Edebi akımlar, Türk ve dünya edebiyatlarındaki temsilcileri

Konu 'Edebiyat 12.Sınıf' bölümünde ymks55 tarafından paylaşıldı.

 1. ymks55

  ymks55 Üye

  Katılım:
  11 Mart 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Edebi akımlar,Türk ve dünya edebiyatındaki temsilcileri? acil lazım bulursanız sevinirim...
 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  HÜMANİZM:
  * İnsana değer vermek esastır.
  * Tabiatı Tanrı yaratmıştır düşüncesi kabul edilmiştir.
  * İnsanı sevip onu yüceltme.
  * Dante bu düşüncenin temsilcisidir.

  RÖNESANSÇILAR:
  * Hem hümanizmin getirdiklerin hem de 16.yy bilim ve akılcılığını benimsemişlerdir.
  * Özgürlük düşüncesini geliştirirler.
  * Petrarca, Montaigne, Bocan, Cervantes, Shakspeare bu dönemde eser verirler.

  KLASİSİZM
  * 17.yy ortalarında Fransa'da ortaya çıkan edebiyat akımıdır.
  * Akla ve sağduyuya değer verirler.
  * İnsandaki tabiata, insanların iç dünyasına saygı göstermek esastır,
  * Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından alırlar.
  * Kahramanları seçkin kişilerdir. Sıradan insanlara eserlerinde yer vermezler.
  * Önemli olan konu değil konunun işleniş biçimidir
  * Dil, üslup kusursuz bir şekilde işlenmiştir. Dil açık, yalın ve soyludur.
  * Sanat için sanat görüşünü savunurlar.
  * Sanatçı eserde kendini gizler.
  * Tiyatroda üç birlik kuralına uyulur.(olay, zaman, mekân)
  * Bu akımın en önemli temsilcileri: Moliere ,Corneille, Racine, La Fontaine, La Bruyere, Daniel Defoe
  * Türk edebiyatında ise Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa *********dır.

  ROMANTİZM
  * Fransa'da 1830 yıllarında klasizme tepki olarak doğmuştur.
  * Klasik edebiyatın kural ve şekilleri bırakılır.
  * Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan tarihten ve günlük yaşamından alınır.
  * Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verirler.
  * Sanatçılar kendi eserlerinin kişiliklerini gizlemezler.
  * Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.
  * Tabiat önemlidir. Gözlem ve tasvire önem verilir.
  * Konular işlenirken iyi, kötü, doğru, yanlış gibi karşıtlıklardan yararlanırlar.
  * Üç birlik kuralı terk edilir.
  * Temsilcileri: J. J. Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Goethe, Schiller, Chateaubriand, George Sand
  * Türk edebiyatında ise Namık Kemal, A.Hamit Tarhan, A.Mithat Efendi.

  REALİZM
  * 19.yy'ın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak doğmuştur.
  * Konu gerçekten alınır. Olay ve kişiler yaşanan ve yaşayan kişilerin benzerleridir
  * Kişilerin ruhi davranışlarını etkileyen onların kişiliklerini çizen çevre ve ortamın tanıtılmasına önem verilir.
  * Betimlemeler yazarın gözüyle yapılmaz kahramanın gözüyle yapılır.
  * His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır.
  * Sanat için sanat görüşünü savunurlar.
  * Hikâye ve Romanda uygulanır.
  * Temsilcileri: Honero De Balzac, Stendhal, Gustave Flubert, Tolstoy, Dostoyevski, Ernest Hemingvay, Steinbeck
  * Türk edebiyatında ise; Recaizade Mahmut, Nabizade Nazım Yakup Kadri, R. Halit Karay

  NATÜRALİZM
  * Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. asrın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmıştır.
  * Determinizme göre tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Natüralistler, Determinizmi topluma ve insan uyguladılar.
  * Toplum büyük bir laboratuar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayıldı.
  * İnsan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlandılar.
  * Romanlarda kahramanların portreleri ince ayrıntılarına kadar verilir.
  * Yazar eserde kişiliğini gizler.
  * Gözlem ve tasvir önemlidir.
  * Eserlerinde hayatı bütün yönüyle anlatırlar.
  * Bedenden ayrı bir ruh yoktur.
  * Dil her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur
  * Sanat toplum içindir anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir.
  * Temsilcileri: Emile Zola, Goncoutr Kardeşler, Guy De Maupassent, Alphonse Daudet
  * Türk edebiyatında ise; H. Rahmi Gürpınar, Nabizade Nazım, Beşir Fuat

  PARNASİZM
  * Romantik şiir anlayışı ile Fransa da ortaya çıkmıştır.
  * Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir.
  * Sanat sanat içindir ilkesini savunmuştur.
  * Nesneleri dış görünüşünü aktarmışlardır.
  * Kelimeler seçilerek kullanılır. Kelimelerin sıralayışı ve ahenk önemlidir.
  * Kafiye ve Redife önem verilir.
  * Romantizm*********de bırakılan eski Yunan ve Latin kültürüne dönüşmüştür.
  * Temsilcileri: Th. Gauthier, Theodore Debanvaille, Francois Coppee
  * Türk edebiyatında ise; Tevfik Fikret, Cenap Sahabettin, Yahya Kemal

  SEMBOLİZM
  * 19.yy'ın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır.
  * Nesneleri olduğu gibi anlatmak mümkün değildir. Nesneler değişerek anlatılabilir.
  * Anlatımda sözlerin sözlük anlamından bıkan sembolistler yaşatmaya çalışırlar.
  * Şiirde anlam açıklığından kaçındılar.
  * Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir.
  * Şiirde alaca karanlık üzüntü ve ay ışığı, gün doğumu, gün batımı gibi belli belirsiz varlıklar görüntüleri yansıtırlar.
  * Şiirde musiki her şeyden önce musiki ilkesini savundular.
  * Sanat için sanat anlayışına bağlılardır.
  * Dil herkesin anlayacağı seviyede değil oldukça ağırdır
  * Temsilcileri: Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud
  * Türk edebiyatında ise; Ahmet Haşim, A. Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, biraz da Cenap Sahabettin

  SÜRREALİZM (GERÇEK ÜSTÜCÜLÜK)
  * Kelime anlamı "gerçek üstüncülük" demek olan bu akım 1924'te Fransa'da çıkmıştır.
  * Sürrealistler Sigmund Freud*********un etkisinde kalmışlardır.
  * Bilinçaltı rüyada ortaya çıkar.
  * Hipnotize edilmiş insanlara şiir söylettiler.
  * Akıl ve mantık değersizdir. İnsanı yönlendiren İçgüdü, bilinçaltıdır demişlerdir.
  * Temsilcileri: Breton Aragon, Paul Eluard
  * Türk edebiyatında ise; Orhan Veli ve arkadaşları, Cemal Süreyya, İlhan Berk (II. Yeniciler)

  FÜTÜRİZM
  * Geleceği makineleştiren sanattır.
  * 20.yy. başında Marinetti tarafından kurulmuştur.
  * Geçmişin sanat değerlerini bırakmalı ve yeni anlatım biçimleri bulmalı.
  * Makinalaşma çalışmaları kutsallığı savunulmalıdır.
  * Temsilcileri: Marinetti ve Mayatovski
  * Türk edebiyatında ise: Nazım Hikmet

  EGZİSTANSİYALİZM ( VAR OLUŞÇULUK)
  * Var olmayı her şeyden önce görenlerdir. Bu akıma var oluşçuluk da denir.
  * İnsan kendi değerlerini kendi oluşturabileceğini bilmelidir.
  * İnsan bütünüyle özgür olmalıdır.
  * Temsilcileri: J.Paul Sartre, Simon de Beauvoir, A.Camus

  DADAİZM
  * Kelimeleri rasgele kullanmak suretiyle oluşan şiirlere denir.
  * Dil ve estetik kurallarını yıkma.
  * Şiir gelişimini güzel seçilmiş kâğıt üzerine dizilmesiyle yazılır.
  * Temsilcileri: Tristan Zara, L.Aragon, Paul Elaud

Sayfayı Paylaş