Din kültürü ve ahlak bilgisi 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları

Konu 'Din Kültürü 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde MaMiLog tarafından paylaşıldı.

 1. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 10/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  S –1-) Peygamberimiz her fırsatta “ ben de sizin gibi bir insanım “derken neyi ifade etmek istemiş olabilir?
  a)Tüm peygamberlerin insan olduğu
  b)Kendisinin üstün olduğu
  c)İnsanların içinden seçilmiş olduğu
  d)Kendisinin de hata ve kusurlarının olabileceği
  e)Peygamberliğin üstün bir vasıf olduğu

  S-2-) aşağıdaki eşleştirmeden hangileri yanlıştır?
  a)tövbe _________ geriye dönmektir.
  b)ibadet_________ Allah’a saygı, sevgi,, bağlılığını göstermektir.
  c)dua _________ Allah ile insan arasında iletişim kurmaktır.
  d)Zebur_________ Allah tarafından gönderilen ilk ilahi kitaptır.
  e)namaz __________ dinin direğidir

  S-3-). hangisi peygamber değildir?
  a)hz.elyasa
  b)hz.yahya
  c)hz.zülkifl
  d)hz.hüseyin
  e)hz.ishak

  S-4-) Yüce Allah’ın olacak olan şeyleri ezeli ilmiyle önceden bilmesine, belirlemesine ve takdir etmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kaza
  B)Kader
  C)Tevekkül
  D)Bekâ
  E)Kıdem

  S-5-) ’insanın herhangi bir baskı ve etki altında kalmaksızın düşüncelerini, görüşlerini ifade edebilmesi, davranışlarını serbestçe ortaya koyabilmesidir.’’
  Tanımı yapılan şey aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Hak
  b)adalet
  c)özgürlük
  d)seçme hakkı
  e)serzeniş

  S-6-) Kuran’da yer alan “Ey insanlar, Ey Adem oğulları” gibi hitap bildiren ifadelerin söyleniş bakımından önemi nedir?
  a)Alla insanları iman etmeye çağırıyor.
  b)Allah, Kuran’ın anlaşılmasını istiyor.
  c)İbadetlerin önemi vurgulanıyor.
  d)Kuran’ın evrensel mesajlar taşıdığını gösterir.
  e)Kuran’ın belli bir döneme hitap ettiğini gösterir.

  S-7-) Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi ilim öğrenmenin önemini en kesin bir şekilde ifade eder?
  a)Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
  b)Ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür
  c)İlim öğrenmek kadın ve erkeğe farzdır.
  d)Allah, sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerini yükseltir.
  e)İlim için yolculuk yapan Allah yolundadır.

  S-:cool: hangisi yanlıştır?
  a)Kur'an tüm insanlığa apaçık bir öğüttür
  b)Allah'ın rızası, emir ve yasakları gözetilerek ortaya konan her tür eylem doğru davranış kaps***** girer.
  c) Bazı ayetlerin tam anlaşılmasında "nüzul ortamı" denilen dönemin
  inanç, sosyal, kültürel ve geleneksel yapısını bilmek gereklidir
  d)Meal okumanın temel amacı, ilahî mesajları anlamaktır
  e)Kur'an sadece Müslümanlara yol gösterici bir kitaptır

  S-9-) Tavaftan sonra Safa ile Merve tepeleri arasında hızlı adımlarla hızla yedi defa gidip gelmeye ne ad verilir?
  A)Vakfe
  B)Sa’y
  C)İhram
  D)Şavt
  E)Tavaf

  S-10-) Aşağıdaki namazlardan hangisi üç rekatlıdır?
  A-Vitir namazı
  B-Yatsının farzı
  C-İkindinin farzı
  D-Öğlenin farzı
  E)sabahın sünneti

  S-11-) Namazların her rekâtında okunması zorunlu olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sübhâneke
  B) Et-Tehiyyâtü
  C) Nas
  D) Fatiha E-)Kevser

  S-12-) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir?
  A)Kıyam
  B)Son oturuş
  C)Niyet
  D)Rüku
  E)Kıraat

  S-13-) Aşağıdakilerden hangisi salih amel değildir?
  A)İlim öğrenmek
  B)Geçimi için çalışmak
  C)Kurban kesmek
  D)Güler yüzlü olmak
  E)Gösteriş için ibadet yapmak

  S-14-) Kur’an da çoğu yerde namazla birlikte anılan, nefis terbiyesi ve toplumsal barışı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Sadaka
  b-Hac
  c-Oruç
  d-Zekat
  e-kurban

