Din kültürü ve ahlak bilgisi yazili sorulari

Konu 'Din Kültürü 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde MaMiLog tarafından paylaşıldı.

 1. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  1-Aşağıdakilerden hangisi bağnaz kişinin özelliklerinden biri değildir?
  a) Farklı düşünce ve inanışlara karşı saygılıdır
  b) Daha çok önyargılarla hareket eder
  c) Dar çerçevede düşünür
  d) Objektif değildir
  e) Farklı düşüncelere tahammül edemez

  2-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din anlayışına uygun değildir?
  a) İslam en makul ve en tabii dindir
  b) Akla, mantığa ve toplum çıkarına uygundur
  c) Her türlü gelişmenin ve ilerlemenin önünde engeldir
  d) Dinde özel bir sınıf yoktur
  e) Çağdaş olmak inançsız olmak değildir

  3- “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.’ ‘Hastalık gelmeden sağlığınızın kıymetini biliniz.’ ‘Hastalandığınızda tedavi olunuz...”Bu ayet ve hadislerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  a) Sağlık korunmalıdır
  b) Her şey Allah’tandır, onun iradesine teslim olunmalıdır
  c) Tedavi yolları aranmalıdır
  d) Her hastalığın şifası vardır
  e) Hayatın kıymeti bilinmelidir

  4-Hangi ayet diğerlerinden farklı bir anlam içermektedir?
  a)Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır.
  b)De ki gerçek Rabbinizdendir. Dileyen inansın dileyen inkâr etsin...
  c)Sen öğüt ver, hatırlat. Çünkü sen ancak öğüt verici, hatırlatıcısın. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.
  d) Şüphesiz, o Kuran’ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz
  e)De ki,... Sizin dininiz size benim dinim de banadır.

  5-Kur’an’ın, uzmanlık gerektirmeyen, herkesçe anlaşılabilecek ayetlerine ne denir?
  a.Muhkem b. Müteşabih c. Meal d. Tefsir

  6-”Her şeyden evvel şunu en basit bir dini hakikat olarak bilelim ki,bizim dinimizde özel bir sınıf yoktur…”Atatürk yukarıdaki sözüyle İslam dininin hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  A)İslam’ın insan haysiyetini koruduğunu
  B)İslam’ın akıl ve ilim dini olduğunu
  C)İslam’da ruhbanlığın olmadığını
  D)İslam’ın dünya ve âhiret dini olduğunu
  E)İslam’ın son din olduğunu

  7-Yüce Allah’ın affetmeyeceğini bildirdiği en büyük günah aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Misafirine ikramda bulunmamak B)Namaz Kılmamak
  C)Oruç tutmamak D)Zekat vermemek E)Kul hakkı yemek

  8-”Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışanlardan daha zalim kim vardır”(Bakara süresi 114 ayet) ayeti temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir?
  A-İbadet hakkı B-İnanç özgürlüğü
  C-Düşünce özgürlüğü D-Eğitim Hakkı

  9-Peygamberimiz insanlara rahmet olarak gönderilmesinden anlamamız gereken nedir?
  a)İnsanları affedici olması
  b)İnsanlara karşı şefkatli olması
  c)İyi bir dini lider olması
  d)Dürüst bir peygamber olması
  e)İnsanlığı cehalet ve karanlıktan kurtarması

  10-“Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar….” Ayeti ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
  A-İsteklilik B-Kolaylık ve güç yetirebilirlik
  C-Gösterişten uzak olma D- Samimiyet

  11-Adalet; her hakkı , hak edene vermektir. Adalete aykırı hareket etmek ve hak tanımamak olup , haksızlık yapmak anl***** gelen adaletin zıddı olan kötülük aşağıdakilerden hangisidir ?
  A)Kötülük B)İşkence C)Zulüm D)Gıybet

  12-“ Bizi aldatan bizden değildir”,“ Gerçek müslüman, elinden ve dilinden müslümanların güvende olduğu kimsedir” Hz.Muhammed (sav)’in yukarıdaki hadisi şeriflerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?A- Müslüman başkalarının aleyhine konuşmaz.
  B- Müslüman başkalarına sıkıntı verecek davranışlarda bulunmaz.
  C- Müslüman çalışkan olur.
  D- Müslüman her işinde dürüsttür.

  13-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A-4 Rekatlı farz namazların 3. ve 4.rekatında zammı sure okunmaz.
  B-4 Rekatlı sünnet namazların her rekatında zammı sure okunur.
  C-Yatsı namazının ilk sünnetinde 3. rekatına kalkınca
  Sübhaneke duası okunur.
  D-4 Rekatlı farz namazların 1. oturuşunda Sübhaneke duası okunur.

  14-Kendisine ilahi kitap verilmemiş peygambere ne denir ?
  A-Resul B-nebi C-veli D-peygamber E-evliya

  15-“Kişi ibadetleri yapmazsa, kendinden beklenen güzel ve ahlaki davranışları sergilemezse imandan çıkmaz, ama imanın olgunluğunu kaybetmiş, inancını zayıflatmış olur. Dalları budanıp yok edilmiş bir ağaç yine ağaçtır, ama güzelliğini kaybetmiş, kuruması mümkün olan bir ağaçtır. İşte amelsiz imanın durumu da böyledir.”Bu paragrafta bahsedilen hangisidir?
  a- iman b- ibadet-samimiyet ilişkisi
  c- ibadet-iman ilişkisi d- ibadet

  16-“Dinde zorlama yoktur.”(Bakara,256), “De ki gerçek Rab’inizdendir; dileyen inansın, dileyen inkar etsin.” (Kehf,29) ayetleri hangi özgürlüğü vurgulamaktadır?
  A)İbadet B)Düşünce C)Yaşam
  D)İnanç E)Eğitim

  17-"... Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Velâ ene âbidün mâ abedtüm..." Ayet-i Kerimesi hangi namaz suresine aittir ?
  a-Fil b-kafirun c-felak d-tebbet e-nasr

  18-Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o,yetimi itip kakar.Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.Yazık o namaz kılanların haline.Ki onlar, namazlarını ciddiye almazlar.Onlar aslında gösteriş yapıyorlar.En ufak bir yardıma da engel oluyorlar.Yukarıda anlamı verilen namaz suresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Fil b-kafirun c-felak d-maun e-nasr

  19-"... Ve nüsnî aleykel hayra küllehû neşküruke velâ nekfüruk...." cümlesi hangi namaz duasına aittir ?
  a-sübhaneke b-Allahümme salli c-rabbena
  d-kunut-1 e-kunut-2

  20- Allahım Biz sana ibadet eder senın için namaz kılar ve sana secde ederiz.Senin rızan için çalışır,çabalarız rahmetini umar,azabından korkarız. Senin azabın kafirlere muhakkak ulaşır. Yukarıda anlamı verilen namaz duası aşağıdakilerden hangisidir?
  a-sübhaneke b-Allahümme salli c-rabbena
  d-kunut-1 e-kunut-2
  Murat AKSOY bunu beğendi.
 2. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  1-Ey iman edenler,kendi evlerinizden başka bir eve girdiğinizde kendinizi fark ettirip (izin alıp) selam vermedikçe girmeyin”
  ayeti neye dikkat çekiyor?
  A-Düşünce özgürlüğü B-)İnanç özgürlüğü
  C-)Özel hayatın gizliliği D-)İbadet hakkı

  2-”Dinde zorlama yoktur.” ayeti İslam’ın hangi özelliğini ifade etmektedir?
  A-İslam da sınıf ve renk ayrımı yoktur.
  B- İslam düşünce ve vicdan özgürlüğünü korur.
  C- İslam akıl ve bilim dinidir.
  D- İslam da ruhbanlık yoktur.

  3-Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.’ ‘Kadın erkek herkese ilim öğrenmek farzdır’. ‘İlim Çin’de bile olsa gidiniz alınız.”Peygamberimizin bu öğütleri aşağıdaki hangi hakla ilgilidir?a) Yaşama Hakkı b) Sağlık Hakkı c) Eğitim Hakkı d) Mülkiyet Hakkı e) Kul Hakkı

  4-Aşağıdakilerden hangisi kişinin doğuştan sahip olduğu haklardan değildir?
  a)Yaşama hakkı b)Sağlık hakkı c) Çalışma hakkı
  d)İbadet hakkı e)Eğitim hakkı

  5-Hakların kullanımı ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
  a)Tüm insanlar hak ve özgürlüklerini özgürce kullanır.
  b)Haklar kullanılırken başkalarının hakları çiğnenmez.
  c)Özgürlükler sınırlandırılmalıdır.
  d)Can ve mal güvenliği korunmalıdır.
  e)Hakların kullanımında yasadışı yollara başvurulmamalıdır.

  6-Aşağıdaki hangisi hak ve özgürlüklerimizi engelleyen alışkanlıklardan biri değildir?
  a) Haset etmek b) Gıpta etmek c) Dedikodu d) Rüşvet e) Savurganlık

  7-“İnandığı gibi yaşamayan yaşadığı gibi inanmaya başlar” sözüne aşağıdakilerden hangisi destek verir?
  a-İnançlarımız ibadetlerimizin kaynağıdır.
  b-İbadetlerimiz inancımızı güçlendirir ve korurlar.
  c-Süreklilik kazanmış davranışlar inancımızda yer bulur.
  d-İnancımızın irademize yansıması davranışlarımızda görülür.

