Edebiyat 2.dönem 2.yazılı

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde _büjü_ tarafından paylaşıldı.

 1. _büjü_

  _büjü_ Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  23 Temmuz 2009
  Mesajlar:
  208
  Beğenileri:
  50
  Ödül Puanları:
  0

  2007-2008 11 TM.B SINIFI 2.DÖNEM 2.TÜRK EDEBİYATI SINAVI SORULARI
  Adı Soyadı : Aldığı Not:
  FERHUNDE KALFA”dan
  “…Kendi güzelliğine itimadı vardı,hatta görücüler gelmeye başladıktan sonra küçük hanımla kendi arasında mu-
  kayeseler kurardı.Onun da kısa siyah kaşları,yumuşak,küçük siyah gözleri hoş bir endamı vardı.Bütün bunları eski kırılmış bir aynadan aşırdığı küçük bir parçaya bakarak hükmetmişti ki o da yabana atılacak bir şey değildi.
  …Âdet etmişti,esvabını mutlaka küçük hanımınkine yakıştırmaya çalışırdı.Görücüler geldiğinde Ferhunde, kahveleri verdikten sonra gider ta küçük hanımın sandalyesine muvazi (paralel) bir yerde gözlerini indirerek derûnî bir hicap (utanma) ile kızararak ta kalbinden gelen bir titreme ile bekler,burada beş on dakika küçük hanımla beraber görücüye çıkmış bir kız hayatı yaşardı….
  …Ferhunde hiç cevap vermedi,çevrildi ve dışarıya baktı,inanamıyordu.Kendi kendine mırıldanırken arkasından işittiler:”Tamam!diyordu.Bekle,bekle de lalaya var…..”
  S.1) Halit Ziya’nın Ferhunde Kalfa öyküsünden alınmış yukarıdaki metinden Servet-i Fünun öykücülüğüne ait özellikleri bulunuz.
  S.2) a) Ferhunde Kalfa hikâyesindeki temel çatışmayı yazınız.
  b) Ferhunde Kalfa neden hayal ettiği mutluluğa ulaşamaz?
  c) Bu öyküyü etkilendiği edebî akıma göre adlandırınız.
  S.3) S.Fünün dönemi eserlerinde –birkaç istisna dışında- bireysel konular işlenmesinin, toplum sorunlarıyla ilgilenilmemesinin üç nedenini yazınız
  S.4) “Bu akımdaki sanatçı edebiyat dilindeki alışılmış ve kalıplaşmış birtakım kelimeleri kullanmak yerine olayları, duyguları ve düşleri günlük konuşma diliyle anlatmayı daha üstün tutmuştur. İnsanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmesini ve insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini savunur. Bu akım içtendir,doğaldır,kalıba girmek istemeyenleri etkileyecek bir sanat akımıdır.”
  Yukarıdaki paragrafta hangi edebî akım anlatılmaktadır?
  S.5) Aşağııdaki üç şiirin temsil ettikleri anlayış (saf şiir, milliyetçi şiir, manzum hikaye) bakımından hangi anlayışta yazıldıklarını açıklayınız.?

  Şimdi anlat bakayım neydi senin hastalığın
  Nezle oldum sanırım, çünkü bu kış pek salgın.
  Mehmet Ağanın evi akmış, onu aktarmak için
  Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün
  Ne işin var damlarda a sersem desene
  İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene
  Hadi aktarmayayım, kim getirir ekmeğimi
  Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Akşam yine akşam, yineakşam
  Bir sırma kemerdir suyabaksam
  Akşam, yine akşam, yine akşam
  Göllerde bu dem, bir kamış olsam Uyu yavrum, yine şimsek çakıyor,
  Şehit baban gelmiş bize bakıyor
  Yarasından kızıl kanlar akıyor
  Bu yarayı dur bağlayım ninni!
  Sen ağlama ben ağlayım ninni!
  S.6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(Soruyu üstünde yanıtlayınız.)
  a) Osmanlıcılık akımı ……………………. akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır
  b) …………………...Fecr-i Ati topluluğunun tiyatro ile uğraşan ve “Rakibe” adlı eseri olan sanatçısıdır.
  c) ………………….. akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
  d) Yusuf Akçura …………………….….adlı eserinde Osmanlıcılık ve İslâmcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunmuştur.
  e) S,Fünun döneminin kaynakları olarak Fransız edebiyatı ile ……..…………………..sayılabilir.
  S.7) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız
  a) Ruh-ı Bikayd b) Bir Yazın Tarihi c) Siyah İnciler d) Haristan e)Hayat-ı Muhayyel f)Tarih-i Kadim
  “AŞK-I MEMNU” dan
  “….Nihal’in bileklerini ovuştururken kendi kendisine bunu soruyordu.Sonra birden ellerini içinde Nihal’in bileklerini o kadar zayıf,terden şakaklarına yapışan sarı saçlarının altında simasını o kadar süzük ve solgun buluyordu ki,ihtimal bu çocuğu kendi saadetine,hep kendisini düşünmesine feda etmiş olmaktan doğan bir azapla kalbi kıvranıyordu.İtiraf ediyordu ki,bu izdivaç bir hata;müthiş belki de tamir edilemeyecek bir hata idi.”
  S.8)-Parçada kimin duyguları verilmektedir,hangi duygu egemendir?Onu bu duygu ve düşüncelere iten gelişmeler nelerdir?
  PUANLAMA: 1 2 3 4 5 6 7 8 -BAŞARILAR-
  15 15 10 10 10 15 12 13
  -YANITLAR-
  2007-2008 11 TM.B SINIFI 2.DÖNEM 2.TÜRK EDEBİYATI SINAVI YANIT ANAHTARI
  C.1) 1-Romanların aksine öykülerde gün****k hayattan kişiler (Ferhunde) de işlenir.
  2-Realizm etkisindedir.Bunun sonucu günlük hayatta görülebilecek olay anlatılmış.
  3.Cümleler uzundur
  4-Yazarlar kişiliklerini gizler
  5-Dili ağırdır, 5 x 3 = 15
  6-Üslup süslüdür.
  7-Tasvirler süs olsun diye yapılmaz.İç tasvir de önem kazanır.
  C.2) a) Hayal-gerçek çatışmasıdır. 5
  b) Çevresi ve sosyal şartları yüzünden 5
  c)Realist öykü 5
  C.3) dönemin baskısı,kişilik özellikleri ve etkilendikleri akımlar(realizm-natüralizm) 4+3+3 = 10
  C.4) Romantizm 10
  C.5) 1.manzum hikaye 2.saf şiir 3.milliyetçi şiir 4+3+3 =10
  C.6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
  a) Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır
  b) Tahsin Nahit Fecr-i Ati topluluğunun tiyatro ile uğraşan ve “Rakibe” adlı eseri olan sanatçısıdır.
  c) Türkçülük akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
  d)Yusuf Akçura Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserinde Osmanlıcılık ve islamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunmuştur 5 x 3 = 15
  e) S,Fünun döneminin kaynakları olarak Fransız edebiyatı ile edebî akımlar(veya batılı yaşam tarzı).sayılabilir.
  C.7) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız
  a) Ruh-ı Bikayd : Tahsin Nahit b) Bir Yazın Tarihi: H.Ziya c) Siyah İnciler:M.Rauf 6x2 = 12
  d) Haristan : A.H.Müftüoğlu e)Hayat-ı Muhayyel: H.Cahit Yalçın f) Tarih-i Kadim: T.Fikret
  C.8) Adnan Bey’in duyguları verilmektedir. (4) Pişmanlık duygusu egemendir.(3) Adnan kendinden genç biriyleevlilik yaparak hem kendi mutsuz olmuş,hem de ailesini mutsuz etmiştir..Nihal’i mutsuz ettiği ve yanlış evlilik yaptığı için pişmandır.Bihter’le Behlül’ün yasak aşkı sonucu Bihter’i intihara götüren olaylar yaşanmıştır. 5
  PUANLAMA: 1 2 3 4 5 6 7 8 -BAŞARILAR-
  15 15 10 10 10 15 12 13
  emre252 ve sedaa bunu beğendi.
 2. _büjü_

  _büjü_ Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  23 Temmuz 2009
  Mesajlar:
  208
  Beğenileri:
  50
  Ödül Puanları:
  0
  2007-2008 11 FEN C SINIFI 2.DÖNEM 2.TÜRK EDEBİYATI SINAVI SORULARI
  Adı Soyadı : Aldığı Not:
  S.1) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(Soruyu üstünde yanıtlayınız.)
  a) Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı ……………………..………katılmış bir kısmı da ………………….kalmıştır.
  b) …………………...Fecr-i Ati topluluğunun tiyatro ile uğraşan ve “Rakibe” adlı eseri olan sanatçısıdır.
  c) ………………….. akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
  d) Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı ………………………………………dır.
  e) S,Fünun edebiyatının kaynakları olarak Fransız edebiyatı ile ……..……………………...sayılabilir
  S.2) Aşağıda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını noktalı bölüme yazınız.


  Önce şiirle ilgilendi. II.Meşrutiyet'ten sonra oyun yazarlığına yöneldi Tiyatroya olan ilgisi onu başka yazarlarla ortak eserler vermeye yönelltti. Fecr-i Ati'nin kadn yazarlarından Ruhsan Nevvare ile üç per****k Jön Türk adlı oyunu yazdı
  …………………………….. Fecr-i Ati döneminin en önemli yazarıdır. Yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı. Bireyci sanattan vazgeçtikten sonra yazdığı ilk roman olan Kiralık Konak'ta II. Meşrutiyet yıllarında Batılılaşma hareketinin yol açtığı ve kuşaklar arasındaki kopukluğu sergiler.”Yaban” diğer önemli romanıdır.
  …………………………….
  Konuşma dili ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleriyle tanınır. Servet-i Fünun edebiyatının popüler olduğu dönemde o, topluluğun edebi görüşlerini benimsemez. Ekonomik yönden sıkıntılı bir çocukluk geçirmiştir. “Cenge Giderken” adlı şiiri oldukça önemlidir.
  ………………………………………. Milli Edebiyat akımının tarih ve edebiyat alanındaki en önemli sanatçısıdır. İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerde profesörlük yapmıştır.Siyasete de atılmış,dışişleri bakanlığı yapmıştır. “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı araştırma eseri önemlidir.
  …………………………..

