divan edebiyatı test

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  I. Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmun- larla anlatılır.
  II. Konular genellikle aşk, şarap, sevgilidir.
  III. Anlatım süslü ve sanatlıdır. Anlam ve söz sanatlarına özellikle yer verilir.
  IV. Nazımdan çok nesir alanında eserler ortaya konulmuştur.
  V. Ahenge çok önem verildiği için redife özellikle yer verilir.
  Divan edebiyatı ile ilgili numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) V B) IV C) III D) II E) I

  2. Çağatay lehçesinin en önemli şairlerinden biridir. Divan edebiyatında beş mesnevi sahibi olan şairlerimizden biridir. “Muhakemet’ül Lugateyn” adlı eserinde Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu savunmuş, dille ilgili düşünce-lerini ortaya koymuştur.
  Paragrafta bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yusuf Has Hacib B) Haca Dehhani
  C) Ali Şir Nevai D) Necati Bey
  E) Ahmet Paşa

  3. Genellikle sevgi, güzellik ve içki konuları işleyen nazım biçimine gazel denir. Gazelin ilk beytine ..., son beytine ..., en güzel beytine ... denir.
  Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) nesip – fahriye – yekâvâz gazel
  B) matla – makta – yekâvâz gazel
  C) makta – matla – beytü’l gazel
  D) fahriye – makta – beytü’l gazel
  E) matla – makta – beytü’l gazel
  4. I. Konu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.
  II. İlk iki beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin ikinci mısraları birinci beyitle kafiyelidir.
  III. Kafiyelenişi aa, ba, ca, da ... şeklindedir.
  Yukarıdaki kimi özellikleri verilen Divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazel B) Kaside C) Mesnevi
  D) Kıt’a E) Müstezat


  5. Gezi ve anı yazılarında kullanılan nesre sade nesir denir. ... adlı eseri ile ... bu nesre örnek gösterebiliriz.
  Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  A) Tazarruname – Sina Paşa’yı
  B) Cihannüma – Katip Çelebi’yi
  C) Kabusname – Mercimet Ahmet’i
  D) İskendername – Ahmedi’yi
  E) Mantıku’t Tayr – Gülşehri’yi


  6. Klasik edebiyatta övgü şiirine kaside denir. En az otuz üç en çok doksan dokuz beyitten oluşur. Kafiyelenişi mesnevi gibidir.
  Parçada altı çizili yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  7. Aşağıdaki sanatçı–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Ahmedi – İskendername
  B) Şeyhi – Hârname
  C) Süleyman Çelebi – Vesiletü’n Necat
  D) Nef’i – Siham-ı Kaza
  E) Fuzuli – Hayrâbâd  8. Aşağıdaki şairlerden hangisi “hamse” sahibi değildir?
  A) Ali Şir Nevai
  B) Hamdullah Hamdi
  C) Taşlıcalı Yahya
  D) Nev’izade Atayi
  E) Bağdatlı Ruhi  9. Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir?
  A) Hadikatü’s Süedâ
  B) Şikayetname
  C) Rind ü Zahid
  D) Şah u Geda
  E) Enisü’l Kalb

  10. Divan edebiyatında ,hoca dehhani divan şiirinin bilinen ilk temsilcisi; Ali Şir Nevai’nin sıhhat u maraz adlı yapıtı aruz ölçüsüyle ilgili ilk inceleme; mecalis ün nefais adlı yapıtı ise ilk şairler tezkiresi olarak kabul edilir.
  Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir deği-şiklik yapılmalıdır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  11. Aşağıdakilerden hangisi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
  A) Gazel
  B) Mesnevi
  C) Kıt’a
  D) Rubai
  E) Kaside
  12. Aşağıdaki eserlerden hangisi süslü nesre örnek olabilir?
  A) Tazarruname
  B) Seyahatname
  C) Mirkat’ül Edep
  D) Cihannüma
  E) Naima Tarihi

  1 B
  2 C
  3 E
  4 A
  5 C
  6 E
  7 E
  8 E
  9 D
  10 B
  11 D
  12 A
  Son düzenleyen: Moderatör: 4 Mayıs 2009

Sayfayı Paylaş