  8-Atatürk’ün din hakkındaki görüşlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Din vardır ve lüzumludur
  b) Din geri kalmışlık ve yoksulluktur
  c) ****** milletlerin dev***** imkân yoktur
  d) Dil ve din fazilettir
  e) Din bir vicdan meselesidir

  9-Atatürk “Hangi şey ki akla mantığa en uygundur biliniz ki o dinimize de uygundur” sözüyle İslam dinin hangi özelliğini vurgulamıştır?
  a-İslam dininin ilahi bir din olduğuna
  b-İslam dininin son din olduğuna
  c- İslam dininin toplumsal faydalarına
  d- İslam dininin akıl ve mantık ile çatışmadığına

  10-”İlk vahiy geldiğinde sıkıntısını eşi Hz Hatice ile paylaşmıştı.Kızı zeynep’i, eşinin teklifi üzerine Ebu’l As ile evlendirmişti. Yine kızı fatımanın görüşlerine çok değer verirdi” Peygamberimizin bu davranışı temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir?
  A-İnanç özgürlüğü B-Düşünce özgürlüğü
  C-Özel yaşamın gizliliği D-Eğitim özgürlüğü

  11-I-Vahiy II- Akıl III- Duyular
  Kur’an’a göre doğru bilginin kaynağı yukarıdakilerden hangisidir?
  a) I ile II b) I, II ve III c) I d) II

  12-Kur’an’ın yoruma açık ve mecaz anlamlar taşıyan ayetlerine ne denir?
  a.Muhkem b. Müteşabih c. Meal d. Tefsir  DEVAMI ALTTA
  Murat AKSOY bunu beğendi.
 3. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  13-Peygamberimize gönderilen din, bütün insanlar için hakkı ve doğruyu gösteren bir kılavuzdur. Güneş nasıl biyolojik yaşam için gerekliyse Peygamberimize gönderilen din de insanların hem iç dünyaları için hem de toplumları için o kadar gereklidir. Peygamberimize gönderilen din, tabiat için de rahmettir. Çünkü ölçüyü aşan insan yalnız kendine zarar vermez; hırsları uğruna havayı, suyu zehirler, toprağı çölleştirir. Peygamberimizin gönderilişi hem insanlık için hem de diğer varlıklar için bu nedenle rahmet olmuştur. Parçadan hangisi çıkarılamaz?
  A-) Din bedensel ihtiyaçlar gibi bir zarurettir.
  B-) Hz. Muhammed canlı ve cansız tüm varlıklar için bir rahmettir.
  C-) İnsanlar dinden uzaklaştıkça evrene zarar verebilirler
  D-) Allah tarafından gönderilen dinler insanlığın faydası içindir.
  E-) Hz. Muhammed düşmanlarına bile hoşgörülü yaklaşmıştır.

  14- Doğru bilginin dereceleri olan “Kesin zihni bilgi”, “Kesin açık gözlem” ve “Yaşayarak bilmek” kavramları sırasıyla aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
  a) Hakkal yakin-İlmel yakin- Aynel yakin
  b) Aynel yakin-Hakkal yakin-İlmel yakin
  c) Aynel yakin- İlmel yakin- Hakkal yakin
  d) İlmel yakin- Aynel yakin-Hakkal yakin

  15-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A-İkindi namazının sünnetinde 3. Rekata kalkınca Sübhaneke okunur.
  B-Öğle namazının ilk sünnetinde 1. oturuşta Tahıyyat,Salli-Barik duası okunur.
  C-Akşam namazının farzı sünnetinden önce kılınır.
  D-Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır.

  16-Aşağıdakilerden hangisi Ahiret inancının insanın bireysel ve toplumsal hayatı üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?
  a-ölümü yeni bir hayatın başlangıcı olarak düşünen insan ölüme hazırlıklı olmaya gayret eder.
  b-Bu dünyada birtakım sıkıntı ve haksızlıklara maruz kalanlar, ahirete iman sayesinde teselli bulurlar.
  c-Ahirete inanan kişiler davranışlarını sürekli olarak kontrol altında tutarlar.
  d-Ahiret inancı bireyin daha huzurlu ve mutlu olmasına katkı sağlar.
  e-Ahirete iman bireyi toplumsal hayattan soyutlar.

  17-"... Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn. Feveylün lil musallîn. Ellezînehüm an salâtihim sêhûn...." Ayet-i Kerimesi hangi namaz suresine aittir ?
  a-Fil b-kafirun c-felak d-tebbet e-maun

  18-(Resülüm!) De ki: Ey inkarcılar! Ben sizin yaptığınız ibadeti yapmam.Siz de benim yaptığım ibadeti yapmıyorsunuz.Ben, sizin yapmış olduğunuz ibadeti asla yapacak değilim.Siz de benim yaptığım ibadeti yapacak değilsiniz.Sizin dininiz size,benim dinim banadır.Yukarıda anlamı verilen namaz suresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Fil b-kafirun c-felak d-maun e-nasr

  19-"... Kemâ bârekte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm...." cümlesi hangi namaz duasına aittir ?
  a-sübhaneke b-Allahümme salli c-rabbena
  d-kunut-1 e-Allahümme barik

  20- Allah’ım! Hz. İbrahim’e ve O’nun yakınlarına bereket verdiğin gibi,Hz. Muhammed’e ve O’nun yakınlarına bereket ver.Şüphesiz ki Sen övülmeye layık ve şereflisin.Yukarıda anlamı verilen namaz duası aşağıdakilerden hangisidir?
  a-sübhaneke b-A. salli c-A. barik
  d-kunut-1 e-kunut-2
  Murat AKSOY bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş