ders kitabı 234-245 cevabı

Konu 'Fen Bilgisi 7. Sınıf' bölümünde isaisa tarafından paylaşıldı.

 1. isaisa

  isaisa Üye

  Katılım:
  12 Aralık 2009
  Mesajlar:
  79
  Beğenileri:
  138
  Ödül Puanları:
  0

  ders kitabı 234 kendimizi değerlendirelim:D


  d
  y
  d
  3.çıkış

  ders kitabı 245:D

  Hava kirli​
  ğinin sebeplerinin başında şehirleşme ve endüstrileşme
  gelmektedir. Hava kirlili
  ğinin insan sağlığı üzerinde etkileri olabildiği
  gibi bitki ve hayvanlar üzerinde de etkileri vard
  ır. Hava kirliliği sera
  etkisine ve ozon tabakas
  ındaki incelmeye bağlı olarak iklim üzerinde
  de küresel boyutta de
  ğişikliklere yol açmaktadır. Asit yağmurları da
  hava kirlili
  ğinin bir başka sonucudur.
  Su kirlili
  ğinin sebepleri sanayi kuruluşları, enerji üretim santralleri,
  nüfus art
  ışı ve şehirleşme, deniz taşımacılığı ve kazalar, asit yağmurları,
  foseptikler ve çöplükler olarak s
  ıralanabilir. İçme ve kullanma suları

  daima temiz olmal​
  ıdır. Su kirliliğinden dolayı deniz, göl ve akarsularda
  her türlü üretim dü
  şer, içme ve kullanma suyu bulmakta güçlük çekilir,
  suya ba
  ğlı ekosistemlerde doğal denge bozulur.
  Toprak kirlili
  ği, çevre kirliliğinin bir başka çeşididir. Bir yerde
  belirli kal
  ınlıktaki toprağın oluşabilmesi için milyonlarca yıl geçmesi
  gerekmektedir. Bunun için do
  ğal kaynaklardan biri olan toprağın
  çok iyi korunmas
  ı gerekir. Toprak kirliliğinin sebepleri organik ve
  mineral gübre kullan
  ımı, tarımla mücadele ilaçlarının kullanımı, yanlış

  arazi kullan​
  ımı, su ve rüzgâr erozyonu olarak sıralanabilir. Ayrıca
  evsel ve endüstriyel at
  ıklar ile ulaşım ağı da kirliliğe yol açmaktadır.
  Toprak kirlili
  ği ürün kalitesinin düşmesine, topraktaki organik ve
  inorganik maddelerin azalmas
  ına ve dolayısıyla ekosistem dengesinin
  bozulmas
  ına yol açabilmektedir.
  Çevreyi korumak için yap
  ılabilecekler; ormanların korunması,
  geri dönü
  şümlü ürünlerin kullanılması, enerji tüketiminde tasarrufl u
  davran
  ılması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, doğal kaynakların
  bilinçli kullan
  ılması, çevre eğitimine gereken önemin verilmesi olarak
  s
  ıralanabilir.
  Ö
  ğrencilerin bu soruya ilişkin çizdikleri resim üzerinde
  yukar
  ıda belirtilen açıklamalara ilişkin anahtar kavramları yazmaları

  sa​
  ğlanmalıdır.

  ;)2. “Tabiata sayg
  ı aklın vicdanıdır.”, “Ormansız yurt, vatan değildir.”
  sözleri ile Atatürk do
  ğaya karşı olan sevgisini ve duyarlılığını dile
  getirmi
  ştir.

  :97:

Sayfayı Paylaş