edebiyat 2,dönem 3.yazılı soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde akkurt1903 tarafından paylaşıldı.

 1. akkurt1903

  akkurt1903 Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0

  edebiyat 2,dönem 3.yazılı soruları ve cevapları varsa şimdiden teşekkür ederim.
 2. arzu_asi

  arzu_asi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.141
  Beğenileri:
  254
  Ödül Puanları:
  36
  EDEBİYAT DERSİ 10. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILISI SORULARI (5)  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………..… OKULU 2. DÖNEM 10/… SINIFI

  EDEBİYAT DERSİ 3. YAZILISI

  ADINIZ SOYADINIZ:…………………………………...  NUMARANIZ…………..

  PUAN………

  Suya virsün bağban gülzarı zahmet çekmesün

  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzare su  Hak-i payine yetem der ömrlerdür muttasıl (Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa

  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su vurarak ömürler boyu durmaksızın başı boş dolaşmaktadır.)  Bağban:bahçıvan

  Gülzâr:gül bahçesi

  Tek:gibi

  Min: bin


  S1-Yukarıdaki şiirin 1.beyti günümüz Türkçesine çeviriniz.(10p)  S2-Yukarıdaki şiirin 2.beytin edebi sanatlarından iki tanesinin adını yazıp, nasıl yapıldığını açıklayanız.(10p)  S3-Yukarıdaki şiirin 2. beytini açıklayınız.(10P)  S4-Yukarıdaki şiiri (birim değeri,kafiye şeması,birim sayısı,nazım şekli,ölçü) bakımından inceleyiniz(5P)  S5-Yukarıdaki şiirin teması nedir?(5P)  S6-Mesnevi nazım şekli hakkında bilgi veriniz.(10p)  S7-Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)  Sadece kendisine benzetilenle yapılan benzeyeni olmayan istiareye kapalı istiare denir.
  ( )

  Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer 1 dörtlükten oluşan şiirlerdir.
  ( )

  Şarkının en güzel örneklerini Nef’i vermiştir.
  ( )

  Leyla ile Mecnûn Fuzuli tarafından yazılmış bir kasidedir.
  ( )

  Mesnevilerin uyak düzeni aa bb cc dd… biçimindedir.
  ( )


  S8-Aşağıdaki şiirin nazım şekli ve uyak düzeni nedir? Yazınız.(10p)

  Çepçevre bahar içinde bir yer gördük

  Ferhâd ile Şirin’ i beraber gördük

  Baktık geceden fecre kadar ellerde

  Yıldızlara yükselen kadehler gördük  S9-14. yüzyıl öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından kaça ayrılır? Yazınız(5Puan)  S10-Divan şiirinin genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.(5 puan)  S11-Fuzuli’nin edebi kişiliği ile ilgili 5 mad****k çıkarımlarda bulununuz.(10P)  S12-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)

  -Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.

  -Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına ………………………………………………..denir.

  -Şarkının en güzel örneklerini ……………………………………….vermiştir.

  -Gazelin son beytine………………………………….denir.

  -…Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım şeklidir.  S13-Aşağıdaki edebiyatımızdaki ünlü mesnevilerin karşılarına yazarlarının adlarını yazınız.(5p)  1-Harname:…………………………………………….2-Hüsn ü Aşk:………………………………………3-İskendername:………………………………………  4-Mevlid:………………………………………………..5-Leyla ile Mecnûn:………………………………………..

  BAŞARILAR

  buyur ;)
 3. arzu_asi

  arzu_asi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.141
  Beğenileri:
  254
  Ödül Puanları:
  36
  EDEBİYAT DERSİ 10. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILISI SORULARI (6) TEST  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………..… OKULU 2. DÖNEM 10/… SINIFI

  EDEBİYAT DERSİ 3. YAZILISI

  ADINIZ SOYADINIZ:…………………………………...  NUMARANIZ…………..

  PUAN………

  1- Koçaklama türündeki şiirleri ile tanınan Bolu Beyine baş kaldırmış Halk şairimiz kimdir?

  a) Dadaloğlu b) Karacaoğlan c) Gevheri d) Emrah e) Köroğlu

  2- Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?

  a) Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut

  b) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

  c) Atabetü’l Hakayık- Ahmet Yesevi

  d) Mesnevi – Mevlânâ

  e) Risalet’ün Nushiye- Yunus Emre  3- XIII. yüzyılda Tasavvufi Halk Edebiyatı en büyük temsilcisi kimdir?

  a) Hoca Dehhani b) Şeyh Galip c) Kadı Burhanettin

  d) Yunus Emre e) Kaygusuz Abdal  4- Mevlânâ’nın eserleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  a) Divan-ı Kebir- Mektubat- Mesnevi

  b) Fihî Mâfih- Harname- Hikmetler

  c) Mecalis-i Seb’a- Mektubat- Enbiya

  d) Mesnevi- Hurşitname- Mektubat

  e) Şemsname- Mevlit- Küttap  5- XIV. yüzyıl Türk Edebiyatının önemli şairlerdendir. Divan şiirin kurucusu sayılan ve özellikle mesnevinin kurucu sayılır. İskendername adlı eseri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ahmedi b) Bâkî c) Gülşehri d) Nef’î e) Pir Sultan Abdal  6- Şeyhi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) Genellikle din dışı öğretici konularda şiir yazmıştır

  b) Eserlerinde mazmunlardan yararlanmıştır

  c) Yaşadığı dönemin sosyal konularını ifade etmiştir

  d) XVII. Yüzyıl Halk şairidir

  e) Harnâme adlı eseri alegorik satirik fabl örneğidir  7- Aşağıdakilerden Hangisi Fuzûlî’nin eserlerinden biri değildir?

  a) Leyla ile Mecnun b) Su Kasidesi c) Şikayetname

  d) Hadis-i Erbâin e) Safahat  8- Aşağıdaki şairlerden hangisi Tasavvuf edebiyatı şairlerinden biri değildir?

  a) Nedim b) Mevlânâ c) Yunus Emre

  d) Hacı Bayram Veli e) Gülşehri  9- XV.yüzyıl şairlerindendir. Devlet kademelerinde görev almış; aşk, şarap, güzellik konularında şiir eser vermi “Sultan’uş Şuara” ünvanı verilmiş şair kimdir?

  a) Fuzûli b) Bâkî c) Köroğlu d) Ahmedi e) Süleyman Çelebi  10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Mevlit’in bölümlerinden biridir?

  a) Fahriye b) Veladet c) Methiye d) Semai e) Nesip  11- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir edebiyat geleneğine bağlıdır?

  a) Nâbî b) Şeyh Galip c) Nedim d) Bayburtlu Zihni e) Bâkî  12- Dönemin siyasi ve sosyal konularını işlemiştir eserlerinde. Hikemi tarzının temsilcisidir. “ Hayriye” adlı eseri olan şair kimdir?

  a) Naima b) Sinan Paşa c) Nâbî d) Nef’î e) Katip Çelebi  13-Koşmanın genelde güzelleme türünde şiir yazan XVII. Yüzyıl Halk şairi ve güzellerin şairi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Köroğlu b) Karacaoğlan c) Aşık Ömer

  d) Kayıkçı Kul Mustafa e) Seyrani  14- Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?  a) Cihannüma- Kâtip Çelebi b) Seyahatname- Evliya Çelebi

  c) Siham-ı Kaza – Nef’î d) Hüsn –ü Aşk- Şeyh Galip

  e) Ma’rifetnâme- Erzurumlu Emrah

  15- Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Yüzyıl Divan Edebiyatının bir özelliği değildir?

  a) Dilde Mahallileşme akımı görülür

  b) Şarkı türüne rağbet artmıştır

  c) Nedim hece ölçüsü ile de şiir yazmıştır

  d) Şeyh Galip Sebk-i Hindî’nin en önemli temsilcisidir

  e) Enderunlu Vasıf bu dönem şairlerindendir  16- Aşağıdaki halk şairlerden hangisi sadece hece ölçüsü ile şiir yazmıştır?

  a) Aşık Ömer b) Dadaloğlu c) Bayburtlu Zihni

  d) Gevheri e) Erzurumlu Emrah  17- Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı türler hangi seçenekte verilmiştir?

  a) Şarkı- Türkü b) Rubai – Mesnevi c) Tuyuğ- Şarkı

  d) Mesnevi- Mani e) Kaside – Gazel

  18- Kayseri’de doğmuştur. Medrese eğitimi alan şair din dışı konularda da şiir yazan şair taşlamaları ile meşhur olan sanatçı kimdir?

  a) Seyranî b) Dadaloğlu c) Erzurumlu Emrah

  d) Enderunlu Vasıf e) Karacaoğlan  19- “ Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 12 bölümden oluşan destansı halk hikayeciliğin ürünü olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Mesnevi b) Battalname c) Kerem ile Aslı

  d) Dede Korkut Hikayeleri e) Manas Destanı  20- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi nesir alanında eser vermemiştir?

  a) Seydi Ali Reis b) Katip Çelebi c) Pir Sultan Abdal

  d) Latifî e) Naimâ
  bu da testi iyi forumlar..;)
 4. _essraa_

  _essraa_ Üye

  Katılım:
  15 Mart 2008
  Mesajlar:
  267
  Beğenileri:
  74
  Ödül Puanları:
  29
  Yazılı soruları bölümüne taşıyorum.
 5. canli_tv

  canli_tv Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  cevapı niye yokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Sayfayı Paylaş