçlar kesilecek kılını kesmedi, kargı mızrak oynatanlar saplayamadı, kayın oku atanlar kar etmedi, alplar başı Kazan’a bir darbe vurdu, kardeşi Kara Cöne elinde perişan oldu, bıyığı kanlı Bügdüz Emen elinde perişan oldu, ak sakallı baban Aruz’a kan kusturdu, meydan üzerinde kardeşin Kıyan Selçuk ödü patladı can verdi, kudretli Oğuz beylerinin de kimisini perişan edip kimisini şehit eyledi, yedi defa Oğuz’u yerinden sürdü, haraç dedi kesti, günde iki adam beş yüz koyun istedi. Yünlü Koca ile Yapağılı Koca’yı ona hizmetkar verdiler, dört oğlu olan birini verdi, üçü olan birini verdi, ikisi olan birini verdi, iki oğlancığım var idi, birini verdim biri kaldı, döndü sıra tekrar bana geldi, onu da istiyorlar, hanım bana medet dedi. Basanın karanlıklı gözleri yaşla doldu. Kardeşi için söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  Der:

  Kenar yerde dikilmiş otağlarını
  O zalim yıktırdı demek kardeş
  Koşucu olan atlarını tavlasından
  O zalim seçtirdi demek kardeş
  Cins cins develerini katarından
  O zalim ayırdı demek kardeş
  Şöleninde kestiğin koyununu
  O zalim kesti demek kardeş
  Güvencimle getirdiğim gelinciğini
  O zalim senden ayırdı demek kardeş
  Ak sakallı babamı oğul diye ağlattın demek kardeş
  Akçe yüzlü anamı sızlattın demek kardeş
  Karşı yatan kara dağımın yükseği kardeş
  Akıntılı güzel suyumun taşkını kardeş
  Güçlü belimin kuvveti kardeş
  Karanlıklı gözlerimin aydını kardeş
  Kardeşimden ayrıldım

  diye çok ağladı, feryat figan kıldı.

  O hatun kişiye bir esir verdi, var oğlunu kurtar dedi. Hatun aldı, oğlunun yerine verdi. Hem oğlun geldi diye Aruz’a müjdeledi. Aruz sevindi, kudretli Oğuz beyleri ile Basata karşı geldi. Basat babasının elini öptü, ağlaştılar bağrıştılar. Anasının evine geldi. Anası karşı geldi, oğlancığını bağrına bastı. Basat anasının elini öptü, görüştüler ağlaştılar. Oğuz beyleri toplandı. Yemeler içmeler oldu.

  Basat der: Beyler kardeş uğruna Tepegöz île buluşacağım, ne buyurursunuz dedi. Kazan Bey burada söylemiş, görelim hanım nasıl söylemiş:Bilgicik.Com, Türkçe, Edebiyat, Dede Korkut Destanları, Türkoloji, Dilimiz, Türk Destanları

  Kara ejderha oldu Tepegöz
  Gök yüzünde çevirdim yenemedim Basat
  Kara kaplan oldu Tepegöz
  Kara kara dağlarda çevirdim yenemedim Basat
  Kükremiş aslan oldu Tepegöz
  Kalın sazlarda çevirdim yenemedim Basat
  Er olsan bey olsan da bre
  Ben Kazan gibi olmayasın Basat

  dedi.

  Ak sakallı babam ağlatma
  Ak bürçekli ***** sızlatma

  Basat der: Elbette varırım. Kazan der: Sen bilirsin. Babası ağladı, der: Oğul ocağımı sahipsiz koyma, kerem eyle, varma dedi. Baaat der: Yok ak sakallı aziz baba varırım dedi, dinlemedi. Okluğundan bir tutam ok çıkardı beline soktu, kılıcını omzundan çaprazlama kuşandı, yayını koluna taktı, eteklerini kıvırdı, babasının anasının elini öptü, helalleşti, hoşça kalın dedi.

  Tepegözün bulunduğu Salahana Koyasına geldi. Gördü Tepegöz güneşe karşı yatıyor. Çekti belinden bir oç çıkardı. Tepegöz’ün sırtına bir ok vurdu. Ok geçmedi, parçalandı. Bir daha attı. O da parça parça oldu. Tepegöz ihtiyarlara dedi: Bu yerin sineği bizi usandırdı dedi. Basat bir daha attı. O da parçalandı. Bir parçası Tepegöz’ün önüne düştü. Tepegöz sıçradı baktı. Basat’ı gördü, elini yarıldı, yedi yerden kapı açıldı. Birinden dışarı çıktı. Tepegöz künbede elini soktu, öyle kaçtı ki künbet altüst oldu. Tepegöz der: Oğlan kurtuldun mu? Basat der: Tanrım kurtardı dedi. Tepegöz der: Sana ölüm yokmuş, şu mağarayı gördün mü?

  Basat der: Gördüm. Der: Orda iki kılıç var, biri kınlı biri kınsız, o kınsız keser benim basımı, var getir, benim basımı keş dedi. Basat mağara kapısına vardı. Gördü bir kınsız kılıç durmaz iner çıkar. Basat der: Ben buna hemen tedbirsizce yapışmayayım deyip kendi kılıcını çıkardı tuttu, iki parçaya böldü. Vardı bir ağaç getirdi kılıca tuttu, onu da iki parça eyledi. Sonra yayını eline aldı, ok ile o kılıcın asıldığı zinciri vurdu. Kılıç yere düştü gömüldü. Kendi kılıcını kınına soktu. Sapından o kılıcı sımsıkı tuttu. Geldi, der: Bre Tepegöz nicesin dedi. Tepegöz der: Bre oğlan daha ölmedin mi? Basat der: Tanrım kurtardı. Tepegöz der: Sana ölüm yokmuş dedi. Çağırıp Tepegöz söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Gözüm gözüm yalnız gözüm
  Sen yalnız göz ile
  Ben Oğuzu kırıp geçirmiştim
  Ela gözden ayırdın yiğit beni
  Tatlı candan ayırsın Kadir seni
  Öyle ki ben çekerim göz acısını
  Hiç bir yiğide vermesin kadir Tanrı göz acısını

  dedi. Tepegöz gene der:

  Memleketten doğum yerinden yiğit yerin neresidir
  Karanlık gece içinde yolu kaybetsen ümidin nedir
  Büyük sancak tutan hanınız kim
  Savaş günü önden at tepen alpınız kim
  Ak sakallı babanın adı nedir
  Alp erenin erden adını saklaması ayıp olur
  Adın nedir yiğit söyle bana

  dedi. Basat Tepegözce söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  Memleketten doğum yerinden yerim güney
  Karanlık gece içinde yolu kaybetsem ümidim Allah Tek.
  Büyük sancak tutan hanımız Bayındır Han
  Savaş günü önden at tepen alpımız Ulaş oğlu Salur Kazan
  Babamın adını sorar olsan koca ağaç
  Anamın adını dersen kükremiş aslan
  Benim adımı sorarsan Aruz oğlu Basattır

  dedi. Tepegöz der: Şimdi kardeşiz, kıyma bana dedi.

  Basat der:

  Bre ***** ak sakallı babamı ağlatmışsın
  İhtiyarcık ak bürçekli anamı sızlatmışsın
  Kardeşim Kıyanı öldürmüşsün
  Akça yüzlü yengemi dul eylemişsin
  Ela gözlü bebeklerini öksüz koymuşsun
  Bırakır mıyım seni
  Kara çelik öz kılıcımı çekmeyince
  Tepeli börklü başını kesmeyince
  Alca kanını yer yüzüne dökmeyince
  Kardeşim Kayanın kanını almayınca
  Bırakmam

  dedi. Tepegöz de burada söylemiş, der:

  Kalkıp yerimden doğrulayım derdim
  Kudretli Oğuz beyleriyle ahdimi bozayım derdim
  Yeniden doğanını öldüreyim derdim
  Bir defa adam etine doyayım derdim
  Kudretli Oğuz beyleri üzerime toplanıp gelsin derdim
  Kaçıp Salahana Kayasına gireyim derdim
  Ağır mancınığı taşla atayım derdim
  İnip taş başıma düşerek öleyim derdim
  Ela gözden ayırdın yiğit beni
  Tatlı candan ayırsın Kadir seni

  dedi. Tepegöz bir daha söylemiş der:

  Ak sakallı yaşlıları çok ağlatmışım
  Ak sakalının bedduası tutmuş olacak gözüm seni
  Ak bürçekli ihtiyarcıkları çok ağlatmışım
  Gözünün yaşı tutmuş olacak gözüm seni
  Bıyıcığı kararmış yiğitcikleri çok yemişim
  Yiğitlikleri tutmuş olacak gözüm seni
  Elceğizi kınalı kızcağızları çok yemişim
  Bedduaları tutmuş olacak gözüm seni
  Öyle ki çekerim ben göz acısını
  Hiç bir yiğide vermesin kadir Tanrı göz acısını
  Gözüm gözüm ey gözüm yalnız gözüm

  dedi. Basat kızıp yerinden kalkıverdi. Erkek deve gibi Tepegöz’ü dizi üzerine çökertti. Tepegöz’ün kendi kılıcı ile boynunu vurdu. Deldi, yay kirişini taktı. Sürüye sürüye mağara kapısına geldi. Yünlü Koca ile Yapağılı Koca’yı Oğuz’a müjdeci gönderdi.

  Ak boz atlara binerek koşturdular. Kudretli Oğuz ellerine haber geldi. At ağızlı Aruz Koca evine dört nala geldi, anasına Basat’ın sevinç haberini verdi,müjde, oğlun Tepegöz’ü tepeledi dedi.

  Kudretli Oğuz beyleri yetiştiler. Salahana Kayasına geldiler. Tepegöz’ün başını ortaya getirdiler. Dedem Korkut gelip neşeli havalar çaldı, gazi erenlerin başına ne geldiğini söyleyi verdi Hem Basat’a dua verdi:

  Kara dağa seslendiğinde cevap versin
  Kanlı kanlı sulardan geçit versin

  dedi. Erlikle kardeşinin kanını aldın, kudretli Oğuz beylerini yükten kurtardın, kadir Allah yüzünü ak etsin Basat dedi. **ürn vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın.
  __________________
 9. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Uşun Koca Oğlu Segrek Destanı

  --------------------------------------------------------------------------------

  OĞUZ zamanında Usun Koca derler bir kişi var idi, ömründe iki oğlu var idi. Büyük oğlunun adı Eğrek idi. Cesur, ****, güzel yiğit idi. Bayındır Han’ın sohbetine ne zaman istese getirdi. Beyler beyi olan Kazan’ın divanında buna hiç kapı baca yoklu. Beyleri çiğneyip Kazan’ın önünde otururdu.
  Kimseye iltifat eylemezdi. Meğer hanım gene bir gün beyleri çiğneyip oturunca. Ters Uzamış derlerdi Oğuz’da bir yiğit var idi, der: Bre Usun Koca oğlu bu oturan beyler her biri oturduğu yeri kılıcı ile, ekmeği ile almıştır, bre sen baş mı kestin kan mı döktün, aç mı doyurdun, çıplak mı donattın dedi. Egrek der: Bre Ters Uzamış baş kesip kan dökmek hüner midir dedi. Der: Evet hünerdir ya! Ters Uzamış’ın sözü Egreğe tesir etti. Kalktı Kazan Bey’den akın diledi. Akın verdi. İlan etti, akıncı toplandı. Üç yüz mızraklı yiğit bunun yanına cem oldu. Meyhanede beş gün yeme içme oldu.

  Ondan sonra Şirögüven kenarından Gökçe Deniz’e kadar olan memleketleri yağmaladı. Sayısız ganimet alındı. Yolu Alınca Kalesine uğramıştı. Kara Tekür orada bir koru yaptırmıştı. Uçanlardan kaz, tavuk, yürüyenlerden geyik, tavşan bu avluya doldurup Oğuz yiğitlerine bunu tuzak yapmıştı. Usun Koca oğlunun yolu bu koruya uğradı. Korunun kapısını ufattılar. Yabanî geyik, kaz, tavuk kestiler, yediler içtiler. Atlarının eyerlerini aldılar, giyimlerini çıkardılar. Meğer Kara Tekür’ün casusu var idi, bunları gördü, gelip der: Bre Oğuz’dan bir bölük atlı geldi, korunun kapısını ufattılar, atlarının eyerlerini alıp giyimlerini çıkardılar, bre ne duruyorsunuz dedi.


  Altı yüz kara elbiseli kafir bunların üzerine saldırdılar. Yiğitleri öldürdüler. Eğreği tuttular. Alınca Kalesinde zindana attılar. Kara kara dağlardan haber aştı, kanlı kanlı sulardan haber geçti, kudretli Oğuz ellerine haber vardı. Usun Koca‘nın ak otağı önünde feryat koptu. Kaza benzer kızı gelini ak çıkarıp kara giydi. Usun Koca oğul oğul diye akça yüzlü anası ile ağlaştılar sızlaştılar. Her kemikli gelişir, kaburgalı büyür. Meğer hanım, Usun Koca’nın küçük oğlu Segrek iyi, cesur, alp, **** yiğit oldu. Bilgicik.Com, Türkçe, Edebiyat, Dede Korkut Destanları, Türkoloji, Dilimiz, Türk Destanları

  Bir gün yolu bir düğün derneğe uğradı. Kondular, yemek içmek ettiler. Segrek sarhoş oldu. Dışarı ayak yoluna çıktı. Gördü ki öksüz oğlan bir çocukla kavga ediyor. Bre noldunuz diye bir tokat birine, bir tokat birine vurdu. Eski dutun biti, öksüz oğlanın dili acı olur. Biri der: Bre bizim öksüzlüğümüz yetmez mi, bize niye vuruyorsun, hünerin var ise kardeşin Alınca Kalesi’nde esirdir, var onu kurtar dedi. Segrek dedi: Bre kardeşimin adı nedir?

  Dedi: Egrek’tir. şimdi Egreğe Segrek yakışır, kardeşim sağ imiş kaygılanmam, kardeşsiz Oğuz’da durmam, karanlıklı gözümün aydını kardeş diye ağladı.

  İçeri sohbete girdi müsaade istedi, beyler hoşça kalın dedi. Atını çektiler bindi. Koşturdu anasının evine geldi. Alından indi anasının ağzını aradı. Segrek burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Kalkıp ana yerimden doğruldum
  Yelesi kara cins atıma sıçrayıp bindim
  Çapraz yatan Ala Dağ eteğine vardım
  Kudretli Oğuz ellerinde düğün dernek varmış oraya vardım
  Yemek içmek arasında
  Ak boz atlı bir haberci geldi
  Çok zamanmış Egrek derler bir yiğit esirmiş
  Kadir Tanrı yol vermiş çıkıp gelmiş
  Büyük Küçük kalmadı o yiğide karşı gitti
  Ana ben de varayım mı ne dersin

  dedi. Anası burada söylemiş görelim hanım ne söylemiş :

  Der:

  Ağzın için öleyim oğul
  Dilin için öleyim oğul
  Karşı yatan kara dağın
  Yıkılmıştı yüceldi ahir
  Akıntılı güzel suyun
  Çekilmişti çağladı ahir
  Koca ağaçta dal budağın
  Kurumuştu filizlenip yeşerdi ahir
  Kudretli Oğuz beyleri izine varsa sen var
  O yiğide yetiştiğinde
  Ak boz atın üzerindin yere in
  El bağlayıp o yiğide selam ver
  Elini öpüp boynunu kucakla
  Kara dağımın yükseği kardeş de
  Ne duruyorsun oğul ****ur

  dedi. Oğlan anasına söylemiş, görelim ne söylemiş:

  Der:

  Ana ağzın kurusun
  Ana dilin çürüsün
  Benim de kardeşim varmış kaygılansam olmaz
  Kardeşsiz Oğuzda dursam olmaz
  Ana hakkı Tanrı hakkı olmasaydı
  Kara çelik öz kılıcımı çekeydim
  Birdenbire güzel başını keseydim
  Alca kanını yer yüzüne dökeydim
  Ana zalim ana

  dedi. Babası der: Yanlış haberdir oğul, kaçan giden senin ağabeyin değil, başkasıdır, ak sakallı ben babanı ağlatma, ihtiyarcık olmuş ***** sızlatma dedi. Oğlan burada söylemiş :

  Der:

  Üç yüz altmış altı alp ava binse
  Kanlı geyik üzerine kavga kopsa
  Kardeşli yiğitler kalkar kopar olur
  Kardeşsiz zavallı yiğit ensesine yumruk dokunsa
  Ağlayarak dört yanına bakar olur
  Ela gözden acı yaşını döker olur
  Ela gözlü oğlunuzu görünceye kadar
  Bey baba hatun ana esen kalın

  dedi. Baba ana yanlış haberdir, gitme oğul dediler. Oğlan der: Beni yolumdan ayırmayın, ağabeyimin tutulduğu kaleye varmayınca, ağabeyimin ölüsünü dirisini bilmeyince, öldü ise kanını almayınca Oğuz eline gelmem yok dedi.

  Baba ana ağlaşıp Kazan’a adam gönderdiler. Oğlan kardeşini andı gider, bize ne öğüt verirsin dediler. Kazan der: Ayağına at kösteğini vurun dedi. Yavuklusu vardı, acele düğün dernek ettiler. Attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirdiler.Bilgicik.Com, Türkçe, Edebiyat, Dede Korkut Destanları, Türkoloji, Dilimiz, Türk Destanları

  Oğlanı gelin odasına koydular. Kız île ikisi bir döşeğe çıktılar. Oğlan kılıcını çıkardı kız ile kendi arasına koydu. Kız der: Kılıcını gider yiğit, murat ver murat al, sarılalım dedi. Oğlan der: Bre ***** kızı, ben kılıcıma doğranayım, okuma sancılayım, oğlum doğmasın, doğarsa on yaşına varmasın, ağabeyimin yüzünü görmeyince, ölmüş ise kanını almayınca bu gelin odasına girersem dedi.

  Ayağa kalktı. Tavladan bir koç at çıkardı eyerledi. Giyimini giydi. Diz bağı, kol bağı bağladı. Der: Kız sen beni bir yıl bekle, bir yılda gelmezsem iki yıl bekle, iki yılda gelmezsem üç yıl bekle, gelmezsem o vakit benim öldüğümü bilesin, aygır atımı boğazlayıp aşımı ver, gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse ona var dedi. Kız burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Yiğidim ben seni bir yıl bekleyeyim
  Bir yılda gelmezsen iki yıl bekleyeyim
  İki yılda gelmezsen üç dört yıl bekleyeyim
  Dört yılda gelmezsen beş yıl altı yıl bekleyeyim
  Altı yol ayrımına çadır dikeyim
  Gelenden gidenden haber sorayım
  Hayır haber getirene at elbise vereyim
  Kaftanlar giydireyim
  Şer haber getirenin başını keseyim
  Erkek sineği üzerime kondurmayayım
  Murat ver murat al öyle git yiğidim

  dedi. Oğlan der: ***** kızı ağabeyimin başına and içmişim, dönmem yok dedi.

