divan edebiyatı test 2

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin ge-nel özelliklerinden biri değildir?
  A) **çü, aruz ölçüsüdür.
  B) Nazım birimi beyittir.
  C) Dil oldukça yoğundur.
  D) “Sanat için sanat” anlayışı egemendir.
  E) Genellikle yarım ve tam kafiye kullanılır.


  2. I. Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir.
  II. Savaş, aşk, din ve ahlak konularını işler.
  III. Olaylar çoğu zaman alegorik olarak anlatılır.
  IV. Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  V. Bu türden beş adet yazana “hamse” sahibi denir.
  Yukarıda tanıtıcı bilgileri verilen Divan edebi¬yatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kaside
  B) Gazel
  C) Mesnevi
  D) Rubai
  E) Tuyuğ


  3. Bugünkü hikaye ve romanın, Sözlü edebiyat dönemindeki destanın, Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazel
  B) Kaside
  C) Mesnevi
  D) Kıt’a
  E) Müstezat
  4. Şair, dünya görüşünü, felsefesini, tasavvufi düşüncelerini, maddi ve manevi aşkını en özlü nazım biçimi olan tuyuğ ile söyleyebilir. dört mısralık bir bent ile kurulan nazım biçi¬midir. Kafiyelenişi maniye benzer. Sadece dört mısradan oluşur. En büyük ustası İranlı ömer hayyamdır Türk edebiyatında yahya kemal beyatlı bu türün ustasıdır.
  Parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için numaralandırılmış yerlerden hangisinin de-ğiştirilmesi gerekir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  5. ... bir nükte, bir yergi, bir düşünce gibi özel konular işlenir. İki beyitten oluşur. Beyitler arası konu birliği vardır. Kafiye örgüsü “xaxa” şeklindedir.
  Bu bilgilere göre paragrafın başına aşağı-dakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Kıt’ada B) Rubaide C) Tuyuğda
  D) Şarkıda E) Tardiyyede

  6. “Tuyuğ ve Şarkı” nazım biçimlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nedim’in öncülüğü yapması
  B) Halk edebiyatındaki maniye benzemeleri
  C) Kafiyelenişlerinin aynı olması
  D) Türklerin Divan edebiyatına kazandığı tür-ler olması
  E) Son mısralarının nakarat olması
  7. Aşağıdakilerden hangisi bentlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
  A) Tuyuğ
  B) Şarkı
  C) Murabba
  D) Müseddes
  E) Müstezat  8. tuyuğ , Türk şairlerinin Divan edebiyatına ka¬zandırdığı bir nazım biçimidir. rubaiye benzer. Dört mısradan oluşur. Halk edebiyatındaki koşmaya benzer. ali şir nevai ve kadı burhaneddin’in kullandığı bir biçimdir.
  Parçadaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) V B) IV C) III D) II E) I  9. I. İskendername
  II. Hadikat’üs Süeda
  III. Vesilet’ün Necat
  IV. Mizan’ül Evzan
  Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıda¬kilerden hangisidir?
  A) Ali Şir Nevai
  B) Süleyman Çelebi
  C) Fuzuli
  D) Ahmedi
  E) Nef’i
  10. Bir edebiyat öğrencisi fakülte hayatı boyunca Mesnevi, Mevlid, Su Kasideki ve Mantıku’t Tayr’ı mutlaka iyice okumalı ve özünü almalı-dır ki yeni nesle faydası dokunabilsin.
  Paragrafta eseri anılmayan sanatçı aşağı¬dakilerden hangisidir?
  A) Gülşehri
  B) Fuzuli
  C) Mevlana
  D) Süleyman Çelebi
  E) Ali Şir Nevai


  11. Divan edebiyatı şiiriyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Mazmun denilen kalıplaşmış benzetmele-re yer verilmiştir.
  B) Şiirler nazım türlerine göre adlandırılır.
  C) Dini ve laik şiirler söylenmiştir.
  D) Şiirlerin hiçbirinde konu bütünlüğü yoktur.
  E) Şiirlerin dili ağır, şairler kuralcıdır.


  12. I. 13. yüzyıl tasavvuf şairidir.
  II. Çağından günümüze insan sevgisini taşı- yan, hoşgörülü bir kişiliği vardır.
  III. Oğlu Sultan Veled de ünlü bir şairdir.
  IV. Divan-ı Kebir, Mektubat önemli eserlerin- dendir.
  Tanıtıcı bilgiler verilen Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mevlana
  B) Ali Şir Nevai
  C) Nesimi
  D) Süleyman Çelebi
  E) Necati Bey

  1 E
  2 C
  3 C
  4 A
  5 A
  6 D
  7 E
  8 C
  9 E
  10 E
  11 D
  12 A
  Son düzenleyen: Moderatör: 4 Mayıs 2009

Sayfayı Paylaş