Düz yazı türleriyle ilgili sorular

Konu 'Dil ve Anlatım Konu Testleri' bölümünde Esmer_Güzeli tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Esmer_Güzeli

  Esmer_Güzeli Üye

  Katılım:
  28 Ocak 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Düz yazı türleriyle ilgili sorular
  Son düzenleyen: Moderatör: 8 Haziran 2009
 2. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  1)

  Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gün****k konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.


  Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj


  Cevap B
  2)

  I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.

  II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.

  III. Gün****k bir dil kullanılır.

  IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.


  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Makale B) Anı C) Biyografi D) Mülakat (Görüşme) E) Fıkra


  Cevap E  3)

  “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”


  I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.


  Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?

  A) V B) IV C) III D) II E) I


  Cevap B

  4)

  Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.


  Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl E) Biyografi


  Cevap C
  5)

  I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

  II. Derin karakter tahlilleri yoktur.

  III. Romana göre daha kısa bir türdür.

  IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

  V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.


  Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V


  Cevap D
  6)

  Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.


  Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fıkra B) Deneme C) Tenkit (eleştiri) D) Makale E) Otobiyografi


  Cevap B

  7)


  I. Makale

  II. Fıkra

  III. Deneme

  IV. Günce (Günlük)

  V. Eleştiri


  Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?


  A) I B) II C) III D) IV E) V  Cevap D  I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.

  II. Kişi kadrosu geniştir.

  III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.

  IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

  V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.


  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Deneme C) Roman D) Masal E) Fabl


  Cevap C

  9)


  I. Biyografi

  II. Anı

  III. Günlük

  IV. Masal

  V. Otobiyografi


  Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?


  A) V B) IV C) III D) II E) I


  Cevap B
  10)

  I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.

  II. Yer ve zaman belli değildir.

  III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

  IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.


  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Günlük


  Cevap D  11)

  Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.


  Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?


  A) Tiyatro B) Masal C) Makale D) Hikaye E) Roman


  Cevap C

  12)

  I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.

  II. Uzman kişilerce yazılır.

  III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.

  IV. Kesin sonuçlara varmaz.

  V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir.


  Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir?

  A) Yalnız III B) I-II-IV C) IV-V

  D) III-IV E) I-II-V


  Cevap D

  13)

  I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.

  II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.

  III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.

  IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.

  V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.


  Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?

  A) I B) II C) III D) IV E) V


  Cevap E
  14)

  Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.


  Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

  A) Fıkra B) Deneme C) Eleştiri D) Biyografi E) Anı


  Cevap C
  15)

  Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur.


  Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?


  A) Anı B) Deneme C) Röportaj D) Gezi E) Öykü


  Cevap B
  16)

  Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.


  Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

  A) Günlük B) Deneme C)Anı D) Gezi E) Makale


  Cevap C
  17)

  Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.


  I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.

  II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.

  III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.

  IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir.

  V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.


  Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?  A) I B) II C) III D) IV E)V


  Cevap E
  18)

  I. *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.

  * İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara,

  belgelere dayanarak sergilerler.


  II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.

  * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.


  Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?


  A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiri

  D) Makale-otobiyografi E) Röportaj-deneme


  Cevap B
  19

  ………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!


  Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?


  A) Deneme B) Makale C) Gezi D) Anı E) Röportaj


  Cevap C  20)

  I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.

  II. Yaratıcı yazılardır.

  III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.

  IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.

  V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.


  Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?


  A) Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V D) II-IV-V E) IV ve V


  Cevap E
 3. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  1. I. İlk edebi roman
  II. İlk realist roman
  III. İlk tarihi roman

  Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?


  A) Mai ve Siyah Cezmi Araba Sevdası
  B) İntibah Araba Sevdası Cezmi
  C) Araba Sevdası İntibah Karabibik
  D) Karabibik Eylül Telemak
  E) İntibah Mai ve Siyah Cezmi  2. Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir?
  A) Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.
  B) Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez.
  C) Yüksek üslupla yazılır.
  D) Üç birlik kuralına uyar.
  E) Amaç, insanları eğlendirmektir.  3. Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşünce-lerini ispatlama zorunluluğu yoktur.
  Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi tür-lerden hangisine aittir?
  A) Günlük B) Sohbet C) Söylev
  D) Fıkra E) Röportaj
  4. 1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.
  Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?
  A) Günlük B) Özyaşamöyküsü
  C) Yaşam öyküsü D) Anı
  E) Portre
  5. Diğer sanat dallarıyla hiçbir bağı yoktur. Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, eksiği fazladan ayırmaya çalışır. Yazar, “Aklın yolu birdir” ilkesine uygun davranır, düşünür. Yabana atılmayacak etkileri olsa bile hiçbir zaman baş tacı edilmez. Şimdilerdeyse daha çok gazetelerde köşe yazarlarına konuk olmaktadır.
  Bu sözler, aşağıdaki yazınsal türlerden özellikle hangisi için söylenmiş olabilir?
  A) Eleştiri B) Söyleşi C) Fıkra
  D) Deneme E) Makale

  6. Soru hatalı olduğu için Administratör tarafından İPTAL edilmiştir.  7. Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdaki-lerden hangisidir?
  A) Anı B) Makale C) Fıkra
  D) Otobiyografi E) Biyografi
  8. Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından önceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anlatıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, bi-raz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.
  Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangi-sine ait olabilir?
  A) Biyografi B) Otobiyografi C) Anı
  D) Günlük E) Deneme
  9. Mektup, bir iletişim aracıdır. Bireyler arasında yazılanlara özel, kurum ve kuruluşlar arasında yazılanlara da iş mektupları denir.
  Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mektup dalında ünlü değildir?
  A) Namık Kemal B) A. Mithat Efendi
  C) C. Sıtkı Tarancı D) Aziz Nesin
  E) Ömer Seyfettin

  10. Artık “armut piş ağzıma düş” devri sona erdi. Günümüz muhabirleri eskiden olduğu gibi masa başı mesai doldurarak haber yapmıyorlar. Bir gezgin gibi Türkiye’yi karış karış dolaşıyorlar. Haberleri birinci ağızdan alıp olay yerinde bire bir görüntülüyorlar. Ardından bunları yazılı ve görsel medya aracılığıyla insanlığa iletiyorlar.
  Bu parçaya göre günümüz gazetecilerinin insanlığa ilettikleri aşağıdakilerden hangi-siyle adlandırılabilir?
  A) Fıkra B) Gezi yazısı C) Eleştiri
  D) Makale E) Röportaj  11. Volker, barın kapısını itip içeri girdi. Barın duvarlarından gelen ağır bir sıcaklık şakakları-nı sıkıyor, onu boğuyordu. Alt kattaki lavaboya kadar kendini sürükledi. Musluğu açtı. Yüzüne su çarptı.
  Bu parçanın alındığı yapıtın türü aşağıdaki-lerden hangisi olamaz?
  A) Öykü B) Roman C) Deneme
  D) Tiyatro E) Fıkra  12. Antalya’nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üstündür. Antalya’nın yedi türlü elması olur. İzmit’in misket ve ferik elmasından daha tatlı ve suludur.
  Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?
  A) Eleştiri B) Anı C) Fıkra
  D) Gezi yazısı E) Röportaj  Cevap Anahtarı için

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

 4. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  1. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?
  A) İçerikte sınırlamaya gidilmez.
  B) Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.
  C) Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.
  D) Özgünlük ve subjektiflik vardır.
  E) Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine cevap verir.  2. Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not etmesi, yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı “ruznâme”dir. Anıya çok benzer. Anı, yaşandıktan sonra; ... ise her gün yazılır.
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Röportaj
  B) Fıkra
  C) Deneme
  D) Günce
  E) Eleştiri  3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde kalem sahibi değildir?
  A) Nurullah Ataç
  B) A. Hamdi Tanpınar
  C) Suut Kemal Yetkin
  D) Halikarnas Balıkçısı
  E) Falih Rıfkı Atay
  4. Yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı, durumu, kısa; fakat ilgi çekici yönleriyle anlatan yazılar olmakla beraber ayrıntılı anlatımdan kaçınılır, kişiler daha çok tek yanıyla ele alınır ve mekan dardır.
  Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öykü
  B) Roman
  C) Deneme
  D) Anı
  E) Fıkra
  5. Hikaye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?
  A) Montaigne – Denemeler
  B) John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar
  C) Boccacio – Decomeron
  D) Cervantes – Don Kişot
  E) Moliere – Cimri
  6. Aşağıdakilerden hangisi nesir türü değildir?
  A) Fıkra
  B) Roman
  C) Makale
  D) Deneme
  E) Trajedi  7. İki tür hikaye tarzı vardır:
  1. “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu olan “olay hikayesi”
  2. “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya dayanmayan, modern “durum hikayesi”
  Yukarıda özellikleri verilen hikaye tarzlarının Türk edebiyatındaki en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?
  1 2
  A) A. Mithat Efendi Emin Nihat
  B) Ömer Seyfettin S. Faik Abasıyanık
  C) S. Faik Abasıyanık Ömer Seyfettin
  D) Emin Nihat Ömer Seyfettin
  E) Ömer Seyfettin A. Mithat Efendi  8. Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ... örneğidir.
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Fabl
  B) Mektup
  C) Eleştiri
  D) Otobiyografi
  E) Anı  9. Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.
  Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
  A) Anı
  B) Makale
  C) Söyleşi
  D) Eleştiri
  E) Röportaj
  10. Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.
  Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
  A) Roman
  B) Öykü
  C) Trajedi
  D) Fabl
  E) Anı
  11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü bir “gezi yazısı” yazarı değildir?
  A) Nurullah Ataç
  B) Ahmet Haşim
  C) Evliya Çelebi
  D) Reşat Nuri Güntekin
  E) F. Rıfkı Atay
  12. Aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra gelişme göstermiştir?
  A) Makale
  B) Eleştiri
  C) Anı
  D) Gezi yazısı
  E) Deneme  Cevap Anahtarı için

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

 5. karakurt

  karakurt Üye

  Katılım:
  9 Şubat 2009
  Mesajlar:
  23
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  test 2

  1. “Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.
  Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağı-dakilerden hangisidir?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Fıkra
  D) Söyleşi
  E) Eleştiri

  2. Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?
  A) Roman
  B) Hikaye
  C) Tiyatro
  D) Masal
  E) Makale

  3. Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden hangisinin ilkidir?
  A) Eleştiri Yazısı
  B) Makale Yazısı
  C) Deneme
  D) Mektup
  E) Fıkra

  4. O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.
  Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakiler-den hangisidir?
  A) Anı
  B) Deneme
  C) Fıkra
  D) Makale
  E) Gezi yazısı

  5. Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?
  A) Eleştiri
  B) Biyografi
  C) Otobiyografi
  D) Makale
  E) Mektup

  6. – Güncel konularda yazılır.
  – Kanıtlama yoluna gidilmez.
  – Kesin yargılara varılmaz.
  – Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.
  Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A) Sohbet
  B) Anı
  C) Fıkra
  D) Deneme
  E) Makale

  7. Bir eser veya yazarın beğenilen ya da ku-surlu olan taraflarını ortaya koyan yazı tü-rüne ne denir?
  A) Fıkra
  B) Söyleşi
  C) Eleştiri
  D) Röportaj
  E) Makale
  8. I. Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır.
  II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.
  III. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.
  IV. Günümüzdeki stand-up gösterisidir.
  Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdaki-lerden hangisidir?
  A) Ortaoyunu
  B) Meddah
  C) Karagöz
  D) Komedi
  E) Seyirlik Köy Oyunu

  9. Aşağıdakilerden hangisi “Karagöz Oyunu”nun bölümlerinden değildir?
  A) Giriş
  B) Fasıl
  C) Bitiş
  D) Taklit
  E) Muhavere (Konuşma)

  10. I. Olaylar hayal ürünüdür.
  II. Yer ve zaman kavramı belirsizdir.
  III. Evrensel konuları işler.
  IV. Olaylar –miş’li geçmiş zamanda anlatılır.
  V. Birtakım tekerlemelerle başlar.
  Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Masal
  D) Fabl
  E) Fıkra  11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi trajedi türünün ustalarından değildir?
  A) Corneille
  B) Racine
  C) Euripides
  D) Saphakles
  E) Moliere  12. Benim işim başka hayatların ilginç yönlerini, estetik değerlerini bazen överek, bazen ise ye-rerek vermektir.
  Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Otobiyografi
  B) Biyografi
  C) Deneme
  D) Anı
  E) Günlük  Cevap Anahtarı için TIKLAYIN

  Teşekkür butonuna basman yeterli;)
  Son düzenleyen: Moderatör: 9 Şubat 2009
  rabia58 ve hamit_28 bunu beğendi.
 6. karakurt

  karakurt Üye

  Katılım:
  9 Şubat 2009
  Mesajlar:
  23
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
 7. karakurt

  karakurt Üye

  Katılım:
  9 Şubat 2009
  Mesajlar:
  23
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  test 4
  1. Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini açıklar.
  B) Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzey-sel kalır.
  C) Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.
  D) İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.
  E) İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.


  2. Yazınsal tür Ünlü sanatçısı
  I. Makale Şinasi
  II. Fıkra Çetin Altan
  III. Eleştiri Namık Kemal
  IV. Deneme Abdülhak Hamit
  V. Anı Ziya Paşa
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V  3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi biyografi türünün tanınmış simalarından değildir?
  A) Şevket Süreyya Aydemir
  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  C) Behçet Necatigil
  D) Şeyhi
  E) Ömer Seyfettin

  4. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir savı savun-mak, desteklemek amaçlı yazılan yazılardır. Daha çok siyasal ve toplumsal olaylara, sanat ve bilince yönelik olarak yazılan bir yazınsal türde anlatım nesneldir.
  Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A) Fıkra B) Eleştiri C) Makale
  D) Deneme E) Biyografi
  5. Makale türünün bizde ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?
  A) Şinasi – Mukaddime
  B) Ahmet Haşim – Bize Göre
  C) A. Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelan
  D) Cenap Şehabettin – Hac Yolunda
  E) F. Rıfkı Atay – Denizaşırı
  6. Aşağıdakilerden hangisi komedyanın özel-liklerinden değildir?
  A) Seyirciye ibret vermek veya hoşça vakit geçirtmek için yazılır.
  B) Olay birden çoktur. Sadece mekan ve za-man birliği vardır.
  C) Kişiler seçkin tabakadan insanlardır.
  D) Üslup olarak sınırlama yoktur.
  E) En büyük sanatçısı Moliere’dir.
  7. Belli bir insan tipini ele alarak insanın kusurlarını ve gülünç yanlarını ele alan komedi türüdür. Moliere’nin “Cimri”, “Tartüffe”, Sheakspeare’nin “Venedik Taciri” bu türün en güzel örneklerin-dendir.
  Yukarıda özellikleri verilen komedi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Töre komedyası
  B) Entrika komedyası
  C) Karakter komedyası
  D) Tip komedyası
  E) Aşamalı komedya  8. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
  A) Baş kısmında giriş mahiyetinde bir teker-leme yer alabilir.
  B) Şahıs kadrosu kalabalık ve çeşitlidir.
  C) Etkisini, anlatılıp dinlendiği zaman gösterir.
  D) Yer, zaman ve mekan bilinir.
  E) Nazım ya da nesir olarak oluşturulabilir.  9. türü, sahasında akımıyla yer bulmuştur. de “ ” adlı oyununun önsözünde bu türü açıklamıştır.
  Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir deği-şiklik yapılmalıdır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V  10. Türk edebiyatında ilk öykü sayılan “Leta-if-i Rivayât”ın yazarı kimdir?
  A) Ahmet Mithat Efendi
  B) Sami Paşazâde Sezai
  C) Ömer Seyfettin
  D) Abdülhat Hamit Tarhan
  E) Ziya Paşa  11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?
  A) Siyer: Hz. Peygamberin hayatını anlatan eserler.
  B) Ortaoyunu: Pişekar ve Kavuklu’nun başrollerinde olduğu irticalen oynanan güldürü.
  C) Meddah: Değişik taklitlerin yapıldığı, kü-çük hikayelerin anlatıldığı birçok şahsın rol aldığı güldürü.
  D) Tuluat: Bir metne bağlı olmaksızın sahnede akla gelen sözlere dayalı oyun.
  E) Menkîbe: Din büyüklerinin, dervişlerin hayat hikayelerinin anlatılması.  12. Emir, Beyoğlu’nun dar sokaklarına girdi. İlk gördüğü ahbabına takılarak her günkü sonu bitmez yolculuğuna başladı. Önce gece mesaisini doldurmayı bekleyen garsonun yanına uğradı. Bir iç geçirmeyle, ezile büzüle karnını doyurdu. Ar-dından lavaboları temizlemeye aşağı indi. Patronun isteklerini yerine getirdi. Cebine koyduğu üç kuruş, suratına inen belki bininci tokattı.
  Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fıkra B) Öykü C) Makale
  D) Anı E) Deneme


  Cevap Anahtarı

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Teşekkür butonuna basman yeterli;)
  Son düzenleyen: Moderatör: 9 Şubat 2009
 8. karakurt

  karakurt Üye

  Katılım:
  9 Şubat 2009
  Mesajlar:
  23
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  1. Bu türde konu, çoğunlukla tarih ve mitolojiden alınır. Bayağılıklara asla yer verilmez. Yapıt, bir günde yaşanabilecek basit ve tek bir olay üzerine kurulur. Kişiler olağanüstü karakterlerdir.Anlatımda ise şiirsellik ağır basar.

  Bu parçada tanıtılan tür, aşağıdakilerden hangi*sidir?

  A) Trajedi B) Dram C) Fars D) Melodram E) Feeri  2. Seçilen konularda günlük yaşamın izleri vardır.(I) Bu konular şiir ve düzyazıyla (II) işlenebilir. Sahnede her tür olay gösterilmez. (III) Üç birlik kuralına bağlılık gözardı edilir. (IV) Kahramanlarda seçkinlik aranmaz.(V)

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
  3. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden değildir?

  A) Kahramanlar sıradan ve halktan kişilerdir.

  B) Ürkütücü ve çirkin olaylar sahnede gösterilir.

  C) Konuşmalarda üslup inceliği aranmaz.

  D) Konular mitolojiden ve tarihten alınır.

  E) Zaman, olay, yer birliği kuralına uyulur.


  4. İnsanoğlunun yaşadığı yerlerin dışına çıkma, bu yerlerden öteleri görme ve gördüklerini paylaşma gereksiniminin ürünüdür...... Evliya Çelebi'nin de bu yazı türünde, kültürel bir hazineyi -kimi yerde abartmalar olsa da- bizlere miras bıraktığı tartışmasız bir gerçektir.

  Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) fıkra B) gezi yazısı C) deneme D) biyografi E) mektup

  5. I. Tanınmış bir kişinin yaşamını anlatan yazılardır.

  II. Hayat öyküsü, kronolojik sırayla verilir.

  III. Tarafsızlık bu yazıların temel niteliğidir.

  IV. Araştırma yapılarak, bilgi ve belge toplanarak yazılır.


  Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Deneme B) Biyografi C) Günlük D) Anı E) Biyografi


  6. Aşağıdaki yazı türlerinin hangisinde nesnellik aranır?

  A) Biyografi B) Deneme C) Eleştiri D) Gezi yazısı E) Fıkra


  7. Bu tür yazılarda yazar, yaşadığı ilginç olayları derler. Bu derlemede tarihsel sıra önemli değildir. Okuyucu, yazarın yaşadığı olaylara bakarak onun gelişimi hakkında fikir edinir. Anlatılan olaylar, her*kesçe bilinen olayların perde arkasını aydınlatır ni-telikteyse tarihi belge niteliği de taşıyabilir.

  Bu parçada tanıtılan yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gezi yazısı B) Otobiyografi C) Fıkra D) Röportaj E) Anı

  8. Kalıplaşmış sözlerle halk arasında yaşarlığını korur bu tür. Olağanüstü karakterler bu türün kahraman*larını oluşturur. Anlatılanların sonunda iyiler hep mutluluğa ulaşır. Anlatılan olayların yeri hayali, zamanı ise belirsizdir.

  Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangi*sidir?

  A) Hikâye B) Gezi yazısı C) Bilimkurgu D) Masal E) Otobiyografi

  9. I. Otobiyografi

  II. Roman

  III. Deneme

  IV. Gezi yazısı

  V. Anı

  Yukarıdaki yazı türlerinden hangileri içerik ve anlatım tekniği bakımından birbirine en yakındır?

  A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve III. D) II. veV. E) III. ve V.


  Böyle söyleyen biri, aşağıdaki yazı türlerinden hangisini tercih eder?


  A) Fıkra B) Makale C) Deneme D) Günlük E) Gezi yazısı


  11. Benim yazım taze bir ekmeğe benzer. Fırından çıktığı an çıtır çıtırdır, taptazedir ekmek. Ertesi güne kaldığında bu tazeliğini yitirir. Benim yazılarım da ekmek gibi ertesi güne kalmadan bütün çekiciliğini yitirir. Gazetelerin bir köşesini her gün doldurmak çok zor bir iş aslında. Beni asıl üzen şey, özene bezene yazdıklarımın yirmi beşinci saati hiç görememesidir.  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eleştiri B) Günlük C) Fıkra D) Deneme E) Otobiyografi

  12. Filmin asıl başarısı, yerli yerinde verilen monolog*lardır. Bu monologlarda kullanılan müzikler izleyi*ciye her türlü duygusallığı yaşatıyor film boyunca. Filmin belki de en başarılı kısımları bu monolog*lardır, ilk sahneden itibaren durağanlığın yok olduğu yerler, monolog kısımlarıdır.

  Bu parça, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?

  A) Eleştiri B) Fıkra C) Günlük D) Deneme E) Röportaj


  13. Geçmişimi bu defterlerde sakladım. Düzenli olarak yirmi dört saatimin, geceleri hariç, envanterini çıkardım. Çoğu zaman gördüğüm rüyaları da kayda aldım. Bir sene öncesinin bir gününü sorgulayan bir yazıyı okumanın verdiği tat bir başkadır. Hafızaları sürekli taze tutmanın en güvenilir yolunun................ yazmaktan geçtiğine inanırım.

  Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?14. I. Her konuda yazılabilir.

  A) deneme B) makale C) fıkra D) röportaj E)günlük


  II. Bilgi vermek asıl amaçtır.

  III. Bir gerçeği savunmak için yazılır.

  IV. Yazarın, konunun uzmanı olması beklenir.


  Yukarıda özellikleri verilen yazı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anı B) Makale C) Eleştiri D) Fıkra E) Deneme

  15. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

  A) Hikâye, romana göre daha kısa bir anlatı türüdür.

  B) Hikâyede kahraman sayısı romana göre daha azdır.

  C) Romanda, kişiler türlü yönlerden, hikâyede tek yönden ele alınır.

  D) Romanda, olaydan çok, çevre ve kişilerin betimlenmesine ağırlık verilir.

  E) Serim, düğüm, çözüm bölümleri hikâyede de romanda da yer alabilir.  16. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları konu edinir.Eski biçimlerine "kıssa" denen bu düzyazı türünün edebiyatımızda modern anlamdaki ilk örneklerine Tanzimat döneminde rastlarız. Memduh Şevket Esendal, Ömer Seyfettin, Saik Faik, Haldun Taner bu türün bizdeki tanınmış yazarlarıdır.

  Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikâye B) Roman C) Tiyatro D) Fıkra E) Söylev  17. Manisa, Lidyalılardan beri 1500 metrelik Spil Dağı'na sırtını dayamış ve Gediz Havzası'na gözünü dikip yerleşmiş bir şehir. Nice saltanatları, harpleri, darpları yaşamış; ama ovanın yüzünde en ufak bir değişiklik olmamış. Alabildiğine geniş bir düzlük... Yumurta yuvarlasan durmaz. Ovayı yeşile boğan üç can damarı var: Kum Çayı, Nif Çayı ve Gediz Nehri.

  Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alıntıdır?

  A) Anı B) Fıkra C) Eleştiri D) Öykü E) Gezi yazısı


  18. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

  A) Güncel konular üzerinde yazarın kişisel görüş*lerini dile getirdiği gazete ve dergi yazılarına fıkra denir.

  B) Bir yazarın, uzmanlık alanına giren bir konuda yazdığı, bilimsel özelikler taşıyan gazete ve dergi yazılarına makale denir.

  C) Makalede yazar, herkesin anlayabileceği bir dil kullanmak, terimlerden, yabancı sözcüklerden kaçınmak zorundadır.

  D) Masallardaki kimi kahramanlar, destanlardaki gibi olağanüstü kişilik özelliklerine sahiptir.

  E) Eleştiride amaç, bir yapıtı değerlendirmek,
  olumlu ve olumsuz yönleriyle okura tanıtmaktır.

  cevap anahtarı yok.
 9. SERİ SERSERİ

  SERİ SERSERİ Üye

  Katılım:
  9 Şubat 2009
  Mesajlar:
  91
  Beğenileri:
  64
  Ödül Puanları:
  0
  1. I. İlk edebi roman
  II. İlk realist roman
  III. İlk tarihi roman

  Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?


  A) Mai ve Siyah Cezmi Araba Sevdası
  B) İntibah Araba Sevdası Cezmi
  C) Araba Sevdası İntibah Karabibik
  D) Karabibik Eylül Telemak
  E) İntibah Mai ve Siyah Cezmi  2. Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir?
  A) Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.
  B) Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez.
  C) Yüksek üslupla yazılır.
  D) Üç birlik kuralına uyar.
  E) Amaç, insanları eğlendirmektir.  3. Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşünce-lerini ispatlama zorunluluğu yoktur.
  Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi tür-lerden hangisine aittir?
  A) Günlük B) Sohbet C) Söylev
  D) Fıkra E) Röportaj
  4. 1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.
  Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?
  A) Günlük B) Özyaşamöyküsü
  C) Yaşam öyküsü D) Anı
  E) Portre
  5. Diğer sanat dallarıyla hiçbir bağı yoktur. Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, eksiği fazladan ayırmaya çalışır. Yazar, “Aklın yolu birdir” ilkesine uygun davranır, düşünür. Yabana atılmayacak etkileri olsa bile hiçbir zaman baş tacı edilmez. Şimdilerdeyse daha çok gazetelerde köşe yazarlarına konuk olmaktadır.
  Bu sözler, aşağıdaki yazınsal türlerden özellikle hangisi için söylenmiş olabilir?
  A) Eleştiri B) Söyleşi C) Fıkra
  D) Deneme E) Makale

  6. Soru hatalı olduğu için Administratör tarafından İPTAL edilmiştir.  7. Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdaki-lerden hangisidir?
  A) Anı B) Makale C) Fıkra
  D) Otobiyografi E) Biyografi
  8. Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından önceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anlatıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, bi-raz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.
  Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangi-sine ait olabilir?
  A) Biyografi B) Otobiyografi C) Anı
  D) Günlük E) Deneme
  9. Mektup, bir iletişim aracıdır. Bireyler arasında yazılanlara özel, kurum ve kuruluşlar arasında yazılanlara da iş mektupları denir.
  Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mektup dalında ünlü değildir?
  A) Namık Kemal B) A. Mithat Efendi
  C) C. Sıtkı Tarancı D) Aziz Nesin
  E) Ömer Seyfettin

  10. Artık “armut piş ağzıma düş” devri sona erdi. Günümüz muhabirleri eskiden olduğu gibi masa başı mesai doldurarak haber yapmıyorlar. Bir gezgin gibi Türkiye’yi karış karış dolaşıyorlar. Haberleri birinci ağızdan alıp olay yerinde bire bir görüntülüyorlar. Ardından bunları yazılı ve görsel medya aracılığıyla insanlığa iletiyorlar.
  Bu parçaya göre günümüz gazetecilerinin insanlığa ilettikleri aşağıdakilerden hangi-siyle adlandırılabilir?
  A) Fıkra B) Gezi yazısı C) Eleştiri
  D) Makale E) Röportaj  11. Volker, barın kapısını itip içeri girdi. Barın duvarlarından gelen ağır bir sıcaklık şakakları-nı sıkıyor, onu boğuyordu. Alt kattaki lavaboya kadar kendini sürükledi. Musluğu açtı. Yüzüne su çarptı.
  Bu parçanın alındığı yapıtın türü aşağıdaki-lerden hangisi olamaz?
  A) Öykü B) Roman C) Deneme
  D) Tiyatro E) Fıkra  12. Antalya’nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üstündür. Antalya’nın yedi türlü elması olur. İzmit’in misket ve ferik elmasından daha tatlı ve suludur.
  Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?
  A) Eleştiri B) Anı C) Fıkra
  D) Gezi yazısı E) Röportaj  Cevap Anahtarı için

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş