Deniz Araçlar Yapım Alanı

Konu 'Deniz Araçları Yapımı (Gemi Yapımı)' bölümünde Desert Rain.* tarafından paylaşıldı.

 1. Desert Rain.*

  Desert Rain.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  6 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  3.421
  Beğenileri:
  2.918
  Ödül Puanları:
  0

  ALANIN TANIMI
  Deniz Araçları Yapımı alanı; altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

  ALANIN AMACI
  Deniz Araçları Yapımı alanı; altında yer alan dallarda,dünya denizcilik standartlarında, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  DAL PROGRAMLARI TANIMLARI VE AMAÇLARI
  1.ÇELİK GEMİ İNŞAA
  Tanımı: Çelik gemi inşasının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Deniz Araçları Yapımı alanında çelik gemi inşacılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
  2. DENİZ ARAÇLARI RESSAMLIĞI
  Tanımı: Deniz araçları ressamlığının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Deniz Araçları Yapımı alanında deniz araçları ressamı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
  3.DENİZ ARAÇLARI TESİSAT DONATIMI
  Tanımı: Deniz araçları tesisat donatımcılığının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Deniz araçları yapımı alanında deniz araçları tesisat donatımcısı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  GİRİŞ KOŞULLARI
  Öğrencilerin sağlık durumu, Deniz Araçları Yapımı alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

  İSTİHDAM ALANLARI
  Deniz Araçları Yapımı alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
  1. Denizcilik sektöründeki tersanelerde,
  2. Deniz araçları dizayn büroları vb.yerlerde çalışabilirler.

  EĞİTİM ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
  1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
  2. Programın uygulanabilmesi için Deniz Araçlar ıYapımı alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

  EĞİTİMCİLER
  1. Programın uygulanmasında Deniz Araçları Yapımıalanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimiolan alan öğretmenleri görev almalıdır.
  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Deniz Araçları Yapımı alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
  1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
  2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

  YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
  Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
  1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
  2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, DenizAraçları Yapımı alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğeryüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

  BELGELENDİRME
  1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
  2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
  4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

  EĞİTİM SÜRESİ
  1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Deniz Araçları Yapımı alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
  1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
  2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
  3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
  4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
  5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
  6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.

  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
  Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, standart kuruluşları, odalar ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

  ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
  Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
  1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
  2. Deniz Araçları Yapımı alanının temel yeterliklerinesahip olabilecektir.
  3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
  4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.

  EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
  Deniz Araçları Yapımı alanı haftalık ders çizelgesindeyer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Sayfayı Paylaş