divan edebiyatı test 4

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1.şarkı , aşk ve güzellik konusunu işler. Beste¬lenmeye uygun şiirlerdir. Halk edebiyatının etkisiyle özellikle türküye benzetilerek oluşturulmuştur. şeyh galip’in öncülüğünü yaptığı nazım biçimidir. Genellikle son mısralar .nakarattır.
  Parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V  2. En ünlü “terkib-i bend” şairi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şeyh Galip
  B) Nedim
  C) Sinan Paşa
  D) Bağdatlı Ruhi
  E) Veysi  3.ahmedi , 14. yüzyılın tanınmış şairidir. din dışı konularda yazmıştır. , cemşid i hurşid,harname önemli eserleridir.
  Parçada numaralandırılmış yerlerden han-gisinde yanlışlık yapılmıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  4. Aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi’ye ait bir eser değildir?
  A) Cihannüma
  B) Künh’ül Ahbar
  C) Fezleke
  D) Keşf’üz Zünun
  E) Mizan’ül Hak


  5. Beş ile on beş arasında değişen bentlerden oluşturulur. Her bent, beş ile on arasında deği-şebilen beyitlerden oluşur. bentler, hane bölü-mü ve vasıta beytinden oluşur. Vasıta beytine mısralar kendi arasında kafiyelidir. Hane bö-lümünün kafiyelenişi gazel gibidir.
  Bu paragrafta hangi nazım biçimi açıklan-maya çalışılmıştır?
  A) Terci-i Bend
  B) Tahmis
  C) Müseddes
  D) Terkib-i Bend
  E) Tardiyye


  6. Ünlü bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı ölçü ve kafiyelenişte yazılan benzerlerine ... denir.
  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler¬den hangisi getirilmelidir?
  A) ziyade
  B) nazire
  C) inşa
  D) münşi
  E) tanzim
  7. Allah’a yalvarıp yakarmak için kaside biçimin-de yazılan şiir türüne ... denir.
  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler¬den hangisi getirilmelidir?
  A) tevhit
  B) münacaat
  C) naat
  D) mersiye
  E) methiye  8. Sanatçı, Anadolu’daki bilinen ilk Divan şairidir. Vatan hasretini yansıtan şiirlerini divanında toplamıştır. Oturmuş, durulmuş bir şiir üslubu vardır. Yirmi bin beyitlik Selçuklu Şehnamesi adlı eseriyle tanınır.
  Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han¬gisidir?
  A) Ahmedi
  B) Şeyhi
  C) Hoca Dehhani
  D) Ahmet Paşa
  E) Yazıcıoğlu Ali  9. ... Hz. Muhammed’i öven, O’nu yücelten şiir türüdür.
  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler¬den hangisi getirilmelidir?
  A) ilahi
  B) naat
  C) münacaat
  D) hilye
  E) methiye
  10. 15. yüzyılın önemli bir şairidir. Tasavvuf dü¬şüncesinin etkisinde kalmıştır. İran edebiyatın¬dan etkilenmiştir; ancak çağının Türkçesini ba¬şarıyla eserlerinde yansıtmıştır. Sembolik an-latımda yazdığı “Hârname”de sosyal hiciv söz konusudur.
  Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakiler¬den hangisidir?
  A) Ahmedi
  B) Necati
  C) Veysi
  D) Şeyhi
  E) Muhibbi


  11. 17. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Şeyh’üş Şua-ra (Şairler Şeyhi) adıyla anılır. Felsefi gazelin temsilcisidir; eserleri didaktiktir.
  Parçada tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nabi
  B) Bağdatlı Ruhi
  C) Baki
  D) Şeyhi
  E) Ahmedi


  12. Allah’ın birliğini ve yüceliğini konu edinen kasidelere ... denir.
  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler¬den hangisi getirilmelidir?
  A) tevhit
  B) münacaat
  C) ilahi
  D) naat
  E) methiye

  Test 4
  1 D
  2 D
  3 E
  4 B
  5 D
  6 B
  7 B
  8 C
  9 B
  10 D
  11 A
  12 A
  Son düzenleyen: Moderatör: 4 Mayıs 2009

Sayfayı Paylaş