dil ve anlatım yazılı soruları ve cevapları

Konu 'Dil ve Anlatım 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) tarafından paylaşıldı.

 1. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36

  1 - Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz (15p )

  a - Olay anlatan metinler, …………………….. ve ……………………………..olmak
  üzere iki gruba ayrılır.( 4 p. )
  b – Türk edebiyatında …………………in yazdığı adlı eser fabl türünün ilk
  örneğidir. ( 4 p. )
  c - Anderson Masalları ……………………….. edebiyatına aittir. ( 3 p. )
  d – Açık oturum , münazara ve panel . ………………………. anlatım türüdür. 2 p. )
  e – Anlatımda yabancı söz ve süslemelere yer vermeden kısa ve kesin ifadeler kullanmaya
  ………….. .denir. ( 2 p.)
  2 . Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 10 p )
  a- ( ) Sözlü ve yazılı anlatımda söz ve cümlelerin rahat telaffuzuna duruluk denir. .
  b - ( ) Fablların başında ve sonunda “tekerleme” adı verilen kalıplaşmış sözler yer alır. .
  c - ( ) Durum öykülerinde plana uyulmaz
  d – ( ) Öğretici metinlerde üslup kaygısı ön plandadır..
  e – ( ) Fabllarda teşhis ve intak sanatına yer verilir.
  3 – Aşağıdaki metni yapı unsurları bakımından inceleyiniz ? ( 15 p. )
  . K**E VE ASLAN
  Vaktiyle bir köle kaçıp ormana sığınmış. Etrafta gezinirken, iniltiler içinde ızdırap çeken bir aslan görmüş. Önce korkup kaçacak gibi olmuş . Fakat aslanın yerinden hiç kıpırdamadığını, yalvaran gözlerle kendisine baktığını görüp durmuş. Aslan kanayan pençesini uzatıyormuş ona. Köle dikkatlice bakınca, aslanın pençesine büyük bir çalı dikenin saplandığını görmüş. Dikeni çıkarıp yarayı temizleyen köle, gömleğinden kopardığı bezle de iyice sarmış.
  Rahatlayan aslan ayağa kalkıp kölenin ellerini yalamaya başlamış. Sonra da önüne düşüp yaşadığı inine götürmüş. Her gün yakaladığı avları ine taşıyıp, köleye yardım ediyormuş.
  Bu beraberlikleri uzun sürmemiş. Ormana gelen avcılar ikisini de yakalamışlar. Ayrı kafeslere kapatıp günlerce aç bırakmışlar onları.
  Kralın da hazır bulunduğu bir gün çelik kafesin ağzı açılmış. Aslanın köleyi nasıl parçalayacağını herkes merakla bekliyormuş. Büyük bir iştahla saldıran aslan, kölenin yanına gelince onu tanımış. Önünde bir köpek sadakatiyle durup ellerini yalamaya başlamış.
  Kral bu duruma çok şaşırmış. Köleyi yanına çağırıp bütün hikayeyi dinlemiş ondan. Anlatılanlardan çok etkilenen kral, kölenin affedilmesini, aslanın da ormana salıverilmesini emretmiş
  4 – Bu metnin türünü belirterek metinde verilmek istenen mesajı yazınız ( 5 p. )
  5 – Metnin türünü tanımlayarak dört özelliğini yazınız ( 10 p. )
  6 – Metinde altı çizilmiş olan sözcüklerin türünü belirtiniz ( 10 p. )
  7 - Metinden isim tamlamasının çeşitleri ve sıfat tamlaması için birer örnek gösteriniz ( 10 p. )
  8 - Masalla destanın iki benzer, iki farklı özelliğini yazınız ( 8 p. )
  9 – “Hikâye “ sözcüğünün Türk edebiyatına nerden geldiğini belirterek bizde batılı anlamda ilk
  hikaye denemesinin ad ve yazarını yazınız ( 7 p. )
  10 - Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozukluğunun sebebini belirterek cümlelerin doğru
  biçimini yazınız ? ( 10 p. )
  * Bugün öğleden sonraki yağan yağmur, insanları işlerinden alıkoydu
  * Bu işe üç üniversiteli genç müracaat etmiş
  Gönül BATTAL
  B A Ş A R I L A R Türk Dili ve Edebiyatı. Öğretmeni
  12. DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR
  A
  1 -15p a – coşku ve heyecan uyandırma ( kendi dünyasına çekme = 2 p bilgi ve öğüt verme 2 p
  b - Beydaba 2p Kelile ve Dinme 2p c - kişisel hayatı anlatan 3p d – akıcılık 2p
  e - Kayanamkara ve Papamkara 2 p

  2 – 10 p. a- Y 2P b - D 2P c – Y 2P d - Y 2P e - D 2P

  3 –15 P OLAY Padişahın kendisini tuz kadar sevdiğini söyleyen kızını öldürme amacıyla cellada teslim etmöesi ve celladın onu serbest bırakması 6p
  KİŞİLER . Padişah kızları celat- başka padişahın oğlu 4p
  YER . Belirsiz 3p ZAMAN : Belirsiz 2p

  4 – 5 p türü masal 2p mesaj Düşünülmeden karar vermenin doğru olmadığı 3p ( İnsan bir şeyin değerini kaybedince anlar da olur )

  5 -10 p Genellikle halkın yarattığı , ağızdan ağıza , kuşaktan kuşağa sürüp gelen ,çoğunlukla olağanüstü
  durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan yazı türü 2 p
  Özellik 1 - Olaylar ve kişiler olağanüstü özellikler taşırlar ve tamamen hayal ürünüdürler.
  2 - Yer ve zaman belirsizdir. (zamanın birinde, peri padişahının ülkesinde gibi)
  3 - Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır.masallar bu yönüyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşır
  4 - Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi ( -mişli geçmiş ) kullanılır.
  5 - Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez..yani evrenseldir.
  6- Hayal gücünü geliştirir. 7 -Anlatım kısa ve yoğundur.
  8 - Masalların belirli yerlerinde klişe sözler (formeller) yer alır. 9 - sade bir dil kullanılır.( 4’ü yazılacak) 8 p.

  6 – 10 p tıngır mıngır. Zarf 1 p İçin edat 1p kıyma fiil 1p yalvarmalarına : isim 1p kesilen : sıfat 1p
  orada zamir 1p çok . zarf 1p ile . isim 1p bütün sıfat 1 p göre edat 1p

  7 – 10 p belirtisiz i tam : kız babası ( başka örnekler de buluna bilir. 2p Belirtili isim tamlaması çok sayıda var
  ( biri ) 2p takısız isim tam altın tabak 2 p zincirleme köyün zenginlerinden biri yöre halkının
  katıldığı 2p Sıfat tamlaması çok sayıda biri verilecek 2p

  8- 8 p - a- Benzer Yönler:
  1. Her iki türde de olağanüstülük vardır. 2. Nesir şeklindedirler.
  3. Ele alman konular bakımından geniştirler.
  4. Her iki tür de belirli bir zamana bağlanamaz. (Dinî efsaneler, menkıbeler hariç.)
  5. Benzer motifler bulunabilir.
  b- Farklı Yönler:
  1. Efsane masala göre kısadır. 2. Efsanenin inandırıcılık özelliği vardır.
  3. Efsanenin dinî yönleri daha fazladır. 4. Efsanenin özel anlatıcıları yoktur. Masallarda vardır.
  5. Masallar çoğunlukla mutlu sonla biter. Efsaneler ise kötü bir sonla biter.
  6. Masallarda kalıplaşmış ifadeler(tekerlemeler vs.) vardır. Efsanelerde ise yoktur. ( ikişer tane 2 X 4

  9 – 7 P 1) OLAY ( KLASİK VAK’A ) HİKÂYESİ : Bir olayı ele alarak, serim, düğüm, çözüm
  plânıyla anlatıp bir sonuca bağlayan öykülerdir. Guy dö Mopasan) tarafından yaygınlaştırıldığı için
  “Maupassant Tarzı Hikâye” de denir 2P
  2) DURUM ( KESİT ) HİKÂYESİ: Bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp
  anlatan öykülerdir Rus yazar Anton Çehov olduğu için “Çehov Tarzı Hikâye” de denir.2P
  BEN MERKEZLİ HİKAYEYİ EKLEME 1 P
  3) MODERN HİKÂYE : Diğer öykü çeşitlerinden farklı olarak, insanların her gün gördükleri
  fakat düşünemedikleri bazı durumların gerisindeki gerçekleri, hayaller ve bir takım
  olağanüstülüklerle gösteren hikâyelerdir.2P

  10 – 1. . Yüklem eksikliği 3p. kinci cümlenin başına üniversite özne olarak eklenecek 2p
  2 Gereksiz sözcük kullanma 3 p aşağı çıkarılarak kullanma 2p
  .

  12. DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR
  B
  1 – 15 P a- anlatama dayalı 2p, göstermeye bağlı 2p b _ Şeyhi 2p “ Harname”2p
  c - Danimarka 3 p. d - sözlü d – yalınlık

  2 – 10 P a – Y 2P b – Y 2P c – D 2P d – Y 2P e - Y 2P

  3 – 15P OLAY Bir kölenin aslana yardım etmesi Aslan ve kölenin tutsak edilip aç bırakılmaları,
  aslanın köleye saldırmaması 6p
  KİŞİLER : köle, aslan Kral ve avcılar4 p
  YER: Bir orman ve ülke ( belirsiz ) 3p Zaman belirsiz 2p

  4 – 5P türü fabl 2p İyilik yapan karşılığını alır İyilikler unutulmaz. Gibi 3 p

  5 -10P Hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı, çoklukla manzum olarak anlatan ve öğüt
  veren yazılara fabl denir 2 p
  1. Başrollerinde hayvanların rol aldığı hayvanların konuştuğu hayvan hikayeleri..
  2. İnsanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş
  gibi göstererek bu yolla insanlara ders verme amaçlanır 3. Teşhis ve intak sanatları üzerine
  kurulmuştur.
  4 - Fabllar manzum(şiir) veya nesir(düz yazı) biçiminde yazılabilirler
  5 - Verilmek istenen mesaj eserin sonunda ya kahramanlardan birinin ağzından ya da sanatçının dilinden
  açıklanır 6 Açık yalın bir dili ve samimi bir anlatımı vardır ( dördü ) 8 p

  6 – 10P gezinirken zarf 1p gibi edat 1p fakat bağlaç 1p kanayan sıfat 1p dikkatlice zarf 1 p
  kopardığı sıfat 1p yalamaya isim 1p Herkes zamir 1p büyük sıfar 1p dinlemiş fiil 1p

  7 – 10P çalı diken belirtisiz isim tam 2p ( başka da olabilir ) çelik kafes takısız isim tamlaması 2p
  çalı dikeninin saplandığı zincirleme isim tam 2p belirtili isim tamlaması ve sıfat tamlaması çok sayıda
  var birer örnek verelcek 2 4 2

  8 – 8P MASAL - DESTAN
  a- Benzer Yönler:
  1. Her iki türde de olağanüstü kahramanlar ve olaylar vardır.
  2. Asıl kahramanlar ön plandadır. Kahraman; gücü, kuvveti temsil eder, her zaman doğruyu yapar.
  3-Her iki türde de bezer motifler vardır. Rüya, aksakallı ihtiyar, kırklar ...
  b- Farklı Yönler:
  1. Masal, hayal mahsulüdür. Destanlarda ise olağanüstü olaylarla gerçek olaylar birleştirilmiştir.
  2. Destanlarda zaman ve mekân kavramı belirlidir. Masallarda ise belli değildir.
  3. Destanların hususî anlatıcıları vardır. Manzumdurlar (Zamanla nesir hâline gelmişlerdir.)- Saz eşli*ğinde
  söylenirler. Masalların da hususî anlatıcıları vardır, nesir şeklindedirler. Saz eşliğinde söylen*mezler.
  4. Masallarda amaç bir ders vermektir. Destanlardaki amaç ise bir milletin geçmişini anlatmaktır ( ikişer tane
  yeterli 4 X 2

  9 – 7P Arapçadaki “hakave” kökünden türeyen türemiştir. 3p Emin Nihat 2p “ Müsameretname” 2p

  10 – 10P 1 gereksiz sözcük 3 p “ yağan “ sözü çıkarılıp cümle yapılacak 2p
  2. sözcüğün yanlış yerde kullanılması 3p “üç “ sözcüğü öğrenci sözcüğünün önüne getirilerek kullanılacak 2p
  Son düzenleyen: Moderatör: 13 Kasım 2008
  SevdaLiM, cenan, adaecem ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 2. *ozqe

  *ozqe Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Bu soruLar keşke bize sorulsaydı. . .
 3. xgzmx

  xgzmx Üye

  Katılım:
  18 Kasım 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  keşke bende sizin okulda olsaydım da bu sorular bize sorulsaydı:( süper bunlar :)
 4. Lusadris

  Lusadris Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2008
  Mesajlar:
  82
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0
  beydeba nın yazdığı kelile ve dinme adlı eserler hint edebiyatına ait değilmi?
  bence orda bir yanlışlık var
 5. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
 6. sevgi_damlası

  sevgi_damlası Üye

  Katılım:
  11 Şubat 2009
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  arkadaşlar 12.sınıf dil ve anlatım 2.dönem yazlı soruları varmı?çok acil yardımcı olursanız sevinirim.

Sayfayı Paylaş