  S.3) “Bu akımdaki sanatçı edebiyat dilindeki alışılmış ve kalıplaşmış birtakım kelimeleri kullanmak yerine olayları, duyguları ve düşleri günlük konuşma diliyle anlatmayı daha üstün tutmuştur. İnsanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmesini ve insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini savunur. Bu akım içtendir,doğaldır,kalıba girmek istemeyenleri etkileyecek bir sanat akımıdır.”
  Yukarıdaki paragrafta hangi edebî akım anlatılmaktadır?
  S.4) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız
  a) Ruh-ı Bikayd b) Bir Yazın Tarihi c) Siyah İnciler d) Haristan e)Hayat-ı Muhayyel
  S.5)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlışsa (Y) koyunuz.
  a) -Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. ( )
  b) Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. ( )
  c) Yusuf Akçura Türkçülük akımının temsilcilerindendir. ( )
  d) Faruk Nafiz Çamlıbel Fecr-i Ati Topluluğunun şairlerindendir. ( )
  e) Fecr-i Ati şiirinde de S.Fünun şiirindeki gibi yeni ve soyut imgeler kullanılmıştır.. ( )
  S.6) “ HASTA BİR TELDE HASTA NAĞME” Tahsin Nahit
  Sen ki feyfa-i bînasibimde feyfa-i bînasib: nasipsiz çöl
  Bir küçük nûr-ı rahm u şefkatsin nûr-ı rahm u şefkat: merhamet ve şefkat ışığı
  Dinle ruhumdan akseden bu tanin akseden: yansıyan tanin : tınlayış
  Hasta bir telde hasta bir nağme
  a) Dörtlükte şair hangi duygular içindedir?
  b) Dörtlüğün son iki mısrasındaki söz sanatını gösteriniz.
  AŞK-I MEMNU” dan
  “….Nihal’in bileklerini ovuştururken kendi kendisine bunu soruyordu.Sonra birden ellerini içinde Nihal’in bileklerini o kadar zayıf,terden şakaklarına yapışan sarı saçlarının altında simasını o kadar süzük ve solgun buluyordu ki,ihtimal bu çocuğu kendi saadetine,hep kendisini düşünmesine feda etmiş olmaktan doğan bir azapla kalbi kıvranıyordu.İtiraf ediyordu ki,bu izdivaç bir hata;müthiş belki de tamir edilemeyecek bir hata idi.”
  S.7)-Parçada kimin duyguları verilmektedir,hangi duygu egemendir?Onu bu duygu ve düşüncelere iten gelişmeler nelerdir?
  PUANLAMA: 1 2 3 4 5 6 7 -BAŞARILAR-
  18 12 10 15 15 15 15
  -YANITLAR-

  2007-2008 11 FENC SINIFI 2.DÖNEM 2.TÜRK EDEBİYATI SINAVI YANIT ANAHTARI

  C.1) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 6 x 3 = 18
  a) Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı MİLLİ EDEBİYATA katılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ .kalmıştır
  b) TAHSİN NAHİT Fecr-i Ati topluluğunun tiyatro ile uğraşan ve “Rakibe” adlı eseri olan sanatçısıdır.
  c) TÜRKÇÜLÜK akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
  d) Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı ZİYA GÖKALP dır.
  e) S,Fünun edebiyatının kaynakları olarak Fransız edebiyatı ile EDEBÎ AKIMLAR(veya batılı yaşam tarzı ) sayılabilir
  C.2) Aşağıda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını noktalı bölüme yazınız. 4 x 3 = 12


  Önce şiirle ilgilendi. II.Meşrutiyet'ten sonra oyun yazarlığına yöneldi Tiyatroya olan ilgisi onu başka yazarlarla ortak eserler vermeye yönelltti. Fecr-i Ati'nin kadn yazarlarından Ruhsan Nevvare ile üç per****k Jön Türk adlı oyunu yazdı
  TAHSİN NAHİT Fecr-i Ati döneminin en önemli yazarıdır. Yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı. Bireyci sanattan vazgeçtikten sonra yazdığı ilk roman olan Kiralık Konak'ta II. Meşrutiyet yıllarında Batılılaşma hareketinin yol açtığı ve kuşaklar arasındaki kopukluğu sergiler.”Yaban” diğer önemli romanıdır. Y.KADRİ
  Konuşma dili ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleriyle tanınır. Servet-i Fünun edebiyatının popüler olduğu dönemde o, topluluğun edebi görüşlerini benimsemez. Ekonomik yönden sıkıntılı bir çocukluk geçirmiştir. “Cenge Giderken” adlı şiiri oldukça önemlidir.
  M.EMİN YURDAKUL Milli Edebiyat akımının tarih ve edebiyat alanındaki en önemli sanatçısıdır. İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerde profesörlük yapmıştır.Siyasete de atılmış,dışişleri bakanlığı yapmıştır. “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı araştırma eseri önemlidir.
  FUAT KÖPRÜLÜ

  C.3) Romantizm 10

  C.4) a) Ruh-ı Bikayd : Tahsin Nahit b) Bir Yazın Tarihi: H.Ziya c) Siyah İnciler:M.Rauf 5x3 = 15
  d) Haristan : A.H.Müftüoğlu e)Hayat-ı Muhayyel: H.Cahit Yalçın

  C.5) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlışsa (Y) koyunuz. 5x3 = 15
  a) -Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. ( Y )
  b) Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. ( D)
  c) Yusuf Akçura Türkçülük akımının temsilcilerindendir. ( D )
  d) Faruk Nafiz Çamlıbel Fecr-i Ati Topluluğunun şairlerindendir. ( Y )
  e) Fecr-i Ati şiirinde de S.Fünun şiirindeki gibi yeni ve soyut imgeler kullanılmıştır.. ( D )

  C.6) a) Karamsardır,,hastadır.Fakat onun için küçük bir umut ışığı vardır.O umut ışığı ona şefkat ve merhamet hissi vermektedir.Bu ışık sevdiği olabilir.Ruhundan yansıyan bu tınlayışı da (şiirini de ) hasta telde hasta bir nağmeye benzetmektedir. 10
  b) Ruhundan akseden tınlayışı hasta telde hasta bir nağmeye benzetmektedir. 5
  C.7) Adnan Bey’in duyguları verilmektedir. (5) Pişmanlık duygusu egemendir.(5) Adnan kendinden genç biriyle evlilik yaparak hem kendi mutsuz olmuş,hem de ailesini mutsuz etmiştir..Nihal’i mutsuz ettiği ve yanlış evlilik yaptığı için pişmandır.Bihter’le Behlül’ün yasak aşkı sonucu Bihter’i intihara götüren olaylar yaşanmıştır. 5

  PUANLAMA: 1 2 3 4 5 6 7
  18 12 10 15 15 15 15
  emre252 ve sedaa bunu beğendi.
 3. _büjü_

  _büjü_ Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  23 Temmuz 2009
  Mesajlar:
  208
  Beğenileri:
  50
  Ödül Puanları:
  0
  2007-2008 11 TM.C-SOS.B SINIFLARI 2.DÖNEM 2.TÜRK EDEBİYATI SINAVI SORULARI
  Adı Soyadı : Aldığı Not:
  S.1) Aşağıdaki üç şiirin temsil ettikleri anlayış (saf şiir, milliyetçi şiir, manzum hikaye) bakımından hangi anlayışta yazıldıklarını açıklayınız.?

  Uyu yavrum,yine şimsek çakıyor,
  Şehit baban gelmiş bize bakıyor
  Yarasından kızıl kanlar akıyor
  Bu yarayı dur bağlayım ninni!
  Sen ağlama ben ağlayım ninni! Gün bitti. Ağaçta neş'e söndü.
  Yaprak ateş oldu, kuş da yakut;
  Yaprakla kuşun parıltısından
  Havzun suyu erguvana döndü Geçen akşam eve geldim. Dediler:
  -Seyfi Baba
  Hastalanmış, yatıyormuş.
  -Nesi varmış acaba?
  -Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
  -Keşki ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah!

  FERHUNDE KALFA”dan
  “…Düğüne karar verildikten sonra ufak bir korku ile sevinmekten hali kalmamıştı.Birden silkinerek kendini hakikate davet etti.:Çılgın Kız!Çifte düğün yapacak değiller a!Her şeyin sırası var.
  Kıskanmıyor, aksine o beklenen sıra çabuk gelmek için herkesten ziyade o telaş ediyordu.Her sabah çarşıya çıkılmak lüzumunu küçük hanımın hatırına o getiriyordu.Üsküdar çarşısından aldıkları türlü türlü kumaş paketleri,sırmalı bohçalar kollarında birikiyor,bunları kimseye taşıttırmıyordu.
  ..Bu vakıadan sonra Ferhunde’ye başka bir hiffet geldi.Bu defa emelinin ufkuna ciddî ve sarîh bir umut dikilmişti.Düğünde Ferhunde’nin şahsiyeti taaddüt etti.
  …Ferhunde hiç cevap vermedi,çevrildi ve dışarıya baktı,inanamıyordu.Kendi kendine mırıldanırken arkasından işittiler:”Tamam!diyordu.Bekle,bekle de lalaya var…..”
  S.2) Halit Ziya’nın Ferhunde Kalfa öyküsünden alınmış yukarıdaki metinden Servet-i Fünun öykücülüğüne ait özellikleri bulunuz.
  S.3) a) Ferhunde Kalfa hikâyesindeki temel çatışmayı yazınız.
  b) Yukarıdaki parçadan hareketle S.Fünun hikayelerinde tasvirin özelliklerini yazınız.
  c) Bu öyküyü etkilendiği edebî akıma göre adlandırınız.
  S.4) “Bu akıma bağlı sanatçılar yaşanan zaman yerine geçmiş zaman üzerinde durmuşlar; tarihin her döneminden, özellikle Hint, Mısır, Filistin gibi uzak ve yabancı ülkelerin kültür ve efsanelerinden yararlanmışlar; bu ülkelerin doğa görünümlerine eserlerinde yer vererek egzotik bir hava yaratmışlardır. "Sanat İçin sanat" anlayışının benimsendiği bu akımda şiirin biçimsel özelliklerine de önem verilmiştir.”
  Bu parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?
  S.5) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız
  a) Türk Sazı b)Üç Tarz-ı Siyaset c) Hayat-ı Muhayyel d) Tarih-i Kadim e) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
  S.6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(Soruyu üstünde yanıtlayınız.)
  a) ………………….. akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
  b) Yusuf Akçuraoğlu ……………………..……adlı eserinde ……………………. akımını eleştirir.
  c) İslamcılık akımını savunanlar,Osmanlı İmparatorluğunun ve Bütün İslam dünyasının kurtuluşunu,İslam bir-
  liği yanında …………………………………………….formülüne bağlamıştı.
  d) Fecr-i Ati topluluğu dağılınca ……………………………..adlı sanatçı Fecr-i ati’nin temel ilkelerine bağlı kalmış ve …………….. ………………………..… e katılmamıştır,bağımsız kalmıştır.
  S.7) YAZ CENGE GIDERKEN
  Ada’nın çamlı, güzel sahili üstünde, zarif
  Bir güzel lane-i sevda..bu küçük köşk, bu latif
  Yuvanın her tarafından, gece gündüz mürgaan
  Pür meserret uçuşurlar ve öterler; o zaman
  Bu saadetli, meserretli, güleryüzlü eve
  Mütemadi dökülür hep uçuşan bir nağme…
  (lâne : yuva, latif:güzel,hoş, mürgaan:kuşlar
  meserret: sevinme mütemadi: sürekli,durmadan)
  Tahsin NAHİT
  Ben bir Türküm dinim, cinsim uludur.
  Sinem, özüm ates ile doludur.
  Insan olan vataninin kuludur.
  Türk evladi evde durmaz; giderim
  Bu topraklar ecdadımın ocağı;
  Evim, köyüm hep bu yerin bucağı;
  İşte vatan, işte Tanrı kucağı.
  Ata yurdun, evlat bozmaz giderim
  M.Emin YURDAKULa)Yukarıdaki şiirlerden hareketle Fecr-i Ati ve Millî Edebiyat ve Fecr-i Ati dönemi şiirlerini karşılaştırınız.
  b)Yukarıdaki “Yaz” şiirinden hareketle Tahsin Nahit’in edebî kişiliği ve şiirlerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.
  PUANLAMA: 1 2 3 4 5 6 7 -BAŞARILAR-
  12 15 15 10 10 18 20
  -YANITLAR-


  2007-2008 11 TM.C-SOS.B SINIFLARI 2.DÖNEM 2.T. EDEBİYATI SINAVI YANIT ANAHTARI
  C.1) 1. milliyetçi şiir 2.saf şiir 3. manzum hikâye 4+4+4=12
  C.2) 1-Romanların aksine öykülerde gün****k hayattan kişiler (Ferhunde) de işlenir.
  2-Realizm etkisindedir.Bunun sonucu günlük hayatta görülebilecek olay anlatılmış.
  3.Cümleler uzundur
  4-Yazarlar kişiliklerini gizler
  5-Dili ağırdır, 5 x 3 = 15
  6-Üslup süslüdür.
  7-Tasvirler süs olsun diye yapılmaz.İç tasvir de önem kazanır.
  8-Öyküler de mekan olarak genelde İstanbul’da geçer.
  C.3) a) Hayal-gerçek çatışmasıdır. 5
  b) Tasvirler süs olsun diye değil kişileri daha iyi anlatmak için yapılır.İç tasvir de önem kazanır. 3+3 = 6
  c)Realist öykü 4
  C.4) Parnasizm 10
  C.5) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız 5 x 2 = 10
  a)Türk Sazı :M.Emin Yurdakul b)Üç Tarz-ı Siyaset:Yusuf AKÇURAOĞLU c)Hayat-ı Muhayyel : H.Cahit Yalçın d)Tarih-i Kadim : Tevfik Fikret e)Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar: Fuat KÖPRÜLÜ
  C.6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(Soruyu üstünde yanıtlayınız.) 6 x 3 = 18
  a) TÜRKÇÜLÜK akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
  b) Yusuf Akçuraoğlu ÜÇ TARZ-I SİYASET adlı eserinde OSMANLICILIK. akımını eleştirir.
  c) İslamcılık akımını savunanlar,Osmanlı İmparatorluğunun ve Bütün İslam dünyasının kurtuluşunu,İslam bir-
  liği yanında İSLAMCI RÖNESANS formülüne bağlamıştı.
  d Fecr-i Ati topluluğu dağılınca AHMET HAŞİM adlı sanatçı Fecr-i ati’nin temel ilkelerine bağlı kalmış ve MİLLİ EDEBİYAT HAREKETİNE katılmamıştır..

  C.7) a) MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ FECR-İ ATİ ŞİİRİ
  Dili sadedir Dili ağırdır,yabancı sözcükler ve tamlamalar vardır.
  Üslubu sadedir Süslü bir üslubu vardır
  Halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılır Serbest nazım kullanılır ( 8 tane yapan 10)
  Nazım birimi dörtlüktür. Serbest nazım kullanılır
  (genelde) Hece ölçüsü kullanılır Aruz ölçüsü kulanılır 10
  Sosyal ve Türklük,kahramanlık gibi temalar işlenir. Bireysel temalar işlenir
  Toplum için sanat anlayışı vardır. Sanat için sanat anlayışı vardır.
  Nazmın nesre yaklaştırılması pek görülmez Nazmı nesre yaklaştırırlar.
  Kulak için kafiye anlayışı vardır. Kulak için kafiye anlayışı vardır.
  b) Bireysel şiirler yazar. Sanat için sanat anlayışındadır.Aruz ölçüsünü kullanır.Dili ağırdır.Arapça –Farsça tamlamalar ile yüklü süslü bir üslubu vardır.”Adalar Şairi” olarak ünlenmiştir.Nazmı nesre yaklaştırır.Şiirlerinde tabiatı da işler. 10 (8 tane yapan 10)

  PUANLAMA: 1 2 3 4 5 6 7 -BAŞARILAR-
  12 15 15 10 10 18 20
  samed42, emre252, cerennur ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 4. _büjü_

  _büjü_ Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  23 Temmuz 2009
  Mesajlar:
  208
  Beğenileri:
  50
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkür butonunu çok görmeyin!!!
  Öğrenci^^, edakarakaş, merveee_ ve diğer 3 kişi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş