EDEBİYAT (ALAN)

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının I. dönem şairlerine ait özelliklerinden biri değildir?
  A) Şiirin konusunu genişletmek
  B) Hece ölçüsünü savunup aruz ölçüsü kullanmak
  C) Batılı nazım türlerini kullanmaya başlamak
  D) Vatan, millet, hak, adalet... gibi kavramlara yer vermek
  E) Eski nazım biçimlerini kullanmaya devam etmek

  2.Aşağıdakilerden hangisi Divan şairlerine ait özelliklerden biri sayılamaz
  A) Biçim ve söyleyiş güzelliğini öne çıkarmak
  B) Mecaz ve mazmunlara yer vermek
  C) Arapça ve Farsça kelimelere sıkça yer vermek
  D) Soyut konuları işlemek
  E) Kulak için kafiyeyi benimsemek

  3.''Türk edebiyatında natüralizmin en büyük temsilcilerindendir. “Sokağın dili” edebiyatımıza onunla girmiştir. Mürebbiye, Şıpsevdi, Gulyabani ve Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç en önemli yapıtlarındandır. "

  Yukarıda sözü edilen yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Ömer Seyfettin
  C) Mehmet Rauf
  D) Falih Rıfkı Atay
  E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

  4.Yirminci yüzyıl Türk edebiyatının bağımsız isimlerindendir. Döneminin edebi topluluklarının dışında kalmıştır. "Neoklasisizm" akımının Türkiye'de kuruculuğunu yapmıştır. Musiki, tarih, yurt özlemi ve İstanbul sevgisi şiirlerinde çokça rastlanan temalardır. Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla önemli şiir kitaplarıdır.

  Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Yahya Kemal Beyatlı
  B) Faruk Nafiz Çamlıbel
  C) Mehmet Akif Ersoy
  D) Orhan Veli Kanık
  E) Tevfik Fikret

  5.Moliere'den yaptığı çeviri ve uyarlamalar ile Tanzimat tiyatrosuna önemli hizmetlerde bulundu. Lehçe-i Osmani adında önemli bir sözlüğü vardır.

  Yukarıda sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şemsettin Sami
  B) Ahmet Vefik Paşa
  C) Şinasi
  D) Recaizade Ekrem
  E) Ahmet Mithat Efendi

  6.Milli edebiyatımızın ünlü öykücüsü ve yalın dil akımının öncüsüdür. Küçük realist öykünün en başarılı örneklerini o yazmıştır. Türkçülük, milliyetçilik ülküsüyle sanatını birleştirmiştir. Türk dilinin sadeleşmesi yolunda öncülük yapmış, “Yeni Lisan” akımının en güçlü sanatçısı olmuştur. Eserlerinin konularını günlük hayattan, çocukluk anılarından, halk fıkralarından ve efsanelerden almıştır. Öykülerinin hemen hepsini beklenmedik sonuçlarla bitirmiştir.

  Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ömer Seyfettin
  B) Ziya Gökalp
  C) Sait Faik Abasıyanık
  D) Memduh Şevket Esendal
  E) Ahmet Mithat

  7.Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra Milli Edebiyat hareketinin içinde yer alan sanatçı, sosyal hayattaki çarpıklıkları nükteci bir üslupla dile getirmiştir. Hiciv, eserlerinin önemli bir özelliğidir. Deneme, fıkra, anı, mizah, hiciv, hikaye ve roman türlerinde eserler veren sanatçı, konuşma dilini bu eserlerinde büyük bir ustalıkla uygulayan bir yazardır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yakından gördüğü Anadolu’yu, “Memleket Hikayeleri” adlı eserinde başarıyla yansıtmasıyla büyük ün kazanmıştır.

  Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Ömer Seyfettin
  C) Halide Edip Adıvar
  D) Reşat Nuri Güntekin
  E) Refik Halit Karay

  8.Amaçları; şiiri şairanelikten kurtarmak, konuşma dilinin doğallığı içinde şiirsel anlatımı bulmak, gündelik yaşamın küçük olaylarına, sıradan insanın gündelik sorunlarına eğilmek, söylev havasından, söz oyunlarından, ölçü-uyak tutsaklığından kurtulmak diye özetlenebilir.

  Yukarıda anlatılan akım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Birinci Yeniler
  B) İkinci Yeni
  C) Beş Hececiler
  D) Yedi Meşaleciler
  E) Toplumcular

  9.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde öykü yazarları yer almıştır?
  A) Yahya Kemal- Hüseyin Rahmi - Ömer Seyfettin
  B) Cenap Şahabettin - Abdülhak Hamit T aman - Sait Faik
  C) Sait Faik - Memduh Şevket Esendal – Ömer Seyfettin
  D) Cenap Şahabettin - Orhan Veli - Orhan Kemal
  E) Orhan Veli – Şinasi - Cahit Sıtkı

  10.Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin ortak özellikleri arasında yer almaz?
  A) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
  B) Ölçü hece ölçüsüdür.
  C) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
  D) Göz için kafiye esas alınmıştır.
  E) Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

  11.Edebiyatımıza Batılı anlamda roman……………'in eserleriyle girmiştir.
  ………….adlı romanında alafranga düşkünü bazı insanların yaşamlarını anlatır.

  Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Mürebbiye
  B) Halit Ziya Uşaklıgil - Aşkı Memnu
  C) Recaizade Ekrem - Araba Sevdası
  D) Namık Kemal - İntibah
  E) Nabizade Nazım – Karabibik

  12.Servet-i Fünun edebiyatının düzyazıdaki en büyük ustasıdır. Batılı anlamda roman ve hikayenin ilk başarılı örneklerini o vermiştir. Cumhuriyet öncesi dönemin en büyük romancısı olan sanatçı, realizm ve naturalizmi benimsemiştir. Edebiyatımızda gerçek anlamda ilk realist romanları o yazmıştır. En çok eleştirilen yönü dilidir. Yabancı sözcük ve tamlamalara çok yer vermiştir. Ancak, eserlerinin dilini Cumhuriyet döneminde yine kendisi sadeleştirmiştir.

  Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mehmet Rauf
  B) Reşat Nuri Güntekin
  C) Ahmet Mithat
  D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
  E) Halit Ziya Uşaklıgil

  13.Milli edebiyat döneminin ünlü roman, öykü ve tiyatro yazarıdır. Konuşma dilinin bütün yalınlık ve açıklığını öykü, roman, tiyatro ve anı türü yapıtlarında başarıyla gerçekleştirmiştir. Anadolu halkının yaşamını, sorunlarını, batıl inançlarını, aile dramlarını başarılı bir şekilde yansıtmıştır. “Çalıkuşu”, “Acımak”, “Dudaktan Kalbe”, “Damga”, “Yaprak Dökümü”, “Yeşil Gece” önemli eserlerindendir.

  Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
  C) Halide Edip Adıvar
  D) Reşat Nuri Güntekin
  E) Ömer Seyfettin

  14.Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı ile İslamiyet öncesi Türk edebiyatının ortak özelliği değildir?
  A) Sözlü geleneğe dayanması
  B) Hece ölçüsünün kullanılması
  C) Zengin kafiyenin kullanılması
  D) Dörtlükler halinde söylenmesi
  E) Sade bir halk dilinin kullanılması

  15.Aşağıdakilerden hangisindeki Divan edebiyatı nesir türlerinden biri değildir?
  A) Tezkire
  B) Münşeat
  C) Hamse
  D) Siyer
  E) Seyahatname

  16.Süssüz,sade bir konuşma diliyle yazdığı eserlerinde Anadolu’yu ve Anadolu insanını anlatmıştır. Sanat hayatının ilk yıllarında duygusal romanlar yazmasına rağmen, sonraları toplumsal ağırlıklı romanlar yazmıştır. Yeşil Gece, Dudaktan Kalbe, Acımak, Yaprak Dökümü önemli romanlarındandır.

  Bu parçada anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Peyami Safa
  B) Reşat Nuri Güntekin
  C) Halide Edip Adıvar
  D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  E) Namık Kemal

  17.Aşağıdakilerden hangi sıralama, Türk Edebiyatı dönemleri için doğrudur?
  A) Tanzimat edebiyatı / Divan edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun
  B) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun
  C) Halk edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Milli edebiyat / Fecr-i Ati
  D) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Servet-i Fünun / Milli edebiyat
  E) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Edebiyat-ı Cedide / Fecr-i Ati

  CEVAPLAR:
  1) C 2) E 3) E 4) A 5) B 6) A 7) E 8) A 9) C

  10) D 11) B 12) E 13) D 14) C 15) C 16) B 16) E

Sayfayı Paylaş