Dünyayı Etkileyen Olaylar Kronolojisi

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde Moderatör Remzi tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64

  M.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş
  M.Ö. 3500-3000, Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş
  M.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer'de doğuşu
  M.Ö. 3000, sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları
  M.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı
  M.Ö. 2000'den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması
  M.Ö. 1700 dolayları, Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı
  M.Ö. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması
  M.Ö. 1300, dolayları, alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması
  M.Ö. 1000, yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu
  M.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İskitler'in Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri
  M.Ö. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması
  M.Ö. 6. yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası
  M.Ö. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı
  M.Ö. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi
  M.Ö. 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması
  M.Ö. 320, İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi
  M.Ö. 146, Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesi
  M.Ö. 30, Roma'nın Mısır'ı fethetmesi
  sehzade1281 bunu beğendi.
 2. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  70-100, Dört İncil'in yazıldığı yıllar
  193, Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması
  372, Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostrogotları sürüşleri
  378-511, Roma İmparatorluğu'nun büyük akınlarla çökmesi
  410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar'ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları
  451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip, "monofizist" biçimini reddedişi
  453, Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması
  552, Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi
  565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı
  568'den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri
  572, Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi
  600 dolayları, Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması
  610, Hz.Muhammed’e ilk vahyin gelişi
  622, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicret'i
  632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da İspanya'da yayılışı
  632, Hz. Muhammed'in ölümü
  636, Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması
  641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri
  642, Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri
  651, İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi
  651, Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri
  711, Vizigot krallığının sona ermesi
  711-715, Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi
  715, İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri
  717-718, Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları
  750, Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi
  751, Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlarca alınması
  756, Baskı aygıtının Çin'de bulunuşu.
  800, Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi
  800'den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması
  831-1000 arası, Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri
  840, Uygurların yıkılışı
  845, Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi
  900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal yaş***** egemen olmaya başlamaları
  900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa'da toprakların tarıma açılışı
  989, Rusya'nın Hıristiyanlığa geçişi
 3. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı
  1000 dolayları, Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması
  1000, Macaristan'ın Hıristiyanlığa geçmesi
  1000 Hıristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması
  1000-1300 arası, Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri
  1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan'da, Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da yayılışı
  1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi
  1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini aforoz etmeleriyle yaratılışı
  1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hıristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi
  1096-1099, Birinci Haçlı Seferi
  1171, Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı
  1204, Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması
  1206-1227, Cengiz Han'ın yönetim dönemi
  1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı
  1300'den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri
  1300'den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri
  1300, Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı
  1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar
  1347-1351, Avrupa'da Veba salgını
  1354, Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa'ya adım atmaları
  1389, Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri
  15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması
  1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması
  1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri
  1453, Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları
  1480 Moskova, Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi
  1492, Kolomb'un okyanusu aşması
  1492, Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı, bu olayla Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi
 4. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  1500, İtalyan Rönesans'ının doruğuna ulaşması
  1500'den sonra, Avrupa'nın deniz üstünlüğü kurması
  1500-1650, Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"
  1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın İslam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi
  1508 Şah İsmail'in Bağdat'ı fethetmesi
  1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları
  1511, Akdeniz'de, Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı
  1512-1520, Yavuz Sultan Selim yönetimi dönemi
  1513, İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi
  1514, Şah İsmail yanlılarının Anadolu'da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları
  1514, Çaldıran savaşında Şah İsmail'in yenilgiye uğratılması
  1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları
  1517, Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması
  1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi
  1521, Cortez'in yeni Dünya'nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması
  1526, Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V. Karl'ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi
  1526, Timur soyundan gelen Babür'ün Hindistan'ı ele geçirmesiyle, Babür İmparatorluğunun kurulması
  1534, İngiltere'nin Papalık ile ilişkilerini koparması, İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi
  1534-1603, İngiltere'de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi
  1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması
  1552, Korkunç İvan'ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan'ı ele geçirişi, bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması
  1560, İspanyolların, İtalya'yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip, Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine, Papaların Hasburglular ile işbirliğine girişimleri
  1568-1609, Felenekler'in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları
  1580-1640, İspanyolları Portekiz'i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları
  1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi
  1590, dolayları mikroskopun icad.
  1598, İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı
 5. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, İngiliz, Fransız gemilerinin alışı
  1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurulması
  1600'den sonra, İngilizlerin Hint Okyanusu'nda ticaret etkinliklerine başlamaları
  1601, İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası'nın kurulması
  1608, bir Polonya ordusunun Moskova'yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması
  1608 dolayları, teleskopun icadı
  1618-1648, Otuz Yıl Savaşları
  1620, İngilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları
  1626, Felemenkler'in New York'ta koloni kurmaları
  1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması
  1638, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikası
  1640'lar, İngiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri
  1642-1648, İngiliz iç savaşları
  1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda İtalya'nın ve Almanya'nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa'nın yanında ya da karşısında yer almaları
  1648, Fransız üstünlüğünün başlaması
  1648, İngiltere'de Parlamento egemenliğinin kurulması
  1648-1715, XVI. Louis yönetimi dönemi
  1648-1789, Avrupa'nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi
  1649, İngiliz kralı I. Charles'in idamı
  1653-1689, Fransa'nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem
  1688, İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları
  1689, Petro'nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini başlatması

Sayfayı Paylaş