EDEBİ METİNLER YAZILISI

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1.Aşağıdakilerden hangisi,trajedinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Konularını tarih ve mitolojiden alır.
  B) Üç birlik kuralına uygundur.
  C) Kişiler her sınıf halk arasından seçilebilir.
  D) Trajedilerde, erdem ve ahlaka her şeyin üstünde yer verilir.
  E) Manzumdur ve beş perdedir.

  2. Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip yorumlanmasına ne ad verilir?
  A) Piyes
  B) Dramatize etmek
  C) Aksiyon
  D) Epizot
  E) Mizansen

  3. “Zenne” nedir?
  A) Modern tiyatroya ait bir terimdir.
  B) Sahnenin ışıklandırılması anlamına gelen bir tiyatro terimidir.
  C) Karagöz oyununda kadın kılığına girmiş erkek oyuncudur.
  D) Tiyatro da sahneyi düzenleyen kişiye verilen isimdir.
  E) Orta oyununda Kavuklunun hanımı rolündeki kadına denir.

  4. Aaşağıdakilerden hangisi Moliere’nin eserlerinden biri değildir?
  A.Gülünç Kibarlar
  B.Cimri
  C.Zoraki Hekim
  D.Andromak
  E.Tartuffe

  5. Cumhuriyet döneminde olumlu çabalarıyla tiyatronun her aşamasında öncü olan tiyatrocumuz aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Reşat Nuri B)Muhsin Ertuğrul
  C)Güngör Dilmen D)Orhan Asena E)Ahmet Kutsi

  6. Toplumun gülünç ve aksak yönlerini sergileyen komedi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Entrika komedisi B)Skeç C)Töre Komedisi D)Karakter Komedisi E)Operakomik

  7. Aşağıda meddahlıkla ilgili verilen bilgilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
  A.Bir tiyatro eserindeki bütün şahısları kendinde birleştirmiştir.
  B.Jest ve mimiklere başvurur.
  C.Realist olaylar taklitlerle anlatılır.
  D.Her oyun üç ile beş perde arasında değişir.
  E.Anlatışlarıyla hikayeyi bir tiyatro eseri haline getirmiştir.

  8. .Karagöz oyununu oynatan sanatçıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Kavuklu B)Hacıvat C)Bebe Ruhi D)Tiryaki E)Hayali

  9. Çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks ve şarkı da bulunan geleneksel tiyatro oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dram
  B) Orta oyunu
  C) Töre komedisi
  D) Köy seyirlik oyunları
  E) Karagöz

  10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.
  I. Vodvil: Entrika komedisinin biraz daha basit ve hızlı şeklidir.Ders verme gibi bir amacı yoktur.Karmaşık bir örgüsü vardır.Belirgin karakterleri yoktur.
  II. Fars: Basit davranışlı komedidir.Az sayıda kişiyle temsil edilir.
  III. Santimatral( Hissi) komedi: Seyirciyi önce duygulandıran sonra güldüren komedidir.
  IV. Töre komedisi: Herhangi bir çağın ya da yörenin, gülünecek duruma gelmiş olan örf ve adetleri konu edilir.
  V. Entrika Komedisi: Psikolojik yönü ağır basan, duygusal komedidir.

  A) I B)II C)III DIV E)V

  11. “Aracılarla yürütülen bir evlenme girişiminin , hile ve düzene dönüşmesi, evde kalmış, yaşlı çirkin sakat Sakine Hanım’ın imamın da işbirliği ile şair Müştak Bey’e yamanmak istenmesi oyunun basit konusudur.” Yukarıda tanıtılan eser ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A.Gülnihal- Namık Kemal
  B.Finten- Abdülhak Hamit
  C.Şair Evlenmesi- Şinasi
  D.Zoraki Tabib – Ahmet Mithat Efendi
  E. Ayyar Hamza- Ali Bey


  12. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile dramın ortak özelliğidir?
  A) Sanatlı bir dil kullanılması.
  B)Üç birlik kuralına uyulması
  C)Bütün olayların sahnede gösterilmesi
  D) Konularını tarihten alması.
  E)Kahramanların sıradan insanlardan seçilmesi.

  13. Aşağıdakilerden hangisi dram türünde eser vermemiştir?
  A) Shakesreare B) Lope de Vega C)Thespis
  D)Schiller E)Victoe Hugo

  14. “Eğlenceli hafif konular üzerine yazılıp bestelenmiş bir sahne eseridir.Müziksiz ve bestesiz bölümleri de vardır.Komedi yönü ağır basar ve eğlendirme amacı güder.Müzikli tiyatronun halka yönelik olanıdır.Edebiyatımızda Ekrem Reşit Bey’in “Lüküs Hayat” eseri buna örnektir.” Yukarıda sözü geçen tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Operet B)Dram C)Opera
  D)Piyes E)Fars

  15. En ünlü eseri herhalde “Hamlet “ ve “Othello” ‘dur. Tiyatro yazarı olarak bilinir. Bu İngiliz yazarın önemli eserleri arasında Romeo ve Jüliet, Kral Lear, Venedik Taciri ilk akla gelenlerdir.
  Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Moliere
  B) Shekespeare
  C) Racine
  D) Victor Hugo
  E) Goethe

  16. Tanzimat döneminde komedi türünde eser veren yazarlar özellikle hangi yabancı yazardan etkilenmişlerdir?
  A) Corneılle
  B) Racine
  C) Max Frısch
  D) Moliere
  E) Crom**l

  17. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Tiyatrosunun özelliği değildir?
  A.Konular tarihten alınır.
  B.Gelenek, millet, vatan temaları işlenir.
  C.Klasisizm ve romantizmin etkisi vardır.
  D.Tiyatro çalışmaları çok sönük geçmiştir
  E.Tiyatro bir araç olarak kullanılmıştır.

  18. (I) Aydın kesimi, tiyatro sanatına, bu sanatın değerine, sorumluluklarına karşı duyarlıdır. (II) Tiyatro seyircisinin çoğunluğu ise tiyatro sevgisini yalnızca bir alışkanlık olarak sürdürmektedir. (III) Bu sanatı oluşturan dil, sahne, ışık ve müzik gibi öğeler konusunda fazla bilgisi yoktur. (IV) Onun için, seyirciye her zaman daha iyisini, daha doğrusunu, daha güzelini götürmek, tiyatro sevgisini ince bir beğeniyle donatmak, düşünceyle yoğurmak gerekir (V) Bu da ancak tiyatro sanatçılarının, bu sanatçıları yetiştirenlerin, inançlı ve sürekli çabalarıyla gerçekleşir.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, tiyatro sanatıyla uğraşanlar için bir “görev” olarak nitelendirilebilir?
  A) I. B) II. C) III.
  D) IV. E) V.

  19. Türk seyirlik edebiyatının önde gelen türüdür. Bir gölge oyunudur .İki kişi üzerine kurulur.Şive taklitlerine , yanlış anlaşılmalara dayalı bir oyundur.Cinas ve tevriye sanatlarına fazla yer verilir.Bu oyunlar , aynı zamanda Türk zekasının mizah ve hicivdeki gücünü de göstermektedir.” Bu parçada sözü edilen halk sahne oyunu aşağıdakilerden hangisidir.?
  A.Orta oyunu B.Karagöz C.Meddah D.Tuluat E. Muhavere

  20. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?
  A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakaya aittir.
  B) Konularını çağdaş yaşamdan ve günlük olaylardan alır.
  C)Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
  D)Vurma yaralama gibi acı olaylar sahnede canlandırılır.
  E)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlar.

Sayfayı Paylaş