Edebiyat çalısma kagıdı

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde oksum tarafından paylaşıldı.

 1. oksum

  oksum Üye

  Katılım:
  1 Mart 2009
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  edebiyat çalısma kagıdı bulamadım :(
 2. _essraa_

  _essraa_ Üye

  Katılım:
  15 Mart 2008
  Mesajlar:
  267
  Beğenileri:
  74
  Ödül Puanları:
  29
  Çözülmeyen konuya niçin çözüldü derler anlamıyorum...
 3. Kazanova

  Kazanova Üye

  Katılım:
  18 Nisan 2009
  Mesajlar:
  161
  Beğenileri:
  92
  Ödül Puanları:
  29
  Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.

  Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri b u dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.

  Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır.(Birinci-ikinci dönem)

  Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır.

  Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir.

  Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır.

  Divan edebiyatındaki “bölüm güzelliğine” karşın “konu bütünlüğüne, güzelliğine” önem vermişlerdir.

  Tanzimat birinci dönem sanatçıları(Şinasi, N. Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat) ikinci dönem sanatçılarına göre daha halkçı olmuşlardır.

  BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI

  Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.

  Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

  Batılı anlamda ilk esereler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.

  Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.

  Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak pek başarılı olamamışlardır bu konuda.

  Roman, modern hikâye, tiyatro, gazete, eleştiri, anı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

  Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyorlardı.

  Klasizim(Şinasi, A.Vefik Paşa) romantizm (N. Kemal, A. Mithat) den etkilenmişlerdir.  EDEBİYATIMIZDA “İLK”LER:  Edebiyatımızdaki ilk çeviri Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak”tır.
  Edebiyatımızdaki ilk roman Şemsettin Sami’nin “Taaşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı romanıdır.
  Edebiyatımızdaki ilk gerçekçi roman Recaizade Ekrem’in “Araba Sevdası” adlı romanıdır.
  Edebiyatımızdaki ilk köy konulu gerçekçi roman Nabizade Nazım’ın “Kara Bibik” adlı romanıdır.
  Edebiyatımızdaki ilk tasvir ve tahlil ağırlıklı roman Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanıdır.
  Edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı komedisidir.
  BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI  ŞİNASİ (1826–1871)

  Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır.

  Asıl adı İbrahim’dir.

  İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, ilk özel gazete, ilk makale, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.

  Halk için sanat görüşünü benimsemiştir.

  İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı.

  İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ

  İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN- I AHVAL

  Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı)

  Tercüme i Manzume (Çeviriler)

  Müntehabat –ı Eşar(şiirleri)

  Divan-ı Şinasi

  Tasvir i Efkâr  NAMIK KEMAL (1840–1888)


  Vatan şairimizdir.

  Toplumcu bir sanat çizgisindedir.

  Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.

  Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.

  Romantizmin etkisindedir.

  Eserleri: ilk tarihi romanımız; CEZMİ

  İlk edebi romanımız ;İNTİBAH

  Tiyatroları : Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela,Celalettin Harzermşah

  Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa’ya karşı)

  İrfan Paşa’ya Mektup, Takip

  Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrak-ı Perişan  ZİYA PAŞA (1825–1880)  İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat”eserini yazmıştır.

  Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten “Şiir ve İnşa”adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.

  Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.

  Terkib-i bent, terci i bent’leri meşhurdur.

  Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.

  Eserleri: Zafername, Harabat, Eş’ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent

  AHMET MİTHAT EFENDİ (1844–1912)  Halk için roman geleneğini benimsemiştir.

  Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir.

  İlk hikâye örneklerimizden biri sayılan :”Letaif-i Rivayet”i yazmıştır.

  Romantizmden etkilenmiştir.

  Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Falatun Bey ve Rakım Efendi, Yer Yüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında.  ŞEMSETTİN SAMİ ( 1850–1904 )  Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır.

  İlk romanımız olan: Taaşşuk –U Talat ve Fıtnat adlı eseri yazmıştır.

  Kamus u Türkî adlı sözlüğü yazmış.

  Kamus u Fransevi ve Kamus-ı Alam’ı yazmıştır.


  AHMET VEFİK PAŞA (1829-1892)  Tiyatromuzun en büyük kilometre taşı sayılır.

  Bursa’da kendi adıyla tiyatro kurmuştur.

  Halkın tiyatroyu sevmesi için özellikle Moliere’den çeviriler yapmıştır.

  İnfiali Aşk, Dudu Kuşlar, Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Kadınlar Mektebi ,Şecere-i Türk eserlerinden bazılarıdır.


  İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ  Bireysel konulara dönülmüştür.

  Sanat, sanat içindir, görüşü benimsenmiştir.

  Dil oldukça ağırlaştırılmıştır.

  Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.

  Realizm ve natüralizm baskın akımlar olarak göze çarpar.

  İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI  RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847- 1914)  İlk realist romanımız olan: ARABA SEVDASI’nı yazmıştır.

  Tevfik Fikret’in akıl hocasıdır.

  Muallim Naci ile uzun yıllar süren “eski-yeni”kavgasında yeniyi savunmuştur.

  “Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir”. Görüşünü benimsemiştir.

  Oğlunun erken ölümü onu bireysel ve hüzünlü eserler vermeye zorlamıştır.

  “Her güzel şiirin konusudur”diyerek şiirin konu zenginliğine katkı yapmıştır.

  Muallim Naci’nin Demdeme’sine karşılık ZEMZEME adlı kitabı yazmıştır.

  Tiyatroları: Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat

  Şiirleri: Zemzeme, Nağme-i Seher

  Talim-i Edebiyat adlı eseri onun edebiyata dair görüşleri içeren en önemli eseridir.


  ABDULHAK HAMİT TARHAN ( 1852–1937)

  Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.

  Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine “şairi azam”(büyük şair) lakabı verilmiştir.

  Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır.

  Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır.

  Tiyatroları oynanmaya uygun değildir.(Macera-yı Aşk, Sabru Sebat, içli Kızlar, Finten, Nesteren, Liberte )

  Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir.

  Makber, **ü, Bunlar O’dur, Hacle, Garam, İlham-ı Vatan şiir kitaplarıdır
 4. Kazanova

  Kazanova Üye

  Katılım:
  18 Nisan 2009
  Mesajlar:
  161
  Beğenileri:
  92
  Ödül Puanları:
  29
  NABİZADE NAZIM
  (1862-1893)

  Heves Ettim(şiir,1885);
  Minimini-yahut-Yine Heves(şiir,1886);
  Yadigarlarım(anı-öykü,1886)
  Zavallı Kız(öykü.1890)
  Bir Hatıra(öykü,1890)
  Karabibik(uzun öykü,1891)
  Sevda(öykü,1891)
  Mini Mini Mektepli(okuma ve yazma parçaları,1891)
  Hala Güzel(öykü,1891)
  Haspa (öykü,1891)
  Seyyie-i Tesamüh(-hoşgörünün kötülüğü-uzun öykü,1892)
  Esatir(mitoloji,1892)
  Aynalar(fizik kitabı,1892)
  Zehra(roman,1896)  MUALLİM NACİ (1850-1893)

  ŞİİR:
  Terkib-i Bend-i Muallim Naci
  Ateşpare (1883)
  Şerâre (1884)
  Fürûzan (1885)
  Sümbüle (1889)
  Yadigâr-ı Naci

  ELEŞTİRİ:
  Muallim (1886)
  Demdeme (1886)

  ANI:
  Medrese Hatıraları (1885)
  Ömer'in Çocukluğu (1890-1969)

  SÖZLÜK:
  Lügat-ı Naci (1891-1978)

  ARAŞTIRMA:
  Osmanlı Şairleri (1890-1986)
  İstilahât-ı Edebiyye (1890-1984)
  Esâmi (1890)

  MEKTUP:
  Muhaberat ve Muhaverat (1884)
  Şöyle Böyle (1884)
  Mektuplarım (1886)

  OYUN:
  Heder (ölümünden sonra, 1908)
  DİREKTÖR ALİ BEY
  (1844-1899)

  Oyun:
  Kokona Yatıyor yahut Madam Uykuda (1870)
  Ayyar Hamza (Moliere'den adapte -1871)
  Misafir-i İstiskal (1871)
  Geveze Berber (1873)
  Gavo Minar ve Şürekası (tercüme oyun-1889)
  Letafet (1897)
  Lehçetü'l Hakayık (mizah sözlüğü-1897)
  michdie ve destan17 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş