EDEBİ METİNLER YAZILISI

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Yüzyıllar boyu yaşamış, Türk halkı arasında çok ilgi görmüştür. Tek adamlı tiyatro da diyebileceğimiz tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karagöz
  B) Meddah
  C) Orta oyunu
  D) Köy seyirlik oyunu
  E) Pandomim

  2. Toplumun gülünç ve aksak yönlerini sergileyen komedi türü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Entrika komedisi
  B) Töre komedisi
  C) Karakter komedisi
  D) Operakomik
  E) Skeç

  3. “Şair Evlenmesi” adlı tiyatro oyunu-
  nun türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Komedi
  B) Töre komedisi
  C) Dram
  D) Trajedi
  E) Epik tiyatro

  4. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in eserlerinden değildir?
  A)Fazilet Eczanesi B)Keşanlı Ali C)Huzur Çıkmazı D)Tohum ve Toprak E)Dışarıdakiler.

  5. “Komedya, ortalamadan daha aşağı olan karakterlerin taklididir.Bununla beraber komedya her kötü olan şeyi taklit etmez, tersine gülünç olanı taklit eder, bu da soylu olmayanın bir kısmıdır.Çünkü gülünç olanın özü soylu olmayışa ve kusura dayanır.” Yukarıdaki niteliklerinden söz edilen komedyanın karşıtı olan tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Epik tiyatro B)melodram C)Trajedi D)Opera E)Dram
  6. Cumhuriyet öncesi dönemde , Anadolu’da hükümet , eşraf ve halk arasındaki ilişkiler üzerine kurulmuş olan ve Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan oyun aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Canavar B)Künye C)Hürrem Sultan D)Zavallı Çocuk E)Fitnen

  7. Aşağıdakilerden hangisi Dram türünün yazarlarından değildir?
  A)Goethe B) Vıctor Hugo C)Moliere D)Schiller E)Shakespeare

  8.Tiyatro için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
  A)Eğlendirir B)Eğitir C)Yönlendirir. D)Sanat zevkini geliştirir E)Hayattan koparır.

  9. Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun belli başlı kahramanlarından değildir?
  A) Pişekar B) Çelebi C)Güllü Agop D)Zenne E)Kavuklu

  10. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedinin özelliklerinden değildir?
  A) Konuları çağdaş toplumdan, günlük yaşamadan alma.
  B) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan , soylu kişilerden seçme.
  C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama.
  D) Vurma , yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma.
  E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden dialog ve koro bölümlerinde oluşma.

  11. “ Hemen hemen konusuz denecek kadar basit olan bu güldürünün iki büyük özelliği vardır : Bir yandan bize edebiyatımızın o güne kadar semtine uğramadığı yeni bir gerçekliğin kapısını açar ; öbür yandan da ortaoyunu ve meddah hikayeleri gibi yerli sanatlardan yararlanır.Böylece , yazarın ulusal bir tiyatroya varacak en kısa yolu aradığı muhakkaktır.” Bu yazıya göre aşağıdaki yarlarımızdan hangisi hangi yapıtıyla, nasıl ,ulusal tiyatroya varacak en kısa yolu aramıştır?
  A) Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre adlı oyunuyla vatan sevgisini dile getirerek.
  B)Şinasi -Şair evlenmesi ile halk geleneğinden yararlanarak
  C)Ahmet Vefik Paşa -Zoraki Tabip oyunuyla Moliere’nin bir yapıtını Türkçe’ye uyarlayarak.
  D)Abdlhak Hamit –Eşber oyunuyla vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarak.
  E)Recaizade Mahmut Ekrem –Çok Bilen Çok Yanılır oyunuyla kadın zekasının hafife alınmayacağını kanıtlayarak.

  12. Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın özelliklerinden değildir?
  A) Konularını tarih ve mitolojiden alması
  B)Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi
  C)Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun koro ile yansıtılması
  D)Çirkin ve korkunç olayların sahnede gösterilmesi
  E) Üç birlik kuralına uyulması

  13. “Tiyatro eseri seyirciye ders vermek , onu düşündürmek , yorum yapmaya yönlendirmek amacını taşır.Tiyatroda pek çok terim vardır.Tiyatrodaki erkek oyunculara aktör, kadın
  I I
  oyunculara aktris, sahnedeki eşyalara dekor,
  II III
  kişilerin sadece yüz hareketlerine jest, el ve
  IV
  vücut hareketlerine ise mimik denir.”
  V
  Bu parçadaki yanlışlığı gidermek için numaralanmış terimlerden hangileri yer değiştirmelidir?
  A) I veII B) I ve III C)IV ve V D) V ve I E ) III ve IV

  14. Absürt ve Epik olmak üzere birbirinden farklı iki kola ayrılan çağdaş tiyatronun en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yeni akımlardan etkilenmeleri
  B) Teknolojiden yararlanmaları
  C) Bütün geleneklere, kurallara, ölçüye, düz mantığa karşı çıkmaları
  D) Seyirciyi duygulandırmaktan kaçınmaları
  E) Düzeni yermeleri

  15. Osmanlı tiyatrosunun kurulmasında ve Türkçe temsiller verilmesinde öncülük eden şahsiyet kimdir?
  A) Hoca Naum
  B) Hayrullah Efendi
  C) Kavuklu Hamdi
  D) İskerleç
  E) Ahmet Vefik paşa

  16.Görmeden yapılan evlilik ve evlilikte karı kocanın karşılıklı görevlerinin işlendiği Ahmet Vefik Paşa tarafından uyarlanan ve üç perdelik komedi olan tiyatro oyunu aşağıdakilerden hangisidir?
  A.Canavar B.Zoraki Tabip C.Şair Evlenmesi D.Çok Bilen Çok Yanılır E.Cimri

  17.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun yazarlarından değildir?
  A.Orhan Asena B.Orhan Kemal C.Aka Gündüz
  D.Yaşar Kemal E.Turan Oflazoğlu

  18. Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. Şiir de yazmış olmakla birlikte asıl ününü gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla sağladı. Çıkardığı Tasvir-i Efkar adlı gazetede halkın anlayacağı bir dille yazmanın gerekliliğini savundu. Düz yazıda noktalama işaretlerini kullanarak düşüncelerini kısa, yalın cümlelerle anlattı. Konuşma dilini başarıyla kullanarak Batı tekniğine uygun tiyatronun ilk örneğini de o verdi.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Namık Kemal B) Ziya Paşa
  C) Şinasi D) Şemsettin Sami
  E) Agâh Efendİ

  19.”Hacivat oldukça bilgilidir.Karagöz’ü daima elinde oyuncak gibi oynatmak ister..Çok zaman bunu başarır da .Karagöz ise talihsiz ; fakat özü sözü bir Türk halk adamı tipidir.Saftır; bundan dolayı bazen Hacıvat’a kanar.Ancak hiç alık değildir.Çevirdiği dolabı sezdi mi Hacıvat’ı makaraya sarar.Onun ukalalık taslayan halleri karşısında basar tokadı.Hacıvat’ın tumturaklı, karmakarışık ,külfetli diline de hem anladığı biçimiyle yakıştırmalı, şakalı cevaplar verir, hem şaplağı indirir.” Bu parçaya göre Karagöz için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A.Temiz huylu B.Cahil C.Sezgisi Kıt
  D.Şakacı E.Halktan biri

  20. “İlk şiirlerini Dergah ile Milli Mecmua’da yayımladı.Hecenin beş şairine bağlanarak sanatını tek başına kurdu.İçtenlikli ve ince , duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı.Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu.Şiirlerini “Şiirler” adlı kitabında topladı.”Koçyiğit Köroğlu” ve “Köşebaşı” gibi piyesleri ilgiyle izlendi” Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir
  A. Ahmet Hamdi Tanpınar
  B. Faruk Nafiz Çamlıbel
  C. Orhan Seyfi Orhon
  D.Enis Behiç Koryürek
  E. Ahmet Kutsi Tecer

Sayfayı Paylaş