edebiyat fırat yayıncılık 25-28

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde fatma.su tarafından paylaşıldı.

 1. fatma.su

  fatma.su Üye

  Katılım:
  20 Eylül 2011
  Mesajlar:
  26
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  sevgili dostlarııııııııımm edebiyatta 25 26 27 ve 28 i yapan yada aa hadi yapıpta şu kıza yardım edip hayır duasını alıyim diyenler yazabilir misiniz lütfeenn :cry:
 2. çiğdemcim

  çiğdemcim Üye

  Katılım:
  25 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  4
  2) DİL OLMASAYDI NELER OLURDU?

  İNCELEME:

  1.Homeros’un destanları, Divan şairlerinin Türkçeye şarkı söyleten beyitleri,Fikret’in,Mehmet Akif’in ,Haşim’in ve Yahya Kemal’in kelimelerle sanki bir tablo çizdiği şiirleri, Hacı Bayram Veli’nin “gönlüm” şiiri, Yakup Kadri’nin hatırladığı bir halk türküsü,Endülüs’te Raks şiiriyle metinde şiir ve dilin gücü açıklanmıştır.

  2.Türk kültürüne ait şu bilgiler öne çıkmaktadır. Bayram geleneği, salıncak olması, dervişlik geleneği Türk edebiyatının önemli şairleri; Fikret, Akif, Haşim, Yahya Kemal – Türk Halk Edebiyatından Hacı Bayram Veli ( bayramlar) halk türküleri (bahçeye kurulan salıncak), Karacaoğlan (dervişlik). Dil sayesinde

  · 3. H.Bayram Veli 14. – 15. yy,

  · Karacaoğlan 17.yy,

  · T.Fikret, M. Akif, A. Haşim, Yahya Kemal 19. ve 20. yy.

  · Aynı yüzyılda yaşamadıkları halde onları bir noktada birleştiren olgu dil sayesinde aktarılan kültürümüzdür.

  4.Dervişlik, abdallık hakkında bilgi edindik. Dervişler inançları uğruna sabırla uzun yürüyüşler yaparlarmış.

  5.Deyimler dilin yan ve mecaz anlam kazanma özelliğinden oluşur. Toplumun dünya görüşünü, yaşam biçimini, çevre koşullarını, gelenek – görenek ve inançlarını, önem verdiği varlık ve kavramları, düşünme biçimini, nükte ve buluşları… Maddi ve manevi kültür.

  6.Baltanın önemi, odunun yaşamdaki yeri, mutfak kültürü, deniz ve çay çevre koşulları. Deyimlerin genellikle birden çok sözcükten kurulduğu, deyimlerin aktarış biçimlerinin bir kısmı tiyatrovari anlatışla somutlaştırma yaptıklarını…

  7.Gözde sözcüğünü başka dillere çevirdiğimizde tam karşılığını bulmayız; çünkü yan ve mecaz anlam kazanmış sözcüklerin başka dillere çevrilmesi zordur. Bir dilin kültürü oluşturmada rolü çok büyüktür. Bütün kültür öğeleri dille aktarılır. Dilin kullanımı bireyin kültür kimliğinin göstergesidir. Kişinin kültürel biçimlenmesi dille olur.

  8.Tarihi Özellikler: Türk medeniyetinin ata dayanması, Türk’ün yeryüzüne atlı inmesi, yaptığı savaşları.

  Sosyal özellikler: Şamanların tanrı katına at ile yükselmesi, at kılından gözlük yapmaları, düğünleri, matemleri, dinlerini öğreniriz.

  1.Gurbet: 1. Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, gurbetlik.2.Gariplik, yabancılık, yuvasından, yurdundan veya kentinden uzakta olma durumu. 3. Yabancı.

  2.a) Edebiyat, b) bilim, c) felsefe, ç) günlük konuşma

  Edebiyatta anlatım imgelerle ve mecazlarla yapıldığından anlatım çok güçlüdür. Sanatlıdır, ****ur. Bir toplumda yapılan sanat (edebiyat) kültürdür. Beğenildiği için yaygınlaşacak böylece dilin kültür taşıyıcılığı yönünü en iyi biçimde gerçekleştirecektir.

  SAYFA 27


  YORUMLAMA – GÜNCELLEME
  1.Şimdi

  2.İçinde bulunduğumuz kültürün parçalarını bu şairlerde bulduğumuz için. Bu şairlerle ortak kültürü paylaştığımız için. Dil sayesinde yüzyıllar öncesinin zevki, anlayışı kültürü günümüze taşınır.
  3.Aynı dili kullanan toplumun parçaları olduğumuz için
  4.Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn Sînâ (980-1037) matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları ve astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir.

  DEĞERLENDİRME:

  1. Y D D D D

  2. D
  3. Kişinin kültürel biçimlenmesi dille olur.
  4. …edebi… - …bilimsel…

  …kültür…
 3. çiğdemcim

  çiğdemcim Üye

  Katılım:
  25 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  4
  SAYFA 28
  METİN
  HAZIRLIK:
  1.En küçük anlamlı dil birliği sözcüktür. Sözcükler söylenmek istenen bir ifade, bir düşünce, bir anlam etrafında birleşerek yeni bir anlamlı birim oluştururlar buna cümle deriz. Cümleler de bir düşünce bir görüş etrafında bir araya gelerek paragrafları oluşturur.
  2.Yukarıdaki tekerlemeye cümle diyemeyiz. Çünkü: Sözcükler, söylenmek istenen bir ifade, bir düşünce, bir anlam etrafında birleşerek yeni bir anlamlı birim oluşturamamıştır.
  SAYFA 29
  İNCELEME:
  1.Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Fotoğraf ise metinde verilmek istenen iletiyi desteklemek, bahsedilen yazıtlardan bir görünüm sunmak, okuru bilgilendirmek için konmuştur.
  2.Bugün eski Türk yurtları üzerine, özellikle elde bulunan malzeme ve coğrafi durum göz önünde tutularak çok değişik fikirler ileri sürülmektedir.
  Cümleyi oluşturamadık; çünkü verilen sözcüklerle birlikte cümlede bulunması gereken diğer öğeleri kullanamadık. Eski- çok değişik(sıfat), yurt-lar-ı, özellik-le, tut-ul- arak(ekler) üzerine ( yer tamlayıcısı), elde bulunan malzeme ve coğrafi durum - göz önünde ( belirteç tamlayıcısı) ileri sürülmektedir ( eylem, yüklem) eksiklikleri nedeniyle…
  3.Metnin ilk cümlesiyle ikinci cümlesi arasında anlam bağı vardır. Her paragrafta bir düşünce savunulur. Paragrafı oluşturan cümlelerin anlam ve yapı yönünden bir uyum içerisinde olması gerekir. Tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık gösterir.
  4.İlk anlamda kullanılanlar: siz, iş, ben, sabah, akşam, banka… Yan anlamda kullanılanlar: tespih, boğuşma, tartmak…Sözcükler, söylenmek istenen bir ifadeyi, bir düşünceyi bir anlamlı birim oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır. Bu nedenle yan anlamda kullanılan sözcüklerle anlatım daha etkili olur. Soyut ifadeleri somutlaştırdığından anlatımda daha etkili olurlar.
  5.“Bay Hiç” adlı metinde okuyucunun sezgisine ve anlayışına bırakılan anlam değerleri vardır. “sayılarla boğuşurum – tespih gibi çekerim – elimde tartar, havalara atar tutarım” ifadeleri buna örnektir. Bir metinde böyle anlam değerlerinin bulunması şart değildir. (Bilimsel, öğretici metinler)
  SAYFA 30:
  6.Metni anlamlı dil birlikleri olan sözcüklere ayırırsak şu özellikleri görürüz. Sözcükler bir ifadeyi, bir anlamı oluşturmak için bir araya getirilmiştir. Bir araya getirilirken tek başına anlamı olmayan ancak cümle içinde anlam kazanan bağlaç, ilgeç gibi birimlerden de yararlanılmıştır. Noktalama imleri de bu oluşuma katkıda bulunmuştur.
  7.Paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur.Biçimce ve anlamca bir bütündür.İlk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır.Bu nedenle paragraftan bu cümleyi çıkardığımızda paragrafın anlamı daralır; hatta anlamsızlaşır.
  8.“Bay Hiç” adlı metin diğerlerinden farklıdır. Çünkü, edebi metindir. Amacı duyguları harekete geçirmek, okurun sezgisine ve algısına seslenmesi, dilin şiirsel işlevde olması, kurmaca olması, çok anlamlılığı, öznel oluşu ile diğer iki metinden farklıdır.
  9.“Dil Bilimi ile Metin” adlı metinin yazılış amacı bilgi vermek ve öğretmektir. Metnin gerçeklikle ilişkisi doğrudandır. Yani doğal varlıkların görüntüsünü olduğu gibi yansıtmıştır. Öğretici metin olarak değerlendiririz; çünkü dil göndericilik işlevindedir, düşünceler temellendirilmiştir, tek anlamlı iletiye sahiptir , nesnel oluşudur.
  YORUMLAMA GÜNCELLEME:
  1.En küçük anlamlı dil birliği sözcüktür. Sözcükler söylenmek istenen bir ifade, bir düşünce, bir anlam etrafında birleşerek yeni bir anlamlı birim oluştururlar buna cümle deriz. Cümleler de bir düşünce bir görüş etrafında bir araya gelerek paragrafları oluşturur. Sözcüklerin paragrafın oluşumunda etkisi büyüktür. Paragraftaki düşünceyi oluştururken seçilen sözcüklerin bir kısmı paragraf içinde birkaç kez tekrarlanabilir.
  2.Tarih boyunca iletişim mağara duvarlarından, kitaplara ve internet kullanımına kadar gelişmiştir.
  3.Bir şiirde hem yaşadıklarımızı(realist olanlar) hem de hayallerimizi(sürrealist olanlar) tema olarak işleyebiliriz.
  4.Bir haber metini ile şiirin yazılış nedenleri farklıdır. Haber metni bilgilendirmek ve haber vermek amacıyla yazılmıştır. Şiir ise duygularını paylaşmak, duygularını okurun sezgisine ve algısına bırakarak anlatmak amacı vardır.
  DEĞERLENDİRME:
  1. İfade şekilleri: 1. metin düşünceleri temellendirerek ifade etmiş, 2. metin ise duygularını ve düşüncelerini okurun algısına ve sezgisine bırakarak ifade etmiştir.
  Gerçeklik: 1. metin doğal varlıkların görüntüsünü yani gerçekliği değiştirmeden olduğu gibi “doğal gerçeklik” olarak vermiş, 2. metin ise doğal gerçekliği kendince değiştirerek yeniden kurgulayarak “kurmaca gerçeklik” olarak vermiş.
  Dilin işlevi: 1. metinde dil göndericilik işlevinde, 2. metinde ise şiirsel (sanatsal) işlev etrafında oluşturulmuştur.
  Yazılış amacı. 1. metin bilgi vermek, öğretmek amacıyla, 2. metin güzellik duygusunu, hayallerini, kurgusunu okurun sezgisine ve algısına bırakarak anlatmak amacıyla yazmışlardır.

  2.Bir metin şu yönleriyle iletişim aracıdır.

  a. Dil ile yapıldığından

  b. Yazılı kanalla oluştuğundan

  c. Gönderici konumu olduğundan

  d. İletisi olduğundan e. Dönüt gerçekleştiğinden

  3. B (yansıma ses)

  4.
  Ø Okuyucunun sezgisine ve …algısına… bırakılan anlam değerleri genellikle …edebi metinlerde… yer alır.

  Ø Bir metinde ilk cümle ile son cümle arasında …anlam bağı… vardır.

  kitap elimde olmadığı için bu kadar oldu inşallah işine yarar.
 4. fatma.su

  fatma.su Üye

  Katılım:
  20 Eylül 2011
  Mesajlar:
  26
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  saol ama sayfalardaki sorular tutmuyoo nedenki fırat yayıncılık değilmi :(
 5. çiğdemcim

  çiğdemcim Üye

  Katılım:
  25 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  4
 6. acun97

  acun97 Üye

  Katılım:
  12 Şubat 2010
  Mesajlar:
  131
  Beğenileri:
  107
  Ödül Puanları:
  0
  ya fırat yayıncılık yapan yok mu ?
 7. TugCeM34

  TugCeM34 Üye

  Katılım:
  15 Aralık 2011
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  26.sayfa fırat yayıncılık
  1.soru boşluk doldurma sırasıyla yazcam sen doldur
  -yüksek,halk edebiyatı
  -kavmi,islamiyet
  -aklın,bireyin
  2.soru doğru olanları işaretle
  d,y,d,y,
  3.soru şıklı cevap E
  koçaklama-türkü-mani-masal-ağıt
  4.soru şıklı cevap A
  divan edebiyatı
  5.eşleştirme
  vatan mersiye:tanzimat dönemi
  araba sevdası:tanzimat edebiyatı
  şu destanı:islami dönem türk edebiyatı
  gazel:divan
  ilahi:islamiyet öncesi
  elhanı şita:servetifünun

  ölçme değerlendirme sayfa 27
  1soru B
  2.soru D
  3.soru D
  4 işaretleme
  coğrafi çevre, dini hayat, siyasi hayat,sosyal hayat
  5.soru doğru yanlış D Y D olcak
  6.soru boşluk doldurma:namık kemal,vatan mersiye
  7.soru edebi dönemleri yazma:
  gazel kaside mesnevi:divan edebiyatı
  sagu koşuk destan sav:islamiyet öncesi
  koşma semai türkü ninni:halk edebiyatı
  hikaye roman serbest şiir:batı etkisinde
  8.soru şıklı D
  9.soru doğru yanlış:D Y Y D olcak
  10.soru şıklı:C olcak
  teşekkür etmen yeterli

Sayfayı Paylaş