DNA konu anlatım...

Konu 'Biyoloji 9. Sınıf' bölümünde DeLiGöNLüM tarafından paylaşıldı.

 1. DeLiGöNLüM

  DeLiGöNLüM Üye

  Katılım:
  4 Aralık 2011
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0

  DNA’nın Moleküler yapısı

  1-Fiziksel yapı: Wilkins; X-ışınım kırınım deseninden DNA molekülünün çift zincirli ve sarmal yapıda olduğunu belirtmiştir.
  2-Kimyasal özellikleri: Chargaf DNA’nın hidrolizi sonunda molekülün ;Adenin,Timin,Guanin , Sitozin nucleotidlerden oluştuğu ve bunlar arasında değişmez oranların bulunduğunu belirtmiştir.
  Buna göre: a) A=T b)G=C c)A+G=T+C
  3-Molekül modeli: Watson ve Crick DNA molekülümün fiziksel ve kimyasal özelliklerinden faydalanarak molekül modeli öne sürmüşlerdir.
  Modele göre:
  DNA molekülü çift zincirden oluşmuştur.
  İki zincir zayıf hidrojen bağları ile bir arada tutulurlar.
  İki zincirde karşılıklı olarak A-T ve G-C bulunur.
  Adenin ile Timin arasında ikili Guanın ile Sitozinin arasında ise üçlü zayıf hidrojen bağları bulunur.
  Molekül ip merdivene benzer. Basamakları organik bazlardan bağlantıları ise deoksiriboz ve fosforik asitlerden meydana gelir.
  İki zincir birbirine ters olarak bulunur.
  Molekül sarmal yapıdadır.
  Açıklama:Molekülün model yapısının iki önemli DNA işlevini açıklaması gerekmektedir.
  Bunlar:
  1-Kendini doğrulukla eşlemesi
  2-Protein sentezini gerçekleştirmesi


  DNA’nın kendini eşlemesi

  Meselson ve sthal bakterilerde yaptığı çalışmalarda DNA molekülünün kendini yarı korunumlu olarak eşlediğini belirtmişler ve Watson-Crick molekül modeli geniş geçerlilik kazanmıştır.
  Çalışmalar:
  1-Bakteriler N15 içeren ortamda ard arda üretilerek DNA’larının N15 içermesi sağlanmış. Ağır azot (N15) içeren bakterilerin DNA’sı normal azot (N14) içeren DNA’lara göre %1 oranında artmıştır.
  Normal azotlarla ağır azotlar ultrasantrufüje tabii tutulurlarsa ağır azot içeren DNA’lar deney tüpünde daha altlarda bantlaşma meydana getirirler.
  2-Ağır azotlu DNA’lara sahip bakteriler normal azotlu ortamda bir kez mitozla çoğaldıktan sonra oluşan yeni bakterilerin DNA’ları analiz edildiğinde bantlaşmanın normal DNA ile ağır DNA moleküllerinin arasında görülür. Bu DNA’ların melezdir. Zincirlerinden biri ağır azot içerirken diğerinin normal azot içerdiği görülür.
  3-Melez DNA içeren bakteriler normal azot içeren ortamda bir kez daha mitozla üretilip DNA’ları incelendiğinde bakterilerden %50 sinin melez DNA, %50 sinin ise normal azot içeren DNA taşıdığı görülür.

  Normal azotlu ortamda ağır azot içeren DNA’ların kendini yarı korunumlu eşlemesi.

  1.mitoz bölünme ile %100 melez DNA’lar oluşur
  2.mitozda %50 melez %50 normal DNA’lar meydana gelir
  3.Mitozda %75 normal % 25 melez DNA lar meydana gelir.

  DNA molekülünün kendini eşlemesi ile ilgili bağıntılar

  a)Her mitoz bölünmede DNA miktarı 2n kadar artar. (n=Bölünme sayısı)
  Örnek: 3 bölünme sonucu 23 = 8 DNA molekülü meydana gelir.( Bir DNA molekülünde iki DNA zinciri vardır. 3 bölünme sonunda toplam 16 DNA zinciri oluşur.). 2n . 2 = Bölünmeler sonunda oluşan DNA zincir sayısıdır.3 bölünme sonunda oluşan toplam DNA zinciri = 2 3 . 2 =16 bulunur.
  b)Farklı Besi ortam ortamlarında mitoz geçiren hücreden oluşacak yeni hücrelerdeki hibrid DNA molekülü sayısı bölünme sayısı ne olursa olsun her zaman 2 dir.
  (Hibrid=)Melez DNA sayısı = Farklı besi ortamında bölünmeye başlayan hücre sayısı . 2 bağıntısı ile bulunur.
  Örnek1: Bir hücreden 3 bölünme sonunda oluşacak melez DNA sayısı nedir:
  Yanıt 2 dir
  Örnek1: Bir hücreden 5 bölünme sonunda oluşacak melez DNA sayısı
  nedir: Yanıt 2 dir
  Örnek1: 5 hücreden 3 bölünme sonunda oluşacak melez DNA sayısı nedir:
  Yanıt 2.5=10 bulunur
  Soru: Ağır azot içeren 2 bakterinin normal azot içeren ortamda 3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa .
  1-Oluşan DNA moleküllerinde melez sayısı nedir?
  2-Oluşan DNA moleküllerinde Melez/Normal= ve Normal/Toplam DNA = oranları nedir.
  Yanıt: 1-Melez DNA sayısı bir hücre için 2 iki hücre için 2.2= 4 bulunur.
  2-Bir hücre için toplam DNA 23 = 8 bulunur.İki hücre için toplam DNA=
  2.8=16 bulunur. 16 DNA nın 4
  Tanesi melez olduğuna göre. 16-4=12 normal azotlu DNA vardır.
  Melez/Normal=4/12=1/3 bulunur.
  Normal/Toplam DNA=12/16=3/4 bulunur
  DNA molekülü ile ilgili bazı önemli genellemeler
  Bir türün hücrelerindeki DNA miktarı aynıdır.
  DNA miktarı türlerde farklılık gösterir.
  Eşeyli üreyen canlılarda mayozla oluşan gametler türe özgü DNA nın ½ sini taşır.
  -Hayvanlarda somatik hücreler 2n, üreme hücreleri n kromozom taşırlar.
  -Bitkilerde somatik hücreler 2n, endosperm 3n, üreme hücreleri n kromozom taşırlar
  Eşeyli üreyen canlılarda tür DNA’sının sabit kalması Mayoz ve Döllenme ile gerçekleşir.
  Bölünen hücrelerin değişik evrelerinde DNA miktarı değişir.
  Her türün DNA niteliği ve niceliği özgündür.
  DNA molekülünün farklılığı
  Nucleotid sayısı
  Çeşit oranı
  Nucleotid dizilişi
  Tekrarlanma şekli
  Kendini eşler ve RNA sentezlenmesine kalıplık eder.
  DNA’ daki protein sentezinde rol oynayan anlamlı bölgelere gen denir
  Suda çözünmez.
  Tek çeşittir.( Yapı ve görev olarak )
  Genetik bilgi nucleus DNA’ sı ile taşınır.
  Eukaryot hücrelerde kalıtsal DNA histamin ve protamin molekülleriyle çevrilidir.
  Prokaryotik hücrelerin DNA’sı ve eukaryot hücrelerde Mitokondri ve kloroplast DNA’ ları çıplaktır.
  Yapısında C , H , O , N , P bulunur.
  DNA’ nın en küçük işlev birimine kod (Triple) denir.
  Kromozom DNA molekülü DNA zinciri Gen Kod
  DNA’ nın eşlenmesini r3 / r2 hacim / yüzey ) oranının büyümesi uyarır.

  DNA ‘ nın Görevleri
  Hücrede hayatsal olayları kontrol eder.
  Kalıtsal bilgiyi yeni nesillere aktarır.
  Genlerin yapısını oluşturur.
  Yaşamın ( Enzim , Protein sentez bilgisi ) sırrını taşır.

  DNA İle İlgili Bağlantılar
  A = T ve G= C
  Purin = Primidin
  Toplam nucleotid = A+T+G+C
  2’li hidrojen bağı = A=T
  3’lü hidrojen bağı = G=C
  Toplam nucleotid . ½ = Purin veya primidin
  Nucleotid sayısı = Pentoz (deoksiriboz) = (Fosforik asit) n+4
  Toplam H bağı sayısı = 2’li H bağı x 2 + 3’lü hidrojen bağı x 3
  Toplam H bağı sayısı = Toplam nucleotid + Guanin

  :shy:
  Teşekkür Edermisin

Sayfayı Paylaş