Dil Anlatım Ekoyay 2013-2014 10.sınıf

Konu 'Dil ve Anlatım 10. Sınıf' bölümünde lazots33 tarafından paylaşıldı.

 1. lazots33

  lazots33 Üye

  Katılım:
  30 Eylül 2013
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  DİL ANLATIM 10. SINIF EKOYAY YAYINCILIK SAYFA 30DAN 39A KADAR YAPANLAR GÖNDEREBİLİRMİ :):) :dil2: :dil2: :dil2: :dil2:
 2. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113


  Sayfa 30

  Hazırlık

  2- Bir tartışmanın verimli olması için bir başkan tarafından yönetilmesi gerekir.Çünkü tartışmanın kuralları içerisinde dinleyicilere eşit süre vermek önemlidir
  3- Demokratik bir ortam yoksa düşünceni de özgürce ifade edemezsin.Güçlü olan haksız olsa da her zaman haklı olur.

  Sayfa 35

  Etkinlik

  2- Konusu roman ve öykü yazmanın zorlukları,kolay yönleri ve dilin kullanımdaki özellikleridir.

  3- Roman ve öykü türleri oluşturulurken dilin bu türlerde nasıl kullanılması gerektiği üzerinde duruyor.

  4- Yer verilmemiştir.Panel-uzman kişiler tarafından bilgi verilir.Bitiminde sorular alınır ve cevaplanır.Forum panelin soru cevap kısmıdır.

  5- Paneller geniş bir ortamda izleyiciler önünde yapılır.Burada kullanılan dil sohbet havasındadır. Sempozyumlar ise daha bilimseldir ve dil bilimsellik özelliği taşır

  6- Panellere katılım dinleyicilerin gönüllülüğe dayalı olduğunda katılım sayısı az olduğundan daha küçük yerlerde yapılır.

  7- Başkan konuyu yönlendirir, konuşmacılara söz hakkı verir,paneli bir düzen içerisinde bitirmeye çalışırlar.

  8- Panellerde dil göndergesel işlevde kullanılır.Buradaki amaç bir konuyu farklı yönlerden aydınlatmak,farklı fikirleri ortaya koymadır.


  Sayfa 36

  Anlama Yorumlama

  1- Panel sohbet havasındadır. Açık oturumlar çok daha hararetli tartışmalar vardır. Açık oturumda bir konuyla ilgili farklı fikirler tartışılır.Panellerde bir konunun farklı özellikleri tartışılır.
  2- Amaç konuyu farklı yönlerden aydınlatmaktır.
  3- Beş kişi.Konuşmacı sayısı en az üç en fazla altı olması gerekir.
  lazots33 bunu beğendi.
 3. adj+

  adj+ Üye

  Katılım:
  18 Temmuz 2010
  Mesajlar:
  216
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  19
  Sayfa 28 29 37 lütfen yardım edin
 4. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113


  Sayfa 28

  1. etkinlik: “Günümüzde Türk Dili” adlı tartışmanın düzenlenme amacını belirtiniz.

  Bu tartışma, Türkçenin tarihi gelişimini ortaya koymak ve tarihi gelişim sırasında ortaya çıkan sıkıntılara çözüm önerileri sunmak amacıyla düzenlenmiştir.


  2. etkinlik: “Günümüzde Türk Dili” adlı tartışma kim tarafından yönetilmektedir?
  Sizce tartışma*larda bir başkana ihtiyaç var mıdır? Niçin?

  Günümüzde Türk Dili adlı tartışmayı yöneten Ali Gevgilili'dir. Tartışmalarda düzenin sağlanması, konuşmacılara eşit süre verilmesi, konu dışına çıkılmasının önlenmesi bakımlarından bir başkanın bulunması gerekir.  3. etkinlik: Yaptığınız araştırmadan ve incelediğiniz metinden hareketle tartışma başkanının gö*revlerinin neler olduğunu belirtiniz.

  Tartışma başkanının görevleri:
  Tartışmanın başında konuyu ve konuşmacıları dinleyicilere kısaca tanıtmak
  Tartışmayı başlatmak
  Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engellemek
  Konuşmacılara eşit süre vermek
  Konuyu özetlemek, toparlamak
  Tartışmanın sonucunu açıklamak


  4. etkinlik: Bir konunun tartışılabilmesi için onun hangi özelliklere sahip olması gerekir? “Günü*müzde Türk Dili” adlı metnin konusunu belirtiniz. Konunun güncel, tartışılmaya açık, farklı düşünce ve dikkatlerle yorumlanmaya elverişli olup olmadığını açıklayınız.


  Bir konunun tartışılabilmesi için farklı yorumlara açık olması, güncel olması gerekir. Toplumu ilgilendiren bir konu olmalı. Günümüzde Türk Dili adlı metnin konusu Türkçenin gelişim ve değişiminde karşılaşılan sorunlardır. Bu metin tartışmaya açık bir metindir. Türkçenin gelişimi ve değişimi konusunda farklı görüşler ortaya atılabilir. Öz Türkçe anlayışını savunanların görüşleri, eski kültüre bağlı kalanların görüşleri, ikisinin ortasını savunanlar gibi.


  5. etkinlik: “Günümüzde Türk Dili” adlı tartışmada ileri sürülen düşünceler nelerdir? Aynı konu*da insanlar neden farklı düşünür? Düşüncelerinizi açıklayınız.


  Türkçenin tarihi geçmişiyle bir bütün oluşturabileceği ele alınmış. Türkçenin sadeleşme süreciyle ilgili görüşler.
  Aynı konuda insanların farklı düşünmelerinin sebebi ilk başta kültürel birikimlerinin farklı olmasından, dünya görüşlerinin farklılığından kaynaklanır.


  6. etkinlik: “Günümüzde Türk Dili” adlı tartışma, basına ve halka açık bir tartışma mıdır? Yaptı*ğınız araştırmalardan da hareketle tartışmaları toplumla iletişim imkânlarını dikkate alarak gruplan*dırınız. Topluma açık tartışmaların amaçlarını ve özelliklerini açıklayınız. Münazaraları bu tür tartış*malardan ayıran özellikleri belirtiniz.

  Günümüzde Türk Dili adlı tartışma basına ve halka açık bir tartışmadır. Bazı tartışmalar basına, halka açık yapılır, bazı tartışmalar da basına, halka kapalı olabilir.
  Bu tür basına, halka açık tartışmalarda amaç bir konuyla ilgili karşıt görüşleri ortaya koymak, sorunlara çözüm bulmak, farklı bakış açıları kazandırmaktır.
  Topluma açık tartışmaların özellikleri:
  Toplumu ilgilendiren konular ele alınır.
  Soruna çözüm yolları aranır.
  Düşünceler; kısa, yalın bir şekilde ortaya konur.
  Konular günceldir.
  Dinleyicilerin yararlanacağı düşünceler, bilgiler yer alır.
  Farklı bakış açılarına yer verilir.
  Tartışmada konu dışına çıkılmaz.

  Münazarada yarışma havası vardır, jüri bulunur, münazaranın sonunda bir taraf kazanır. Bunlar münazaraya özgü hususlardır, bu yönleriyle münazara diğer tartışmalardan ayrılır.


  7. etkinlik: Yaptığınız araştırmalardan hareketle forum, açık oturum, sempozyum ve münazara arasındaki farklılıkları belirtiniz.


  Münazara: En az iki grubun, tez, antitez şeklinde karşıt görüşleri savunduğu tartışmadır. Münazarada gruplar savundukları düşüncenin doğruluğunu ispatlamaya çalışırlar. Jüri üyeleri belli kriterlere göre ekiplere puan verir. Münazaranın sonunda kazanan açıklanır.

  Sempozyum

  Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır. Bir başka deyişle; ortaya konan konu hakkında aynı oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşma, türüdür.
  Bildiri sahiplerine ayrılan zaman oldukça kısadır. On dakikalık bir sürede 1500-2000 kelime kullanma şansı vardır. Buna göre, hazırlanacak bildiri, dört sayfayı geçmemelidir. Cümleler, kolay anlaşılır biçimde düzenlemelidir. Metni yazmadan önce ana başlıklar vurgulanmalıdır. Sunulabilecek yansı sayısı da 5-6 civarında olmalıdır. Ayrıca, bildiri metni, yayımlanmaya uygun biçimde hazırlanmalıdır?
  Sempozyumda her konuşma, aynı bir hazırlıktır; fakat birbirini tamamlayıcı söyleşi ve içtenlik havası vardır. Konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan "panel"e geçilir. Daha sonra da tartışmalara seyirciler de katılırsa panelden "forum"a geçilmiş olur.


  Açık Oturum (Panel)


  Bir konuşma grubunun dinleyiciler önünde, genellikle blimsel, sosyal ya da siyasi bir konuyu tartışmak amacıyla yaptıkları toplu görüşmelerdir.
  Panelde bir başkan bulunur. Başkan, konuşmaların ortasında yer alır. Konuşmacılar, bir masanın çevresinde toplanırlar. Panelde en az üç, en çok altı konuşmacı bulunur. Genellikle, küçük salonda ve az bir dinleyici önünde yapılan panellerde mikrofon bulunmaz. Ama geniş bir topluluk önünde panel yapılanacaksa konuşmacılar, mikrofon kullanmak zorundadır.
  Panel tartışma sonunda dinleyiciler, konuşmacılara konuyla ilgili çeşitli sorular sorabilirler.

  Forum


  Herkesi ilgilendiren bir sorun üzerinde insanların görüşlerini bildirip tartışarak sorunun çözülmesi amacı güdülen toplantılardır.
  Forum, eski Roma kentlerinde yurttaşların kamu işlerini konuşmak için toplandıkları alana verilen addan gelir. Forumda konuşmacı kadar dinleyici de sorunu çözmek için görüş belirtir, tartışmaya katılır. Amaç sorunu tartışarak bir karara varabilmektir. Forum da bir başkan tarafından yönetilir. Forumda başkanlık yapmak biraz daha zordur. Görüş bildirenlerin ve görüşlerin çok olması bu tür toplantıların yönetimini güçleştirmektedir.

  Münazara


  İki yönden de savunulacak bir nitelik taşıyan konunun bir başkanın yönetiminde ve topluluk önünde karşılıklı savunulmasına münazara denir.
  Münazara bir konuşma oyunu, yarışıdır. Tartışmadan ayrılan yanı da budur. Önemli olan tartışarak doğruyu bulmak değil, üstlenilen tezi iyi savunmaktır. Münazarada iki küme oluşturulur, konunun bir yönü bir küme tarafından savunulurken, diğer yönü öbür küme tarafından savunulur. Bu konuşma yarışı sonunda hangi kümenin birinci olduğu daha önce saptanan jüri üyelerince belirlenir. Münazara, okullarda öğrencilerin konuşma yeteneğini geliştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde, bazı uzmanlar bu yöntemin kullanılmasını doğru bulmamaktadırlar.
  Sayfa 29

  Ölçme Ve Değerlendirme

  Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  • Açık oturumlar, geniş dinleyici toplulukları huzurunda düzenlenen tartışmalardır. ( D )
  • Topluma kapalı tartışmaların sonucu genellikle basın aracılığıyla halka duyurulur. ( D )
  • Tartışmacıların, tartışılan konu hakkında uzman olmaları gerekmez. ( Y )
  • Forumlar, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif olduğu bir tartışma türüdür. ( D )
  • Sempozyumlarda oturumu yöneten bir başkan bulunmaz. ( Y )
  • Sempozyumlar, açık oturumlardaki gibi karşılıklı konuşma tarzıyla yapılır. ( Y )


  Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

  1.A
  2.D
  3.D
  4.D


  1. Namık Kemal “Hakikatin şimşeği fikirlerin çatışmasından çıkar.” özdeyişinde tartışmanın hangi özelliğini vurgulamaktadır? Düşüncelerinizi açıklayınız.

  Gerçekler, farklı görüşlerin dile getirilmesiyle ortaya çıkar. Fikir çatışmaları olmasa, tek bir görüş olsa insan doğruları tam olarak göremeyebilir.

  2. Münakaşa eden iki insan, aynı graniti yontan iki heykeltıraş, hakikati arayan iki yol arkadaşı. Hedefi tahrip değil, terkiptir bu kavganın. Mağlubun muzaffer olduğu tek yarış. Yanıldığını kabul et*mek yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektir. Parçadan bütüne, karanlıktan aydınlığa geçiş.
  Cemil Meriç
  Cemil Meriç’in yukarıda verilen düşüncelerinden de hareketle tartışmanın önemini belirtiniz.


  Tartışma gerçeklerin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynar.


  3. Tartışmalarda dil genellikle hangi işlevde kullanılmaktadır? Dilin niçin bu işlevde kullanıldı*ğını söyleyiniz.

  Tartışmalarda dilin göndergesel işlevi kullanılır. Bilgi verme, açıklama, soruna çözüm bulma gibi özellikleri vardır.
 5. lazots33

  lazots33 Üye

  Katılım:
  30 Eylül 2013
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  sayfa 37 nin cevabı yokmu ?
 6. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113


  Sayfa 37-38-39


  A) Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  Açık oturumların konusu sadece bilim çevrelerini ilgilendirecek nitelikte olmalıdır. ( Y )
  Panel sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru yöneltebilir. ( D )
  Paneller, topluluk önünde ve sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalardır. ( D )
  Panellerde dinleyicilerin de görüş bildirmelerine imkân tanınır. (D )
  Panellerde konuşmacıların alanlarında uzman olması gerekir. ( D )


  B)Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

  1.E
  2.D
  3.E
  4.D
  5.E


  C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Bir tartışmanın kamuoyuna açık yapılıp yapılmamasında hangi etkenlerin rol oynadığını açıklayınız.

  Kamu yararı öne çıkar. Toplum aydınlatılmak isteniyorsa tartışma kamuya açık yapılır.

  2. Açık oturum ile panel arasındaki en belirgin farklılıklar nelerdir?

  Açık oturum ile panel birçok yönden birbirine benzer tartışmalardır. Aralarındaki en belirgin fark üslup farkıdır. Açık oturumlardaki tartışmalar panellere göre daha hararetlidir. Panel, açık oturuma göre sohbet havası içinde geçer. Açık oturumda konuyla ilgili farklı fikirler tartışılırken panellerde bir konunun farklı özelliklerine değinilir.

  a) Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  Sunumlarda süre sınırlı olduğundan dinleyicilerin soru sormasına izin verilmez. (Y)
  Tartışmada başkan gerektiğinde konuşmacılara müdahale edebilir. (D)
  Tartışmada esas olan gerçeği arama çabası içinde olmaktır. (D)
  Bir konuda edinilen peşin hükümler ve önceden alınmış kesin kararlar tartışmaya katkı sağlar. (Y)
  Paneller, sadece bilim çevresini ilgilendiren akademik konularda yapılır. (Y)
  Panelde herhangi bir sorun, çeşitli yönleriyle aydınlatılarak farklı görüşler ortaya konur. (D)


  b) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

  Sunumlarda bilgisayar, tepegöz, slayt, projeksiyon, internet gibi teknolojik araçlardan yararlanılabilir.
  Sunum öncesinde hazırlık ve prova yapmak sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasına yardımcı olur.
  Tartışmalarda dil göndergesel işlevde kullanılır.
  Panelin sonunda dinleyiciler panel üyelerine soru sorar ve tartışmaya katılırlarsa panel foruma dönüşür.
  C) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.

  1.D
  2.D
  3.A
  4.E
  5.B
  6.E
  7.C
  8.D
  9.E
  10.D  D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

  1.

  Çok fazla metin olmamalı
  Bilgiler özenle seçilmeli önemli bilgilere yer verilmeli
  Görsellere yeterince yer verilmeli yazı sitilleri ve boyutlara dikkat edilmelidir
  Dikkati dağıtacak etkenlerden uzak durmalıyız
  uygun ortamda yapılmalı

  2.İyi bir giriş,uygun kıyafet,uygun beden dili, ve sunumun sonuç bölümünde konuyu özetleyen bir sonuç.
Sayfayı Paylaş