Din Ve Estetik Felsefesi Konu Anlatımı

Konu 'Felsefe' bölümünde Bumblebee tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Bumblebee

  Bumblebee Üye

  Katılım:
  24 Şubat 2009
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar Yarın Felsefeden bu iki konudan birini anlatacağım

  kısa bir şekilde DİN VEYA ESTETİK FELSEFESİ KONULARINI VEREBİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM
 2. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  ESTETİK FELSEFE


  Estetik değer teorisi veya aksiyoloji adı verilen felsefenin bir dalıdır. Duygu ve beğeninin yargılanması olarak da geçen duyusal-duygusal değerleri inceler. Sanat felsefesi ile yakından ilişkilidir.
  Güzel olan ve güzellik hakkında ya da güzelllik değeri ve güzellik yargısı felsefe tarihinde her zaman değerlendirmeler söz konusudur. Bu bağlamda hemen her felsefe eğiliminin epistemoloji mantık ve etik bölümleri olması gibi genelde açık ya da örtük olarak estetik bir bölümü de olduğu söylenebilir.

  İLGİLİ KAVRAMLAR

  1-Sanat en genel anlamıyla yaratıcılığın ve/veya hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır.
  Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile hararetli bir tartışma konusudur. Açık olan nokta ise sanatın insanlığın evrensel bir değeri olduğu kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görüldüğüdür.
  Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı batı kültürünün etkisiyle ingilizcedeki 'art' sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek İngilizce'deki 'art' ('artificial' = yapay) gerek Almanca'daki 'Kunst' ('künstlich' = yapay) gerekse Türkçe'deki Arapça kökenli 'sanat' ('suni' = yapay) sözcükleri içlerinde yapaylığa dair bir anlam barındırır. Sanat bu geniş anl******* Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş 1950 ve 60'larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir.

  Sanatın tanımlanması Başat Biçim Görüşü

  Clive Bell 1914 yılında Cezanne'dan etkilenerek yazdığı Sanat ('Art') isimli kitabında sanatın başat biçim ('significant form') olduğunu savunmuştur. Bell'e göre her biçim bu klasmana girmez çünkü önemli olan çizgi şekil ve renk ilişkilerinin kendi aralarındaki kombinasyonudur. Bu görüş temsilin sanatsal beğeniye etki etmediğini söyler. Sanatı tamamen estetikle bağlantılı olarak tanımlayan bu görüş 20.yy'da Marcel Duchamp Andy Warhol Josef Beuys gibi bildiğimiz anlamda estetik nesneler üretmeyen görünümden çok kavramlara önem veren sanatçıların eserlerini kapsamadığından bugün zamanında olduğu kadar etkili değildir.

  Sanatın Duyguların Dışavurumu Olduğu Görüşü

  R.G. Collingwood 1938'da basılan Sanatın İlkeleri ('The Principles of Art') isimli kitabında sanatın temel olarak duyguların yaratıcı ifadesi veya dışavurumu olduğunu söylemiştir. Bunun yanında sanat ve zanaat arasında bir ayrım yapmıştır. Buna göre zanaat malzemenin bir plan doğrultusunda daha önceden tasarlanmış bir son ürüne dönüştürülmesi iken sanatsal aktivite araçlar ve amaçlar arasında planlama ve uygulama arasında ayrım yapmayı gerektirmez. Bunun yanında bu görüşe göre sanat herhangi bir duygunun da dışavurumu değildir. Bu duygu ifade edildiği ana kadar açıklık kazanmamış olup ifade edilişi onun keşfedilmesine neden olacak bir duygu olmalıdır. Bu aynı zamanda izleyiciyi de araştırmanın içine alır. Bu teori de sanat olarak kabul edilmeyen bazı aktiviteleri (örneğin bir psikoterapi seanslarını) sanattan ayırt edemediği gibi sanat olarak kabul edilen bazı eserleri (örneğin Rönesans Döneminde sanatçının duygularını açığa çıkarmak değil dinsel duygular uyandırmak amacıyla yapılan resimler) kapsamadığı için yerini değişik kuram aramalarına bırakmış hatta tüm bu tanımlama çabalarının başarısız olması sanatın tanımının yapılmaya çalışılmasının ne kadar doğru olduğu tartışmalarını başlatmıştır.

  Neo-Wittgenstein'cı Görüş

  Morris **itz'ın 1956'da Wittgenstein'ın görüşlerinden ve şeylerin özünü bulmaya karşı direncinden yola çıkarak ortaya attığı görüştür. **itz'a göre Fry ve Bell Tolstoy Croce Collingwood gibi kuramcılar yaptıkları tanımlarda kendi kişisel sanat görüşlerini ifade etmekten öteye gidememişlerdir. Neo-Wittgenstein'cı görüşü özetlemek gerekirse sanat açık bir kavramdır ve tanımlanamaz. Ancak bu **itz'a göre felsefi açıdan bir sorun yaratmamalıdır çünkü aile benzerliği yöntemi kullanılarak neyin sanat olup olamayacağı konusunda hükümler getirmek olasıdır.

  Kurumsal Sanat Görüşü
  Kurumsal sanat kuramı **itz'ın Neo-Wittgenstein'cı görüşünü reddederek sanatın tanımlanabileceğini ileri sürer.Bu fikir George Dickie tarafından ilk olarak 1973'te ortaya atılmıştır.
  Dickie’nin ilk tanımı Arthur Danto'nun da sanat dünyası fikirlerinden etkilenerek aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
  Sanat eseri:
  Bilinçli olarak insan elinden veya fikrinden çıkmadır.
  Belli bir sosyal kurum (sanat dünyası) adına hareket eden kişi veya kişiler tarafından bazı kısımları hakkında fikir birliğine varılmış olunmalı beğeni kazanmaya aday olmalıdır.  Sanatın özellikleri


  Bu özellikler sanat hakkında bir fikir verse de kavramı bütünüyle kapsamadığı gibi kavramı oluşturan gerekli koşullar da değildir:

  * Hem sanatçı hem izleyici için yaratıcı algılama gerektirmesi
  * İçerdiği fikirlerin akla kolay gelir türden olmaması
  * Birçok farklı katmanda algılanabilme özelliği olması ve değişik yorumlara açık olması
  * Bir beceri izlenimi vermesi
  * Kendini bilinç ve bilinçaltı arasında veya gerçek ve yanılsama arasında bir oyun olarak göstermesi
  * İçinde işlevsel amaç dışında bir fikir barındırması
  * Sanat olarak tecrübe edilmesi amaç edinilerek yaratılmış olması.

  2-Güzellik Felsefenin bir altbölümü olan Estetik'in temel kavramlarından birisidir. Aynı zamanda estetiğin ana konusunu da bir anlamda güzellik kavramı oluşturmaktadır. Buna göre en genel anlamda güzellik bakanda beğeni ve hoşlanma etkileri bırakan haz duyumlarını uyaran nesnelerin niteliği ya da özelliği olarak tanımlanır. Bu eğilim genel olarak estetik gerçekcilik olarak adlandırılır. Öte yandan güzellik duyumunun nesnenin bir niteliği olmaktansa öznenin duyumsayış şeklinin yapılanmışlığıyla ilintili olduğu varsayımı vardır. Buna göre güzellik bakılan ile ilgili değil asıl olarak bakış ile ilgilidir. Bu eğilimse estetik öznelcilik olarak adlandırılır. Güzellik kavramının nesnel mi yoksa öznel temelli mi olduğu süregiden bir tartışma konusudur.
  Güzellik'in varlık alanı ile bakışın bununla ilişkisi sorunu estetik kuramların önemle üzerinde durdukları temel meselerden biridir. Güzellik ve Doğruluk Güzellik ve İyi Güzellik ve Yücelik güzel ile ilişkili olarak değerlendirilen öteki konu başlıklarının bazılarıdır. Güzel güzel olan ve güzellik gibi kavramlar üzerine Platon'dan beri süregelen birtakım tartışma ve değerlendirmeler sözkonusu olmakla birlikte felsefe-içinde güzellik kuramı gibi çok geliştirilmiş bir alan yoktur.
  Platon güzellik konusunu bir İdeal olarak ele alır. Güzellik güzel kadın duyumunun ideal formudur. Buna göre güzellik duyumların ötesinde varolan ve tek tek güzellik duyumlarını şekillendiren bir idea'dır. Plotinus'a göre güzellik ilahi akıl'ın dünyadaki yansımasıdır. Aristotales "güzel olan salt kendisi için arzulanabilir olandır" demektedir. Ayrıca ona göre güzellik matematiksel bir orantı gibi ele alınır.Güzel olan kavranabilir olmalıdır ve bu da oran ve ölçü ile ilgilidir.
  Güzellik meselesi üzerine Alman felsefesi ve özellikle Alman Romantizmi ile birlikte belirgin bir teorik gelişme döneminin başladığı söylenebilir. Buna göre "güzellik sonsuzun sonlu olarak kendini göstermesidir". Kant güzellik deneyimini vurgular; burada özne ya da nesneden öte deneyimin kendisi önemsenir. Çünkü Kant için güzellik farklı bir felsefi kategori olarak nesnelerin duyusal görünümleridir ve duyusallık bu anlamda deneyimle ilintilidir. Hegel'de güzelliği bir idea olark değerlendirmiştir
 3. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
 4. Bumblebee

  Bumblebee Üye

  Katılım:
  24 Şubat 2009
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  sağolun
  Son düzenleyen: Moderatör: 2 Haziran 2009
 5. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  teşekkür butonuna basman yeterli
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş