divan edebiyatı

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A) Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir.

  B) Söz ve anlam sanatları, ustalık göstermenin bir ölçüsü kabul edilmiştir.

  C) Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerden oluşan karma bir dil kullanılmıştır.

  D) Nazım birimi olarak dörtlük, genel olarak yarım kafiye kullanılmıştır.

  E) Aşk, şarap, din ile ilgili konular ve felsefi düşünceler işlenmiştir.  I. Göz için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
  II. Nazım birimi beyittir, ölçü aruz ölçüsüdür.

  III. Beyit bütünlüğü yerine şiirin tamamında konu bütünlüğü ön plandadır.

  IV. Söz sanatlarına sıkça yer verilmiştir.

  V. Kalıplaşmış mazmunlar kullanılmıştır.

  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi divan şiirine ait bir özellik değildir?

  A) I

  B) II

  C) III

  D) IV

  E) V  Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
  A) Mazmun denilen kalıp sözlere sıkça yer verme

  B) Konu bütünlüğünü dikkate almama

  C) Ağırlıklı olarak İslam mitolojisinden yararlanma

  D) Sanatlı söyleyişlere çokça yer verme

  E) Somut konuları yoğun şekilde işleme  Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına yöneltilen eleştirilerden biri olamaz?
  A) Halktan kopuk bir saray edebiyatı olması

  B) Dilinin yabancı sözcüklerle yüklü olması

  C) Tamamıyla dini unsurları konu etmesi

  D) Gerçeklere değil hayallere dayanması

  E) Arap ve Fars edebiyatlarını taklit etmesi  Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Şairler Arap ve İran edebiyatını örnek almışlardır.

  B) Genellikle yaşamdan kopuk, soyut konular işlenmiştir.

  C) Duygu ve düşünceler belirli kalıplarla ortaya konmuştur.

  D) Düz yazıya göre şiire daha çok önem verilmiştir.

  E) Tüm şairler, şiirlerinde dini konuları işlemiştir.  Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Şiirlerde her beyit başlı başına bir bütün sayılır.

  B) Beyitler arasında konu birliği olması koşulu yoktur.

  C) Aşk, övgü, yergi, tasavvuf şairlerin ortak konularıdır.

  D) Bir konunun yalnız belirli nazım biçimleriyle işlenmesi koşulu yoktur.

  E) Yaşamla ilgisi olmayan, soyut bir dünyası vardır.  Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Medreselerden yetişen kişilerin geliştirdiği bir edebiyattır.

  B) Dil, yabancı sözcüklerle ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.

  C) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan nazım biçimleri kullanılmıştır.

  D) He ozanın kendine göre kullandığı şiir türleri vardır.

  E) Şiirlerde nazım birimi genellikle beyittir.  (I) Divan edebiyatında sanatçılar Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde kalmışlardır. (II) Yapıtlarda işlenen konular da yerli ve ulusal değildir. (III) Şiirlere kullanılan nazım biçimlerinin çoğu Arap ve Fars edebiyatından alınmıştır. (IV) Beyit, bütün şiirlerde değişmez nazım birimidir. (V) Bir şiirin beyitleri arasında konu birliği olması gerekmez.
  Divan edebiyatının anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

  A) I

  B) II

  C) III

  D) IV

  E) V  Mesnevi nazım biçimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Dizeleri birbiriyle uyaklı olan beyitlerle yazılır.

  B) Beyit sayısı binlerle ölçülebilecek kadar uzun sayılır.

  C) Geniş konuların ve hikâyelerin işlendiği şiirlerde kullanılır.

  D) Daha çok 16. yüzyıl şairlerinin tercih ettiği bir nazım biçimidir.

  E) Aruz ölçüsünün kısa kalıpları ile yazılır.  Kasideyle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Genellikle övgü amaçlı yazılır.

  B) Bir şairin beş kasideden oluşan eserine "hamse" denir.

  C) Beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişir.

  D) Şairin adının geçtiği beyite "taç beyit" denir.

  E) Uyak düzeni aa / ba / ca / (gazeldeki gibi)'dır.
 2. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Divan Edebiyatı test cevaplar
  1. D Divan edebiyatında nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır. Genellikle tam ve zengin kafiye vardır. D şıkkındaki özellikler Halk edebiyatına aittir.
  2. C Divan edebiyatında beyit bütünlüğü önemlidir.
  3-E Divan edebiyatında genellikle soyut konular işlenmiştir.
  4- C Divan edebiyatında zaten tamamıyla dini unsurlar yoktur.
  5-E
  6-D
  7-D
  8-D Şiirler genellikle beyit nazım birimiyle yazılmıştır. Ancak şarkı, murabba, tuyuğ gibi şiirlerde dörtlük nazım birimi kullanışmıştır.
  9-D
  10-B Bir şairin yazdığı beş mesneviye "hamse" denir.
 3. 2αн!_∂3

  2αн!_∂3 Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.350
  Beğenileri:
  454
  Ödül Puanları:
  36
  teşekkürler gizem..
 4. AyŞeGüL!

  AyŞeGüL! Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Şubat 2008
  Mesajlar:
  1.193
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  TEŞEKKÜRLER CİCİM;).
 5. ceylan

  ceylan Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2007
  Mesajlar:
  438
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  16
  tesekkürler......

Sayfayı Paylaş