  Kız der: Ayağı uğursuz gelin diyeceklerine hayasız gelin desinler, kayın babama, kayınanama söyleyeyim dedi. Söylemiş :

  Babamdan daha iyi kayın baba
  Anamdan daha iyi kayın ana
  Develerinin erkeği ürktü gider
  Deveciler önünü kesti döndüremez
  Kara koç aygırın ürktü gider
  At çobanları önünü kesti döndüremez
  Ağıllarının koçları ürktü gider
  Çoban önünü kesti döndüremez
  Ela gözlü oğlun kardeşini andı gider
  Akça yüzlü gelinin döndüremez
  Size malum olsun

  dedi. Baba ana ah ettiler. Yerlerinden kalktılar oğul gitme diyerek, gördüler çare olmadı. Elbette o ağabeyimin tutulduğu kaleye varmayınca edemem dedi. Babası anası sür oğul, uğurun açık olsun, sağ esen varıp gelesin geleceğin var ise dediler.
  Babasının anasının elini öptü, kara koç atına sıçrayıp bindi. Geceyi gündüze kattı, at sürdü. Üç gün geceli gündüzlü at koşturdu. Dereşam’ın kenarından geçti. O kardeşinin tutulduğu koruya geldi. Gördü kî at çobanı kafirler kısrak güdüyorlar. Kılıç çekip altı kafir tepeledi. Davul çalıp kısrakları ürküttü getirip o koruya soktu. Geceyi gündüze katmış, üç gün geceli gündüzlü at koşturmuş yiğit, karanlıklı gözlerini uyku bürümüş yiğit atının yularını bileğine bağladı, yattı uyudu. Meğer kafirin casusu var idi.

  Gelip Tekür’e der: Oğuz’dan bir **** yiğit geldi, at çobanlarını öldürdü, kısrakları ürküttü getirip koruya soktu. Tekür der: Silahlı altmış adam seçin, varsınlar, tutup getirsinler dedi. Altmış silahlı adam seçtiler. Vardılar ansızın altmış demir giyimli kafir oğlanın üzerine geldiler. Giyim hışırtısından, at kıpırdamasından. Meğer yiğit aygır binerdi. Hanım at kulağı tetikte olur, çökerek oğlanı uyandırdı. Oğlan gördü ki bir alay atlı geliyor. Sıçradı Adı güzel Muhammed’e salavat getirdi. Atına bindi, kara elbiseli kafire kılıç vurdu, bastı kaleye tıktı. Yine uykusunu yenemeyip yerine varıp yattı uyudu. Gene atının yularını bileğine geçirdi. Kafirler, sağ olanları, kaçarak Tekür’e’ geldiler.

  Tekür der: Tu yüz kerre : Altmış kişi bir oğlanı tutamadınız dedi. Bu sefer yüz kafir oğlanın üzerine geldiler. Aygır yine oğlanı uyandırdı. Gördü kafirler saf bağlamış geliyorlar. Oğlan kalktı atına bindi. Adı güzel Muhammed’e salavat getirdi, kafire kılıç çaldı, bastı kaleye tıktı. Atını döndürdü, gene konaklama yerine geldi. Uykusunu yenemedi, tekrar yattı uyudu. Atının yularını yine bileğine geçirdi. Bu sefer at oğlanın bileğinden boşandı kaçtı, Kafirler yine Tekür’e geldiler. Tekür der: Bu defa üç yüz varın dedi.

  Kafirler der: Varmayız, kökümüzü keser, hepîmizi öldürür dediler. Tekür der: Ya nasıl eylemek gerek, varın o esir yiğidi çıkarın getirin, tekmeleyenin karnını boynuzlayan yırtar, at verin giyini verin dedi. Geldiler Egreğe dediler: Yiğit sana Tekür himmet eyledi, surda bir **** yiğit yolcunun yola gidenin, çobanın çoluğun ekmeğini alıyor, tut o ****yi oldur, seni bırakı verelim var git dediler. Pekala dedi. Egreği zindandan çıkardılar. Saçını sakalını tıraş ettiler. Bir at, bir kılıç verdiler. Üç yüz kafiri ona arkadaşlığa verdiler. Oğlanın üzerine geldiler. Üç yüz kafir açıkta durdular.

  Egrek der: Gelin varalım dedi, tutalım. Bilgicik.Com, Türkçe, Edebiyat, Dede Korkut Destanları, Türkoloji, Dilimiz, Türk Destanları

  Kafirler der: Tekür’den buyruk sana oldu, sen var dediler.

  Egrek der: İşte uyuyor, gelin varalım dedi. Kafirler der: Ay ne uyumak, koltuğunun altından bakar, kalkar bize geniş ovayı dar gösterir dediler. Der: Şimdi ben varayım, elini ayağını bağlayayım, sonra siz gelirsiniz dedi. Sıçradı kafirler arasından çıktı. At şurup bu yiğidin üzerine geldi. Atından indi, yularını bir daha iliştirdi. Baktı gördü ki ayın on dördüne benzer bir güzel ela gözlü genç yiğit boncuk boncuk terlemiş uyuyor, gelenden gidenden haberi yok. Dolandı başı ucuna geldi.

  Gördü ki belinde kopuzu var. Çıkarıp eline aldı söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Kalkıp yerinden doğrulan yiğit
  Yelesi kara cins atına sıçrayıp binen
  Arku Beli Ala Dağdan geceleyin aşan
  Akıntılı güzel suyu ****p geçen
  Gurbete gelen yatar mı olur
  Benim gibi pazusundan ak ellerini bağlatarak
  Domuz damında yatar mı olur
  Ak sakallı babasını ak bürçekli anasını
  Ağlatarak sızlatır mı olur
  Niye yatırıyorsun yiğit
  Gafil olma güzel başını kaldır yiğit
  Ela gözünü aç yiğit
  Kadirin verdiği tatlı canını uyku bürümüş yiğit
  Pazusundan kollarını bağlatma
  Ak sakallı babanı ihtiyarcık ***** ağlatma
  Ne yiğitsin kudretli Oğuz dinden gelen yiğit
  Yaradan hakkı için kalkı ver
  Dört yanını kafir sardı belli bil

  dedi. Oğlan sıçradı kalktı. Kılıcının sapına yapıştı ki bunu vursun. Gördü ki elinde kopuz var. Der: Bre kafir Dedem Korkut kopuzu hürmetine çalmadım dedî, eğer elinde kopuz olmasaydı ağabeyimin başı için seni iki parça kılardım dedi. Çekti kopuzu elinden aldı. Oğlan burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  Sabah erken yerimden kalktığım kardeş için
  Ak boz atlar yormuşum kardeş için
  Kalenizde esir var mıdır kafir söyle bana
  Kara başım kurban olsun kafir sana

  dedi. Büyük kardeşi Egrek burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  Ağzın için öleyim kardeş
  Dilin için öleyim kardeş
  Memleketini doğum yerini sorar olsam neresidir
  Karanlık gece içinde, yolu kaybetsen ümidin nedir
  Büyük sancak tutan hanınız kim
  Kavga günü önden at tepen alpınız kim
  Yiğit senin baban kim
  Alp erin erden adım saklaması ayıp olur
  Adın nedir yiğit

  dedi. Bir daha söylemiş, der:

  Develerimi güdünce devecim misin
  Kara koçumu güdünce at çobanım mısın
  Ağıllarımı güdünce çobanım mısın
  Kulağımda çınlayan naibim misin
  Beşikte koyup gittiğim kardeşçiğim misin
  Yiğit söyle bana
  Kara başım kurban olsun bugün sana

  dedi. Segrek burada büyük kardeşine söyledi, der:

  Karanlık gece içinde yolu kaybetsem ümidim
  Büyük sancak tutan hanımız Bayındır Han
  Savaş günü önden at tepen alpımız Salur Kazan
  Babamın adını sorarsan Uşun Koca
  Benim adımı sorar olsan Şegrek
  Kardeşim var imiş adı Egrek

  dedi. Bir daha söyledi, der:

  Develerini güdünce devecinim
  Kara koçunu güdünce at çobanınım
  Beşikte koyup gittiğin kardeşinim

  dedi. Büyük kardeşi Egrek burada söylemiş, görelim hanım nasıl söylemiş:

  Der:

  Ağzın için öleyim kardeş
  Dilin için öleyim kardeş
  Er mi oldun yiğit mi oldun kardeş
  Gurbete kardeşini aramağa sen mi geldin kardeş

  dedi. İki kardeş kucaklaşa kucaklaşa görüştüler. Egrek küçük kardeşinin boynunu öptü. Segrek de ağabeyisinin elini öptü. Karşı yakadan kafirler bakışıyorlar. Derler: Güreştiler galiba, belki bizimki yener dediler. Gördüler ki kucaklaştılar, görüştüler, cins atlara biniştiler. Kara elbiseli kafire at sürdüler, kılıç yürüttüler. Kafiri bastılar öldürdüler, kaleye döktüler. Gelip yine o koruya girdiler kısrakları dışarı çıkardılar. Davul çalıp kısrakları önlerine kattılar. Dereşam suyunu at tepip geçtiler.

  Geceyi gündüze kattılar, Oğuz’un hudut boyuna yetiştiler. Kanlı kafir elinden kardeşçiğini çekip aldı. Ak sakallı babasına müjdeci gönderde babam bana karşı gelsin dedi. Uşun Koca’ya haberci geldi. Müjde, gözün aydın, oğulların ikisi beraber sağ esen geldi dediler. Koca işitip şad oldu. Gümbür gümbür davullar çalındı. Altın tunç borular öttürüldü. O gün alaca büyük otağlar dikildi. Artan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kesildi. Koca Bey oğullarına karşı geldi. Attan indi, oğlanları ile kucaklaşa kucaklaşa görüştü. İyi misiniz, esen misiniz oğullar dedi. Gölgeliği altınlıca odasına geldiler. Eğlence, yemek içmek oldu. Büyük oğlana da güzel gelin getirdi. İki kardeş birbirine sağdıç oldular. Gelin odalarına koşturup indiler, murada maksuda eriştiler.

  Dedem Korkut gelip destan söyledi, deyiş dedi. Evvel ahir uzun yaşın ucu ölüm. **üm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın. Günahınızı Muhammet Mustafa’nın yüzü suyuna bağışlasın. Amin diyenler Tanrı’nın yüzünü görsün hanım hey!…
 10. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Salur Kazan Esir Olup Oğlu Uruz’un Çıkardığı Destan

  --------------------------------------------------------------------------------

  Meğer Hanım Tırabuzan tekürü beyler beyi olan Han Kazan’a bir şahin göndermişti. Bir gece yiyip içip otururken şahinci başına der: Bre yarın sabah şahinleri al, tenhaca ava binelim dedi.
  Erkenden bindiler, av yerine vardılar. Gördüler bir sürü kaz oturuyor. Kazan şahini bıraktı. Alamadı81 şahin havalandı. Gözetlediler, şahin Toman’ın Kalesine indi. Kazan gayet müteessir oldu. Şahinin ardına düştü.

  Dere tepe aştı, kafir eline geldi. Giderken Kazan’ın karanlık gözünü uyku bürüdü. Beyler dediler: Hanım dönelim. Kazan der: Biraz daha ileri varalım dedi. Baktı bir kale gördü. Der: Beyler gelin yatalım dedi. Kazan’ı küçücük ölüm tuttu, uyudu. Meğer hanım, Oğuz beyleri yedi gün uyurdu. Onun için küçücük ölüm derlerdi. Meğer o gün Toman’ın Kalesinin tekürü ava binmişti. Casus geldi, der: Bre bölük atlı geldi, içinde beyleri yattı uyudu.

  Tekür adam gönderdi, kim olduğunu anlayın dedi.

  Gelenler bildi ki bunlar Oğuz erenlerindendir. Gelip teküre haber verdiler. Tekür de hemen askerini topladı, bunların üzerine geldi. Kazan’ın beyleri baktılar gördüler ki düşman geliyor. Dediler: Kazan’ı bırakır gidersek evinde bizi kovarlar. en iyisi budur ki burda ölelim dediler. Kafiri karşıladılar, cenk ettiler. Kazan’ın üzerine yirmi beş beyini şehit ettiler. Kazan’ın üzerine düştüler, uyuduğu yerde tuttular, elini ayağını sımsıkı bağladılar, bir arabaya yüklettiler, arabaya muhkem urganla sardılar. Arabayı çektiler, yürüyü verdiler.

  Giderken araba gıcırtısından Kazan uyandı. Gerindi bu elindeki urganları hep kopardı. Arabanın üzerine oturdu, elini eline çaldı, kah kah güldü.

  Kafirler derler: Ne gülüyorsun?

  Kazan der: Bre kafirler, bu arabayı beşiğim sandım, sizi yamrı yumru dadım dayam sandım dedi. Neyse, Kazan’ı getirdiler, Toman’ın Kalesinde bir kuyuya bıraktılar. Kuyunun ağzına bir değirmen taşı koydular. Yemeğini suyunu değirmen taşının ****ğinden veriyorlardı.

  Bir gün tekürün karısı der: Varayım Kazan’ı göreyim, nasıl bir insandır ki bunca adamlara darbe vuruyormuş dedi. Hatun gelip zindancıya kapıyı açtırdı. Seslendi, der: Kazan Bey nedir halin, dirliğin yer altında mı ****ur, yoksa yer üstünde mi ****ur, hem şimdi ne yiyorsun, ne içiyorsun ve neye biniyorsun dedi. Kazan der: **ülerine yemek verdiğin vakit ellerinden alıyorum, hem ölülerinizin yorgasına biniyorum, yaşlılarını yedekte çekiyorum dedi. Tekür’ün karısı der: Dinin için Kazan Bey, yedi yaşında bir kızcağızım ölmüştür, kerem eyle ona binme dedi. Kazan der: **ülerinizde ondan yorga yoktur, hep ona biniyorum dedi. Kadın der: Vay, senin elinden ne yer yüzünde dirimiz ve ne yer altında ölümüz kurtulurmuş dedi. Geldi Tekür’e der: Kerem eyle o tatarı kuyudan çıkar, kızcağızın belini koparıyor yer altında kızcağızıma biniyormuş, diğer ölülerimizi topluyormuş, hem ölülerimiz için verdiğimiz yemeği ellerinden çekip alıp yiyormuş, onun elinden ne ölümüz ne dirimiz kurtulurmuş, dinini aşkına o eri kuyudan çıkar dedi. Tekür beylerini topladı, der: Gelin Kazan’ı kuyudan çıkarın, bizi övsün Oğuz’u yersin, ondan sonra şart eylesin bizim memleketimize düşmanlığa gelmesin dedi. Bilgicik.Com, Türkçe, Edebiyat, Dede Korkut Destanları, Türkoloji, Dilimiz, Türk Destanları

  Vardılar Kazan’ı kuyudan çıkarıp getirdiler. Dediler : And iç ki bizim memleketimize düşmanlığa gelmeyesin, hem bizi öv Oğuz’u yer, seni bırakı verelim var git dediler. Kazan der: Vallah billah doğru yolu görür iken eğri yoldan gelmeyeyim dedi. Dediler : Vallah Kazan iyi and içti dediler. Şimdi Kazan Bey, hadi bizi öv dediler. Kazan der: Ben yer yüzünde adam övmem, bir adam getirin bineyim, sizi öveyim dedi. Vardılar bir er kafir getirdiler. Bir eyer, bir gem dedi, getirdiler. Kafirin arkasına eyer koydu, ağzına gem vurdu, eyer kayışını çekti. Sıçradı arkasına bindi. Ökçesini ökçesine vurdu, kaburgasını karnına yapıştırdı. Gemini çekti, ağzım ayırdı. Kafiri öldürdü, çöktü üzerine oturdu. Der: Bre kafirler kopuzumu getirin, sizi öveyim dedi. Vardılar kopuzu getirdiler.

  Eline alıp burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Bin bin erden düşman gördümse övünüm dedim
  Yirmi bin er düşman gördümse koklamadım
  Otuz bin er düşman gördümse ona saydım
  Kırk bin er düşman gördümse gözümü kısıp baktım
  Elli bin er gördümse el vermedim
  Altmış bin er gördümse söyleşmedim
  Seksen bin er gördümse ürpermedim
  Doksan bin düşman gördümse donanmadım
  Yüz bin er gördümse yüzümü dönmedim
  Yüzü dönmez kılıcımı elime aldım
  Muhammedin dini aşkına kılıç vurdum
  Ak meydanda yumru başı top gibi kestim
  O zaman bile erim beyim diye övünmedim
  Övünen erenleri hoş görmedim
  Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni
  Kara kılıcını çal boynuma kes başımı
  Kılıcından sapacağım yok

  Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok dedi. Bir deyiş daha söylemiş, der:
  Yüksek yüksek kara dağdan taş yuvarlansa
  Kaba ökçemi oyluğumu karşı tutan Kazan er idim
  Firavun şişler yükleyip yerden, çıksa
  Kaba ökçem ile perçin kılan Kazan er idim
  Koca koca beyler oğlu kavga kılsa
  Kamçı vurup dindiren Kazan er idim
  Yüce dağları duman tutsa
  Kapkara sis **** kopsa
  Kara koç atımın kulağı görünmez olsa
  Gayrı eren kılavuzsuz yol şaşırsa
  Kılavuzsuz yol başaran Kazan er idim
  Yedi başlı ejderhaya yetişip vardım
  Heybetinden sol gözüm yaşardı
  Hey gözüm namert gözüm kalleş gözüm
  Bir yılandan ne var ki korktun dedim
  O zaman bile erim beyim diye övünmedim
  Övünen erenleri hoş görmedim
  Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni
  Çal kılıcını kes başımı
  Kılıcından sapacağım yok
  Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok
  Oğuz erenleri dururken seni övmem yok

  dedi. Kazan burada bir daha söylemiş:

  Arkaç Kırda çalkanır umman denizinde
  Sarp yerlerde yapılmış kafir şehri
  Sağa sola çırpıntı vurur yüzgeçleri
  Su dibinde döner bahrileri86
  Tanrı benim diye su dibinde çığrışır asileri
  Önünü koyup tersini okur kızı gelini
  Altın aşık oynar Sancıdanın beyleri
  Altı defa Oğuz vardı alamadı
  O kaleye altı tane erle ben Kazan vardım
  Altı güne koymadım onu aldım
  Kilisesini yıkıp yerine mescit yaptım ezan okuttum
  Kızını gelinini ak göğsümde oynattım
  Beylerini kul ettim
  O zaman bile erim beyim diye övünmedim
  Övünen erenleri hoş görmedim
  Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni
  Bilgicik.Com, Türkçe, Edebiyat, Dede Korkut Destanları, Türkoloji, Dilimiz, Türk Destanları
  Kılıcından sapacağım yok
  Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

  dedi. Kazan yine söylemiş, der:

  Arkaç Kırda döndürdüğüm bre kafir senin baban
  Şakağına imrendiğim senin kızın gelinin
  Akça Kale Sürmelide at oynattım
  At ile Karun eline baskın yaptım
  Ak Hisar Kalesinin burcunu yıktım
  Ak akçe getirdiler puldur dedim
  Kızıl altın getirdiler bakırdır dedim
  Ela gözlü kızını gelinini getirdiler aldanmadım
  Kilisesini yıktım mescit yaptım
  Altını gümüşü yağmalattım
  O zaman bile erim beyim diye övünmedim
  Övünenleri hoş görmedim
  Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni
  Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok
  Seni övmem yok

  dedi. Kazan Bey burada bir daha söylemiş, der:

  Ak kayanın kaplanının erkeğinde bir köküm var
  Ortaç Kırda sizin geyiklerinizi durdurmaya
  Ak sazın aslanında bir köküm var
  Kaz alaca kısrağını durdurmaya
  Azman kurt yavrusunun erkeğinde bir köküm var
  Akça yünlü on bin koyununu gezdirmeye
  Ak sungur88 kuşunun erkeğinde bir köküm var
  Alaca ördek kara kazını uçurmaya
  Kudretli Oğuz elinde bir oğlum var Uruz adlı
  Bir kardeşim var Kara Göne adlı
  Yeniden doğanını diriltmeyeler
  Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni
  Kılıcından sapacağım yok
  Kendi aslımı yermem yok

  dedi. Bir daha söylemiş, der:

  İt gibi güv güv eden çerkes hırslı
  Küçücük domuz şölenli
  Bir torba saman döşekli
  Yarım ker*** yastıklı
  Yontma ağaç Tanrılı
  Köpeğim kafir
  Oğuzu görür iken seni övmem yok
  Bundan sonra öldürürsen bre kafir öldür beni
  **dürmezsen Kadir korsa öldüreyim kafir seni

  dedi.

  Kafiler der: Bu bizi övmedi, gelin bunu öldürelim dediler. Kafir beyleri toplandılar geldiler.

  Yine dediler: Bunun oğlu var, kardeşi var, bunu öldürmek olmaz dediler. Getirdiler domuz d***** hapse attılar.

  At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Kazan’ın ölüsünü dirisini kimse bilmedi. Meğer hanım Kazan’ ın bir oğlancığı var idi. Büyüdü yiğitcik oldu. Bir gün ata binip divana gelirken bir kişi der: Sen Han Kazan’ın oğlu değil misin dedi. Uruz kızdı, der: Bre ***** benim babam Bayındır Han değil midir? Dedi. Yok, o *****n babasıdır, senin dedendir. Uruz, bre ya benim babam ölü müdür diri midir dedi. Dedi: Diridir, Toman’ın Kalesinde esirdir dedi. Böyle deyince oğlan ağladı, melül oldu. Atını çevirdi geri döndü. Anasına geldi. Burada anasına söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  Der:

  Bre ana ben Han oğlu değilmişim
  Han Kazan oğlu imişim
  Bre ***** kızı bunu bana niçin söylemiyordun
  Ana hakkı Tanrı hakkı olmamış olsaydı
  Kara, çelik öz kılıcımı çekeydim
  Birdenbire güzel başını keseydim
  Alca kanını yer yüzüne dökeydim

  dedi. Anası ağladı. Der: Oğul baban sağdır, amma söylemeğe korkardım, kafire varırsın, kendini vurursun helak olursun, onun için sana söylemiyordum canım oğul dedi. Amma amcana adam gönder, gelsin, görelim ne der dedi.

  Adam gönderdi amcasını çağırdı. Geldi. Uruz der: Ben babamın esir olduğu kaleye gidiyorum. Birlikte istişare ettiler. Bütün beylere haber oldu. Uruz babasına gidiyor, silah ve teçhizatla gelin dediler. Asker toplandı geldi. Alp Uruz çadırlarını açtırdı, cephanesini yükledi. Kara Göne asker başı oldu. Boru çaldırıp göçtüler, yola girdiler.

  Yol üzerinde kafirin kilisesi var idi. Keşişler beklerdi. Gayet sarp kilise idi. Attan inip tacir elbisesi giydiler. Bezirgan suretinde katır, deve çektiler geldiler. Kafirler gördüler gelenler tacire benzemez, kaçtılar kaleye girdiler, kapılarını sımsıkı kapadılar. Burca çıkıp kimlersiniz dediler. Bunlar cevap verdi: Bezirganlarız dediler. Kafirler yalan söylüyorsunuz diyerek taşa tuttular. Uruz attan indi, der: Hey babamın altın gadehinden şarap içen, beni seven attan insin, bunun kapısına birer gürz vuralım dedi. On altı yiğit sıçrayıp attan indiler. Kalkan tuttular, gürzlerini omuzlarına attılar, kapıya geldiler. Birer gürz vurup kapıyı ufattılar, içeri girdiler. Buldukları kafiri öldürdüler. Ağız açtırmadılar. Malını yağmaladılar. Askerin üzerine geldiler kondular.

  Meğer bir sığırtmaçları var idi. Gördü ki kaleyi aldılar, kaçtı teküre vardı, kilisenin alındığını haber verdi. Ne oturuyorsunuz, üzerinize düşman geldi, başınızın çaresine bakın dedi. Tekür beylerini topladı, bunlarla nasıl uyuşalım dedi. Beyler dediler: Bunun uyuşması odur ki Kazan’ı çıkaralım, onlarla başbaşa bırakalım. Bu sözü uygun gördüler. Vardılar Kazan’ı çıkarıp tekürün önüne getirdiler. Tekür der: Kazan Bey üzerimize düşman geldi, bu düşmanı üzerimizden ayırırsan seni bırakı verelim dediler. Hem haraca itaatkar olalım, sen de and iç ki bu bizim memlekete düşmanlığa gelmeyesin dediler. Kazan der: Vallah billah doğru yolu görür iken eğri yoldan gelmeyelim dedi. Kafirler Kazan iyi and içti diye sevindiler. Tekür askerini toplayıp meydana geldi, çadır diktirdi. Kafir askeri Kazan’ın etrafına toplandı. Kazan’a giyim getirdiler. Kılıç ve mızrak ve çomak ve sair cenk aletini giydirip donattılar.

  Bu sırada Oğuz erenleri alay alay geldi. Gümbür gümbür davullar çalındı. Kazan gördü ki askerin önünce bir ak boz atlı, ak sancaklı, üzeri sağlam demir giyimli, Oğuz’un önünce geldi, çadırını diktirdi, saf bağladı durdu. Onun ardınca Kara Göne geldi, saf bağladı durdu. Hemen burada Kazan atı meydana sürdü, hasım, diledi. Boz atlı Beyrek at tepti meydana girdi. Kazan burada söylemiş, görelim ne söylemiş:

  Der:

  Kalkıp yerinden doğrulan yiğit ne yiğitsin
  Yapısı sağlam demir giyimini giyen yiğit ne yiğitsin
  Adın nedir yiğit söyle bana

  dedi. Beyrek burada söylemiş, der:

  Bre kafir sen beni bilmez misin
  Parasarın Bayburt Hisarından fırlayıp uçan
  Adaklısını başkaları alırken çekip alan
  Pay Püre Han oğlu Bamsı Beyrek bana derler
  Gel beri bre kafir dövüşelim

  dedi. Kazan burada bir daha söylemiş. Der: Bre yiğit, önünce bu askerin bir ak sancaklı alay çıktı, çadırını başkalarından önce dikti, ak boz ata binen o yiğit ne yiğittir, kimin nesidir, yiğit başın için söyle bana. Beyrek der: Bre kafir kimin nesi olacak, beyimiz Kazan’ın oğludur dedi. Kazan gönlünden der: Elhamdülillah benim oğlancığım büyük er olmuş dedi. Beyrek bre kafir daha ne kadar onu bunu soracaksın bana dedi, Kazan’ın üzerine at sürdü. Altı kanatlı gürzünü eline alıp Kazana vurdu. Kazan kendisini tanıtmadı. Kavradı, Beyreği bileğinden tuttu, çekti çomağını elinden aldı, Beyreğin ensesisine bir çomak vurdu. Beyrek atın boynunu kucakladı, çekilip döndü. Kazan der: Ya Beyrek, var beyine söyle gelsin dedi.

  Bunu gördü. Eylik Koca oğlu Dönebilmez Dülek Evren meydana girdi.

  Kazan burada söylemiş, der:

  Şafak vakti yerinden kalkan yiğit ne yiğitsin
  Büyük cins atını oynatarak gelen yiğit ne yiğitsin
  Erin erden adını saklaması ayıp olur
  Adın nedir yiğit söyle bana

  dedi. Dülek Evren der:

  Bre kafir benim adımı bilmez misin
  Kendi kendisine hor bakan memleketten çıkan
  Elli yedi kalenin kilidini alan
  Eylik Koca oğlu Dönebilmez Dülek Evren bana derler

  dedi. Mızrağını eline alıp at sürdü. Kazan’a saplayayım dedi, saplayamadı, öteye geçti. Kazan at tepti, mızrağını çekip elinden aldı, tepesine vurdu, parça parça oldu utandı. O da çekilip döndü. Kazan yine er diledi. Düzen oğlu Alp Rüstem at tepti meydana girdi. Kazan burada gene söyledi, der :

  Kalkıp yerinden doğrulu veren
  Cins atına sıçrayıp binen
  Ne yiğitsin
  Adın nedir söyle bana

  dedi. Alp Rüstem der :

  Kalkıp yerinden doğrulu veren
  İki kardeş bebeğini öldürüp zelil gezen
  Düzen oğlu Alp Rüstem bana derler

  dedi. O da Kazan’a at sürdü. Yeneyim dedi. yenemedi. Kazan Bey buna da bir darbe vurdu. Der: Bre *****, var beyine söyle gelsin dedi. O da döndü.

  Kazan tekrar er diledi. Uruz’un gemini amcası Kara Göne tutmuştu. Çekti ansızın elinden aldı. kılıcı sıyırdı babasının üzerine at sürdü. Davrandırmadı, omuzuna kılıç indirdi. Giyimini kesti, omzuna dört parmak kadar yara açtı. Alca kanı şırıldadı koynuna indi. Uruz gene döndü ki bir daha çalsın. Kazan burada seslenip oğluna söyler, görelim hanım ne söyler:

  Der:

  Kara dağımın yükseği oğul
  Karanlıklı gözlerimin aydını oğul
  Alpım Uruz aslanım Uruz
  Ak sakallı babana kıyma oğul

  dedi. Uruz’un şefkat damarları kaynadı, kara süzme gözleri kan yaş doldu. Attan yere indi. babasının elini öptü. Kazan da attan atladı yere indi. Oğlunun boynunu öptü. Beyler Kazan ile oğlunun üzerine at sürdüler, etraflarını çevirdiler. Hepsi attan inip Kazan’ın elini öptüler. Yürüyerek kafire at sürdüler, kılıç vurdular. Derelerde tepelerde kafire kırgın girdi. Kaleyi aldılar. Kilisesini yıkıp mescit yaptılar.

  Kanlı kafirin elinden babasını çekip aldı. Kudretli Oğuz eline gelip çıktı. Akça yüzlü anasına müjdeci geldi. Kaza benzer kızı gelini Kazan’a karşı gelip elini öptüler, ayağına kapandılar, Kazan güzel çimene çadır otağ diktirdi. Yedi gün yedi gece toy düğün edip yeme içme oldu. Dedem Korkut geldi kopuz çaldı, gazi erenlerin başına ne geldiğini söyledi.

  Hani övdüğümüz bey erenler
  Dünya benim diyenler
  Ecel aldı yer gizledi
  Fani dünya kime kaldı
  Gelimli gidimli dünya
  Son ucu ölümlü dünya

  **üm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın. Kadir seni namerde muhtaç etmesin. Beş kelime dua kıldık, kabul olsun. Amin amin diyenler Tann’nın yüzünü görsün. Günahınızı adı güzel Muhammed Mustafa hürmetine bağışlasın hanım hey!…
  __________________

Sayfayı Paylaş