  S-15-) Dinimize göre zengin sayılan Müslümanların yılda bir defa olmak üzere asli ihtiyaç maddelerinden hariç ticari değere sahip mallarının kırkta birini ihtiyaç sahiplerine vermelerine ne denir?
  A-Zekat
  B-Kurban
  C-Sadaka
  D-Öşür
  E)fitre

  S-16-) Hangisi tövbenin şartlarından değildir?
  a- Günahı kesin terk etmek.
  b- Bir daha yapmamaya söz vermek.
  c- Pişmanlık (bilgi yelpazesi.net) duymak.
  d- Kuldan helallik dilemek.
  e- Affedilebilir bir tövbe olmak

  S-17-) -“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır;fakat Ona sadece sizin takvanız ulaşır..” ayeti aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir?
  A-Kurban
  B-Hac
  C-Namaz
  D-Oruç
  E-Zekat

  S-1:cool: Kur’an insanın hayatı anlamlandırabilmesi için dört temel ilke ortaya koyar.
  Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
  A)Okuyup öğrenmek
  B)Varlık ve olaylar üzrinde düşünmek
  C) Hayatı anlamaya çalışmak
  D) Gününü gün etmek
  E)Erdemli bir hayat sürmek

  S-19 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilk ve son peygamberler bir arada verilmiştir?
  A-Hz.Nuh-Hz.lsa
  B- Hz.Adem-Hz.Muhammed
  C-Hz.Adem-Hz.lbrahim
  D- Hz.Adem-Hz.Nuh
  E)Hz.salih-Hz.İsa

  S-20) Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin çoğu, her insan tarafından okunduğunda anlaşılabilecek niteliktedir. Bunlara İslami literatürde _______ayetlerdenir. Bunun yanında kutsal kitabımızda yoruma açık ve mecaz anlamlar taşıyan ayetler de yer almaktadır. Bunlara ise ________ayetler adı verilir
  a) müteşabih-sebebi nuzul
  b) müteşabih- muhkem
  c) muhkem- sebebi nuzul
  d) muhkem - müteşabih
  e)tefsir-muhkem

  S-21-) İslam inançlarına göre, bu dünyadan sonra ikinci bir hayatın yaşanacağı yere “ahiret” denir.
  Ahiret hayatını başlatmakla görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mikâil
  B)Azrail
  C)Cebrail
  D)İsrafil
  E)Münker-Nekir

  Aşağıdaki bilgiler DOĞRUYSA karşılarındaki boşluğa D, YANLIŞSA karşılarındaki boşluğa Y harfini yazınız.

  S-22-) Hac mevsimi dışında ihramlı şekilde Kabe’yi ziyaret etmeye UMRE denir.(...........)

  S-23-) Ramazan bayramının ilk günü oruç kaza edilebilir. .(...........)

  S-24-) Namaz, Müslümanlar üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır.(...........)

  S-25-) Ramazan ayında oruç tutmak için zengin olmak gerekir.(...........)
 2. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 10/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1-“İlim öğrenmek kadın erkek her Müslüman’a ……………”(hadis)
  a-sünnettir
  b-vaciptir
  c-farzdır
  d-gereklidir

  2-Kuranın yorumu anl***** gelen kelime hangisidir?
  a-hadis
  b-kelam
  c-siyer
  d-tefsir

  3-Kuranın anlamı ve tercümesi anl***** gelen kelime hangisidir?
  a-meal
  b-tefsir
  c-hadis
  d-yüzünden okumak

  4-Allahın varlığının en büyük kanıtı nedir
  a-akıl
  b-fikir
  c-varlık
  d-insanın yaptıkları

  5-Kuranı yorumlayan ilim adamı
  a-müfessir
  b-hadis
  c-müçtehit
  d-fıkıhçı

  6-Türkiye’de yazılmış Türkçe tefsirlerdendir
  a-mesnevi
  b-divan
  c-hak dini kuran dili
  d-seyahatname

  7-“İşçiye ücretini ………….veriniz”hadis
  a-işi bitmeden
  b-az sonra
  c-hakkıyla
  d-teri kurumadan

  8-“Mallar, içinizde yalnız ………. arasında dolaşan bir şey olmasın “ayet
  a-zenginler
  b-kendileri
  c-fakirler
  d-kötüler

  9-Bir müslümanda olan kusuru, arkasından, dedikodu amacıyla konuşmaya ne denir?
  a-iftira
  b-laf taşımak
  c-gıybet
  d-gevezelik

  10-“Hiç kimse …………daha hayırlısını yememiştir “hadis
  a-mirastan
  b-elinin emeğinden
  c-kesesinden
  d-haramdan

  11-İslamı yaymak için insanlara onu duyurmaya ne denir?
  a-anlatmak
  b-yazmak
  c-tebliğ
  d-propaganda

  12-Peygamberimizin sürekli yaparak prensip haline getirdiği davranışlara ne denir?
  a-farz
  b-sünnet
  c-helal
  d-adet

  13-Emek karşılığı, ücret, hukukun gerektirdiği şey anlamlarına gelen kelime hangisidir?
  a-emek
  b-mükafat
  c-hak
  d-özgürlük

  14-Kuranı kerimde anlatılan geçmişte yaşanmış öykülere ne denir?
  a-hikaye
  b-masal
  c-söylence
  d-kıssa

  15-Kuranı kerimde, anlamı açık ayetlere ne denir?
  a-müteşabih
  b-muhkem
  c-gerçek
  d-cüz

  16- Kuranı kerimde, anlamı çok açık olmayan ayetlere ne denir?
  a-müteşabih
  b-muhkem
  c-gerçek
  d-cüz

  17-İslamın ilk emri ne olmuştur?
  a-ibadet
  b-itaat
  c-okumak
  d-inanmak

  18-“Neden Kuranı derinden anlamaya çalışmıyorlar yoksa kalplerinde ……mi var?”ayet
  a-pas
  b-kir
  c-kilitler
  d-engeller

  19-İslamda, önemli işlere başlamadan önce akıllı (bilgi yelpazesi.net) ve tecrübeli insanlara danışmaya ne denir?
  a-istişare
  b-sohbet
  c-akıl almak
  d-görüş alışverişi

  20-“Hiç kimsenin evinin içine izinsiz bakmak, hiç kimseye ……… değildir “hadis
  a-haram
  b-helal
  c-iyi
  d-özür
 3. emine koç97

  emine koç97 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2013
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 10/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  S –1-) Peygamberimiz her fırsatta “ ben de sizin gibi bir insanım “derken neyi ifade etmek istemiş olabilir?
  a)Tüm peygamberlerin insan olduğu
  b)Kendisinin üstün olduğu
  c)İnsanların içinden seçilmiş olduğu
  d)Kendisinin de hata ve kusurlarının olabileceği
  e)Peygamberliğin üstün bir vasıf olduğu

  S-2-) aşağıdaki eşleştirmeden hangileri yanlıştır?
  a)tövbe _________ geriye dönmektir.
  b)ibadet_________ Allah’a saygı, sevgi,, bağlılığını göstermektir.
  c)dua _________ Allah ile insan arasında iletişim kurmaktır.
  d)Zebur_________ Allah tarafından gönderilen ilk ilahi kitaptır.
  e)namaz __________ dinin direğidir

  S-3-). hangisi peygamber değildir?
  a)hz.elyasa
  b)hz.yahya
  c)hz.zülkifl
  d)hz.hüseyin
  e)hz.ishak

  S-4-) Yüce Allah’ın olacak olan şeyleri ezeli ilmiyle önceden bilmesine, belirlemesine ve takdir etmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kaza
  B)Kader
  C)Tevekkül
  D)Bekâ
  E)Kıdem

  S-5-) ’insanın herhangi bir baskı ve etki altında kalmaksızın düşüncelerini, görüşlerini ifade edebilmesi, davranışlarını serbestçe ortaya koyabilmesidir.’’
  Tanımı yapılan şey aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Hak
  b)adalet
  c)özgürlük
  d)seçme hakkı
  e)serzeniş

  S-6-) Kuran’da yer alan “Ey insanlar, Ey Adem oğulları” gibi hitap bildiren ifadelerin söyleniş bakımından önemi nedir?
  a)Alla insanları iman etmeye çağırıyor.
  b)Allah, Kuran’ın anlaşılmasını istiyor.
  c)İbadetlerin önemi vurgulanıyor.
  d)Kuran’ın evrensel mesajlar taşıdığını gösterir.
  e)Kuran’ın belli bir döneme hitap ettiğini gösterir.

  S-7-) Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi ilim öğrenmenin önemini en kesin bir şekilde ifade eder?
  a)Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
  b)Ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür
  c)İlim öğrenmek kadın ve erkeğe farzdır.
  d)Allah, sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerini yükseltir.
  e)İlim için yolculuk yapan Allah yolundadır.

  S-:cool: hangisi yanlıştır?
  a)Kur'an tüm insanlığa apaçık bir öğüttür
  b)Allah'ın rızası, emir ve yasakları gözetilerek ortaya konan her tür eylem doğru davranış kaps***** girer.
  c) Bazı ayetlerin tam anlaşılmasında "nüzul ortamı" denilen dönemin
  inanç, sosyal, kültürel ve geleneksel yapısını bilmek gereklidir
  d)Meal okumanın temel amacı, ilahî mesajları anlamaktır
  e)Kur'an sadece Müslümanlara yol gösterici bir kitaptır

  S-9-) Tavaftan sonra Safa ile Merve tepeleri arasında hızlı adımlarla hızla yedi defa gidip gelmeye ne ad verilir?
  A)Vakfe
  B)Sa’y
  C)İhram
  D)Şavt
  E)Tavaf

  S-10-) Aşağıdaki namazlardan hangisi üç rekatlıdır?
  A-Vitir namazı
  B-Yatsının farzı
  C-İkindinin farzı
  D-Öğlenin farzı
  E)sabahın sünneti

  S-11-) Namazların her rekâtında okunması zorunlu olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sübhâneke
  B) Et-Tehiyyâtü
  C) Nas
  D) Fatiha E-)Kevser

  S-12-) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir?
  A)Kıyam
  B)Son oturuş
  C)Niyet
  D)Rüku
  E)Kıraat

  S-13-) Aşağıdakilerden hangisi salih amel değildir?
  A)İlim öğrenmek
  B)Geçimi için çalışmak
  C)Kurban kesmek
  D)Güler yüzlü olmak
  E)Gösteriş için ibadet yapmak

  S-14-) Kur’an da çoğu yerde namazla birlikte anılan, nefis terbiyesi ve toplumsal barışı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Sadaka
  b-Hac
  c-Oruç
  d-Zekat
  e-kurban

  S-15-) Dinimize göre zengin sayılan Müslümanların yılda bir defa olmak üzere asli ihtiyaç maddelerinden hariç ticari değere sahip mallarının kırkta birini ihtiyaç sahiplerine vermelerine ne denir?
  A-Zekat
  B-Kurban
  C-Sadaka
  D-Öşür
  E)fitre

  S-16-) Hangisi tövbenin şartlarından değildir?
  a- Günahı kesin terk etmek.
  b- Bir daha yapmamaya söz vermek.
  c- Pişmanlık (bilgi yelpazesi.net) duymak.
  d- Kuldan helallik dilemek.
  e- Affedilebilir bir tövbe olmak

  S-17-) -“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır;fakat Ona sadece sizin takvanız ulaşır..” ayeti aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir?
  A-Kurban
  B-Hac
  C-Namaz
  D-Oruç
  E-Zekat

  S-1:cool: Kur’an insanın hayatı anlamlandırabilmesi için dört temel ilke ortaya koyar.
  Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
  A)Okuyup öğrenmek
  B)Varlık ve olaylar üzrinde düşünmek
  C) Hayatı anlamaya çalışmak
  D) Gününü gün etmek
  E)Erdemli bir hayat sürmek

  S-19 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilk ve son peygamberler bir arada verilmiştir?
  A-Hz.Nuh-Hz.lsa
  B- Hz.Adem-Hz.Muhammed
  C-Hz.Adem-Hz.lbrahim
  D- Hz.Adem-Hz.Nuh
  E)Hz.salih-Hz.İsa

  S-20) Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin çoğu, her insan tarafından okunduğunda anlaşılabilecek niteliktedir. Bunlara İslami literatürde _______ayetlerdenir. Bunun yanında kutsal kitabımızda yoruma açık ve mecaz anlamlar taşıyan ayetler de yer almaktadır. Bunlara ise ________ayetler adı verilir
  a) müteşabih-sebebi nuzul
  b) müteşabih- muhkem
  c) muhkem- sebebi nuzul
  d) muhkem - müteşabih
  e)tefsir-muhkem

  S-21-) İslam inançlarına göre, bu dünyadan sonra ikinci bir hayatın yaşanacağı yere “ahiret” denir.
  Ahiret hayatını başlatmakla görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mikâil
  B)Azrail
  C)Cebrail
  D)İsrafil
  E)Münker-Nekir

  Aşağıdaki bilgiler DOĞRUYSA karşılarındaki boşluğa D, YANLIŞSA karşılarındaki boşluğa Y harfini yazınız.

  S-22-) Hac mevsimi dışında ihramlı şekilde Kabe’yi ziyaret etmeye UMRE denir.(...........)

  S-23-) Ramazan bayramının ilk günü oruç kaza edilebilir. .(...........)

  S-24-) Namaz, Müslümanlar üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır.(...........)

  S-25-) Ramazan ayında oruç tutmak için zengin olmak gerekir.(...........)
  Genişletmek için tıkla...

  Bu soruların cevaplarını da yazar mısın?
 • MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  Kardeş cevaplarını bulamadım.
 • mna10fen

  mna10fen Üye

  Katılım:
  24 Ekim 2012
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  cevap yok mu :(
 • Sayfayı Paylaş