divan edebiyatı test 3

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. 17. yüzyıl Divan şairidir. Kaside ustası olan ..., hicivleriyle tanınır. Hicivlerindeki üslup nede¬niyle IV. Murat tarafından boğdurulmuştur. Hi-civlerini ... adlı bir kitapta toplamıştır.
  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Nabi – Hayrabâd
  B) Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk
  C) Nabi – Hayriye
  D) Nef’i – Siham-ı Kaza
  E) Fuzuli – Şikayetname
  2. 18. yüzyılın zevk ve sefasını şiirlerine yansıtan şair olarak bilinir. Konuşma dilini, halk ağzında yaşayan bazı deyimleri kullanarak yerli hayatı şiire sokabilmeyi başarmış ve diğer Divan ede¬biyatı sanatçılarından bu yönüyle ayrılmıştır. **ümü de epey sıra dışıdır: Patrona Halil ayaklanmasında damdan düşerek ölmüştür.
  Bu parçada tanıtılan Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fuzuli B) Nedim C) Nabi
  D) Şeyhi E) Bağdatlı Ruhi
  3. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Harname, fabl tarzında yazılmıştır.
  B) Şikayetname, toplumsal bozuklukları hic-veden bir eserdir.
  C) Fuzuli, hem dini hem de din dışı konular-dan bahsetmiştir.
  D) Siham-ı Kaza bir hiciv ve kaside ustası o-lan Nef’i’ye aittir.
  E) Nabi, kalıpları zorlayarak kendine özgü söy¬leyişlerle İstanbul şivesini şiirine sok-muştur.
  4. I. 15. yüzyıl eseridir.
  II. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  III. Dil devrine göre oldukça sadedir.
  IV. Hz. Muhammed’in doğumunu anlatır.
  Özellikleri verilen bu eser ve sanatçısı aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A) Vesilet’ün Necat – Süleyman Çelebi
  B) Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
  C) Su Kasidesi – Fuzuli
  D) Siham-ı Kaza – Nef’i
  E) Harnâme – Şeyhi

  5. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin matla (ilk) beytidir?
  A) Güler düşman benim ağlamadığıma
  Acep şol kafirin imanı yok mu
  B) Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
  Afetzede dilhaste ciğerhûn imişim ben
  C) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
  Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar
  D) Ger derse Fuzuli güzellerde vefa var
  Aldanma ki şair sözü elbette ki yalandır
  E) Gönül ağyar için incinme yare
  Gül olmaz bağ-ı alemde dikensiz

  6. Kendinden sonra bu alanda ses getiren bir sanatçı gelmediği için Divan edebiyatının son büyük temsilcisi kabul edilir. Sekb-i Hindi akı-mının öncüsüdür.
  Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler¬den hangisidir?
  A) Baki B) Şeyh Galip C) Nedim
  D) Nabi E) Şeyhi
  7. Halk edebiyatı ile Divan edebiyatının karşı¬laştırılmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Halk edebiyatında dil sade, Divan edebi-yatında oldukça ağırdır.
  B) Divan edebiyatında ölçü ve uyağa önem verilmiş, Halk edebiyatında önem veril-memiştir.
  C) Her iki edebiyatta da hem dinsel, hem de profan (din dışı) konular işlenmiştir.
  D) Divan edebiyatında nazım birimi olarak beyit, Halk edebiyatında ise dörtlük kulla-nılmıştır.
  E) Halk edebiyatında ölçü hece, Divan ede-biyatında ise aruzdur.  8. Aşağıdakilerden hangisi “Terkib-i bend” biçiminde yazılmıştır?
  A) Kanuni Mersiyesi
  B) Hüsn ü Aşk
  C) Vesilet’ün Necat
  D) Künh’ül Ahbar
  E) Hayrabâd  9. Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebi¬yatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
  A) Gazel, kaside, koşma, müstezat
  B) Şarkı, mesnevi, kıt’a, mani
  C) Murabba, muhammes, koşma, tuyuğ
  D) Kaside, rubai, murabba, şarkı
  E) Tuyuğ, mesnevi, kaside, ilahi
  10. , 18. yüzyılda yaşamış şairi diye bildiğimiz bir sanatçıdır. Mahallileşme akı¬mını canlandıran, İstanbul Türkçesini şiirlerde yaşatan şair, yaşanılan yerli hayatı da şiirlerinde işlemiştir. Hep konularda yazmıştır. de kullanmıştır. Divan edebiyatına ka-zandırmıştır.
  Parçada numaralandırılmış yerlerden han-gisinde bilgi yanlışı vardır?
  A) V B) IV C) III D) II E) I


  11. Ünlü bir şiire, aynı ölçü ve uyakla şaka yollu ve alay edilerek yazılmış nazirelere ... denir.
  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler¬den hangisi getirilmelidir?
  A) inşa
  B) ziyade
  C) tehzil
  D) tanzim
  E) münşeat


  12. Ünlü bir kişiyi övmek için genellikle kaside biçimiyle oluşturulan şiir türüne ... denir.
  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler¬den hangisi getirilmelidir?
  A) hicviye
  B) mersiye
  C) methiye
  D) fahriye
  E) şathiye

  Test 3
  1 D
  2 B
  3 E
  4 A
  5 B
  6 B
  7 B
  8 A
  9 D
  10 A
  11 C
  12 C
  Son düzenleyen: Moderatör: 4 Mayıs 2009

Sayfayı Paylaş