Deprem ile ilgili çalışmalar! ACİL!

Konu 'Fizik 9. Sınıf' bölümünde sultiko tarafından paylaşıldı.

 1. sultiko

  sultiko Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2012
  Mesajlar:
  35
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  Deprem ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi/araştırma istiyorum lütfen yardım edin çok acil :confused:
 2. EdaaB

  EdaaB Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2012
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  -Öncelikle ulusal ölçekte Afet Yönetim Strateji Planı hazırlanamamış, deprem konusundaki çeşitli kurumlara dağılan yetkiler tek bir çatı altında toplanamamış, ve yerel ölçekte il,ilçe ve belde’lerde afet yönetim birimlerinin etkinliklerinin arttırılması sağlanamamıştır..
  -Mevcut mevzuat depreme hazırlanmayı, riskleri ve zararları azaltmayı öngören kuralları da içeren bir anlayışla bütüncül olarak yeniden düzenlenememiştir..
  -Yerel yönetim yasalarında ( belediye.il genel meclisi ve köy ) risk yönetimi, yetki, görev ve sorumluluklar açık ve net olarak yer almamıştır...
  - 3194 sayılı ve halen yürürlükte olan imar yasasında bulunmayan mikro bölgeleme,kentsel risk faktörleri,sakınım planı ve yeni imar araçlarının ya bu yasaya dahil edilmesi veya yeni imar yasası çıkarılarak bu yasada yer alması sağlanamamıştır..
  -Yine yeni imar yasası, yapının teknik konuları ,yapı malzemeleri ,yapı denetimi, şartnameler ve yapıyı ilgilendiren diğer hususlar bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp hazırlanamamıştır.
  -Afet yasası,afet bilgi sistemi,tehlike haritaları,kentsel riskler ve deprem sigortası gibi hususlar uygulamadaki aksaklıklar dikkate alınarak yeniden düzenlenememiştir..
  -İmar sistemini yakından ilgilendiren ,kat mülkiyeti ,sigorta, vergi, finansman vb. mevzuatında yapılan değişiklikler sınırlı kalmıştır..
  -İmar planlarına esas olarak hazırlanan jeolojik ve jeofizik raporlar ve temel-zemin etütleri için yeni rapor formatı hazırlanamamıştır..
  -Mikro bölgeleme sistemi standartları ile birlikte yeni yerel yönetim mevzuatında yer almamıştır..
  -Yapı denetim yasası mesleki yeterliliği esas alacak şekilde değiştirilememiş,kamu kurumlarına ait yapılar yapı denetim sistemi içine alınamamış, sigorta sistemi de ilave edilerek 19 il dışında 1. ve 2. sınıf deprem bölgelerinin tamamı yapı denetim sistemi içerisine dahil edilememiştir..

  (Bugün ülkemiz topraklarının % 93 ü, nüfusumuzun % 98 i ve sanayi tesislerimizin de % 98 i deprem bölgesinde kalmaktadır. )
  -İllerde ,mevcut yapı stokunun ( okullar, sağlık tesisleri, askeri ve güvenlik binaları, barajlar, köprü ve viyadükler, enerji santralleri ve hatları,doğalgaz hatları, NATO ve LPG hatları, su depoları,haberleşme santralleri ve diğer stratejik öneme haiz yapı ve tesisler ) deprem risklerine göre envanteri yapılarak,kademeli değerlendirme yöntemleri ile tehlike sıralaması belirlenerek iyileştirme,güçlendirme proğram ve projeleri hayata geçirilememiştir..

  -Üniversitelerde deprem mühendisliği lisans proğramları ile batı ülkelerinde örneklerini gördüğümüz yetkin mühendislik, mimarlık ,şehir ve bölge plancısı sistemi devreye sokulamamıştır..

  Bundan evvelki yazımızda “ deprem’in “ tekrar ülkemiz ve birçok kentimiz gündeminin ilk sıralarına oturduğunu belirtmiş bu konuda ülke genelinde yapılması gerekli çalışmaları özetlemeye çalışmıştık..

  Bugün de ülkemiz genelinde yapılması gereken çalışmalar ışığında kentimizde neler yapılması gerektiği üzerinde makro ölçekte de olsa durmak istiyoruz..

  -Birinci sınıf deprem bölgesi olan kentimizde ülkemiz geneli için hazırlanacak “ Milli Afet Planı “ çerçevesinde öncelikle “ Deprem Master Planı “ yapılmalıdır.

  -Kaldı ki halen B.Şehir zeminlerinde kentimizin yeni B.Şehir sınırlarını da kapsayacak metropol ölçekte nazım plan hazırlıkları devam etmektedir.

  Bu çalışmalar ve hazırlanacak nazım plan ve ulaşım master planı ile entegre bir şekilde ilgili resmi kurumlar, üniversite meslek ve sivil toplum kuruluşları ile hemşehrilerimiz arasında sorumluluklar, kararlar ve yöntemler belirlenmelidir.

  -Bu planda kentimizin depreme karşı daha güvenli hale getirilmesi için deprem zararlarının azaltılması ana strateji olarak belirlenmelidir.

  -Bu planda kentimizle ilgili kısa,orta ve uzun vadede alınacak karar ve uygulamalar tesbit edilmelidir.

  -Master plan yerel ölçekte bütün aktörlerin hukuki,teknik,mali,sosyal ve idari açılardan yetki, görev,sorumluluk ve kaynaklarını net olarak tarif etmelidir.

  -Master plan kentimizdeki mevcut yapı stoku ,kurumsal mekanlar ve alt yapı tesislerinin değerlendirilmesi ve gerekenlerinin güçlendirilmesini öncelik sırasına göre kapsam içine almalıdır.

  -Bu sebeble de deprem riskleri ile ilgili bütün teknik kriterler,ölçümleme ve analizleri içeren mikro bölgeleme çalışması yapılmalıdır.

  -Bu çalışmalar yapılırken Bursa Valiliği İl Afet Yönetim Merkezinde bugüne kadar oluşturulan bilgi,belge dökümanlar ile B.Şehir bünyesindeki Kent Bilgi Sisteminden faydalanılmalıdır.

  -Hazırlanacak “ Afet ve Deprem Master Planı “ bürokratik işlem ve formalitelere boğulmamış, yönetim, karar ve finansman ayakları güçlü, kısa ve pratikte uygulanabilir olmalıdır.

  Depreme hazırlık konusunda en önemli hususlardan biri de zemin etüdleridir..

  ABD deki bilim adamlarının 1985 Mexico City, 1998 Nevada, 1995 Kobe, 1994 Northridge ve diğer birçok depremler üzerinde 20 yıldan fazla süren araştırmalar yaptıklarını ve bu araştırmalar neticesinde önemli bulgulara ulaştıklarını biliyoruz..

  Depremlerde aynı özellikli yapılarda belirli bölgelerde ağır hasarlar meydana gelirken hasar olması gereken bölgelerde daha az hasar görülmesi veya hiç hasar görülmemesi dikkati çekmiştir.

  Dikkat çekici bu özellik üzerinde yoğunlaşan ve 20 yıldır araştırmalar yapan bilim adamları, depremde ağır hasar gören bölgelerdeki zemin yapısı ve yüzey dalgalarının deprem şiddetini büyütmesi ayrıca müddetini uzatmasıyla meydana geldiği sonucuna varmışlardır.

  Bu bilim adamlarının ortak görüşüne göre büyük genlikli olan yüzey deprem dalgaları 30 mt. derinliklere kadar meydana gelebildiğinden deprem zemin etütlerinde en az 30 mt derinliğe kadar inilmesi gerekmektedir.

  Bu konu ülkemiz kadar 1. sınıf deprem bölgesi olan kentimizi de yakından ilgilendirmektedir.

  Nazım plana son şeklini vermeden önce yapılması gereken önemli işlerden birisi de geçtiğimiz yıllarda 15 m derinlikte kuyular açılarak yapılan zemin etütlerinin bu gerçekler ışığında revize edilerek bölge ölçeğinde en az 100 m ada ve parsel ölçeğinde 30 m derinlikte açılacak kuyulardan elde edilecek jeolojik ve jeofizik verilere göre zeminin depreme karşı davranışlarını tespit edip planlara işlemektir.

  Daha sonra da depreme karşı hassas olup fazla hasar görülebilecek ada ve parselleri yeşil alan olarak, önemli ve yüksek binaları da daha güvenli zeminlerde planlamak gerekir..

  Bugüne kadar imar plan ve revizyonları için yapılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü onaylı zemin araştırması yerleşim ve uygunluk raporlarının içerdiği özellikler genel olarak;

  1- Zemin sıklığı, 2- zemin türü, 3- zeminin yüzey topoğrafik eğimi, 4- zeminin sıvılaşması 5- zemin hakim periyodu 6- zemin taşıma kapasitesi dir.


  İnşllh. Yardımcı olabilirim Elimden geleni yaptım Teşekkür etmen yeterli :) Koly gelsin.
  sultiko bunu beğendi.
 3. sultiko

  sultiko Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2012
  Mesajlar:
  35
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  mükemmelsin dostum çok sağol yaa :)

Sayfayı Paylaş