Edebi Metinler Hakkında

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde MAHMUT123 tarafından paylaşıldı.

 1. MAHMUT123

  MAHMUT123 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Ocak 2011
  Mesajlar:
  129
  Beğenileri:
  106
  Ödül Puanları:
  0

  Tiyatronun ögeleri:

  Tiyatronun ;
  1-seyirci,
  2-oyuncu,
  3-sahne,
  4-eser,
  5-dil
  6-ifade gibi öğeleri vardır.

  Tiyatro eserlerinde oyunun temeli

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ya dayanır. Bu bakımdan tiyatroda konuşma üslubu ağır basmaktadır.
  Tiyatro eserinin diğer temel özelliği okunmak için değil, oynanmak için yazılmış olmasıdır.
  Tiyatro türünü iki grupta ele alabiliriz:
  1- Geleneksel Türk Tiyatrosu:

  Çağlar boyunca sürüp geldiği ve doğrudan doğruya Türk kültürünün ürünü olduğu için geleneksel Türk tiyatrosu adı verilen

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  dır.
  2. Modern Türk tiyatrosu:

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  nda ilk tiyatro eseri örneği

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  nde

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  etkisiyle verilmiştir. İlk tiyatro eseri,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'nin "Şair Evlenmesi" adlı oyunudur.
  Modern

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  konularına göre üçe ayrılır:

  TRAJEDİ

  İlk tiyatro türünün adıdır. Klasik dönem trajedisinin özellikleri şunlardır:
  -Manzum olarak yazılır.
  -Konularını mitoloji ve tarihten alır.
  -Oyun kahramanları soylu kişilerden seçilir.
  -Trajediler erdem ve ahlâk temeli üzerine kurulur.
  -Vurma, yaralama, öldürme olayları sahnede gösterilmez; konuşmalarla duyurulur.
  -Sade, açık, anlaşılır bir dil kullanılır. Halk diline yer verilmez.
  -Üç birlik kuralı (Konunun bir günle, bir mekânla ve tek bir olayla sınırlandırılması ) uygulanır.

  KOMEDİ

  İnsanların ve olayların gülünç yanlarını göstermek için yazılan tiyatro türüdür. Klasik komedyanın özellikleri şunlardır:
  -Kişilerde ya da toplumda görülen aksaklıklar, gülünç taraflar sergilenerek seyirciyi hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi amaçlar.
  -Kişiler toplumun her kesiminden olabilir.
  -Her türlü olay sahnede canlandırılır.
  -Konuşma dili kullanılır.
  -Nazım ve nesir olabilir.
  -Üç birlik kuralına uyulur.
  -Yalnız güldürme amacı güden komedilere vodvil (entrika komedisi), abartılı hareketlerle sivri esprilerle güldürmeyi amaçlayan komedilere fars (kaba güldürü), gerçekte güldürücü olmayan bir olayı gülünçleştirerek işleyen komedilere parodi, yergiye dayanan komedilere satir, bir kişinin karakterini ortaya koymak için yazılan komedilere karakter komedisi denir.

  DRAM

  Dramlarda, trajedilerde işlenen acıklı olaylarla komedi oyunlarında işlenen güldürü unsurları bir arada işlenir.
  Bu türün özellikleri şunlardır:
  -Hem acıklı hem de güldürücü olaylar, hayatta olduğu gibi bir arada bulunur.
  -Olaylar tarihten ve günlük olaylardan alınır.
  -Kişiler toplumun her kesiminden olabilir.
  -Üç birlik kuralına uyulmaz.
  -Nazım ya da nesir şeklinde olabilir.
  -Kahramanlar ait oldukları çevrenin diliyle konuşurlar.
  -Perde sayısı sınırlı değildir.

  Başlıca dram çeşitleri şunlardır:
  Melodram: Heyecan verici, acıklı ve duygusal olaylara dayanan müzikli drama melodram denir.

  Feeri: Masalımsı oyunlara feeri denir.

  GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU

  Çağlar boyunca sürüp geldiği ve doğrudan doğruya Türk kültürünün ürünü olduğu için geleneksel Türk tiyatrosu adı verilen tiyatro türleri şunlardır:
  Karagöz

  Bir beyaz perdenin arkasına konulan bir ışıkla ve bu ışığın önünden geçirilerek perdeye yansıtılan şekillerle oynanan bir perde oyunudur.
  Oyunun kahramanlarından Karagöz, saf ve temiz ruhlu, olayların gülünç taraflarını büyük ustalıkla yakalayan, zeki, okumamış fakat irfan sahibi Türk halkını temsil etmektedir.
  Hacivat ise medrese tahsili görmüş, sofu, görgülü, yabancı kelimelere sıkça yer veren bir tiptir.
  Karagöz oyunu, seyircileri güldürmeyi fakat güldürürken düşündürmeyi amaçlar.
  Dört bölümden oluşur:
  1-Giriş (Mukaddime): Hacivat'ın müzik eşliğinde perdeye geldiği kısımdır. Bu bölüm, Hacivat ile Karagöz'ün kavga etmesine kadar sürer.

  2-Muhavere (Söyleşme): Oyunun ana tipleri olan Karagöz ve Hacivat arasında geçer. Bu bölüm yanlış anlaşılmalarla gelişir. Olmayacak bir olay gerçekmiş gibi anlatılır, sonra bunun bir rüya olduğu anlaşılır.
  3-Fasıl: Asıl oyunun bulunduğu bölümdür. Bu bölüme Zenne, Tuzsuz Delibekir, Efe, gibi tipler de katılırlar.
  4-Bitiş: Oyundan çıkartılacak dersin söylenip, kusurlar için özür dilendiği bölümdür.

  Orta Oyunu

  Dört bir yanı seyircilerle çevrilmiş bir meydanda, herhangi bir yazılı metne bağlı kalmadan oynanan oyundur. XIX yüzyılda Karagöz ve meddah oyunlarının gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.
  Oyunun kahramanlarından Pişekar, Karagöz oyunundaki Hacivat'ın; Kavuklu da Karagöz'ün karşılığıdır.
  Ortaoyunu dört bölümden oluşur:
  1-Giriş: Pişekârın müzik eşliğinde oyunu takdim ettiği bölümdür.
  2-Tekerleme: Pişekârla Kavuklu arasında geçen ve Kavuklu'nun gerçekleşmesi mümkün olmayan hayalî bir olayı ( genellikle rüyayı) olmuş gibi anlattığı kısa konuşmadır.
  3-Fasıl: Asıl oyunun ortaya konulduğu bölümdür. Bu bölümde Pişekâr ve Kavuklu'nun yanısıra zenne, Kayserili, Külhanbeyi, Cüce ve Kambur, Laz, Arnavut, Çelebi, Rumelili gibi oyunun diğer kahramanları da yer alır.
  4-Bitiş: Pişekâr ile Kavuklu, kendi aralarında kısa bir konuşma yaptıktan sonra "Her ne kadar sürç-i lisan ettikse affola" diyerek bir sonraki oyunun adını ve yerini belirtirler ve oyun sona erer.
  Karagöz oyunundan tek farkı, Karagöz oyununun perdeye yansıtılan gölgeler tarafından, orta oyununun ise canlı kişiler tarafından sergilenmesidir.
  Gerek Karagöz oyunu, gerekse ortaoyununda konu ve olayın ana hatları bellidir. Fakat yazılı bir metin olmadığı için oyuncular kendi yetenekleri doğrultusunda doğaçlama olarak oyunu sergilerler.

  Meddah

  Bir tek kişinin bir olayı veya hikâyeyi seyirci önünde hareket ve taklitlerle canlandırması sanatına meddahlık denir. Bu sanatı sergileyene de

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  denir.

  Meddahlık hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanan bir sanattır. Meddah her türlü insan sesini, ağlama, gülme gibi her türlü duyguyu, hareketi, doğayla ilgili türlü durumları başarıyla taklit eder.
  Aksesuar olarak kullandığı mendil ve sopasıyla bir iskemleye oturarak söze, nükteye ve taklide dayanan hünerini sergiler.
  Köy Seyirlik Oyunları

  Yılın belli günlerinde, düğünlerde, bayramlarda, kutlama törenlerinde oynanan köy oyunları davardır.
  Bu oyunlarda da ana öge taklittir ve yazılı bir metin bulunmaz. Oyuncular da halktan insanlardır. Oyun belli bir olay seçilerek hiç hazırlık yapılmadan sergilenir. Amaç birlikte eğlenerek hoş vakit geçirmektir.
  Köy oyunlarının Karagöz ve orta oyunundan farklı yönü, oynadıkları yörelerin özelliklerini taşımalarıdır. Yöre insanının yaşayış biçimi, gelenekleri, mizah anlayışı oyunlara büyük ölçüde yansır.
  Modern tiyatro ile

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  arasındaki farklılıklar:

  1.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  , bir metne dayanılarak hazırlanır. Geleneksel Türk tiyatrosunda ise metin yoktur, tespit edilmiş bir olay vardır ve bu olay metinsiz ve hazırlıksız olarak sahnede canlandırılır.
  2. Modern tiyatroda, sergilenmeden önce defalarca prova yapılır. Geleneksel Türk tiyatrosunda ise prova yapmadan sahnelenme söz konusudur. :264: teşekkürler et butonuna basmanızyeterli...
 2. canfesarp

  canfesarp Üye

  Katılım:
  20 Nisan 2011
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler..
 3. MAHMUT123

  MAHMUT123 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Ocak 2011
  Mesajlar:
  129
  Beğenileri:
  106
  Ödül Puanları:
  0
  Bir şey değil... :264:

Sayfayı Paylaş